Giáo Dục

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 13 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 13. Khái niệm về mạch điện tử điều khiển

Câu 1: Ứng dụng của mạch điện tử điều khiển là gì?

A. Vinasat 1. vệ tinh

B. Tàu con thoi

C. Động cơ bước

D. Cả 3 đáp án trên

Trả lời: DỄ DÀNG


Câu 2: Chọn câu trả lời sai: Thiết bị nào sau đây không thuộc ứng dụng của mạch điện tử điều khiển?

Máy giặt

B. Nồi cơm điện

C. Máy tính

D. Cả 3 câu trả lời đều sai

Đáp án: D. Vì máy giặt, máy tính, nồi cơm điện là những thiết bị dân dụng có mạch điện tử điều khiển.

Câu 3: Động cơ bước được ứng dụng trong:

A. Trong rô bốt

B. Trong máy bay lái để xác định phương và hướng.

C. Cả hai câu trả lời trên đều đúng

D. Cả hai câu trả lời trên đều sai

Câu trả lời:

Câu 4: Dựa vào điều gì để phân loại mạch điện tử điều khiển:

A. Dựa trên năng lực

B. Dựa vào chức năng

C. Dựa trên mức độ tự động hóa

D. Cả 3 câu trả lời đều đúng

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 5: Công dụng của mạch điện tử điều khiển là:

A. Kiểm soát tín hiệu

B. Điều khiển thiết bị điện dân dụng

C. Điều khiển trò chơi, giải trí

D. Cả 3 câu trả lời đều đúng

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 6: Đáp án nào sau đây không thuộc loại mạch điện tử điều khiển?

A. Kiểm soát tín hiệu

B. Điều khiển cứng bằng mạch điện tử

C. Điều khiển mà không cần lập trình

D. Kiểm soát tốc độ

Đáp án: C. Vì phân loại theo mức độ tự động hóa là điều khiển được lập trình.

Câu 7: Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Mạch điện tử điều khiển chỉ công suất lớn

B. Mạch điện tử điều khiển chỉ có công suất nhỏ

C. Mạch điều khiển điện tử chỉ có công suất trung bình

D. Mạch điện tử điều khiển có công suất lớn và công suất nhỏ.

Đáp án: D. Vì phân loại công suất bao gồm công suất lớn và công suất nhỏ.

Câu 8: Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Mạch điện tử điều khiển là mạch điện tử thực hiện chức năng điều khiển.

B. Mạch điều khiển tín hiệu là mạch điện tử điều khiển.

C. Mạch điều khiển tốc độ của động cơ xoay chiều một pha là mạch điều khiển điện tử.

D. Cả 3 câu trả lời đều đúng.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 9: Trong mô hình điều khiển công nghiệp từ máy tính, tín hiệu được lấy từ:

A. Màn hình

B. Bàn phím

C. Bộ điều khiển

D. Động cơ

Trả lời: BỎ

Câu 10: Sơ đồ khối chung của mạch điện tử điều khiển là gì:

Đáp án: C. Vì đáp án A thiếu đường phản hồi nên đáp án B sai hướng mũi tên, và đáp án D sai vị trí bản đồ đường đi.

Lý thuyết Công nghệ 12: Bài 13. Khái niệm về mạch điện tử điều khiển

I. Khái niệm về mạch điện tử điều khiển.

1. Tầm quan trọng

– Tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, rút ​​ngắn thời gian, giảm mệt mỏi cho người lao động.

2. Các khái niệm

– Các mạch điện tử thực hiện chức năng điều khiển được coi là mạch điện tử điều khiển.

3. Sơ đồ khối mạch điện tử điều khiển

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 13 có đáp án (ảnh 2)

4. Ví dụ:

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 13 có đáp án (ảnh 3)

Ghi chú :

a) Mô hình kiểm soát trong ngành

b) Điều khiển máy gia công kim loại

c) Điều khiển động cơ bước

d) Điều khiển tín hiệu giao thông


II. Sử dụng

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 13 có đáp án (ảnh 4)

III. Phân loại

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 13 có đáp án (ảnh 5)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Công nghệ 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 13 có đáp án

Video về Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 13 có đáp án

Wiki về Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 13 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 13 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 13 có đáp án -

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 13. Khái niệm về mạch điện tử điều khiển

Câu 1: Ứng dụng của mạch điện tử điều khiển là gì?

A. Vinasat 1. vệ tinh

B. Tàu con thoi

C. Động cơ bước

D. Cả 3 đáp án trên

Trả lời: DỄ DÀNG


Câu 2: Chọn câu trả lời sai: Thiết bị nào sau đây không thuộc ứng dụng của mạch điện tử điều khiển?

Máy giặt

B. Nồi cơm điện

C. Máy tính

D. Cả 3 câu trả lời đều sai

Đáp án: D. Vì máy giặt, máy tính, nồi cơm điện là những thiết bị dân dụng có mạch điện tử điều khiển.

Câu 3: Động cơ bước được ứng dụng trong:

A. Trong rô bốt

B. Trong máy bay lái để xác định phương và hướng.

C. Cả hai câu trả lời trên đều đúng

D. Cả hai câu trả lời trên đều sai

Câu trả lời:

Câu 4: Dựa vào điều gì để phân loại mạch điện tử điều khiển:

A. Dựa trên năng lực

B. Dựa vào chức năng

C. Dựa trên mức độ tự động hóa

D. Cả 3 câu trả lời đều đúng

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 5: Công dụng của mạch điện tử điều khiển là:

A. Kiểm soát tín hiệu

B. Điều khiển thiết bị điện dân dụng

C. Điều khiển trò chơi, giải trí

D. Cả 3 câu trả lời đều đúng

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 6: Đáp án nào sau đây không thuộc loại mạch điện tử điều khiển?

A. Kiểm soát tín hiệu

B. Điều khiển cứng bằng mạch điện tử

C. Điều khiển mà không cần lập trình

D. Kiểm soát tốc độ

Đáp án: C. Vì phân loại theo mức độ tự động hóa là điều khiển được lập trình.

Câu 7: Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Mạch điện tử điều khiển chỉ công suất lớn

B. Mạch điện tử điều khiển chỉ có công suất nhỏ

C. Mạch điều khiển điện tử chỉ có công suất trung bình

D. Mạch điện tử điều khiển có công suất lớn và công suất nhỏ.

Đáp án: D. Vì phân loại công suất bao gồm công suất lớn và công suất nhỏ.

Câu 8: Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Mạch điện tử điều khiển là mạch điện tử thực hiện chức năng điều khiển.

B. Mạch điều khiển tín hiệu là mạch điện tử điều khiển.

C. Mạch điều khiển tốc độ của động cơ xoay chiều một pha là mạch điều khiển điện tử.

D. Cả 3 câu trả lời đều đúng.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 9: Trong mô hình điều khiển công nghiệp từ máy tính, tín hiệu được lấy từ:

A. Màn hình

B. Bàn phím

C. Bộ điều khiển

D. Động cơ

Trả lời: BỎ

Câu 10: Sơ đồ khối chung của mạch điện tử điều khiển là gì:

Đáp án: C. Vì đáp án A thiếu đường phản hồi nên đáp án B sai hướng mũi tên, và đáp án D sai vị trí bản đồ đường đi.

Lý thuyết Công nghệ 12: Bài 13. Khái niệm về mạch điện tử điều khiển

I. Khái niệm về mạch điện tử điều khiển.

1. Tầm quan trọng

- Tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, rút ​​ngắn thời gian, giảm mệt mỏi cho người lao động.

2. Các khái niệm

- Các mạch điện tử thực hiện chức năng điều khiển được coi là mạch điện tử điều khiển.

3. Sơ đồ khối mạch điện tử điều khiển

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 13 có đáp án (ảnh 2)

4. Ví dụ:

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 13 có đáp án (ảnh 3)

Ghi chú :

a) Mô hình kiểm soát trong ngành

b) Điều khiển máy gia công kim loại

c) Điều khiển động cơ bước

d) Điều khiển tín hiệu giao thông


II. Sử dụng

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 13 có đáp án (ảnh 4)

III. Phân loại

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 13 có đáp án (ảnh 5)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Công nghệ 12

[rule_{ruleNumber}]

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 13. Khái niệm về mạch điện tử điều khiển

Câu 1: Ứng dụng của mạch điện tử điều khiển là gì?

A. Vinasat 1. vệ tinh

B. Tàu con thoi

C. Động cơ bước

D. Cả 3 đáp án trên

Trả lời: DỄ DÀNG


Câu 2: Chọn câu trả lời sai: Thiết bị nào sau đây không thuộc ứng dụng của mạch điện tử điều khiển?

Máy giặt

B. Nồi cơm điện

C. Máy tính

D. Cả 3 câu trả lời đều sai

Đáp án: D. Vì máy giặt, máy tính, nồi cơm điện là những thiết bị dân dụng có mạch điện tử điều khiển.

Câu 3: Động cơ bước được ứng dụng trong:

A. Trong rô bốt

B. Trong máy bay lái để xác định phương và hướng.

C. Cả hai câu trả lời trên đều đúng

D. Cả hai câu trả lời trên đều sai

Câu trả lời:

Câu 4: Dựa vào điều gì để phân loại mạch điện tử điều khiển:

A. Dựa trên năng lực

B. Dựa vào chức năng

C. Dựa trên mức độ tự động hóa

D. Cả 3 câu trả lời đều đúng

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 5: Công dụng của mạch điện tử điều khiển là:

A. Kiểm soát tín hiệu

B. Điều khiển thiết bị điện dân dụng

C. Điều khiển trò chơi, giải trí

D. Cả 3 câu trả lời đều đúng

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 6: Đáp án nào sau đây không thuộc loại mạch điện tử điều khiển?

A. Kiểm soát tín hiệu

B. Điều khiển cứng bằng mạch điện tử

C. Điều khiển mà không cần lập trình

D. Kiểm soát tốc độ

Đáp án: C. Vì phân loại theo mức độ tự động hóa là điều khiển được lập trình.

Câu 7: Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Mạch điện tử điều khiển chỉ công suất lớn

B. Mạch điện tử điều khiển chỉ có công suất nhỏ

C. Mạch điều khiển điện tử chỉ có công suất trung bình

D. Mạch điện tử điều khiển có công suất lớn và công suất nhỏ.

Đáp án: D. Vì phân loại công suất bao gồm công suất lớn và công suất nhỏ.

Câu 8: Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Mạch điện tử điều khiển là mạch điện tử thực hiện chức năng điều khiển.

B. Mạch điều khiển tín hiệu là mạch điện tử điều khiển.

C. Mạch điều khiển tốc độ của động cơ xoay chiều một pha là mạch điều khiển điện tử.

D. Cả 3 câu trả lời đều đúng.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 9: Trong mô hình điều khiển công nghiệp từ máy tính, tín hiệu được lấy từ:

A. Màn hình

B. Bàn phím

C. Bộ điều khiển

D. Động cơ

Trả lời: BỎ

Câu 10: Sơ đồ khối chung của mạch điện tử điều khiển là gì:

Đáp án: C. Vì đáp án A thiếu đường phản hồi nên đáp án B sai hướng mũi tên, và đáp án D sai vị trí bản đồ đường đi.

Lý thuyết Công nghệ 12: Bài 13. Khái niệm về mạch điện tử điều khiển

I. Khái niệm về mạch điện tử điều khiển.

1. Tầm quan trọng

– Tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, rút ​​ngắn thời gian, giảm mệt mỏi cho người lao động.

2. Các khái niệm

– Các mạch điện tử thực hiện chức năng điều khiển được coi là mạch điện tử điều khiển.

3. Sơ đồ khối mạch điện tử điều khiển

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 13 có đáp án (ảnh 2)

4. Ví dụ:

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 13 có đáp án (ảnh 3)

Ghi chú :

a) Mô hình kiểm soát trong ngành

b) Điều khiển máy gia công kim loại

c) Điều khiển động cơ bước

d) Điều khiển tín hiệu giao thông


II. Sử dụng

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 13 có đáp án (ảnh 4)

III. Phân loại

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 13 có đáp án (ảnh 5)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Công nghệ 12

Bạn thấy bài viết Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 13 có đáp án có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 13 có đáp án bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Trắc #nghiệm #Công #nghệ #Bài #có #đáp #án

Xem thêm bài viết hay:  Đặc điểm của ta khi chiến đấu tiến công

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button