Giáo Dục

Thuế tài nguyên là gì? So sánh thuế tài nguyên và thuế bảo vệ môi trường?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Thuế tài nguyên là gì? So sánh thuế tài nguyên và thuế bảo vệ môi trường?

phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập khác tại đây => Giáo dục

Đối tượng nộp thuế tài nguyên là tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đối tượng nộp thuế tài nguyên. Đối tượng nộp thuế tài nguyên trong một số trường hợp được quy định như sau:

– Đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản:

Đối với hoạt động khai thác khoáng sản, người nộp thuế là tổ chức, hộ kinh doanh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác.

Trường hợp tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, được hợp tác với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên và có quy định riêng về người nộp thuế thì đối tượng nộp thuế tài nguyên được xác định bằng văn bản đó.

Trường hợp tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản sau đó có văn bản giao cho các đơn vị trực thuộc khai thác tài nguyên thì mỗi đơn vị khai thác là đối tượng nộp thuế tài nguyên. .

– Đối với doanh nghiệp khai thác là doanh nghiệp liên doanh:

Trường hợp doanh nghiệp khai thác tài nguyên được thành lập trên cơ sở liên doanh thì doanh nghiệp liên doanh là người nộp thuế.

Trường hợp Bên Việt Nam và Bên nước ngoài cùng tham gia thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh Khi khai thác tài nguyên, trách nhiệm nộp thuế của các bên phải được quy định trong hợp đồng hợp tác kinh doanh; Trường hợp hợp đồng hợp tác kinh doanh không quy định bên chịu trách nhiệm nộp thuế tài nguyên thì các bên trong hợp đồng phải kê khai nộp thuế tài nguyên hoặc cử người đại diện nộp thuế tài nguyên của hợp đồng. hợp tác kinh doanh.

– Đối với tổ chức, cá nhân nhận thầu xây dựng mà trong quá trình xây dựng phát sinh tài nguyên:

Tổ chức, cá nhân nhận thầu xây dựng trong quá trình xây dựng phát sinh sản lượng tài nguyên được cơ quan quản lý nhà nước cho phép hoặc không trái quy định của pháp luật về quản lý, khai thác tài nguyên khi thực hiện công việc. đang khai thác, sử dụng, tiêu thụ phải kê khai, nộp thuế tài nguyên với cơ quan thuế địa phương nơi phát sinh tài nguyên khai thác.

– Đối với tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng nước từ công trình thủy lợi:

Tổ chức, cá nhân sử dụng nước từ công trình thủy lợi để phát điện là đối tượng nộp thuế tài nguyên, không phân biệt nguồn vốn đầu tư công trình thủy lợi.

Trường hợp tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi cung cấp nước cho tổ chức, cá nhân khác để sản xuất nước sinh hoạt hoặc sử dụng vào mục đích khác (trừ trường hợp sử dụng nước để phát điện) thì tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi là người nộp thuế.

– Đối với tài nguyên thiên nhiên cấm khai thác, khai thác trái phép:

– Đối với tài nguyên cấm khai thác, khai thác trái phép bị thu giữ, tịch thu thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên, được phép xuất bán thì tổ chức được giao phải kê khai, nộp thuế tài nguyên theo từng lần phát hành. sinh ra.


Thông tin cần xem thêm:

Thuế tài nguyên là gì? So sánh thuế tài nguyên và thuế bảo vệ môi trường?

Hình Ảnh về: Thuế tài nguyên là gì? So sánh thuế tài nguyên và thuế bảo vệ môi trường?

Video về: Thuế tài nguyên là gì? So sánh thuế tài nguyên và thuế bảo vệ môi trường?

Wiki về Thuế tài nguyên là gì? So sánh thuế tài nguyên và thuế bảo vệ môi trường?

Thuế tài nguyên là gì? So sánh thuế tài nguyên và thuế bảo vệ môi trường?

- Đối tượng nộp thuế tài nguyên là tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đối tượng nộp thuế tài nguyên. Đối tượng nộp thuế tài nguyên trong một số trường hợp được quy định như sau:

- Đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản:

Đối với hoạt động khai thác khoáng sản, người nộp thuế là tổ chức, hộ kinh doanh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác.

Trường hợp tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, được hợp tác với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên và có quy định riêng về người nộp thuế thì đối tượng nộp thuế tài nguyên được xác định bằng văn bản đó.

Trường hợp tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản sau đó có văn bản giao cho các đơn vị trực thuộc khai thác tài nguyên thì mỗi đơn vị khai thác là đối tượng nộp thuế tài nguyên. .

- Đối với doanh nghiệp khai thác là doanh nghiệp liên doanh:

Trường hợp doanh nghiệp khai thác tài nguyên được thành lập trên cơ sở liên doanh thì doanh nghiệp liên doanh là người nộp thuế.

Trường hợp Bên Việt Nam và Bên nước ngoài cùng tham gia thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh Khi khai thác tài nguyên, trách nhiệm nộp thuế của các bên phải được quy định trong hợp đồng hợp tác kinh doanh; Trường hợp hợp đồng hợp tác kinh doanh không quy định bên chịu trách nhiệm nộp thuế tài nguyên thì các bên trong hợp đồng phải kê khai nộp thuế tài nguyên hoặc cử người đại diện nộp thuế tài nguyên của hợp đồng. hợp tác kinh doanh.

- Đối với tổ chức, cá nhân nhận thầu xây dựng mà trong quá trình xây dựng phát sinh tài nguyên:

Tổ chức, cá nhân nhận thầu xây dựng trong quá trình xây dựng phát sinh sản lượng tài nguyên được cơ quan quản lý nhà nước cho phép hoặc không trái quy định của pháp luật về quản lý, khai thác tài nguyên khi thực hiện công việc. đang khai thác, sử dụng, tiêu thụ phải kê khai, nộp thuế tài nguyên với cơ quan thuế địa phương nơi phát sinh tài nguyên khai thác.

- Đối với tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng nước từ công trình thủy lợi:

Tổ chức, cá nhân sử dụng nước từ công trình thủy lợi để phát điện là đối tượng nộp thuế tài nguyên, không phân biệt nguồn vốn đầu tư công trình thủy lợi.

Trường hợp tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi cung cấp nước cho tổ chức, cá nhân khác để sản xuất nước sinh hoạt hoặc sử dụng vào mục đích khác (trừ trường hợp sử dụng nước để phát điện) thì tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi là người nộp thuế.

- Đối với tài nguyên thiên nhiên cấm khai thác, khai thác trái phép:

- Đối với tài nguyên cấm khai thác, khai thác trái phép bị thu giữ, tịch thu thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên, được phép xuất bán thì tổ chức được giao phải kê khai, nộp thuế tài nguyên theo từng lần phát hành. sinh ra.

[rule_{ruleNumber}]

#Thuế #tài #nguyên #là #gì #sánh #thuế #tài #nguyên #và #thuế #bảo #vệ #môi #trường

[rule_3_plain]

#Thuế #tài #nguyên #là #gì #sánh #thuế #tài #nguyên #và #thuế #bảo #vệ #môi #trường

[rule_1_plain]

#Thuế #tài #nguyên #là #gì #sánh #thuế #tài #nguyên #và #thuế #bảo #vệ #môi #trường

[rule_2_plain]

#Thuế #tài #nguyên #là #gì #sánh #thuế #tài #nguyên #và #thuế #bảo #vệ #môi #trường

[rule_2_plain]

#Thuế #tài #nguyên #là #gì #sánh #thuế #tài #nguyên #và #thuế #bảo #vệ #môi #trường

[rule_3_plain]

#Thuế #tài #nguyên #là #gì #sánh #thuế #tài #nguyên #và #thuế #bảo #vệ #môi #trường

[rule_1_plain]

Bạn thấy bài viết Thuế tài nguyên là gì? So sánh thuế tài nguyên và thuế bảo vệ môi trường?

có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Thuế tài nguyên là gì? So sánh thuế tài nguyên và thuế bảo vệ môi trường?

bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website https://hubm.edu.vn/

Nguồn: https://hubm.edu.vn/

#Thuế #tài #nguyên #là #gì #sánh #thuế #tài #nguyên #và #thuế #bảo #vệ #môi #trường

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button