Giáo Dục

Trắc nghiệm bài Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (Ngô Sĩ Liên – có đáp án) – Ngữ Văn 10

Tuyển tập các câu hỏi Đố vui Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (Ngô Sĩ Liên – có đáp án) tốt nhất. Cùng Trường ĐH KD & CN Hà Nội làm bài tập trắc nghiệm Ngữ Văn 10 nhé.

Câu hỏi 1 : Tác giả của Đại Việt sử ký toàn thư Ai là?

A. Ngô Sĩ Liên

B. Nguyễn Trãi

C. Nguyễn Du

D. Nguyễn Sung

Chọn câu trả lời: A


Câu 2: Tại sao khi nghe những lời “giả dối” của vua cha, Quốc Tuấn lại giấu kín trong lòng, chỉ khi vận nước nằm trong tay, binh quyền và quyền lực của đất nước đều nằm trong tay mình. , hắn đem lời khuyên của cha nói cho người hầu Dã Tượng sao? , Yết Kiêu?

A. Vì anh ta muốn kiểm tra những người hầu dưới quyền.

B. Vì tôi muốn thử lòng mình, và tôi muốn giải tỏa một điều không vui.

C. Vì tôi muốn thử nghiệm ý tưởng của mình và tìm thêm người để chia sẻ.

D. Vì tôi muốn tự tin hơn vào những điều tôi cho là không đúng.

Lựa chọn câu trả lời:

Câu 3: Mong ước cao cả nhất được gửi gắm trong lời “nói dối” của An Sinh Vương đối với Quốc Tuấn là gì?

A. Tôi hy vọng rằng bạn có thể giành lấy ngôi vị Chiến Lang cho chính mình.

B. Tôi hy vọng bạn có thể đòi lãnh thổ Chiến Lang cho riêng mình.

C. Tôi hy vọng bạn có thể giành lấy đất nước từ tay nước ngoài cho chính mình.

D. Mong anh giành được ngai vàng và đất nước từ tay Chiêu Lăng.

Chọn câu trả lời: DỄ DÀNG

Câu 4: Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên ghi:

A. Dựa vào Đại Việt sử ký toàn thư của Lê Văn Hưu

B. Dựa vào Hồ sơ lịch sử của biên giới của Phan Phu Tiên.

C. Cả A và B đều đúng.

D. Nền độc lập của Ngô Sĩ Liên.

Lựa chọn câu trả lời:

Câu hỏi 5: Khi nhà vua hỏi về kế đánh quân Nguyên, ngoài kế sách Thanh hoang dùng đoản binh (bộ binh) làm trận địa (trận địa), … không dưới bốn lần, Hưng Đạo Đại Vương đặc biệt nhấn mạnh đến một điều. mà ông luôn coi là “thượng sách” “.” thượng sách “đó là gì, một cách đầy đủ và khái quát nhất?

A. Phải thấy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong cả nước.

B. Vua tôi và các tướng sĩ trong cả nước phải cùng ra tay.

C. Vua tôi, tướng sĩ, quân tử phải thật lòng yêu thương nhau.

D. Phải thu phục lòng dân, tập hợp và phát huy sức mạnh, ý chí đoàn kết toàn dân.

Chọn câu trả lời: DỄ DÀNG

Câu hỏi 6: Đặc điểm nổi bật nhất trong nghệ thuật sử học được thể hiện là gì?

A. Cách khắc họa nhân vật về mọi mặt.

B. Cách kể chuyện tự nhiên, sinh động, khắc họa tính cách nhân vật.

C. Sử dụng nhiều thủ pháp nghệ thuật để khắc họa nhân vật.

D. Kết cấu chặt chẽ, mạch lạc.

Lựa chọn câu trả lời:

Câu hỏi 7: Đại Việt sử ký toàn thư được sử sách ghi chép vào thời gian nào?

A. Đời vua Lê Thánh Tông.

B. Đời vua Lê Thái Tông.

C. Họ Hồng Bàng có từ thời vua Lê Thánh Tông.

D. Họ Hồng Bàng có từ khi vua Lê Thái Tổ lên ngôi.

Chọn câu trả lời: DỄ DÀNG

Câu 8: Sách Đại Việt sử ký toàn thư được viết theo văn bản nào?

A. Chữ Nôm

B. chữ Hán

C. Chữ Quốc ngữ

D. tiếng Phạn

Chọn câu trả lời: KHÔNG

Câu hỏi 9: Nhận định nào sau đây không đúng về Trần Quốc Tuấn:

A. Là một vị tướng anh hùng, tài ba mưu lược.

B. Là người cha nghiêm khắc giáo dục con cái.

C. Là một vị vua đặt tình nhà lên trên nợ nước.

D. Là người cống hiến cho thế giới bên kia nhiều công trình quân sự có giá trị.

Lựa chọn câu trả lời:

Câu 10: Câu hỏi… Hãy lấy người chăn dê là Duyệt làm thầy, điều đó chứng tỏ Yết Kiêu và Dã Tượng luôn tâm niệm điều gì?

A. Làm việc thiện không phải để chờ được đền đáp.

B. Người trung thành không tính toán thiệt hơn.

C. Hễ thấy việc làm trung thành thì phải làm.

D. Đất nước thanh bình, mọi người đều được hưởng hạnh phúc.

Chọn câu trả lời: DỄ DÀNG

Câu 11: Dòng nào dưới đây thể hiện không đúng mối quan hệ giữa lòng trung thành và lòng hiếu thảo từ lời “thú tội” của con trai Quốc Tuấn: Tên loạn thần xuất phát từ một người con bất hiếu?

A. Trung là gốc, hiếu là ngọn.

B. Trung là ngọn, hiếu là gốc.

C. Trung thành và hiếu thảo là gốc, nhưng hai chỉ là một.

D. Trung, hiếu từ gốc.

Chọn câu trả lời: KHÔNG

Câu 12: Các sự kiện và tình tiết trong đoạn trích được tổ chức và sắp xếp như thế nào?

A. Theo đúng trình tự thời gian

B. Đảo ngược trình tự thời gian

C. Kết hợp rộng rãi cả hai trình tự.

D. Chủ yếu là theo trình tự thời gian, nhưng khi cần thiết, có các đảo.

Chọn câu trả lời: DỄ DÀNG

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 10, Ngữ văn 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Trắc nghiệm bài Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (Ngô Sĩ Liên – có đáp án) – Ngữ Văn 10

Video về Trắc nghiệm bài Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (Ngô Sĩ Liên – có đáp án) – Ngữ Văn 10

Wiki về Trắc nghiệm bài Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (Ngô Sĩ Liên – có đáp án) – Ngữ Văn 10

Trắc nghiệm bài Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (Ngô Sĩ Liên – có đáp án) – Ngữ Văn 10

Trắc nghiệm bài Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (Ngô Sĩ Liên – có đáp án) – Ngữ Văn 10 -

Tuyển tập các câu hỏi Đố vui Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (Ngô Sĩ Liên - có đáp án) tốt nhất. Cùng Trường ĐH KD & CN Hà Nội làm bài tập trắc nghiệm Ngữ Văn 10 nhé.

Câu hỏi 1 : Tác giả của Đại Việt sử ký toàn thư Ai là?

A. Ngô Sĩ Liên

B. Nguyễn Trãi

C. Nguyễn Du

D. Nguyễn Sung

Chọn câu trả lời: A


Câu 2: Tại sao khi nghe những lời “giả dối” của vua cha, Quốc Tuấn lại giấu kín trong lòng, chỉ khi vận nước nằm trong tay, binh quyền và quyền lực của đất nước đều nằm trong tay mình. , hắn đem lời khuyên của cha nói cho người hầu Dã Tượng sao? , Yết Kiêu?

A. Vì anh ta muốn kiểm tra những người hầu dưới quyền.

B. Vì tôi muốn thử lòng mình, và tôi muốn giải tỏa một điều không vui.

C. Vì tôi muốn thử nghiệm ý tưởng của mình và tìm thêm người để chia sẻ.

D. Vì tôi muốn tự tin hơn vào những điều tôi cho là không đúng.

Lựa chọn câu trả lời:

Câu 3: Mong ước cao cả nhất được gửi gắm trong lời “nói dối” của An Sinh Vương đối với Quốc Tuấn là gì?

A. Tôi hy vọng rằng bạn có thể giành lấy ngôi vị Chiến Lang cho chính mình.

B. Tôi hy vọng bạn có thể đòi lãnh thổ Chiến Lang cho riêng mình.

C. Tôi hy vọng bạn có thể giành lấy đất nước từ tay nước ngoài cho chính mình.

D. Mong anh giành được ngai vàng và đất nước từ tay Chiêu Lăng.

Chọn câu trả lời: DỄ DÀNG

Câu 4: Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên ghi:

A. Dựa vào Đại Việt sử ký toàn thư của Lê Văn Hưu

B. Dựa vào Hồ sơ lịch sử của biên giới của Phan Phu Tiên.

C. Cả A và B đều đúng.

D. Nền độc lập của Ngô Sĩ Liên.

Lựa chọn câu trả lời:

Câu hỏi 5: Khi nhà vua hỏi về kế đánh quân Nguyên, ngoài kế sách Thanh hoang dùng đoản binh (bộ binh) làm trận địa (trận địa), ... không dưới bốn lần, Hưng Đạo Đại Vương đặc biệt nhấn mạnh đến một điều. mà ông luôn coi là "thượng sách" "." thượng sách "đó là gì, một cách đầy đủ và khái quát nhất?

A. Phải thấy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong cả nước.

B. Vua tôi và các tướng sĩ trong cả nước phải cùng ra tay.

C. Vua tôi, tướng sĩ, quân tử phải thật lòng yêu thương nhau.

D. Phải thu phục lòng dân, tập hợp và phát huy sức mạnh, ý chí đoàn kết toàn dân.

Chọn câu trả lời: DỄ DÀNG

Câu hỏi 6: Đặc điểm nổi bật nhất trong nghệ thuật sử học được thể hiện là gì?

A. Cách khắc họa nhân vật về mọi mặt.

B. Cách kể chuyện tự nhiên, sinh động, khắc họa tính cách nhân vật.

C. Sử dụng nhiều thủ pháp nghệ thuật để khắc họa nhân vật.

D. Kết cấu chặt chẽ, mạch lạc.

Lựa chọn câu trả lời:

Câu hỏi 7: Đại Việt sử ký toàn thư được sử sách ghi chép vào thời gian nào?

A. Đời vua Lê Thánh Tông.

B. Đời vua Lê Thái Tông.

C. Họ Hồng Bàng có từ thời vua Lê Thánh Tông.

D. Họ Hồng Bàng có từ khi vua Lê Thái Tổ lên ngôi.

Chọn câu trả lời: DỄ DÀNG

Câu 8: Sách Đại Việt sử ký toàn thư được viết theo văn bản nào?

A. Chữ Nôm

B. chữ Hán

C. Chữ Quốc ngữ

D. tiếng Phạn

Chọn câu trả lời: KHÔNG

Câu hỏi 9: Nhận định nào sau đây không đúng về Trần Quốc Tuấn:

A. Là một vị tướng anh hùng, tài ba mưu lược.

B. Là người cha nghiêm khắc giáo dục con cái.

C. Là một vị vua đặt tình nhà lên trên nợ nước.

D. Là người cống hiến cho thế giới bên kia nhiều công trình quân sự có giá trị.

Lựa chọn câu trả lời:

Câu 10: Câu hỏi… Hãy lấy người chăn dê là Duyệt làm thầy, điều đó chứng tỏ Yết Kiêu và Dã Tượng luôn tâm niệm điều gì?

A. Làm việc thiện không phải để chờ được đền đáp.

B. Người trung thành không tính toán thiệt hơn.

C. Hễ thấy việc làm trung thành thì phải làm.

D. Đất nước thanh bình, mọi người đều được hưởng hạnh phúc.

Chọn câu trả lời: DỄ DÀNG

Câu 11: Dòng nào dưới đây thể hiện không đúng mối quan hệ giữa lòng trung thành và lòng hiếu thảo từ lời “thú tội” của con trai Quốc Tuấn: Tên loạn thần xuất phát từ một người con bất hiếu?

A. Trung là gốc, hiếu là ngọn.

B. Trung là ngọn, hiếu là gốc.

C. Trung thành và hiếu thảo là gốc, nhưng hai chỉ là một.

D. Trung, hiếu từ gốc.

Chọn câu trả lời: KHÔNG

Câu 12: Các sự kiện và tình tiết trong đoạn trích được tổ chức và sắp xếp như thế nào?

A. Theo đúng trình tự thời gian

B. Đảo ngược trình tự thời gian

C. Kết hợp rộng rãi cả hai trình tự.

D. Chủ yếu là theo trình tự thời gian, nhưng khi cần thiết, có các đảo.

Chọn câu trả lời: DỄ DÀNG

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 10, Ngữ văn 10

[rule_{ruleNumber}]

Tuyển tập các câu hỏi Đố vui Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (Ngô Sĩ Liên – có đáp án) tốt nhất. Cùng Trường ĐH KD & CN Hà Nội làm bài tập trắc nghiệm Ngữ Văn 10 nhé.

Câu hỏi 1 : Tác giả của Đại Việt sử ký toàn thư Ai là?

A. Ngô Sĩ Liên

B. Nguyễn Trãi

C. Nguyễn Du

D. Nguyễn Sung

Chọn câu trả lời: A


Câu 2: Tại sao khi nghe những lời “giả dối” của vua cha, Quốc Tuấn lại giấu kín trong lòng, chỉ khi vận nước nằm trong tay, binh quyền và quyền lực của đất nước đều nằm trong tay mình. , hắn đem lời khuyên của cha nói cho người hầu Dã Tượng sao? , Yết Kiêu?

A. Vì anh ta muốn kiểm tra những người hầu dưới quyền.

B. Vì tôi muốn thử lòng mình, và tôi muốn giải tỏa một điều không vui.

C. Vì tôi muốn thử nghiệm ý tưởng của mình và tìm thêm người để chia sẻ.

D. Vì tôi muốn tự tin hơn vào những điều tôi cho là không đúng.

Lựa chọn câu trả lời:

Câu 3: Mong ước cao cả nhất được gửi gắm trong lời “nói dối” của An Sinh Vương đối với Quốc Tuấn là gì?

A. Tôi hy vọng rằng bạn có thể giành lấy ngôi vị Chiến Lang cho chính mình.

B. Tôi hy vọng bạn có thể đòi lãnh thổ Chiến Lang cho riêng mình.

C. Tôi hy vọng bạn có thể giành lấy đất nước từ tay nước ngoài cho chính mình.

D. Mong anh giành được ngai vàng và đất nước từ tay Chiêu Lăng.

Chọn câu trả lời: DỄ DÀNG

Câu 4: Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên ghi:

A. Dựa vào Đại Việt sử ký toàn thư của Lê Văn Hưu

B. Dựa vào Hồ sơ lịch sử của biên giới của Phan Phu Tiên.

C. Cả A và B đều đúng.

D. Nền độc lập của Ngô Sĩ Liên.

Lựa chọn câu trả lời:

Câu hỏi 5: Khi nhà vua hỏi về kế đánh quân Nguyên, ngoài kế sách Thanh hoang dùng đoản binh (bộ binh) làm trận địa (trận địa), … không dưới bốn lần, Hưng Đạo Đại Vương đặc biệt nhấn mạnh đến một điều. mà ông luôn coi là “thượng sách” “.” thượng sách “đó là gì, một cách đầy đủ và khái quát nhất?

A. Phải thấy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong cả nước.

B. Vua tôi và các tướng sĩ trong cả nước phải cùng ra tay.

C. Vua tôi, tướng sĩ, quân tử phải thật lòng yêu thương nhau.

D. Phải thu phục lòng dân, tập hợp và phát huy sức mạnh, ý chí đoàn kết toàn dân.

Chọn câu trả lời: DỄ DÀNG

Câu hỏi 6: Đặc điểm nổi bật nhất trong nghệ thuật sử học được thể hiện là gì?

A. Cách khắc họa nhân vật về mọi mặt.

B. Cách kể chuyện tự nhiên, sinh động, khắc họa tính cách nhân vật.

C. Sử dụng nhiều thủ pháp nghệ thuật để khắc họa nhân vật.

D. Kết cấu chặt chẽ, mạch lạc.

Lựa chọn câu trả lời:

Câu hỏi 7: Đại Việt sử ký toàn thư được sử sách ghi chép vào thời gian nào?

A. Đời vua Lê Thánh Tông.

B. Đời vua Lê Thái Tông.

C. Họ Hồng Bàng có từ thời vua Lê Thánh Tông.

D. Họ Hồng Bàng có từ khi vua Lê Thái Tổ lên ngôi.

Chọn câu trả lời: DỄ DÀNG

Câu 8: Sách Đại Việt sử ký toàn thư được viết theo văn bản nào?

A. Chữ Nôm

B. chữ Hán

C. Chữ Quốc ngữ

D. tiếng Phạn

Chọn câu trả lời: KHÔNG

Câu hỏi 9: Nhận định nào sau đây không đúng về Trần Quốc Tuấn:

A. Là một vị tướng anh hùng, tài ba mưu lược.

B. Là người cha nghiêm khắc giáo dục con cái.

C. Là một vị vua đặt tình nhà lên trên nợ nước.

D. Là người cống hiến cho thế giới bên kia nhiều công trình quân sự có giá trị.

Lựa chọn câu trả lời:

Câu 10: Câu hỏi… Hãy lấy người chăn dê là Duyệt làm thầy, điều đó chứng tỏ Yết Kiêu và Dã Tượng luôn tâm niệm điều gì?

A. Làm việc thiện không phải để chờ được đền đáp.

B. Người trung thành không tính toán thiệt hơn.

C. Hễ thấy việc làm trung thành thì phải làm.

D. Đất nước thanh bình, mọi người đều được hưởng hạnh phúc.

Chọn câu trả lời: DỄ DÀNG

Câu 11: Dòng nào dưới đây thể hiện không đúng mối quan hệ giữa lòng trung thành và lòng hiếu thảo từ lời “thú tội” của con trai Quốc Tuấn: Tên loạn thần xuất phát từ một người con bất hiếu?

A. Trung là gốc, hiếu là ngọn.

B. Trung là ngọn, hiếu là gốc.

C. Trung thành và hiếu thảo là gốc, nhưng hai chỉ là một.

D. Trung, hiếu từ gốc.

Chọn câu trả lời: KHÔNG

Câu 12: Các sự kiện và tình tiết trong đoạn trích được tổ chức và sắp xếp như thế nào?

A. Theo đúng trình tự thời gian

B. Đảo ngược trình tự thời gian

C. Kết hợp rộng rãi cả hai trình tự.

D. Chủ yếu là theo trình tự thời gian, nhưng khi cần thiết, có các đảo.

Chọn câu trả lời: DỄ DÀNG

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 10, Ngữ văn 10

Bạn thấy bài viết Trắc nghiệm bài Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (Ngô Sĩ Liên – có đáp án) – Ngữ Văn 10 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Trắc nghiệm bài Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (Ngô Sĩ Liên – có đáp án) – Ngữ Văn 10 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Trắc #nghiệm #bài #Hưng #Đạo #đại #vương #Trần #Quốc #Tuấn #Ngô #Sĩ #Liên #có #đáp #án #Ngữ #Văn

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button