Giáo Dục

Tăng lương nhà giáo: Ưu tiên trước mắt cho giáo viên mầm non

Tại hội thảo kinh nghiệm quốc tế xây dựng chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức tại Hà Nội, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng, giáo viên mầm non là lực lượng cần sự quan tâm và chăm sóc nhiều nhất.

Ưu tiên tăng lương cho giáo viên mầm non.  Ảnh: TL.
Ưu tiên tăng lương cho giáo viên mầm non. Ảnh: TL.

Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, thời gian tới sẽ có thêm chính sách cho giáo viên mầm non, nhất là tăng thu nhập, nâng cao năng lực chuyên môn và giảm thời giờ làm việc, hỗ trợ giáo dục mầm non vùng khó khăn.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết: Trong số 16.000 giáo viên nghỉ việc năm 2022, giáo viên mầm non chiếm tỷ lệ cao nhất (40%). Vì vậy, đây là lực lượng cần “chăm lo” nhiều nhất về chế độ, chính sách, điều kiện làm việc.

Ông Nguyễn Bá Minh – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GD-ĐT) cho biết, Bộ đang xây dựng Chương trình Giáo dục Mầm non mới và dự kiến ​​sẽ triển khai vào năm học 2024-2025. Tuy nhiên, theo thống kê, hiện tỷ lệ giáo viên/lớp ở bậc mầm non năm học 2021-2022 chỉ là 1,84; trong đó tỷ lệ giáo viên/lớp công lập chỉ là 1,76. Về chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non, ông Minh cho biết, Bộ GD-ĐT cũng nhận thấy những hạn chế như thu nhập thấp, áp lực công việc cao. Định hướng trong thời gian tới sẽ bổ sung chính sách cho giáo viên mầm non, nhất là tăng thu nhập, nâng cao năng lực chuyên môn và giảm thời giờ làm việc, hỗ trợ giáo dục mầm non vùng khó khăn.

Theo ông Phạm Tuấn Anh – Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT), thống kê cho thấy lương trung bình cho một giáo viên mầm non mới ra trường từ 1 đến 5 tuổi là hơn 5 triệu đồng. đồng; Đối với giáo viên tiểu học và THCS là hơn 6 triệu đồng. Trong khi đó, tại các tỉnh có khu công nghiệp, khu chế xuất, một người lao động bình thường có thể có thu nhập bằng hoặc hơn thế. Ông Tuấn Anh cho biết, lương giáo viên thời gian qua chưa ổn định và chưa được quan tâm đúng mức.

Báo cáo của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục tại hội thảo cũng đưa ra hàng loạt khuyến nghị về chính sách đối với giáo viên mầm non, trong đó nêu chi tiết vấn đề lương, phụ cấp cho đội ngũ này.

Bộ GD-ĐT kiến ​​nghị Chính phủ khẩn trương xây dựng chính sách tiền lương mới theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. và hội nhập quốc tế: “Lương nhà giáo được ưu tiên cao nhất trong hệ thống thang bảng lương hành chính sự nghiệp và có thêm các khoản phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng miền”.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương trong phạm vi thẩm quyền, căn cứ quy định của pháp luật và điều kiện kinh tế – xã hội cụ thể, có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với đội ngũ giảng viên của trường. địa phương (hỗ trợ kinh phí, nhà công vụ, học tập, nâng cao trình độ); đồng thời xây dựng chính sách, môi trường giáo dục tốt để thu hút giáo viên về công tác tại địa phương, tạo niềm tin, sự yên tâm cho giáo viên trong quá trình công tác. Có chính sách khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

Cho rằng việc tinh giản biên chế hiện nay đang diễn ra thuận lợi, có vùng thuận lợi cũng như vùng khó khăn, Bộ GD-ĐT cũng kiến ​​nghị Chính phủ nghiên cứu, thực hiện tinh giản biên chế ngành giáo dục một cách linh hoạt. thái độ. năng động, phù hợp.

Vì vậy, để giải quyết tình trạng thừa giáo viên nhưng không có nguồn tuyển, Bộ GD-ĐT đang kiến ​​nghị Chính phủ cho phép các địa phương được tuyển dụng hoặc hợp đồng những giáo viên chưa đạt chuẩn. Trong thời gian đó tiếp tục đào tạo nâng chuẩn (theo lộ trình của Nghị định 71).

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về
Tăng lương nhà giáo: Ưu tiên trước mắt cho giáo viên mầm non

Video về
Tăng lương nhà giáo: Ưu tiên trước mắt cho giáo viên mầm non

Wiki về
Tăng lương nhà giáo: Ưu tiên trước mắt cho giáo viên mầm non

Tăng lương nhà giáo: Ưu tiên trước mắt cho giáo viên mầm non


Tăng lương nhà giáo: Ưu tiên trước mắt cho giáo viên mầm non
-

Tại hội thảo kinh nghiệm quốc tế xây dựng chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức tại Hà Nội, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng, giáo viên mầm non là lực lượng cần sự quan tâm và chăm sóc nhiều nhất.

Ưu tiên tăng lương cho giáo viên mầm non.  Ảnh: TL.
Ưu tiên tăng lương cho giáo viên mầm non. Ảnh: TL.

Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, thời gian tới sẽ có thêm chính sách cho giáo viên mầm non, nhất là tăng thu nhập, nâng cao năng lực chuyên môn và giảm thời giờ làm việc, hỗ trợ giáo dục mầm non vùng khó khăn.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết: Trong số 16.000 giáo viên nghỉ việc năm 2022, giáo viên mầm non chiếm tỷ lệ cao nhất (40%). Vì vậy, đây là lực lượng cần “chăm lo” nhiều nhất về chế độ, chính sách, điều kiện làm việc.

Ông Nguyễn Bá Minh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GD-ĐT) cho biết, Bộ đang xây dựng Chương trình Giáo dục Mầm non mới và dự kiến ​​sẽ triển khai vào năm học 2024-2025. Tuy nhiên, theo thống kê, hiện tỷ lệ giáo viên/lớp ở bậc mầm non năm học 2021-2022 chỉ là 1,84; trong đó tỷ lệ giáo viên/lớp công lập chỉ là 1,76. Về chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non, ông Minh cho biết, Bộ GD-ĐT cũng nhận thấy những hạn chế như thu nhập thấp, áp lực công việc cao. Định hướng trong thời gian tới sẽ bổ sung chính sách cho giáo viên mầm non, nhất là tăng thu nhập, nâng cao năng lực chuyên môn và giảm thời giờ làm việc, hỗ trợ giáo dục mầm non vùng khó khăn.

Theo ông Phạm Tuấn Anh - Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT), thống kê cho thấy lương trung bình cho một giáo viên mầm non mới ra trường từ 1 đến 5 tuổi là hơn 5 triệu đồng. đồng; Đối với giáo viên tiểu học và THCS là hơn 6 triệu đồng. Trong khi đó, tại các tỉnh có khu công nghiệp, khu chế xuất, một người lao động bình thường có thể có thu nhập bằng hoặc hơn thế. Ông Tuấn Anh cho biết, lương giáo viên thời gian qua chưa ổn định và chưa được quan tâm đúng mức.

Báo cáo của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục tại hội thảo cũng đưa ra hàng loạt khuyến nghị về chính sách đối với giáo viên mầm non, trong đó nêu chi tiết vấn đề lương, phụ cấp cho đội ngũ này.

Bộ GD-ĐT kiến ​​nghị Chính phủ khẩn trương xây dựng chính sách tiền lương mới theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. và hội nhập quốc tế: “Lương nhà giáo được ưu tiên cao nhất trong hệ thống thang bảng lương hành chính sự nghiệp và có thêm các khoản phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng miền”.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương trong phạm vi thẩm quyền, căn cứ quy định của pháp luật và điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể, có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với đội ngũ giảng viên của trường. địa phương (hỗ trợ kinh phí, nhà công vụ, học tập, nâng cao trình độ); đồng thời xây dựng chính sách, môi trường giáo dục tốt để thu hút giáo viên về công tác tại địa phương, tạo niềm tin, sự yên tâm cho giáo viên trong quá trình công tác. Có chính sách khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

Cho rằng việc tinh giản biên chế hiện nay đang diễn ra thuận lợi, có vùng thuận lợi cũng như vùng khó khăn, Bộ GD-ĐT cũng kiến ​​nghị Chính phủ nghiên cứu, thực hiện tinh giản biên chế ngành giáo dục một cách linh hoạt. thái độ. năng động, phù hợp.

Vì vậy, để giải quyết tình trạng thừa giáo viên nhưng không có nguồn tuyển, Bộ GD-ĐT đang kiến ​​nghị Chính phủ cho phép các địa phương được tuyển dụng hoặc hợp đồng những giáo viên chưa đạt chuẩn. Trong thời gian đó tiếp tục đào tạo nâng chuẩn (theo lộ trình của Nghị định 71).

[rule_{ruleNumber}]

Tại hội thảo kinh nghiệm quốc tế xây dựng chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức tại Hà Nội, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng, giáo viên mầm non là lực lượng cần sự quan tâm và chăm sóc nhiều nhất.

Ưu tiên tăng lương cho giáo viên mầm non.  Ảnh: TL.
Ưu tiên tăng lương cho giáo viên mầm non. Ảnh: TL.

Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, thời gian tới sẽ có thêm chính sách cho giáo viên mầm non, nhất là tăng thu nhập, nâng cao năng lực chuyên môn và giảm thời giờ làm việc, hỗ trợ giáo dục mầm non vùng khó khăn.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết: Trong số 16.000 giáo viên nghỉ việc năm 2022, giáo viên mầm non chiếm tỷ lệ cao nhất (40%). Vì vậy, đây là lực lượng cần “chăm lo” nhiều nhất về chế độ, chính sách, điều kiện làm việc.

Ông Nguyễn Bá Minh – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GD-ĐT) cho biết, Bộ đang xây dựng Chương trình Giáo dục Mầm non mới và dự kiến ​​sẽ triển khai vào năm học 2024-2025. Tuy nhiên, theo thống kê, hiện tỷ lệ giáo viên/lớp ở bậc mầm non năm học 2021-2022 chỉ là 1,84; trong đó tỷ lệ giáo viên/lớp công lập chỉ là 1,76. Về chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non, ông Minh cho biết, Bộ GD-ĐT cũng nhận thấy những hạn chế như thu nhập thấp, áp lực công việc cao. Định hướng trong thời gian tới sẽ bổ sung chính sách cho giáo viên mầm non, nhất là tăng thu nhập, nâng cao năng lực chuyên môn và giảm thời giờ làm việc, hỗ trợ giáo dục mầm non vùng khó khăn.

Theo ông Phạm Tuấn Anh – Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT), thống kê cho thấy lương trung bình cho một giáo viên mầm non mới ra trường từ 1 đến 5 tuổi là hơn 5 triệu đồng. đồng; Đối với giáo viên tiểu học và THCS là hơn 6 triệu đồng. Trong khi đó, tại các tỉnh có khu công nghiệp, khu chế xuất, một người lao động bình thường có thể có thu nhập bằng hoặc hơn thế. Ông Tuấn Anh cho biết, lương giáo viên thời gian qua chưa ổn định và chưa được quan tâm đúng mức.

Báo cáo của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục tại hội thảo cũng đưa ra hàng loạt khuyến nghị về chính sách đối với giáo viên mầm non, trong đó nêu chi tiết vấn đề lương, phụ cấp cho đội ngũ này.

Bộ GD-ĐT kiến ​​nghị Chính phủ khẩn trương xây dựng chính sách tiền lương mới theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. và hội nhập quốc tế: “Lương nhà giáo được ưu tiên cao nhất trong hệ thống thang bảng lương hành chính sự nghiệp và có thêm các khoản phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng miền”.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương trong phạm vi thẩm quyền, căn cứ quy định của pháp luật và điều kiện kinh tế – xã hội cụ thể, có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với đội ngũ giảng viên của trường. địa phương (hỗ trợ kinh phí, nhà công vụ, học tập, nâng cao trình độ); đồng thời xây dựng chính sách, môi trường giáo dục tốt để thu hút giáo viên về công tác tại địa phương, tạo niềm tin, sự yên tâm cho giáo viên trong quá trình công tác. Có chính sách khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

Cho rằng việc tinh giản biên chế hiện nay đang diễn ra thuận lợi, có vùng thuận lợi cũng như vùng khó khăn, Bộ GD-ĐT cũng kiến ​​nghị Chính phủ nghiên cứu, thực hiện tinh giản biên chế ngành giáo dục một cách linh hoạt. thái độ. năng động, phù hợp.

Vì vậy, để giải quyết tình trạng thừa giáo viên nhưng không có nguồn tuyển, Bộ GD-ĐT đang kiến ​​nghị Chính phủ cho phép các địa phương được tuyển dụng hoặc hợp đồng những giáo viên chưa đạt chuẩn. Trong thời gian đó tiếp tục đào tạo nâng chuẩn (theo lộ trình của Nghị định 71).

Bạn thấy bài viết
Tăng lương nhà giáo: Ưu tiên trước mắt cho giáo viên mầm non
có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về
Tăng lương nhà giáo: Ưu tiên trước mắt cho giáo viên mầm non
bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn
Chuyên mục: Giáo dục

#Tăng #lương #nhà #giáo #Ưu #tiên #trước #mắt #cho #giáo #viên #mầm

Xem thêm bài viết hay:  Bài 2 trang 70 SGK Ngữ văn 11 tập 2

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button