Kiến thức chung

Tổng hợp ngân hàng đề thi tiếng anh lớp 1 | hubm.edu.vn

Bạn đang xem: Tổng hợp ngân hàng đề thi tiếng anh lớp 1 | BestTaiChinh.Com tại ĐH KD & CN Hà Nội

Hãy cùng hubm.edu.vn Để tìm hiểu về Ngân hàng Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 tại đây.

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10 có đáp án

Bộ đề và đề kiểm tra 10 tiết môn Tiếng Anh lớp 1, học kì 1 và học kì 2 chọn lọc. có đáp án giúp các em luyện tập và đạt điểm cao trong Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12

Tải xuống

Mục lục Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1

Top 5 Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 có đáp án

 • Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (Đề 1)
 • Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (Đề 2)
 • Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (3 câu hỏi)
 • Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (4 câu hỏi)
 • Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (5 câu hỏi)

Top 5 Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp án

 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh (đề 1)
 • Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (đề 2)
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh (tiết 3)
 • Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4)
 • Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (đề 5)

Đề kiểm tra học kì 1 môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian kiểm tra: 45 phút

I. Ghép tranh với các từ tiếng Anh (2,5 điểm)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (4 câu hỏi)

Thứ hai, sắp xếp các chữ cái sau thành từ có nghĩa (2,5 điểm).

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (4 câu hỏi)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (4 câu hỏi)

3. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b (2,5 điểm).

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (4 câu hỏi) Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (4 câu hỏi)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (4 câu hỏi) Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (4 câu hỏi)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (4 câu hỏi) Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (4 câu hỏi)

IV. Tô màu theo thứ tự (2,5 điểm)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (4 câu hỏi)

Đề kiểm tra học kì 1 môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian kiểm tra: 45 phút

I. Ghép các từ với hình ảnh.

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (5 câu hỏi)

Thứ hai, khoanh tròn câu trả lời đúng.

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (5 câu hỏi) Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (5 câu hỏi)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (5 câu hỏi) Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (5 câu hỏi)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (5 câu hỏi) Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (5 câu hỏi)

3. Màu sắc theo hướng dẫn.

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (5 câu hỏi)

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Thời gian kiểm tra: 45 phút

I. Xem và viết:

trèo

đi xuống

Nước hoa quả

táo

Chàng trai

một phụ nữ trẻ tuổi

sách

xe hơi

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4) Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4)

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4) Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4)

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4) Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4)

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4) Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4)

Thứ hai, nhìn vào bức tranh và thêm các từ:

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4) Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4)

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4) Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4)

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4) Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4)

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4) Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4)

3. Kết thúc cuộc trò chuyện:

Benny xem tên quá Tôi Được chứ Tạm biệt, tốt, cảm ơn.

Ví dụ: I Benny.

xin chào, Benny.

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4) Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4)

IV. Các trận đấu:

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4)

V. Cái nào giống cái nào? vòng tròn.

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4) Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4)

Bởi vì cái nào khác nhau? viết X

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4) Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4)

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Thời gian kiểm tra: 45 phút

Tôi kết nối

1. Sông 2. cầu vồng 3 Con thỏ 4. chèo

5. Biển 6. Hát một bài hát 7. cát 8. đường bộ

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (đề 5) Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (đề 5)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (đề 5) Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (đề 5)

Thứ hai, chọn câu trả lời đúng.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (đề 5) Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (đề 5)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (đề 5) Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (đề 5)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (đề 5) Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (đề 5)

3. Điền vào chỗ trống.

a) Tôi thấy …… một con gấu bông ……. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (đề 5)

b) Tôi thấy một ………… .. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (đề 5)

c) Tôi có thể thấy một …………………… Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (đề 5)

d) Cô ấy là …………………… .. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (đề 5)

IV.Sắp xếp các chữ cái sau thành từ có nghĩa.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (đề 5)

Tải xuống

Xem thêm các đề thi thử. Đề thi học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 1 có đáp án hay khác:

 • Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án
 • Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án
 • Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án
 • Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán có đáp án
 • Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 có đáp án
 • Bộ 5 Đề kiểm tra Tiếng Việt lớp 1 học kì 2 có đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Thông tin cần xem thêm: Tổng hợp ngân hàng đề thi tiếng anh lớp 1 | BestTaiChinh.Com

Hình Ảnh về Tổng hợp ngân hàng đề thi tiếng anh lớp 1 | BestTaiChinh.Com

Video về Tổng hợp ngân hàng đề thi tiếng anh lớp 1 | BestTaiChinh.Com

Wiki về Tổng hợp ngân hàng đề thi tiếng anh lớp 1 | BestTaiChinh.Com

Tổng hợp ngân hàng đề thi tiếng anh lớp 1 | BestTaiChinh.Com

Tổng hợp ngân hàng đề thi tiếng anh lớp 1 | BestTaiChinh.Com -

Hãy cùng hubm.edu.vn Để tìm hiểu về Ngân hàng Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 tại đây.

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10 có đáp án

Bộ đề và đề kiểm tra 10 tiết môn Tiếng Anh lớp 1, học kì 1 và học kì 2 chọn lọc. có đáp án giúp các em luyện tập và đạt điểm cao trong Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12

Tải xuống

Mục lục Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1

Top 5 Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 có đáp án

 • Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (Đề 1)
 • Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (Đề 2)
 • Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (3 câu hỏi)
 • Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (4 câu hỏi)
 • Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (5 câu hỏi)

Top 5 Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp án

 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh (đề 1)
 • Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (đề 2)
 • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh (tiết 3)
 • Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4)
 • Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (đề 5)

Đề kiểm tra học kì 1 môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian kiểm tra: 45 phút

I. Ghép tranh với các từ tiếng Anh (2,5 điểm)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (4 câu hỏi)

Thứ hai, sắp xếp các chữ cái sau thành từ có nghĩa (2,5 điểm).

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (4 câu hỏi)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (4 câu hỏi)

3. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b (2,5 điểm).

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (4 câu hỏi) Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (4 câu hỏi)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (4 câu hỏi) Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (4 câu hỏi)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (4 câu hỏi) Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (4 câu hỏi)

IV. Tô màu theo thứ tự (2,5 điểm)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (4 câu hỏi)

Đề kiểm tra học kì 1 môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian kiểm tra: 45 phút

I. Ghép các từ với hình ảnh.

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (5 câu hỏi)

Thứ hai, khoanh tròn câu trả lời đúng.

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (5 câu hỏi) Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (5 câu hỏi)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (5 câu hỏi) Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (5 câu hỏi)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (5 câu hỏi) Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (5 câu hỏi)

3. Màu sắc theo hướng dẫn.

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (5 câu hỏi)

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Thời gian kiểm tra: 45 phút

I. Xem và viết:

trèo

đi xuống

Nước hoa quả

táo

Chàng trai

một phụ nữ trẻ tuổi

sách

xe hơi

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4) Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4)

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4) Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4)

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4) Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4)

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4) Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4)

Thứ hai, nhìn vào bức tranh và thêm các từ:

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4) Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4)

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4) Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4)

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4) Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4)

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4) Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4)

3. Kết thúc cuộc trò chuyện:

Benny xem tên quá Tôi Được chứ Tạm biệt, tốt, cảm ơn.

Ví dụ: I Benny.

xin chào, Benny.

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4) Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4)

IV. Các trận đấu:

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4)

V. Cái nào giống cái nào? vòng tròn.

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4) Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4)

Bởi vì cái nào khác nhau? viết X

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4) Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 có đáp án (đề 4)

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Thời gian kiểm tra: 45 phút

Tôi kết nối

1. Sông 2. cầu vồng 3 Con thỏ 4. chèo

5. Biển 6. Hát một bài hát 7. cát 8. đường bộ

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (đề 5) Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (đề 5)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (đề 5) Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (đề 5)

Thứ hai, chọn câu trả lời đúng.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (đề 5) Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (đề 5)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (đề 5) Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (đề 5)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (đề 5) Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (đề 5)

3. Điền vào chỗ trống.

a) Tôi thấy …… một con gấu bông ……. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (đề 5)

b) Tôi thấy một ………… .. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (đề 5)

c) Tôi có thể thấy một …………………… Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (đề 5)

d) Cô ấy là …………………… .. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (đề 5)

IV.Sắp xếp các chữ cái sau thành từ có nghĩa.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án (đề 5)

Tải xuống

Xem thêm các đề thi thử. Đề thi học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 1 có đáp án hay khác:

 • Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án
 • Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án
 • Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án
 • Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán có đáp án
 • Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 có đáp án
 • Bộ 5 Đề kiểm tra Tiếng Việt lớp 1 học kì 2 có đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Tổng hợp ngân hàng đề thi tiếng anh lớp 1 | BestTaiChinh.Com có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Tổng hợp ngân hàng đề thi tiếng anh lớp 1 | BestTaiChinh.Com bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội
Chuyên mục: Kiến thức chung

#Tổng #hợp #ngân #hàng #đề #thi #tiếng #anh #lớp #BestTaiChinhCom

Xem thêm bài viết hay:  April Skin Magic Snow Cushion Pink Review

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button