Là gì?Tổng Hợp

Tích tụ tư bản và Tập trung tư bản

(Cập nhật lần cuối vào: 02/04/2022 bởi Lytuong.net)

Tích lũy tư bản là gì? Nồng độ là gì? Vai trò của tập trung tư bản đối với sự phát triển của Chủ nghĩa tư bản.

Tích tụ và tập trung tư bản

Tích lũy tư bản là sự gia tăng quy mô của tư bản cá biệt do tích lũy của các nhà tư bản cá biệt. Tích tụ tư bản bắt buộc phải có do mở rộng sản xuất, áp dụng tiến bộ công nghệ, mặt khác khi khối lượng giá trị thặng dư tăng lên sẽ tạo ra khả năng tích tụ tư bản mạnh mẽ hơn.

Tập trung tư bản là sự hợp nhất một số tư bản nhỏ thành một tư bản lớn duy nhất. Đây là sự tập trung của các thủ đô đã hình thành, sự xóa bỏ tính độc lập riêng biệt của chúng, sự biến đổi của nhiều thủ đô nhỏ thành một số thủ đô lớn hơn.

Do cạnh tranh, việc tập trung tư bản có thể diễn ra theo phương thức tự nguyện hoặc cưỡng bức. Tín dụng tư bản là phương tiện tập trung tiền tạm thời nhàn rỗi trong xã hội vào tay nhà tư bản.

So sánh tích tụ và tập trung tư bản

Điểm giống nhau: Tích tụ và tập trung tư bản đều làm tăng quy mô của tư bản.

Sự khác biệt:

Tích lũy vốn viết hoa
Nguồn Từ giá trị thặng dư được tư bản hóa Vốn đã được hình thành trong xã hội
Tỉ lệ Vốn tư nhân tăng và vốn xã hội tăng Sắp xếp lại vốn xã hội, quy mô vốn xã hội giữ nguyên
Mối quan hệ Nhà tư bản với lao động Tư bản chủ nghĩa vs Tư bản chủ nghĩa
Giới hạn Lượng giá trị thặng dư thu được. Vốn tập trung trong từng ngành, từng lĩnh vực khác nhau, trong toàn xã hội

Vai trò của tập trung tư bản đối với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản

 • Nhờ tập trung tư bản đã có thể tổ chức lao động hợp tác rộng rãi, biến quá trình sản xuất thủ công rời rạc thành quá trình sản xuất đồng bộ, quy mô lớn và được bố trí khoa học. nghiên cứu xây dựng các công trình công nghiệp lớn, sử dụng kỹ thuật và công nghệ hiện đại.
 • Tập trung tư bản làm cho cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng lên, do đó năng suất lao động tăng nhanh. Do đó, tập trung tư bản trở thành đòn bẩy mạnh mẽ của tích tụ tư bản.
 • Quá trình tích tụ và tập trung tư bản ngày càng tăng, do đó nền sản xuất tư bản chủ nghĩa cũng ngày càng trở thành nền sản xuất xã hội hoá cao, làm sâu sắc thêm những mâu thuẫn kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản.

Ý nghĩa nghiên cứu

 • Tích tụ và tập trung tư bản là phương thức để tăng quy mô của tư bản.
 • Việc tập trung tư bản có ý nghĩa to lớn đối với chủ nghĩa tư bản trong việc tăng nhanh quy mô tư bản để cải tiến kỹ thuật, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ mới, tăng năng suất lao động để giành thắng lợi trong cạnh tranh.
 • Đối với nước ta, cần hình thành các tập đoàn kinh tế có quy mô vốn lớn để nước ta có thể tham gia cạnh tranh trong điều kiện hội nhập của nền kinh tế nước ta với các nền kinh tế trong khu vực. va thê giơi.
 • Quy mô vốn lớn cũng là điều kiện, tiền đề để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay.

Xem thêm thông tin chi tiết về Tích tụ tư bản và Tập trung tư bản

Hình Ảnh về Tích tụ tư bản và Tập trung tư bản

Video về Tích tụ tư bản và Tập trung tư bản

Wiki về Tích tụ tư bản và Tập trung tư bản

Tích tụ tư bản và Tập trung tư bản

Tích tụ tư bản và Tập trung tư bản -

(Cập nhật lần cuối vào: 02/04/2022 bởi Lytuong.net)

Tích lũy tư bản là gì? Nồng độ là gì? Vai trò của tập trung tư bản đối với sự phát triển của Chủ nghĩa tư bản.

Tích tụ và tập trung tư bản

Tích lũy tư bản là sự gia tăng quy mô của tư bản cá biệt do tích lũy của các nhà tư bản cá biệt. Tích tụ tư bản bắt buộc phải có do mở rộng sản xuất, áp dụng tiến bộ công nghệ, mặt khác khi khối lượng giá trị thặng dư tăng lên sẽ tạo ra khả năng tích tụ tư bản mạnh mẽ hơn.

Tập trung tư bản là sự hợp nhất một số tư bản nhỏ thành một tư bản lớn duy nhất. Đây là sự tập trung của các thủ đô đã hình thành, sự xóa bỏ tính độc lập riêng biệt của chúng, sự biến đổi của nhiều thủ đô nhỏ thành một số thủ đô lớn hơn.

Do cạnh tranh, việc tập trung tư bản có thể diễn ra theo phương thức tự nguyện hoặc cưỡng bức. Tín dụng tư bản là phương tiện tập trung tiền tạm thời nhàn rỗi trong xã hội vào tay nhà tư bản.

So sánh tích tụ và tập trung tư bản

Điểm giống nhau: Tích tụ và tập trung tư bản đều làm tăng quy mô của tư bản.

Sự khác biệt:

Tích lũy vốn viết hoa
Nguồn Từ giá trị thặng dư được tư bản hóa Vốn đã được hình thành trong xã hội
Tỉ lệ Vốn tư nhân tăng và vốn xã hội tăng Sắp xếp lại vốn xã hội, quy mô vốn xã hội giữ nguyên
Mối quan hệ Nhà tư bản với lao động Tư bản chủ nghĩa vs Tư bản chủ nghĩa
Giới hạn Lượng giá trị thặng dư thu được. Vốn tập trung trong từng ngành, từng lĩnh vực khác nhau, trong toàn xã hội

Vai trò của tập trung tư bản đối với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản

 • Nhờ tập trung tư bản đã có thể tổ chức lao động hợp tác rộng rãi, biến quá trình sản xuất thủ công rời rạc thành quá trình sản xuất đồng bộ, quy mô lớn và được bố trí khoa học. nghiên cứu xây dựng các công trình công nghiệp lớn, sử dụng kỹ thuật và công nghệ hiện đại.
 • Tập trung tư bản làm cho cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng lên, do đó năng suất lao động tăng nhanh. Do đó, tập trung tư bản trở thành đòn bẩy mạnh mẽ của tích tụ tư bản.
 • Quá trình tích tụ và tập trung tư bản ngày càng tăng, do đó nền sản xuất tư bản chủ nghĩa cũng ngày càng trở thành nền sản xuất xã hội hoá cao, làm sâu sắc thêm những mâu thuẫn kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản.

Ý nghĩa nghiên cứu

 • Tích tụ và tập trung tư bản là phương thức để tăng quy mô của tư bản.
 • Việc tập trung tư bản có ý nghĩa to lớn đối với chủ nghĩa tư bản trong việc tăng nhanh quy mô tư bản để cải tiến kỹ thuật, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ mới, tăng năng suất lao động để giành thắng lợi trong cạnh tranh.
 • Đối với nước ta, cần hình thành các tập đoàn kinh tế có quy mô vốn lớn để nước ta có thể tham gia cạnh tranh trong điều kiện hội nhập của nền kinh tế nước ta với các nền kinh tế trong khu vực. va thê giơi.
 • Quy mô vốn lớn cũng là điều kiện, tiền đề để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Tích tụ tư bản và Tập trung tư bản có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Tích tụ tư bản và Tập trung tư bản bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Tích #tụ #tư #bản #và #Tập #trung #tư #bản

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button