Giáo Dục

Thí sinh ‘ngóng’ phương án thi tốt nghiệp THPT 2023, Bộ GDĐT nói gì?

Bộ GD-ĐT cho biết, hiện bộ đang xây dựng phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 để bảo đảm đánh giá đúng kết quả giáo dục của Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018.

Trước kiến ​​nghị Bộ GD-ĐT sớm công bố phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và 2025 để cử tri tỉnh Tuyên Quang có sự chuẩn bị phù hợp, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ đã nay xây dựng phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và 2024 theo hướng giữ ổn định như các năm trước.

Đồng thời, Bộ xây dựng phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 bảo đảm đánh giá đúng kết quả giáo dục của Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018, cung cấp thông tin chính xác, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt. trong chương trình tổng thể.

Thí sinh sau kỳ thi tốt nghiệp phổ thông.
Các thí sinh sau khi hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Kết quả kỳ thi THPT tiếp tục được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT, làm cơ sở đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông. Các đối tượng quan tâm vẫn có thể tham khảo và sử dụng kết quả thi vào các mục đích khác nhau theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Bộ trưởng cho biết Bộ đang tổ chức lấy ý kiến ​​chuyên gia, cán bộ quản lý, giáo viên, nhà trường và toàn xã hội để hoàn thiện phương án tổ chức, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. coi như.

Sau khi phương án được ban hành, Bộ GD-ĐT sẽ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy chế thi tốt nghiệp THPT theo hướng đồng bộ, thống nhất. Đồng thời, Bộ sớm bắt tay vào chuẩn bị mọi mặt từ năm 2023 để đạt hiệu quả cao.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về
Thí sinh ‘ngóng’ phương án thi tốt nghiệp THPT 2023, Bộ GDĐT nói gì?

Video về
Thí sinh ‘ngóng’ phương án thi tốt nghiệp THPT 2023, Bộ GDĐT nói gì?

Wiki về
Thí sinh ‘ngóng’ phương án thi tốt nghiệp THPT 2023, Bộ GDĐT nói gì?

Thí sinh ‘ngóng’ phương án thi tốt nghiệp THPT 2023, Bộ GDĐT nói gì?


Thí sinh 'ngóng' phương án thi tốt nghiệp THPT 2023, Bộ GDĐT nói gì?
-

Bộ GD-ĐT cho biết, hiện bộ đang xây dựng phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 để bảo đảm đánh giá đúng kết quả giáo dục của Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018.

Trước kiến ​​nghị Bộ GD-ĐT sớm công bố phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và 2025 để cử tri tỉnh Tuyên Quang có sự chuẩn bị phù hợp, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ đã nay xây dựng phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và 2024 theo hướng giữ ổn định như các năm trước.

Đồng thời, Bộ xây dựng phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 bảo đảm đánh giá đúng kết quả giáo dục của Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018, cung cấp thông tin chính xác, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt. trong chương trình tổng thể.

Thí sinh sau kỳ thi tốt nghiệp phổ thông.
Các thí sinh sau khi hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Kết quả kỳ thi THPT tiếp tục được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT, làm cơ sở đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông. Các đối tượng quan tâm vẫn có thể tham khảo và sử dụng kết quả thi vào các mục đích khác nhau theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Bộ trưởng cho biết Bộ đang tổ chức lấy ý kiến ​​chuyên gia, cán bộ quản lý, giáo viên, nhà trường và toàn xã hội để hoàn thiện phương án tổ chức, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. coi như.

Sau khi phương án được ban hành, Bộ GD-ĐT sẽ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy chế thi tốt nghiệp THPT theo hướng đồng bộ, thống nhất. Đồng thời, Bộ sớm bắt tay vào chuẩn bị mọi mặt từ năm 2023 để đạt hiệu quả cao.

[rule_{ruleNumber}]

Bộ GD-ĐT cho biết, hiện bộ đang xây dựng phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 để bảo đảm đánh giá đúng kết quả giáo dục của Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018.

Trước kiến ​​nghị Bộ GD-ĐT sớm công bố phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và 2025 để cử tri tỉnh Tuyên Quang có sự chuẩn bị phù hợp, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ đã nay xây dựng phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và 2024 theo hướng giữ ổn định như các năm trước.

Đồng thời, Bộ xây dựng phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 bảo đảm đánh giá đúng kết quả giáo dục của Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018, cung cấp thông tin chính xác, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt. trong chương trình tổng thể.

Thí sinh sau kỳ thi tốt nghiệp phổ thông.
Các thí sinh sau khi hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Kết quả kỳ thi THPT tiếp tục được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT, làm cơ sở đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông. Các đối tượng quan tâm vẫn có thể tham khảo và sử dụng kết quả thi vào các mục đích khác nhau theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Bộ trưởng cho biết Bộ đang tổ chức lấy ý kiến ​​chuyên gia, cán bộ quản lý, giáo viên, nhà trường và toàn xã hội để hoàn thiện phương án tổ chức, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. coi như.

Sau khi phương án được ban hành, Bộ GD-ĐT sẽ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy chế thi tốt nghiệp THPT theo hướng đồng bộ, thống nhất. Đồng thời, Bộ sớm bắt tay vào chuẩn bị mọi mặt từ năm 2023 để đạt hiệu quả cao.

Bạn thấy bài viết
Thí sinh ‘ngóng’ phương án thi tốt nghiệp THPT 2023, Bộ GDĐT nói gì?
có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về
Thí sinh ‘ngóng’ phương án thi tốt nghiệp THPT 2023, Bộ GDĐT nói gì?
bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn
Chuyên mục: Giáo dục

#Thí #sinh #ngóng #phương #án #thi #tốt #nghiệp #THPT #Bộ #GDĐT #nói #gì

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button