Giáo Dục

Tại sao cách mạng Tân Hợi không triệt để

Câu hỏi: Tại sao cuộc cách mạng Tân Hợi không triệt để?

Câu trả lời

Cách mạng Tân Hợi không được thể hiện triệt để qua các điểm sau:

– Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

– Không xóa bỏ hoàn toàn giai cấp phong kiến ​​mà chỉ thỏa hiệp

– Vừa đánh đuổi được bọn thực dân xâm lược, vừa không dám đấu tranh cho quyền lợi của dân tộc.

– Cách mạng còn non yếu về phương hướng và tổ chức.

Kiến thức sâu rộng

* Cách mạng Tân Hợi 1911:

Đó là một trong những cuộc cách mạng dân chủ tư sản chưa hoàn chỉnh ở Trung Quốc. Cuộc cách mạng này đã giúp xóa bỏ chế độ phong kiến ​​cũ và thiết lập một hệ thống dân chủ và hệ tư tưởng mới. Cách mạng Tân Hợi 1911 đã mang lại ảnh hưởng to lớn cho cuộc cách mạng dân tộc dân chủ sau này ở Việt Nam

Tại sao cách mạng Tân Hợi không triệt để

* Nguyên nhân Cách mạng Tân Hợi

– Cách mạng Tân Hợi là do mâu thuẫn sâu sắc giữa nhân dân với chế độ phong kiến, đế quốc.

– Vì nhà Mãn Thanh hèn nhát cản trở sự phát triển của đất nước, giao quyền khai thác đường sắt cho bọn đế quốc, bán rẻ quyền lợi của dân tộc.

* Ý nghĩa của Cách mạng Tân Hợi

– Cách mạng Tân Hợi 1911 là cuộc cách mạng dân chủ tư sản đầu tiên có đường lối và giai cấp lãnh đạo cụ thể.

Cuộc cách mạng đã chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế, lật đổ vương triều Mãn Thanh, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Ngoài ra, cuộc cách mạng còn mang lại tự do và bình đẳng cho người dân Trung Quốc. Đối với các nước trên thế giới, thắng lợi của Cách mạng Tân Hợi 1911 đã cổ vũ tinh thần đấu tranh đòi quyền dân chủ của nhân dân thế giới.

* Kết quả của cuộc cách mạng Tân Hợi

– Kết quả là chế độ phong kiến ​​của triều đình Mãn Thanh ở Trung Quốc thời kỳ này bị lật đổ.

Trung Hoa Dân Quốc ra đời, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế lâu đời ở Trung Quốc.

– Công nhận các quyền tự do dân chủ và bình đẳng của mọi công dân. Tuy nhiên, về cơ bản cuộc cách mạng này không mang lại kết quả triệt để.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 11, Lịch sử 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Tại sao cách mạng Tân Hợi không triệt để

Video về Tại sao cách mạng Tân Hợi không triệt để

Wiki về Tại sao cách mạng Tân Hợi không triệt để

Tại sao cách mạng Tân Hợi không triệt để

Tại sao cách mạng Tân Hợi không triệt để -

Câu hỏi: Tại sao cuộc cách mạng Tân Hợi không triệt để?

Câu trả lời

Cách mạng Tân Hợi không được thể hiện triệt để qua các điểm sau:

– Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

– Không xóa bỏ hoàn toàn giai cấp phong kiến ​​mà chỉ thỏa hiệp

– Vừa đánh đuổi được bọn thực dân xâm lược, vừa không dám đấu tranh cho quyền lợi của dân tộc.

– Cách mạng còn non yếu về phương hướng và tổ chức.


Kiến thức sâu rộng

* Cách mạng Tân Hợi 1911:

Đó là một trong những cuộc cách mạng dân chủ tư sản chưa hoàn chỉnh ở Trung Quốc. Cuộc cách mạng này đã giúp xóa bỏ chế độ phong kiến ​​cũ và thiết lập một hệ thống dân chủ và hệ tư tưởng mới. Cách mạng Tân Hợi 1911 đã mang lại ảnh hưởng to lớn cho cuộc cách mạng dân tộc dân chủ sau này ở Việt Nam

Tại sao cách mạng Tân Hợi không triệt để

* Nguyên nhân Cách mạng Tân Hợi

– Cách mạng Tân Hợi là do mâu thuẫn sâu sắc giữa nhân dân với chế độ phong kiến, đế quốc.

– Vì nhà Mãn Thanh hèn nhát cản trở sự phát triển của đất nước, giao quyền khai thác đường sắt cho bọn đế quốc, bán rẻ quyền lợi của dân tộc.

* Ý nghĩa của Cách mạng Tân Hợi

– Cách mạng Tân Hợi 1911 là cuộc cách mạng dân chủ tư sản đầu tiên có đường lối và giai cấp lãnh đạo cụ thể.

Cuộc cách mạng đã chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế, lật đổ vương triều Mãn Thanh, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Ngoài ra, cuộc cách mạng còn mang lại tự do và bình đẳng cho người dân Trung Quốc. Đối với các nước trên thế giới, thắng lợi của Cách mạng Tân Hợi 1911 đã cổ vũ tinh thần đấu tranh đòi quyền dân chủ của nhân dân thế giới.

* Kết quả của cuộc cách mạng Tân Hợi

– Kết quả là chế độ phong kiến ​​của triều đình Mãn Thanh ở Trung Quốc thời kỳ này bị lật đổ.

Trung Hoa Dân Quốc ra đời, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế lâu đời ở Trung Quốc.

– Công nhận các quyền tự do dân chủ và bình đẳng của mọi công dân. Tuy nhiên, về cơ bản cuộc cách mạng này không mang lại kết quả triệt để.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 11, Lịch sử 11

 

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Tại sao cuộc cách mạng Tân Hợi không triệt để?

Câu trả lời

Cách mạng Tân Hợi không được thể hiện triệt để qua các điểm sau:

– Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

– Không xóa bỏ hoàn toàn giai cấp phong kiến ​​mà chỉ thỏa hiệp

– Vừa đánh đuổi được bọn thực dân xâm lược, vừa không dám đấu tranh cho quyền lợi của dân tộc.

– Cách mạng còn non yếu về phương hướng và tổ chức.


Kiến thức sâu rộng

* Cách mạng Tân Hợi 1911:

Đó là một trong những cuộc cách mạng dân chủ tư sản chưa hoàn chỉnh ở Trung Quốc. Cuộc cách mạng này đã giúp xóa bỏ chế độ phong kiến ​​cũ và thiết lập một hệ thống dân chủ và hệ tư tưởng mới. Cách mạng Tân Hợi 1911 đã mang lại ảnh hưởng to lớn cho cuộc cách mạng dân tộc dân chủ sau này ở Việt Nam

Tại sao cách mạng Tân Hợi không triệt để

* Nguyên nhân Cách mạng Tân Hợi

– Cách mạng Tân Hợi là do mâu thuẫn sâu sắc giữa nhân dân với chế độ phong kiến, đế quốc.

– Vì nhà Mãn Thanh hèn nhát cản trở sự phát triển của đất nước, giao quyền khai thác đường sắt cho bọn đế quốc, bán rẻ quyền lợi của dân tộc.

* Ý nghĩa của Cách mạng Tân Hợi

– Cách mạng Tân Hợi 1911 là cuộc cách mạng dân chủ tư sản đầu tiên có đường lối và giai cấp lãnh đạo cụ thể.

Cuộc cách mạng đã chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế, lật đổ vương triều Mãn Thanh, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Ngoài ra, cuộc cách mạng còn mang lại tự do và bình đẳng cho người dân Trung Quốc. Đối với các nước trên thế giới, thắng lợi của Cách mạng Tân Hợi 1911 đã cổ vũ tinh thần đấu tranh đòi quyền dân chủ của nhân dân thế giới.

* Kết quả của cuộc cách mạng Tân Hợi

– Kết quả là chế độ phong kiến ​​của triều đình Mãn Thanh ở Trung Quốc thời kỳ này bị lật đổ.

Trung Hoa Dân Quốc ra đời, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế lâu đời ở Trung Quốc.

– Công nhận các quyền tự do dân chủ và bình đẳng của mọi công dân. Tuy nhiên, về cơ bản cuộc cách mạng này không mang lại kết quả triệt để.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lịch sử lớp 11, Lịch sử 11

Bạn thấy bài viết Tại sao cách mạng Tân Hợi không triệt để có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Tại sao cách mạng Tân Hợi không triệt để bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Tại #sao #cách #mạng #Tân #Hợi #không #triệt #để

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button