Giáo Dục

Trắc nghiệm GDQP Bài: Kĩ thuật sử dụng lựu đạn – Phần 2

Tuyển tập các câu hỏi Trắc nghiệm Giáo dục phổ thông 11 Bài 6 câu trả lời chi tiết. Tuyển chọn hay nhất tuyển chọn hay nhất tuyển chọn hay nhất tuyển chọn hay nhất chọn lọc hay nhất tuyển chọn 11 bài 6 hay nhất.

Trắc nghiệm Luyện tập 11 Bài 6. Kỹ thuật sử dụng lựu đạn

Câu hỏi 1. Đạn B41 có thể xuyên thủng lớp thép dày bao nhiêu mm?

200 mm

202 mm

204 mm

210 mm


Câu 2. Đạn B41 có thể xuyên thủng bê tông dày bao nhiêu mm?

600 mm

700 mm

800 mm

900 mm

Câu 3. Súng trường CKC dùng chung đạn với mấy loại súng?

Với 2 loại súng

Với 3 loại súng

Với 4 loại súng

Với 5 loại súng

Câu 4. Tìm câu trả lời chính xác?

Thuốc nổ không tan trong dung môi hữu cơ, tác dụng với bazơ, rượu aCid, axeton.

Thuốc nổ hòa tan trong dung môi hữu cơ, không hoạt động với bazơ, rượu, axit, axeton

Thuốc nổ tan trong dung môi hữu cơ, phản ứng với bazơ, rượu axit, axit

Thuốc nổ có tác dụng với bazơ, rượu, axit nhưng ít và không tan trong dung môi

Câu hỏi 5. Lựu đạn bi của Việt Nam tiêu diệt đối phương như thế nào? bán kính sát thương?

Gây sát thương lên kẻ địch bằng áp suất bình thuốc, bán kính sát thương là 6m

Gây sát thương lên kẻ địch bằng các mảnh gang, bán kính sát thương 6m

Gây sát thương lên kẻ địch bằng các mảnh gang, bán kính sát thương là 10m

Gây sát thương lên kẻ địch bằng áp suất bình thuốc, bán kính sát thương là 10m

Câu 6. Tìm câu trả lời đúng cần trục? Thiết bị bảo quản thuốc nổ TNT, Melinite là các dụng cụ:

Làm bằng sắt

Trơ trẽn

Làm bằng thiếc

Làm bằng nhôm

Câu 7. Gọi tọa độ của điểm M là (200 01’25 ”-105012 ′ 20”). Tìm câu trả lời chính xác?

Đây là cách viết tọa độ đường viền của điểm M.

Đây là cách ghi tọa độ địa lý của điểm M.

Đây là cách viết tọa độ chính xác của điểm M.

Đây là cách viết tọa độ bình phương của điểm M.

Câu 8. Gọi tọa độ điểm M là (2786) Tìm câu trả lời đúng?

Đây là cách viết tọa độ đường viền của điểm M.

Đây là cách ghi tọa độ địa lý của điểm M.

Đây là cách viết tọa độ chính xác của điểm M.

Đây là cách viết tọa độ bình phương của điểm M.

Câu 9. Con số 250g-270g của lựu đạn bi Việt Nam nói lên điều gì?

Tổng trọng lượng của lựu đạn

Trọng lượng nổ TNT của lựu đạn

Trọng lượng của mảnh vỏ lựu đạn

Trọng lượng bộ phận nổ

Câu 10. Mìn K69 nổ bằng gì? Bán kính sát thương là bao nhiêu mét?

Quả mìn K69 nổ bằng lực nổ, sức lôi cuốn, bán kính sát thương từ 5-10m

Mìn K69 nổ bằng cách nổ, kích nổ, bán kính sát thương 10-15m

Quả mìn K69 kích nổ bằng lực nổ, vướng vào vụ nổ bán kính sát thương là 15-20m

Mìn K69 nổ bằng lực lôi, bán kính sát thương 10-15m

Câu 11. Các con số 6 kg, 2 kg và 0,8 m của quả mìn K59 nói lên điều gì?

Kg là khối lượng toàn bộ, 2kg là khối lượng TNT; 0,8 là bán kính sát thương

Kg là trọng lượng của thuốc nổ TNT, 2kg là lực nổ; 0,8 m là bán kính sát thương

Kg là lực nổ, 2kg là lực nổ; 0,8 m là bước nhảy bùng nổ

Kg là khối lượng toàn bộ, 2 kg là lực nổ; 0,8 m là bước nhảy bùng nổ

Câu 12. Con số 250 gram – 270 gram lựu đạn bi của Việt Nam nói lên điều gì?

Tổng trọng lượng của lựu đạn

Trọng lượng nổ TNT của lựu đạn

Trọng lượng của mảnh vỏ lựu đạn

Trọng lượng bộ phận nổ

Câu 13. Mìn K58 nổ bằng gì? Bán kính sát thương của mìn là bao nhiêu?

Mìn K58 nổ bằng lực lôi, bán kính sát thương 1,5-2m

Mìn K58 nổ bằng lực cuốn, bán kính sát thương 1-1,5m

Quả mìn K58 nổ bằng lực nổ, bán kính sát thương 1-1,5m

Quả mìn K58 nổ bằng lực nổ, bán kính sát thương 2-2,5m

Câu 14. Con số 550gram và 200gram của mìn K58 nói lên điều gì?

550g là lực nổ, 200g là trọng lượng mìn

550g là khối lượng cả quả mìn, 200g là khối lượng cả vỏ.

550g là trọng lượng của cả quả mìn, 200g là trọng lượng của thuốc nổ TNT

550g là trọng lượng của vỏ mìn, 200g là trọng lượng của thuốc nổ TNT

Câu 15. Mìn K69 nổ bằng gì? Bán kính sát thương là gì?

Mìn K69 nổ bằng lực nổ, vướng mìn, bán kính sát thương 5-10m

Mìn K69 nổ bằng lực nổ, vướng mìn, bán kính sát thương 10-15m

Mìn K69 nổ bằng lực nổ, bán kính sát thương 15-20m

Mìn K6 nổ bằng lực lôi, bán kính sát thương 10-15m

Câu 16. Khái niệm về lựu đạn:

Lựu đạn là loại đạn ném bằng tay

Lựu đạn là viên đạn được bắn bằng súng

Lựu đạn là viên đạn được thả xuống dưới nước

Tất cả đều không chính xác

Câu 17. Thuốc nổ tolite (TNT) có các đặc tính sau:

Là một hợp chất, màu vàng nhạt

Hút ẩm, hòa tan trong nước

Hòa tan trong dung môi hữu cơ

Phản ứng với bazơ để tạo thành chất nổ

Câu 18. Dụng cụ bảo quản thuốc nổ TNT, Meliters là các dụng cụ:

Làm bằng sắt

Trơ trẽn

Làm bằng thiếc

Làm bằng nhôm

Câu 19. Hình 6kg; 2kg và 0,8m của quả mìn K69 nói lên điều gì?

6 kg là tổng trọng lượng, 2 kg là trọng lượng thuốc nổ TNT; 0,8m là bán kính sát thương

6kg là trọng lượng của thuốc nổ TNT, 2kg là lực nổ; 0,8m là bán kính sát thương

6kg là lực nổ 2kg là lực vướng; 0,8m là bước nhảy bùng nổ

6kg là trọng lượng toàn bộ, 2kg là lực nổ; 0,8m là bước nhảy bùng nổ

Câu 20. Tìm câu trả lời sai? Theo cách sử dụng, lựu đạn được phân thành:

Lựu đạn chống bộ binh

Lựu đan chống tăng

Lựu đạn chống cháy

Lựu đạn khói

Câu 21. Để chống lại máy dò mìn K58, vỏ và vỏ được làm bằng các vật liệu sau:

Vỏ nhựa, nắp cao su

Vỏ nhôm, nắp sắt

Vỏ đồng, nắp gỗ

Câu 22. Đặc điểm của mìn K58 là:

Nó là một loại mìn nổ giết người bằng sức nổ

Là loại mìn vướng chất nổ, giết người bằng sức công phá của chất nổ.

Đó là một loại mìn nhảy nổ giết người bằng sức nổ

Là loại mìn kích nổ, cuốn theo và nhảy xuống giết người bằng sức nổ.

Câu 23. Tìm câu trả lời sai? Dây cháy chậm trong lựu đạn cầm tay gỗ Việt Nam (LCH-78A)

Dây cháy chậm được sử dụng trong lựu đạn gỗ VN là dây 1cm. Dài

Dây cháy chậm được sử dụng trong lựu đạn gỗ VN là 4cm. Dài

Dây cháy chậm dùng trong lựu đạn cầm tay bằng gỗ của Việt Nam là loại dây 5cm. Dài

Dây cháy chậm dùng trong lựu đạn VN có chiều dài 4,5cm.

Câu 24. Tìm câu trả lời sai? Theo công dụng của chúng, chất nổ được phân thành:

Mồi nhử

Thuốc giải độc

Bỏ qua thuốc

Pháo

Câu trả lời

Kết án Câu trả lời Kết án Câu trả lời
Câu hỏi 1 GỠ BỎ Câu 13
Câu 2 DỄ Câu 14
Câu 3 Câu 15 Một
Câu 4 Câu 16 GỠ BỎ
Câu hỏi 5 Câu 17 GỠ BỎ
Câu 6 Một Câu 18
Câu 7 GỠ BỎ Câu 19
Câu 8 Câu 20 Một
Câu 9 Câu 21 Một
Câu 10 Một Câu 22 Một
Câu 11 Câu 23 Một
Câu 12 Một Câu 24 DỄ

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Thể dục 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Trắc nghiệm GDQP Bài: Kĩ thuật sử dụng lựu đạn – Phần 2

Video về Trắc nghiệm GDQP Bài: Kĩ thuật sử dụng lựu đạn – Phần 2

Wiki về Trắc nghiệm GDQP Bài: Kĩ thuật sử dụng lựu đạn – Phần 2

Trắc nghiệm GDQP Bài: Kĩ thuật sử dụng lựu đạn – Phần 2

Trắc nghiệm GDQP Bài: Kĩ thuật sử dụng lựu đạn – Phần 2 -

Tuyển tập các câu hỏi Trắc nghiệm Giáo dục phổ thông 11 Bài 6 câu trả lời chi tiết. Tuyển chọn hay nhất tuyển chọn hay nhất tuyển chọn hay nhất tuyển chọn hay nhất chọn lọc hay nhất tuyển chọn 11 bài 6 hay nhất.

Trắc nghiệm Luyện tập 11 Bài 6. Kỹ thuật sử dụng lựu đạn

Câu hỏi 1. Đạn B41 có thể xuyên thủng lớp thép dày bao nhiêu mm?

200 mm

202 mm

204 mm

210 mm


Câu 2. Đạn B41 có thể xuyên thủng bê tông dày bao nhiêu mm?

600 mm

700 mm

800 mm

900 mm

Câu 3. Súng trường CKC dùng chung đạn với mấy loại súng?

Với 2 loại súng

Với 3 loại súng

Với 4 loại súng

Với 5 loại súng

Câu 4. Tìm câu trả lời chính xác?

Thuốc nổ không tan trong dung môi hữu cơ, tác dụng với bazơ, rượu aCid, axeton.

Thuốc nổ hòa tan trong dung môi hữu cơ, không hoạt động với bazơ, rượu, axit, axeton

Thuốc nổ tan trong dung môi hữu cơ, phản ứng với bazơ, rượu axit, axit

Thuốc nổ có tác dụng với bazơ, rượu, axit nhưng ít và không tan trong dung môi

Câu hỏi 5. Lựu đạn bi của Việt Nam tiêu diệt đối phương như thế nào? bán kính sát thương?

Gây sát thương lên kẻ địch bằng áp suất bình thuốc, bán kính sát thương là 6m

Gây sát thương lên kẻ địch bằng các mảnh gang, bán kính sát thương 6m

Gây sát thương lên kẻ địch bằng các mảnh gang, bán kính sát thương là 10m

Gây sát thương lên kẻ địch bằng áp suất bình thuốc, bán kính sát thương là 10m

Câu 6. Tìm câu trả lời đúng cần trục? Thiết bị bảo quản thuốc nổ TNT, Melinite là các dụng cụ:

Làm bằng sắt

Trơ trẽn

Làm bằng thiếc

Làm bằng nhôm

Câu 7. Gọi tọa độ của điểm M là (200 01’25 ”-105012 ′ 20”). Tìm câu trả lời chính xác?

Đây là cách viết tọa độ đường viền của điểm M.

Đây là cách ghi tọa độ địa lý của điểm M.

Đây là cách viết tọa độ chính xác của điểm M.

Đây là cách viết tọa độ bình phương của điểm M.

Câu 8. Gọi tọa độ điểm M là (2786) Tìm câu trả lời đúng?

Đây là cách viết tọa độ đường viền của điểm M.

Đây là cách ghi tọa độ địa lý của điểm M.

Đây là cách viết tọa độ chính xác của điểm M.

Đây là cách viết tọa độ bình phương của điểm M.

Câu 9. Con số 250g-270g của lựu đạn bi Việt Nam nói lên điều gì?

Tổng trọng lượng của lựu đạn

Trọng lượng nổ TNT của lựu đạn

Trọng lượng của mảnh vỏ lựu đạn

Trọng lượng bộ phận nổ

Câu 10. Mìn K69 nổ bằng gì? Bán kính sát thương là bao nhiêu mét?

Quả mìn K69 nổ bằng lực nổ, sức lôi cuốn, bán kính sát thương từ 5-10m

Mìn K69 nổ bằng cách nổ, kích nổ, bán kính sát thương 10-15m

Quả mìn K69 kích nổ bằng lực nổ, vướng vào vụ nổ bán kính sát thương là 15-20m

Mìn K69 nổ bằng lực lôi, bán kính sát thương 10-15m

Câu 11. Các con số 6 kg, 2 kg và 0,8 m của quả mìn K59 nói lên điều gì?

Kg là khối lượng toàn bộ, 2kg là khối lượng TNT; 0,8 là bán kính sát thương

Kg là trọng lượng của thuốc nổ TNT, 2kg là lực nổ; 0,8 m là bán kính sát thương

Kg là lực nổ, 2kg là lực nổ; 0,8 m là bước nhảy bùng nổ

Kg là khối lượng toàn bộ, 2 kg là lực nổ; 0,8 m là bước nhảy bùng nổ

Câu 12. Con số 250 gram - 270 gram lựu đạn bi của Việt Nam nói lên điều gì?

Tổng trọng lượng của lựu đạn

Trọng lượng nổ TNT của lựu đạn

Trọng lượng của mảnh vỏ lựu đạn

Trọng lượng bộ phận nổ

Câu 13. Mìn K58 nổ bằng gì? Bán kính sát thương của mìn là bao nhiêu?

Mìn K58 nổ bằng lực lôi, bán kính sát thương 1,5-2m

Mìn K58 nổ bằng lực cuốn, bán kính sát thương 1-1,5m

Quả mìn K58 nổ bằng lực nổ, bán kính sát thương 1-1,5m

Quả mìn K58 nổ bằng lực nổ, bán kính sát thương 2-2,5m

Câu 14. Con số 550gram và 200gram của mìn K58 nói lên điều gì?

550g là lực nổ, 200g là trọng lượng mìn

550g là khối lượng cả quả mìn, 200g là khối lượng cả vỏ.

550g là trọng lượng của cả quả mìn, 200g là trọng lượng của thuốc nổ TNT

550g là trọng lượng của vỏ mìn, 200g là trọng lượng của thuốc nổ TNT

Câu 15. Mìn K69 nổ bằng gì? Bán kính sát thương là gì?

Mìn K69 nổ bằng lực nổ, vướng mìn, bán kính sát thương 5-10m

Mìn K69 nổ bằng lực nổ, vướng mìn, bán kính sát thương 10-15m

Mìn K69 nổ bằng lực nổ, bán kính sát thương 15-20m

Mìn K6 nổ bằng lực lôi, bán kính sát thương 10-15m

Câu 16. Khái niệm về lựu đạn:

Lựu đạn là loại đạn ném bằng tay

Lựu đạn là viên đạn được bắn bằng súng

Lựu đạn là viên đạn được thả xuống dưới nước

Tất cả đều không chính xác

Câu 17. Thuốc nổ tolite (TNT) có các đặc tính sau:

Là một hợp chất, màu vàng nhạt

Hút ẩm, hòa tan trong nước

Hòa tan trong dung môi hữu cơ

Phản ứng với bazơ để tạo thành chất nổ

Câu 18. Dụng cụ bảo quản thuốc nổ TNT, Meliters là các dụng cụ:

Làm bằng sắt

Trơ trẽn

Làm bằng thiếc

Làm bằng nhôm

Câu 19. Hình 6kg; 2kg và 0,8m của quả mìn K69 nói lên điều gì?

6 kg là tổng trọng lượng, 2 kg là trọng lượng thuốc nổ TNT; 0,8m là bán kính sát thương

6kg là trọng lượng của thuốc nổ TNT, 2kg là lực nổ; 0,8m là bán kính sát thương

6kg là lực nổ 2kg là lực vướng; 0,8m là bước nhảy bùng nổ

6kg là trọng lượng toàn bộ, 2kg là lực nổ; 0,8m là bước nhảy bùng nổ

Câu 20. Tìm câu trả lời sai? Theo cách sử dụng, lựu đạn được phân thành:

Lựu đạn chống bộ binh

Lựu đan chống tăng

Lựu đạn chống cháy

Lựu đạn khói

Câu 21. Để chống lại máy dò mìn K58, vỏ và vỏ được làm bằng các vật liệu sau:

Vỏ nhựa, nắp cao su

Vỏ nhôm, nắp sắt

Vỏ đồng, nắp gỗ

Câu 22. Đặc điểm của mìn K58 là:

Nó là một loại mìn nổ giết người bằng sức nổ

Là loại mìn vướng chất nổ, giết người bằng sức công phá của chất nổ.

Đó là một loại mìn nhảy nổ giết người bằng sức nổ

Là loại mìn kích nổ, cuốn theo và nhảy xuống giết người bằng sức nổ.

Câu 23. Tìm câu trả lời sai? Dây cháy chậm trong lựu đạn cầm tay gỗ Việt Nam (LCH-78A)

Dây cháy chậm được sử dụng trong lựu đạn gỗ VN là dây 1cm. Dài

Dây cháy chậm được sử dụng trong lựu đạn gỗ VN là 4cm. Dài

Dây cháy chậm dùng trong lựu đạn cầm tay bằng gỗ của Việt Nam là loại dây 5cm. Dài

Dây cháy chậm dùng trong lựu đạn VN có chiều dài 4,5cm.

Câu 24. Tìm câu trả lời sai? Theo công dụng của chúng, chất nổ được phân thành:

Mồi nhử

Thuốc giải độc

Bỏ qua thuốc

Pháo

Câu trả lời

Kết án Câu trả lời Kết án Câu trả lời
Câu hỏi 1 GỠ BỎ Câu 13
Câu 2 DỄ Câu 14
Câu 3 Câu 15 Một
Câu 4 Câu 16 GỠ BỎ
Câu hỏi 5 Câu 17 GỠ BỎ
Câu 6 Một Câu 18
Câu 7 GỠ BỎ Câu 19
Câu 8 Câu 20 Một
Câu 9 Câu 21 Một
Câu 10 Một Câu 22 Một
Câu 11 Câu 23 Một
Câu 12 Một Câu 24 DỄ

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Thể dục 11

[rule_{ruleNumber}]

Tuyển tập các câu hỏi Trắc nghiệm Giáo dục phổ thông 11 Bài 6 câu trả lời chi tiết. Tuyển chọn hay nhất tuyển chọn hay nhất tuyển chọn hay nhất tuyển chọn hay nhất chọn lọc hay nhất tuyển chọn 11 bài 6 hay nhất.

Trắc nghiệm Luyện tập 11 Bài 6. Kỹ thuật sử dụng lựu đạn

Câu hỏi 1. Đạn B41 có thể xuyên thủng lớp thép dày bao nhiêu mm?

200 mm

202 mm

204 mm

210 mm


Câu 2. Đạn B41 có thể xuyên thủng bê tông dày bao nhiêu mm?

600 mm

700 mm

800 mm

900 mm

Câu 3. Súng trường CKC dùng chung đạn với mấy loại súng?

Với 2 loại súng

Với 3 loại súng

Với 4 loại súng

Với 5 loại súng

Câu 4. Tìm câu trả lời chính xác?

Thuốc nổ không tan trong dung môi hữu cơ, tác dụng với bazơ, rượu aCid, axeton.

Thuốc nổ hòa tan trong dung môi hữu cơ, không hoạt động với bazơ, rượu, axit, axeton

Thuốc nổ tan trong dung môi hữu cơ, phản ứng với bazơ, rượu axit, axit

Thuốc nổ có tác dụng với bazơ, rượu, axit nhưng ít và không tan trong dung môi

Câu hỏi 5. Lựu đạn bi của Việt Nam tiêu diệt đối phương như thế nào? bán kính sát thương?

Gây sát thương lên kẻ địch bằng áp suất bình thuốc, bán kính sát thương là 6m

Gây sát thương lên kẻ địch bằng các mảnh gang, bán kính sát thương 6m

Gây sát thương lên kẻ địch bằng các mảnh gang, bán kính sát thương là 10m

Gây sát thương lên kẻ địch bằng áp suất bình thuốc, bán kính sát thương là 10m

Câu 6. Tìm câu trả lời đúng cần trục? Thiết bị bảo quản thuốc nổ TNT, Melinite là các dụng cụ:

Làm bằng sắt

Trơ trẽn

Làm bằng thiếc

Làm bằng nhôm

Câu 7. Gọi tọa độ của điểm M là (200 01’25 ”-105012 ′ 20”). Tìm câu trả lời chính xác?

Đây là cách viết tọa độ đường viền của điểm M.

Đây là cách ghi tọa độ địa lý của điểm M.

Đây là cách viết tọa độ chính xác của điểm M.

Đây là cách viết tọa độ bình phương của điểm M.

Câu 8. Gọi tọa độ điểm M là (2786) Tìm câu trả lời đúng?

Đây là cách viết tọa độ đường viền của điểm M.

Đây là cách ghi tọa độ địa lý của điểm M.

Đây là cách viết tọa độ chính xác của điểm M.

Đây là cách viết tọa độ bình phương của điểm M.

Câu 9. Con số 250g-270g của lựu đạn bi Việt Nam nói lên điều gì?

Tổng trọng lượng của lựu đạn

Trọng lượng nổ TNT của lựu đạn

Trọng lượng của mảnh vỏ lựu đạn

Trọng lượng bộ phận nổ

Câu 10. Mìn K69 nổ bằng gì? Bán kính sát thương là bao nhiêu mét?

Quả mìn K69 nổ bằng lực nổ, sức lôi cuốn, bán kính sát thương từ 5-10m

Mìn K69 nổ bằng cách nổ, kích nổ, bán kính sát thương 10-15m

Quả mìn K69 kích nổ bằng lực nổ, vướng vào vụ nổ bán kính sát thương là 15-20m

Mìn K69 nổ bằng lực lôi, bán kính sát thương 10-15m

Câu 11. Các con số 6 kg, 2 kg và 0,8 m của quả mìn K59 nói lên điều gì?

Kg là khối lượng toàn bộ, 2kg là khối lượng TNT; 0,8 là bán kính sát thương

Kg là trọng lượng của thuốc nổ TNT, 2kg là lực nổ; 0,8 m là bán kính sát thương

Kg là lực nổ, 2kg là lực nổ; 0,8 m là bước nhảy bùng nổ

Kg là khối lượng toàn bộ, 2 kg là lực nổ; 0,8 m là bước nhảy bùng nổ

Câu 12. Con số 250 gram – 270 gram lựu đạn bi của Việt Nam nói lên điều gì?

Tổng trọng lượng của lựu đạn

Trọng lượng nổ TNT của lựu đạn

Trọng lượng của mảnh vỏ lựu đạn

Trọng lượng bộ phận nổ

Câu 13. Mìn K58 nổ bằng gì? Bán kính sát thương của mìn là bao nhiêu?

Mìn K58 nổ bằng lực lôi, bán kính sát thương 1,5-2m

Mìn K58 nổ bằng lực cuốn, bán kính sát thương 1-1,5m

Quả mìn K58 nổ bằng lực nổ, bán kính sát thương 1-1,5m

Quả mìn K58 nổ bằng lực nổ, bán kính sát thương 2-2,5m

Câu 14. Con số 550gram và 200gram của mìn K58 nói lên điều gì?

550g là lực nổ, 200g là trọng lượng mìn

550g là khối lượng cả quả mìn, 200g là khối lượng cả vỏ.

550g là trọng lượng của cả quả mìn, 200g là trọng lượng của thuốc nổ TNT

550g là trọng lượng của vỏ mìn, 200g là trọng lượng của thuốc nổ TNT

Câu 15. Mìn K69 nổ bằng gì? Bán kính sát thương là gì?

Mìn K69 nổ bằng lực nổ, vướng mìn, bán kính sát thương 5-10m

Mìn K69 nổ bằng lực nổ, vướng mìn, bán kính sát thương 10-15m

Mìn K69 nổ bằng lực nổ, bán kính sát thương 15-20m

Mìn K6 nổ bằng lực lôi, bán kính sát thương 10-15m

Câu 16. Khái niệm về lựu đạn:

Lựu đạn là loại đạn ném bằng tay

Lựu đạn là viên đạn được bắn bằng súng

Lựu đạn là viên đạn được thả xuống dưới nước

Tất cả đều không chính xác

Câu 17. Thuốc nổ tolite (TNT) có các đặc tính sau:

Là một hợp chất, màu vàng nhạt

Hút ẩm, hòa tan trong nước

Hòa tan trong dung môi hữu cơ

Phản ứng với bazơ để tạo thành chất nổ

Câu 18. Dụng cụ bảo quản thuốc nổ TNT, Meliters là các dụng cụ:

Làm bằng sắt

Trơ trẽn

Làm bằng thiếc

Làm bằng nhôm

Câu 19. Hình 6kg; 2kg và 0,8m của quả mìn K69 nói lên điều gì?

6 kg là tổng trọng lượng, 2 kg là trọng lượng thuốc nổ TNT; 0,8m là bán kính sát thương

6kg là trọng lượng của thuốc nổ TNT, 2kg là lực nổ; 0,8m là bán kính sát thương

6kg là lực nổ 2kg là lực vướng; 0,8m là bước nhảy bùng nổ

6kg là trọng lượng toàn bộ, 2kg là lực nổ; 0,8m là bước nhảy bùng nổ

Câu 20. Tìm câu trả lời sai? Theo cách sử dụng, lựu đạn được phân thành:

Lựu đạn chống bộ binh

Lựu đan chống tăng

Lựu đạn chống cháy

Lựu đạn khói

Câu 21. Để chống lại máy dò mìn K58, vỏ và vỏ được làm bằng các vật liệu sau:

Vỏ nhựa, nắp cao su

Vỏ nhôm, nắp sắt

Vỏ đồng, nắp gỗ

Câu 22. Đặc điểm của mìn K58 là:

Nó là một loại mìn nổ giết người bằng sức nổ

Là loại mìn vướng chất nổ, giết người bằng sức công phá của chất nổ.

Đó là một loại mìn nhảy nổ giết người bằng sức nổ

Là loại mìn kích nổ, cuốn theo và nhảy xuống giết người bằng sức nổ.

Câu 23. Tìm câu trả lời sai? Dây cháy chậm trong lựu đạn cầm tay gỗ Việt Nam (LCH-78A)

Dây cháy chậm được sử dụng trong lựu đạn gỗ VN là dây 1cm. Dài

Dây cháy chậm được sử dụng trong lựu đạn gỗ VN là 4cm. Dài

Dây cháy chậm dùng trong lựu đạn cầm tay bằng gỗ của Việt Nam là loại dây 5cm. Dài

Dây cháy chậm dùng trong lựu đạn VN có chiều dài 4,5cm.

Câu 24. Tìm câu trả lời sai? Theo công dụng của chúng, chất nổ được phân thành:

Mồi nhử

Thuốc giải độc

Bỏ qua thuốc

Pháo

Câu trả lời

Kết án Câu trả lời Kết án Câu trả lời
Câu hỏi 1 GỠ BỎ Câu 13
Câu 2 DỄ Câu 14
Câu 3 Câu 15 Một
Câu 4 Câu 16 GỠ BỎ
Câu hỏi 5 Câu 17 GỠ BỎ
Câu 6 Một Câu 18
Câu 7 GỠ BỎ Câu 19
Câu 8 Câu 20 Một
Câu 9 Câu 21 Một
Câu 10 Một Câu 22 Một
Câu 11 Câu 23 Một
Câu 12 Một Câu 24 DỄ

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Thể dục 11

Bạn thấy bài viết Trắc nghiệm GDQP Bài: Kĩ thuật sử dụng lựu đạn – Phần 2 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Trắc nghiệm GDQP Bài: Kĩ thuật sử dụng lựu đạn – Phần 2 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Trắc #nghiệm #GDQP #Bài #Kĩ #thuật #sử #dụng #lựu #đạn #Phần

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button