Giáo Dục

Thủ tục khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

Bạn đang xem: Thủ tục khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

Khắc dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu tại Công an tỉnh

Thủ tục:

Khắc dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu tại Công an tỉnh

Trình tự thực hiện:

Bạn đang xem: Thủ tục khắc dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

Bước 1:

– Soạn thảo hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2:

– Nộp hồ sơ tại trụ sở Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Người được cử đến làm thủ tục khắc dấu phải có giấy giới thiệu và Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; Mang giấy tờ gốc đối chiếu với bản sao trong hồ sơ.

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: – Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận và trao cho người nộp hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

* Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (nghỉ lễ)

Bước 3:

– Nhận dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu tại trụ sở Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

– Người nhận đưa biên lai, cán bộ trả kết quả viết biên lai thu phí. Người nhận mang phiếu đến nộp cho nhân viên thu phí và nhận biên lai. Cán bộ trả kết quả kiểm tra Biên lai nộp lệ phí và yêu cầu ký nhận, trả con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho người đến nhận kết quả.

– Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (nghỉ lễ).

Cách thực hiện:

Nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Hồ sơ là bản sao các giấy tờ sau đối với từng loại cơ quan, tổ chức:

1- Đối với các cơ quan được sử dụng con dấu có hình Quốc huy theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 58/2001/NĐ-CP của Chính phủ làm thủ tục tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: phải có văn bản về việc thành lập, sáp nhập, chia tách đơn vị hành chính các cấp của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2- Đối với cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp phải có quyết định thành lập và cho phép sử dụng con dấu của cấp có thẩm quyền. Trường hợp quyết định thành lập chưa cho phép sử dụng con dấu thì cơ quan quyết định thành lập phải có văn bản cho phép cơ quan, tổ chức đó sử dụng con dấu của mình.

3- Đối với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp phải có quyết định hoặc giấy phép thành lập, cho phép sử dụng con dấu và điều lệ hoạt động được cấp có thẩm quyền phê duyệt. được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập là Quyết định phê duyệt Điều lệ; Các hội thuộc hệ thống các hội nêu trên phải có quyết định thành lập theo đúng trình tự pháp luật theo Điều lệ Hội đã được phê duyệt.

Tổ chức tôn giáo phải có Hiến chương hoặc Điều lệ được Ban Tôn giáo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấp thuận bằng văn bản.

Tổ chức khoa học phải có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp.

Tạp chí, nhà xuất bản phải có giấy phép hoạt động do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp.

Tổ chức nước ngoài không có chức năng ngoại giao hoạt động hợp pháp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trừ tổ chức kinh tế hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. được ủy quyền của Việt Nam.

4- Tổ chức kinh tế:

a) Đối với tổ chức kinh tế (trừ doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, hồ sơ nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT -BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008) phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (đối với chi nhánh, văn phòng đại diện).

b) Tổ chức kinh tế hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải có Giấy phép đầu tư hoặc Giấy phép điều chỉnh.

c) Đối với tổ chức kinh tế hoạt động theo Luật kinh doanh bảo hiểm phải có Quyết định thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép điều chỉnh (đối với chi nhánh, văn phòng đại diện) hoặc Giấy phép đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam. Việt Nam (đối với doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam) do Bộ Tài chính ban hành.

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và các đơn vị thành viên phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và quyết định thành lập của doanh nghiệp nhà nước. cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

đ) Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ chức kinh tế; hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, ngoài các giấy tờ trên phải có văn bản của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép đặt trụ sở và hoạt động tại tỉnh, thành phố đó.

Đối với đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không được cấp “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” thì phải có quyết định thành lập và cho phép sử dụng con dấu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Kết quả của thủ tục hành chính:

– Giấy chứng nhận đăng ký con dấu

– Con tem

Phí và lệ phí (nếu có):

– Phí khắc dấu: 200.000đ/1 dấu (bằng đồng); Trường hợp yêu cầu khắc dấu theo hộp sẽ thu thêm 300.000đ/hộp.

– Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu: 20.000 đồng/giấy chứng nhận/dấu.

Yêu cầu và điều kiện thực hiện

thủ tục hành chính (nếu có):

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 78/2002/TT-BTC ngày 11/9/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh. phí dịch vụ bảo vệ và đăng ký mẫu dấu.

+ Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu;

+ Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001;

+ Thông tư số 08/2003/TT-BCA ngày 12/5/2003 của Bộ Công an hướng dẫn về mẫu dấu, tổ chức khắc dấu, kiểm tra việc bảo quản và sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức theo Nghị định số 58 /CP;

+ Thông tư số 07/2010/TT-BCA ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 58/CP về quản lý và sử dụng con dấu đã được sửa đổi, bổ sung. bổ sung một số điều của Nghị định số 31/CP của Chính phủ;

+ Thông tư số 20/2012/TT-BCA ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về con dấu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

+ Thông tư số 21/2012/TT-BCA ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước.

Click Tải về để xem thêm các văn bản quy định về Thủ tục khắc dấu và cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc về trường ĐH KD & CN Hà Nội. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: ĐH KD & CN Hà Nội (hubm.edu.vn)

Thông tin cần xem thêm:

Tóp 10 Thủ tục khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

#Thủ #tục #khắc #con #dấu #và #cấp #giấy #chứng #nhận #đăng #ký #mẫu #dấu

Video Thủ tục khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

Hình Ảnh Thủ tục khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

#Thủ #tục #khắc #con #dấu #và #cấp #giấy #chứng #nhận #đăng #ký #mẫu #dấu

Tin tức Thủ tục khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

#Thủ #tục #khắc #con #dấu #và #cấp #giấy #chứng #nhận #đăng #ký #mẫu #dấu

Review Thủ tục khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

#Thủ #tục #khắc #con #dấu #và #cấp #giấy #chứng #nhận #đăng #ký #mẫu #dấu

Tham khảo Thủ tục khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

#Thủ #tục #khắc #con #dấu #và #cấp #giấy #chứng #nhận #đăng #ký #mẫu #dấu

Mới nhất Thủ tục khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

#Thủ #tục #khắc #con #dấu #và #cấp #giấy #chứng #nhận #đăng #ký #mẫu #dấu

Hướng dẫn Thủ tục khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

#Thủ #tục #khắc #con #dấu #và #cấp #giấy #chứng #nhận #đăng #ký #mẫu #dấu

Tổng Hợp Thủ tục khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

Wiki về Thủ tục khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

Bạn thấy bài viết Thủ tục khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Thủ tục khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Thủ #tục #khắc #con #dấu #và #cấp #giấy #chứng #nhận #đăng #ký #mẫu #dấu

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button