Giáo Dục

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8. Mạch khuếch đại – Máy phát xung

Câu 1: Để điều chỉnh độ lợi của đoạn mạch, người ta điều chỉnh:

A. RẺht

B. RẺĐầu tiên

C. RẺht hoặc RẺĐầu tiên

D. Độ lợi không điều chỉnh được.

Trả lời: Vì công thức tính độ lợi là KD = RẺht/RẺĐầu tiên vì vậy có thể điều chỉnh độ lợi bằng cách điều chỉnh Rht hoặc RẺĐầu tiên.


Câu 2: Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng một tranzito ghép gốc colecto, nếu thay RĐầu tiênRẺ2 Bằng các điốt quang, điều xảy ra là:

A. Đèn LEDĐầu tiênDẪN ĐẾN2 Tắt

B. ĐÈN LEDĐầu tiênDẪN ĐẾN2 sáng

C. Đèn LEDĐầu tiênDẪN ĐẾN2 cùng nhau tắt, cùng một ánh sáng.

D. Đèn LEDĐầu tiênDẪN ĐẾN2 nhấp nháy luân phiên

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 3: Đối với một máy phát xung đa hài tự kích dùng tranzito ghép gốc colecto, khi TĐầu tiên và T2 tương tự, để thu được một xung đa hài đối xứng thì:

A. RẺĐầu tiên = RẺ2

B. RẺ3 = RẺ4

LẠNHĐầu tiên = C2

D. RẺĐầu tiên = RẺ2RẺ3 = RẺ4,Đầu tiên = C2

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu hỏi 4: Đầu vào không đảo ngược ký hiệu “+” có nghĩa là:

A. Nếu tín hiệu đầu vào không ngược dấu thì tín hiệu đầu ra ngược dấu với tín hiệu đầu vào.

B. Nếu tín hiệu vào không ngược dấu thì tín hiệu ra cùng dấu với tín hiệu vào.

C. Không có ý nghĩa, chỉ là ký hiệu ngẫu nhiên

D. Cả 3 câu trả lời đều sai

Trả lời: BỎ

Câu 5: Tìm phát biểu đúng:

A. Tín hiệu đầu ra sẽ có cùng dấu hoặc ngược dấu với tín hiệu đầu vào tùy thuộc vào việc tín hiệu đầu vào đảo ngược hay không đảo ngược

B. Tín hiệu vào là tín hiệu DC, tín hiệu ra là tín hiệu AC

C. Tín hiệu vào là tín hiệu AC, tín hiệu ra là tín hiệu DC

D. Tín hiệu vào là tín hiệu xoay chiều, tín hiệu ra là tín hiệu xoay chiều

Đáp án: A. Vì mạch khuếch đại chỉ khuếch đại tín hiệu nên không có tác dụng biến đổi điện xoay chiều thành điện một chiều và ngược lại.

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 có đáp án

Câu 6: Hệ số khuếch đại được tính theo công thức:

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 có đáp án (ảnh 2)

Trả lời: A

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Khuếch đại điện áp là đầu vào của tín hiệu có biên độ nhỏ, ở đầu ra sẽ thu được tín hiệu có biên độ lớn hơn rất nhiều.

B. Khuếch đại dòng điện là đưa tín hiệu có cường độ lớn vào thì đầu ra sẽ thu được tín hiệu cho dòng điện có cường độ lớn hơn nhiều lần.

C. Khuếch đại công suất là đưa tín hiệu có công suất yếu vào thì đầu ra sẽ thu được tín hiệu có công suất mạnh hơn nhiều lần.

D. Cả 3 câu trả lời trên đều đúng

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 8: Chức năng của mạch khuếch đại là:

A. Khuếch đại tín hiệu điện về hiệu điện thế

B. Khuếch đại tín hiệu điện về mặt dòng điện

C. Khuếch đại tín hiệu điện về công suất

D. Cả 3 đáp án trên

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 9: Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Mạch khuếch đại có thể dùng tranzito

B. Mạch khuếch đại có thể dùng IC

C. Mạch khuếch đại dùng cả tranzito và IC.

D. Mạch khuếch đại có thể dùng tranzito hoặc IC

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 10: Tìm phát biểu đúng: Trên kí hiệu của IC khuếch đại thuật toán

A. Đảo ngược dấu “-” ở đầu vào.

B. Ở đầu vào không đảo ngược dấu “-”

C. Ở đầu vào không đảo ngược ký hiệu “+”

D. Cả 3 câu trả lời trên đều đúng

Trả lời: A

Lý thuyết Công nghệ 12: Bài 8. Mạch khuếch đại – mạch tạo xung

I. Mạch khuếch đại

1. Chức năng của mạch khuếch đại

Mạch khuếch đại là mạch điện phối hợp với các linh kiện điện tử để khuếch đại tín hiệu điện về điện áp, dòng điện, công suất.

2. Sơ đồ và nguyên lý làm việc của mạch khuếch đại

a) Giới thiệu về IC khuếch đại thuật toán và mạch khuếch đại sử dụng IC

– IC khuếch đại thuật toán (OA) là bộ khuếch đại dòng điện một chiều gồm nhiều tầng ghép kênh trực tiếp độ lợi cao, hai đầu vào và một đầu ra.

– Mạch khuếch đại đảo sử dụng OA

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 có đáp án (ảnh 3)

– UVK đầu vào không đảo, có dấu (+), tín hiệu đầu vào có cùng dấu với tín hiệu đầu ra.

– Đảo ngược UVD, có dấu (-), tín hiệu đầu vào ngược với tín hiệu đầu ra, dùng để phản hồi âm.

b) Nguyên lý làm việc của mạch khuếch đại điện áp dùng OA

– Tín hiệu đầu vào U đi qua R1 đến đầu vào đảo ngược của OA. Điện áp thu được ở đầu ra ngược dấu với điện áp ở đầu vào và đã được khuếch đại.

– Hệ số khuếch đại điện áp

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 có đáp án (ảnh 4)

II. Mạch tạo xung

1. chức năng của mạch tạo xung

– Mạch điều phối các linh kiện điện tử.

– Chuyển đổi năng lượng dòng điện một chiều thành năng lượng điện có xung và tần số theo yêu cầu.

Sơ đồ nguyên lý làm việc của mạch tạo xung đa hài tự dao động.

Là mạch phát xung hình chữ nhật, tuần hoàn, cân bằng không bền.

a) Sơ đồ mạch

Mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito ghép gốc cực góp Hình 8-3 SGK

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 có đáp án (ảnh 5)

b) Nguyên lý làm việc

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 có đáp án (ảnh 6)

Quá trình lặp lại tạo ra một xung hình chữ nhật như trong hình

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 có đáp án (ảnh 7)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Công nghệ 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 có đáp án

Video về Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 có đáp án

Wiki về Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 có đáp án -

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8. Mạch khuếch đại – Máy phát xung

Câu 1: Để điều chỉnh độ lợi của đoạn mạch, người ta điều chỉnh:

A. RẺht

B. RẺĐầu tiên

C. RẺht hoặc RẺĐầu tiên

D. Độ lợi không điều chỉnh được.

Trả lời: Vì công thức tính độ lợi là KD = RẺht/RẺĐầu tiên vì vậy có thể điều chỉnh độ lợi bằng cách điều chỉnh Rht hoặc RẺĐầu tiên.


Câu 2: Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng một tranzito ghép gốc colecto, nếu thay RĐầu tiênRẺ2 Bằng các điốt quang, điều xảy ra là:

A. Đèn LEDĐầu tiênDẪN ĐẾN2 Tắt

B. ĐÈN LEDĐầu tiênDẪN ĐẾN2 sáng

C. Đèn LEDĐầu tiênDẪN ĐẾN2 cùng nhau tắt, cùng một ánh sáng.

D. Đèn LEDĐầu tiênDẪN ĐẾN2 nhấp nháy luân phiên

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 3: Đối với một máy phát xung đa hài tự kích dùng tranzito ghép gốc colecto, khi TĐầu tiên và T2 tương tự, để thu được một xung đa hài đối xứng thì:

A. RẺĐầu tiên = RẺ2

B. RẺ3 = RẺ4

LẠNHĐầu tiên = C2

D. RẺĐầu tiên = RẺ2RẺ3 = RẺ4,Đầu tiên = C2

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu hỏi 4: Đầu vào không đảo ngược ký hiệu “+” có nghĩa là:

A. Nếu tín hiệu đầu vào không ngược dấu thì tín hiệu đầu ra ngược dấu với tín hiệu đầu vào.

B. Nếu tín hiệu vào không ngược dấu thì tín hiệu ra cùng dấu với tín hiệu vào.

C. Không có ý nghĩa, chỉ là ký hiệu ngẫu nhiên

D. Cả 3 câu trả lời đều sai

Trả lời: BỎ

Câu 5: Tìm phát biểu đúng:

A. Tín hiệu đầu ra sẽ có cùng dấu hoặc ngược dấu với tín hiệu đầu vào tùy thuộc vào việc tín hiệu đầu vào đảo ngược hay không đảo ngược

B. Tín hiệu vào là tín hiệu DC, tín hiệu ra là tín hiệu AC

C. Tín hiệu vào là tín hiệu AC, tín hiệu ra là tín hiệu DC

D. Tín hiệu vào là tín hiệu xoay chiều, tín hiệu ra là tín hiệu xoay chiều

Đáp án: A. Vì mạch khuếch đại chỉ khuếch đại tín hiệu nên không có tác dụng biến đổi điện xoay chiều thành điện một chiều và ngược lại.

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 có đáp án

Câu 6: Hệ số khuếch đại được tính theo công thức:

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 có đáp án (ảnh 2)

Trả lời: A

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Khuếch đại điện áp là đầu vào của tín hiệu có biên độ nhỏ, ở đầu ra sẽ thu được tín hiệu có biên độ lớn hơn rất nhiều.

B. Khuếch đại dòng điện là đưa tín hiệu có cường độ lớn vào thì đầu ra sẽ thu được tín hiệu cho dòng điện có cường độ lớn hơn nhiều lần.

C. Khuếch đại công suất là đưa tín hiệu có công suất yếu vào thì đầu ra sẽ thu được tín hiệu có công suất mạnh hơn nhiều lần.

D. Cả 3 câu trả lời trên đều đúng

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 8: Chức năng của mạch khuếch đại là:

A. Khuếch đại tín hiệu điện về hiệu điện thế

B. Khuếch đại tín hiệu điện về mặt dòng điện

C. Khuếch đại tín hiệu điện về công suất

D. Cả 3 đáp án trên

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 9: Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Mạch khuếch đại có thể dùng tranzito

B. Mạch khuếch đại có thể dùng IC

C. Mạch khuếch đại dùng cả tranzito và IC.

D. Mạch khuếch đại có thể dùng tranzito hoặc IC

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 10: Tìm phát biểu đúng: Trên kí hiệu của IC khuếch đại thuật toán

A. Đảo ngược dấu “-” ở đầu vào.

B. Ở đầu vào không đảo ngược dấu “-”

C. Ở đầu vào không đảo ngược ký hiệu “+”

D. Cả 3 câu trả lời trên đều đúng

Trả lời: A

Lý thuyết Công nghệ 12: Bài 8. Mạch khuếch đại – mạch tạo xung

I. Mạch khuếch đại

1. Chức năng của mạch khuếch đại

Mạch khuếch đại là mạch điện phối hợp với các linh kiện điện tử để khuếch đại tín hiệu điện về điện áp, dòng điện, công suất.

2. Sơ đồ và nguyên lý làm việc của mạch khuếch đại

a) Giới thiệu về IC khuếch đại thuật toán và mạch khuếch đại sử dụng IC

– IC khuếch đại thuật toán (OA) là bộ khuếch đại dòng điện một chiều gồm nhiều tầng ghép kênh trực tiếp độ lợi cao, hai đầu vào và một đầu ra.

– Mạch khuếch đại đảo sử dụng OA

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 có đáp án (ảnh 3)

– UVK đầu vào không đảo, có dấu (+), tín hiệu đầu vào có cùng dấu với tín hiệu đầu ra.

– Đảo ngược UVD, có dấu (-), tín hiệu đầu vào ngược với tín hiệu đầu ra, dùng để phản hồi âm.

b) Nguyên lý làm việc của mạch khuếch đại điện áp dùng OA

– Tín hiệu đầu vào U đi qua R1 đến đầu vào đảo ngược của OA. Điện áp thu được ở đầu ra ngược dấu với điện áp ở đầu vào và đã được khuếch đại.

– Hệ số khuếch đại điện áp

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 có đáp án (ảnh 4)

II. Mạch tạo xung

1. chức năng của mạch tạo xung

– Mạch điều phối các linh kiện điện tử.

– Chuyển đổi năng lượng dòng điện một chiều thành năng lượng điện có xung và tần số theo yêu cầu.

Sơ đồ nguyên lý làm việc của mạch tạo xung đa hài tự dao động.

Là mạch phát xung hình chữ nhật, tuần hoàn, cân bằng không bền.

a) Sơ đồ mạch

Mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito ghép gốc cực góp Hình 8-3 SGK

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 có đáp án (ảnh 5)

b) Nguyên lý làm việc

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 có đáp án (ảnh 6)

Quá trình lặp lại tạo ra một xung hình chữ nhật như trong hình

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 có đáp án (ảnh 7)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Công nghệ 12

 

[rule_{ruleNumber}]

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8. Mạch khuếch đại – Máy phát xung

Câu 1: Để điều chỉnh độ lợi của đoạn mạch, người ta điều chỉnh:

A. RẺht

B. RẺĐầu tiên

C. RẺht hoặc RẺĐầu tiên

D. Độ lợi không điều chỉnh được.

Trả lời: Vì công thức tính độ lợi là KD = RẺht/RẺĐầu tiên vì vậy có thể điều chỉnh độ lợi bằng cách điều chỉnh Rht hoặc RẺĐầu tiên.


Câu 2: Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng một tranzito ghép gốc colecto, nếu thay RĐầu tiênRẺ2 Bằng các điốt quang, điều xảy ra là:

A. Đèn LEDĐầu tiênDẪN ĐẾN2 Tắt

B. ĐÈN LEDĐầu tiênDẪN ĐẾN2 sáng

C. Đèn LEDĐầu tiênDẪN ĐẾN2 cùng nhau tắt, cùng một ánh sáng.

D. Đèn LEDĐầu tiênDẪN ĐẾN2 nhấp nháy luân phiên

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 3: Đối với một máy phát xung đa hài tự kích dùng tranzito ghép gốc colecto, khi TĐầu tiên và T2 tương tự, để thu được một xung đa hài đối xứng thì:

A. RẺĐầu tiên = RẺ2

B. RẺ3 = RẺ4

LẠNHĐầu tiên = C2

D. RẺĐầu tiên = RẺ2RẺ3 = RẺ4,Đầu tiên = C2

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu hỏi 4: Đầu vào không đảo ngược ký hiệu “+” có nghĩa là:

A. Nếu tín hiệu đầu vào không ngược dấu thì tín hiệu đầu ra ngược dấu với tín hiệu đầu vào.

B. Nếu tín hiệu vào không ngược dấu thì tín hiệu ra cùng dấu với tín hiệu vào.

C. Không có ý nghĩa, chỉ là ký hiệu ngẫu nhiên

D. Cả 3 câu trả lời đều sai

Trả lời: BỎ

Câu 5: Tìm phát biểu đúng:

A. Tín hiệu đầu ra sẽ có cùng dấu hoặc ngược dấu với tín hiệu đầu vào tùy thuộc vào việc tín hiệu đầu vào đảo ngược hay không đảo ngược

B. Tín hiệu vào là tín hiệu DC, tín hiệu ra là tín hiệu AC

C. Tín hiệu vào là tín hiệu AC, tín hiệu ra là tín hiệu DC

D. Tín hiệu vào là tín hiệu xoay chiều, tín hiệu ra là tín hiệu xoay chiều

Đáp án: A. Vì mạch khuếch đại chỉ khuếch đại tín hiệu nên không có tác dụng biến đổi điện xoay chiều thành điện một chiều và ngược lại.

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 có đáp án

Câu 6: Hệ số khuếch đại được tính theo công thức:

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 có đáp án (ảnh 2)

Trả lời: A

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Khuếch đại điện áp là đầu vào của tín hiệu có biên độ nhỏ, ở đầu ra sẽ thu được tín hiệu có biên độ lớn hơn rất nhiều.

B. Khuếch đại dòng điện là đưa tín hiệu có cường độ lớn vào thì đầu ra sẽ thu được tín hiệu cho dòng điện có cường độ lớn hơn nhiều lần.

C. Khuếch đại công suất là đưa tín hiệu có công suất yếu vào thì đầu ra sẽ thu được tín hiệu có công suất mạnh hơn nhiều lần.

D. Cả 3 câu trả lời trên đều đúng

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 8: Chức năng của mạch khuếch đại là:

A. Khuếch đại tín hiệu điện về hiệu điện thế

B. Khuếch đại tín hiệu điện về mặt dòng điện

C. Khuếch đại tín hiệu điện về công suất

D. Cả 3 đáp án trên

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 9: Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Mạch khuếch đại có thể dùng tranzito

B. Mạch khuếch đại có thể dùng IC

C. Mạch khuếch đại dùng cả tranzito và IC.

D. Mạch khuếch đại có thể dùng tranzito hoặc IC

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 10: Tìm phát biểu đúng: Trên kí hiệu của IC khuếch đại thuật toán

A. Đảo ngược dấu “-” ở đầu vào.

B. Ở đầu vào không đảo ngược dấu “-”

C. Ở đầu vào không đảo ngược ký hiệu “+”

D. Cả 3 câu trả lời trên đều đúng

Trả lời: A

Lý thuyết Công nghệ 12: Bài 8. Mạch khuếch đại – mạch tạo xung

I. Mạch khuếch đại

1. Chức năng của mạch khuếch đại

Mạch khuếch đại là mạch điện phối hợp với các linh kiện điện tử để khuếch đại tín hiệu điện về điện áp, dòng điện, công suất.

2. Sơ đồ và nguyên lý làm việc của mạch khuếch đại

a) Giới thiệu về IC khuếch đại thuật toán và mạch khuếch đại sử dụng IC

– IC khuếch đại thuật toán (OA) là bộ khuếch đại dòng điện một chiều gồm nhiều tầng ghép kênh trực tiếp độ lợi cao, hai đầu vào và một đầu ra.

– Mạch khuếch đại đảo sử dụng OA

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 có đáp án (ảnh 3)

– UVK đầu vào không đảo, có dấu (+), tín hiệu đầu vào có cùng dấu với tín hiệu đầu ra.

– Đảo ngược UVD, có dấu (-), tín hiệu đầu vào ngược với tín hiệu đầu ra, dùng để phản hồi âm.

b) Nguyên lý làm việc của mạch khuếch đại điện áp dùng OA

– Tín hiệu đầu vào U đi qua R1 đến đầu vào đảo ngược của OA. Điện áp thu được ở đầu ra ngược dấu với điện áp ở đầu vào và đã được khuếch đại.

– Hệ số khuếch đại điện áp

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 có đáp án (ảnh 4)

II. Mạch tạo xung

1. chức năng của mạch tạo xung

– Mạch điều phối các linh kiện điện tử.

– Chuyển đổi năng lượng dòng điện một chiều thành năng lượng điện có xung và tần số theo yêu cầu.

Sơ đồ nguyên lý làm việc của mạch tạo xung đa hài tự dao động.

Là mạch phát xung hình chữ nhật, tuần hoàn, cân bằng không bền.

a) Sơ đồ mạch

Mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito ghép gốc cực góp Hình 8-3 SGK

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 có đáp án (ảnh 5)

b) Nguyên lý làm việc

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 có đáp án (ảnh 6)

Quá trình lặp lại tạo ra một xung hình chữ nhật như trong hình

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 có đáp án (ảnh 7)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Công nghệ 12

Bạn thấy bài viết Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 có đáp án có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 có đáp án bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Trắc #nghiệm #Công #nghệ #Bài #có #đáp #án

Xem thêm bài viết hay:  Điều chế Silic trong công nghiệp

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button