Giáo Dục

Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT

Tài liệu bồi dưỡng học phần 4 chủ đề Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT

Tải xuống Bản in

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI 4

Học phần bao gồm các nội dung chính sau:

Nội dung 1. Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh ở trường phổ thông.

Nội dung 2. Xây dựng kế hoạch giáo dục nhóm hoạt động trải nghiệm chuyên môn và hướng nghiệp trong trường phổ thông.

Nội dung 3. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên.

Nội dung 4. Xây dựng giáo án hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp.

Nội dung 5. Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên cốt cán trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục.

IV. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Kế hoạch đào tạo mô-đun 4 (dành cho giáo viên cốt cán) theo công thức (7: 2: 7), trong đó: đào tạo trực tuyến lần 1 (7 ngày), đào tạo trực tiếp (2 ngày) và đào tạo trực tuyến lần 2 (thực hành tại cuối khóa học 7 ngày).

4.1. Kế hoạch đào tạo trực tuyến đầu tiên

(Thời gian 7 ngày - trước khi tổ chức đào tạo trực tiếp)

4.1.1. Mục tiêu đào tạo

Sau 7 ngày học trực tuyến trước khi trực diện, học sinh phải hiểu và vận dụng được quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục (hướng dẫn tại tài liệu này) để xây dựng 4 kế hoạch (kế hoạch dạy học của tổ chức chuyên môn, kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục, kế hoạch giáo dục của giáo viên và giáo án) theo 4 phụ lục tại Công văn 5512 / BGDĐT-GDTrH, ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để xem đầy đủ nội dung Tài liệu bồi dưỡng Học phần 4, hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp học sinh THPT mới nhất, vui lòng tải file.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Tài liệu dành cho giáo viên.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT

Video về Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT

Wiki về Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT

Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT

Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT -

Tài liệu bồi dưỡng học phần 4 chủ đề Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT

Tải xuống Bản in

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI 4

Học phần bao gồm các nội dung chính sau:

Nội dung 1. Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh ở trường phổ thông.

Nội dung 2. Xây dựng kế hoạch giáo dục nhóm hoạt động trải nghiệm chuyên môn và hướng nghiệp trong trường phổ thông.

Nội dung 3. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên.

Nội dung 4. Xây dựng giáo án hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp.

Nội dung 5. Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên cốt cán trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục.

IV. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Kế hoạch đào tạo mô-đun 4 (dành cho giáo viên cốt cán) theo công thức (7: 2: 7), trong đó: đào tạo trực tuyến lần 1 (7 ngày), đào tạo trực tiếp (2 ngày) và đào tạo trực tuyến lần 2 (thực hành tại cuối khóa học 7 ngày).

4.1. Kế hoạch đào tạo trực tuyến đầu tiên

(Thời gian 7 ngày - trước khi tổ chức đào tạo trực tiếp)

4.1.1. Mục tiêu đào tạo

Sau 7 ngày học trực tuyến trước khi trực diện, học sinh phải hiểu và vận dụng được quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục (hướng dẫn tại tài liệu này) để xây dựng 4 kế hoạch (kế hoạch dạy học của tổ chức chuyên môn, kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục, kế hoạch giáo dục của giáo viên và giáo án) theo 4 phụ lục tại Công văn 5512 / BGDĐT-GDTrH, ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để xem đầy đủ nội dung Tài liệu bồi dưỡng Học phần 4, hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp học sinh THPT mới nhất, vui lòng tải file.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Tài liệu dành cho giáo viên.

[rule_{ruleNumber}]

Tài liệu bồi dưỡng học phần 4 chủ đề Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT

Tải xuống Bản in

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI 4

Học phần bao gồm các nội dung chính sau:

Nội dung 1. Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh ở trường phổ thông.

Nội dung 2. Xây dựng kế hoạch giáo dục nhóm hoạt động trải nghiệm chuyên môn và hướng nghiệp trong trường phổ thông.

Nội dung 3. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên.

Nội dung 4. Xây dựng giáo án hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp.

Nội dung 5. Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên cốt cán trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục.

IV. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Kế hoạch đào tạo mô-đun 4 (dành cho giáo viên cốt cán) theo công thức (7: 2: 7), trong đó: đào tạo trực tuyến lần 1 (7 ngày), đào tạo trực tiếp (2 ngày) và đào tạo trực tuyến lần 2 (thực hành tại cuối khóa học 7 ngày).

4.1. Kế hoạch đào tạo trực tuyến đầu tiên

(Thời gian 7 ngày - trước khi tổ chức đào tạo trực tiếp)

4.1.1. Mục tiêu đào tạo

Sau 7 ngày học trực tuyến trước khi trực diện, học sinh phải hiểu và vận dụng được quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục (hướng dẫn tại tài liệu này) để xây dựng 4 kế hoạch (kế hoạch dạy học của tổ chức chuyên môn, kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục, kế hoạch giáo dục của giáo viên và giáo án) theo 4 phụ lục tại Công văn 5512 / BGDĐT-GDTrH, ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để xem đầy đủ nội dung Tài liệu bồi dưỡng Học phần 4, hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp học sinh THPT mới nhất, vui lòng tải file.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Tài liệu dành cho giáo viên.

Bạn thấy bài viết Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Tài #liệu #bồi #dưỡng #mô #đun #môn #Hoạt #động #trải #nghiệm #hướng #nghiệp #THPT

Xem thêm bài viết hay:  Chất rắn nào là chất rắn kết tinh?

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button