Giáo Dục

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 20 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 20. Ti vi

Câu 1: Khối dò sóng cao tần, trung tần, sau khi điều chỉnh vi sai tần số và hệ số khuếch đại sẽ đưa tín hiệu về khối:

A. 2

B. 3

C. 4

D. Mang đến cả ba khối: 2,3,4

Trả lời: DỄ DÀNG


Câu 2: Nhiệm vụ của khối xử lý tín hiệu âm thanh là:

A. Nhận tín hiệu sóng mang âm thanh.

B. Khuếch đại rồi xuất ra loa.

C. Nhận tín hiệu sóng mang âm tần, khuếch đại, tách sóng điều chế và khuếch đại âm tần để đưa ra loa.

D. Nhận tín hiệu sóng mang âm tần, khuếch đại, phát hiện điều tần và khuếch đại cao tần ra loa xuất.

Câu trả lời:

Câu 3: Nhiệm vụ của khối vi xử lý và điều khiển:

A. Nhận lệnh điều khiển từ xa

B. Nhận lệnh điều khiển từ các mạch trong máy

C. Nhận lệnh điều khiển từ thao tác nhấn phím

D. Nhận lệnh từ điều khiển từ xa hoặc nhấn phím để điều khiển hoạt động của máy thu.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 4: Khối cao tần, trung tần và khối tách sóng nhận tín hiệu tần số cao từ:

A. Khối nguồn

B. Khối vi xử lý và bộ điều khiển

C. Ăng-ten

D. Do máy phát điện

Câu trả lời:

Câu 5: Một máy thu hình chỉ có âm thanh, khối nào bị hỏng:

A. Khối xử lý tín hiệu video

B. Khối khôi phục hình ảnh

C. Khối đồng bộ và bộ tạo xung quét

D. Khối nguồn

Trả lời: A

Câu 6: Khối xử lý tín hiệu hình ảnh sẽ khuếch đại tín hiệu màu

A. Đỏ

B. Luc

Yên tĩnh

D. Cả 3 màu: đỏ, lục, lam

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu hỏi 7: Máy ảnh:

A. Là thiết bị thu tín hiệu âm thanh

B. Là thiết bị thu tín hiệu hình ảnh.

C. Là thiết bị thu tín hiệu âm thanh và hình ảnh.

D. Là thiết bị thu và tái tạo tín hiệu âm thanh và hình ảnh của đài truyền hình.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Tín hiệu hình ảnh được xử lý rồi đưa ra đèn.

B. Tín hiệu âm thanh được xử lý rồi xuất ra loa.

C. Cả hai câu trả lời đều đúng.

D. Cả hai câu trả lời đều sai.

Đáp án: D. Vì cả hai đáp án trên đều đúng

Câu 9: Sơ đồ khối của một máy thu hình màu có bao nhiêu khối:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu trả lời:

Câu 10: Máy ảnh bao gồm:

A. Máy ảnh đen

B. Máy thu trắng

C. Máy thu màu

D. Máy thu đen trắng và màu

Trả lời: DỄ DÀNG

Lý thuyết Công nghệ 12: Bài 20. Ti vi

1. Khái niệm về máy thu hình

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 20 có đáp án (ảnh 2)

– Máy thu hình là thiết bị thu và tái tạo tín hiệu âm thanh, hình ảnh của đài truyền hình.

2. Phân loại

– Đầu ghi hình đen trắng.

– Máy ảnh màu

3. Chức năng của khối

một. Khối tần số cao và trung tần (1):

– Có nhiệm vụ thu tín hiệu từ anten, khuếch đại tín hiệu này, dò sóng hình ảnh, tự động điều chỉnh vi sai tần số và hệ số khuếch đại, đưa tín hiệu về khối 2, 3, 4.

b. Khối xử lý âm thanh (2):

– Có nhiệm vụ nhận tín hiệu sóng mang âm thanh, tiền khuếch đại, dò sóng và khuếch đại công suất ra loa.

c. Khối xử lý hình ảnh (3):

– Có nhiệm vụ nhận tín hiệu hình ảnh, khuếch đại tín hiệu này, giải mã màu, khuếch đại tín hiệu màu để đưa đến 3 đèn màu catốt.

d. Khối đồng bộ hóa và tạo xung quét (4):

– Có nhiệm vụ tách xung đồng bộ dòng điện và xung đồng bộ màn, các xung quét màn được đưa đến cuộn lái tia của đèn hình. Đồng thời ở khối này cũng sinh ra điện áp cao để đưa đến cực dương của đèn.

e. Khối khôi phục hình ảnh (5):

– Có nhiệm vụ thu tín hiệu hình ảnh màu, tín hiệu quét để khôi phục hình ảnh phát ra màn hình.

f. Khối xử lý và điều khiển (6):

– Có nhiệm vụ nhận lệnh điều khiển từ xa hoặc các phím bấm để điều khiển hoạt động của camera

g. Khối nguồn (7):

có nhiệm vụ tạo ra các mức điện áp cần thiết để cung cấp cho các khối làm việc

4. Sơ đồ:

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 20 có đáp án (ảnh 3)

5. Nguyên lý làm việc:

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 20 có đáp án (ảnh 4)

– Cơ chế truyền và nhận màu trong máy thu hình màu là sự kết hợp của các màu cơ bản đỏ (R), lục (G), lam (B).

– Tín hiệu từ bộ tách ảnh đến: Khối 1 khuếch đại và xử lý tín hiệu chói Y. Khối 2 giải mã màu RY và BY.

– Ngõ ra của khối 1 và khối 2 được đưa vào mạch ma trận 3 để phục hồi 3 tín hiệu màu sơ cấp.

– Các tín hiệu màu cơ bản này được khuếch đại lần cuối qua các khối 4, 5, 6 sao cho biên độ đủ lớn và ngược pha với cực tím âm rồi đưa đến ba catốt của đèn hình màu điều khiển ba chùm điện tử bắn vào các ống. lần lượt là đỏ, lục và lam trên màn hình.

Các màu cơ bản ở trên được trộn hoàn toàn với nhau để tạo thành hình ảnh màu.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Công nghệ 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 20 có đáp án

Video về Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 20 có đáp án

Wiki về Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 20 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 20 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 20 có đáp án -

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 20. Ti vi

Câu 1: Khối dò sóng cao tần, trung tần, sau khi điều chỉnh vi sai tần số và hệ số khuếch đại sẽ đưa tín hiệu về khối:

A. 2

B. 3

C. 4

D. Mang đến cả ba khối: 2,3,4

Trả lời: DỄ DÀNG


Câu 2: Nhiệm vụ của khối xử lý tín hiệu âm thanh là:

A. Nhận tín hiệu sóng mang âm thanh.

B. Khuếch đại rồi xuất ra loa.

C. Nhận tín hiệu sóng mang âm tần, khuếch đại, tách sóng điều chế và khuếch đại âm tần để đưa ra loa.

D. Nhận tín hiệu sóng mang âm tần, khuếch đại, phát hiện điều tần và khuếch đại cao tần ra loa xuất.

Câu trả lời:

Câu 3: Nhiệm vụ của khối vi xử lý và điều khiển:

A. Nhận lệnh điều khiển từ xa

B. Nhận lệnh điều khiển từ các mạch trong máy

C. Nhận lệnh điều khiển từ thao tác nhấn phím

D. Nhận lệnh từ điều khiển từ xa hoặc nhấn phím để điều khiển hoạt động của máy thu.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 4: Khối cao tần, trung tần và khối tách sóng nhận tín hiệu tần số cao từ:

A. Khối nguồn

B. Khối vi xử lý và bộ điều khiển

C. Ăng-ten

D. Do máy phát điện

Câu trả lời:

Câu 5: Một máy thu hình chỉ có âm thanh, khối nào bị hỏng:

A. Khối xử lý tín hiệu video

B. Khối khôi phục hình ảnh

C. Khối đồng bộ và bộ tạo xung quét

D. Khối nguồn

Trả lời: A

Câu 6: Khối xử lý tín hiệu hình ảnh sẽ khuếch đại tín hiệu màu

A. Đỏ

B. Luc

Yên tĩnh

D. Cả 3 màu: đỏ, lục, lam

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu hỏi 7: Máy ảnh:

A. Là thiết bị thu tín hiệu âm thanh

B. Là thiết bị thu tín hiệu hình ảnh.

C. Là thiết bị thu tín hiệu âm thanh và hình ảnh.

D. Là thiết bị thu và tái tạo tín hiệu âm thanh và hình ảnh của đài truyền hình.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Tín hiệu hình ảnh được xử lý rồi đưa ra đèn.

B. Tín hiệu âm thanh được xử lý rồi xuất ra loa.

C. Cả hai câu trả lời đều đúng.

D. Cả hai câu trả lời đều sai.

Đáp án: D. Vì cả hai đáp án trên đều đúng

Câu 9: Sơ đồ khối của một máy thu hình màu có bao nhiêu khối:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu trả lời:

Câu 10: Máy ảnh bao gồm:

A. Máy ảnh đen

B. Máy thu trắng

C. Máy thu màu

D. Máy thu đen trắng và màu

Trả lời: DỄ DÀNG

Lý thuyết Công nghệ 12: Bài 20. Ti vi

1. Khái niệm về máy thu hình

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 20 có đáp án (ảnh 2)

- Máy thu hình là thiết bị thu và tái tạo tín hiệu âm thanh, hình ảnh của đài truyền hình.

2. Phân loại

- Đầu ghi hình đen trắng.

- Máy ảnh màu

3. Chức năng của khối

một. Khối tần số cao và trung tần (1):

- Có nhiệm vụ thu tín hiệu từ anten, khuếch đại tín hiệu này, dò sóng hình ảnh, tự động điều chỉnh vi sai tần số và hệ số khuếch đại, đưa tín hiệu về khối 2, 3, 4.

b. Khối xử lý âm thanh (2):

- Có nhiệm vụ nhận tín hiệu sóng mang âm thanh, tiền khuếch đại, dò sóng và khuếch đại công suất ra loa.

c. Khối xử lý hình ảnh (3):

- Có nhiệm vụ nhận tín hiệu hình ảnh, khuếch đại tín hiệu này, giải mã màu, khuếch đại tín hiệu màu để đưa đến 3 đèn màu catốt.

d. Khối đồng bộ hóa và tạo xung quét (4):

- Có nhiệm vụ tách xung đồng bộ dòng điện và xung đồng bộ màn, các xung quét màn được đưa đến cuộn lái tia của đèn hình. Đồng thời ở khối này cũng sinh ra điện áp cao để đưa đến cực dương của đèn.

e. Khối khôi phục hình ảnh (5):

- Có nhiệm vụ thu tín hiệu hình ảnh màu, tín hiệu quét để khôi phục hình ảnh phát ra màn hình.

f. Khối xử lý và điều khiển (6):

- Có nhiệm vụ nhận lệnh điều khiển từ xa hoặc các phím bấm để điều khiển hoạt động của camera

g. Khối nguồn (7):

có nhiệm vụ tạo ra các mức điện áp cần thiết để cung cấp cho các khối làm việc

4. Sơ đồ:

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 20 có đáp án (ảnh 3)

5. Nguyên lý làm việc:

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 20 có đáp án (ảnh 4)

- Cơ chế truyền và nhận màu trong máy thu hình màu là sự kết hợp của các màu cơ bản đỏ (R), lục (G), lam (B).

- Tín hiệu từ bộ tách ảnh đến: Khối 1 khuếch đại và xử lý tín hiệu chói Y. Khối 2 giải mã màu RY và BY.

- Ngõ ra của khối 1 và khối 2 được đưa vào mạch ma trận 3 để phục hồi 3 tín hiệu màu sơ cấp.

- Các tín hiệu màu cơ bản này được khuếch đại lần cuối qua các khối 4, 5, 6 sao cho biên độ đủ lớn và ngược pha với cực tím âm rồi đưa đến ba catốt của đèn hình màu điều khiển ba chùm điện tử bắn vào các ống. lần lượt là đỏ, lục và lam trên màn hình.

Các màu cơ bản ở trên được trộn hoàn toàn với nhau để tạo thành hình ảnh màu.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Công nghệ 12

[rule_{ruleNumber}]

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 20. Ti vi

Câu 1: Khối dò sóng cao tần, trung tần, sau khi điều chỉnh vi sai tần số và hệ số khuếch đại sẽ đưa tín hiệu về khối:

A. 2

B. 3

C. 4

D. Mang đến cả ba khối: 2,3,4

Trả lời: DỄ DÀNG


Câu 2: Nhiệm vụ của khối xử lý tín hiệu âm thanh là:

A. Nhận tín hiệu sóng mang âm thanh.

B. Khuếch đại rồi xuất ra loa.

C. Nhận tín hiệu sóng mang âm tần, khuếch đại, tách sóng điều chế và khuếch đại âm tần để đưa ra loa.

D. Nhận tín hiệu sóng mang âm tần, khuếch đại, phát hiện điều tần và khuếch đại cao tần ra loa xuất.

Câu trả lời:

Câu 3: Nhiệm vụ của khối vi xử lý và điều khiển:

A. Nhận lệnh điều khiển từ xa

B. Nhận lệnh điều khiển từ các mạch trong máy

C. Nhận lệnh điều khiển từ thao tác nhấn phím

D. Nhận lệnh từ điều khiển từ xa hoặc nhấn phím để điều khiển hoạt động của máy thu.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 4: Khối cao tần, trung tần và khối tách sóng nhận tín hiệu tần số cao từ:

A. Khối nguồn

B. Khối vi xử lý và bộ điều khiển

C. Ăng-ten

D. Do máy phát điện

Câu trả lời:

Câu 5: Một máy thu hình chỉ có âm thanh, khối nào bị hỏng:

A. Khối xử lý tín hiệu video

B. Khối khôi phục hình ảnh

C. Khối đồng bộ và bộ tạo xung quét

D. Khối nguồn

Trả lời: A

Câu 6: Khối xử lý tín hiệu hình ảnh sẽ khuếch đại tín hiệu màu

A. Đỏ

B. Luc

Yên tĩnh

D. Cả 3 màu: đỏ, lục, lam

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu hỏi 7: Máy ảnh:

A. Là thiết bị thu tín hiệu âm thanh

B. Là thiết bị thu tín hiệu hình ảnh.

C. Là thiết bị thu tín hiệu âm thanh và hình ảnh.

D. Là thiết bị thu và tái tạo tín hiệu âm thanh và hình ảnh của đài truyền hình.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Tín hiệu hình ảnh được xử lý rồi đưa ra đèn.

B. Tín hiệu âm thanh được xử lý rồi xuất ra loa.

C. Cả hai câu trả lời đều đúng.

D. Cả hai câu trả lời đều sai.

Đáp án: D. Vì cả hai đáp án trên đều đúng

Câu 9: Sơ đồ khối của một máy thu hình màu có bao nhiêu khối:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu trả lời:

Câu 10: Máy ảnh bao gồm:

A. Máy ảnh đen

B. Máy thu trắng

C. Máy thu màu

D. Máy thu đen trắng và màu

Trả lời: DỄ DÀNG

Lý thuyết Công nghệ 12: Bài 20. Ti vi

1. Khái niệm về máy thu hình

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 20 có đáp án (ảnh 2)

– Máy thu hình là thiết bị thu và tái tạo tín hiệu âm thanh, hình ảnh của đài truyền hình.

2. Phân loại

– Đầu ghi hình đen trắng.

– Máy ảnh màu

3. Chức năng của khối

một. Khối tần số cao và trung tần (1):

– Có nhiệm vụ thu tín hiệu từ anten, khuếch đại tín hiệu này, dò sóng hình ảnh, tự động điều chỉnh vi sai tần số và hệ số khuếch đại, đưa tín hiệu về khối 2, 3, 4.

b. Khối xử lý âm thanh (2):

– Có nhiệm vụ nhận tín hiệu sóng mang âm thanh, tiền khuếch đại, dò sóng và khuếch đại công suất ra loa.

c. Khối xử lý hình ảnh (3):

– Có nhiệm vụ nhận tín hiệu hình ảnh, khuếch đại tín hiệu này, giải mã màu, khuếch đại tín hiệu màu để đưa đến 3 đèn màu catốt.

d. Khối đồng bộ hóa và tạo xung quét (4):

– Có nhiệm vụ tách xung đồng bộ dòng điện và xung đồng bộ màn, các xung quét màn được đưa đến cuộn lái tia của đèn hình. Đồng thời ở khối này cũng sinh ra điện áp cao để đưa đến cực dương của đèn.

e. Khối khôi phục hình ảnh (5):

– Có nhiệm vụ thu tín hiệu hình ảnh màu, tín hiệu quét để khôi phục hình ảnh phát ra màn hình.

f. Khối xử lý và điều khiển (6):

– Có nhiệm vụ nhận lệnh điều khiển từ xa hoặc các phím bấm để điều khiển hoạt động của camera

g. Khối nguồn (7):

có nhiệm vụ tạo ra các mức điện áp cần thiết để cung cấp cho các khối làm việc

4. Sơ đồ:

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 20 có đáp án (ảnh 3)

5. Nguyên lý làm việc:

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 20 có đáp án (ảnh 4)

– Cơ chế truyền và nhận màu trong máy thu hình màu là sự kết hợp của các màu cơ bản đỏ (R), lục (G), lam (B).

– Tín hiệu từ bộ tách ảnh đến: Khối 1 khuếch đại và xử lý tín hiệu chói Y. Khối 2 giải mã màu RY và BY.

– Ngõ ra của khối 1 và khối 2 được đưa vào mạch ma trận 3 để phục hồi 3 tín hiệu màu sơ cấp.

– Các tín hiệu màu cơ bản này được khuếch đại lần cuối qua các khối 4, 5, 6 sao cho biên độ đủ lớn và ngược pha với cực tím âm rồi đưa đến ba catốt của đèn hình màu điều khiển ba chùm điện tử bắn vào các ống. lần lượt là đỏ, lục và lam trên màn hình.

Các màu cơ bản ở trên được trộn hoàn toàn với nhau để tạo thành hình ảnh màu.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Công nghệ 12

Bạn thấy bài viết Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 20 có đáp án có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 20 có đáp án bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Trắc #nghiệm #Công #nghệ #Bài #có #đáp #án

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button