Giáo Dục

Tính góc nhập xạ Vào ngày 22 – 12? | Địa Lý 10

Câu hỏi: Tính góc phóng xạ Ngày 22/12?

Câu trả lời:

* Vào ngày 22 tháng 12:

Ở Nam bán cầu, nếu:

+ Vĩ độ

+ Vĩ độ> 23 ° 27 ‘thì α = 90 ° – vĩ độ + 23 ° 27’

+ Vĩ độ ở Nam bán cầu là α = 90 ° – 2327 ‘- vĩ độ


Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu về phương pháp tính góc nhập xạ.

1. Góc bức xạ là gì?

– Góc hấp thụ là góc tạo bởi tia tới của Mặt trời tiếp tuyến với bề mặt Trái đất tại những thời điểm xác định.

– Qua tính toán có thể xác định được nhiệt lượng mà Mặt trời phân bố xuống các nơi và các thời điểm khác nhau trên Trái đất là khác nhau như thế nào, từ đó giải thích sự khác nhau giữa việc có mặt trên Trái đất vào các thời điểm khác nhau. đồng thời nơi nhận nhiều nhiệt, nơi nhận ít nhiệt, có nơi vào các thời điểm khác nhau trong năm thì nhận nhiệt lượng khác nhau do góc bức xạ khác nhau.

2. Ý nghĩa góc quan trọng

+ Cho biết lượng ánh sáng và nhiệt lượng mang đến trên bề mặt trái đất. Góc bức xạ càng lớn thì lượng ánh sáng và nhiệt lượng mang xuống đất càng lớn.

+ Thể hiện độ cao của Mặt trời so với mặt đất

3. Đặc điểm góc tưới

Góc bức xạ thay đổi theo không gian và thời gian

+ Theo vĩ độ: càng lên vĩ độ góc chiếu sáng càng nhỏ.

+ Theo mùa: cùng vĩ độ, mùa hè góc chiếu sáng lớn, mùa đông góc chiếu sáng nhỏ.

+ Theo ngày: góc sáng nhỏ vào buổi sáng tăng dần đến 12 giờ trưa, sau đó nhỏ dần về chiều.

+ Theo địa hình: cùng một ngọn núi, sườn núi đối diện với tia sáng mặt trời thường có góc sáng lớn, sườn núi cùng phương với tia sáng mặt trời thường có góc chiếu nhỏ.

4. Công thức tính góc phóng xạ

Công thức chung: h ° = 90 ° – j ± α, trong đó:

+ ho: góc bức xạ

+ j: vĩ độ của địa điểm để tính toán góc đầu vào

+ α là góc giữa tia Mặt Trời và đường xích đạo (còn gọi là góc nghiêng), 0 ° ≤ a ≤ 23 ° 27 ‘

Một số trường hợp đặc biệt:

• Vào ngày 22 tháng 6:

Ở Bắc bán cầu, nếu:

+ Vĩ độ

+ Vĩ độ> 23 ° 27 ‘thì α = 90 ° – vĩ độ + 23 ° 27’

+ Vĩ độ ở Nam bán cầu là α = 90o – 23o27 ‘- vĩ độ

* Vào ngày 22 tháng 12:

Ở Nam bán cầu, nếu:

+ Vĩ độ

+ Vĩ độ> 23 ° 27 ‘thì α = 90 ° – vĩ độ + 23 ° 27’

+ Vĩ độ ở Nam bán cầu là α = 90 ° – 23 ° 27 ‘- vĩ độ

* Vào ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9

– Ở tất cả các vĩ độ ở cả hai bán cầu Bắc và Nam, α = 90 ° – vĩ độ

• Những ngày khác trong năm khi biết rằng bầu trời là thiên đỉnh ở một vĩ độ nhất định

Gọi vĩ độ mặt trời là vĩ độ A ° và vĩ độ cần tính là B (22 ° 23 ‘> A> B)

– Khi vĩ độ cần tính góc bức xạ nhỏ hơn vĩ độ vuông góc mặt trời ta có công thức α = 90 ° – A + B

– Khi vĩ tuyến cần tính góc bức xạ lớn hơn vĩ tuyến mặt trời ta có công thức

α = 90 ° – B + A

– Vào những ngày khác, chúng ta phải tính:

Công thức: α = an, trong đó:

+ α: góc tạo bởi tia sáng Mặt Trời và mặt phẳng xích đạo

+ a: tốc độ biểu kiến ​​của Mặt trời

+ n: số ngày chuyển động biểu kiến ​​của Mặt trời từ điểm phân đến ngày cần tính góc albedo

– Vận tốc biểu kiến ​​của Mặt trời ở Bắc bán cầu:

Từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 22 tháng 6, Mặt trời di chuyển từ xích đạo đến chí tuyến trong 93 ngày và đi được “quãng đường” là 23.o27 ‘= 1407’

→ Mỗi ngày, Mặt Trời chuyển động a = 1407 ‘: 93 ngày = 15’08 “= 908”

+ Tương tự, từ 22/6 đến 23/9, a = 908 ”

Ở Nam bán cầu, từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 22 tháng 12, Mặt trời di chuyển từ xích đạo đến chí tuyến trong 90 ngày và đi được “quãng đường” là 23.o27 ‘= 1407’

→ Mỗi ngày, Mặt trời di chuyển 1407 ‘: 90 ngày = 938 “

+ Từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3, Mặt Trời di chuyển từ chí tuyến đến xích đạo trong 89 ngày và đi được “quãng đường” là 23o27 ‘= 1407’

→ Mỗi ngày, Mặt trời di chuyển 1407 ‘: 89 ngày = 949 ”

5. Các dạng bài tập tính toán liên quan đến công thức tính góc vào

– Tính góc nhập xạ lúc 12h trưa hàng ngày

+ Bài toán chuyển tiếp: cho vĩ độ → tính toán góc đầu vào

+ Bài toán nghịch đảo: cho góc nhập → tìm vĩ độ

– Tính ngày Mặt Trời lên thiên đỉnh

– Tính vĩ độ địa lý của một vị trí

-….

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Tính góc nhập xạ Vào ngày 22 – 12? | Địa Lý 10

Video về Tính góc nhập xạ Vào ngày 22 – 12? | Địa Lý 10

Wiki về Tính góc nhập xạ Vào ngày 22 – 12? | Địa Lý 10

Tính góc nhập xạ Vào ngày 22 – 12? | Địa Lý 10

Tính góc nhập xạ Vào ngày 22 – 12? | Địa Lý 10 -

Câu hỏi: Tính góc phóng xạ Ngày 22/12?

Câu trả lời:

* Vào ngày 22 tháng 12:

Ở Nam bán cầu, nếu:

+ Vĩ độ

+ Vĩ độ> 23 ° 27 'thì α = 90 ° - vĩ độ + 23 ° 27'

+ Vĩ độ ở Nam bán cầu là α = 90 ° - 2327 '- vĩ độ


Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu về phương pháp tính góc nhập xạ.

1. Góc bức xạ là gì?

- Góc hấp thụ là góc tạo bởi tia tới của Mặt trời tiếp tuyến với bề mặt Trái đất tại những thời điểm xác định.

- Qua tính toán có thể xác định được nhiệt lượng mà Mặt trời phân bố xuống các nơi và các thời điểm khác nhau trên Trái đất là khác nhau như thế nào, từ đó giải thích sự khác nhau giữa việc có mặt trên Trái đất vào các thời điểm khác nhau. đồng thời nơi nhận nhiều nhiệt, nơi nhận ít nhiệt, có nơi vào các thời điểm khác nhau trong năm thì nhận nhiệt lượng khác nhau do góc bức xạ khác nhau.

2. Ý nghĩa góc quan trọng

+ Cho biết lượng ánh sáng và nhiệt lượng mang đến trên bề mặt trái đất. Góc bức xạ càng lớn thì lượng ánh sáng và nhiệt lượng mang xuống đất càng lớn.

+ Thể hiện độ cao của Mặt trời so với mặt đất

3. Đặc điểm góc tưới

Góc bức xạ thay đổi theo không gian và thời gian

+ Theo vĩ độ: càng lên vĩ độ góc chiếu sáng càng nhỏ.

+ Theo mùa: cùng vĩ độ, mùa hè góc chiếu sáng lớn, mùa đông góc chiếu sáng nhỏ.

+ Theo ngày: góc sáng nhỏ vào buổi sáng tăng dần đến 12 giờ trưa, sau đó nhỏ dần về chiều.

+ Theo địa hình: cùng một ngọn núi, sườn núi đối diện với tia sáng mặt trời thường có góc sáng lớn, sườn núi cùng phương với tia sáng mặt trời thường có góc chiếu nhỏ.

4. Công thức tính góc phóng xạ

Công thức chung: h ° = 90 ° - j ± α, trong đó:

+ ho: góc bức xạ

+ j: vĩ độ của địa điểm để tính toán góc đầu vào

+ α là góc giữa tia Mặt Trời và đường xích đạo (còn gọi là góc nghiêng), 0 ° ≤ a ≤ 23 ° 27 '

Một số trường hợp đặc biệt:

• Vào ngày 22 tháng 6:

Ở Bắc bán cầu, nếu:

+ Vĩ độ

+ Vĩ độ> 23 ° 27 'thì α = 90 ° - vĩ độ + 23 ° 27'

+ Vĩ độ ở Nam bán cầu là α = 90o - 23o27 '- vĩ độ

* Vào ngày 22 tháng 12:

Ở Nam bán cầu, nếu:

+ Vĩ độ

+ Vĩ độ> 23 ° 27 'thì α = 90 ° - vĩ độ + 23 ° 27'

+ Vĩ độ ở Nam bán cầu là α = 90 ° - 23 ° 27 '- vĩ độ

* Vào ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9

- Ở tất cả các vĩ độ ở cả hai bán cầu Bắc và Nam, α = 90 ° - vĩ độ

• Những ngày khác trong năm khi biết rằng bầu trời là thiên đỉnh ở một vĩ độ nhất định

Gọi vĩ độ mặt trời là vĩ độ A ° và vĩ độ cần tính là B (22 ° 23 '> A> B)

- Khi vĩ độ cần tính góc bức xạ nhỏ hơn vĩ độ vuông góc mặt trời ta có công thức α = 90 ° - A + B

- Khi vĩ tuyến cần tính góc bức xạ lớn hơn vĩ tuyến mặt trời ta có công thức

α = 90 ° - B + A

- Vào những ngày khác, chúng ta phải tính:

Công thức: α = an, trong đó:

+ α: góc tạo bởi tia sáng Mặt Trời và mặt phẳng xích đạo

+ a: tốc độ biểu kiến ​​của Mặt trời

+ n: số ngày chuyển động biểu kiến ​​của Mặt trời từ điểm phân đến ngày cần tính góc albedo

- Vận tốc biểu kiến ​​của Mặt trời ở Bắc bán cầu:

Từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 22 tháng 6, Mặt trời di chuyển từ xích đạo đến chí tuyến trong 93 ngày và đi được "quãng đường" là 23.o27 '= 1407'

→ Mỗi ngày, Mặt Trời chuyển động a = 1407 ': 93 ngày = 15'08 "= 908"

+ Tương tự, từ 22/6 đến 23/9, a = 908 ”

Ở Nam bán cầu, từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 22 tháng 12, Mặt trời di chuyển từ xích đạo đến chí tuyến trong 90 ngày và đi được "quãng đường" là 23.o27 '= 1407'

→ Mỗi ngày, Mặt trời di chuyển 1407 ': 90 ngày = 938 "

+ Từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3, Mặt Trời di chuyển từ chí tuyến đến xích đạo trong 89 ngày và đi được “quãng đường” là 23o27 '= 1407'

→ Mỗi ngày, Mặt trời di chuyển 1407 ': 89 ngày = 949 ”

5. Các dạng bài tập tính toán liên quan đến công thức tính góc vào

- Tính góc nhập xạ lúc 12h trưa hàng ngày

+ Bài toán chuyển tiếp: cho vĩ độ → tính toán góc đầu vào

+ Bài toán nghịch đảo: cho góc nhập → tìm vĩ độ

- Tính ngày Mặt Trời lên thiên đỉnh

- Tính vĩ độ địa lý của một vị trí

-….

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Tính góc phóng xạ Ngày 22/12?

Câu trả lời:

* Vào ngày 22 tháng 12:

Ở Nam bán cầu, nếu:

+ Vĩ độ

+ Vĩ độ> 23 ° 27 ‘thì α = 90 ° – vĩ độ + 23 ° 27’

+ Vĩ độ ở Nam bán cầu là α = 90 ° – 2327 ‘- vĩ độ


Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu về phương pháp tính góc nhập xạ.

1. Góc bức xạ là gì?

– Góc hấp thụ là góc tạo bởi tia tới của Mặt trời tiếp tuyến với bề mặt Trái đất tại những thời điểm xác định.

– Qua tính toán có thể xác định được nhiệt lượng mà Mặt trời phân bố xuống các nơi và các thời điểm khác nhau trên Trái đất là khác nhau như thế nào, từ đó giải thích sự khác nhau giữa việc có mặt trên Trái đất vào các thời điểm khác nhau. đồng thời nơi nhận nhiều nhiệt, nơi nhận ít nhiệt, có nơi vào các thời điểm khác nhau trong năm thì nhận nhiệt lượng khác nhau do góc bức xạ khác nhau.

2. Ý nghĩa góc quan trọng

+ Cho biết lượng ánh sáng và nhiệt lượng mang đến trên bề mặt trái đất. Góc bức xạ càng lớn thì lượng ánh sáng và nhiệt lượng mang xuống đất càng lớn.

+ Thể hiện độ cao của Mặt trời so với mặt đất

3. Đặc điểm góc tưới

Góc bức xạ thay đổi theo không gian và thời gian

+ Theo vĩ độ: càng lên vĩ độ góc chiếu sáng càng nhỏ.

+ Theo mùa: cùng vĩ độ, mùa hè góc chiếu sáng lớn, mùa đông góc chiếu sáng nhỏ.

+ Theo ngày: góc sáng nhỏ vào buổi sáng tăng dần đến 12 giờ trưa, sau đó nhỏ dần về chiều.

+ Theo địa hình: cùng một ngọn núi, sườn núi đối diện với tia sáng mặt trời thường có góc sáng lớn, sườn núi cùng phương với tia sáng mặt trời thường có góc chiếu nhỏ.

4. Công thức tính góc phóng xạ

Công thức chung: h ° = 90 ° – j ± α, trong đó:

+ ho: góc bức xạ

+ j: vĩ độ của địa điểm để tính toán góc đầu vào

+ α là góc giữa tia Mặt Trời và đường xích đạo (còn gọi là góc nghiêng), 0 ° ≤ a ≤ 23 ° 27 ‘

Một số trường hợp đặc biệt:

• Vào ngày 22 tháng 6:

Ở Bắc bán cầu, nếu:

+ Vĩ độ

+ Vĩ độ> 23 ° 27 ‘thì α = 90 ° – vĩ độ + 23 ° 27’

+ Vĩ độ ở Nam bán cầu là α = 90o – 23o27 ‘- vĩ độ

* Vào ngày 22 tháng 12:

Ở Nam bán cầu, nếu:

+ Vĩ độ

+ Vĩ độ> 23 ° 27 ‘thì α = 90 ° – vĩ độ + 23 ° 27’

+ Vĩ độ ở Nam bán cầu là α = 90 ° – 23 ° 27 ‘- vĩ độ

* Vào ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9

– Ở tất cả các vĩ độ ở cả hai bán cầu Bắc và Nam, α = 90 ° – vĩ độ

• Những ngày khác trong năm khi biết rằng bầu trời là thiên đỉnh ở một vĩ độ nhất định

Gọi vĩ độ mặt trời là vĩ độ A ° và vĩ độ cần tính là B (22 ° 23 ‘> A> B)

– Khi vĩ độ cần tính góc bức xạ nhỏ hơn vĩ độ vuông góc mặt trời ta có công thức α = 90 ° – A + B

– Khi vĩ tuyến cần tính góc bức xạ lớn hơn vĩ tuyến mặt trời ta có công thức

α = 90 ° – B + A

– Vào những ngày khác, chúng ta phải tính:

Công thức: α = an, trong đó:

+ α: góc tạo bởi tia sáng Mặt Trời và mặt phẳng xích đạo

+ a: tốc độ biểu kiến ​​của Mặt trời

+ n: số ngày chuyển động biểu kiến ​​của Mặt trời từ điểm phân đến ngày cần tính góc albedo

– Vận tốc biểu kiến ​​của Mặt trời ở Bắc bán cầu:

Từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 22 tháng 6, Mặt trời di chuyển từ xích đạo đến chí tuyến trong 93 ngày và đi được “quãng đường” là 23.o27 ‘= 1407’

→ Mỗi ngày, Mặt Trời chuyển động a = 1407 ‘: 93 ngày = 15’08 “= 908”

+ Tương tự, từ 22/6 đến 23/9, a = 908 ”

Ở Nam bán cầu, từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 22 tháng 12, Mặt trời di chuyển từ xích đạo đến chí tuyến trong 90 ngày và đi được “quãng đường” là 23.o27 ‘= 1407’

→ Mỗi ngày, Mặt trời di chuyển 1407 ‘: 90 ngày = 938 “

+ Từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3, Mặt Trời di chuyển từ chí tuyến đến xích đạo trong 89 ngày và đi được “quãng đường” là 23o27 ‘= 1407’

→ Mỗi ngày, Mặt trời di chuyển 1407 ‘: 89 ngày = 949 ”

5. Các dạng bài tập tính toán liên quan đến công thức tính góc vào

– Tính góc nhập xạ lúc 12h trưa hàng ngày

+ Bài toán chuyển tiếp: cho vĩ độ → tính toán góc đầu vào

+ Bài toán nghịch đảo: cho góc nhập → tìm vĩ độ

– Tính ngày Mặt Trời lên thiên đỉnh

– Tính vĩ độ địa lý của một vị trí

-….

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

Bạn thấy bài viết Tính góc nhập xạ Vào ngày 22 – 12? | Địa Lý 10 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Tính góc nhập xạ Vào ngày 22 – 12? | Địa Lý 10 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Tính #góc #nhập #xạ #Vào #ngày #Địa #Lý

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button