Giáo Dục

Thống kê các hoạt động có thể làm gia tăng phát thải khí nhà kính ở địa phương | Địa Lý 10

Câu hỏi: Lập danh sách các hoạt động có thể làm tăng phát thải khí nhà kính tại địa phương theo mẫu sau:

STT Các hoạt động chính Khí nhà kính
Đầu tiên ? ?
? ?

Câu trả lời:

Thống kê các hoạt động có thể làm gia tăng phát thải khí nhà kính ở địa phương | Địa Lý 10

>>> Xem thêm: Nguyên nhân chính của hiệu ứng nhà kính

Hiểu biết chung về khí nhà kính

1. Khí thải nhà kính

Ở Việt Nam, hiện tượng biến đổi khí hậu hiện đang là một trong những vấn đề nhức nhối, có thể nói đây là một thách thức lớn đối với toàn nhân loại. Nguyên nhân chính được ghi nhận là do lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính không có xu hướng giảm trong những năm gần đây. Theo đó, nếu tình trạng này tiếp tục gia tăng sẽ làm trầm trọng thêm những biến đổi của khí hậu toàn cầu cũng như gây ra những tác động tiêu cực đến thiên nhiên và con người mà chúng ta cần có giải pháp khắc phục. cách giảm phát thải khí nhà kính.

Khí nhà kính là loại khí có khả năng hấp thụ bức xạ sóng dài (tia hồng ngoại) phản xạ từ bề mặt Trái đất khi được ánh sáng mặt trời chiếu vào, sau đó phân tán nhiệt trở lại Trái đất, gây hiệu ứng nhà kính.

2. Các khí nhà kính chính

Điôxít cacbon (CO2), metan và nitơ oxit là những khí nhà kính chính cần quan tâm. CO2 tồn tại trong khí quyển trong 1.000 năm, mêtan trong khoảng 10 năm, và oxit nitơ trong khoảng 120 năm.

Trong khoảng thời gian 20 năm, khí mê-tan tác động đến sự nóng lên toàn cầu gấp 80 lần so với khí CO2, trong khi nitơ oxit mạnh hơn 280 lần.

3. Các hoạt động của con người tạo ra khí nhà kính

Than, dầu và khí đốt tự nhiên tiếp tục cung cấp năng lượng cho nhiều nơi trên thế giới. Carbon là nguyên tố chính trong các loại nhiên liệu này và khi chúng

được đốt cháy để tạo ra điện, vận chuyển năng lượng hoặc cung cấp nhiệt, chúng tạo ra CO2.

Khai thác dầu khí, khai thác than và chôn lấp chất thải. Khoảng 32% lượng khí methane thải ra từ con người đến từ bò, cừu và các động vật nhai lại khác lên men thức ăn trong dạ dày của chúng. Việc phân hủy phân và trồng lúa cũng gây phát thải khí mê-tan trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phát thải nitơ oxit do con người gây ra phần lớn bắt nguồn từ các hoạt động nông nghiệp. Vi khuẩn trong đất và nước chuyển nitơ thành nitơ oxit một cách tự nhiên.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Thống kê các hoạt động có thể làm gia tăng phát thải khí nhà kính ở địa phương | Địa Lý 10

Video về Thống kê các hoạt động có thể làm gia tăng phát thải khí nhà kính ở địa phương | Địa Lý 10

Wiki về Thống kê các hoạt động có thể làm gia tăng phát thải khí nhà kính ở địa phương | Địa Lý 10

Thống kê các hoạt động có thể làm gia tăng phát thải khí nhà kính ở địa phương | Địa Lý 10

Thống kê các hoạt động có thể làm gia tăng phát thải khí nhà kính ở địa phương | Địa Lý 10 -

Câu hỏi: Lập danh sách các hoạt động có thể làm tăng phát thải khí nhà kính tại địa phương theo mẫu sau:

STT Các hoạt động chính Khí nhà kính
Đầu tiên ? ?
? ?

Câu trả lời:

Thống kê các hoạt động có thể làm gia tăng phát thải khí nhà kính ở địa phương | Địa Lý 10

>>> Xem thêm: Nguyên nhân chính của hiệu ứng nhà kính

Hiểu biết chung về khí nhà kính

1. Khí thải nhà kính

Ở Việt Nam, hiện tượng biến đổi khí hậu hiện đang là một trong những vấn đề nhức nhối, có thể nói đây là một thách thức lớn đối với toàn nhân loại. Nguyên nhân chính được ghi nhận là do lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính không có xu hướng giảm trong những năm gần đây. Theo đó, nếu tình trạng này tiếp tục gia tăng sẽ làm trầm trọng thêm những biến đổi của khí hậu toàn cầu cũng như gây ra những tác động tiêu cực đến thiên nhiên và con người mà chúng ta cần có giải pháp khắc phục. cách giảm phát thải khí nhà kính.

Khí nhà kính là loại khí có khả năng hấp thụ bức xạ sóng dài (tia hồng ngoại) phản xạ từ bề mặt Trái đất khi được ánh sáng mặt trời chiếu vào, sau đó phân tán nhiệt trở lại Trái đất, gây hiệu ứng nhà kính.


2. Các khí nhà kính chính

Điôxít cacbon (CO2), metan và nitơ oxit là những khí nhà kính chính cần quan tâm. CO2 tồn tại trong khí quyển trong 1.000 năm, mêtan trong khoảng 10 năm, và oxit nitơ trong khoảng 120 năm.

Trong khoảng thời gian 20 năm, khí mê-tan tác động đến sự nóng lên toàn cầu gấp 80 lần so với khí CO2, trong khi nitơ oxit mạnh hơn 280 lần.

3. Các hoạt động của con người tạo ra khí nhà kính

Than, dầu và khí đốt tự nhiên tiếp tục cung cấp năng lượng cho nhiều nơi trên thế giới. Carbon là nguyên tố chính trong các loại nhiên liệu này và khi chúng

được đốt cháy để tạo ra điện, vận chuyển năng lượng hoặc cung cấp nhiệt, chúng tạo ra CO2.

Khai thác dầu khí, khai thác than và chôn lấp chất thải. Khoảng 32% lượng khí methane thải ra từ con người đến từ bò, cừu và các động vật nhai lại khác lên men thức ăn trong dạ dày của chúng. Việc phân hủy phân và trồng lúa cũng gây phát thải khí mê-tan trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phát thải nitơ oxit do con người gây ra phần lớn bắt nguồn từ các hoạt động nông nghiệp. Vi khuẩn trong đất và nước chuyển nitơ thành nitơ oxit một cách tự nhiên.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

 

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Lập danh sách các hoạt động có thể làm tăng phát thải khí nhà kính tại địa phương theo mẫu sau:

STT Các hoạt động chính Khí nhà kính
Đầu tiên ? ?
? ?

Câu trả lời:

Thống kê các hoạt động có thể làm gia tăng phát thải khí nhà kính ở địa phương | Địa Lý 10

>>> Xem thêm: Nguyên nhân chính của hiệu ứng nhà kính

Hiểu biết chung về khí nhà kính

1. Khí thải nhà kính

Ở Việt Nam, hiện tượng biến đổi khí hậu hiện đang là một trong những vấn đề nhức nhối, có thể nói đây là một thách thức lớn đối với toàn nhân loại. Nguyên nhân chính được ghi nhận là do lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính không có xu hướng giảm trong những năm gần đây. Theo đó, nếu tình trạng này tiếp tục gia tăng sẽ làm trầm trọng thêm những biến đổi của khí hậu toàn cầu cũng như gây ra những tác động tiêu cực đến thiên nhiên và con người mà chúng ta cần có giải pháp khắc phục. cách giảm phát thải khí nhà kính.

Khí nhà kính là loại khí có khả năng hấp thụ bức xạ sóng dài (tia hồng ngoại) phản xạ từ bề mặt Trái đất khi được ánh sáng mặt trời chiếu vào, sau đó phân tán nhiệt trở lại Trái đất, gây hiệu ứng nhà kính.


2. Các khí nhà kính chính

Điôxít cacbon (CO2), metan và nitơ oxit là những khí nhà kính chính cần quan tâm. CO2 tồn tại trong khí quyển trong 1.000 năm, mêtan trong khoảng 10 năm, và oxit nitơ trong khoảng 120 năm.

Trong khoảng thời gian 20 năm, khí mê-tan tác động đến sự nóng lên toàn cầu gấp 80 lần so với khí CO2, trong khi nitơ oxit mạnh hơn 280 lần.

3. Các hoạt động của con người tạo ra khí nhà kính

Than, dầu và khí đốt tự nhiên tiếp tục cung cấp năng lượng cho nhiều nơi trên thế giới. Carbon là nguyên tố chính trong các loại nhiên liệu này và khi chúng

được đốt cháy để tạo ra điện, vận chuyển năng lượng hoặc cung cấp nhiệt, chúng tạo ra CO2.

Khai thác dầu khí, khai thác than và chôn lấp chất thải. Khoảng 32% lượng khí methane thải ra từ con người đến từ bò, cừu và các động vật nhai lại khác lên men thức ăn trong dạ dày của chúng. Việc phân hủy phân và trồng lúa cũng gây phát thải khí mê-tan trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phát thải nitơ oxit do con người gây ra phần lớn bắt nguồn từ các hoạt động nông nghiệp. Vi khuẩn trong đất và nước chuyển nitơ thành nitơ oxit một cách tự nhiên.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

Bạn thấy bài viết Thống kê các hoạt động có thể làm gia tăng phát thải khí nhà kính ở địa phương | Địa Lý 10 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Thống kê các hoạt động có thể làm gia tăng phát thải khí nhà kính ở địa phương | Địa Lý 10 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Thống #kê #các #hoạt #động #có #thể #làm #gia #tăng #phát #thải #khí #nhà #kính #ở #địa #phương #Địa #Lý

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button