Giáo Dục

Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucozơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP của ti thể? – Sinh 10

Câu hỏi: Tại sao tế bào không sử dụng năng lượng của phân tử glucôzơ mà bỏ qua quá trình sản xuất ATP của ti thể?

Câu trả lời :

Tế bào không sử dụng năng lượng của các phân tử glucose mà phải bỏ qua quá trình sản xuất ATP của ti thể vì:

Phân tử glucôzơ có cấu trúc phức tạp, năng lượng trong tất cả các liên kết rất lớn nên tế bào không thể sử dụng ngay được.

Phân tử glucose bị phá vỡ thông qua hoạt động của ti thể để tạo ra ATP. ATP là hợp chất cao năng lượng – đơn vị tiền tệ năng lượng của tế bào, hợp chất này dễ dàng tiếp nhận và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào.

Trong quá trình tiến hóa, các enzim đã thích nghi với việc sử dụng ATP để cung cấp năng lượng cho các hoạt động của tế bào.

Kiến thức sâu rộng:

I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC HÌNH THỨC NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

1. Khái niệm về năng lượng và các dạng năng lượng.

Năng lượng là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công việc.

– Nhiều dạng: điện, ánh sáng, nhiệt …

– 2 trạng thái:

+ thế năng là trạng thái tiềm ẩn

+ động năng là biểu hiện trạng thái

2. Chuyển hóa năng lượng.

– Là sự chuyển hoá năng lượng từ dạng này sang dạng khác cho các hoạt động sống

– Dòng năng lượng sinh học là dòng năng lượng trong tế bào từ tế bào này sang tế bào khác, từ cơ thể này sang cơ thể khác và được lưu giữ trong các liên kết hóa học.

– Dòng năng lượng trong tgs bắt đầu từ ánh sáng MT ® cây xanh ® đơn vị, vsv => nhiệt năng, phân tán ra môi trường.

3. ATP – Đơn vị tiền tệ năng lượng của tế bào

Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucozơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP của ti thể? – Sinh 10

ATP là một hợp chất năng lượng cao bao gồm cơ sở nitơ adenin, đường ribosom và ba nhóm photphat.

⟶ Liên kết giữa hai nhóm photphat cuối cùng dễ bị phá vỡ để giải phóng năng lượng.

Trong tế bào, năng lượng ATP được sử dụng:

+ Tổng hợp các chất hóa học cần thiết cho tế bào.

Vận chuyển các chất qua màng.

+ Công cơ học (co cơ, hoạt động lao động …).

Tại sao tế bào không sử dụng năng lượng của phân tử glucôzơ mà bỏ qua quá trình sản xuất ATP của ti thể? (ảnh 2)

* Chức năng của ATP

Cung cấp năng lượng cho quá trình sinh tổng hợp tế bào.

Cung cấp năng lượng cho quá trình vận chuyển các chất qua màng (vận chuyển tích cực).

Cung cấp năng lượng cho công cơ học.

Lưu ý: Tên của AMP, ADP và ATP như sau:

Tại sao tế bào không sử dụng năng lượng của phân tử glucôzơ mà bỏ qua quá trình sản xuất ATP của ti thể? (ảnh 3)

II. SỰ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

– Trao đổi chất là tập hợp các phản ứng sinh hóa diễn ra bên trong tế bào.

Bản chất của quá trình chuyển hóa vật chất bao gồm:

Đồng hóa: Tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản.

+ Dị hóa: Phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành đơn giản, cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống khác và cho quá trình đồng hóa.

– Vai trò: Giúp tế bào sinh trưởng, phát triển, cảm ứng và vận động.

Tại sao tế bào không sử dụng năng lượng của phân tử glucôzơ mà bỏ qua quá trình sản xuất ATP của ti thể? (ảnh 4)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Sinh học lớp 10, Sinh học 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucozơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP của ti thể? – Sinh 10

Video về Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucozơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP của ti thể? – Sinh 10

Wiki về Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucozơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP của ti thể? – Sinh 10

Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucozơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP của ti thể? – Sinh 10

Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucozơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP của ti thể? – Sinh 10 -

Câu hỏi: Tại sao tế bào không sử dụng năng lượng của phân tử glucôzơ mà bỏ qua quá trình sản xuất ATP của ti thể?

Câu trả lời :

Tế bào không sử dụng năng lượng của các phân tử glucose mà phải bỏ qua quá trình sản xuất ATP của ti thể vì:

Phân tử glucôzơ có cấu trúc phức tạp, năng lượng trong tất cả các liên kết rất lớn nên tế bào không thể sử dụng ngay được.

Phân tử glucose bị phá vỡ thông qua hoạt động của ti thể để tạo ra ATP. ATP là hợp chất cao năng lượng – đơn vị tiền tệ năng lượng của tế bào, hợp chất này dễ dàng tiếp nhận và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào.

Trong quá trình tiến hóa, các enzim đã thích nghi với việc sử dụng ATP để cung cấp năng lượng cho các hoạt động của tế bào.

Kiến thức sâu rộng:


I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC HÌNH THỨC NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

1. Khái niệm về năng lượng và các dạng năng lượng.

Năng lượng là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công việc.

– Nhiều dạng: điện, ánh sáng, nhiệt …

– 2 trạng thái:

+ thế năng là trạng thái tiềm ẩn

+ động năng là biểu hiện trạng thái

2. Chuyển hóa năng lượng.

– Là sự chuyển hoá năng lượng từ dạng này sang dạng khác cho các hoạt động sống

– Dòng năng lượng sinh học là dòng năng lượng trong tế bào từ tế bào này sang tế bào khác, từ cơ thể này sang cơ thể khác và được lưu giữ trong các liên kết hóa học.

– Dòng năng lượng trong tgs bắt đầu từ ánh sáng MT ® cây xanh ® đơn vị, vsv => nhiệt năng, phân tán ra môi trường.

3. ATP – Đơn vị tiền tệ năng lượng của tế bào

Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucozơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP của ti thể? – Sinh 10

ATP là một hợp chất năng lượng cao bao gồm cơ sở nitơ adenin, đường ribosom và ba nhóm photphat.

⟶ Liên kết giữa hai nhóm photphat cuối cùng dễ bị phá vỡ để giải phóng năng lượng.

Trong tế bào, năng lượng ATP được sử dụng:

+ Tổng hợp các chất hóa học cần thiết cho tế bào.

Vận chuyển các chất qua màng.

+ Công cơ học (co cơ, hoạt động lao động …).

Tại sao tế bào không sử dụng năng lượng của phân tử glucôzơ mà bỏ qua quá trình sản xuất ATP của ti thể? (ảnh 2)

* Chức năng của ATP

Cung cấp năng lượng cho quá trình sinh tổng hợp tế bào.

Cung cấp năng lượng cho quá trình vận chuyển các chất qua màng (vận chuyển tích cực).

Cung cấp năng lượng cho công cơ học.

Lưu ý: Tên của AMP, ADP và ATP như sau:

Tại sao tế bào không sử dụng năng lượng của phân tử glucôzơ mà bỏ qua quá trình sản xuất ATP của ti thể? (ảnh 3)

II. SỰ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

– Trao đổi chất là tập hợp các phản ứng sinh hóa diễn ra bên trong tế bào.

Bản chất của quá trình chuyển hóa vật chất bao gồm:

Đồng hóa: Tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản.

+ Dị hóa: Phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành đơn giản, cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống khác và cho quá trình đồng hóa.

– Vai trò: Giúp tế bào sinh trưởng, phát triển, cảm ứng và vận động.

Tại sao tế bào không sử dụng năng lượng của phân tử glucôzơ mà bỏ qua quá trình sản xuất ATP của ti thể? (ảnh 4)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Sinh học lớp 10, Sinh học 10

 

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Tại sao tế bào không sử dụng năng lượng của phân tử glucôzơ mà bỏ qua quá trình sản xuất ATP của ti thể?

Câu trả lời :

Tế bào không sử dụng năng lượng của các phân tử glucose mà phải bỏ qua quá trình sản xuất ATP của ti thể vì:

Phân tử glucôzơ có cấu trúc phức tạp, năng lượng trong tất cả các liên kết rất lớn nên tế bào không thể sử dụng ngay được.

Phân tử glucose bị phá vỡ thông qua hoạt động của ti thể để tạo ra ATP. ATP là hợp chất cao năng lượng – đơn vị tiền tệ năng lượng của tế bào, hợp chất này dễ dàng tiếp nhận và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào.

Trong quá trình tiến hóa, các enzim đã thích nghi với việc sử dụng ATP để cung cấp năng lượng cho các hoạt động của tế bào.

Kiến thức sâu rộng:


I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC HÌNH THỨC NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

1. Khái niệm về năng lượng và các dạng năng lượng.

Năng lượng là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công việc.

– Nhiều dạng: điện, ánh sáng, nhiệt …

– 2 trạng thái:

+ thế năng là trạng thái tiềm ẩn

+ động năng là biểu hiện trạng thái

2. Chuyển hóa năng lượng.

– Là sự chuyển hoá năng lượng từ dạng này sang dạng khác cho các hoạt động sống

– Dòng năng lượng sinh học là dòng năng lượng trong tế bào từ tế bào này sang tế bào khác, từ cơ thể này sang cơ thể khác và được lưu giữ trong các liên kết hóa học.

– Dòng năng lượng trong tgs bắt đầu từ ánh sáng MT ® cây xanh ® đơn vị, vsv => nhiệt năng, phân tán ra môi trường.

3. ATP – Đơn vị tiền tệ năng lượng của tế bào

Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucozơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP của ti thể? – Sinh 10

ATP là một hợp chất năng lượng cao bao gồm cơ sở nitơ adenin, đường ribosom và ba nhóm photphat.

⟶ Liên kết giữa hai nhóm photphat cuối cùng dễ bị phá vỡ để giải phóng năng lượng.

Trong tế bào, năng lượng ATP được sử dụng:

+ Tổng hợp các chất hóa học cần thiết cho tế bào.

Vận chuyển các chất qua màng.

+ Công cơ học (co cơ, hoạt động lao động …).

Tại sao tế bào không sử dụng năng lượng của phân tử glucôzơ mà bỏ qua quá trình sản xuất ATP của ti thể? (ảnh 2)

* Chức năng của ATP

Cung cấp năng lượng cho quá trình sinh tổng hợp tế bào.

Cung cấp năng lượng cho quá trình vận chuyển các chất qua màng (vận chuyển tích cực).

Cung cấp năng lượng cho công cơ học.

Lưu ý: Tên của AMP, ADP và ATP như sau:

Tại sao tế bào không sử dụng năng lượng của phân tử glucôzơ mà bỏ qua quá trình sản xuất ATP của ti thể? (ảnh 3)

II. SỰ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

– Trao đổi chất là tập hợp các phản ứng sinh hóa diễn ra bên trong tế bào.

Bản chất của quá trình chuyển hóa vật chất bao gồm:

Đồng hóa: Tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản.

+ Dị hóa: Phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành đơn giản, cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống khác và cho quá trình đồng hóa.

– Vai trò: Giúp tế bào sinh trưởng, phát triển, cảm ứng và vận động.

Tại sao tế bào không sử dụng năng lượng của phân tử glucôzơ mà bỏ qua quá trình sản xuất ATP của ti thể? (ảnh 4)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Sinh học lớp 10, Sinh học 10

Bạn thấy bài viết Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucozơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP của ti thể? – Sinh 10 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucozơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP của ti thể? – Sinh 10 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Tại #sao #tế #bào #không #sử #dụng #luôn #năng #lượng #của #các #phân #tử #glucozơ #mà #phải #đi #vòng #qua #hoạt #động #sản #xuất #ATP #của #thể #Sinh

 

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button