Giáo Dục

Tóm tắt tác phẩm Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn – Văn mẫu 10 hay nhất

Tóm tắt tác phẩm Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn – Bài mẫu 1

Trần Quốc Tuấn là con của An Sinh Vương. Lúc mới sinh, người ta dự đoán rằng nước có thể cứu sống. Lớn lên thông minh hơn người, văn võ song toàn, thông văn rộng. Cha có mối thâm thù với Trần Thái Tông, trước khi mất đã dặn dò Quốc Tuấn lên thay cha. Quốc Tuấn nhớ lời cha nhưng không cho là đúng. Ông hỏi ý kiến ​​hai người hầu, người đầy tớ nhất quyết không làm điều gì bất trung, Quốc Tuấn cảm kích nên đã khóc và khen ngợi hai người. Hỏi người con trai đầu lòng thì nhận được câu trả lời là “không nên”, anh ta ngầm bảo là có. Người con thứ có ý tranh thủ thời cơ đoạt thiên hạ, Quốc Tuấn rút kiếm buộc tội “tâm thần”, “không chung tình” và định giết người nhưng sau đó không được nhìn mặt lần cuối. . Vì những công lao to lớn, Quốc Tuấn được vua Trần Gia phong tước Thượng Quốc Công, quyền thế khiến người khác phải nể phục, nhưng Quốc Tuấn vẫn “kính cẩn tu thân”. Ông luôn khuyến khích, động viên tướng sĩ, tiến cử người hiền tài cho đất nước, biên soạn sách Bình Giã huyền thuật Liêu trai chí dị, Vạn Kiếp Tông bí truyền mà dạy binh pháp. Đối mặt với kẻ thù, Quốc Tuấn kiên quyết “Bệ hạ chém đầu ta trước, sau hãy đầu hàng”. Tên của anh khiến kẻ thù khiếp sợ. Những ngày cuối đời, nằm trên giường bệnh, Quốc Tuấn vẫn giúp vua vạch ra mưu đồ giữ nước, an dân, đặc biệt yêu thương, chăm lo cho nhân dân, lấy dân làm gốc. quốc gia. Ngày 8 tháng 12, Hưng Đạo Đại Vương Quốc Tuấn băng hà ở Vạn Kiếp, truy tặng là Thượng thư Quốc công. Người dân lập đền thờ Đức Thánh Trần và tin rằng Ngài vẫn hiển linh giúp họ.

Tóm tắt tác phẩm Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn – Bài văn mẫu 2

Tóm tắt tác phẩm Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn – Văn mẫu 10 hay nhất

Trần Quốc Tuấn là con Trần Liễu, cháu Trần Thái Tông. Vì Trần Thủ Độ buộc phải nhường vợ cho Trần Thái Tông nên Trần Liễu có mối thù với vua. Sinh thời, Trần Quốc Tuấn đã được tiên đoán là người có công giúp nước cứu đời. Lớn lên, anh có khuôn mặt khôi ngô, thông minh hơn người, tài giỏi văn võ song toàn. Trước khi mất cha bảo gả cả thế giới cho cha. Anh ấy khắc cốt ghi tâm nhưng không cho là đúng. Anh đã nghe theo lời khuyên của cha mình với hai người hầu và rất ấn tượng về sự đảm đang và trinh tiết của họ. Anh cũng giả vờ hỏi hai đứa trẻ. Người con trai đầu tiên trả lời “không nên”, anh ta mặc nhiên cho là có. Người con thứ có ý tận dụng thời cơ để đoạt thiên hạ. Anh rút gươm giết người vì tội loạn thần, bất hiếu, sau đó ân xá cho anh nhưng không cho anh nhìn mặt lần cuối.

Ông khiêm tốn “cung kính giữ hầu hạ” mặc dù ông luôn được nhà vua đối xử hết sức tôn trọng. Bác chủ trương “cần cù vì sức dân” vì hiểu dân là cội nguồn của đất nước. Ông tận tụy với các tướng sĩ và binh lính dưới quyền, soạn sách dạy dỗ, khuyến khích, tiến cử người hiền tài. Anh ấy đã cẩn thận ở thế giới bên kia. Tên của ông đã làm cho quân giặc, Phạm Nhan sợ đến mức không dám gọi tên. Khi lâm trọng bệnh sắp mất, ông vẫn giúp vua vạch ra kế sách để giữ bình yên cho đất nước và nhân dân. Ngày 8 tháng 12, ông mất ở Vạn Kiếp, truy tặng là Thái sư Thượng Quốc Công Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương.

Tóm tắt tác phẩm Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn – Bài mẫu 3

Sinh thời, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã lập nhiều kế đánh giặc, bảo vệ đất nước giúp vua. Là một vị tướng tài ba, một anh hùng dân tộc với nhiều phẩm chất cao đẹp. Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp chỉ huy nghĩa quân hai lần đánh tan quân xâm lược Nguyên. Trần Quốc Tuấn là con người liêm khiết, chí công vô tư, vì đại nghĩa, vì nước, bỏ qua lợi ích gia đình, lợi ích cá nhân. Vì ngưỡng mộ tài năng đức độ của người hầu, nhà vua phong ông là Quận công, ban cho ông quyền khiến người khác phải ghen tị, nhưng ông luôn tôn trọng giữ gìn kỷ cương của một người hầu, chưa một lần lạm dụng quyền lực đó. Quốc Tuấn còn viết nhiều sách có giá trị để dạy đạo trung, khích tướng. Mùa thu, ngày 20 tháng 8, Hưng Đạo Vương Quốc Tuấn mất tại dinh Vạn Kiếp, truy tặng là Thượng Quốc Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương. Đoạn trích kể về những câu chuyện xảy ra trong cuộc đời của nhân vật này.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Tóm tắt tác phẩm Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn – Văn mẫu 10 hay nhất

Video về Tóm tắt tác phẩm Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn – Văn mẫu 10 hay nhất

Wiki về Tóm tắt tác phẩm Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn – Văn mẫu 10 hay nhất

Tóm tắt tác phẩm Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn – Văn mẫu 10 hay nhất

Tóm tắt tác phẩm Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn – Văn mẫu 10 hay nhất -

Tóm tắt tác phẩm Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn – Bài mẫu 1

Trần Quốc Tuấn là con của An Sinh Vương. Lúc mới sinh, người ta dự đoán rằng nước có thể cứu sống. Lớn lên thông minh hơn người, văn võ song toàn, thông văn rộng. Cha có mối thâm thù với Trần Thái Tông, trước khi mất đã dặn dò Quốc Tuấn lên thay cha. Quốc Tuấn nhớ lời cha nhưng không cho là đúng. Ông hỏi ý kiến ​​hai người hầu, người đầy tớ nhất quyết không làm điều gì bất trung, Quốc Tuấn cảm kích nên đã khóc và khen ngợi hai người. Hỏi người con trai đầu lòng thì nhận được câu trả lời là “không nên”, anh ta ngầm bảo là có. Người con thứ có ý tranh thủ thời cơ đoạt thiên hạ, Quốc Tuấn rút kiếm buộc tội “tâm thần”, “không chung tình” và định giết người nhưng sau đó không được nhìn mặt lần cuối. . Vì những công lao to lớn, Quốc Tuấn được vua Trần Gia phong tước Thượng Quốc Công, quyền thế khiến người khác phải nể phục, nhưng Quốc Tuấn vẫn “kính cẩn tu thân”. Ông luôn khuyến khích, động viên tướng sĩ, tiến cử người hiền tài cho đất nước, biên soạn sách Bình Giã huyền thuật Liêu trai chí dị, Vạn Kiếp Tông bí truyền mà dạy binh pháp. Đối mặt với kẻ thù, Quốc Tuấn kiên quyết “Bệ hạ chém đầu ta trước, sau hãy đầu hàng”. Tên của anh khiến kẻ thù khiếp sợ. Những ngày cuối đời, nằm trên giường bệnh, Quốc Tuấn vẫn giúp vua vạch ra mưu đồ giữ nước, an dân, đặc biệt yêu thương, chăm lo cho nhân dân, lấy dân làm gốc. quốc gia. Ngày 8 tháng 12, Hưng Đạo Đại Vương Quốc Tuấn băng hà ở Vạn Kiếp, truy tặng là Thượng thư Quốc công. Người dân lập đền thờ Đức Thánh Trần và tin rằng Ngài vẫn hiển linh giúp họ.

Tóm tắt tác phẩm Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn – Bài văn mẫu 2

Tóm tắt tác phẩm Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn – Văn mẫu 10 hay nhất

Trần Quốc Tuấn là con Trần Liễu, cháu Trần Thái Tông. Vì Trần Thủ Độ buộc phải nhường vợ cho Trần Thái Tông nên Trần Liễu có mối thù với vua. Sinh thời, Trần Quốc Tuấn đã được tiên đoán là người có công giúp nước cứu đời. Lớn lên, anh có khuôn mặt khôi ngô, thông minh hơn người, tài giỏi văn võ song toàn. Trước khi mất cha bảo gả cả thế giới cho cha. Anh ấy khắc cốt ghi tâm nhưng không cho là đúng. Anh đã nghe theo lời khuyên của cha mình với hai người hầu và rất ấn tượng về sự đảm đang và trinh tiết của họ. Anh cũng giả vờ hỏi hai đứa trẻ. Người con trai đầu tiên trả lời “không nên”, anh ta mặc nhiên cho là có. Người con thứ có ý tận dụng thời cơ để đoạt thiên hạ. Anh rút gươm giết người vì tội loạn thần, bất hiếu, sau đó ân xá cho anh nhưng không cho anh nhìn mặt lần cuối.

Ông khiêm tốn “cung kính giữ hầu hạ” mặc dù ông luôn được nhà vua đối xử hết sức tôn trọng. Bác chủ trương “cần cù vì sức dân” vì hiểu dân là cội nguồn của đất nước. Ông tận tụy với các tướng sĩ và binh lính dưới quyền, soạn sách dạy dỗ, khuyến khích, tiến cử người hiền tài. Anh ấy đã cẩn thận ở thế giới bên kia. Tên của ông đã làm cho quân giặc, Phạm Nhan sợ đến mức không dám gọi tên. Khi lâm trọng bệnh sắp mất, ông vẫn giúp vua vạch ra kế sách để giữ bình yên cho đất nước và nhân dân. Ngày 8 tháng 12, ông mất ở Vạn Kiếp, truy tặng là Thái sư Thượng Quốc Công Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương.

Tóm tắt tác phẩm Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn – Bài mẫu 3

Sinh thời, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã lập nhiều kế đánh giặc, bảo vệ đất nước giúp vua. Là một vị tướng tài ba, một anh hùng dân tộc với nhiều phẩm chất cao đẹp. Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp chỉ huy nghĩa quân hai lần đánh tan quân xâm lược Nguyên. Trần Quốc Tuấn là con người liêm khiết, chí công vô tư, vì đại nghĩa, vì nước, bỏ qua lợi ích gia đình, lợi ích cá nhân. Vì ngưỡng mộ tài năng đức độ của người hầu, nhà vua phong ông là Quận công, ban cho ông quyền khiến người khác phải ghen tị, nhưng ông luôn tôn trọng giữ gìn kỷ cương của một người hầu, chưa một lần lạm dụng quyền lực đó. Quốc Tuấn còn viết nhiều sách có giá trị để dạy đạo trung, khích tướng. Mùa thu, ngày 20 tháng 8, Hưng Đạo Vương Quốc Tuấn mất tại dinh Vạn Kiếp, truy tặng là Thượng Quốc Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương. Đoạn trích kể về những câu chuyện xảy ra trong cuộc đời của nhân vật này.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội


Thể loại: Lớp 10

 

[rule_{ruleNumber}]

Tóm tắt tác phẩm Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn – Bài mẫu 1

Trần Quốc Tuấn là con của An Sinh Vương. Lúc mới sinh, người ta dự đoán rằng nước có thể cứu sống. Lớn lên thông minh hơn người, văn võ song toàn, thông văn rộng. Cha có mối thâm thù với Trần Thái Tông, trước khi mất đã dặn dò Quốc Tuấn lên thay cha. Quốc Tuấn nhớ lời cha nhưng không cho là đúng. Ông hỏi ý kiến ​​hai người hầu, người đầy tớ nhất quyết không làm điều gì bất trung, Quốc Tuấn cảm kích nên đã khóc và khen ngợi hai người. Hỏi người con trai đầu lòng thì nhận được câu trả lời là “không nên”, anh ta ngầm bảo là có. Người con thứ có ý tranh thủ thời cơ đoạt thiên hạ, Quốc Tuấn rút kiếm buộc tội “tâm thần”, “không chung tình” và định giết người nhưng sau đó không được nhìn mặt lần cuối. . Vì những công lao to lớn, Quốc Tuấn được vua Trần Gia phong tước Thượng Quốc Công, quyền thế khiến người khác phải nể phục, nhưng Quốc Tuấn vẫn “kính cẩn tu thân”. Ông luôn khuyến khích, động viên tướng sĩ, tiến cử người hiền tài cho đất nước, biên soạn sách Bình Giã huyền thuật Liêu trai chí dị, Vạn Kiếp Tông bí truyền mà dạy binh pháp. Đối mặt với kẻ thù, Quốc Tuấn kiên quyết “Bệ hạ chém đầu ta trước, sau hãy đầu hàng”. Tên của anh khiến kẻ thù khiếp sợ. Những ngày cuối đời, nằm trên giường bệnh, Quốc Tuấn vẫn giúp vua vạch ra mưu đồ giữ nước, an dân, đặc biệt yêu thương, chăm lo cho nhân dân, lấy dân làm gốc. quốc gia. Ngày 8 tháng 12, Hưng Đạo Đại Vương Quốc Tuấn băng hà ở Vạn Kiếp, truy tặng là Thượng thư Quốc công. Người dân lập đền thờ Đức Thánh Trần và tin rằng Ngài vẫn hiển linh giúp họ.

Tóm tắt tác phẩm Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn – Bài văn mẫu 2

Tóm tắt tác phẩm Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn – Văn mẫu 10 hay nhất

Trần Quốc Tuấn là con Trần Liễu, cháu Trần Thái Tông. Vì Trần Thủ Độ buộc phải nhường vợ cho Trần Thái Tông nên Trần Liễu có mối thù với vua. Sinh thời, Trần Quốc Tuấn đã được tiên đoán là người có công giúp nước cứu đời. Lớn lên, anh có khuôn mặt khôi ngô, thông minh hơn người, tài giỏi văn võ song toàn. Trước khi mất cha bảo gả cả thế giới cho cha. Anh ấy khắc cốt ghi tâm nhưng không cho là đúng. Anh đã nghe theo lời khuyên của cha mình với hai người hầu và rất ấn tượng về sự đảm đang và trinh tiết của họ. Anh cũng giả vờ hỏi hai đứa trẻ. Người con trai đầu tiên trả lời “không nên”, anh ta mặc nhiên cho là có. Người con thứ có ý tận dụng thời cơ để đoạt thiên hạ. Anh rút gươm giết người vì tội loạn thần, bất hiếu, sau đó ân xá cho anh nhưng không cho anh nhìn mặt lần cuối.

Ông khiêm tốn “cung kính giữ hầu hạ” mặc dù ông luôn được nhà vua đối xử hết sức tôn trọng. Bác chủ trương “cần cù vì sức dân” vì hiểu dân là cội nguồn của đất nước. Ông tận tụy với các tướng sĩ và binh lính dưới quyền, soạn sách dạy dỗ, khuyến khích, tiến cử người hiền tài. Anh ấy đã cẩn thận ở thế giới bên kia. Tên của ông đã làm cho quân giặc, Phạm Nhan sợ đến mức không dám gọi tên. Khi lâm trọng bệnh sắp mất, ông vẫn giúp vua vạch ra kế sách để giữ bình yên cho đất nước và nhân dân. Ngày 8 tháng 12, ông mất ở Vạn Kiếp, truy tặng là Thái sư Thượng Quốc Công Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương.

Tóm tắt tác phẩm Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn – Bài mẫu 3

Sinh thời, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã lập nhiều kế đánh giặc, bảo vệ đất nước giúp vua. Là một vị tướng tài ba, một anh hùng dân tộc với nhiều phẩm chất cao đẹp. Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp chỉ huy nghĩa quân hai lần đánh tan quân xâm lược Nguyên. Trần Quốc Tuấn là con người liêm khiết, chí công vô tư, vì đại nghĩa, vì nước, bỏ qua lợi ích gia đình, lợi ích cá nhân. Vì ngưỡng mộ tài năng đức độ của người hầu, nhà vua phong ông là Quận công, ban cho ông quyền khiến người khác phải ghen tị, nhưng ông luôn tôn trọng giữ gìn kỷ cương của một người hầu, chưa một lần lạm dụng quyền lực đó. Quốc Tuấn còn viết nhiều sách có giá trị để dạy đạo trung, khích tướng. Mùa thu, ngày 20 tháng 8, Hưng Đạo Vương Quốc Tuấn mất tại dinh Vạn Kiếp, truy tặng là Thượng Quốc Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương. Đoạn trích kể về những câu chuyện xảy ra trong cuộc đời của nhân vật này.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội


Thể loại: Lớp 10

Bạn thấy bài viết Tóm tắt tác phẩm Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn – Văn mẫu 10 hay nhất có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Tóm tắt tác phẩm Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn – Văn mẫu 10 hay nhất bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Tóm #tắt #tác #phẩm #Hưng #Đạo #đại #vương #Trần #Quốc #Tuấn #Văn #mẫu #hay #nhất

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button