Giáo Dục

Tóm tắt bài Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

Tóm tắt bài Tiếng mẹ đẻ là nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức – Bài mẫu 1

Bài văn Tiếng mẹ đẻ – cội nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức là tác phẩm thể hiện lòng tự hào dân tộc, tâm huyết bảo vệ và xây dựng nền văn hóa Việt Nam của Nguyễn An Ninh.

Mở đầu bài viết, tác giả phê bình một số người thiếu hiểu biết, thích học hỏi, cố chấp lối sống “Tây hóa”. Họ nói bập bẹ tiếng Tây năm thứ ba để tỏ ra oai phong lẫm liệt, nhưng thực chất họ làm tổn thương tiếng mẹ đẻ và tự cho mình là người vô văn hóa. Đó là một dấu hiệu của sự mất văn hóa.

Phần tiếp theo, tác giả khẳng định tiếng mẹ đẻ là cội nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức và chứng tỏ rằng: Tiếng Việt rất phong phú. Đó là tiếng nói hàng ngày của những người dân lao động bình thường, là những tác phẩm thơ ca bất hủ của Nguyễn Du …

Kết bài, tác giả nhấn mạnh quan điểm: nên học ngoại ngữ để tích lũy kiến ​​thức chứ không nên coi thường, từ bỏ tiếng mẹ đẻ. Học ngoại ngữ là một cách để làm giàu vốn ngôn ngữ của chính bạn.

Tóm tắt bài Tiếng mẹ đẻ là nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức – Bài văn mẫu 2

Tóm tắt bài Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

Nguyễn An Ninh phê phán một số người thiếu hiểu biết, thích học theo lối sống “Tây hóa”, “thích nói lảm nhảm năm 3 tiếng Tây hơn là diễn đạt mạch lạc ý tưởng bằng ngôn ngữ của dân tộc mình”. Đây chỉ là biểu hiện của những người mất gốc văn hóa. Tiếng mẹ đẻ có sức mạnh vô hình trong công cuộc giải phóng dân tộc, nên bỏ tiếng mẹ đẻ là “đương nhiên từ chối hy vọng giải phóng giống nòi”, đồng nghĩa với “khước từ tự do”. Khẳng định tiếng Việt là thứ ngôn ngữ vô cùng phong phú từ lời ăn tiếng nói hàng ngày của nhân dân lao động đến những áng văn thơ bất hủ của Nguyễn Du,… Không phủ nhận tầm quan trọng của ngoại ngữ mà chỉ nên học. để tiếp thu kiến ​​thức. Điều quan trọng nhất là phát triển và duy trì tiếng mẹ đẻ.

Tóm tắt bài Tiếng mẹ đẻ, cội nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức – Bài mẫu 3

Tiếng mẹ đẻ – cội nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức là tác phẩm tiêu biểu của dòng văn học chính luận, một thể loại văn học coi trọng lý luận, trình bày những vấn đề có ý nghĩa xã hội to lớn. Ngay ở tiêu đề, bài báo đã chỉ ra vai trò quan trọng và thiêng liêng của tiếng Việt, đó là: Cội nguồn giải phóng dân tộc.

Bài viết có bố cục chặt chẽ, khoa học, thể hiện khả năng tư duy logic của một nhà báo chính luận; Vì vậy, nó vừa có sức hấp dẫn của báo chí, vừa có sức thuyết phục của một bài diễn văn chính luận.

Mở đầu bài viết, tác giả chỉ trích một số người vì thiếu hiểu biết, thích khoe khoang nên đã vô tình “bỏ văn hóa tổ tiên, tiếng mẹ đẻ”.

Phần tiếp theo, tác giả giải thích ý tưởng cốt lõi của bài viết: Tiếng mẹ đẻ là cội nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức. Với lối viết cô đọng, súc tích, tác giả đã chỉ ra cụ thể ý nghĩa của tiếng mẹ đẻ, đồng thời khẳng định và chứng minh rằng: Tiếng Việt rất giàu …

Phần cuối, tác giả trình bày vai trò định hướng của trí thức đối với sự phát triển của chữ quốc ngữ, quan niệm của ông về mối quan hệ giữa tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài. Cốt lõi của quan điểm đó là: học ngoại ngữ trên tinh thần tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa để làm giàu vốn ngôn ngữ của bản thân.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 11, Ngữ văn 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Tóm tắt bài Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

Video về Tóm tắt bài Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

Wiki về Tóm tắt bài Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

Tóm tắt bài Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

Tóm tắt bài Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức -

Tóm tắt bài Tiếng mẹ đẻ là nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức – Bài mẫu 1

Bài văn Tiếng mẹ đẻ – cội nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức là tác phẩm thể hiện lòng tự hào dân tộc, tâm huyết bảo vệ và xây dựng nền văn hóa Việt Nam của Nguyễn An Ninh.

Mở đầu bài viết, tác giả phê bình một số người thiếu hiểu biết, thích học hỏi, cố chấp lối sống “Tây hóa”. Họ nói bập bẹ tiếng Tây năm thứ ba để tỏ ra oai phong lẫm liệt, nhưng thực chất họ làm tổn thương tiếng mẹ đẻ và tự cho mình là người vô văn hóa. Đó là một dấu hiệu của sự mất văn hóa.

Phần tiếp theo, tác giả khẳng định tiếng mẹ đẻ là cội nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức và chứng tỏ rằng: Tiếng Việt rất phong phú. Đó là tiếng nói hàng ngày của những người dân lao động bình thường, là những tác phẩm thơ ca bất hủ của Nguyễn Du …

Kết bài, tác giả nhấn mạnh quan điểm: nên học ngoại ngữ để tích lũy kiến ​​thức chứ không nên coi thường, từ bỏ tiếng mẹ đẻ. Học ngoại ngữ là một cách để làm giàu vốn ngôn ngữ của chính bạn.

Tóm tắt bài Tiếng mẹ đẻ là nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức – Bài văn mẫu 2

Tóm tắt bài Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

Nguyễn An Ninh phê phán một số người thiếu hiểu biết, thích học theo lối sống “Tây hóa”, “thích nói lảm nhảm năm 3 tiếng Tây hơn là diễn đạt mạch lạc ý tưởng bằng ngôn ngữ của dân tộc mình”. Đây chỉ là biểu hiện của những người mất gốc văn hóa. Tiếng mẹ đẻ có sức mạnh vô hình trong công cuộc giải phóng dân tộc, nên bỏ tiếng mẹ đẻ là “đương nhiên từ chối hy vọng giải phóng giống nòi”, đồng nghĩa với “khước từ tự do”. Khẳng định tiếng Việt là thứ ngôn ngữ vô cùng phong phú từ lời ăn tiếng nói hàng ngày của nhân dân lao động đến những áng văn thơ bất hủ của Nguyễn Du,… Không phủ nhận tầm quan trọng của ngoại ngữ mà chỉ nên học. để tiếp thu kiến ​​thức. Điều quan trọng nhất là phát triển và duy trì tiếng mẹ đẻ.

Tóm tắt bài Tiếng mẹ đẻ, cội nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức – Bài mẫu 3

Tiếng mẹ đẻ – cội nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức là tác phẩm tiêu biểu của dòng văn học chính luận, một thể loại văn học coi trọng lý luận, trình bày những vấn đề có ý nghĩa xã hội to lớn. Ngay ở tiêu đề, bài báo đã chỉ ra vai trò quan trọng và thiêng liêng của tiếng Việt, đó là: Cội nguồn giải phóng dân tộc.

Bài viết có bố cục chặt chẽ, khoa học, thể hiện khả năng tư duy logic của một nhà báo chính luận; Vì vậy, nó vừa có sức hấp dẫn của báo chí, vừa có sức thuyết phục của một bài diễn văn chính luận.

Mở đầu bài viết, tác giả chỉ trích một số người vì thiếu hiểu biết, thích khoe khoang nên đã vô tình “bỏ văn hóa tổ tiên, tiếng mẹ đẻ”.

Phần tiếp theo, tác giả giải thích ý tưởng cốt lõi của bài viết: Tiếng mẹ đẻ là cội nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức. Với lối viết cô đọng, súc tích, tác giả đã chỉ ra cụ thể ý nghĩa của tiếng mẹ đẻ, đồng thời khẳng định và chứng minh rằng: Tiếng Việt rất giàu …

Phần cuối, tác giả trình bày vai trò định hướng của trí thức đối với sự phát triển của chữ quốc ngữ, quan niệm của ông về mối quan hệ giữa tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài. Cốt lõi của quan điểm đó là: học ngoại ngữ trên tinh thần tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa để làm giàu vốn ngôn ngữ của bản thân.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 11, Ngữ văn 11

 

[rule_{ruleNumber}]

Tóm tắt bài Tiếng mẹ đẻ là nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức – Bài mẫu 1

Bài văn Tiếng mẹ đẻ – cội nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức là tác phẩm thể hiện lòng tự hào dân tộc, tâm huyết bảo vệ và xây dựng nền văn hóa Việt Nam của Nguyễn An Ninh.

Mở đầu bài viết, tác giả phê bình một số người thiếu hiểu biết, thích học hỏi, cố chấp lối sống “Tây hóa”. Họ nói bập bẹ tiếng Tây năm thứ ba để tỏ ra oai phong lẫm liệt, nhưng thực chất họ làm tổn thương tiếng mẹ đẻ và tự cho mình là người vô văn hóa. Đó là một dấu hiệu của sự mất văn hóa.

Phần tiếp theo, tác giả khẳng định tiếng mẹ đẻ là cội nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức và chứng tỏ rằng: Tiếng Việt rất phong phú. Đó là tiếng nói hàng ngày của những người dân lao động bình thường, là những tác phẩm thơ ca bất hủ của Nguyễn Du …

Kết bài, tác giả nhấn mạnh quan điểm: nên học ngoại ngữ để tích lũy kiến ​​thức chứ không nên coi thường, từ bỏ tiếng mẹ đẻ. Học ngoại ngữ là một cách để làm giàu vốn ngôn ngữ của chính bạn.

Tóm tắt bài Tiếng mẹ đẻ là nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức – Bài văn mẫu 2

Tóm tắt bài Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

Nguyễn An Ninh phê phán một số người thiếu hiểu biết, thích học theo lối sống “Tây hóa”, “thích nói lảm nhảm năm 3 tiếng Tây hơn là diễn đạt mạch lạc ý tưởng bằng ngôn ngữ của dân tộc mình”. Đây chỉ là biểu hiện của những người mất gốc văn hóa. Tiếng mẹ đẻ có sức mạnh vô hình trong công cuộc giải phóng dân tộc, nên bỏ tiếng mẹ đẻ là “đương nhiên từ chối hy vọng giải phóng giống nòi”, đồng nghĩa với “khước từ tự do”. Khẳng định tiếng Việt là thứ ngôn ngữ vô cùng phong phú từ lời ăn tiếng nói hàng ngày của nhân dân lao động đến những áng văn thơ bất hủ của Nguyễn Du,… Không phủ nhận tầm quan trọng của ngoại ngữ mà chỉ nên học. để tiếp thu kiến ​​thức. Điều quan trọng nhất là phát triển và duy trì tiếng mẹ đẻ.

Tóm tắt bài Tiếng mẹ đẻ, cội nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức – Bài mẫu 3


Tiếng mẹ đẻ – cội nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức là tác phẩm tiêu biểu của dòng văn học chính luận, một thể loại văn học coi trọng lý luận, trình bày những vấn đề có ý nghĩa xã hội to lớn. Ngay ở tiêu đề, bài báo đã chỉ ra vai trò quan trọng và thiêng liêng của tiếng Việt, đó là: Cội nguồn giải phóng dân tộc.

Bài viết có bố cục chặt chẽ, khoa học, thể hiện khả năng tư duy logic của một nhà báo chính luận; Vì vậy, nó vừa có sức hấp dẫn của báo chí, vừa có sức thuyết phục của một bài diễn văn chính luận.

Mở đầu bài viết, tác giả chỉ trích một số người vì thiếu hiểu biết, thích khoe khoang nên đã vô tình “bỏ văn hóa tổ tiên, tiếng mẹ đẻ”.

Phần tiếp theo, tác giả giải thích ý tưởng cốt lõi của bài viết: Tiếng mẹ đẻ là cội nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức. Với lối viết cô đọng, súc tích, tác giả đã chỉ ra cụ thể ý nghĩa của tiếng mẹ đẻ, đồng thời khẳng định và chứng minh rằng: Tiếng Việt rất giàu …

Phần cuối, tác giả trình bày vai trò định hướng của trí thức đối với sự phát triển của chữ quốc ngữ, quan niệm của ông về mối quan hệ giữa tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài. Cốt lõi của quan điểm đó là: học ngoại ngữ trên tinh thần tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa để làm giàu vốn ngôn ngữ của bản thân.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 11, Ngữ văn 11

Bạn thấy bài viết Tóm tắt bài Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Tóm tắt bài Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Tóm #tắt #bài #Tiếng #mẹ #đẻ #nguồn #giải #phóng #các #dân #tộc #bị #áp #bức

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button