Giáo Dục

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17. Các khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

Câu 1: Giai đoạn cuối của hệ thống thông tin là gì?

A. Ăng-ten

B. Modem

C. Màn hình TV

D. Cả 3 câu trả lời đều đúng

Câu trả lời:

Câu 2: Tín hiệu truyền đi có được thiết bị thu và phát không?

A. Modem

B. Màn hình TV

C. Loa

D. Cả 3 câu trả lời đều đúng

Trả lời: A

Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Tín hiệu âm thanh muốn truyền đi phải được biến đổi thành tín hiệu điện.

B. Tín hiệu hình ảnh muốn truyền đi phải được biến đổi thành tín hiệu điện.

C. Tín hiệu số và tín hiệu số muốn truyền đi phải được chuyển thành tín hiệu điện.

D. Cả 3 câu trả lời đều sai.

Đáp án: D. Vì cả 3 đáp án trên đều đúng.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Tín hiệu truyền đi được một thiết bị hoặc mạch điện nào đó thu và nhận.

B. Phần truyền đưa thông tin cần nhận đến nơi cần truyền.

C. Khối thông tin xử lý và khuếch đại nguồn tín hiệu

D. Phương tiện thông tin liên lạc như dây dẫn, cáp quang, sóng điện từ.

Đáp án: B. Vì phần phát sóng đưa nguồn thông tin đến nơi cần.

Câu 5: Sơ đồ khối của máy phát thông tin là gì?

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17 có đáp án

Câu 6: Sơ đồ khối của máy phát thông tin là:

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17 có đáp án (ảnh 2)

Đáp án: B. Vì đáp án D là sơ đồ khối của máy phát thông tin nên đáp án A và C sai.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hệ thống thông tin là hệ thống sử dụng các biện pháp để thông báo cho nhau những thông tin cần thiết.

B. Hệ thống viễn thông là hệ thống truyền thông tin trên một khoảng cách xa bằng sóng vô tuyến.

C. Hệ thống viễn thông là một bộ phận của hệ thống thông tin.

D. Cả 3 câu trả lời đều đúng.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 8: Có bao nhiêu phương thức truyền tải thông tin?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án: B. Vì nó truyền trực tuyến và truyền không gian.

Câu 9: Phương tiện truyền dẫn:

A. Truyền trực tuyến

B. Truyền trong không gian

C. Cả hai đều sai

D. Cả hai đều đúng

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 10: Tìm câu trả lời sai: Thiết bị truyền thông tin trong không gian là:

A. Điện thoại di động

B. Điện thoại cố định

C. Đài phát thanh

D. Ti vi

Đáp án: B. Vì điện thoại cố định đang phát trực tuyến.

Lý thuyết Công nghệ 12: Bài 17. Các khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

I. Các khái niệm

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17 có đáp án (ảnh 3)

Hệ thống thông tin là một hệ thống sử dụng các biện pháp để truyền đạt thông tin cần thiết cho nhau.

Xem thêm bài viết hay:  Bài 2 trang 79 sgk Lịch Sử 10

Hệ thống viễn thông là một hệ thống truyền thông tin trên một khoảng cách xa bằng sóng vô tuyến.

II. Sơ đồ khối, nguyên lý làm việc của hệ thống thông tin và viễn thông

1. Phát thông tin:

a) Sơ đồ khối

NGUỒN THÔNG TIN -> XỬ LÝ THÔNG TIN -> SẢN XUẤT, MÃ -> TRUYỀN TẢI

b) Nguyên lý làm việc

Nguồn tín hiệu cần truyền đi có thể được khối thông tin xử lý khuếch đại và xử lý. Sau đó, chúng được điều chế, mã hóa và gửi vào môi trường truyền dẫn để truyền đường dài.

2. Thu thập thông tin

a) Sơ đồ khối

NHẬN THÔNG TIN -> XỬ LÝ THÔNG TIN -> GIỚI THIỆU, KHAI THÁC -> CHẤM DỨT

b) Nguyên lý làm việc

Khối thông tin xử lý và khuếch đại tín hiệu thu được tại khối nhận thông tin. Sau đó chúng được khối giải điều chế chuyển sang dạng tín hiệu ban đầu, được giải mã và hiển thị ở đầu cuối.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Công nghệ 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17 có đáp án

Video về Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17 có đáp án

Wiki về Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17 có đáp án -

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17. Các khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

Câu 1: Giai đoạn cuối của hệ thống thông tin là gì?

A. Ăng-ten

B. Modem

C. Màn hình TV

D. Cả 3 câu trả lời đều đúng

Câu trả lời:

Câu 2: Tín hiệu truyền đi có được thiết bị thu và phát không?

A. Modem

B. Màn hình TV

C. Loa

D. Cả 3 câu trả lời đều đúng

Trả lời: A

Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Tín hiệu âm thanh muốn truyền đi phải được biến đổi thành tín hiệu điện.

B. Tín hiệu hình ảnh muốn truyền đi phải được biến đổi thành tín hiệu điện.

C. Tín hiệu số và tín hiệu số muốn truyền đi phải được chuyển thành tín hiệu điện.

D. Cả 3 câu trả lời đều sai.

Đáp án: D. Vì cả 3 đáp án trên đều đúng.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Tín hiệu truyền đi được một thiết bị hoặc mạch điện nào đó thu và nhận.

B. Phần truyền đưa thông tin cần nhận đến nơi cần truyền.

C. Khối thông tin xử lý và khuếch đại nguồn tín hiệu

D. Phương tiện thông tin liên lạc như dây dẫn, cáp quang, sóng điện từ.

Đáp án: B. Vì phần phát sóng đưa nguồn thông tin đến nơi cần.

Câu 5: Sơ đồ khối của máy phát thông tin là gì?

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17 có đáp án

Câu 6: Sơ đồ khối của máy phát thông tin là:

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17 có đáp án (ảnh 2)

Đáp án: B. Vì đáp án D là sơ đồ khối của máy phát thông tin nên đáp án A và C sai.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hệ thống thông tin là hệ thống sử dụng các biện pháp để thông báo cho nhau những thông tin cần thiết.

B. Hệ thống viễn thông là hệ thống truyền thông tin trên một khoảng cách xa bằng sóng vô tuyến.

Xem thêm bài viết hay:  Bài 6 trang 148 sgk Sinh 11 nâng cao

C. Hệ thống viễn thông là một bộ phận của hệ thống thông tin.

D. Cả 3 câu trả lời đều đúng.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 8: Có bao nhiêu phương thức truyền tải thông tin?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án: B. Vì nó truyền trực tuyến và truyền không gian.

Câu 9: Phương tiện truyền dẫn:

A. Truyền trực tuyến

B. Truyền trong không gian

C. Cả hai đều sai

D. Cả hai đều đúng

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 10: Tìm câu trả lời sai: Thiết bị truyền thông tin trong không gian là:

A. Điện thoại di động

B. Điện thoại cố định

C. Đài phát thanh

D. Ti vi

Đáp án: B. Vì điện thoại cố định đang phát trực tuyến.

Lý thuyết Công nghệ 12: Bài 17. Các khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

I. Các khái niệm

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17 có đáp án (ảnh 3)

Hệ thống thông tin là một hệ thống sử dụng các biện pháp để truyền đạt thông tin cần thiết cho nhau.

Hệ thống viễn thông là một hệ thống truyền thông tin trên một khoảng cách xa bằng sóng vô tuyến.

II. Sơ đồ khối, nguyên lý làm việc của hệ thống thông tin và viễn thông

1. Phát thông tin:

a) Sơ đồ khối

NGUỒN THÔNG TIN -> XỬ LÝ THÔNG TIN -> SẢN XUẤT, MÃ -> TRUYỀN TẢI

b) Nguyên lý làm việc

Nguồn tín hiệu cần truyền đi có thể được khối thông tin xử lý khuếch đại và xử lý. Sau đó, chúng được điều chế, mã hóa và gửi vào môi trường truyền dẫn để truyền đường dài.

2. Thu thập thông tin

a) Sơ đồ khối

NHẬN THÔNG TIN -> XỬ LÝ THÔNG TIN -> GIỚI THIỆU, KHAI THÁC -> CHẤM DỨT

b) Nguyên lý làm việc

Khối thông tin xử lý và khuếch đại tín hiệu thu được tại khối nhận thông tin. Sau đó chúng được khối giải điều chế chuyển sang dạng tín hiệu ban đầu, được giải mã và hiển thị ở đầu cuối.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Công nghệ 12

 

[rule_{ruleNumber}]

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17. Các khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

Câu 1: Giai đoạn cuối của hệ thống thông tin là gì?

A. Ăng-ten

B. Modem

C. Màn hình TV

D. Cả 3 câu trả lời đều đúng

Câu trả lời:

Câu 2: Tín hiệu truyền đi có được thiết bị thu và phát không?

A. Modem

B. Màn hình TV

C. Loa

D. Cả 3 câu trả lời đều đúng

Trả lời: A

Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Tín hiệu âm thanh muốn truyền đi phải được biến đổi thành tín hiệu điện.

B. Tín hiệu hình ảnh muốn truyền đi phải được biến đổi thành tín hiệu điện.

C. Tín hiệu số và tín hiệu số muốn truyền đi phải được chuyển thành tín hiệu điện.

D. Cả 3 câu trả lời đều sai.

Đáp án: D. Vì cả 3 đáp án trên đều đúng.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Tín hiệu truyền đi được một thiết bị hoặc mạch điện nào đó thu và nhận.

B. Phần truyền đưa thông tin cần nhận đến nơi cần truyền.

C. Khối thông tin xử lý và khuếch đại nguồn tín hiệu

Xem thêm bài viết hay:  Bài 12 trang 13 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

D. Phương tiện thông tin liên lạc như dây dẫn, cáp quang, sóng điện từ.

Đáp án: B. Vì phần phát sóng đưa nguồn thông tin đến nơi cần.

Câu 5: Sơ đồ khối của máy phát thông tin là gì?

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17 có đáp án

Câu 6: Sơ đồ khối của máy phát thông tin là:

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17 có đáp án (ảnh 2)

Đáp án: B. Vì đáp án D là sơ đồ khối của máy phát thông tin nên đáp án A và C sai.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hệ thống thông tin là hệ thống sử dụng các biện pháp để thông báo cho nhau những thông tin cần thiết.

B. Hệ thống viễn thông là hệ thống truyền thông tin trên một khoảng cách xa bằng sóng vô tuyến.

C. Hệ thống viễn thông là một bộ phận của hệ thống thông tin.

D. Cả 3 câu trả lời đều đúng.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 8: Có bao nhiêu phương thức truyền tải thông tin?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án: B. Vì nó truyền trực tuyến và truyền không gian.

Câu 9: Phương tiện truyền dẫn:

A. Truyền trực tuyến

B. Truyền trong không gian

C. Cả hai đều sai

D. Cả hai đều đúng

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 10: Tìm câu trả lời sai: Thiết bị truyền thông tin trong không gian là:

A. Điện thoại di động

B. Điện thoại cố định

C. Đài phát thanh

D. Ti vi

Đáp án: B. Vì điện thoại cố định đang phát trực tuyến.

Lý thuyết Công nghệ 12: Bài 17. Các khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

I. Các khái niệm

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17 có đáp án (ảnh 3)

Hệ thống thông tin là một hệ thống sử dụng các biện pháp để truyền đạt thông tin cần thiết cho nhau.

Hệ thống viễn thông là một hệ thống truyền thông tin trên một khoảng cách xa bằng sóng vô tuyến.

II. Sơ đồ khối, nguyên lý làm việc của hệ thống thông tin và viễn thông

1. Phát thông tin:

a) Sơ đồ khối

NGUỒN THÔNG TIN -> XỬ LÝ THÔNG TIN -> SẢN XUẤT, MÃ -> TRUYỀN TẢI

b) Nguyên lý làm việc

Nguồn tín hiệu cần truyền đi có thể được khối thông tin xử lý khuếch đại và xử lý. Sau đó, chúng được điều chế, mã hóa và gửi vào môi trường truyền dẫn để truyền đường dài.

2. Thu thập thông tin

a) Sơ đồ khối

NHẬN THÔNG TIN -> XỬ LÝ THÔNG TIN -> GIỚI THIỆU, KHAI THÁC -> CHẤM DỨT

b) Nguyên lý làm việc

Khối thông tin xử lý và khuếch đại tín hiệu thu được tại khối nhận thông tin. Sau đó chúng được khối giải điều chế chuyển sang dạng tín hiệu ban đầu, được giải mã và hiển thị ở đầu cuối.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Công nghệ 12

Bạn thấy bài viết Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17 có đáp án có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17 có đáp án bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Trắc #nghiệm #Công #nghệ #Bài #có #đáp #án

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button