Giáo Dục

Thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục đại học ở Việt Nam

Quốc tế hóa giáo dục đại học góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo những công dân toàn cầu, đồng thời nâng cao thứ hạng của Việt Nam trên thế giới trong lĩnh vực giáo dục. .

Các xu hướng chính của quốc tế hóa giáo dục đại học ở Việt Nam bao gồm: Sử dụng tiếng Anh hoặc một ngoại ngữ khác làm ngôn ngữ giảng dạy; trao đổi sinh viên và giảng viên, hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài; hợp tác quốc tế trong phát triển chương trình đào tạo; phát triển các chương trình liên kết quốc tế; thành lập các trường đại học quốc tế tại Việt Nam.

Quốc tế hóa giáo dục đại học đã và đang góp phần nâng cao chất lượng và trải nghiệm học tập toàn cầu, thúc đẩy giáo dục đại học Việt Nam hội nhập khu vực và thế giới, từ đó mang lại nhiều cơ hội nghề nghiệp. cho sinh viên.

Đây cũng là những chủ đề được thảo luận tại buổi đối thoại chính sách giữa ba bên: Nhà trường – Chính phủ – Doanh nghiệp trong khuôn khổ chương trình “Going Global Partnership” của Hội đồng Anh, do Đại học Phenikaa, Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn tổ chức (Đại học Đà Nẵng) và Đại học Công nghiệp TP.HCM hợp tác với Đại học East Anglia (UEA, Vương quốc Anh). vị trí gần đây.

Chương trình nằm trong dự án “Nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của sinh viên trong thời kỳ chuyển đổi số”.

PGS.  PGS.TS Nguyễn Phú Ph´nh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa trao đổi tại sự kiện.
PGS. PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Giám đốc Đại học Phenikaa trao đổi tại sự kiện.

PGS. PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Giám đốc Đại học Phenikaa cho biết, Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Vì vậy, hệ thống giáo dục đại học nước ta đang nỗ lực để bắt kịp sự phát triển trong nước và hội nhập quốc tế. Ngoài ra, Việt Nam cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như thu nhập trung bình thấp, năng lực cạnh tranh thấp; đặc biệt là tỷ lệ lao động có tay nghề còn thấp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Vì vậy, hệ thống giáo dục đại học Việt Nam cần thay đổi theo hướng quốc tế hóa nhằm nâng cao chất lượng dạy, học và nghiên cứu; không chỉ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn khuyến khích các hoạt động quốc tế hóa toàn diện.

PGS. PGS.TS Nguyễn Phú Khánh cho biết: “Nhà trường mong muốn được đồng hành cùng các đối tác chính của Dự án cũng như các doanh nghiệp, trường đại học, cơ sở giáo dục đào tạo khác tại Việt Nam và quốc tế. chuyển giao tri thức, cung cấp các chương trình đào tạo hiện đại, tiên tiến trong lĩnh vực CNTT giúp sinh viên phát triển toàn diện, đáp ứng khả năng thích ứng với công việc tại các công ty, tập đoàn trong nước và hoạt động trong lĩnh vực CNTT nói riêng và các lĩnh vực đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao nói chung”.

Sinh viên quan tâm đến các nội dung liên quan đến giáo dục đại học quốc tế hóa giáo dục.
Sinh viên quan tâm đến các nội dung liên quan đến quốc tế hóa giáo dục đại học.

PGS. PGS.TS Nguyễn Phú Khánh cũng nhấn mạnh, trong giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho chuyển đổi số, yêu cầu hàng đầu là bản thân các cơ sở giáo dục và đào tạo, cụ thể là bản thân các thầy cô giáo phải thực hiện chuyển đổi số. số trong chính bạn.

Bắt đầu từ suy nghĩ rồi triển khai, áp dụng các triết lý giáo dục khai phóng để tạo ra những con người có khả năng tự học, tự thay đổi, tự thực hiện để hoàn thiện bản thân trong bối cảnh thay đổi không ngừng. luôn biến động của cuộc sống và chịu sự chi phối của công nghệ.

Đồng quan điểm, đại diện Hội đồng Anh, bà Hoàng Vân Anh, Giám đốc Chương trình Giáo dục và Xã hội cho biết, dự án nằm trong khuôn khổ hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, hợp tác Anh – Việt. chương trình. Nam hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng và thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục đại học ở hai nước.

Ba lĩnh vực tác động của chương trình bao gồm: Lãnh đạo và quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ đại học với các ưu tiên vì một xã hội hòa nhập và cân bằng giới, thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo đại học; Chuẩn hóa trình độ chương trình giáo dục đại học và đảm bảo chất lượng; Xây dựng khung đánh giá giảng dạy và nghiên cứu, đổi mới và chuyển giao tri thức.

Chương trình “Going Global Partnerships – Quan hệ đối tác toàn cầu của Hội đồng Anh tại Việt Nam” nhằm hỗ trợ phát triển và nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam, thúc đẩy chiến lược quốc tế hóa giáo dục đại học tại Việt Nam và Vương quốc Anh.

Chương trình bao gồm trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kiến ​​thức và tạo kết nối cho giáo dục đại học hai nước; hỗ trợ xây dựng chính sách; Thúc đẩy và tạo ra các chương trình hợp tác giáo dục đại học và mạng lưới đa dạng, bền vững và toàn diện giữa Vương quốc Anh, Việt Nam và các quốc gia ở Đông Á trong giảng dạy, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức; Hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của giáo dục đại học Việt Nam; Đẩy mạnh công tác luân chuyển, trao đổi sinh viên, giảng viên.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về
Thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục đại học ở Việt Nam

Video về
Thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục đại học ở Việt Nam

Wiki về
Thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục đại học ở Việt Nam

Thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục đại học ở Việt Nam


Thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục đại học ở Việt Nam
-

Quốc tế hóa giáo dục đại học góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo những công dân toàn cầu, đồng thời nâng cao thứ hạng của Việt Nam trên thế giới trong lĩnh vực giáo dục. .

Các xu hướng chính của quốc tế hóa giáo dục đại học ở Việt Nam bao gồm: Sử dụng tiếng Anh hoặc một ngoại ngữ khác làm ngôn ngữ giảng dạy; trao đổi sinh viên và giảng viên, hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài; hợp tác quốc tế trong phát triển chương trình đào tạo; phát triển các chương trình liên kết quốc tế; thành lập các trường đại học quốc tế tại Việt Nam.

Quốc tế hóa giáo dục đại học đã và đang góp phần nâng cao chất lượng và trải nghiệm học tập toàn cầu, thúc đẩy giáo dục đại học Việt Nam hội nhập khu vực và thế giới, từ đó mang lại nhiều cơ hội nghề nghiệp. cho sinh viên.

Đây cũng là những chủ đề được thảo luận tại buổi đối thoại chính sách giữa ba bên: Nhà trường - Chính phủ - Doanh nghiệp trong khuôn khổ chương trình “Going Global Partnership” của Hội đồng Anh, do Đại học Phenikaa, Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn tổ chức (Đại học Đà Nẵng) và Đại học Công nghiệp TP.HCM hợp tác với Đại học East Anglia (UEA, Vương quốc Anh). vị trí gần đây.

Chương trình nằm trong dự án “Nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của sinh viên trong thời kỳ chuyển đổi số”.

PGS.  PGS.TS Nguyễn Phú Ph´nh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa trao đổi tại sự kiện.
PGS. PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Giám đốc Đại học Phenikaa trao đổi tại sự kiện.

PGS. PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Giám đốc Đại học Phenikaa cho biết, Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Vì vậy, hệ thống giáo dục đại học nước ta đang nỗ lực để bắt kịp sự phát triển trong nước và hội nhập quốc tế. Ngoài ra, Việt Nam cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như thu nhập trung bình thấp, năng lực cạnh tranh thấp; đặc biệt là tỷ lệ lao động có tay nghề còn thấp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Vì vậy, hệ thống giáo dục đại học Việt Nam cần thay đổi theo hướng quốc tế hóa nhằm nâng cao chất lượng dạy, học và nghiên cứu; không chỉ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn khuyến khích các hoạt động quốc tế hóa toàn diện.

PGS. PGS.TS Nguyễn Phú Khánh cho biết: “Nhà trường mong muốn được đồng hành cùng các đối tác chính của Dự án cũng như các doanh nghiệp, trường đại học, cơ sở giáo dục đào tạo khác tại Việt Nam và quốc tế. chuyển giao tri thức, cung cấp các chương trình đào tạo hiện đại, tiên tiến trong lĩnh vực CNTT giúp sinh viên phát triển toàn diện, đáp ứng khả năng thích ứng với công việc tại các công ty, tập đoàn trong nước và hoạt động trong lĩnh vực CNTT nói riêng và các lĩnh vực đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao nói chung".

Sinh viên quan tâm đến các nội dung liên quan đến giáo dục đại học quốc tế hóa giáo dục.
Sinh viên quan tâm đến các nội dung liên quan đến quốc tế hóa giáo dục đại học.

PGS. PGS.TS Nguyễn Phú Khánh cũng nhấn mạnh, trong giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho chuyển đổi số, yêu cầu hàng đầu là bản thân các cơ sở giáo dục và đào tạo, cụ thể là bản thân các thầy cô giáo phải thực hiện chuyển đổi số. số trong chính bạn.

Bắt đầu từ suy nghĩ rồi triển khai, áp dụng các triết lý giáo dục khai phóng để tạo ra những con người có khả năng tự học, tự thay đổi, tự thực hiện để hoàn thiện bản thân trong bối cảnh thay đổi không ngừng. luôn biến động của cuộc sống và chịu sự chi phối của công nghệ.

Đồng quan điểm, đại diện Hội đồng Anh, bà Hoàng Vân Anh, Giám đốc Chương trình Giáo dục và Xã hội cho biết, dự án nằm trong khuôn khổ hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, hợp tác Anh - Việt. chương trình. Nam hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng và thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục đại học ở hai nước.

Ba lĩnh vực tác động của chương trình bao gồm: Lãnh đạo và quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ đại học với các ưu tiên vì một xã hội hòa nhập và cân bằng giới, thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo đại học; Chuẩn hóa trình độ chương trình giáo dục đại học và đảm bảo chất lượng; Xây dựng khung đánh giá giảng dạy và nghiên cứu, đổi mới và chuyển giao tri thức.

Chương trình “Going Global Partnerships - Quan hệ đối tác toàn cầu của Hội đồng Anh tại Việt Nam” nhằm hỗ trợ phát triển và nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam, thúc đẩy chiến lược quốc tế hóa giáo dục đại học tại Việt Nam và Vương quốc Anh.

Chương trình bao gồm trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kiến ​​thức và tạo kết nối cho giáo dục đại học hai nước; hỗ trợ xây dựng chính sách; Thúc đẩy và tạo ra các chương trình hợp tác giáo dục đại học và mạng lưới đa dạng, bền vững và toàn diện giữa Vương quốc Anh, Việt Nam và các quốc gia ở Đông Á trong giảng dạy, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức; Hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của giáo dục đại học Việt Nam; Đẩy mạnh công tác luân chuyển, trao đổi sinh viên, giảng viên.

[rule_{ruleNumber}]

Quốc tế hóa giáo dục đại học góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo những công dân toàn cầu, đồng thời nâng cao thứ hạng của Việt Nam trên thế giới trong lĩnh vực giáo dục. .

Các xu hướng chính của quốc tế hóa giáo dục đại học ở Việt Nam bao gồm: Sử dụng tiếng Anh hoặc một ngoại ngữ khác làm ngôn ngữ giảng dạy; trao đổi sinh viên và giảng viên, hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài; hợp tác quốc tế trong phát triển chương trình đào tạo; phát triển các chương trình liên kết quốc tế; thành lập các trường đại học quốc tế tại Việt Nam.

Quốc tế hóa giáo dục đại học đã và đang góp phần nâng cao chất lượng và trải nghiệm học tập toàn cầu, thúc đẩy giáo dục đại học Việt Nam hội nhập khu vực và thế giới, từ đó mang lại nhiều cơ hội nghề nghiệp. cho sinh viên.

Đây cũng là những chủ đề được thảo luận tại buổi đối thoại chính sách giữa ba bên: Nhà trường – Chính phủ – Doanh nghiệp trong khuôn khổ chương trình “Going Global Partnership” của Hội đồng Anh, do Đại học Phenikaa, Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn tổ chức (Đại học Đà Nẵng) và Đại học Công nghiệp TP.HCM hợp tác với Đại học East Anglia (UEA, Vương quốc Anh). vị trí gần đây.

Chương trình nằm trong dự án “Nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của sinh viên trong thời kỳ chuyển đổi số”.

PGS.  PGS.TS Nguyễn Phú Ph´nh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa trao đổi tại sự kiện.
PGS. PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Giám đốc Đại học Phenikaa trao đổi tại sự kiện.

PGS. PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Giám đốc Đại học Phenikaa cho biết, Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Vì vậy, hệ thống giáo dục đại học nước ta đang nỗ lực để bắt kịp sự phát triển trong nước và hội nhập quốc tế. Ngoài ra, Việt Nam cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như thu nhập trung bình thấp, năng lực cạnh tranh thấp; đặc biệt là tỷ lệ lao động có tay nghề còn thấp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Vì vậy, hệ thống giáo dục đại học Việt Nam cần thay đổi theo hướng quốc tế hóa nhằm nâng cao chất lượng dạy, học và nghiên cứu; không chỉ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn khuyến khích các hoạt động quốc tế hóa toàn diện.

PGS. PGS.TS Nguyễn Phú Khánh cho biết: “Nhà trường mong muốn được đồng hành cùng các đối tác chính của Dự án cũng như các doanh nghiệp, trường đại học, cơ sở giáo dục đào tạo khác tại Việt Nam và quốc tế. chuyển giao tri thức, cung cấp các chương trình đào tạo hiện đại, tiên tiến trong lĩnh vực CNTT giúp sinh viên phát triển toàn diện, đáp ứng khả năng thích ứng với công việc tại các công ty, tập đoàn trong nước và hoạt động trong lĩnh vực CNTT nói riêng và các lĩnh vực đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao nói chung”.

Sinh viên quan tâm đến các nội dung liên quan đến giáo dục đại học quốc tế hóa giáo dục.
Sinh viên quan tâm đến các nội dung liên quan đến quốc tế hóa giáo dục đại học.

PGS. PGS.TS Nguyễn Phú Khánh cũng nhấn mạnh, trong giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho chuyển đổi số, yêu cầu hàng đầu là bản thân các cơ sở giáo dục và đào tạo, cụ thể là bản thân các thầy cô giáo phải thực hiện chuyển đổi số. số trong chính bạn.

Bắt đầu từ suy nghĩ rồi triển khai, áp dụng các triết lý giáo dục khai phóng để tạo ra những con người có khả năng tự học, tự thay đổi, tự thực hiện để hoàn thiện bản thân trong bối cảnh thay đổi không ngừng. luôn biến động của cuộc sống và chịu sự chi phối của công nghệ.

Đồng quan điểm, đại diện Hội đồng Anh, bà Hoàng Vân Anh, Giám đốc Chương trình Giáo dục và Xã hội cho biết, dự án nằm trong khuôn khổ hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, hợp tác Anh – Việt. chương trình. Nam hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng và thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục đại học ở hai nước.

Ba lĩnh vực tác động của chương trình bao gồm: Lãnh đạo và quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ đại học với các ưu tiên vì một xã hội hòa nhập và cân bằng giới, thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo đại học; Chuẩn hóa trình độ chương trình giáo dục đại học và đảm bảo chất lượng; Xây dựng khung đánh giá giảng dạy và nghiên cứu, đổi mới và chuyển giao tri thức.

Chương trình “Going Global Partnerships – Quan hệ đối tác toàn cầu của Hội đồng Anh tại Việt Nam” nhằm hỗ trợ phát triển và nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam, thúc đẩy chiến lược quốc tế hóa giáo dục đại học tại Việt Nam và Vương quốc Anh.

Chương trình bao gồm trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kiến ​​thức và tạo kết nối cho giáo dục đại học hai nước; hỗ trợ xây dựng chính sách; Thúc đẩy và tạo ra các chương trình hợp tác giáo dục đại học và mạng lưới đa dạng, bền vững và toàn diện giữa Vương quốc Anh, Việt Nam và các quốc gia ở Đông Á trong giảng dạy, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức; Hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của giáo dục đại học Việt Nam; Đẩy mạnh công tác luân chuyển, trao đổi sinh viên, giảng viên.

Bạn thấy bài viết
Thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục đại học ở Việt Nam
có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về
Thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục đại học ở Việt Nam
bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn
Chuyên mục: Giáo dục

#Thúc #đẩy #quốc #tế #hóa #giáo #dục #đại #học #ở #Việt #Nam

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button