Giáo Dục

Tài liệu tập huấn phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học môn Toán

Tài liệu bồi dưỡng hè môn toán THPT

Tài liệu bồi dưỡng Toán 2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tài liệu tập huấn phương pháp, kỹ thuật tổ chức hoạt động học nhóm và hướng dẫn học sinh tự học môn Toán nhằm hướng dẫn giáo viên chủ động lựa chọn nội dung sách giáo khoa hiện hành. để xây dựng các bài học theo chủ đề. Thiết kế tiến trình dạy học theo các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động học nhóm và hướng dẫn học sinh tự học. Mời quý thầy cô tham khảo.

Tài liệu bồi dưỡng phương pháp, kĩ thuật tổ chức hoạt động học tập theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học môn Ngữ văn

Tài liệu bồi dưỡng phương pháp, kỹ thuật tổ chức hoạt động học nhóm và hướng dẫn học sinh tự học môn Địa lý

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO

PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

NHÓM BỞI VÀ HỌC SINH HƯỚNG DẪN

MÔN TOÁN

(Dành cho cán bộ quản lý, giáo viên THPT)

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU

3

PHẦN I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (chung cho mọi đối tượng)

5

1. Đổi mới hình thức, phương pháp dạy học nhằm phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học; nâng cao kỹ năng thực hành, vận dụng kiến ​​thức và kỹ năng để giải quyết các vấn đề thực tiễn

5

2. Kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, vì sự tiến bộ của học sinh

11

3. Tiêu chuẩn đánh giá tiết học

14

II. Quá trình xây dựng bài học

20

1. Định hướng chung

20

2. Tiến trình phát triển bài học

21

III. Các bước phân tích hoạt động học của học sinh

28

IV. Câu hỏi thảo luận về tiến trình bài học

29

PHẦN II. XÂY DỰNG BÀI HỌC VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP NHÓM VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

31

1. Cách thiết kế và tổ chức các hoạt động của một tiết dạy Toán

31

2. Ví dụ minh họa

28

PHẦN 3. HƯỚNG DẪN TỔ HỢP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG BÀI HỌC TRỰC TUYẾN “TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI” (chung cho mọi đối tượng)

52

I. Truy cập và đăng nhập hệ thống

52

II. Đăng ký các bài học của khóa đào tạo

53

III. Làm thế nào để làm các bài học

54

IV. Cách trao đổi, thảo luận trong từng buổi học

55

V. Thiết kế bài học trực tuyến

56

LỜI NÓI ĐẦU

Việc đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh đã được thực hiện hơn 30 năm. Hầu hết giáo viên hiện nay đều được trang bị lý luận về các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực trong quá trình đào tạo ở các trường sư phạm cũng như trong quá trình bồi dưỡng, tập huấn hàng năm. Tuy nhiên, việc triển khai các phương pháp dạy học tích cực vào thực tế vẫn chưa thường xuyên và hiệu quả. Nguyên nhân là do chương trình hiện hành được thiết kế theo kiểu “đồng tâm, xoắn ốc” gồm nhiều vòng nên trong mỗi môn học có những nội dung kiến ​​thức được chia thành nhiều mức độ khác nhau tùy theo từng cấp học (nhưng chưa thật hợp lý và cần thiết). Việc trình bày kiến ​​thức trong sách giáo khoa mang tính định hướng nội dung, nặng về suy luận, suy luận, diễn giải kiến ​​thức. Cùng một chủ đề / vấn đề, nhưng kiến ​​thức nằm rải rác ở nhiều bài / phần. Điều đó không phù hợp với phương pháp dạy học tích cực. Có những nội dung kiến ​​thức được đưa vào nhiều môn học. Hoạt động dạy học chủ yếu được tiến hành trên lớp theo từng bài / tiết nhằm “truyền tải” những gì đã viết trong sách giáo khoa, chủ yếu dạy lý thuyết mà ít thực hành, vận dụng kiến ​​thức.

Để khắc phục những hạn chế trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn tài liệu bồi dưỡng Phương pháp, kỹ thuật tổ chức hoạt động học nhóm và hướng dẫn học sinh tự học nhằm hướng dẫn giáo viên chủ động lựa chọn nội dung. Sử dụng sách giáo khoa hiện hành để xây dựng bài học theo chủ đề. Thiết kế tiến trình dạy học theo các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động học nhóm và hướng dẫn học sinh tự học. Bên cạnh những vấn đề chung về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức, kỹ thuật tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, tài liệu tập trung xây dựng bài học theo chủ đề gồm các bước sau:

1. Xác định vấn đề cần giải quyết trong bài.

2. Lựa chọn nội dung các bài học trong sách giáo khoa hiện hành của một bộ môn hoặc các môn học có liên quan để xây dựng nội dung bài học.

3. Xác định chuẩn kiến ​​thức, kỹ năng, thái độ theo chương trình hiện hành; Dự kiến, các hoạt động học tập sẽ được tổ chức để học sinh xác định các năng lực và phẩm chất chính có thể góp phần hình thành / phát triển từ bài học.

4. Xác định và mô tả được mức độ yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) của từng dạng câu hỏi / bài tập có thể dùng để kiểm tra, đánh giá năng lực, phẩm chất của người học. sinh ra trong việc dạy học.

5. Biên soạn các câu hỏi / bài tập cụ thể theo các mức độ yêu cầu nêu ở mục 4 để sử dụng trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá, luyện tập theo chủ đề của bài học. học.

6. Thiết kế tiến trình dạy học bài học thành các hoạt động học theo tiến trình sư phạm của phương pháp dạy học tích cực để tổ chức cho học sinh thực hiện ở lớp và ở nhà.

Trong một hoạt động chuyên môn dựa trên Nghiên cứu Bài học, các nhóm / nhóm có thể sử dụng quy trình này để phát triển và thực hiện một bài học minh họa. Các bài học được xây dựng và trình bày trong tài liệu không phải là bài mẫu mà chỉ mang tính chất minh họa. Việc phân tích, rút ​​kinh nghiệm được thực hiện theo các tiêu chí tại Công văn 5555 / BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng tài liệu không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm tác giả mong nhận được sự đóng góp ý kiến ​​của các thầy, cô giáo để tài liệu được hoàn thiện hơn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Xin chân thành cảm ơn. /.

Vui lòng tải xuống toàn bộ tệp để tham khảo.

Bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình tại các liên kết bên dưới.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Tài liệu tập huấn phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học môn Toán

Video về Tài liệu tập huấn phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học môn Toán

Wiki về Tài liệu tập huấn phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học môn Toán

Tài liệu tập huấn phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học môn Toán

Tài liệu tập huấn phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học môn Toán -

Tài liệu bồi dưỡng hè môn toán THPT

Tài liệu bồi dưỡng Toán 2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tài liệu tập huấn phương pháp, kỹ thuật tổ chức hoạt động học nhóm và hướng dẫn học sinh tự học môn Toán nhằm hướng dẫn giáo viên chủ động lựa chọn nội dung sách giáo khoa hiện hành. để xây dựng các bài học theo chủ đề. Thiết kế tiến trình dạy học theo các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động học nhóm và hướng dẫn học sinh tự học. Mời quý thầy cô tham khảo.

Tài liệu bồi dưỡng phương pháp, kĩ thuật tổ chức hoạt động học tập theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học môn Ngữ văn

Tài liệu bồi dưỡng phương pháp, kỹ thuật tổ chức hoạt động học nhóm và hướng dẫn học sinh tự học môn Địa lý

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO

PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

NHÓM BỞI VÀ HỌC SINH HƯỚNG DẪN

MÔN TOÁN

(Dành cho cán bộ quản lý, giáo viên THPT)

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU

3

PHẦN I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (chung cho mọi đối tượng)

5

1. Đổi mới hình thức, phương pháp dạy học nhằm phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học; nâng cao kỹ năng thực hành, vận dụng kiến ​​thức và kỹ năng để giải quyết các vấn đề thực tiễn

5

2. Kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, vì sự tiến bộ của học sinh

11

3. Tiêu chuẩn đánh giá tiết học

14

II. Quá trình xây dựng bài học

20

1. Định hướng chung

20

2. Tiến trình phát triển bài học

21

III. Các bước phân tích hoạt động học của học sinh

28

IV. Câu hỏi thảo luận về tiến trình bài học

29

PHẦN II. XÂY DỰNG BÀI HỌC VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP NHÓM VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

31

1. Cách thiết kế và tổ chức các hoạt động của một tiết dạy Toán

31

2. Ví dụ minh họa

28

PHẦN 3. HƯỚNG DẪN TỔ HỢP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG BÀI HỌC TRỰC TUYẾN “TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI” (chung cho mọi đối tượng)

52

I. Truy cập và đăng nhập hệ thống

52

II. Đăng ký các bài học của khóa đào tạo

53

III. Làm thế nào để làm các bài học

54

IV. Cách trao đổi, thảo luận trong từng buổi học

55

V. Thiết kế bài học trực tuyến

56

LỜI NÓI ĐẦU

Việc đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh đã được thực hiện hơn 30 năm. Hầu hết giáo viên hiện nay đều được trang bị lý luận về các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực trong quá trình đào tạo ở các trường sư phạm cũng như trong quá trình bồi dưỡng, tập huấn hàng năm. Tuy nhiên, việc triển khai các phương pháp dạy học tích cực vào thực tế vẫn chưa thường xuyên và hiệu quả. Nguyên nhân là do chương trình hiện hành được thiết kế theo kiểu “đồng tâm, xoắn ốc” gồm nhiều vòng nên trong mỗi môn học có những nội dung kiến ​​thức được chia thành nhiều mức độ khác nhau tùy theo từng cấp học (nhưng chưa thật hợp lý và cần thiết). Việc trình bày kiến ​​thức trong sách giáo khoa mang tính định hướng nội dung, nặng về suy luận, suy luận, diễn giải kiến ​​thức. Cùng một chủ đề / vấn đề, nhưng kiến ​​thức nằm rải rác ở nhiều bài / phần. Điều đó không phù hợp với phương pháp dạy học tích cực. Có những nội dung kiến ​​thức được đưa vào nhiều môn học. Hoạt động dạy học chủ yếu được tiến hành trên lớp theo từng bài / tiết nhằm “truyền tải” những gì đã viết trong sách giáo khoa, chủ yếu dạy lý thuyết mà ít thực hành, vận dụng kiến ​​thức.

Để khắc phục những hạn chế trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn tài liệu bồi dưỡng Phương pháp, kỹ thuật tổ chức hoạt động học nhóm và hướng dẫn học sinh tự học nhằm hướng dẫn giáo viên chủ động lựa chọn nội dung. Sử dụng sách giáo khoa hiện hành để xây dựng bài học theo chủ đề. Thiết kế tiến trình dạy học theo các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động học nhóm và hướng dẫn học sinh tự học. Bên cạnh những vấn đề chung về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức, kỹ thuật tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, tài liệu tập trung xây dựng bài học theo chủ đề gồm các bước sau:

1. Xác định vấn đề cần giải quyết trong bài.

2. Lựa chọn nội dung các bài học trong sách giáo khoa hiện hành của một bộ môn hoặc các môn học có liên quan để xây dựng nội dung bài học.

3. Xác định chuẩn kiến ​​thức, kỹ năng, thái độ theo chương trình hiện hành; Dự kiến, các hoạt động học tập sẽ được tổ chức để học sinh xác định các năng lực và phẩm chất chính có thể góp phần hình thành / phát triển từ bài học.

4. Xác định và mô tả được mức độ yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) của từng dạng câu hỏi / bài tập có thể dùng để kiểm tra, đánh giá năng lực, phẩm chất của người học. sinh ra trong việc dạy học.

5. Biên soạn các câu hỏi / bài tập cụ thể theo các mức độ yêu cầu nêu ở mục 4 để sử dụng trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá, luyện tập theo chủ đề của bài học. học.

6. Thiết kế tiến trình dạy học bài học thành các hoạt động học theo tiến trình sư phạm của phương pháp dạy học tích cực để tổ chức cho học sinh thực hiện ở lớp và ở nhà.

Trong một hoạt động chuyên môn dựa trên Nghiên cứu Bài học, các nhóm / nhóm có thể sử dụng quy trình này để phát triển và thực hiện một bài học minh họa. Các bài học được xây dựng và trình bày trong tài liệu không phải là bài mẫu mà chỉ mang tính chất minh họa. Việc phân tích, rút ​​kinh nghiệm được thực hiện theo các tiêu chí tại Công văn 5555 / BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng tài liệu không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm tác giả mong nhận được sự đóng góp ý kiến ​​của các thầy, cô giáo để tài liệu được hoàn thiện hơn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Xin chân thành cảm ơn. /.

Vui lòng tải xuống toàn bộ tệp để tham khảo.

Bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình tại các liên kết bên dưới.

[rule_{ruleNumber}]

Tài liệu bồi dưỡng hè môn toán THPT

Tài liệu bồi dưỡng Toán 2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tài liệu tập huấn phương pháp, kỹ thuật tổ chức hoạt động học nhóm và hướng dẫn học sinh tự học môn Toán nhằm hướng dẫn giáo viên chủ động lựa chọn nội dung sách giáo khoa hiện hành. để xây dựng các bài học theo chủ đề. Thiết kế tiến trình dạy học theo các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động học nhóm và hướng dẫn học sinh tự học. Mời quý thầy cô tham khảo.

Tài liệu bồi dưỡng phương pháp, kĩ thuật tổ chức hoạt động học tập theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học môn Ngữ văn

Tài liệu bồi dưỡng phương pháp, kỹ thuật tổ chức hoạt động học nhóm và hướng dẫn học sinh tự học môn Địa lý

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO

PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

NHÓM BỞI VÀ HỌC SINH HƯỚNG DẪN

MÔN TOÁN

(Dành cho cán bộ quản lý, giáo viên THPT)

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU

3

PHẦN I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (chung cho mọi đối tượng)

5

1. Đổi mới hình thức, phương pháp dạy học nhằm phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học; nâng cao kỹ năng thực hành, vận dụng kiến ​​thức và kỹ năng để giải quyết các vấn đề thực tiễn

5

2. Kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, vì sự tiến bộ của học sinh

11

3. Tiêu chuẩn đánh giá tiết học

14

II. Quá trình xây dựng bài học

20

1. Định hướng chung

20

2. Tiến trình phát triển bài học

21

III. Các bước phân tích hoạt động học của học sinh

28

IV. Câu hỏi thảo luận về tiến trình bài học

29

PHẦN II. XÂY DỰNG BÀI HỌC VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP NHÓM VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

31

1. Cách thiết kế và tổ chức các hoạt động của một tiết dạy Toán

31

2. Ví dụ minh họa

28

PHẦN 3. HƯỚNG DẪN TỔ HỢP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG BÀI HỌC TRỰC TUYẾN “TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI” (chung cho mọi đối tượng)

52

I. Truy cập và đăng nhập hệ thống

52

II. Đăng ký các bài học của khóa đào tạo

53

III. Làm thế nào để làm các bài học

54

IV. Cách trao đổi, thảo luận trong từng buổi học

55

V. Thiết kế bài học trực tuyến

56

LỜI NÓI ĐẦU

Việc đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh đã được thực hiện hơn 30 năm. Hầu hết giáo viên hiện nay đều được trang bị lý luận về các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực trong quá trình đào tạo ở các trường sư phạm cũng như trong quá trình bồi dưỡng, tập huấn hàng năm. Tuy nhiên, việc triển khai các phương pháp dạy học tích cực vào thực tế vẫn chưa thường xuyên và hiệu quả. Nguyên nhân là do chương trình hiện hành được thiết kế theo kiểu “đồng tâm, xoắn ốc” gồm nhiều vòng nên trong mỗi môn học có những nội dung kiến ​​thức được chia thành nhiều mức độ khác nhau tùy theo từng cấp học (nhưng chưa thật hợp lý và cần thiết). Việc trình bày kiến ​​thức trong sách giáo khoa mang tính định hướng nội dung, nặng về suy luận, suy luận, diễn giải kiến ​​thức. Cùng một chủ đề / vấn đề, nhưng kiến ​​thức nằm rải rác ở nhiều bài / phần. Điều đó không phù hợp với phương pháp dạy học tích cực. Có những nội dung kiến ​​thức được đưa vào nhiều môn học. Hoạt động dạy học chủ yếu được tiến hành trên lớp theo từng bài / tiết nhằm “truyền tải” những gì đã viết trong sách giáo khoa, chủ yếu dạy lý thuyết mà ít thực hành, vận dụng kiến ​​thức.

Để khắc phục những hạn chế trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn tài liệu bồi dưỡng Phương pháp, kỹ thuật tổ chức hoạt động học nhóm và hướng dẫn học sinh tự học nhằm hướng dẫn giáo viên chủ động lựa chọn nội dung. Sử dụng sách giáo khoa hiện hành để xây dựng bài học theo chủ đề. Thiết kế tiến trình dạy học theo các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động học nhóm và hướng dẫn học sinh tự học. Bên cạnh những vấn đề chung về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức, kỹ thuật tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, tài liệu tập trung xây dựng bài học theo chủ đề gồm các bước sau:

1. Xác định vấn đề cần giải quyết trong bài.

2. Lựa chọn nội dung các bài học trong sách giáo khoa hiện hành của một bộ môn hoặc các môn học có liên quan để xây dựng nội dung bài học.

3. Xác định chuẩn kiến ​​thức, kỹ năng, thái độ theo chương trình hiện hành; Dự kiến, các hoạt động học tập sẽ được tổ chức để học sinh xác định các năng lực và phẩm chất chính có thể góp phần hình thành / phát triển từ bài học.

4. Xác định và mô tả được mức độ yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) của từng dạng câu hỏi / bài tập có thể dùng để kiểm tra, đánh giá năng lực, phẩm chất của người học. sinh ra trong việc dạy học.

5. Biên soạn các câu hỏi / bài tập cụ thể theo các mức độ yêu cầu nêu ở mục 4 để sử dụng trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá, luyện tập theo chủ đề của bài học. học.

6. Thiết kế tiến trình dạy học bài học thành các hoạt động học theo tiến trình sư phạm của phương pháp dạy học tích cực để tổ chức cho học sinh thực hiện ở lớp và ở nhà.

Trong một hoạt động chuyên môn dựa trên Nghiên cứu Bài học, các nhóm / nhóm có thể sử dụng quy trình này để phát triển và thực hiện một bài học minh họa. Các bài học được xây dựng và trình bày trong tài liệu không phải là bài mẫu mà chỉ mang tính chất minh họa. Việc phân tích, rút ​​kinh nghiệm được thực hiện theo các tiêu chí tại Công văn 5555 / BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng tài liệu không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm tác giả mong nhận được sự đóng góp ý kiến ​​của các thầy, cô giáo để tài liệu được hoàn thiện hơn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Xin chân thành cảm ơn. /.

Vui lòng tải xuống toàn bộ tệp để tham khảo.

Bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình tại các liên kết bên dưới.

Bạn thấy bài viết Tài liệu tập huấn phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học môn Toán có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Tài liệu tập huấn phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học môn Toán bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Tài #liệu #tập #huấn #phương #pháp #và #kĩ #thuật #tổ #chức #hoạt #động #học #theo #nhóm #và #hướng #dẫn #học #sinh #tự #học #môn #Toán

Xem thêm bài viết hay:  Bài 44 trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button