Giáo Dục

Sự khác nhau cơ bản giữa tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng là

Câu hỏi: Điểm khác nhau cơ bản giữa tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam Quốc dân Đảng là

A. Khuynh hướng cách mạng.

B. Địa bàn hoạt động.

C. Những người tham gia.

D. Phương pháp đấu tranh.

Câu trả lời:

Đáp án A. Khuynh hướng cách mạng.


Giải thích :

Điểm khác nhau cơ bản giữa tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam Quốc dân Đảng là về khuynh hướng cách mạng:

– Hội Việt Nam cách mạng thanh niên: khuynh hướng vô sản.

– Việt Nam Quốc dân Đảng: khuynh hướng dân chủ tư sản.

Ngoài ra, các bạn cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội sẽ học thêm được nhiều kiến ​​thức bổ ích nhé!

1. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

– Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc thành lập vào tháng 6 năm 1925 từ 9 hội viên xã Tâm Tâm do Người giác ngộ. Nguyễn Ái Quốc là lãnh đạo của Hội. Trong số các thành viên khóa đầu tiên có Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong, Vương Thúc Oánh, Trương Văn Lĩnh, Lưu Quốc Long, Lâm Đức Thụ. Trụ sở chính của Hiệp hội đặt tại Quảng Châu.

Theo Chánh văn phòng mật thám Pháp Louis Marty, Nguyễn Ái Quốc ngay sau khi đến Quảng Châu đã nghiên cứu tính cách cá nhân của tất cả những người Việt Nam ở Quảng Châu đã theo Phan Bội Châu (xã Tam Tam, …) và chọn những người nói trên để thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

– Sau khi thành lập, Hội cử người về nước tuyển chọn người sang Trung Quốc học các lớp đào tạo ở Quảng Châu hoặc cử sang Liên Xô học Đại học Phương Đông. Đồng thời, Hội thành lập các chi bộ các cấp trong cả nước. Từ đầu năm 1925 đến tháng 9 năm 1927, Hội đã tổ chức 10 khóa huấn luyện cho các học viên được tuyển chọn. Những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc cho học sinh sau đó được biên soạn thành sách “Đường Khách Mạng”.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Nguyễn Ái Quốc, Hội đã xuất bản tuần báo Việt Nam Thanh niên từ tháng 6 năm 1925, được xuất bản trong số những người Việt Nam sống ở miền Nam Trung Quốc cũng như mang về nước và đưa sang Xiêm. Tờ báo này vừa tuyên truyền đường lối cách mạng của Hội, vừa phê phán sự tồn tại của các tổ chức cách mạng khác như Việt Nam Quang phục hội, Việt Nam Quốc dân Đảng.

Hội cũng tuyển người đi học quân sự để sau này thành lập lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam. Lê Hồng Phong được cử sang Leningrad học không quân. Những người khác được gửi đến Trường Quân sự Hoàng Phố. Tháng 2 năm 1927, Hội lại xuất bản tờ báo Chiến sĩ cách mạng để tuyên truyền giác ngộ binh lính Việt Nam.

Năm 1927, các bộ cờ ra đời, sau đó là các tỉnh, thành phố và cuối cùng là các huyện. Năm 1929, cơ cấu tổ chức của Hội gồm 5 cấp được thành lập và phát triển trong cả nước. Số thành viên lên đến 1.700 người và có cơ sở là Việt kiều ở Xiêm (Thái Lan). Hội đã đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin trong nhân dân và trở thành lãnh tụ phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân.

Năm 1928, Hội chủ trương “vô sản hóa”, tuyên truyền các phong trào cách mạng, nâng cao ý thức chính trị của giai cấp công nhân. Phong trào công nhân ngày càng lớn mạnh, trở thành nòng cốt của phong trào đấu tranh cả nước, nổ ra ở các trung tâm kinh tế, chính trị.

Năm 1927, Tưởng Giới Thạch tổ chức truy bắt những người Cộng sản Trung Quốc. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên cũng bị khủng bố. Nguyễn Ái Quốc phải trốn sang Liên Xô. Nhiều hội viên ưu tú của Hội như Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Duy Điềm, Trần Văn Cung, Trương Văn Lĩnh, Lê Thiết Hùng, v.v … đã bị bắt. Trụ sở của Hiệp hội phải sơ tán đến Ung Châu, (Quảng Tây) rồi đến Hồng Kông.

Trong nước, các Chi hội phát triển mạnh. Theo tổng kết của mật thám Pháp, ở trong nước Hội có khoảng 1000 đảng viên và cảm tình viên, có lễ hội ở cả ba miền. Tuy nhiên, các chi nhánh này cũng bị chính quyền thuộc địa săn lùng ráo riết. Tại Nam Kỳ, tháng 12 năm 1928, Ngô Thiêm bị bắt và bị xử tử. Tôn Đức Thắng bị kết án tù chung thân. Phạm Văn Đồng bị đày ra Côn Đảo. Ở Bắc Kỳ, Nguyễn Văn Lân bị bắt và bị xử tử.

2. Việt Nam Quốc dân Đảng

– Hoàn cảnh ra đời:

+ Phong trào dân tộc dân chủ phát triển mạnh mẽ.

+ Các trào lưu tư tưởng bên ngoài, nhất là ảnh hưởng của cách mạng Trung Quốc đã tác động mạnh mẽ đến sự ra đời của Việt Nam Quốc dân Đảng.

– Sinh, phát hành:

+ Cơ sở hạt nhân đầu tiên là xã Nam Đồng Thứ.

+ Thành lập ngày 25/12/1927 do Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Phó Đức Chính sáng lập.

– Khuynh hướng chính trị: theo khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản.

– Địa bàn hoạt động: Bắc Kỳ.

– Mục tiêu: đánh thắng giặc Pháp, thiết lập dân quyền.

– Thành phần: học sinh, sinh viên, công chức, tầng lớp tiểu tư sản, nông dân khá giả, địa chủ nông thôn, binh lính người Việt, hạ sĩ quan trong quân đội Pháp.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 12, Lịch sử 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Sự khác nhau cơ bản giữa tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng là

Video về Sự khác nhau cơ bản giữa tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng là

Wiki về Sự khác nhau cơ bản giữa tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng là

Sự khác nhau cơ bản giữa tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng là

Sự khác nhau cơ bản giữa tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng là -

Câu hỏi: Điểm khác nhau cơ bản giữa tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam Quốc dân Đảng là

A. Khuynh hướng cách mạng.

B. Địa bàn hoạt động.

C. Những người tham gia.

D. Phương pháp đấu tranh.

Câu trả lời:

Đáp án A. Khuynh hướng cách mạng.


Giải thích :

Điểm khác nhau cơ bản giữa tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam Quốc dân Đảng là về khuynh hướng cách mạng:

- Hội Việt Nam cách mạng thanh niên: khuynh hướng vô sản.

- Việt Nam Quốc dân Đảng: khuynh hướng dân chủ tư sản.

Ngoài ra, các bạn cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội sẽ học thêm được nhiều kiến ​​thức bổ ích nhé!

1. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

- Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc thành lập vào tháng 6 năm 1925 từ 9 hội viên xã Tâm Tâm do Người giác ngộ. Nguyễn Ái Quốc là lãnh đạo của Hội. Trong số các thành viên khóa đầu tiên có Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong, Vương Thúc Oánh, Trương Văn Lĩnh, Lưu Quốc Long, Lâm Đức Thụ. Trụ sở chính của Hiệp hội đặt tại Quảng Châu.

Theo Chánh văn phòng mật thám Pháp Louis Marty, Nguyễn Ái Quốc ngay sau khi đến Quảng Châu đã nghiên cứu tính cách cá nhân của tất cả những người Việt Nam ở Quảng Châu đã theo Phan Bội Châu (xã Tam Tam, ...) và chọn những người nói trên để thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

- Sau khi thành lập, Hội cử người về nước tuyển chọn người sang Trung Quốc học các lớp đào tạo ở Quảng Châu hoặc cử sang Liên Xô học Đại học Phương Đông. Đồng thời, Hội thành lập các chi bộ các cấp trong cả nước. Từ đầu năm 1925 đến tháng 9 năm 1927, Hội đã tổ chức 10 khóa huấn luyện cho các học viên được tuyển chọn. Những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc cho học sinh sau đó được biên soạn thành sách “Đường Khách Mạng”.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Nguyễn Ái Quốc, Hội đã xuất bản tuần báo Việt Nam Thanh niên từ tháng 6 năm 1925, được xuất bản trong số những người Việt Nam sống ở miền Nam Trung Quốc cũng như mang về nước và đưa sang Xiêm. Tờ báo này vừa tuyên truyền đường lối cách mạng của Hội, vừa phê phán sự tồn tại của các tổ chức cách mạng khác như Việt Nam Quang phục hội, Việt Nam Quốc dân Đảng.

Hội cũng tuyển người đi học quân sự để sau này thành lập lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam. Lê Hồng Phong được cử sang Leningrad học không quân. Những người khác được gửi đến Trường Quân sự Hoàng Phố. Tháng 2 năm 1927, Hội lại xuất bản tờ báo Chiến sĩ cách mạng để tuyên truyền giác ngộ binh lính Việt Nam.

Năm 1927, các bộ cờ ra đời, sau đó là các tỉnh, thành phố và cuối cùng là các huyện. Năm 1929, cơ cấu tổ chức của Hội gồm 5 cấp được thành lập và phát triển trong cả nước. Số thành viên lên đến 1.700 người và có cơ sở là Việt kiều ở Xiêm (Thái Lan). Hội đã đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong nhân dân và trở thành lãnh tụ phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân.

Năm 1928, Hội chủ trương “vô sản hóa”, tuyên truyền các phong trào cách mạng, nâng cao ý thức chính trị của giai cấp công nhân. Phong trào công nhân ngày càng lớn mạnh, trở thành nòng cốt của phong trào đấu tranh cả nước, nổ ra ở các trung tâm kinh tế, chính trị.

Năm 1927, Tưởng Giới Thạch tổ chức truy bắt những người Cộng sản Trung Quốc. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên cũng bị khủng bố. Nguyễn Ái Quốc phải trốn sang Liên Xô. Nhiều hội viên ưu tú của Hội như Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Duy Điềm, Trần Văn Cung, Trương Văn Lĩnh, Lê Thiết Hùng, v.v ... đã bị bắt. Trụ sở của Hiệp hội phải sơ tán đến Ung Châu, (Quảng Tây) rồi đến Hồng Kông.

Trong nước, các Chi hội phát triển mạnh. Theo tổng kết của mật thám Pháp, ở trong nước Hội có khoảng 1000 đảng viên và cảm tình viên, có lễ hội ở cả ba miền. Tuy nhiên, các chi nhánh này cũng bị chính quyền thuộc địa săn lùng ráo riết. Tại Nam Kỳ, tháng 12 năm 1928, Ngô Thiêm bị bắt và bị xử tử. Tôn Đức Thắng bị kết án tù chung thân. Phạm Văn Đồng bị đày ra Côn Đảo. Ở Bắc Kỳ, Nguyễn Văn Lân bị bắt và bị xử tử.

2. Việt Nam Quốc dân Đảng

- Hoàn cảnh ra đời:

+ Phong trào dân tộc dân chủ phát triển mạnh mẽ.

+ Các trào lưu tư tưởng bên ngoài, nhất là ảnh hưởng của cách mạng Trung Quốc đã tác động mạnh mẽ đến sự ra đời của Việt Nam Quốc dân Đảng.

- Sinh, phát hành:

+ Cơ sở hạt nhân đầu tiên là xã Nam Đồng Thứ.

+ Thành lập ngày 25/12/1927 do Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Phó Đức Chính sáng lập.

- Khuynh hướng chính trị: theo khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản.

- Địa bàn hoạt động: Bắc Kỳ.

- Mục tiêu: đánh thắng giặc Pháp, thiết lập dân quyền.

- Thành phần: học sinh, sinh viên, công chức, tầng lớp tiểu tư sản, nông dân khá giả, địa chủ nông thôn, binh lính người Việt, hạ sĩ quan trong quân đội Pháp.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 12, Lịch sử 12

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Điểm khác nhau cơ bản giữa tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam Quốc dân Đảng là

A. Khuynh hướng cách mạng.

B. Địa bàn hoạt động.

C. Những người tham gia.

D. Phương pháp đấu tranh.

Câu trả lời:

Đáp án A. Khuynh hướng cách mạng.


Giải thích :

Điểm khác nhau cơ bản giữa tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam Quốc dân Đảng là về khuynh hướng cách mạng:

– Hội Việt Nam cách mạng thanh niên: khuynh hướng vô sản.

– Việt Nam Quốc dân Đảng: khuynh hướng dân chủ tư sản.

Ngoài ra, các bạn cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội sẽ học thêm được nhiều kiến ​​thức bổ ích nhé!

1. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

– Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc thành lập vào tháng 6 năm 1925 từ 9 hội viên xã Tâm Tâm do Người giác ngộ. Nguyễn Ái Quốc là lãnh đạo của Hội. Trong số các thành viên khóa đầu tiên có Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong, Vương Thúc Oánh, Trương Văn Lĩnh, Lưu Quốc Long, Lâm Đức Thụ. Trụ sở chính của Hiệp hội đặt tại Quảng Châu.

Theo Chánh văn phòng mật thám Pháp Louis Marty, Nguyễn Ái Quốc ngay sau khi đến Quảng Châu đã nghiên cứu tính cách cá nhân của tất cả những người Việt Nam ở Quảng Châu đã theo Phan Bội Châu (xã Tam Tam, …) và chọn những người nói trên để thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

– Sau khi thành lập, Hội cử người về nước tuyển chọn người sang Trung Quốc học các lớp đào tạo ở Quảng Châu hoặc cử sang Liên Xô học Đại học Phương Đông. Đồng thời, Hội thành lập các chi bộ các cấp trong cả nước. Từ đầu năm 1925 đến tháng 9 năm 1927, Hội đã tổ chức 10 khóa huấn luyện cho các học viên được tuyển chọn. Những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc cho học sinh sau đó được biên soạn thành sách “Đường Khách Mạng”.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Nguyễn Ái Quốc, Hội đã xuất bản tuần báo Việt Nam Thanh niên từ tháng 6 năm 1925, được xuất bản trong số những người Việt Nam sống ở miền Nam Trung Quốc cũng như mang về nước và đưa sang Xiêm. Tờ báo này vừa tuyên truyền đường lối cách mạng của Hội, vừa phê phán sự tồn tại của các tổ chức cách mạng khác như Việt Nam Quang phục hội, Việt Nam Quốc dân Đảng.

Hội cũng tuyển người đi học quân sự để sau này thành lập lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam. Lê Hồng Phong được cử sang Leningrad học không quân. Những người khác được gửi đến Trường Quân sự Hoàng Phố. Tháng 2 năm 1927, Hội lại xuất bản tờ báo Chiến sĩ cách mạng để tuyên truyền giác ngộ binh lính Việt Nam.

Năm 1927, các bộ cờ ra đời, sau đó là các tỉnh, thành phố và cuối cùng là các huyện. Năm 1929, cơ cấu tổ chức của Hội gồm 5 cấp được thành lập và phát triển trong cả nước. Số thành viên lên đến 1.700 người và có cơ sở là Việt kiều ở Xiêm (Thái Lan). Hội đã đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin trong nhân dân và trở thành lãnh tụ phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân.

Năm 1928, Hội chủ trương “vô sản hóa”, tuyên truyền các phong trào cách mạng, nâng cao ý thức chính trị của giai cấp công nhân. Phong trào công nhân ngày càng lớn mạnh, trở thành nòng cốt của phong trào đấu tranh cả nước, nổ ra ở các trung tâm kinh tế, chính trị.

Năm 1927, Tưởng Giới Thạch tổ chức truy bắt những người Cộng sản Trung Quốc. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên cũng bị khủng bố. Nguyễn Ái Quốc phải trốn sang Liên Xô. Nhiều hội viên ưu tú của Hội như Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Duy Điềm, Trần Văn Cung, Trương Văn Lĩnh, Lê Thiết Hùng, v.v … đã bị bắt. Trụ sở của Hiệp hội phải sơ tán đến Ung Châu, (Quảng Tây) rồi đến Hồng Kông.

Trong nước, các Chi hội phát triển mạnh. Theo tổng kết của mật thám Pháp, ở trong nước Hội có khoảng 1000 đảng viên và cảm tình viên, có lễ hội ở cả ba miền. Tuy nhiên, các chi nhánh này cũng bị chính quyền thuộc địa săn lùng ráo riết. Tại Nam Kỳ, tháng 12 năm 1928, Ngô Thiêm bị bắt và bị xử tử. Tôn Đức Thắng bị kết án tù chung thân. Phạm Văn Đồng bị đày ra Côn Đảo. Ở Bắc Kỳ, Nguyễn Văn Lân bị bắt và bị xử tử.

2. Việt Nam Quốc dân Đảng

– Hoàn cảnh ra đời:

+ Phong trào dân tộc dân chủ phát triển mạnh mẽ.

+ Các trào lưu tư tưởng bên ngoài, nhất là ảnh hưởng của cách mạng Trung Quốc đã tác động mạnh mẽ đến sự ra đời của Việt Nam Quốc dân Đảng.

– Sinh, phát hành:

+ Cơ sở hạt nhân đầu tiên là xã Nam Đồng Thứ.

+ Thành lập ngày 25/12/1927 do Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Phó Đức Chính sáng lập.

– Khuynh hướng chính trị: theo khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản.

– Địa bàn hoạt động: Bắc Kỳ.

– Mục tiêu: đánh thắng giặc Pháp, thiết lập dân quyền.

– Thành phần: học sinh, sinh viên, công chức, tầng lớp tiểu tư sản, nông dân khá giả, địa chủ nông thôn, binh lính người Việt, hạ sĩ quan trong quân đội Pháp.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 12, Lịch sử 12

Bạn thấy bài viết Sự khác nhau cơ bản giữa tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng là có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Sự khác nhau cơ bản giữa tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng là bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Sự #khác #nhau #cơ #bản #giữa #tổ #chức #Hội #Việt #Nam #Cách #mạng #Thanh #niên #và #Việt #Nam #Quốc #dân #đảng #là

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button