Giáo DụcLà gì?

Tiền tệ là gì? Phân tích bản chất và các chức năng của tiền tệ?

Bạn đang xem: Tiền tệ là gì? Phân tích bản chất và các chức năng của tiền tệ? tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

Tiền tệ là gì? tiền tệ tiếng anh là gì Phân tích bản chất và chức năng của tiền? Tiền tệ là thước đo giá trị, dùng để đo lường giá trị của hàng hóa.

Tiền tệ là một phạm trù kinh tế đồng thời là một phạm trù lịch sử. Sự xuất hiện của tiền tệ là một phát minh vĩ đại của loài người, nó làm thay đổi bộ mặt của nền kinh tế – xã hội. Vậy tiền tệ là gì, chức năng của tiền tệ sẽ được giải thích trong bài viết dưới đây?

1. Tiền tệ là gì?

Tiền là một phạm trù lịch sử, nó là sản phẩm tự phát của nền kinh tế hàng hóa, là sản phẩm của quá trình phát triển của các hình thái giá trị. Nó cũng là sản phẩm của sự phát triển mâu thuẫn giữa lao động và phân công lao động xã hội trong sản xuất hàng hoá. Sự ra đời và phát triển của tiền tệ gắn liền với sự ra đời và phát triển của sản xuất và trao đổi hàng hóa.

Theo Mac, tiền là hàng hóa đặc biệt, tách khỏi thế giới hàng hóa, dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của mọi hàng hóa khác. Nó trực tiếp biểu hiện lao động xã hội và biểu hiện quan hệ sản xuất giữa những người sản xuất hàng hoá.

Theo Marx, tiền xuất hiện sau một quá trình phát triển lâu dài của trao đổi và các hình thức giá trị. Quá trình phát triển của các hình thái giá trị để đi đến các hình thái giá trị diễn ra như sau:

Dạng giá trị tương đối – tương đương chung.

Tổng số hoặc hình thức mở rộng của giá trị xuất hiện sau lần phân công lao động đầu tiên. Lúc này giá trị của một vật không chỉ biểu hiện qua giá trị sử dụng của một vật mà còn biểu hiện qua giá trị sử dụng của nhiều hàng hóa khác.

Hình thái giá trị chung khi phân công lao động lần thứ hai, thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp.

Hình thức tiền khi vật ngang giá chung được cố định trong một loại hàng hóa, đó là kim loại (kẽm, đồng, sắt, bạc, vàng), chỉ vào thời điểm này hình thức tiền tệ mới có thể được thiết lập và vàng với tư cách là vật ngang giá chung và đã trở thành tiền tệ, gọi là tiền tệ.

Kết luận:

Sự ra đời và tồn tại của tiền gắn liền với sự ra đời và tồn tại của sản xuất và trao đổi hàng hóa. Và trong quá trình đó nó xuất hiện tính chẵn lẻ chung.

Vàng, tiền tệ được coi là hàng hóa đặc biệt.

Theo các nhà kinh tế học hiện đại: Tiền được định nghĩa là bất cứ thứ gì được chấp nhận chung để thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ hoặc thanh toán nợ.

Tiền tệ Tiền là tiền khi chỉ xét chức năng của nó là phương tiện thanh toán, là loại tiền được pháp luật quy định để phục vụ trao đổi hàng hóa và dịch vụ của một quốc gia hay nền kinh tế. Do cách định nghĩa như vậy, tiền tệ còn được gọi là “tiền lưu thông”. Tiền tệ có thể ở dạng tiền giấy hoặc tiền kim loại (tiền pháp định) do Nhà nước (Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính…) phát hành, tiền hàng hóa (sò, gạo, muối, vàng), tiền. thay thế (phiếu giảm giá, dặm, điểm thưởng, chip poker, v.v.) hoặc tiền điện tử do mạng máy tính phát hành (thường là Bitcoin).

Khi phân biệt tiền tệ của một quốc gia với tiền tệ của quốc gia khác, cụm từ “đơn vị tiền tệ” được sử dụng. Đơn vị tiền tệ của nhiều quốc gia có thể có cùng tên (ví dụ: đô la, france, v.v.) và để phân biệt chúng, người ta thường phải ghi tên quốc gia sử dụng đơn vị tiền tệ đó (ví dụ: Úc USD). Với việc hình thành các khu vực tiền tệ thống nhất, ngày nay nhiều quốc gia sử dụng chung một loại tiền tệ như đồng EUR.

Tiền tệ là phương tiện thanh toán hợp pháp, nghĩa là nó phải được pháp luật chấp nhận khi được sử dụng để thanh toán khoản nợ bằng loại tiền tệ đó. Séc có thể bị từ chối khi được sử dụng để thanh toán nợ, nhưng tiền giấy và tiền xu thì không. Tuy nhiên, tiền xu có thể là phương tiện thanh toán hợp pháp bị luật pháp của một quốc gia giới hạn không quá một số đơn vị tiền tệ nhất định tùy thuộc vào mệnh giá của những đồng xu đó.

2. Đồng tiền tiếng Anh là gì?

Tiền tệ trong tiếng anh là Tiền tệ. Tiền tệ có thể được định nghĩa theo một số cách như sau:

Quang cảnh trường Mercantil

Tiền đồng nghĩa với sự giàu có. Một quốc gia muốn giàu có thì phải tích lũy được nhiều tiền.

Phối cảnh Trường Nông dân

Tiền chỉ là hư cấu. Tiền chỉ đóng vai trò là chất bôi trơn để bôi trơn hoạt động của guồng máy kinh tế. Bản thân máy không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ loại tiền tệ nào.

Quan điểm của N. Gregory Mankiw

Tiền tệ là tài sản có thể sử dụng ngay để thực hiện các giao dịch.

Quan điểm của Frederic S. Mishkin

Tiền tệ là bất cứ thứ gì thường được chấp nhận trong thanh toán hàng hóa và dịch vụ hoặc trong việc trả nợ.

3. Phân tích bản chất của tiền tệ:

Tiền được coi là bất cứ thứ gì thường được chấp nhận thanh toán để đổi lấy hàng hóa, dịch vụ hoặc để trả nợ.

Định nghĩa này chỉ đưa ra các tiêu chí để xác định một đối tượng có phải là tiền tệ hay không. Tuy nhiên, nó không giải thích tại sao đối tượng được chọn làm tiền tệ. Để giải thích điều này, cần hiểu bản chất của tiền tệ.

Về bản chất, tiền tệ là người Trung gian trong trao đổi hàng hóa và dịch vụ, là phương tiện giao thông làm cho quá trình trao đổi dễ dàng hơn.

Bản chất của tiền được thể hiện rõ hơn qua hai tính chất sau:

Giá trị sử dụng của tiền là khả năng thoả mãn nhu cầu giao lưu xã hội được sử dụng như một phương tiện trao đổi. Như vậy, người dân sẽ chỉ cần cầm tiền khi có nhu cầu trao đổi. Giá trị sử dụng của đồng tiền do xã hội quyết định: miễn là xã hội chấp nhận nó thực hiện tốt vai trò của tiền tệ (nghĩa là vai trò trung gian trong trao đổi) thì giá trị sử dụng của nó với tư cách là tiền vẫn còn. Đây là lời giải thích cho sự xuất hiện và biến mất của các loại tiền tệ trong lịch sử.

Giá trị của tiền tệ được thể hiện thông qua khái niệm “sức mua của tiền tệ”, là khả năng lấy được nhiều hay ít của hàng hoá khác để trao đổi. Tuy nhiên, khái niệm sức mua tiền tệ không được xem xét dưới góc độ sức mua đối với một số hàng hóa nhất định mà xét trên phương diện tất cả các hàng hóa trên thị trường.

4. Chức năng của tiền tệ:

Tiền tệ là thước đo giá trị, dùng để đo lường giá trị của hàng hóa. Mỗi mặt hàng có một giá trị khác nhau và được đo lường bằng tiền tệ. Sự thay đổi giá trị của một hàng hóa tiền tệ (vàng) không ảnh hưởng đến chức năng tiêu chuẩn giá chức năng của tiền tệ.

Chức năng làm phương tiện trao đổi: Khi tiền xuất hiện, quá trình trao đổi hàng hóa dần dần xuất hiện. Hình thức trao đổi trực tiếp chuyển dần sang trao đổi gián tiếp thông qua trung gian là tiền tệ. Tiền là vật ngang giá chung, là vật trung gian giúp cho việc trao đổi hàng hóa giữa người này với người khác được thuận lợi hơn. Phương tiện trao đổi là chức năng quan trọng nhất của tiền tệ. Nếu không có chức năng này, tiền tệ sẽ biến mất.

Chức năng là phương tiện đo lường và tính toán giá trị: Đo lường giá trị của hàng hóa và dịch vụ bằng tiền giống như đo khối lượng bằng cân và đo khoảng cách tính bằng mét. Đồng tiền là thước đo được sử dụng phổ biến trong các mối quan hệ xã hội. Nhờ chức năng này mà tiền tệ hóa ngày càng trở nên phổ biến trong việc đo lường sự phát triển của xã hội, đo lường mức sống của con người… Nó đã tạo ra nền kinh tế tiền tệ.

Tiền với tư cách là phương tiện trao đổi chỉ đóng vai trò nhất thời. Mọi người trao đổi hàng hóa lấy tiền và sau đó sử dụng tiền để mua lại hàng hóa họ cần. Bản thân tiền giấy không có giá trị nên việc in tiền giấy phải tuân theo quy luật lưu thông tiền giấy.

– Chức năng phương tiện thanh toán. Cùng với tiền, quá trình trao đổi hàng hóa giữa con người với nhau được đơn giản hóa rất nhiều. Người nông dân có thể bán gạo cho người thứ ba và sử dụng số tiền thu được để mua công cụ.

– Chức năng của tích luỹ: Tích luỹ là cơ sở để tái sản xuất, mở rộng sản xuất nên cũng là cơ sở để phát triển kinh tế. Tiền có chức năng này vì nó là phương tiện trao đổi, tài sản có tính thanh khoản cao nhất. sự tích tụ. Một phương tiện thanh toán phải giữ nguyên giá trị của nó. Do đó, những hàng hóa gần như không thể hư hỏng được dùng làm tiền, chẳng hạn như vàng hoặc kim cương. Nếu không có tiền, người nông dân chỉ có thể đổi gạo của mình lấy hàng hóa khác cho đến khi chúng bị hư hỏng.

Vì vậy, nông dân nên trao đổi nông sản lấy tiền để tích lũy và bảo toàn giá trị của nó.

– Chức năng tiền tệ thế giới. Đồng tiền của một quốc gia có chức năng là tiền tệ thế giới khi được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng. Để hoạt động như một loại tiền tệ thế giới, nó phải là tiền vàng hoặc tiền tín dụng được công nhận để thanh toán quốc gia. Tiền tệ thực hiện chức năng của tiền tệ thế giới khi tiền thực hiện bốn chức năng là thước đo giá trị, phương tiện trao đổi, phương tiện thanh toán, phương tiện tích lũy bên ngoài quốc gia hay nói cách khác là tiền tệ. của một quốc gia thực hiện chức năng tiền tệ thế giới khi đồng tiền của quốc gia đó được nhiều nước trên thế giới tin tưởng và sử dụng như đồng tiền của mình.

Tóm lại, điều kiện quan trọng nhất để một vật được sử dụng làm tiền tệ thực hiện các chức năng: thước đo giá trị, phương tiện trao đổi, phương tiện thanh toán, phương tiện tích lũy, tiền tệ thế giới, là chúng phải có sức mua ổn định và bền vững. , tạo niềm tin và sự tín nhiệm của nhân dân.

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Danh mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc về trường ĐH KD & CN Hà Nội. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: ĐH KD & CN Hà Nội (hubm.edu.vn)

Thông tin cần xem thêm:

Tóp 10 Tiền tệ là gì? Phân tích bản chất và các chức năng của tiền tệ?

#Tiền #tệ #là #gì #Phân #tích #bản #chất #và #các #chức #năng #của #tiền #tệ

Video Tiền tệ là gì? Phân tích bản chất và các chức năng của tiền tệ?

Hình Ảnh Tiền tệ là gì? Phân tích bản chất và các chức năng của tiền tệ?

#Tiền #tệ #là #gì #Phân #tích #bản #chất #và #các #chức #năng #của #tiền #tệ

Tin tức Tiền tệ là gì? Phân tích bản chất và các chức năng của tiền tệ?

#Tiền #tệ #là #gì #Phân #tích #bản #chất #và #các #chức #năng #của #tiền #tệ

Review Tiền tệ là gì? Phân tích bản chất và các chức năng của tiền tệ?

#Tiền #tệ #là #gì #Phân #tích #bản #chất #và #các #chức #năng #của #tiền #tệ

Tham khảo Tiền tệ là gì? Phân tích bản chất và các chức năng của tiền tệ?

#Tiền #tệ #là #gì #Phân #tích #bản #chất #và #các #chức #năng #của #tiền #tệ

Mới nhất Tiền tệ là gì? Phân tích bản chất và các chức năng của tiền tệ?

#Tiền #tệ #là #gì #Phân #tích #bản #chất #và #các #chức #năng #của #tiền #tệ

Hướng dẫn Tiền tệ là gì? Phân tích bản chất và các chức năng của tiền tệ?

#Tiền #tệ #là #gì #Phân #tích #bản #chất #và #các #chức #năng #của #tiền #tệ

Tổng Hợp Tiền tệ là gì? Phân tích bản chất và các chức năng của tiền tệ?

Wiki về Tiền tệ là gì? Phân tích bản chất và các chức năng của tiền tệ?

Bạn thấy bài viết Tiền tệ là gì? Phân tích bản chất và các chức năng của tiền tệ? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Tiền tệ là gì? Phân tích bản chất và các chức năng của tiền tệ? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Tiền #tệ #là #gì #Phân #tích #bản #chất #và #các #chức #năng #của #tiền #tệ

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button