Giáo Dục

Tại sao bờ đông của các đại dương ở vùng chí tuyến lại có mưa nhiều? | Địa Lý 10

Câu hỏi: Tại sao bờ đông của các đại dương ở chí tuyến lại có nhiều mưa?

A. Vùng áp thấp

B. Khu vực áp suất cao

C. Vùng có dòng biển nóng

D. Khu vực có dòng biển lạnh

Câu trả lời:

Đáp án: C. Khu vực có dòng hải lưu nóng


Bờ đông các đại dương ở chí tuyến có mưa nhiều do ảnh hưởng của dòng biển nóng chạy qua.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về các dòng biển nhé!

Dòng hải lưu là gì?

Dòng chảy Đại dương Sự di chuyển của nước biển trên bề mặt tạo thành dòng chảy trong biển và đại dương.

Nguyên nhân chính của các dòng hải lưu là gió. Các cơn gió thổi đều đặn và thường xuyên theo một hướng nhất định, ví dụ như gió Maoist hoặc gió Tây Wentai, v.v., tạo thành các dòng biển trong đại dương. Các yếu tố khác như: chênh lệch nhiệt độ nước biển ở các vĩ độ khác nhau, nồng độ muối hòa tan,… tuy cũng ảnh hưởng đến dòng biển nhưng không đáng kể.

Các dòng bề mặt lưu thông chủ yếu nhờ gió, ở bán cầu bắc chúng thường xoắn theo chiều kim đồng hồ, còn ở bán cầu nam thì ngược lại do hiệu ứng Coriolis. Tuy nhiên, trong một số dòng hải lưu do gió luân chuyển, hiệu ứng xoắn ốc Ekman làm cho dòng chảy tạo ra một góc nhất định so với hướng gió.

Các dòng biển có ảnh hưởng lớn đến sự hình thành khí hậu, vì chúng có thể truyền nhiệt của nước biển so với không khí, các dòng biển nóng và lạnh góp phần điều hòa sự chênh lệch nhiệt độ giữa các vĩ độ. thấp-cao của đại dương:

Phân loại các dòng hải lưu

Dòng biển được phân thành hai loại: dòng biển nóng và dòng biển lạnh.

– Các dòng biển nóng thường chảy về hai bên Xích đạo, vừa chảy theo hướng lục địa, vừa đổi hướng chảy về các cực. Chảy từ vùng vĩ độ thấp đến vùng vĩ độ cao (mưa nhiều). Ở những nơi có dòng biển nóng đi qua, nước biển dễ bốc hơi (do nhiệt độ nước biển cao) tạo thành mây và gây mưa cho các khu vực lân cận.

– Các dòng biển lạnh bắt nguồn từ vĩ độ khoảng 30 – 40 ° ở khu vực gần bờ đông đại dương rồi chảy về phía Xích đạo. Kết hợp với các dòng hải lưu nóng tạo thành các vòng tuần hoàn của các đại dương ở mỗi bán cầu. Ở các vĩ độ thấp, hướng hoàn lưu ở Bắc bán cầu là chiều kim đồng hồ, ở Nam bán cầu ngược chiều kim đồng hồ. Chảy từ vùng vĩ độ cao xuống vùng vĩ độ thấp (mưa ít). Ở những nơi có dòng hải lưu lạnh đi qua (nhiệt độ nước biển thấp), nước không thể bốc hơi và kết quả là các khu vực lân cận hiếm khi có mưa, ví dụ như Sahara. Khí hậu khô cằn. , mưa nhỏ.

– Ở Bắc bán cầu có các dòng biển lạnh xuất phát từ các cực dọc theo bờ Tây của các đại dương chảy về phía Xích đạo.

– Ở miền gió mùa, các dòng biển đổi hướng theo mùa.
Ở Bắc Ấn Độ Dương vào mùa hè, dòng nước này trở nên nóng và bùng cháy thành một vòng tròn từ Sri Lanka đến vịnh Bengal, sau đó xuống Indonesia, vòng về phía tây … và sau đó quay trở lại Sri Lanka, vào mùa nước này. chảy theo hướng ngược lại.

– Các dòng biển nóng và lạnh đối xứng nhau qua bờ các đại dương.

– Vùng có gió mùa, các dòng biển thay đổi hướng theo mùa.

Một số dòng hải lưu trên thế giới

Ở Đại Tây Dương:

– Dòng biển nóng Gôn, dòng biển nóng Guy-an.

– Dòng biển lạnh Grönlen

Ở Thái Bình Dương:

– Dòng biển nóng Cu-ro-sio, dòng biển nóng Alaxca

– Dòng biển lạnh California

* Các dòng biển nóng và lạnh ở Nam bán cầu:

Ở Đại Tây Dương:

– Dòng biển nóng Brazil

– Dòng biển lạnh của Benghena

Ở Thái Bình Dương:

– Dòng biển nóng Đông Úc

– Dòng biển lạnh Pêru.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Tại sao bờ đông của các đại dương ở vùng chí tuyến lại có mưa nhiều? | Địa Lý 10

Video về Tại sao bờ đông của các đại dương ở vùng chí tuyến lại có mưa nhiều? | Địa Lý 10

Wiki về Tại sao bờ đông của các đại dương ở vùng chí tuyến lại có mưa nhiều? | Địa Lý 10

Tại sao bờ đông của các đại dương ở vùng chí tuyến lại có mưa nhiều? | Địa Lý 10

Tại sao bờ đông của các đại dương ở vùng chí tuyến lại có mưa nhiều? | Địa Lý 10 -

Câu hỏi: Tại sao bờ đông của các đại dương ở chí tuyến lại có nhiều mưa?

A. Vùng áp thấp

B. Khu vực áp suất cao

C. Vùng có dòng biển nóng

D. Khu vực có dòng biển lạnh

Câu trả lời:

Đáp án: C. Khu vực có dòng hải lưu nóng


Bờ đông các đại dương ở chí tuyến có mưa nhiều do ảnh hưởng của dòng biển nóng chạy qua.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về các dòng biển nhé!

Dòng hải lưu là gì?

Dòng chảy Đại dương Sự di chuyển của nước biển trên bề mặt tạo thành dòng chảy trong biển và đại dương.

Nguyên nhân chính của các dòng hải lưu là gió. Các cơn gió thổi đều đặn và thường xuyên theo một hướng nhất định, ví dụ như gió Maoist hoặc gió Tây Wentai, v.v., tạo thành các dòng biển trong đại dương. Các yếu tố khác như: chênh lệch nhiệt độ nước biển ở các vĩ độ khác nhau, nồng độ muối hòa tan,… tuy cũng ảnh hưởng đến dòng biển nhưng không đáng kể.

Các dòng bề mặt lưu thông chủ yếu nhờ gió, ở bán cầu bắc chúng thường xoắn theo chiều kim đồng hồ, còn ở bán cầu nam thì ngược lại do hiệu ứng Coriolis. Tuy nhiên, trong một số dòng hải lưu do gió luân chuyển, hiệu ứng xoắn ốc Ekman làm cho dòng chảy tạo ra một góc nhất định so với hướng gió.

Các dòng biển có ảnh hưởng lớn đến sự hình thành khí hậu, vì chúng có thể truyền nhiệt của nước biển so với không khí, các dòng biển nóng và lạnh góp phần điều hòa sự chênh lệch nhiệt độ giữa các vĩ độ. thấp-cao của đại dương:

Phân loại các dòng hải lưu

Dòng biển được phân thành hai loại: dòng biển nóng và dòng biển lạnh.

- Các dòng biển nóng thường chảy về hai bên Xích đạo, vừa chảy theo hướng lục địa, vừa đổi hướng chảy về các cực. Chảy từ vùng vĩ độ thấp đến vùng vĩ độ cao (mưa nhiều). Ở những nơi có dòng biển nóng đi qua, nước biển dễ bốc hơi (do nhiệt độ nước biển cao) tạo thành mây và gây mưa cho các khu vực lân cận.

- Các dòng biển lạnh bắt nguồn từ vĩ độ khoảng 30 - 40 ° ở khu vực gần bờ đông đại dương rồi chảy về phía Xích đạo. Kết hợp với các dòng hải lưu nóng tạo thành các vòng tuần hoàn của các đại dương ở mỗi bán cầu. Ở các vĩ độ thấp, hướng hoàn lưu ở Bắc bán cầu là chiều kim đồng hồ, ở Nam bán cầu ngược chiều kim đồng hồ. Chảy từ vùng vĩ độ cao xuống vùng vĩ độ thấp (mưa ít). Ở những nơi có dòng hải lưu lạnh đi qua (nhiệt độ nước biển thấp), nước không thể bốc hơi và kết quả là các khu vực lân cận hiếm khi có mưa, ví dụ như Sahara. Khí hậu khô cằn. , mưa nhỏ.

- Ở Bắc bán cầu có các dòng biển lạnh xuất phát từ các cực dọc theo bờ Tây của các đại dương chảy về phía Xích đạo.

- Ở miền gió mùa, các dòng biển đổi hướng theo mùa.
Ở Bắc Ấn Độ Dương vào mùa hè, dòng nước này trở nên nóng và bùng cháy thành một vòng tròn từ Sri Lanka đến vịnh Bengal, sau đó xuống Indonesia, vòng về phía tây ... và sau đó quay trở lại Sri Lanka, vào mùa nước này. chảy theo hướng ngược lại.

- Các dòng biển nóng và lạnh đối xứng nhau qua bờ các đại dương.

- Vùng có gió mùa, các dòng biển thay đổi hướng theo mùa.

Một số dòng hải lưu trên thế giới

Ở Đại Tây Dương:

- Dòng biển nóng Gôn, dòng biển nóng Guy-an.

- Dòng biển lạnh Grönlen

Ở Thái Bình Dương:

- Dòng biển nóng Cu-ro-sio, dòng biển nóng Alaxca

- Dòng biển lạnh California

* Các dòng biển nóng và lạnh ở Nam bán cầu:

Ở Đại Tây Dương:

- Dòng biển nóng Brazil

- Dòng biển lạnh của Benghena

Ở Thái Bình Dương:

- Dòng biển nóng Đông Úc

- Dòng biển lạnh Pêru.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Tại sao bờ đông của các đại dương ở chí tuyến lại có nhiều mưa?

A. Vùng áp thấp

B. Khu vực áp suất cao

C. Vùng có dòng biển nóng

D. Khu vực có dòng biển lạnh

Câu trả lời:

Đáp án: C. Khu vực có dòng hải lưu nóng


Bờ đông các đại dương ở chí tuyến có mưa nhiều do ảnh hưởng của dòng biển nóng chạy qua.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về các dòng biển nhé!

Dòng hải lưu là gì?

Dòng chảy Đại dương Sự di chuyển của nước biển trên bề mặt tạo thành dòng chảy trong biển và đại dương.

Nguyên nhân chính của các dòng hải lưu là gió. Các cơn gió thổi đều đặn và thường xuyên theo một hướng nhất định, ví dụ như gió Maoist hoặc gió Tây Wentai, v.v., tạo thành các dòng biển trong đại dương. Các yếu tố khác như: chênh lệch nhiệt độ nước biển ở các vĩ độ khác nhau, nồng độ muối hòa tan,… tuy cũng ảnh hưởng đến dòng biển nhưng không đáng kể.

Các dòng bề mặt lưu thông chủ yếu nhờ gió, ở bán cầu bắc chúng thường xoắn theo chiều kim đồng hồ, còn ở bán cầu nam thì ngược lại do hiệu ứng Coriolis. Tuy nhiên, trong một số dòng hải lưu do gió luân chuyển, hiệu ứng xoắn ốc Ekman làm cho dòng chảy tạo ra một góc nhất định so với hướng gió.

Các dòng biển có ảnh hưởng lớn đến sự hình thành khí hậu, vì chúng có thể truyền nhiệt của nước biển so với không khí, các dòng biển nóng và lạnh góp phần điều hòa sự chênh lệch nhiệt độ giữa các vĩ độ. thấp-cao của đại dương:

Phân loại các dòng hải lưu

Dòng biển được phân thành hai loại: dòng biển nóng và dòng biển lạnh.

– Các dòng biển nóng thường chảy về hai bên Xích đạo, vừa chảy theo hướng lục địa, vừa đổi hướng chảy về các cực. Chảy từ vùng vĩ độ thấp đến vùng vĩ độ cao (mưa nhiều). Ở những nơi có dòng biển nóng đi qua, nước biển dễ bốc hơi (do nhiệt độ nước biển cao) tạo thành mây và gây mưa cho các khu vực lân cận.

– Các dòng biển lạnh bắt nguồn từ vĩ độ khoảng 30 – 40 ° ở khu vực gần bờ đông đại dương rồi chảy về phía Xích đạo. Kết hợp với các dòng hải lưu nóng tạo thành các vòng tuần hoàn của các đại dương ở mỗi bán cầu. Ở các vĩ độ thấp, hướng hoàn lưu ở Bắc bán cầu là chiều kim đồng hồ, ở Nam bán cầu ngược chiều kim đồng hồ. Chảy từ vùng vĩ độ cao xuống vùng vĩ độ thấp (mưa ít). Ở những nơi có dòng hải lưu lạnh đi qua (nhiệt độ nước biển thấp), nước không thể bốc hơi và kết quả là các khu vực lân cận hiếm khi có mưa, ví dụ như Sahara. Khí hậu khô cằn. , mưa nhỏ.

– Ở Bắc bán cầu có các dòng biển lạnh xuất phát từ các cực dọc theo bờ Tây của các đại dương chảy về phía Xích đạo.

– Ở miền gió mùa, các dòng biển đổi hướng theo mùa.
Ở Bắc Ấn Độ Dương vào mùa hè, dòng nước này trở nên nóng và bùng cháy thành một vòng tròn từ Sri Lanka đến vịnh Bengal, sau đó xuống Indonesia, vòng về phía tây … và sau đó quay trở lại Sri Lanka, vào mùa nước này. chảy theo hướng ngược lại.

– Các dòng biển nóng và lạnh đối xứng nhau qua bờ các đại dương.

– Vùng có gió mùa, các dòng biển thay đổi hướng theo mùa.

Một số dòng hải lưu trên thế giới

Ở Đại Tây Dương:

– Dòng biển nóng Gôn, dòng biển nóng Guy-an.

– Dòng biển lạnh Grönlen

Ở Thái Bình Dương:

– Dòng biển nóng Cu-ro-sio, dòng biển nóng Alaxca

– Dòng biển lạnh California

* Các dòng biển nóng và lạnh ở Nam bán cầu:

Ở Đại Tây Dương:

– Dòng biển nóng Brazil

– Dòng biển lạnh của Benghena

Ở Thái Bình Dương:

– Dòng biển nóng Đông Úc

– Dòng biển lạnh Pêru.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

Bạn thấy bài viết Tại sao bờ đông của các đại dương ở vùng chí tuyến lại có mưa nhiều? | Địa Lý 10 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Tại sao bờ đông của các đại dương ở vùng chí tuyến lại có mưa nhiều? | Địa Lý 10 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Tại #sao #bờ #đông #của #các #đại #dương #ở #vùng #chí #tuyến #lại #có #mưa #nhiều #Địa #Lý

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button