Kiến thức chung

Tài liệu 1 số câu trắc nghiệm khxh có đáp án

Bạn đang xem: Tài liệu 1 số câu trắc nghiệm khxh có đáp án tại ĐH KD & CN Hà Nội

1 số câu hỏi xã hội
1. Chính quyền Xô Viết tồn tại bao nhiêu năm?
A. 69 năm
B. 70 năm
c. 73 năm
D. 74 năm
NHIỀU DỄ DÀNG
2. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết tồn tại bao nhiêu năm?
A. 69 năm
b. 68 năm
C. 67 năm
D. 74 năm
NHIỀU DỄ DÀNG
3. Mặt trận dân tộc đầu tiên của Việt Nam là gì?
A. Liên minh chống đế quốc Đông Dương
B. Mặt trận nhân dân chống đế quốc Đông Dương
C. Mặt trận thống nhất Đông Dương chống đế quốc
D. Trang Việt Minh
ĐA ĐẦU
4. Sự kiện nào đã đưa Nguyễn Ái Quốc hoàn thành quá trình tìm đường cứu người?
quốc gia ?
g. 7/1920
b. 12/1920
Tháng 2 năm 1930
28/1/1941
ĐA-A
5. Nước Xiêm đổi tên thành Thái Lan vào năm nào?
Năm 1936 trước Công nguyên
b. 1939
1942
nhiều gấu
6-. Chức năng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là:
a. Quản lý tất cả các nhiệm vụ hành chính của Liên hợp quốc.
b. Trách nhiệm chính trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới

trang 1


C. Giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách của nhân loại: đói kém, bệnh tật, ô nhiễm.
Môi trường
D. Cả A, B, C
ĐA ĐƯỢC
7- Tại sao sau Chiến tranh thế giới thứ hai Mỹ Latinh được coi là lục địa rực lửa?
A. Thường xuyên xảy ra cháy rừng.
b.Nhân dân đứng lên chống đế quốc Mỹ xâm lược.
C. Có một cuộc cách mạng nổi tiếng đã diễn ra và giải thưởng lớn đã được trao ở Cu Ba.
D. Các nước đế quốc lấy châu Mỹ La tinh làm điểm xuất phát cho cuộc kháng chiến chống Mỹ.
ĐA ĐẦU
8. Những tác động tàn khốc nhất đến với Trái đất mãi mãi.
Chiến tranh Lạnh là:
a. di chuyển mạnh mẽ Đẩy nhanh cuộc chạy đua vũ trang
b.Thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng và đối đầu. nguy cơ chiến tranh
bức tranh thế giới
C. Hàng nghìn căn cứ quân sự đặt trên khắp thế giới.
D. Các quốc gia yêu cầu một lượng rất lớn tiền và sức người để sản xuất.
xuất khẩu vũ khí hủy diệt hàng loạt
ĐA ĐƯỢC
9. Tại sao nó được gọi là Ianta, một trật tự lưỡng cực?
A. Các đại diện của Liên Xô và Mỹ có chung ranh giới ảnh hưởng.
B. Tại Hội nghị Ianta, Liên Xô và Mĩ đã phân chia ranh giới ảnh hưởng và đại diện.
hai bên
C. Thế giới xảy ra nhiều mâu thuẫn ở Ianta.
D. Các lý do trên
nhiều tuổi
10 =. Đặc điểm cơ bản của Cách mạng Kỹ thuật là gì?
A. Cải tiến tổ chức sản xuất
B. Cải tiến và hoàn thiện phương thức sản xuất.
C. Cải thiện quản lý sản xuất
D. Cải thiện sự phân công lao động
ĐA ĐƯỢC

trang 2

11 Văn bản nhật ký giao nộp cho đối tác vào ngày tháng năm nào?
g. 10/8/1945
b. 14 tháng 8 năm 1945
C. ngày 15 tháng 8 năm 1945
D. ngày 2 tháng 9 năm 1945
nhiều tuổi
12- Nguyên nhân chính khiến nước ta tiếp xúc với các nền văn hóa trên thế giới
Tình dục là do:
a.Nhiều người đi làm việc và học tập ở nước ngoài.
b.Có nhiều người nước ngoài vào Việt Nam.
C. Sự phát triển của mạng thông tin
D. Vì là điểm thu hút khách du lịch của các nền văn hóa nước ngoài
nhiều tuổi
13_
Cơ sở hạ tầng cần thiết cho một khu công nghiệp là gì?
A. Điện, Đường bộ và Giao thông vận tải
b. Đầu tư
C. Lương thực – thực phẩm.
D. Nguồn lao động
ĐA-A
Q14: Hội đồng tương trợ kinh tế SEV được thành lập khi nào?
g. 8 tháng 1 năm 1949
B / 17/2/1950
c. 9/1/1951
D. ngày 18 tháng 1 năm 1959
ĐA-A
Q15: Kế hoạch Macsan được thực hiện khi nào?
A. Tháng 5 năm 1946
b. Tháng 6 năm 1947
c. Tháng 7 năm 1947
Tháng 8 năm 1945
nhiều tuổi

trang 3

Câu 16: Khởi nghĩa Nam kỳ xảy ra vào thời gian nào?
A. 23/11/1940
b. 28 tháng 10 năm 1941
C. Ngày 10 tháng 9 năm 1939
D. ngày 13 tháng 1 năm 1941
ĐA-A
17- Trung Quốc lần lượt thu hồi chủ quyền của Hồng Kông và Ma Cao.
không tí nào ?
a. Tháng 6 năm 1997 và tháng 11 năm 1999
b. Tháng 7 năm 1997 và tháng 12 năm 1999
c. Tháng 7 năm 1998 và tháng 11 năm 1998
D. Tháng 5 năm 1996 và tháng 10 năm 1999
ĐA ĐƯỢC
18-NATO được thành lập khi nào?
Kor 4/4/1949
B.4/5/1949
C.5 / 6/1950
D / 7/8/1951
ĐA-A
19- Một người sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình về mọi hành vi vi phạm hành chính mà mình gây ra.
được ban hành bởi luật là
a. từ 18 tuổi trở lên
B từ 18 tuổi trở lên
C từ 16 tuổi trở lên
D từ 16 tuổi trở lên
nhiều tuổi
20- Trận hải chiến Trường Sa giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Anh.
Cuộc giải phóng nhân dân Trung Quốc diễn ra vào năm nào?
g. 1985
b.1988

trang 4

c. 1989
D. 1990
ĐA ĐƯỢC
21- Chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Việt Nam do Học viện Kinh tế và Khả năng Quân sự Hoa Kỳ gây ra.
Lượt đi diễn ra và kết thúc lúc mấy giờ?
A. (1950-1953) và (1954-1975)
b. (1950-1954) và (1954-1975)
C. (1949-1953) và (1950-1975)
D. (1952-1955) và (1951-1975)
ĐA-A
Ấn Độ tuyên bố độc lập và thành lập nước cộng hòa khi nào?
g. 22 tháng 1 năm 1950
B.26/1/1950
C./6/2/1950
D / 12/2/1950
ĐA ĐƯỢC
23- Xảy ra xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc tại Vị Xuyên (Hà Giang).
Năm nào?
g. 1979
B. Năm 1981
1984
D.1988
nhiều tuổi
24-Quốc gia nào sau đây đang tham gia vào khu vực? Marxist-Rainer?
(A) Bỉ – Hà Lan – Pháp
(B) Ý – Đức – Pháp
(C) Bỉ – Đức – Hà Lan
(D) Pháp – Đức – Thụy Sĩ
nhiều tuổi

trang 5

Thông tin cần xem thêm: Tài liệu 1 số câu trắc nghiệm khxh có đáp án

Hình Ảnh về Tài liệu 1 số câu trắc nghiệm khxh có đáp án

Video về Tài liệu 1 số câu trắc nghiệm khxh có đáp án

Wiki về Tài liệu 1 số câu trắc nghiệm khxh có đáp án

Tài liệu 1 số câu trắc nghiệm khxh có đáp án

Tài liệu 1 số câu trắc nghiệm khxh có đáp án -

1 số câu hỏi xã hội
1. Chính quyền Xô Viết tồn tại bao nhiêu năm?
A. 69 năm
B. 70 năm
c. 73 năm
D. 74 năm
NHIỀU DỄ DÀNG
2. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết tồn tại bao nhiêu năm?
A. 69 năm
b. 68 năm
C. 67 năm
D. 74 năm
NHIỀU DỄ DÀNG
3. Mặt trận dân tộc đầu tiên của Việt Nam là gì?
A. Liên minh chống đế quốc Đông Dương
B. Mặt trận nhân dân chống đế quốc Đông Dương
C. Mặt trận thống nhất Đông Dương chống đế quốc
D. Trang Việt Minh
ĐA ĐẦU
4. Sự kiện nào đã đưa Nguyễn Ái Quốc hoàn thành quá trình tìm đường cứu người?
quốc gia ?
g. 7/1920
b. 12/1920
Tháng 2 năm 1930
28/1/1941
ĐA-A
5. Nước Xiêm đổi tên thành Thái Lan vào năm nào?
Năm 1936 trước Công nguyên
b. 1939
1942
nhiều gấu
6-. Chức năng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là:
a. Quản lý tất cả các nhiệm vụ hành chính của Liên hợp quốc.
b. Trách nhiệm chính trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới

trang 1


C. Giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách của nhân loại: đói kém, bệnh tật, ô nhiễm.
Môi trường
D. Cả A, B, C
ĐA ĐƯỢC
7- Tại sao sau Chiến tranh thế giới thứ hai Mỹ Latinh được coi là lục địa rực lửa?
A. Thường xuyên xảy ra cháy rừng.
b.Nhân dân đứng lên chống đế quốc Mỹ xâm lược.
C. Có một cuộc cách mạng nổi tiếng đã diễn ra và giải thưởng lớn đã được trao ở Cu Ba.
D. Các nước đế quốc lấy châu Mỹ La tinh làm điểm xuất phát cho cuộc kháng chiến chống Mỹ.
ĐA ĐẦU
8. Những tác động tàn khốc nhất đến với Trái đất mãi mãi.
Chiến tranh Lạnh là:
a. di chuyển mạnh mẽ Đẩy nhanh cuộc chạy đua vũ trang
b.Thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng và đối đầu. nguy cơ chiến tranh
bức tranh thế giới
C. Hàng nghìn căn cứ quân sự đặt trên khắp thế giới.
D. Các quốc gia yêu cầu một lượng rất lớn tiền và sức người để sản xuất.
xuất khẩu vũ khí hủy diệt hàng loạt
ĐA ĐƯỢC
9. Tại sao nó được gọi là Ianta, một trật tự lưỡng cực?
A. Các đại diện của Liên Xô và Mỹ có chung ranh giới ảnh hưởng.
B. Tại Hội nghị Ianta, Liên Xô và Mĩ đã phân chia ranh giới ảnh hưởng và đại diện.
hai bên
C. Thế giới xảy ra nhiều mâu thuẫn ở Ianta.
D. Các lý do trên
nhiều tuổi
10 =. Đặc điểm cơ bản của Cách mạng Kỹ thuật là gì?
A. Cải tiến tổ chức sản xuất
B. Cải tiến và hoàn thiện phương thức sản xuất.
C. Cải thiện quản lý sản xuất
D. Cải thiện sự phân công lao động
ĐA ĐƯỢC

trang 2

11 Văn bản nhật ký giao nộp cho đối tác vào ngày tháng năm nào?
g. 10/8/1945
b. 14 tháng 8 năm 1945
C. ngày 15 tháng 8 năm 1945
D. ngày 2 tháng 9 năm 1945
nhiều tuổi
12- Nguyên nhân chính khiến nước ta tiếp xúc với các nền văn hóa trên thế giới
Tình dục là do:
a.Nhiều người đi làm việc và học tập ở nước ngoài.
b.Có nhiều người nước ngoài vào Việt Nam.
C. Sự phát triển của mạng thông tin
D. Vì là điểm thu hút khách du lịch của các nền văn hóa nước ngoài
nhiều tuổi
13_
Cơ sở hạ tầng cần thiết cho một khu công nghiệp là gì?
A. Điện, Đường bộ và Giao thông vận tải
b. Đầu tư
C. Lương thực - thực phẩm.
D. Nguồn lao động
ĐA-A
Q14: Hội đồng tương trợ kinh tế SEV được thành lập khi nào?
g. 8 tháng 1 năm 1949
B / 17/2/1950
c. 9/1/1951
D. ngày 18 tháng 1 năm 1959
ĐA-A
Q15: Kế hoạch Macsan được thực hiện khi nào?
A. Tháng 5 năm 1946
b. Tháng 6 năm 1947
c. Tháng 7 năm 1947
Tháng 8 năm 1945
nhiều tuổi

trang 3

Câu 16: Khởi nghĩa Nam kỳ xảy ra vào thời gian nào?
A. 23/11/1940
b. 28 tháng 10 năm 1941
C. Ngày 10 tháng 9 năm 1939
D. ngày 13 tháng 1 năm 1941
ĐA-A
17- Trung Quốc lần lượt thu hồi chủ quyền của Hồng Kông và Ma Cao.
không tí nào ?
a. Tháng 6 năm 1997 và tháng 11 năm 1999
b. Tháng 7 năm 1997 và tháng 12 năm 1999
c. Tháng 7 năm 1998 và tháng 11 năm 1998
D. Tháng 5 năm 1996 và tháng 10 năm 1999
ĐA ĐƯỢC
18-NATO được thành lập khi nào?
Kor 4/4/1949
B.4/5/1949
C.5 / 6/1950
D / 7/8/1951
ĐA-A
19- Một người sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình về mọi hành vi vi phạm hành chính mà mình gây ra.
được ban hành bởi luật là
a. từ 18 tuổi trở lên
B từ 18 tuổi trở lên
C từ 16 tuổi trở lên
D từ 16 tuổi trở lên
nhiều tuổi
20- Trận hải chiến Trường Sa giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Anh.
Cuộc giải phóng nhân dân Trung Quốc diễn ra vào năm nào?
g. 1985
b.1988

trang 4

c. 1989
D. 1990
ĐA ĐƯỢC
21- Chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Việt Nam do Học viện Kinh tế và Khả năng Quân sự Hoa Kỳ gây ra.
Lượt đi diễn ra và kết thúc lúc mấy giờ?
A. (1950-1953) và (1954-1975)
b. (1950-1954) và (1954-1975)
C. (1949-1953) và (1950-1975)
D. (1952-1955) và (1951-1975)
ĐA-A
Ấn Độ tuyên bố độc lập và thành lập nước cộng hòa khi nào?
g. 22 tháng 1 năm 1950
B.26/1/1950
C./6/2/1950
D / 12/2/1950
ĐA ĐƯỢC
23- Xảy ra xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc tại Vị Xuyên (Hà Giang).
Năm nào?
g. 1979
B. Năm 1981
1984
D.1988
nhiều tuổi
24-Quốc gia nào sau đây đang tham gia vào khu vực? Marxist-Rainer?
(A) Bỉ - Hà Lan - Pháp
(B) Ý - Đức - Pháp
(C) Bỉ - Đức - Hà Lan
(D) Pháp - Đức - Thụy Sĩ
nhiều tuổi

trang 5

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Tài liệu 1 số câu trắc nghiệm khxh có đáp án có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Tài liệu 1 số câu trắc nghiệm khxh có đáp án bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội
Chuyên mục: Kiến thức chung

#Tài #liệu #số #câu #trắc #nghiệm #khxh #có #đáp #án

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu sổ theo dõi của tổ trưởng

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button