Giáo DụcLà gì?

Tính từ ngắn trong tiếng Anh đơn giản dễ hiểu

Tính từ ngắn có lẽ đã không còn quá xa lạ đối với những ai đã và đang học Tiếng Anh. Vậy tính từ ngắn trong Tiếng Anh là gì? Nó khác như thế nào so với tính từ dài? Để hiểu rõ hơn về cách dùng cũng như là định nghĩa của nó , chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Tính từ ngắn 

Định nghĩa

  • Tính từ ngắn được hiểu theo cách đơn giản là những tính từ có một âm tiết và phát âm trong một nốt nhạc.
  • Hoặc những từ có hai âm tiết nhưng kết thúc của nó có các chữ cái cuối cùng là: –y, –le,–ow, –er, và –et

Ví dụ: Tall, Fat, Chep, Clever, Lovely,…

Cách sử dụng tính từ ngắn

Trong câu so sánh hơn kém:

So sánh hơn: Thêm đuôi -er vào tính từ, theo sau bởi từ than

So sánh nhất: Thêm đuôi -est vào tính từ, theo sau bởi the

Ví dụ: Tall- taller- the tallest,…

– Nếu tính từ kết thúc bằng âm -e thì:

So sánh hơn: Thêm -r vào sau cùng tính từ đó

So sánh nhất: Thêm -st vào sau cùng tính từ và thêm “the” trước tính từ đó

Ví dụ: Close – closer – the closest,…

– Nếu tính từ kết thúc bằng âm -y thì:

So sánh hơn: thay –y bằng –ier của tính từ đó

So sánh nhất: thay –y bằng –iest và thêm “the” trước tính từ đó

Ví dụ: Easy – easier – the easiest,…

– Nếu tính từ ngắn có nguyên âm đứng trước phụ âm sau cùng:

So sánh hơn: gấp đôi phụ âm, thêm -er vào sau cùng tính từ đó

So sánh nhất: gấp đôi phụ âm, thêm -est vào sau cùng và thêm “the” trước tính từ đó

Ví dụ: Hot – hotter – the hottest,…

Xem thêm phân biệt trạng từ và tính từ .

Các trường hợp đặc biệt khác

Đối với những tính từ ngắn có kết thúc bằng đuôi -ed

– Chúng ta vẫn sẽ dùng more hoặc most trước tính từ trong câu so sánh

Ví dụ: Tired-  more tired- the most tired,…

Đối với những tính từ kết thúc bằng đuôi –le,–ow, –er, và –et

– So sánh hơn: Thêm đuôi -er hoặc “more” trước tính từ đó

– So sánh nhất: có thể thêm –est hoặc “the most” trước tính từ đó

Ví dụ: Slow- more slower- the most slowest

Đối với những tính từ bất quy tắc

Đối với một số tính từ đặc biệt, bất quy tắc có dạng so sánh hơn và so sánh nhất riêng, không đi theo quy tắc chung của tính từ ngắn hay dài đã kể trên. Cụ thể:

– good- better than – the best

– bad- worse than- the worst

– little- less than- the least

– much/ many- more than- the most

– far- further than- the furthest

Xem thêm so sánh bằng trong tiếng anh

Kết thúc bài học

Qua bài viết trên chắc hẳn các bạn đều hiểu rõ về cách phân biệt tính từ dài và tính từ ngắn rồi đúng không nào. Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ hữu ích đối với bạn đọc.

Theo dõi trên Fanpage của ĐH KD & CN Hà Nội để cập nhật thêm thông tin mới nhất.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Tính từ ngắn trong tiếng Anh đơn giản dễ hiểu

Video về Tính từ ngắn trong tiếng Anh đơn giản dễ hiểu

Wiki về Tính từ ngắn trong tiếng Anh đơn giản dễ hiểu

Tính từ ngắn trong tiếng Anh đơn giản dễ hiểu

Tính từ ngắn trong tiếng Anh đơn giản dễ hiểu -

Tính từ ngắn có lẽ đã không còn quá xa lạ đối với những ai đã và đang học Tiếng Anh. Vậy tính từ ngắn trong Tiếng Anh là gì? Nó khác như thế nào so với tính từ dài? Để hiểu rõ hơn về cách dùng cũng như là định nghĩa của nó , chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Tính từ ngắn 

Định nghĩa

  • Tính từ ngắn được hiểu theo cách đơn giản là những tính từ có một âm tiết và phát âm trong một nốt nhạc.
  • Hoặc những từ có hai âm tiết nhưng kết thúc của nó có các chữ cái cuối cùng là: –y, –le,–ow, –er, và –et

Ví dụ: Tall, Fat, Chep, Clever, Lovely,…

Cách sử dụng tính từ ngắn

Trong câu so sánh hơn kém:

So sánh hơn: Thêm đuôi -er vào tính từ, theo sau bởi từ than

So sánh nhất: Thêm đuôi -est vào tính từ, theo sau bởi the

Ví dụ: Tall- taller- the tallest,…

– Nếu tính từ kết thúc bằng âm -e thì:

So sánh hơn: Thêm -r vào sau cùng tính từ đó

So sánh nhất: Thêm -st vào sau cùng tính từ và thêm “the” trước tính từ đó

Ví dụ: Close – closer – the closest,…

– Nếu tính từ kết thúc bằng âm -y thì:

So sánh hơn: thay –y bằng –ier của tính từ đó

So sánh nhất: thay –y bằng –iest và thêm “the” trước tính từ đó

Ví dụ: Easy – easier – the easiest,…

– Nếu tính từ ngắn có nguyên âm đứng trước phụ âm sau cùng:

So sánh hơn: gấp đôi phụ âm, thêm -er vào sau cùng tính từ đó

So sánh nhất: gấp đôi phụ âm, thêm -est vào sau cùng và thêm “the” trước tính từ đó

Ví dụ: Hot – hotter – the hottest,…

Xem thêm phân biệt trạng từ và tính từ .

Các trường hợp đặc biệt khác

Đối với những tính từ ngắn có kết thúc bằng đuôi -ed

– Chúng ta vẫn sẽ dùng more hoặc most trước tính từ trong câu so sánh

Ví dụ: Tired-  more tired- the most tired,…

Đối với những tính từ kết thúc bằng đuôi –le,–ow, –er, và –et

– So sánh hơn: Thêm đuôi -er hoặc “more” trước tính từ đó

– So sánh nhất: có thể thêm –est hoặc “the most” trước tính từ đó

Ví dụ: Slow- more slower- the most slowest

Đối với những tính từ bất quy tắc

Đối với một số tính từ đặc biệt, bất quy tắc có dạng so sánh hơn và so sánh nhất riêng, không đi theo quy tắc chung của tính từ ngắn hay dài đã kể trên. Cụ thể:

– good- better than – the best

– bad- worse than- the worst

– little- less than- the least

– much/ many- more than- the most

– far- further than- the furthest

Xem thêm so sánh bằng trong tiếng anh

Kết thúc bài học

Qua bài viết trên chắc hẳn các bạn đều hiểu rõ về cách phân biệt tính từ dài và tính từ ngắn rồi đúng không nào. Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ hữu ích đối với bạn đọc.

Theo dõi trên Fanpage của ĐH KD & CN Hà Nội để cập nhật thêm thông tin mới nhất.

[rule_{ruleNumber}]

Tính từ ngắn có lẽ đã không còn quá xa lạ đối với những ai đã và đang học Tiếng Anh. Vậy tính từ ngắn trong Tiếng Anh là gì? Nó khác như thế nào so với tính từ dài? Để hiểu rõ hơn về cách dùng cũng như là định nghĩa của nó , chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Tính từ ngắn 

Định nghĩa

  • Tính từ ngắn được hiểu theo cách đơn giản là những tính từ có một âm tiết và phát âm trong một nốt nhạc.
  • Hoặc những từ có hai âm tiết nhưng kết thúc của nó có các chữ cái cuối cùng là: –y, –le,–ow, –er, và –et

Ví dụ: Tall, Fat, Chep, Clever, Lovely,…

Cách sử dụng tính từ ngắn

Trong câu so sánh hơn kém:

So sánh hơn: Thêm đuôi -er vào tính từ, theo sau bởi từ than

So sánh nhất: Thêm đuôi -est vào tính từ, theo sau bởi the

Ví dụ: Tall- taller- the tallest,…

– Nếu tính từ kết thúc bằng âm -e thì:

So sánh hơn: Thêm -r vào sau cùng tính từ đó

So sánh nhất: Thêm -st vào sau cùng tính từ và thêm “the” trước tính từ đó

Ví dụ: Close – closer – the closest,…

– Nếu tính từ kết thúc bằng âm -y thì:

So sánh hơn: thay –y bằng –ier của tính từ đó

So sánh nhất: thay –y bằng –iest và thêm “the” trước tính từ đó

Ví dụ: Easy – easier – the easiest,…

– Nếu tính từ ngắn có nguyên âm đứng trước phụ âm sau cùng:

So sánh hơn: gấp đôi phụ âm, thêm -er vào sau cùng tính từ đó

So sánh nhất: gấp đôi phụ âm, thêm -est vào sau cùng và thêm “the” trước tính từ đó

Ví dụ: Hot – hotter – the hottest,…

Xem thêm phân biệt trạng từ và tính từ .

Các trường hợp đặc biệt khác

Đối với những tính từ ngắn có kết thúc bằng đuôi -ed

– Chúng ta vẫn sẽ dùng more hoặc most trước tính từ trong câu so sánh

Ví dụ: Tired-  more tired- the most tired,…

Đối với những tính từ kết thúc bằng đuôi –le,–ow, –er, và –et

– So sánh hơn: Thêm đuôi -er hoặc “more” trước tính từ đó

– So sánh nhất: có thể thêm –est hoặc “the most” trước tính từ đó

Ví dụ: Slow- more slower- the most slowest

Đối với những tính từ bất quy tắc

Đối với một số tính từ đặc biệt, bất quy tắc có dạng so sánh hơn và so sánh nhất riêng, không đi theo quy tắc chung của tính từ ngắn hay dài đã kể trên. Cụ thể:

– good- better than – the best

– bad- worse than- the worst

– little- less than- the least

– much/ many- more than- the most

– far- further than- the furthest

Xem thêm so sánh bằng trong tiếng anh

Kết thúc bài học

Qua bài viết trên chắc hẳn các bạn đều hiểu rõ về cách phân biệt tính từ dài và tính từ ngắn rồi đúng không nào. Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ hữu ích đối với bạn đọc.

Theo dõi trên Fanpage của ĐH KD & CN Hà Nội để cập nhật thêm thông tin mới nhất.

Bạn thấy bài viết Tính từ ngắn trong tiếng Anh đơn giản dễ hiểu có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Tính từ ngắn trong tiếng Anh đơn giản dễ hiểu bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn
Chuyên mục: Giáo dục

#Tính #từ #ngắn #trong #tiếng #Anh #đơn #giản #dễ #hiểu

Xem thêm bài viết hay:  Mở bài phân tích bài thơ Tây Tiến (hay nhất)

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button