Giáo Dục

Thế nào là văn minh Đại Việt? Văn minh Đại Việt được hình thành trên cơ sở nào? Quá trình phát triển của văn minh Đại Việt ra sao?

Câu hỏi: Trong Bình Ngô Đại Cáo, thay mặt Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã viết:

“Cũng như nước Đại Việt ta trước đây,

Nó từ lâu đã được biết đến như một nền văn minh.

Núi sông bị chia cắt,

Nam Bắc phong tục cũng khác.”

Đó là sự khẳng định nền độc lập, tự chủ, truyền thống văn hiến, văn hiến của dân tộc Đại Việt.


Vậy nền văn hiến Đại Việt là gì? Nền văn minh Đại Việt được hình thành trên cơ sở nào? Sự phát triển của nền văn minh Đại Việt như thế nào?

Hồi đáp:

Khái niệm về nền văn hiến Đại Việt:

+ Nền văn minh Đại Việt là nền văn minh tồn tại và phát triển cùng với quốc gia Đại Việt, trải dài gần 1000 năm (từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ 19), gắn liền với: họ Khúc, họ Dương và các nhóm khác. Các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê, Mạc, Lê Trung Hưng, Tây Sơn, Nguyễn

+ Nền văn minh Đại Việt còn được gọi là nền văn minh Thăng Long.

– Cơ sở hình thành nền văn minh Đại Việt:

+ Kế thừa những thành tựu của nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc

+ Quyền độc lập tự quyết của dân tộc Đại Việt

+ Tiếp thu có chọn lọc những nền văn minh bên ngoài.

Nền văn minh Đại Việt phát triển qua các giai đoạn:

+ Thế kỷ X: bước đầu được định hình

+ Thế kỷ XI – XV: thể hiện mạnh mẽ, toàn diện và rõ nét tính dân tộc

+ Thế kỷ XV – XVII: tiếp tục phát triển và đạt được những thành tựu rực rỡ

+ Thế kỷ XVII – giữa thế kỷ XIX: bắt đầu có dấu hiệu suy thoái.

* Quá trình hình thành nền văn minh Đại Việt

– Trên cơ sở kế thừa những thành tựu chủ yếu của nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc, truyền thống lao động và đấu tranh hơn nghìn năm chống Bắc thuộc để bảo vệ và từng bước phát triển nền văn hóa dân tộc và nền văn minh Đại Việt. hình thành.

– Nền văn minh Đại Việt được hình thành và phát triển trên cơ sở xây dựng và phát triển đất nước Đại Việt từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XIX, với sự lớn mạnh của dân tộc về nhiều mặt: chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, văn hóa , giáo dục, khoa học, nghệ thuật, an ninh quốc phòng v.v… Những thành tựu văn minh đã phát triển nhanh chóng và vững chắc qua những thay đổi mạnh mẽ của vị thế đất nước.

Văn minh Đại Việt là gì?  Nền văn minh Đại Việt được hình thành trên cơ sở nào?  Sự phát triển của nền văn minh Đại Việt như thế nào?

* Cơ sở hình thành nền văn minh Đại Việt

– Kế thừa nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc: Nền văn minh Đại Việt có cội nguồn sâu xa từ nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc được lưu giữ qua hơn 1.000 năm Bắc thuộc. Di sản và truyền thống của nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc tiếp tục được phục hưng và phát triển trong thời kỳ độc lập, tự chủ.

– Căn cứ vào quyền độc lập, tự chủ của quốc gia Đại Việt: Độc lập, tự chủ là nhân tố quan trọng hình thành và phát triển nền văn minh Đại Việt. Năm 905, Khúc Thừa Dụ lập nền tự chủ bước đầu. Năm 938, sau chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng vương, mở ra thời kỳ độc lập, tự chủ lâu dài cho dân tộc. Năm 1010, Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Đại La, trải qua các triều đại, nền độc lập tự chủ của dân tộc tiếp tục được củng cố vững chắc.

– Tiếp thu có chọn lọc thành tựu của các nền văn minh bên ngoài: Trong quá trình hình thành và phát triển, bên cạnh việc kế thừa các nền văn minh Văn Lang, Âu Lạc, dân tộc Việt Nam đã tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa của nền văn minh bên ngoài. bên ngoài, nhất là văn minh Trung Hoa, văn minh Ấn Độ, góp phần làm phong phú thêm nền văn minh Đại Việt.

>>> Xem trọn bộ: Soạn Lịch Sử 10 bài 14 Diều Hâu: Cơ sở hình thành và quá trình phát triển của nền văn hiến Đại Việt

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10 , Sử 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Thế nào là văn minh Đại Việt? Văn minh Đại Việt được hình thành trên cơ sở nào? Quá trình phát triển của văn minh Đại Việt ra sao?

Video về Thế nào là văn minh Đại Việt? Văn minh Đại Việt được hình thành trên cơ sở nào? Quá trình phát triển của văn minh Đại Việt ra sao?

Wiki về Thế nào là văn minh Đại Việt? Văn minh Đại Việt được hình thành trên cơ sở nào? Quá trình phát triển của văn minh Đại Việt ra sao?

Thế nào là văn minh Đại Việt? Văn minh Đại Việt được hình thành trên cơ sở nào? Quá trình phát triển của văn minh Đại Việt ra sao?

Thế nào là văn minh Đại Việt? Văn minh Đại Việt được hình thành trên cơ sở nào? Quá trình phát triển của văn minh Đại Việt ra sao? -

Câu hỏi: Trong Bình Ngô Đại Cáo, thay mặt Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã viết:

“Cũng như nước Đại Việt ta trước đây,

Nó từ lâu đã được biết đến như một nền văn minh.

Núi sông bị chia cắt,

Nam Bắc phong tục cũng khác.”

Đó là sự khẳng định nền độc lập, tự chủ, truyền thống văn hiến, văn hiến của dân tộc Đại Việt.


Vậy nền văn hiến Đại Việt là gì? Nền văn minh Đại Việt được hình thành trên cơ sở nào? Sự phát triển của nền văn minh Đại Việt như thế nào?

Hồi đáp:

Khái niệm về nền văn hiến Đại Việt:

+ Nền văn minh Đại Việt là nền văn minh tồn tại và phát triển cùng với quốc gia Đại Việt, trải dài gần 1000 năm (từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ 19), gắn liền với: họ Khúc, họ Dương và các nhóm khác. Các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê, Mạc, Lê Trung Hưng, Tây Sơn, Nguyễn

+ Nền văn minh Đại Việt còn được gọi là nền văn minh Thăng Long.

- Cơ sở hình thành nền văn minh Đại Việt:

+ Kế thừa những thành tựu của nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc

+ Quyền độc lập tự quyết của dân tộc Đại Việt

+ Tiếp thu có chọn lọc những nền văn minh bên ngoài.

Nền văn minh Đại Việt phát triển qua các giai đoạn:

+ Thế kỷ X: bước đầu được định hình

+ Thế kỷ XI - XV: thể hiện mạnh mẽ, toàn diện và rõ nét tính dân tộc

+ Thế kỷ XV - XVII: tiếp tục phát triển và đạt được những thành tựu rực rỡ

+ Thế kỷ XVII - giữa thế kỷ XIX: bắt đầu có dấu hiệu suy thoái.

* Quá trình hình thành nền văn minh Đại Việt

– Trên cơ sở kế thừa những thành tựu chủ yếu của nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc, truyền thống lao động và đấu tranh hơn nghìn năm chống Bắc thuộc để bảo vệ và từng bước phát triển nền văn hóa dân tộc và nền văn minh Đại Việt. hình thành.

- Nền văn minh Đại Việt được hình thành và phát triển trên cơ sở xây dựng và phát triển đất nước Đại Việt từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XIX, với sự lớn mạnh của dân tộc về nhiều mặt: chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, văn hóa , giáo dục, khoa học, nghệ thuật, an ninh quốc phòng v.v... Những thành tựu văn minh đã phát triển nhanh chóng và vững chắc qua những thay đổi mạnh mẽ của vị thế đất nước.

Văn minh Đại Việt là gì?  Nền văn minh Đại Việt được hình thành trên cơ sở nào?  Sự phát triển của nền văn minh Đại Việt như thế nào?

* Cơ sở hình thành nền văn minh Đại Việt

– Kế thừa nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc: Nền văn minh Đại Việt có cội nguồn sâu xa từ nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc được lưu giữ qua hơn 1.000 năm Bắc thuộc. Di sản và truyền thống của nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc tiếp tục được phục hưng và phát triển trong thời kỳ độc lập, tự chủ.

– Căn cứ vào quyền độc lập, tự chủ của quốc gia Đại Việt: Độc lập, tự chủ là nhân tố quan trọng hình thành và phát triển nền văn minh Đại Việt. Năm 905, Khúc Thừa Dụ lập nền tự chủ bước đầu. Năm 938, sau chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng vương, mở ra thời kỳ độc lập, tự chủ lâu dài cho dân tộc. Năm 1010, Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Đại La, trải qua các triều đại, nền độc lập tự chủ của dân tộc tiếp tục được củng cố vững chắc.

- Tiếp thu có chọn lọc thành tựu của các nền văn minh bên ngoài: Trong quá trình hình thành và phát triển, bên cạnh việc kế thừa các nền văn minh Văn Lang, Âu Lạc, dân tộc Việt Nam đã tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa của nền văn minh bên ngoài. bên ngoài, nhất là văn minh Trung Hoa, văn minh Ấn Độ, góp phần làm phong phú thêm nền văn minh Đại Việt.

>>> Xem trọn bộ: Soạn Lịch Sử 10 bài 14 Diều Hâu: Cơ sở hình thành và quá trình phát triển của nền văn hiến Đại Việt

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10 , Sử 10

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Trong Bình Ngô Đại Cáo, thay mặt Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã viết:

“Cũng như nước Đại Việt ta trước đây,

Nó từ lâu đã được biết đến như một nền văn minh.

Núi sông bị chia cắt,

Nam Bắc phong tục cũng khác.”

Đó là sự khẳng định nền độc lập, tự chủ, truyền thống văn hiến, văn hiến của dân tộc Đại Việt.


Vậy nền văn hiến Đại Việt là gì? Nền văn minh Đại Việt được hình thành trên cơ sở nào? Sự phát triển của nền văn minh Đại Việt như thế nào?

Hồi đáp:

Khái niệm về nền văn hiến Đại Việt:

+ Nền văn minh Đại Việt là nền văn minh tồn tại và phát triển cùng với quốc gia Đại Việt, trải dài gần 1000 năm (từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ 19), gắn liền với: họ Khúc, họ Dương và các nhóm khác. Các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê, Mạc, Lê Trung Hưng, Tây Sơn, Nguyễn

+ Nền văn minh Đại Việt còn được gọi là nền văn minh Thăng Long.

– Cơ sở hình thành nền văn minh Đại Việt:

+ Kế thừa những thành tựu của nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc

+ Quyền độc lập tự quyết của dân tộc Đại Việt

+ Tiếp thu có chọn lọc những nền văn minh bên ngoài.

Nền văn minh Đại Việt phát triển qua các giai đoạn:

+ Thế kỷ X: bước đầu được định hình

+ Thế kỷ XI – XV: thể hiện mạnh mẽ, toàn diện và rõ nét tính dân tộc

+ Thế kỷ XV – XVII: tiếp tục phát triển và đạt được những thành tựu rực rỡ

+ Thế kỷ XVII – giữa thế kỷ XIX: bắt đầu có dấu hiệu suy thoái.

* Quá trình hình thành nền văn minh Đại Việt

– Trên cơ sở kế thừa những thành tựu chủ yếu của nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc, truyền thống lao động và đấu tranh hơn nghìn năm chống Bắc thuộc để bảo vệ và từng bước phát triển nền văn hóa dân tộc và nền văn minh Đại Việt. hình thành.

– Nền văn minh Đại Việt được hình thành và phát triển trên cơ sở xây dựng và phát triển đất nước Đại Việt từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XIX, với sự lớn mạnh của dân tộc về nhiều mặt: chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, văn hóa , giáo dục, khoa học, nghệ thuật, an ninh quốc phòng v.v… Những thành tựu văn minh đã phát triển nhanh chóng và vững chắc qua những thay đổi mạnh mẽ của vị thế đất nước.

Văn minh Đại Việt là gì?  Nền văn minh Đại Việt được hình thành trên cơ sở nào?  Sự phát triển của nền văn minh Đại Việt như thế nào?

* Cơ sở hình thành nền văn minh Đại Việt

– Kế thừa nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc: Nền văn minh Đại Việt có cội nguồn sâu xa từ nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc được lưu giữ qua hơn 1.000 năm Bắc thuộc. Di sản và truyền thống của nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc tiếp tục được phục hưng và phát triển trong thời kỳ độc lập, tự chủ.

– Căn cứ vào quyền độc lập, tự chủ của quốc gia Đại Việt: Độc lập, tự chủ là nhân tố quan trọng hình thành và phát triển nền văn minh Đại Việt. Năm 905, Khúc Thừa Dụ lập nền tự chủ bước đầu. Năm 938, sau chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng vương, mở ra thời kỳ độc lập, tự chủ lâu dài cho dân tộc. Năm 1010, Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Đại La, trải qua các triều đại, nền độc lập tự chủ của dân tộc tiếp tục được củng cố vững chắc.

– Tiếp thu có chọn lọc thành tựu của các nền văn minh bên ngoài: Trong quá trình hình thành và phát triển, bên cạnh việc kế thừa các nền văn minh Văn Lang, Âu Lạc, dân tộc Việt Nam đã tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa của nền văn minh bên ngoài. bên ngoài, nhất là văn minh Trung Hoa, văn minh Ấn Độ, góp phần làm phong phú thêm nền văn minh Đại Việt.

>>> Xem trọn bộ: Soạn Lịch Sử 10 bài 14 Diều Hâu: Cơ sở hình thành và quá trình phát triển của nền văn hiến Đại Việt

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10 , Sử 10

Bạn thấy bài viết Thế nào là văn minh Đại Việt? Văn minh Đại Việt được hình thành trên cơ sở nào? Quá trình phát triển của văn minh Đại Việt ra sao? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Thế nào là văn minh Đại Việt? Văn minh Đại Việt được hình thành trên cơ sở nào? Quá trình phát triển của văn minh Đại Việt ra sao? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Thế #nào #là #văn #minh #Đại #Việt #Văn #minh #Đại #Việt #được #hình #thành #trên #cơ #sở #nào #Quá #trình #phát #triển #của #văn #minh #Đại #Việt #sao

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button