Giáo Dục

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 13 có đáp án (Phần 2)

Bài 13: Công dân với cộng đồng

Câu hỏi 1: Tất cả những người sống với nhau, có những điểm giống nhau, gắn bó với nhau như một khối trong các hoạt động xã hội để tạo thành một

A. Tập thể.

B. Nhóm.

C. Cộng đồng.

D. Xã hội.

Câu trả lời :

Cộng đồng là tất cả những người cùng chung sống, có những điểm giống nhau, gắn bó với nhau như một khối trong các hoạt động xã hội


Câu trả lời để chọn là:

Câu 2: Cộng đồng chăm lo đời sống của cá nhân, đảm bảo mỗi người có điều kiện để

A. Hoàn thiện.

B. Sự phát triển.

C. Giàu hơn.

D. Sống trong hòa bình.

Câu trả lời :

Cộng đồng chăm lo đời sống của cá nhân, đảm bảo cho mỗi người có điều kiện phát triển.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu hỏi 3: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động vì sự phát triển lành mạnh của cuộc sống cộng đồng là:

A. Công bằng, dân chủ, văn minh.

B. Dân chủ, kỷ cương, pháp luật.

C. Công bằng, dân chủ, kỉ luật.

D. Bình đẳng, dân chủ, kỉ cương.

Câu trả lời :

Cuộc sống cộng đồng chỉ lành mạnh nếu nó được tổ chức và vận hành theo nguyên tắc công bằng, dân chủ và kỷ cương.

Câu trả lời để chọn là:

Câu hỏi 4: Mỗi cá nhân phát triển trong cộng đồng, và nhờ sự phát triển đó của mỗi người mà cộng đồng lớn lên

A. Văn minh.

B. Lịch sự.

C. Phát triển mạnh mẽ.

D. Sự phát triển.

Câu trả lời :

Các cá nhân phát triển trong cộng đồng và tạo ra sức mạnh cho cộng đồng

Câu trả lời để chọn là:

Câu hỏi 5: Yêu thương mọi người và đối xử với mọi người theo lẽ phải được gọi là

A. Tính nhân văn.

B. Tình yêu.

C. Hợp tác.

D. Tích hợp.

Câu trả lời :

Nhân nghĩa là yêu thương mọi người và đối xử đúng mực với mọi người

Câu trả lời để chọn là: A

Câu hỏi 6: Điều nào sau đây không phải của loài người?

A. Lá lành đùm lá rách.

B. Ba que xỏ lá.

C. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

D. Đồng cam cộng khổ.

Câu trả lời :

Ba que xỏ lá – Chỉ những kẻ gian dối, gian dối, bất lương.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu 7: Ý nào sau đây không phải là biểu hiện của lòng nhân đạo?

A. Nhân hậu, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau.

B. Nhân nhượng và chăm sóc lẫn nhau.

C. Hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

D. Dùng mọi cách để giành chiến thắng.

Câu trả lời :

Dùng mọi cách để giành phần thắng khiến con người ta có những quyết định sai lầm, chỉ quan tâm đến lợi ích mà không nghĩ đến việc giúp đỡ người khác.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 8: Hành động nào sau đây là hành động nhân ái?

A. Quan tâm, giúp đỡ anh chị em trong gia đình.

B. Thấy người bị tai nạn không quan tâm vì không liên quan.

C. Nghiêm khắc phê phán người mắc lỗi dù họ biết ăn năn hối cải.

D. Không nhường nhịn người khác vì điều đó tạo nên tính xấu cho họ.

Câu trả lời :

Quan tâm, giúp đỡ anh chị em trong gia đình thể hiện tình yêu thương, đối nhân xử thế.

Câu trả lời để chọn là: A

Câu 9: Sống gần gũi, chan hòa, không xa lánh mọi người; không gây xung đột hoặc bất hòa với người khác; tham gia một cách có ý thức vào các hoạt động cộng đồng được gọi là

A. Sống giản dị.

B. Yêu thương mọi người.

C. Sống chan hòa.

D. Hợp tác cùng phát triển.

Câu trả lời :

Sống chan hòa là sống gần gũi, chan hòa, không xa lánh mọi người; không gây xung đột hoặc bất hòa với người khác; có ý thức tham gia các hoạt động của cộng đồng.

Câu trả lời để chọn là:

Câu 10: Những người không phù hợp sẽ cảm thấy

A. Vui vẻ, thoải mái.

B. Cuộc sống giàu ý nghĩa.

C. Nhận thêm điện năng.

D. Cô đơn, buồn tẻ.

Câu trả lời :

Sống mà không hòa nhập sẽ cảm thấy cô đơn, tẻ nhạt, cuộc sống chẳng còn mấy ý nghĩa

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 11: Điều nào sau đây cho thấy một cá thể có thể sống hòa thuận?

A. Chia rẽ bè phái, gây mâu thuẫn nội bộ.

B. Không quan tâm đến những người xung quanh.

C. Không tham gia các hoạt động tập thể.

D. Đoàn kết, quan tâm, giúp đỡ bạn bè.

Câu trả lời :

Cá nhân biết sống đoàn kết, quan tâm, giúp đỡ bạn bè là thể hiện ở người biết sống hoà đồng.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 12: Cùng nhau làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong một công việc, lĩnh vực vì mục đích chung là biểu hiện của

A. Đoàn kết, tương trợ.

B. Hợp tác.

Đinh hương.

D. Tích hợp.

Câu trả lời :

Hợp tác là làm việc cùng nhau, giúp đỡ và hỗ trợ nhau trong một công việc hoặc lĩnh vực vì mục đích chung.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu 13: Bạn đồng ý với câu nào sau đây về hợp tác?

A. Hợp tác làm cho công việc hiệu quả hơn.

B. Hợp tác làm cho con người lười biếng, ỷ lại.

C. Chỉ hợp tác khi có lợi.

D. Khi yếu, không làm được thì hợp tác.

Câu trả lời :

Hợp tác giúp mọi người hỗ trợ, bổ sung cho nhau, tạo sức mạnh vượt qua khó khăn, mang lại chất lượng và hiệu quả cao hơn cho công việc chung, vì vậy công việc diễn ra hiệu quả hơn.

Câu trả lời để chọn là: A

Câu 14: Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hợp tác?

A. Tự nguyện.

B. Bình đẳng.

C. Đôi bên cùng có lợi.

D. Không cần tôn trọng lợi ích của người khác.

Câu trả lời :

Khi hợp tác, cần dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, các bên cùng có lợi và không làm tổn hại đến lợi ích của người khác.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 15: Điều nào sau đây không phải là dấu hiệu của sự hợp tác?

A. Thảo luận và xây dựng kế hoạch làm việc chung.

B. Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao.

C. Hỗ trợ nhau trong quá trình học tập.

D. Cho nhau chép bài trong giờ kiểm tra.

Câu trả lời :

Đưa cho nhau các bản sao trong khi kiểm tra không thể hiện sự hợp tác. Làm như vậy là hại bạn, vi phạm cả đạo đức và kỷ luật.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 16: X là học sinh yếu trong lớp. Cô giáo chủ nhiệm đã phân công A ngồi cạnh X và giúp đỡ X trong học tập. Theo em, A phải làm gì để giúp bạn tiến bộ và thể hiện tinh thần hợp tác?

A. Không nhận giúp bạn và yêu cầu cô ấy đổi chỗ.

B. Hướng dẫn bạn cách học và làm bài hiệu quả.

C. Làm bài tập để không mắc lỗi.

D. Cho bạn chép bài trong giờ kiểm tra để đạt điểm cao.

Câu trả lời :

Để giúp bạn A nên hướng dẫn bạn cách học và làm bài hiệu quả để X dần tiến bộ. Điều này cũng sẽ thể hiện tinh thần hợp tác giữa hai bạn.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu 17: M tin rằng khi làm việc nhóm cần tất cả các thành viên cùng tham gia thực hiện, sau đó cả nhóm mới thuyết trình. Y và B cho rằng chỉ những học sinh giỏi mới nên làm. Bạn H nghĩ ai cũng được, miễn đạt điểm cao là được. Theo bạn, suy nghĩ nào của bạn về việc hợp tác cần thay đổi?

A. Bạn M và Y

B. Bạn B và HỌ

C. Bạn bè Y, B và HỌ

D. Bạn Y và B

Câu trả lời :

Khi làm việc nhóm cần phân công công việc rõ ràng, hợp lý, đồng thời mỗi thành viên phải tích cực tham gia, hỗ trợ nhau để công việc đạt chất lượng và hiệu quả cao.

Câu trả lời để chọn là:

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, GDCD 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 13 có đáp án (Phần 2)

Video về Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 13 có đáp án (Phần 2)

Wiki về Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 13 có đáp án (Phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 13 có đáp án (Phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 13 có đáp án (Phần 2) -

Bài 13: Công dân với cộng đồng

Câu hỏi 1: Tất cả những người sống với nhau, có những điểm giống nhau, gắn bó với nhau như một khối trong các hoạt động xã hội để tạo thành một

A. Tập thể.

B. Nhóm.

C. Cộng đồng.

D. Xã hội.

Câu trả lời :

Cộng đồng là tất cả những người cùng chung sống, có những điểm giống nhau, gắn bó với nhau như một khối trong các hoạt động xã hội


Câu trả lời để chọn là:

Câu 2: Cộng đồng chăm lo đời sống của cá nhân, đảm bảo mỗi người có điều kiện để

A. Hoàn thiện.

B. Sự phát triển.

C. Giàu hơn.

D. Sống trong hòa bình.

Câu trả lời :

Cộng đồng chăm lo đời sống của cá nhân, đảm bảo cho mỗi người có điều kiện phát triển.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu hỏi 3: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động vì sự phát triển lành mạnh của cuộc sống cộng đồng là:

A. Công bằng, dân chủ, văn minh.

B. Dân chủ, kỷ cương, pháp luật.

C. Công bằng, dân chủ, kỉ luật.

D. Bình đẳng, dân chủ, kỉ cương.

Câu trả lời :

Cuộc sống cộng đồng chỉ lành mạnh nếu nó được tổ chức và vận hành theo nguyên tắc công bằng, dân chủ và kỷ cương.

Câu trả lời để chọn là:

Câu hỏi 4: Mỗi cá nhân phát triển trong cộng đồng, và nhờ sự phát triển đó của mỗi người mà cộng đồng lớn lên

A. Văn minh.

B. Lịch sự.

C. Phát triển mạnh mẽ.

D. Sự phát triển.

Câu trả lời :

Các cá nhân phát triển trong cộng đồng và tạo ra sức mạnh cho cộng đồng

Câu trả lời để chọn là:

Câu hỏi 5: Yêu thương mọi người và đối xử với mọi người theo lẽ phải được gọi là

A. Tính nhân văn.

B. Tình yêu.

C. Hợp tác.

D. Tích hợp.

Câu trả lời :

Nhân nghĩa là yêu thương mọi người và đối xử đúng mực với mọi người

Câu trả lời để chọn là: A

Câu hỏi 6: Điều nào sau đây không phải của loài người?

A. Lá lành đùm lá rách.

B. Ba que xỏ lá.

C. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

D. Đồng cam cộng khổ.

Câu trả lời :

Ba que xỏ lá - Chỉ những kẻ gian dối, gian dối, bất lương.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu 7: Ý nào sau đây không phải là biểu hiện của lòng nhân đạo?

A. Nhân hậu, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau.

B. Nhân nhượng và chăm sóc lẫn nhau.

C. Hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

D. Dùng mọi cách để giành chiến thắng.

Câu trả lời :

Dùng mọi cách để giành phần thắng khiến con người ta có những quyết định sai lầm, chỉ quan tâm đến lợi ích mà không nghĩ đến việc giúp đỡ người khác.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 8: Hành động nào sau đây là hành động nhân ái?

A. Quan tâm, giúp đỡ anh chị em trong gia đình.

B. Thấy người bị tai nạn không quan tâm vì không liên quan.

C. Nghiêm khắc phê phán người mắc lỗi dù họ biết ăn năn hối cải.

D. Không nhường nhịn người khác vì điều đó tạo nên tính xấu cho họ.

Câu trả lời :

Quan tâm, giúp đỡ anh chị em trong gia đình thể hiện tình yêu thương, đối nhân xử thế.

Câu trả lời để chọn là: A

Câu 9: Sống gần gũi, chan hòa, không xa lánh mọi người; không gây xung đột hoặc bất hòa với người khác; tham gia một cách có ý thức vào các hoạt động cộng đồng được gọi là

A. Sống giản dị.

B. Yêu thương mọi người.

C. Sống chan hòa.

D. Hợp tác cùng phát triển.

Câu trả lời :

Sống chan hòa là sống gần gũi, chan hòa, không xa lánh mọi người; không gây xung đột hoặc bất hòa với người khác; có ý thức tham gia các hoạt động của cộng đồng.

Câu trả lời để chọn là:

Câu 10: Những người không phù hợp sẽ cảm thấy

A. Vui vẻ, thoải mái.

B. Cuộc sống giàu ý nghĩa.

C. Nhận thêm điện năng.

D. Cô đơn, buồn tẻ.

Câu trả lời :

Sống mà không hòa nhập sẽ cảm thấy cô đơn, tẻ nhạt, cuộc sống chẳng còn mấy ý nghĩa

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 11: Điều nào sau đây cho thấy một cá thể có thể sống hòa thuận?

A. Chia rẽ bè phái, gây mâu thuẫn nội bộ.

B. Không quan tâm đến những người xung quanh.

C. Không tham gia các hoạt động tập thể.

D. Đoàn kết, quan tâm, giúp đỡ bạn bè.

Câu trả lời :

Cá nhân biết sống đoàn kết, quan tâm, giúp đỡ bạn bè là thể hiện ở người biết sống hoà đồng.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 12: Cùng nhau làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong một công việc, lĩnh vực vì mục đích chung là biểu hiện của

A. Đoàn kết, tương trợ.

B. Hợp tác.

Đinh hương.

D. Tích hợp.

Câu trả lời :

Hợp tác là làm việc cùng nhau, giúp đỡ và hỗ trợ nhau trong một công việc hoặc lĩnh vực vì mục đích chung.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu 13: Bạn đồng ý với câu nào sau đây về hợp tác?

A. Hợp tác làm cho công việc hiệu quả hơn.

B. Hợp tác làm cho con người lười biếng, ỷ lại.

C. Chỉ hợp tác khi có lợi.

D. Khi yếu, không làm được thì hợp tác.

Câu trả lời :

Hợp tác giúp mọi người hỗ trợ, bổ sung cho nhau, tạo sức mạnh vượt qua khó khăn, mang lại chất lượng và hiệu quả cao hơn cho công việc chung, vì vậy công việc diễn ra hiệu quả hơn.

Câu trả lời để chọn là: A

Câu 14: Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hợp tác?

A. Tự nguyện.

B. Bình đẳng.

C. Đôi bên cùng có lợi.

D. Không cần tôn trọng lợi ích của người khác.

Câu trả lời :

Khi hợp tác, cần dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, các bên cùng có lợi và không làm tổn hại đến lợi ích của người khác.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 15: Điều nào sau đây không phải là dấu hiệu của sự hợp tác?

A. Thảo luận và xây dựng kế hoạch làm việc chung.

B. Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao.

C. Hỗ trợ nhau trong quá trình học tập.

D. Cho nhau chép bài trong giờ kiểm tra.

Câu trả lời :

Đưa cho nhau các bản sao trong khi kiểm tra không thể hiện sự hợp tác. Làm như vậy là hại bạn, vi phạm cả đạo đức và kỷ luật.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 16: X là học sinh yếu trong lớp. Cô giáo chủ nhiệm đã phân công A ngồi cạnh X và giúp đỡ X trong học tập. Theo em, A phải làm gì để giúp bạn tiến bộ và thể hiện tinh thần hợp tác?

A. Không nhận giúp bạn và yêu cầu cô ấy đổi chỗ.

B. Hướng dẫn bạn cách học và làm bài hiệu quả.

C. Làm bài tập để không mắc lỗi.

D. Cho bạn chép bài trong giờ kiểm tra để đạt điểm cao.

Câu trả lời :

Để giúp bạn A nên hướng dẫn bạn cách học và làm bài hiệu quả để X dần tiến bộ. Điều này cũng sẽ thể hiện tinh thần hợp tác giữa hai bạn.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu 17: M tin rằng khi làm việc nhóm cần tất cả các thành viên cùng tham gia thực hiện, sau đó cả nhóm mới thuyết trình. Y và B cho rằng chỉ những học sinh giỏi mới nên làm. Bạn H nghĩ ai cũng được, miễn đạt điểm cao là được. Theo bạn, suy nghĩ nào của bạn về việc hợp tác cần thay đổi?

A. Bạn M và Y

B. Bạn B và HỌ

C. Bạn bè Y, B và HỌ

D. Bạn Y và B

Câu trả lời :

Khi làm việc nhóm cần phân công công việc rõ ràng, hợp lý, đồng thời mỗi thành viên phải tích cực tham gia, hỗ trợ nhau để công việc đạt chất lượng và hiệu quả cao.

Câu trả lời để chọn là:

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, GDCD 10

[rule_{ruleNumber}]

Bài 13: Công dân với cộng đồng

Câu hỏi 1: Tất cả những người sống với nhau, có những điểm giống nhau, gắn bó với nhau như một khối trong các hoạt động xã hội để tạo thành một

A. Tập thể.

B. Nhóm.

C. Cộng đồng.

D. Xã hội.

Câu trả lời :

Cộng đồng là tất cả những người cùng chung sống, có những điểm giống nhau, gắn bó với nhau như một khối trong các hoạt động xã hội


Câu trả lời để chọn là:

Câu 2: Cộng đồng chăm lo đời sống của cá nhân, đảm bảo mỗi người có điều kiện để

A. Hoàn thiện.

B. Sự phát triển.

C. Giàu hơn.

D. Sống trong hòa bình.

Câu trả lời :

Cộng đồng chăm lo đời sống của cá nhân, đảm bảo cho mỗi người có điều kiện phát triển.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu hỏi 3: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động vì sự phát triển lành mạnh của cuộc sống cộng đồng là:

A. Công bằng, dân chủ, văn minh.

B. Dân chủ, kỷ cương, pháp luật.

C. Công bằng, dân chủ, kỉ luật.

D. Bình đẳng, dân chủ, kỉ cương.

Câu trả lời :

Cuộc sống cộng đồng chỉ lành mạnh nếu nó được tổ chức và vận hành theo nguyên tắc công bằng, dân chủ và kỷ cương.

Câu trả lời để chọn là:

Câu hỏi 4: Mỗi cá nhân phát triển trong cộng đồng, và nhờ sự phát triển đó của mỗi người mà cộng đồng lớn lên

A. Văn minh.

B. Lịch sự.

C. Phát triển mạnh mẽ.

D. Sự phát triển.

Câu trả lời :

Các cá nhân phát triển trong cộng đồng và tạo ra sức mạnh cho cộng đồng

Câu trả lời để chọn là:

Câu hỏi 5: Yêu thương mọi người và đối xử với mọi người theo lẽ phải được gọi là

A. Tính nhân văn.

B. Tình yêu.

C. Hợp tác.

D. Tích hợp.

Câu trả lời :

Nhân nghĩa là yêu thương mọi người và đối xử đúng mực với mọi người

Câu trả lời để chọn là: A

Câu hỏi 6: Điều nào sau đây không phải của loài người?

A. Lá lành đùm lá rách.

B. Ba que xỏ lá.

C. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

D. Đồng cam cộng khổ.

Câu trả lời :

Ba que xỏ lá – Chỉ những kẻ gian dối, gian dối, bất lương.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu 7: Ý nào sau đây không phải là biểu hiện của lòng nhân đạo?

A. Nhân hậu, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau.

B. Nhân nhượng và chăm sóc lẫn nhau.

C. Hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

D. Dùng mọi cách để giành chiến thắng.

Câu trả lời :

Dùng mọi cách để giành phần thắng khiến con người ta có những quyết định sai lầm, chỉ quan tâm đến lợi ích mà không nghĩ đến việc giúp đỡ người khác.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 8: Hành động nào sau đây là hành động nhân ái?

A. Quan tâm, giúp đỡ anh chị em trong gia đình.

B. Thấy người bị tai nạn không quan tâm vì không liên quan.

C. Nghiêm khắc phê phán người mắc lỗi dù họ biết ăn năn hối cải.

D. Không nhường nhịn người khác vì điều đó tạo nên tính xấu cho họ.

Câu trả lời :

Quan tâm, giúp đỡ anh chị em trong gia đình thể hiện tình yêu thương, đối nhân xử thế.

Câu trả lời để chọn là: A

Câu 9: Sống gần gũi, chan hòa, không xa lánh mọi người; không gây xung đột hoặc bất hòa với người khác; tham gia một cách có ý thức vào các hoạt động cộng đồng được gọi là

A. Sống giản dị.

B. Yêu thương mọi người.

C. Sống chan hòa.

D. Hợp tác cùng phát triển.

Câu trả lời :

Sống chan hòa là sống gần gũi, chan hòa, không xa lánh mọi người; không gây xung đột hoặc bất hòa với người khác; có ý thức tham gia các hoạt động của cộng đồng.

Câu trả lời để chọn là:

Câu 10: Những người không phù hợp sẽ cảm thấy

A. Vui vẻ, thoải mái.

B. Cuộc sống giàu ý nghĩa.

C. Nhận thêm điện năng.

D. Cô đơn, buồn tẻ.

Câu trả lời :

Sống mà không hòa nhập sẽ cảm thấy cô đơn, tẻ nhạt, cuộc sống chẳng còn mấy ý nghĩa

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 11: Điều nào sau đây cho thấy một cá thể có thể sống hòa thuận?

A. Chia rẽ bè phái, gây mâu thuẫn nội bộ.

B. Không quan tâm đến những người xung quanh.

C. Không tham gia các hoạt động tập thể.

D. Đoàn kết, quan tâm, giúp đỡ bạn bè.

Câu trả lời :

Cá nhân biết sống đoàn kết, quan tâm, giúp đỡ bạn bè là thể hiện ở người biết sống hoà đồng.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 12: Cùng nhau làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong một công việc, lĩnh vực vì mục đích chung là biểu hiện của

A. Đoàn kết, tương trợ.

B. Hợp tác.

Đinh hương.

D. Tích hợp.

Câu trả lời :

Hợp tác là làm việc cùng nhau, giúp đỡ và hỗ trợ nhau trong một công việc hoặc lĩnh vực vì mục đích chung.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu 13: Bạn đồng ý với câu nào sau đây về hợp tác?

A. Hợp tác làm cho công việc hiệu quả hơn.

B. Hợp tác làm cho con người lười biếng, ỷ lại.

C. Chỉ hợp tác khi có lợi.

D. Khi yếu, không làm được thì hợp tác.

Câu trả lời :

Hợp tác giúp mọi người hỗ trợ, bổ sung cho nhau, tạo sức mạnh vượt qua khó khăn, mang lại chất lượng và hiệu quả cao hơn cho công việc chung, vì vậy công việc diễn ra hiệu quả hơn.

Câu trả lời để chọn là: A

Câu 14: Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hợp tác?

A. Tự nguyện.

B. Bình đẳng.

C. Đôi bên cùng có lợi.

D. Không cần tôn trọng lợi ích của người khác.

Câu trả lời :

Khi hợp tác, cần dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, các bên cùng có lợi và không làm tổn hại đến lợi ích của người khác.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 15: Điều nào sau đây không phải là dấu hiệu của sự hợp tác?

A. Thảo luận và xây dựng kế hoạch làm việc chung.

B. Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao.

C. Hỗ trợ nhau trong quá trình học tập.

D. Cho nhau chép bài trong giờ kiểm tra.

Câu trả lời :

Đưa cho nhau các bản sao trong khi kiểm tra không thể hiện sự hợp tác. Làm như vậy là hại bạn, vi phạm cả đạo đức và kỷ luật.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 16: X là học sinh yếu trong lớp. Cô giáo chủ nhiệm đã phân công A ngồi cạnh X và giúp đỡ X trong học tập. Theo em, A phải làm gì để giúp bạn tiến bộ và thể hiện tinh thần hợp tác?

A. Không nhận giúp bạn và yêu cầu cô ấy đổi chỗ.

B. Hướng dẫn bạn cách học và làm bài hiệu quả.

C. Làm bài tập để không mắc lỗi.

D. Cho bạn chép bài trong giờ kiểm tra để đạt điểm cao.

Câu trả lời :

Để giúp bạn A nên hướng dẫn bạn cách học và làm bài hiệu quả để X dần tiến bộ. Điều này cũng sẽ thể hiện tinh thần hợp tác giữa hai bạn.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu 17: M tin rằng khi làm việc nhóm cần tất cả các thành viên cùng tham gia thực hiện, sau đó cả nhóm mới thuyết trình. Y và B cho rằng chỉ những học sinh giỏi mới nên làm. Bạn H nghĩ ai cũng được, miễn đạt điểm cao là được. Theo bạn, suy nghĩ nào của bạn về việc hợp tác cần thay đổi?

A. Bạn M và Y

B. Bạn B và HỌ

C. Bạn bè Y, B và HỌ

D. Bạn Y và B

Câu trả lời :

Khi làm việc nhóm cần phân công công việc rõ ràng, hợp lý, đồng thời mỗi thành viên phải tích cực tham gia, hỗ trợ nhau để công việc đạt chất lượng và hiệu quả cao.

Câu trả lời để chọn là:

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, GDCD 10

Bạn thấy bài viết Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 13 có đáp án (Phần 2) có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 13 có đáp án (Phần 2) bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Trắc #nghiệm #GDCD #Bài #có #đáp #án #Phần

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button