Giáo Dục

Sự đóng mở của khí khổng thuộc dạng cảm ứng nào

Câu hỏi: Sự đóng mở của khí khổng thuộc loại cảm ứng nào?

A. Động lực tăng trưởng

B. Phản ứng không tăng trưởng

C. Định hướng

D. Hành động liên hệ

Câu trả lời:

Câu trả lời để chọn là: NHẬN


– Sự đóng mở của khí khổng thuộc dạng Phản ứng không sinh trưởng.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu bài học Ứng Đồng

I. ĐỊNH NGHĨA VỀ ĐỘNG HỌC

– Kích động là phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng.

Tùy thuộc vào tác nhân kích thích, động học được chia thành: quang động, nhiệt động, thủy động, hóa động, động tiếp xúc, động tổn thương, điện động…

Ví dụ, mỗi loài hoa có thời gian nở hoa khác nhau do ảnh hưởng của quang động lực học.

[CHUẨN NHẤT]  Sự đóng mở của khí khổng được thực hiện theo kiểu cảm ứng nào?

II. CÁC LOẠI ĐỘNG HỌC

1. Động lực tăng trưởng

– Động lực sinh trưởng là kiểu phản ứng trong đó các tế bào ở hai phía đối diện của cơ quan (như lá, cánh hoa, …) có tốc độ sinh trưởng khác nhau do tác động của các kích thích chưa biết trước. hướng của các yếu tố bên ngoài (ánh sáng, nhiệt độ, v.v.)

– Phản ứng dưới tác dụng của ánh sáng: hoa bồ công anh nở vào buổi sáng và khép lại lúc chập choạng tối.

– Phản ứng dưới tác động của nhiệt độ: Hoa nghệ tây và hoa tulip nở và rũ xuống do sự thay đổi của nhiệt độ

[CHUẨN NHẤT]  Sự đóng mở của khí khổng được thực hiện theo kiểu cảm ứng nào? (Hình 2)

2. Phản ứng không phát triển

Phản ứng không tăng sinh là một loại phản ứng hóa học không kéo dài tế bào thực vật.

Ví dụ: Hành vi của cây trinh nữ khi va chạm

Nguyên nhân khiến lá cây trinh nữ bị va chạm mạnh là do khí khổng bị căng nước. Khi bị kích thích, khí khổng bị mất nước làm cho khí khổng đóng lại và xẹp xuống làm cho lá bị rũ xuống. Khi hết kích thích, các lá khí khổng lại nở ra và mở ra bình thường.

[CHUẨN NHẤT]  Sự đóng mở của khí khổng được thực hiện theo kiểu cảm ứng nào? (Hình 3)

3. Vai trò của ứng dụng

Ứng động giúp cây thích nghi với sự thay đổi của môi trường đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của cây.

4. Bài tập trắc nghiệm (có đáp án)

Câu 1. Tập tính của cây trinh nữ khi va chạm là gì?

A. động lực tăng trưởng

B. phản ứng quang động

C. không có phản ứng tăng trưởng

D. suất điện động

Câu 2. Bộ chuyển động của cây móng giò là sự kết hợp của?

A. liên hệ động học và động học hóa học

B. quang động và điện động

C. nhiệt động lực học và thủy động lực học

D. phản ứng chấn thương

Câu 3. Sự đóng mở của khí khổng có phải là động không?

A. phát triển

B. không phát triển

C. phản ứng chấn thương

D. tiếp xúc

Câu 4. Trong các hiện tượng sau:

(1) hoa mười giờ nở vào buổi sáng

(2) khí khổng có thể thu gọn

(3) hiện tượng ngủ-thức của chồi cây

(4) sự khép lại và lan rộng của lá cây trinh nữ

(5) Lá cây phượng vĩ mở vào ban ngày và khép lại vào ban đêm.

Trường hợp nào sau đây là phản ứng không tăng trưởng?

A. (1), (2) và (3)

B. (2) và (4)

C. (3) và (5)

D. (2), (3) và (5)

Câu 5. Phản ứng không tuân theo chu kỳ đồng hồ sinh học là phản ứng động?

A. đóng mở khí khổng

B. quấn quanh

C. nở hoa

D. lá ngủ

Câu 6. Trong các hiện tượng sau:

(1) khí khổng có thể thu gọn

(2) hoa mười giờ nở vào buổi sáng

(3) hiện tượng ngủ-thức của chồi cây

(4) lá cây trinh nữ mở ra

(5) Lá cây họ đậu đóng mở

Có bao nhiêu trường hợp trên là phản ứng sinh trưởng?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 7. Phản ứng thế là phản ứng của cây trước?

A. nhiều chất kích thích

B. kích thích đôi khi có hướng, đôi khi có hướng

C. kích thích không định hướng

D. kích thích không ổn định

Câu 8. Sự khác nhau cơ bản giữa hướng động và hướng động là gì?

A. kích thích không định hướng

B. có chuyển động vô hướng

C. không tham gia vào quá trình phân chia tế bào

D. có nhiều chất kích thích

Câu 9. Trong các ứng dụng động sau:

(1) hoa mười giờ nở vào buổi sáng

(2) hiện tượng ngủ-thức của chồi cây

(3) sự đóng mở của lá trinh nữ

(4) lá phượng vĩ mở ra và đóng lại

(5) khí khổng có thể thu gọn

Các trường hợp trên liên quan đến trương lực nước là

A. (1) và (2)

B. (2), (3) và (4)

C. (3), (4) và (5)

D. (3) và (5)

Câu 10. Cho các nội dung sau:

(1) động lực liên quan đến tăng trưởng tế bào

(2) thường là những chuyển động liên quan đến đồng hồ sinh học. Cảm ứng chuyển động gây ra bởi sự khác biệt về tốc độ phát triển của các tế bào ở hai phía đối diện của một cơ quan (ví dụ: lá, cánh hoa).

(3) sự đóng mở của khí khổng

(4) nở vào lúc hoa mười giờ, hoa tulip, hoa bồ công anh

(5) Các bổ sung gây ra có liên quan đến tính hydrotonic của các lĩnh vực chuyên môn hóa

(6) cây nắp ấm để bắt mồi

(7) là một hành động không liên quan đến sự phát triển của tế bào

Hãy sắp xếp nội dung trên với các kiểu hoạt hình phù hợp

A. tăng trưởng: (1), (2) và (4); không tăng trưởng: (3), (5), (6) và (7)

B. tăng trưởng: (2), (4) và (7); không tăng trưởng: (1), (3), (5) và (6)

C. tăng trưởng: (1), (4) và (5); không tăng trưởng: (2), (3), (6) và (7)

D. tăng trưởng: (1), (2), (4) và (6); không tăng trưởng: (3), (5) và (7)

Câu trả lời

Kết án

Câu trả lời

Câu hỏi 1

Câu 2

Một

Câu 3

GỠ BỎ

Câu 4

GỠ BỎ

Câu hỏi 5

GỠ BỎ

Câu 6

GỠ BỎ

Câu 7

Câu 8

Một

Câu 9

DỄ

Câu 10

Một

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Sinh 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Sự đóng mở của khí khổng thuộc dạng cảm ứng nào

Video về Sự đóng mở của khí khổng thuộc dạng cảm ứng nào

Wiki về Sự đóng mở của khí khổng thuộc dạng cảm ứng nào

Sự đóng mở của khí khổng thuộc dạng cảm ứng nào

Sự đóng mở của khí khổng thuộc dạng cảm ứng nào -

Câu hỏi: Sự đóng mở của khí khổng thuộc loại cảm ứng nào?

A. Động lực tăng trưởng

B. Phản ứng không tăng trưởng

C. Định hướng

D. Hành động liên hệ

Câu trả lời:

Câu trả lời để chọn là: NHẬN


- Sự đóng mở của khí khổng thuộc dạng Phản ứng không sinh trưởng.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu bài học Ứng Đồng

I. ĐỊNH NGHĨA VỀ ĐỘNG HỌC

- Kích động là phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng.

Tùy thuộc vào tác nhân kích thích, động học được chia thành: quang động, nhiệt động, thủy động, hóa động, động tiếp xúc, động tổn thương, điện động…

Ví dụ, mỗi loài hoa có thời gian nở hoa khác nhau do ảnh hưởng của quang động lực học.

[CHUẨN NHẤT]  Sự đóng mở của khí khổng được thực hiện theo kiểu cảm ứng nào?

II. CÁC LOẠI ĐỘNG HỌC

1. Động lực tăng trưởng

- Động lực sinh trưởng là kiểu phản ứng trong đó các tế bào ở hai phía đối diện của cơ quan (như lá, cánh hoa, ...) có tốc độ sinh trưởng khác nhau do tác động của các kích thích chưa biết trước. hướng của các yếu tố bên ngoài (ánh sáng, nhiệt độ, v.v.)

- Phản ứng dưới tác dụng của ánh sáng: hoa bồ công anh nở vào buổi sáng và khép lại lúc chập choạng tối.

- Phản ứng dưới tác động của nhiệt độ: Hoa nghệ tây và hoa tulip nở và rũ xuống do sự thay đổi của nhiệt độ

[CHUẨN NHẤT]  Sự đóng mở của khí khổng được thực hiện theo kiểu cảm ứng nào? (Hình 2)

2. Phản ứng không phát triển

Phản ứng không tăng sinh là một loại phản ứng hóa học không kéo dài tế bào thực vật.

Ví dụ: Hành vi của cây trinh nữ khi va chạm

Nguyên nhân khiến lá cây trinh nữ bị va chạm mạnh là do khí khổng bị căng nước. Khi bị kích thích, khí khổng bị mất nước làm cho khí khổng đóng lại và xẹp xuống làm cho lá bị rũ xuống. Khi hết kích thích, các lá khí khổng lại nở ra và mở ra bình thường.

[CHUẨN NHẤT]  Sự đóng mở của khí khổng được thực hiện theo kiểu cảm ứng nào? (Hình 3)

3. Vai trò của ứng dụng

Ứng động giúp cây thích nghi với sự thay đổi của môi trường đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của cây.

4. Bài tập trắc nghiệm (có đáp án)

Câu 1. Tập tính của cây trinh nữ khi va chạm là gì?

A. động lực tăng trưởng

B. phản ứng quang động

C. không có phản ứng tăng trưởng

D. suất điện động

Câu 2. Bộ chuyển động của cây móng giò là sự kết hợp của?

A. liên hệ động học và động học hóa học

B. quang động và điện động

C. nhiệt động lực học và thủy động lực học

D. phản ứng chấn thương

Câu 3. Sự đóng mở của khí khổng có phải là động không?

A. phát triển

B. không phát triển

C. phản ứng chấn thương

D. tiếp xúc

Câu 4. Trong các hiện tượng sau:

(1) hoa mười giờ nở vào buổi sáng

(2) khí khổng có thể thu gọn

(3) hiện tượng ngủ-thức của chồi cây

(4) sự khép lại và lan rộng của lá cây trinh nữ

(5) Lá cây phượng vĩ mở vào ban ngày và khép lại vào ban đêm.

Trường hợp nào sau đây là phản ứng không tăng trưởng?

A. (1), (2) và (3)

B. (2) và (4)

C. (3) và (5)

D. (2), (3) và (5)

Câu 5. Phản ứng không tuân theo chu kỳ đồng hồ sinh học là phản ứng động?

A. đóng mở khí khổng

B. quấn quanh

C. nở hoa

D. lá ngủ

Câu 6. Trong các hiện tượng sau:

(1) khí khổng có thể thu gọn

(2) hoa mười giờ nở vào buổi sáng

(3) hiện tượng ngủ-thức của chồi cây

(4) lá cây trinh nữ mở ra

(5) Lá cây họ đậu đóng mở

Có bao nhiêu trường hợp trên là phản ứng sinh trưởng?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 7. Phản ứng thế là phản ứng của cây trước?

A. nhiều chất kích thích

B. kích thích đôi khi có hướng, đôi khi có hướng

C. kích thích không định hướng

D. kích thích không ổn định

Câu 8. Sự khác nhau cơ bản giữa hướng động và hướng động là gì?

A. kích thích không định hướng

B. có chuyển động vô hướng

C. không tham gia vào quá trình phân chia tế bào

D. có nhiều chất kích thích

Câu 9. Trong các ứng dụng động sau:

(1) hoa mười giờ nở vào buổi sáng

(2) hiện tượng ngủ-thức của chồi cây

(3) sự đóng mở của lá trinh nữ

(4) lá phượng vĩ mở ra và đóng lại

(5) khí khổng có thể thu gọn

Các trường hợp trên liên quan đến trương lực nước là

A. (1) và (2)

B. (2), (3) và (4)

C. (3), (4) và (5)

D. (3) và (5)

Câu 10. Cho các nội dung sau:

(1) động lực liên quan đến tăng trưởng tế bào

(2) thường là những chuyển động liên quan đến đồng hồ sinh học. Cảm ứng chuyển động gây ra bởi sự khác biệt về tốc độ phát triển của các tế bào ở hai phía đối diện của một cơ quan (ví dụ: lá, cánh hoa).

(3) sự đóng mở của khí khổng

(4) nở vào lúc hoa mười giờ, hoa tulip, hoa bồ công anh

(5) Các bổ sung gây ra có liên quan đến tính hydrotonic của các lĩnh vực chuyên môn hóa

(6) cây nắp ấm để bắt mồi

(7) là một hành động không liên quan đến sự phát triển của tế bào

Hãy sắp xếp nội dung trên với các kiểu hoạt hình phù hợp

A. tăng trưởng: (1), (2) và (4); không tăng trưởng: (3), (5), (6) và (7)

B. tăng trưởng: (2), (4) và (7); không tăng trưởng: (1), (3), (5) và (6)

C. tăng trưởng: (1), (4) và (5); không tăng trưởng: (2), (3), (6) và (7)

D. tăng trưởng: (1), (2), (4) và (6); không tăng trưởng: (3), (5) và (7)

Câu trả lời

Kết án

Câu trả lời

Câu hỏi 1

Câu 2

Một

Câu 3

GỠ BỎ

Câu 4

GỠ BỎ

Câu hỏi 5

GỠ BỎ

Câu 6

GỠ BỎ

Câu 7

Câu 8

Một

Câu 9

DỄ

Câu 10

Một

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Sinh 11

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Sự đóng mở của khí khổng thuộc loại cảm ứng nào?

A. Động lực tăng trưởng

B. Phản ứng không tăng trưởng

C. Định hướng

D. Hành động liên hệ

Câu trả lời:

Câu trả lời để chọn là: NHẬN


– Sự đóng mở của khí khổng thuộc dạng Phản ứng không sinh trưởng.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu bài học Ứng Đồng

I. ĐỊNH NGHĨA VỀ ĐỘNG HỌC

– Kích động là phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng.

Tùy thuộc vào tác nhân kích thích, động học được chia thành: quang động, nhiệt động, thủy động, hóa động, động tiếp xúc, động tổn thương, điện động…

Ví dụ, mỗi loài hoa có thời gian nở hoa khác nhau do ảnh hưởng của quang động lực học.

[CHUẨN NHẤT]  Sự đóng mở của khí khổng được thực hiện theo kiểu cảm ứng nào?

II. CÁC LOẠI ĐỘNG HỌC

1. Động lực tăng trưởng

– Động lực sinh trưởng là kiểu phản ứng trong đó các tế bào ở hai phía đối diện của cơ quan (như lá, cánh hoa, …) có tốc độ sinh trưởng khác nhau do tác động của các kích thích chưa biết trước. hướng của các yếu tố bên ngoài (ánh sáng, nhiệt độ, v.v.)

– Phản ứng dưới tác dụng của ánh sáng: hoa bồ công anh nở vào buổi sáng và khép lại lúc chập choạng tối.

– Phản ứng dưới tác động của nhiệt độ: Hoa nghệ tây và hoa tulip nở và rũ xuống do sự thay đổi của nhiệt độ

[CHUẨN NHẤT]  Sự đóng mở của khí khổng được thực hiện theo kiểu cảm ứng nào? (Hình 2)

2. Phản ứng không phát triển

Phản ứng không tăng sinh là một loại phản ứng hóa học không kéo dài tế bào thực vật.

Ví dụ: Hành vi của cây trinh nữ khi va chạm

Nguyên nhân khiến lá cây trinh nữ bị va chạm mạnh là do khí khổng bị căng nước. Khi bị kích thích, khí khổng bị mất nước làm cho khí khổng đóng lại và xẹp xuống làm cho lá bị rũ xuống. Khi hết kích thích, các lá khí khổng lại nở ra và mở ra bình thường.

[CHUẨN NHẤT]  Sự đóng mở của khí khổng được thực hiện theo kiểu cảm ứng nào? (Hình 3)

3. Vai trò của ứng dụng

Ứng động giúp cây thích nghi với sự thay đổi của môi trường đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của cây.

4. Bài tập trắc nghiệm (có đáp án)

Câu 1. Tập tính của cây trinh nữ khi va chạm là gì?

A. động lực tăng trưởng

B. phản ứng quang động

C. không có phản ứng tăng trưởng

D. suất điện động

Câu 2. Bộ chuyển động của cây móng giò là sự kết hợp của?

A. liên hệ động học và động học hóa học

B. quang động và điện động

C. nhiệt động lực học và thủy động lực học

D. phản ứng chấn thương

Câu 3. Sự đóng mở của khí khổng có phải là động không?

A. phát triển

B. không phát triển

C. phản ứng chấn thương

D. tiếp xúc

Câu 4. Trong các hiện tượng sau:

(1) hoa mười giờ nở vào buổi sáng

(2) khí khổng có thể thu gọn

(3) hiện tượng ngủ-thức của chồi cây

(4) sự khép lại và lan rộng của lá cây trinh nữ

(5) Lá cây phượng vĩ mở vào ban ngày và khép lại vào ban đêm.

Trường hợp nào sau đây là phản ứng không tăng trưởng?

A. (1), (2) và (3)

B. (2) và (4)

C. (3) và (5)

D. (2), (3) và (5)

Câu 5. Phản ứng không tuân theo chu kỳ đồng hồ sinh học là phản ứng động?

A. đóng mở khí khổng

B. quấn quanh

C. nở hoa

D. lá ngủ

Câu 6. Trong các hiện tượng sau:

(1) khí khổng có thể thu gọn

(2) hoa mười giờ nở vào buổi sáng

(3) hiện tượng ngủ-thức của chồi cây

(4) lá cây trinh nữ mở ra

(5) Lá cây họ đậu đóng mở

Có bao nhiêu trường hợp trên là phản ứng sinh trưởng?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 7. Phản ứng thế là phản ứng của cây trước?

A. nhiều chất kích thích

B. kích thích đôi khi có hướng, đôi khi có hướng

C. kích thích không định hướng

D. kích thích không ổn định

Câu 8. Sự khác nhau cơ bản giữa hướng động và hướng động là gì?

A. kích thích không định hướng

B. có chuyển động vô hướng

C. không tham gia vào quá trình phân chia tế bào

D. có nhiều chất kích thích

Câu 9. Trong các ứng dụng động sau:

(1) hoa mười giờ nở vào buổi sáng

(2) hiện tượng ngủ-thức của chồi cây

(3) sự đóng mở của lá trinh nữ

(4) lá phượng vĩ mở ra và đóng lại

(5) khí khổng có thể thu gọn

Các trường hợp trên liên quan đến trương lực nước là

A. (1) và (2)

B. (2), (3) và (4)

C. (3), (4) và (5)

D. (3) và (5)

Câu 10. Cho các nội dung sau:

(1) động lực liên quan đến tăng trưởng tế bào

(2) thường là những chuyển động liên quan đến đồng hồ sinh học. Cảm ứng chuyển động gây ra bởi sự khác biệt về tốc độ phát triển của các tế bào ở hai phía đối diện của một cơ quan (ví dụ: lá, cánh hoa).

(3) sự đóng mở của khí khổng

(4) nở vào lúc hoa mười giờ, hoa tulip, hoa bồ công anh

(5) Các bổ sung gây ra có liên quan đến tính hydrotonic của các lĩnh vực chuyên môn hóa

(6) cây nắp ấm để bắt mồi

(7) là một hành động không liên quan đến sự phát triển của tế bào

Hãy sắp xếp nội dung trên với các kiểu hoạt hình phù hợp

A. tăng trưởng: (1), (2) và (4); không tăng trưởng: (3), (5), (6) và (7)

B. tăng trưởng: (2), (4) và (7); không tăng trưởng: (1), (3), (5) và (6)

C. tăng trưởng: (1), (4) và (5); không tăng trưởng: (2), (3), (6) và (7)

D. tăng trưởng: (1), (2), (4) và (6); không tăng trưởng: (3), (5) và (7)

Câu trả lời

Kết án

Câu trả lời

Câu hỏi 1

Câu 2

Một

Câu 3

GỠ BỎ

Câu 4

GỠ BỎ

Câu hỏi 5

GỠ BỎ

Câu 6

GỠ BỎ

Câu 7

Câu 8

Một

Câu 9

DỄ

Câu 10

Một

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Sinh 11

Bạn thấy bài viết Sự đóng mở của khí khổng thuộc dạng cảm ứng nào có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Sự đóng mở của khí khổng thuộc dạng cảm ứng nào bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Sự #đóng #mở #của #khí #khổng #thuộc #dạng #cảm #ứng #nào

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button