Giáo Dục

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2. Điện trở – tụ điện – cuộn cảm

Câu 1: Công thức tính điện dung là:

CÂY RÌU = 2πƒC

B. XLỜI ĐỀ NGHỊ = 2πƒL

C. XLỜI ĐỀ NGHỊ = 1 / 2πƒL

D. X = 1 / 2πƒC

Đáp án: D. Vì đáp án B là công thức tính tự cảm nên đáp án A và C là công thức sai.


Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Điện trở có vạch màu là cơ sở để xác định giá trị.

B. Đối với nhiệt điện trở có hệ số dương, khi nhiệt độ tăng R tăng.

C. Đối với điện trở biến thiên hiệu điện thế, khi U tăng thì R tăng

D. Đối với một quang trở, khi có ánh sáng chiếu vào thì R giảm

Đáp án: C. Vì đối với biến trở có hiệu điện thế thì U tăng, R giảm.

Câu 3: Công thức tính hệ số chất lượng:

A. Q = 2ƒL / r

B. Q = (2L / r) π

C. Q = (2ƒL / r) π

D. Q = 2πƒL

Câu trả lời:

Câu 4: Kí hiệu của tụ điện là:

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án

Đáp án: D. Vì đáp án A là tụ điện cố định, đáp án B là tụ điện biến thiên và đáp án C là tụ điện bán điều chỉnh.

Câu 5: Tụ điện nào sau đây bị phân cực?

A. Tụ điện quay

B. Tụ giấy

C. Tụ điện

D. Tụ điện mica

Đáp án: C. Vì chỉ có tụ điện là phân cực

Câu 6: Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Giá trị điện trở cho biết khả năng chịu đựng của biến trở đối với cường độ dòng điện chạy qua nó.

B. Giá trị điện dung cho biết dung kháng của tụ điện đối với dòng điện chạy qua nó.

C. Giá trị độ tự cảm cho biết cảm kháng của cuộn cảm đối với dòng điện chạy qua nó.

D. Cả 3 câu trả lời đều đúng.

Đáp án: A. Vì điện dung của tụ điện cho biết cường độ dòng điện chạy qua nó bằng bao nhiêu nên cảm kháng của cuộn cảm cho biết cường độ dòng điện chạy qua nó bằng bao nhiêu.

Câu 7: Trong các tụ điện sau, tụ điện nào khi mắc vào mạch nguồn điện phải đặt đúng chiều điện áp:

A. Tụ điện mica

B. Tụ điện

C. Tụ điện bằng ni lông

D. Tụ dầu

Đáp án: B. Vì chỉ có tụ điện phân cực.

Câu 8: Công dụng của điện trở:

A. Phân chia điện áp

B. Ngăn dòng điện một chiều

C. Ngăn cản dòng điện xoay chiều

D. Giới hạn hoặc điều chỉnh sự phân chia dòng điện và điện áp

Đáp án: D. Vì tụ điện ngăn dòng điện một chiều nên cuộn cảm cản dòng điện xoay chiều.

Câu 9: Đơn vị đo điện trở là:

A. Hả

B. Fara

C. Henry

D. Watt

Đáp án: A. Vì fara là đơn vị của điện dung, henry là đơn vị của độ tự cảm và oát là đơn vị của công suất.

Câu 10: Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Tụ điện ngăn cản dòng điện xoay chiều, cho dòng điện một chiều chạy qua.

B. Cuộn cảm ngăn dòng điện một chiều, cho dòng điện xoay chiều chạy qua.

C. Tụ điện ngăn cản dòng điện một chiều và xoay chiều chạy qua.

D. Cuộn cảm ngăn dòng điện xoay chiều, cho dòng điện một chiều chạy qua.

Trả lời: DỄ DÀNG

Lý thuyết Công nghệ 12: Bài 2. Điện trở – Tụ điện – Cuộn cảm

I. Kháng chiến. (R)

1. Công dụng và cấu tạo.

– Công dụng: hạn chế, điều chỉnh dòng điện và phân áp.

– Cấu tạo: là chất dẫn điện hoặc bột than bọc ngoài lõi sứ.

2. Phân loại, ký hiệu.

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án (ảnh 2)

– Phân loại: để phân loại điện trở dựa vào hệ số công suất, trị số và đại lượng vật lý.

– Biểu tượng:

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án (ảnh 3)

3. Dữ liệu kỹ thuật.

– Giá trị: cho biết mức điện trở của điện trở. Đơn vị của điện trở là ohms

– Công suất định mức: là mức cho phép của điện trở. Đơn vị là watt (W)

II. Tụ điện (C)

1. Công dụng và cấu tạo.

– Công dụng: ngăn dòng điện một chiều và cho dòng điện xoay chiều chạy qua.

– Cấu tạo: gồm hai vật dẫn đặt gần nhau, ngăn cách nhau bằng một lớp điện môi.

2. Phân loại, ký hiệu.

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án (ảnh 4)

– Phân loại: các loại tụ thường dùng là tụ giấy, tụ mica, tụ nylon, tụ dầu, tụ hóa chất.

Thông số kỹ thuật.

– Trị số: cho biết khả năng tích lũy năng lượng điện trường của tụ điện.

3. Đơn vị tụ điện: fara (F)

– Điện áp định mức: là giá trị lớn nhất cho phép đặt lên tụ điện.

– Điện dung của tụ điện (Xc) là đại lượng cản trở dòng điện chạy qua nó.

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án (ảnh 5)

III. Cuộn cảm (L).

1. Công dụng và cấu tạo.

– Công dụng: dùng để dẫn dòng điện một chiều, ngăn dòng điện cao tần.

– Cấu tạo: dùng dây quấn thành cuộn dây, bên trong có lõi.

2. Phân loại, ký hiệu.

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án (ảnh 6)

– Phân loại: Cuộn cảm được chia thành các loại như sau: cuộn cao tần, cuộn trung tần, cuộn phân tần.

– Biểu tượng:

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án (ảnh 7)

3. Dữ liệu kỹ thuật.

– Trị số điện cảm: cho biết khả năng tích tụ năng lượng từ trường của cuộn cảm.

Đơn vị cuộn cảm là henry (H)

– Hệ số chất lượng: đặc trưng cho sự tiêu hao năng lượng trong cuộn cảm.

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án (ảnh 8)

– Độ tự cảm của cuộn cảm (XL)

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án (ảnh 9)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Công nghệ 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án

Video về Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án

Wiki về Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án -

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2. Điện trở – tụ điện – cuộn cảm

Câu 1: Công thức tính điện dung là:

CÂY RÌU = 2πƒC

B. XLỜI ĐỀ NGHỊ = 2πƒL

C. XLỜI ĐỀ NGHỊ = 1 / 2πƒL

D. X = 1 / 2πƒC

Đáp án: D. Vì đáp án B là công thức tính tự cảm nên đáp án A và C là công thức sai.


Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Điện trở có vạch màu là cơ sở để xác định giá trị.

B. Đối với nhiệt điện trở có hệ số dương, khi nhiệt độ tăng R tăng.

C. Đối với điện trở biến thiên hiệu điện thế, khi U tăng thì R tăng

D. Đối với một quang trở, khi có ánh sáng chiếu vào thì R giảm

Đáp án: C. Vì đối với biến trở có hiệu điện thế thì U tăng, R giảm.

Câu 3: Công thức tính hệ số chất lượng:

A. Q = 2ƒL / r

B. Q = (2L / r) π

C. Q = (2ƒL / r) π

D. Q = 2πƒL

Câu trả lời:

Câu 4: Kí hiệu của tụ điện là:

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án

Đáp án: D. Vì đáp án A là tụ điện cố định, đáp án B là tụ điện biến thiên và đáp án C là tụ điện bán điều chỉnh.

Câu 5: Tụ điện nào sau đây bị phân cực?

A. Tụ điện quay

B. Tụ giấy

C. Tụ điện

D. Tụ điện mica

Đáp án: C. Vì chỉ có tụ điện là phân cực

Câu 6: Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Giá trị điện trở cho biết khả năng chịu đựng của biến trở đối với cường độ dòng điện chạy qua nó.

B. Giá trị điện dung cho biết dung kháng của tụ điện đối với dòng điện chạy qua nó.

C. Giá trị độ tự cảm cho biết cảm kháng của cuộn cảm đối với dòng điện chạy qua nó.

D. Cả 3 câu trả lời đều đúng.

Đáp án: A. Vì điện dung của tụ điện cho biết cường độ dòng điện chạy qua nó bằng bao nhiêu nên cảm kháng của cuộn cảm cho biết cường độ dòng điện chạy qua nó bằng bao nhiêu.

Câu 7: Trong các tụ điện sau, tụ điện nào khi mắc vào mạch nguồn điện phải đặt đúng chiều điện áp:

A. Tụ điện mica

B. Tụ điện

C. Tụ điện bằng ni lông

D. Tụ dầu

Đáp án: B. Vì chỉ có tụ điện phân cực.

Câu 8: Công dụng của điện trở:

A. Phân chia điện áp

B. Ngăn dòng điện một chiều

C. Ngăn cản dòng điện xoay chiều

D. Giới hạn hoặc điều chỉnh sự phân chia dòng điện và điện áp

Đáp án: D. Vì tụ điện ngăn dòng điện một chiều nên cuộn cảm cản dòng điện xoay chiều.

Câu 9: Đơn vị đo điện trở là:

A. Hả

B. Fara

C. Henry

D. Watt

Đáp án: A. Vì fara là đơn vị của điện dung, henry là đơn vị của độ tự cảm và oát là đơn vị của công suất.

Câu 10: Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Tụ điện ngăn cản dòng điện xoay chiều, cho dòng điện một chiều chạy qua.

B. Cuộn cảm ngăn dòng điện một chiều, cho dòng điện xoay chiều chạy qua.

C. Tụ điện ngăn cản dòng điện một chiều và xoay chiều chạy qua.

D. Cuộn cảm ngăn dòng điện xoay chiều, cho dòng điện một chiều chạy qua.

Trả lời: DỄ DÀNG

Lý thuyết Công nghệ 12: Bài 2. Điện trở – Tụ điện – Cuộn cảm

I. Kháng chiến. (R)

1. Công dụng và cấu tạo.

– Công dụng: hạn chế, điều chỉnh dòng điện và phân áp.

– Cấu tạo: là chất dẫn điện hoặc bột than bọc ngoài lõi sứ.

2. Phân loại, ký hiệu.

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án (ảnh 2)

– Phân loại: để phân loại điện trở dựa vào hệ số công suất, trị số và đại lượng vật lý.

– Biểu tượng:

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án (ảnh 3)

3. Dữ liệu kỹ thuật.

– Giá trị: cho biết mức điện trở của điện trở. Đơn vị của điện trở là ohms

– Công suất định mức: là mức cho phép của điện trở. Đơn vị là watt (W)

II. Tụ điện (C)

1. Công dụng và cấu tạo.

– Công dụng: ngăn dòng điện một chiều và cho dòng điện xoay chiều chạy qua.

– Cấu tạo: gồm hai vật dẫn đặt gần nhau, ngăn cách nhau bằng một lớp điện môi.

2. Phân loại, ký hiệu.

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án (ảnh 4)

– Phân loại: các loại tụ thường dùng là tụ giấy, tụ mica, tụ nylon, tụ dầu, tụ hóa chất.

Thông số kỹ thuật.

– Trị số: cho biết khả năng tích lũy năng lượng điện trường của tụ điện.

3. Đơn vị tụ điện: fara (F)

– Điện áp định mức: là giá trị lớn nhất cho phép đặt lên tụ điện.

– Điện dung của tụ điện (Xc) là đại lượng cản trở dòng điện chạy qua nó.

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án (ảnh 5)

III. Cuộn cảm (L).

1. Công dụng và cấu tạo.

– Công dụng: dùng để dẫn dòng điện một chiều, ngăn dòng điện cao tần.

– Cấu tạo: dùng dây quấn thành cuộn dây, bên trong có lõi.

2. Phân loại, ký hiệu.

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án (ảnh 6)

– Phân loại: Cuộn cảm được chia thành các loại như sau: cuộn cao tần, cuộn trung tần, cuộn phân tần.

– Biểu tượng:

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án (ảnh 7)

3. Dữ liệu kỹ thuật.

– Trị số điện cảm: cho biết khả năng tích tụ năng lượng từ trường của cuộn cảm.

Đơn vị cuộn cảm là henry (H)

– Hệ số chất lượng: đặc trưng cho sự tiêu hao năng lượng trong cuộn cảm.

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án (ảnh 8)

– Độ tự cảm của cuộn cảm (XL)

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án (ảnh 9)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Công nghệ 12

 

[rule_{ruleNumber}]

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2. Điện trở – tụ điện – cuộn cảm

Câu 1: Công thức tính điện dung là:

CÂY RÌU = 2πƒC

B. XLỜI ĐỀ NGHỊ = 2πƒL

C. XLỜI ĐỀ NGHỊ = 1 / 2πƒL

D. X = 1 / 2πƒC

Đáp án: D. Vì đáp án B là công thức tính tự cảm nên đáp án A và C là công thức sai.


Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Điện trở có vạch màu là cơ sở để xác định giá trị.

B. Đối với nhiệt điện trở có hệ số dương, khi nhiệt độ tăng R tăng.

C. Đối với điện trở biến thiên hiệu điện thế, khi U tăng thì R tăng

D. Đối với một quang trở, khi có ánh sáng chiếu vào thì R giảm

Đáp án: C. Vì đối với biến trở có hiệu điện thế thì U tăng, R giảm.

Câu 3: Công thức tính hệ số chất lượng:

A. Q = 2ƒL / r

B. Q = (2L / r) π

C. Q = (2ƒL / r) π

D. Q = 2πƒL

Câu trả lời:

Câu 4: Kí hiệu của tụ điện là:

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án

Đáp án: D. Vì đáp án A là tụ điện cố định, đáp án B là tụ điện biến thiên và đáp án C là tụ điện bán điều chỉnh.

Câu 5: Tụ điện nào sau đây bị phân cực?

A. Tụ điện quay

B. Tụ giấy

C. Tụ điện

D. Tụ điện mica

Đáp án: C. Vì chỉ có tụ điện là phân cực

Câu 6: Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Giá trị điện trở cho biết khả năng chịu đựng của biến trở đối với cường độ dòng điện chạy qua nó.

B. Giá trị điện dung cho biết dung kháng của tụ điện đối với dòng điện chạy qua nó.

C. Giá trị độ tự cảm cho biết cảm kháng của cuộn cảm đối với dòng điện chạy qua nó.

D. Cả 3 câu trả lời đều đúng.

Đáp án: A. Vì điện dung của tụ điện cho biết cường độ dòng điện chạy qua nó bằng bao nhiêu nên cảm kháng của cuộn cảm cho biết cường độ dòng điện chạy qua nó bằng bao nhiêu.

Câu 7: Trong các tụ điện sau, tụ điện nào khi mắc vào mạch nguồn điện phải đặt đúng chiều điện áp:

A. Tụ điện mica

B. Tụ điện

C. Tụ điện bằng ni lông

D. Tụ dầu

Đáp án: B. Vì chỉ có tụ điện phân cực.

Câu 8: Công dụng của điện trở:

A. Phân chia điện áp

B. Ngăn dòng điện một chiều

C. Ngăn cản dòng điện xoay chiều

D. Giới hạn hoặc điều chỉnh sự phân chia dòng điện và điện áp

Đáp án: D. Vì tụ điện ngăn dòng điện một chiều nên cuộn cảm cản dòng điện xoay chiều.

Câu 9: Đơn vị đo điện trở là:

A. Hả

B. Fara

C. Henry

D. Watt

Đáp án: A. Vì fara là đơn vị của điện dung, henry là đơn vị của độ tự cảm và oát là đơn vị của công suất.

Câu 10: Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Tụ điện ngăn cản dòng điện xoay chiều, cho dòng điện một chiều chạy qua.

B. Cuộn cảm ngăn dòng điện một chiều, cho dòng điện xoay chiều chạy qua.

C. Tụ điện ngăn cản dòng điện một chiều và xoay chiều chạy qua.

D. Cuộn cảm ngăn dòng điện xoay chiều, cho dòng điện một chiều chạy qua.

Trả lời: DỄ DÀNG

Lý thuyết Công nghệ 12: Bài 2. Điện trở – Tụ điện – Cuộn cảm

I. Kháng chiến. (R)

1. Công dụng và cấu tạo.

– Công dụng: hạn chế, điều chỉnh dòng điện và phân áp.

– Cấu tạo: là chất dẫn điện hoặc bột than bọc ngoài lõi sứ.

2. Phân loại, ký hiệu.

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án (ảnh 2)

– Phân loại: để phân loại điện trở dựa vào hệ số công suất, trị số và đại lượng vật lý.

– Biểu tượng:

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án (ảnh 3)

3. Dữ liệu kỹ thuật.

– Giá trị: cho biết mức điện trở của điện trở. Đơn vị của điện trở là ohms

– Công suất định mức: là mức cho phép của điện trở. Đơn vị là watt (W)

II. Tụ điện (C)

1. Công dụng và cấu tạo.

– Công dụng: ngăn dòng điện một chiều và cho dòng điện xoay chiều chạy qua.

– Cấu tạo: gồm hai vật dẫn đặt gần nhau, ngăn cách nhau bằng một lớp điện môi.

2. Phân loại, ký hiệu.

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án (ảnh 4)

– Phân loại: các loại tụ thường dùng là tụ giấy, tụ mica, tụ nylon, tụ dầu, tụ hóa chất.

Thông số kỹ thuật.

– Trị số: cho biết khả năng tích lũy năng lượng điện trường của tụ điện.

3. Đơn vị tụ điện: fara (F)

– Điện áp định mức: là giá trị lớn nhất cho phép đặt lên tụ điện.

– Điện dung của tụ điện (Xc) là đại lượng cản trở dòng điện chạy qua nó.

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án (ảnh 5)

III. Cuộn cảm (L).

1. Công dụng và cấu tạo.

– Công dụng: dùng để dẫn dòng điện một chiều, ngăn dòng điện cao tần.

– Cấu tạo: dùng dây quấn thành cuộn dây, bên trong có lõi.

2. Phân loại, ký hiệu.

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án (ảnh 6)

– Phân loại: Cuộn cảm được chia thành các loại như sau: cuộn cao tần, cuộn trung tần, cuộn phân tần.

– Biểu tượng:

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án (ảnh 7)

3. Dữ liệu kỹ thuật.

– Trị số điện cảm: cho biết khả năng tích tụ năng lượng từ trường của cuộn cảm.

Đơn vị cuộn cảm là henry (H)

– Hệ số chất lượng: đặc trưng cho sự tiêu hao năng lượng trong cuộn cảm.

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án (ảnh 8)

– Độ tự cảm của cuộn cảm (XL)

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án (ảnh 9)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Công nghệ 12

Bạn thấy bài viết Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 có đáp án bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Trắc #nghiệm #Công #nghệ #Bài #có #đáp #án

Xem thêm bài viết hay:  Bài 3 trang 186 SGK Vật Lý 10

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button