Giáo Dục

Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 26 có đáp án (Phần 2)

Câu hỏi Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 26 có đáp án (Phần 2) tốt nhất. Tuyển tập Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 26 có đáp án và lời giải chi tiết.

Hỏi – Đáp Bài 26. Cảm ứng ở động vật

Câu hỏi 1: Ở động vật, cảm ứng là:

A. Là khả năng tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích của môi trường, giúp cơ thể tồn tại và phát triển.

B. Phản xạ không điều hòa giúp bảo vệ cơ thể.

C. Các phản xạ có điều kiện giúp cơ thể thích nghi với môi trường.

D. A và B đúng.

Câu trả lời:


Cảm ứng là khả năng của cơ thể động vật phản ứng lại các kích thích của môi trường (bên trong và bên ngoài cơ thể) để tồn tại và phát triển.

Câu trả lời để chọn là: A

Câu 2: Cảm ứng ở động vật là?

A. Đáp ứng lại các kích thích của một số tác nhân môi trường đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của cơ thể.

B. Đáp ứng lại các kích thích của môi trường sống, đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.

C. Đáp ứng các kích thích có hướng của môi trường đảm bảo sự tồn tại và phát triển của sinh vật

D. Đáp ứng lại các kích thích một chiều của môi trường đảm bảo cho sinh vật tồn tại và phát triển

Câu trả lời:

Cảm ứng ở động vật là khả năng cơ thể động vật phản ứng lại các kích thích của môi trường (bên trong và bên ngoài cơ thể) để tồn tại và phát triển.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu hỏi 3: Cảm ứng đặc tính ở động vật xảy ra

A. nhanh chóng, dễ nhìn

B. chậm, khó nhìn

C. nhanh, khó thấy

D. chậm, dễ thấy

Câu trả lời:

Động vật: Phản ứng nhanh, phản ứng đáng chú ý, các kiểu phản ứng đa dạng.

Câu trả lời để chọn là: A

Câu hỏi 4: Tốc độ cảm ứng ở động vật như thế nào so với tốc độ cảm ứng ở thực vật?

A. Diễn ra chậm hơn nhiều

B. Xảy ra nhanh hơn

C. Chơi công bằng

D. Xảy ra chậm hơn một chút

Câu trả lời:

Tốc độ cảm ứng ở động vật nhanh hơn tốc độ cảm ứng ở thực vật

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu hỏi 5: Cảm ứng ở động vật nguyên sinh xảy ra bằng cách:

A. Trạng thái co rút của nguyên sinh chất.

B. Hoạt động của hệ thần kinh.

C. Hoạt động tịnh tiến.

D. Hệ thống nước mô bao quanh tế bào.

Câu trả lời:

Protozoa gây ra bởi sự co rút của protozoa

Câu trả lời để chọn là: A

Câu hỏi 5: Hình thức cảm ứng đơn giản nhất ở động vật là

A. Di chuyển cơ thể về phía hoặc ra khỏi kích thích

B. Toàn thân co giật

C. phản ứng cục bộ hóa

D. Phản ứng theo cơ chế phản xạ

Câu trả lời:

Hình thức cảm ứng đơn giản nhất ở động vật là ở động vật đơn bào: hướng về hoặc ra xa nơi kích thích.

Câu trả lời để chọn là: A

Câu hỏi 6: Phản ánh là

A. Phản ứng của cơ thể đối với các kích thích bên ngoài hoặc bên trong

B. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh chỉ đáp lại những kích thích bên trong cơ thể.

C. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh chỉ đáp lại những kích thích bên ngoài cơ thể

D. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh đối với các kích thích bên ngoài hoặc bên trong

Câu trả lời:

Phản xạ là: Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh trước các kích thích bên ngoài hoặc bên trong

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 7: Hình thức cảm ứng của động vật có hệ thần kinh được gọi chung là

A. Giải tích

B. Cảm ứng chuyển động

C. Phản ứng kích thích

D. Phản ánh

Câu trả lời:

Hình thức xúc giác ở động vật có hệ thần kinh được gọi chung là phản xạ, động vật không có hệ thần kinh thì không có phản xạ.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 8: Quan sát hình dưới đây và cho biết cung phản xạ tự vệ ở người gồm những thành phần nào?

A. Cơ quan thụ cảm, tuỷ sống, cơ quan phản ứng

B. Cơ quan kích thích, cơ quan thụ cảm, đường dẫn truyền, tuỷ sống.

C. Cơ quan thụ cảm, đường dẫn, tuỷ sống, cơ quan phản ứng.

D. Cơ quan kích thích, cơ quan thụ cảm, đường dẫn truyền, tuỷ sống, cơ quan đáp ứng.

Câu trả lời:

1 cung phản xạ gồm các thành phần sau: cơ quan thụ cảm (ở ví dụ trên là cơ quan thụ cảm đau); con đường dẫn truyền (con đường cảm giác; con đường vận động); cơ quan phân tích (tủy sống); cơ quan đáp ứng (cơ co ngón tay).

Câu trả lời để chọn là:

Câu 9: Cung phản xạ diễn ra theo trình tự nào?

A. Cơ, tuyến → cơ quan thụ cảm hoặc cơ quan thụ cảm → Hệ thần kinh

B. Cơ quan thụ cảm hoặc cơ quan thụ cảm → cơ, tuyến → hệ thần kinh

C. Hệ thần kinh → cơ quan thụ cảm hoặc cơ quan thụ cảm → cơ, tuyến

D. Cơ quan thụ cảm hoặc cơ quan thụ cảm → hệ thần kinh → cơ tuyến.

Câu trả lời:

Cung phản xạ diễn ra theo trình tự: cơ quan thụ cảm hoặc cơ quan thụ cảm → hệ thần kinh → cơ tuyến. Cơ quan thụ cảm tiếp nhận kích thích sau đó truyền đến hệ thần kinh (cơ quan phân tích và tổng hợp thông tin để xác định mức độ kích thích) sau đó thông tin được truyền đến cơ hoặc tuyến để đáp ứng lại kích thích.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 10: Trường hợp nào sau đây là phản xạ không điều kiện?

A. Khi tôi nghe thấy tên mình được gọi, tôi quay đầu lại

B. Đang đi trên đường, thấy con vật chết thì tránh xa

C. Ra nắng, da đổ mồ hôi.

D. Khi bạn nghe thấy bài hát yêu thích của mình, hãy hát theo.

Câu trả lời:

Phản xạ không điều kiện là C, vì không cần học.

Câu trả lời để chọn là:

Câu 11: Loại phản xạ không điều kiện là

A. nghe tiếng kêu “chích chòe”, gà chạy đến.

B. thấy một quả chanh chúng ta chảy nước miếng.

C. nhìn thấy quạ bay trên bầu trời, gà con nấp trong cánh gà mái mẹ.

D. hít phải bụi chúng ta “hắt hơi”.

Câu trả lời:

D là phản xạ không điều kiện

A, B, C là phản xạ có điều kiện

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 12: Điều nào sau đây không đúng về phản xạ không điều kiện?

A. Thường được điều khiển bởi tủy sống

B. Di truyền, đặc trưng cho loài

C. bẩm sinh và bền vững

D. Có số lượng không giới hạn

Câu trả lời:

Các đặc điểm của phản xạ không điều kiện là:

– bẩm sinh, không cần đào tạo

– loài và di truyền

– Hệ thần kinh trung ương nằm ở thân não và tủy sống

– Có tính bền vững, tồn tại lâu dài, có khi cả đời

– phản ứng với kích thích

Vậy đặc điểm sai là D.

Tuy số lượng phản xạ không điều kiện lớn nhưng cũng bị hạn chế và không tăng

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 13: Đặc điểm của phản xạ không điều kiện là gì?

A. Hệ thần kinh trung ương nằm ở thân não và tủy sống.

B. Di truyền, đặc trưng cho loài

C. Bền vững và không yêu cầu đào tạo hoặc tăng cường

D. Cả A, B và C

Câu trả lời:

Các đặc điểm của phản xạ không điều kiện là:

– bẩm sinh, không cần đào tạo

– loài và di truyền

– Hệ thần kinh trung ương nằm ở thân não và tủy sống

– Có tính bền vững, tồn tại lâu dài, có khi cả đời

– phản ứng với kích thích

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 14: “Khi tập thể dục, ta thấy nóng, ra nhiều mồ hôi, ta tìm chỗ nghỉ, nằm quạt cho mát” trong câu trên có bao nhiêu phản xạ có điều kiện, bao nhiêu phản xạ không điều kiện?

A. 2 PXKDK; 2 Sở giao dịch chứng khoán

B. 2 PXKDK; 1 Sở giao dịch chứng khoán

C. 1 PXKDK; 2 Sở giao dịch chứng khoán

D. 3 PXKDK; 1 Sở giao dịch chứng khoán

Câu trả lời:

Chúng tôi phân tích:

  • PXKĐK: hoạt động nóng, đổ mồ hôi: đây là những hộp thuốc tránh thai.
  • PXCĐK: thấy nóng thì tìm chỗ nghỉ, ngồi quạt cho hạ nhiệt. Đây là PXCDK.

Câu trả lời để chọn là: A

Câu 15: Cơ thể động vật đã phát triển một hệ thống thần kinh, nhưng phản ứng không hoàn toàn chính xác bằng sự co rút toàn bộ cơ thể, xảy ra trong:

A. Động vật giáp xác

B. Cá.

C. Ruột khoang

D. Thân mềm.

Câu trả lời:

Con vật biểu hiện tổ chức thần kinh nhưng phản ứng không chính xác, xuất hiện trong ruột khoang.

Câu trả lời để chọn là:

Câu 16: Hệ thống thần kinh dạng lưới được tìm thấy trong

A. Ruột khoang

B. Giun đũa

C. Thân mềm

D. Chân khớp

Câu trả lời:

Hệ thần kinh dạng lưới có trong ruột khoang: VD: Bèo tây, sứa ..

Ba nhóm động vật còn lại có hệ thần kinh dạng hạch.

Câu trả lời để chọn là: A

Câu 17: Cảm ứng ở động vật, được điều khiển bởi một tế bào thần kinh chuỗi, không xảy ra ở:

A. Thân mềm

B. Giun

C. Chân khớp

D. San hô

Câu trả lời:

Phương thức cảm ứng ở động vật được điều khiển bởi một mô hình thần kinh, mô hình này không có ở san hô.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 18: Cảm ứng ở động vật, được điều khiển bởi một tế bào thần kinh chuỗi, không xảy ra ở:

A. Thân mềm

B. Giun

C. Chân khớp

D. San hô

Câu trả lời:

Phương thức cảm ứng ở động vật được điều khiển bởi một mô hình thần kinh, mô hình này không có ở san hô.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 19: Động vật nào sau đây cho biết có sự tham gia của hệ thần kinh dạng chân hạch?

A. Cá, lưỡng cư.

B. Bò sát, chim, thú.

C. Thủy tức.

D. Giun dẹp, đỉa, côn trùng.

Câu trả lời:

Những động vật mà sự cảm ứng của chúng liên quan đến hệ thần kinh dạng hạch là: giun dẹp, đỉa, côn trùng.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 20: Thuộc loại phản xạ có điều kiện

A. ánh sáng chiếu vào mắt tôi, tôi lác mắt

B. Chuột túi mới sinh có thể chui vào túi mẹ

C. Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng sấm

D. khi chúng ta nghe thấy tên mình được gọi, chúng ta quay đầu về phía giọng nói

Câu trả lời:

Ví dụ D là phản xạ có điều kiện, ta phải nhớ tên mình, sau nhiều lần có người gọi tên ta quay lại thì ta đã hình thành phản xạ khi nghe tên mình gọi ta quay đầu về phía có tiếng nói.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 21: Điều nào sau đây không đúng về đặc điểm của phản xạ có điều kiện?

A. Hình thành trong quá trình sống và không bền vững

B. Không di truyền, cá nhân

C. Số lượng có hạn

D. Thường do vỏ não điều khiển

Câu trả lời:

Ý sai là C, số phản ứng có điều kiện là không hạn chế

Câu trả lời để chọn là:

Câu 22: Đặc điểm của phản xạ có điều kiện là gì?

A. Hình thành trong quá trình sống và không bền vững

B. Không di truyền, riêng lẻ.

C. Thường do vỏ não điều khiển

D. Cả 3 ý trên

Câu trả lời:

Các đặc điểm của phản xạ có điều kiện là:

– Không được kế thừa, học hỏi trong suốt cuộc đời

– Bản chất riêng lẻ, mất đi nếu không được củng cố.

– Là hoạt động của bán cầu đại não.

– Không phụ thuộc vào tính chất của kích thích và cơ quan thụ cảm mà chỉ phụ thuộc vào điều kiện xây dựng phản xạ.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 23: Các phản xạ của động vật có hệ thần kinh dạng lưới khi bị kích thích là:

A. Duỗi thẳng cơ thể

B. Sự co toàn bộ cơ thể

C. Chuyển đến nơi khác

D. Sự co ở phần cơ thể bị kích thích

Câu trả lời:

Phản xạ của động vật có hệ thần kinh dạng lưới khi bị kích thích là co toàn thân.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu 24: Điều nào sau đây không đúng về cảm ứng của ruột khoang?

A. Cảm ứng toàn bộ cơ thể.

B. Toàn bộ cơ thể co lại khi bị kích thích

C. Tốn nhiều năng lượng

D. Tiêu thụ ít năng lượng hơn

Câu trả lời:

Ý sai cho rằng D, Ruột khoang có hệ thần kinh dạng lưới => co toàn bộ cơ thể khi bị kích thích nên tiêu hao nhiều năng lượng.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 25: Khác với cảm ứng của nước, phản ứng của giun đất

A. Khu trú và tiêu thụ ít năng lượng hơn

B. Chưa khoanh vùng, nhưng chính xác hơn

C. Thực hiện theo cơ chế phản xạ

D. Có cơ chế tương tự như phản ứng của bò sát

Câu trả lời:

Thủy có hệ thần kinh dạng lưới; Giun đất có hệ thống thần kinh giống như hạch, dẫn đến phản ứng xác định vị trí chính xác hơn và tiêu thụ ít năng lượng hơn.

Cảm ứng ở hai sinh vật này được thực hiện thông qua cơ chế phản xạ nhưng khác với ở bò sát.

Câu trả lời để chọn là: A

Câu 26: Điều nào sau đây không đúng về đặc điểm của hệ thần kinh chân hạch?

A. Tăng số lượng nơron so với nơron dạng lưới

B. Tăng khả năng phối hợp giữa các nơron

C. Phản ứng cục bộ, tiêu tốn ít năng lượng hơn so với mạng nơron dạng lưới.

D. Phản ứng toàn thân, tiêu tốn nhiều năng lượng hơn thần kinh lưới

Câu trả lời:

Người nhầm lẫn: Động vật có dây thần kinh dạng lưới có phản ứng toàn thân.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Sinh 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 26 có đáp án (Phần 2)

Video về Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 26 có đáp án (Phần 2)

Wiki về Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 26 có đáp án (Phần 2)

Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 26 có đáp án (Phần 2)

Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 26 có đáp án (Phần 2) -

Câu hỏi Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 26 có đáp án (Phần 2) tốt nhất. Tuyển tập Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 26 có đáp án và lời giải chi tiết.

Hỏi - Đáp Bài 26. Cảm ứng ở động vật

Câu hỏi 1: Ở động vật, cảm ứng là:

A. Là khả năng tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích của môi trường, giúp cơ thể tồn tại và phát triển.

B. Phản xạ không điều hòa giúp bảo vệ cơ thể.

C. Các phản xạ có điều kiện giúp cơ thể thích nghi với môi trường.

D. A và B đúng.

Câu trả lời:


Cảm ứng là khả năng của cơ thể động vật phản ứng lại các kích thích của môi trường (bên trong và bên ngoài cơ thể) để tồn tại và phát triển.

Câu trả lời để chọn là: A

Câu 2: Cảm ứng ở động vật là?

A. Đáp ứng lại các kích thích của một số tác nhân môi trường đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của cơ thể.

B. Đáp ứng lại các kích thích của môi trường sống, đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.

C. Đáp ứng các kích thích có hướng của môi trường đảm bảo sự tồn tại và phát triển của sinh vật

D. Đáp ứng lại các kích thích một chiều của môi trường đảm bảo cho sinh vật tồn tại và phát triển

Câu trả lời:

Cảm ứng ở động vật là khả năng cơ thể động vật phản ứng lại các kích thích của môi trường (bên trong và bên ngoài cơ thể) để tồn tại và phát triển.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu hỏi 3: Cảm ứng đặc tính ở động vật xảy ra

A. nhanh chóng, dễ nhìn

B. chậm, khó nhìn

C. nhanh, khó thấy

D. chậm, dễ thấy

Câu trả lời:

Động vật: Phản ứng nhanh, phản ứng đáng chú ý, các kiểu phản ứng đa dạng.

Câu trả lời để chọn là: A

Câu hỏi 4: Tốc độ cảm ứng ở động vật như thế nào so với tốc độ cảm ứng ở thực vật?

A. Diễn ra chậm hơn nhiều

B. Xảy ra nhanh hơn

C. Chơi công bằng

D. Xảy ra chậm hơn một chút

Câu trả lời:

Tốc độ cảm ứng ở động vật nhanh hơn tốc độ cảm ứng ở thực vật

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu hỏi 5: Cảm ứng ở động vật nguyên sinh xảy ra bằng cách:

A. Trạng thái co rút của nguyên sinh chất.

B. Hoạt động của hệ thần kinh.

C. Hoạt động tịnh tiến.

D. Hệ thống nước mô bao quanh tế bào.

Câu trả lời:

Protozoa gây ra bởi sự co rút của protozoa

Câu trả lời để chọn là: A

Câu hỏi 5: Hình thức cảm ứng đơn giản nhất ở động vật là

A. Di chuyển cơ thể về phía hoặc ra khỏi kích thích

B. Toàn thân co giật

C. phản ứng cục bộ hóa

D. Phản ứng theo cơ chế phản xạ

Câu trả lời:

Hình thức cảm ứng đơn giản nhất ở động vật là ở động vật đơn bào: hướng về hoặc ra xa nơi kích thích.

Câu trả lời để chọn là: A

Câu hỏi 6: Phản ánh là

A. Phản ứng của cơ thể đối với các kích thích bên ngoài hoặc bên trong

B. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh chỉ đáp lại những kích thích bên trong cơ thể.

C. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh chỉ đáp lại những kích thích bên ngoài cơ thể

D. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh đối với các kích thích bên ngoài hoặc bên trong

Câu trả lời:

Phản xạ là: Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh trước các kích thích bên ngoài hoặc bên trong

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 7: Hình thức cảm ứng của động vật có hệ thần kinh được gọi chung là

A. Giải tích

B. Cảm ứng chuyển động

C. Phản ứng kích thích

D. Phản ánh

Câu trả lời:

Hình thức xúc giác ở động vật có hệ thần kinh được gọi chung là phản xạ, động vật không có hệ thần kinh thì không có phản xạ.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 8: Quan sát hình dưới đây và cho biết cung phản xạ tự vệ ở người gồm những thành phần nào?

A. Cơ quan thụ cảm, tuỷ sống, cơ quan phản ứng

B. Cơ quan kích thích, cơ quan thụ cảm, đường dẫn truyền, tuỷ sống.

C. Cơ quan thụ cảm, đường dẫn, tuỷ sống, cơ quan phản ứng.

D. Cơ quan kích thích, cơ quan thụ cảm, đường dẫn truyền, tuỷ sống, cơ quan đáp ứng.

Câu trả lời:

1 cung phản xạ gồm các thành phần sau: cơ quan thụ cảm (ở ví dụ trên là cơ quan thụ cảm đau); con đường dẫn truyền (con đường cảm giác; con đường vận động); cơ quan phân tích (tủy sống); cơ quan đáp ứng (cơ co ngón tay).

Câu trả lời để chọn là:

Câu 9: Cung phản xạ diễn ra theo trình tự nào?

A. Cơ, tuyến → cơ quan thụ cảm hoặc cơ quan thụ cảm → Hệ thần kinh

B. Cơ quan thụ cảm hoặc cơ quan thụ cảm → cơ, tuyến → hệ thần kinh

C. Hệ thần kinh → cơ quan thụ cảm hoặc cơ quan thụ cảm → cơ, tuyến

D. Cơ quan thụ cảm hoặc cơ quan thụ cảm → hệ thần kinh → cơ tuyến.

Câu trả lời:

Cung phản xạ diễn ra theo trình tự: cơ quan thụ cảm hoặc cơ quan thụ cảm → hệ thần kinh → cơ tuyến. Cơ quan thụ cảm tiếp nhận kích thích sau đó truyền đến hệ thần kinh (cơ quan phân tích và tổng hợp thông tin để xác định mức độ kích thích) sau đó thông tin được truyền đến cơ hoặc tuyến để đáp ứng lại kích thích.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 10: Trường hợp nào sau đây là phản xạ không điều kiện?

A. Khi tôi nghe thấy tên mình được gọi, tôi quay đầu lại

B. Đang đi trên đường, thấy con vật chết thì tránh xa

C. Ra nắng, da đổ mồ hôi.

D. Khi bạn nghe thấy bài hát yêu thích của mình, hãy hát theo.

Câu trả lời:

Phản xạ không điều kiện là C, vì không cần học.

Câu trả lời để chọn là:

Câu 11: Loại phản xạ không điều kiện là

A. nghe tiếng kêu “chích chòe”, gà chạy đến.

B. thấy một quả chanh chúng ta chảy nước miếng.

C. nhìn thấy quạ bay trên bầu trời, gà con nấp trong cánh gà mái mẹ.

D. hít phải bụi chúng ta “hắt hơi”.

Câu trả lời:

D là phản xạ không điều kiện

A, B, C là phản xạ có điều kiện

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 12: Điều nào sau đây không đúng về phản xạ không điều kiện?

A. Thường được điều khiển bởi tủy sống

B. Di truyền, đặc trưng cho loài

C. bẩm sinh và bền vững

D. Có số lượng không giới hạn

Câu trả lời:

Các đặc điểm của phản xạ không điều kiện là:

- bẩm sinh, không cần đào tạo

- loài và di truyền

- Hệ thần kinh trung ương nằm ở thân não và tủy sống

- Có tính bền vững, tồn tại lâu dài, có khi cả đời

- phản ứng với kích thích

Vậy đặc điểm sai là D.

Tuy số lượng phản xạ không điều kiện lớn nhưng cũng bị hạn chế và không tăng

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 13: Đặc điểm của phản xạ không điều kiện là gì?

A. Hệ thần kinh trung ương nằm ở thân não và tủy sống.

B. Di truyền, đặc trưng cho loài

C. Bền vững và không yêu cầu đào tạo hoặc tăng cường

D. Cả A, B và C

Câu trả lời:

Các đặc điểm của phản xạ không điều kiện là:

- bẩm sinh, không cần đào tạo

- loài và di truyền

- Hệ thần kinh trung ương nằm ở thân não và tủy sống

- Có tính bền vững, tồn tại lâu dài, có khi cả đời

- phản ứng với kích thích

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 14: “Khi tập thể dục, ta thấy nóng, ra nhiều mồ hôi, ta tìm chỗ nghỉ, nằm quạt cho mát” trong câu trên có bao nhiêu phản xạ có điều kiện, bao nhiêu phản xạ không điều kiện?

A. 2 PXKDK; 2 Sở giao dịch chứng khoán

B. 2 PXKDK; 1 Sở giao dịch chứng khoán

C. 1 PXKDK; 2 Sở giao dịch chứng khoán

D. 3 PXKDK; 1 Sở giao dịch chứng khoán

Câu trả lời:

Chúng tôi phân tích:

  • PXKĐK: hoạt động nóng, đổ mồ hôi: đây là những hộp thuốc tránh thai.
  • PXCĐK: thấy nóng thì tìm chỗ nghỉ, ngồi quạt cho hạ nhiệt. Đây là PXCDK.

Câu trả lời để chọn là: A

Câu 15: Cơ thể động vật đã phát triển một hệ thống thần kinh, nhưng phản ứng không hoàn toàn chính xác bằng sự co rút toàn bộ cơ thể, xảy ra trong:

A. Động vật giáp xác

B. Cá.

C. Ruột khoang

D. Thân mềm.

Câu trả lời:

Con vật biểu hiện tổ chức thần kinh nhưng phản ứng không chính xác, xuất hiện trong ruột khoang.

Câu trả lời để chọn là:

Câu 16: Hệ thống thần kinh dạng lưới được tìm thấy trong

A. Ruột khoang

B. Giun đũa

C. Thân mềm

D. Chân khớp

Câu trả lời:

Hệ thần kinh dạng lưới có trong ruột khoang: VD: Bèo tây, sứa ..

Ba nhóm động vật còn lại có hệ thần kinh dạng hạch.

Câu trả lời để chọn là: A

Câu 17: Cảm ứng ở động vật, được điều khiển bởi một tế bào thần kinh chuỗi, không xảy ra ở:

A. Thân mềm

B. Giun

C. Chân khớp

D. San hô

Câu trả lời:

Phương thức cảm ứng ở động vật được điều khiển bởi một mô hình thần kinh, mô hình này không có ở san hô.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 18: Cảm ứng ở động vật, được điều khiển bởi một tế bào thần kinh chuỗi, không xảy ra ở:

A. Thân mềm

B. Giun

C. Chân khớp

D. San hô

Câu trả lời:

Phương thức cảm ứng ở động vật được điều khiển bởi một mô hình thần kinh, mô hình này không có ở san hô.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 19: Động vật nào sau đây cho biết có sự tham gia của hệ thần kinh dạng chân hạch?

A. Cá, lưỡng cư.

B. Bò sát, chim, thú.

C. Thủy tức.

D. Giun dẹp, đỉa, côn trùng.

Câu trả lời:

Những động vật mà sự cảm ứng của chúng liên quan đến hệ thần kinh dạng hạch là: giun dẹp, đỉa, côn trùng.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 20: Thuộc loại phản xạ có điều kiện

A. ánh sáng chiếu vào mắt tôi, tôi lác mắt

B. Chuột túi mới sinh có thể chui vào túi mẹ

C. Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng sấm

D. khi chúng ta nghe thấy tên mình được gọi, chúng ta quay đầu về phía giọng nói

Câu trả lời:

Ví dụ D là phản xạ có điều kiện, ta phải nhớ tên mình, sau nhiều lần có người gọi tên ta quay lại thì ta đã hình thành phản xạ khi nghe tên mình gọi ta quay đầu về phía có tiếng nói.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 21: Điều nào sau đây không đúng về đặc điểm của phản xạ có điều kiện?

A. Hình thành trong quá trình sống và không bền vững

B. Không di truyền, cá nhân

C. Số lượng có hạn

D. Thường do vỏ não điều khiển

Câu trả lời:

Ý sai là C, số phản ứng có điều kiện là không hạn chế

Câu trả lời để chọn là:

Câu 22: Đặc điểm của phản xạ có điều kiện là gì?

A. Hình thành trong quá trình sống và không bền vững

B. Không di truyền, riêng lẻ.

C. Thường do vỏ não điều khiển

D. Cả 3 ý trên

Câu trả lời:

Các đặc điểm của phản xạ có điều kiện là:

- Không được kế thừa, học hỏi trong suốt cuộc đời

- Bản chất riêng lẻ, mất đi nếu không được củng cố.

- Là hoạt động của bán cầu đại não.

- Không phụ thuộc vào tính chất của kích thích và cơ quan thụ cảm mà chỉ phụ thuộc vào điều kiện xây dựng phản xạ.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 23: Các phản xạ của động vật có hệ thần kinh dạng lưới khi bị kích thích là:

A. Duỗi thẳng cơ thể

B. Sự co toàn bộ cơ thể

C. Chuyển đến nơi khác

D. Sự co ở phần cơ thể bị kích thích

Câu trả lời:

Phản xạ của động vật có hệ thần kinh dạng lưới khi bị kích thích là co toàn thân.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu 24: Điều nào sau đây không đúng về cảm ứng của ruột khoang?

A. Cảm ứng toàn bộ cơ thể.

B. Toàn bộ cơ thể co lại khi bị kích thích

C. Tốn nhiều năng lượng

D. Tiêu thụ ít năng lượng hơn

Câu trả lời:

Ý sai cho rằng D, Ruột khoang có hệ thần kinh dạng lưới => co toàn bộ cơ thể khi bị kích thích nên tiêu hao nhiều năng lượng.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 25: Khác với cảm ứng của nước, phản ứng của giun đất

A. Khu trú và tiêu thụ ít năng lượng hơn

B. Chưa khoanh vùng, nhưng chính xác hơn

C. Thực hiện theo cơ chế phản xạ

D. Có cơ chế tương tự như phản ứng của bò sát

Câu trả lời:

Thủy có hệ thần kinh dạng lưới; Giun đất có hệ thống thần kinh giống như hạch, dẫn đến phản ứng xác định vị trí chính xác hơn và tiêu thụ ít năng lượng hơn.

Cảm ứng ở hai sinh vật này được thực hiện thông qua cơ chế phản xạ nhưng khác với ở bò sát.

Câu trả lời để chọn là: A

Câu 26: Điều nào sau đây không đúng về đặc điểm của hệ thần kinh chân hạch?

A. Tăng số lượng nơron so với nơron dạng lưới

B. Tăng khả năng phối hợp giữa các nơron

C. Phản ứng cục bộ, tiêu tốn ít năng lượng hơn so với mạng nơron dạng lưới.

D. Phản ứng toàn thân, tiêu tốn nhiều năng lượng hơn thần kinh lưới

Câu trả lời:

Người nhầm lẫn: Động vật có dây thần kinh dạng lưới có phản ứng toàn thân.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Sinh 11

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 26 có đáp án (Phần 2) tốt nhất. Tuyển tập Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 26 có đáp án và lời giải chi tiết.

Hỏi – Đáp Bài 26. Cảm ứng ở động vật

Câu hỏi 1: Ở động vật, cảm ứng là:

A. Là khả năng tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích của môi trường, giúp cơ thể tồn tại và phát triển.

B. Phản xạ không điều hòa giúp bảo vệ cơ thể.

C. Các phản xạ có điều kiện giúp cơ thể thích nghi với môi trường.

D. A và B đúng.

Câu trả lời:


Cảm ứng là khả năng của cơ thể động vật phản ứng lại các kích thích của môi trường (bên trong và bên ngoài cơ thể) để tồn tại và phát triển.

Câu trả lời để chọn là: A

Câu 2: Cảm ứng ở động vật là?

A. Đáp ứng lại các kích thích của một số tác nhân môi trường đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của cơ thể.

B. Đáp ứng lại các kích thích của môi trường sống, đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.

C. Đáp ứng các kích thích có hướng của môi trường đảm bảo sự tồn tại và phát triển của sinh vật

D. Đáp ứng lại các kích thích một chiều của môi trường đảm bảo cho sinh vật tồn tại và phát triển

Câu trả lời:

Cảm ứng ở động vật là khả năng cơ thể động vật phản ứng lại các kích thích của môi trường (bên trong và bên ngoài cơ thể) để tồn tại và phát triển.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu hỏi 3: Cảm ứng đặc tính ở động vật xảy ra

A. nhanh chóng, dễ nhìn

B. chậm, khó nhìn

C. nhanh, khó thấy

D. chậm, dễ thấy

Câu trả lời:

Động vật: Phản ứng nhanh, phản ứng đáng chú ý, các kiểu phản ứng đa dạng.

Câu trả lời để chọn là: A

Câu hỏi 4: Tốc độ cảm ứng ở động vật như thế nào so với tốc độ cảm ứng ở thực vật?

A. Diễn ra chậm hơn nhiều

B. Xảy ra nhanh hơn

C. Chơi công bằng

D. Xảy ra chậm hơn một chút

Câu trả lời:

Tốc độ cảm ứng ở động vật nhanh hơn tốc độ cảm ứng ở thực vật

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu hỏi 5: Cảm ứng ở động vật nguyên sinh xảy ra bằng cách:

A. Trạng thái co rút của nguyên sinh chất.

B. Hoạt động của hệ thần kinh.

C. Hoạt động tịnh tiến.

D. Hệ thống nước mô bao quanh tế bào.

Câu trả lời:

Protozoa gây ra bởi sự co rút của protozoa

Câu trả lời để chọn là: A

Câu hỏi 5: Hình thức cảm ứng đơn giản nhất ở động vật là

A. Di chuyển cơ thể về phía hoặc ra khỏi kích thích

B. Toàn thân co giật

C. phản ứng cục bộ hóa

D. Phản ứng theo cơ chế phản xạ

Câu trả lời:

Hình thức cảm ứng đơn giản nhất ở động vật là ở động vật đơn bào: hướng về hoặc ra xa nơi kích thích.

Câu trả lời để chọn là: A

Câu hỏi 6: Phản ánh là

A. Phản ứng của cơ thể đối với các kích thích bên ngoài hoặc bên trong

B. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh chỉ đáp lại những kích thích bên trong cơ thể.

C. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh chỉ đáp lại những kích thích bên ngoài cơ thể

D. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh đối với các kích thích bên ngoài hoặc bên trong

Câu trả lời:

Phản xạ là: Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh trước các kích thích bên ngoài hoặc bên trong

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 7: Hình thức cảm ứng của động vật có hệ thần kinh được gọi chung là

A. Giải tích

B. Cảm ứng chuyển động

C. Phản ứng kích thích

D. Phản ánh

Câu trả lời:

Hình thức xúc giác ở động vật có hệ thần kinh được gọi chung là phản xạ, động vật không có hệ thần kinh thì không có phản xạ.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 8: Quan sát hình dưới đây và cho biết cung phản xạ tự vệ ở người gồm những thành phần nào?

A. Cơ quan thụ cảm, tuỷ sống, cơ quan phản ứng

B. Cơ quan kích thích, cơ quan thụ cảm, đường dẫn truyền, tuỷ sống.

C. Cơ quan thụ cảm, đường dẫn, tuỷ sống, cơ quan phản ứng.

D. Cơ quan kích thích, cơ quan thụ cảm, đường dẫn truyền, tuỷ sống, cơ quan đáp ứng.

Câu trả lời:

1 cung phản xạ gồm các thành phần sau: cơ quan thụ cảm (ở ví dụ trên là cơ quan thụ cảm đau); con đường dẫn truyền (con đường cảm giác; con đường vận động); cơ quan phân tích (tủy sống); cơ quan đáp ứng (cơ co ngón tay).

Câu trả lời để chọn là:

Câu 9: Cung phản xạ diễn ra theo trình tự nào?

A. Cơ, tuyến → cơ quan thụ cảm hoặc cơ quan thụ cảm → Hệ thần kinh

B. Cơ quan thụ cảm hoặc cơ quan thụ cảm → cơ, tuyến → hệ thần kinh

C. Hệ thần kinh → cơ quan thụ cảm hoặc cơ quan thụ cảm → cơ, tuyến

D. Cơ quan thụ cảm hoặc cơ quan thụ cảm → hệ thần kinh → cơ tuyến.

Câu trả lời:

Cung phản xạ diễn ra theo trình tự: cơ quan thụ cảm hoặc cơ quan thụ cảm → hệ thần kinh → cơ tuyến. Cơ quan thụ cảm tiếp nhận kích thích sau đó truyền đến hệ thần kinh (cơ quan phân tích và tổng hợp thông tin để xác định mức độ kích thích) sau đó thông tin được truyền đến cơ hoặc tuyến để đáp ứng lại kích thích.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 10: Trường hợp nào sau đây là phản xạ không điều kiện?

A. Khi tôi nghe thấy tên mình được gọi, tôi quay đầu lại

B. Đang đi trên đường, thấy con vật chết thì tránh xa

C. Ra nắng, da đổ mồ hôi.

D. Khi bạn nghe thấy bài hát yêu thích của mình, hãy hát theo.

Câu trả lời:

Phản xạ không điều kiện là C, vì không cần học.

Câu trả lời để chọn là:

Câu 11: Loại phản xạ không điều kiện là

A. nghe tiếng kêu “chích chòe”, gà chạy đến.

B. thấy một quả chanh chúng ta chảy nước miếng.

C. nhìn thấy quạ bay trên bầu trời, gà con nấp trong cánh gà mái mẹ.

D. hít phải bụi chúng ta “hắt hơi”.

Câu trả lời:

D là phản xạ không điều kiện

A, B, C là phản xạ có điều kiện

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 12: Điều nào sau đây không đúng về phản xạ không điều kiện?

A. Thường được điều khiển bởi tủy sống

B. Di truyền, đặc trưng cho loài

C. bẩm sinh và bền vững

D. Có số lượng không giới hạn

Câu trả lời:

Các đặc điểm của phản xạ không điều kiện là:

– bẩm sinh, không cần đào tạo

– loài và di truyền

– Hệ thần kinh trung ương nằm ở thân não và tủy sống

– Có tính bền vững, tồn tại lâu dài, có khi cả đời

– phản ứng với kích thích

Vậy đặc điểm sai là D.

Tuy số lượng phản xạ không điều kiện lớn nhưng cũng bị hạn chế và không tăng

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 13: Đặc điểm của phản xạ không điều kiện là gì?

A. Hệ thần kinh trung ương nằm ở thân não và tủy sống.

B. Di truyền, đặc trưng cho loài

C. Bền vững và không yêu cầu đào tạo hoặc tăng cường

D. Cả A, B và C

Câu trả lời:

Các đặc điểm của phản xạ không điều kiện là:

– bẩm sinh, không cần đào tạo

– loài và di truyền

– Hệ thần kinh trung ương nằm ở thân não và tủy sống

– Có tính bền vững, tồn tại lâu dài, có khi cả đời

– phản ứng với kích thích

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 14: “Khi tập thể dục, ta thấy nóng, ra nhiều mồ hôi, ta tìm chỗ nghỉ, nằm quạt cho mát” trong câu trên có bao nhiêu phản xạ có điều kiện, bao nhiêu phản xạ không điều kiện?

A. 2 PXKDK; 2 Sở giao dịch chứng khoán

B. 2 PXKDK; 1 Sở giao dịch chứng khoán

C. 1 PXKDK; 2 Sở giao dịch chứng khoán

D. 3 PXKDK; 1 Sở giao dịch chứng khoán

Câu trả lời:

Chúng tôi phân tích:

  • PXKĐK: hoạt động nóng, đổ mồ hôi: đây là những hộp thuốc tránh thai.
  • PXCĐK: thấy nóng thì tìm chỗ nghỉ, ngồi quạt cho hạ nhiệt. Đây là PXCDK.

Câu trả lời để chọn là: A

Câu 15: Cơ thể động vật đã phát triển một hệ thống thần kinh, nhưng phản ứng không hoàn toàn chính xác bằng sự co rút toàn bộ cơ thể, xảy ra trong:

A. Động vật giáp xác

B. Cá.

C. Ruột khoang

D. Thân mềm.

Câu trả lời:

Con vật biểu hiện tổ chức thần kinh nhưng phản ứng không chính xác, xuất hiện trong ruột khoang.

Câu trả lời để chọn là:

Câu 16: Hệ thống thần kinh dạng lưới được tìm thấy trong

A. Ruột khoang

B. Giun đũa

C. Thân mềm

D. Chân khớp

Câu trả lời:

Hệ thần kinh dạng lưới có trong ruột khoang: VD: Bèo tây, sứa ..

Ba nhóm động vật còn lại có hệ thần kinh dạng hạch.

Câu trả lời để chọn là: A

Câu 17: Cảm ứng ở động vật, được điều khiển bởi một tế bào thần kinh chuỗi, không xảy ra ở:

A. Thân mềm

B. Giun

C. Chân khớp

D. San hô

Câu trả lời:

Phương thức cảm ứng ở động vật được điều khiển bởi một mô hình thần kinh, mô hình này không có ở san hô.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 18: Cảm ứng ở động vật, được điều khiển bởi một tế bào thần kinh chuỗi, không xảy ra ở:

A. Thân mềm

B. Giun

C. Chân khớp

D. San hô

Câu trả lời:

Phương thức cảm ứng ở động vật được điều khiển bởi một mô hình thần kinh, mô hình này không có ở san hô.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 19: Động vật nào sau đây cho biết có sự tham gia của hệ thần kinh dạng chân hạch?

A. Cá, lưỡng cư.

B. Bò sát, chim, thú.

C. Thủy tức.

D. Giun dẹp, đỉa, côn trùng.

Câu trả lời:

Những động vật mà sự cảm ứng của chúng liên quan đến hệ thần kinh dạng hạch là: giun dẹp, đỉa, côn trùng.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 20: Thuộc loại phản xạ có điều kiện

A. ánh sáng chiếu vào mắt tôi, tôi lác mắt

B. Chuột túi mới sinh có thể chui vào túi mẹ

C. Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng sấm

D. khi chúng ta nghe thấy tên mình được gọi, chúng ta quay đầu về phía giọng nói

Câu trả lời:

Ví dụ D là phản xạ có điều kiện, ta phải nhớ tên mình, sau nhiều lần có người gọi tên ta quay lại thì ta đã hình thành phản xạ khi nghe tên mình gọi ta quay đầu về phía có tiếng nói.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 21: Điều nào sau đây không đúng về đặc điểm của phản xạ có điều kiện?

A. Hình thành trong quá trình sống và không bền vững

B. Không di truyền, cá nhân

C. Số lượng có hạn

D. Thường do vỏ não điều khiển

Câu trả lời:

Ý sai là C, số phản ứng có điều kiện là không hạn chế

Câu trả lời để chọn là:

Câu 22: Đặc điểm của phản xạ có điều kiện là gì?

A. Hình thành trong quá trình sống và không bền vững

B. Không di truyền, riêng lẻ.

C. Thường do vỏ não điều khiển

D. Cả 3 ý trên

Câu trả lời:

Các đặc điểm của phản xạ có điều kiện là:

– Không được kế thừa, học hỏi trong suốt cuộc đời

– Bản chất riêng lẻ, mất đi nếu không được củng cố.

– Là hoạt động của bán cầu đại não.

– Không phụ thuộc vào tính chất của kích thích và cơ quan thụ cảm mà chỉ phụ thuộc vào điều kiện xây dựng phản xạ.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 23: Các phản xạ của động vật có hệ thần kinh dạng lưới khi bị kích thích là:

A. Duỗi thẳng cơ thể

B. Sự co toàn bộ cơ thể

C. Chuyển đến nơi khác

D. Sự co ở phần cơ thể bị kích thích

Câu trả lời:

Phản xạ của động vật có hệ thần kinh dạng lưới khi bị kích thích là co toàn thân.

Câu trả lời để chọn là: NHẬN

Câu 24: Điều nào sau đây không đúng về cảm ứng của ruột khoang?

A. Cảm ứng toàn bộ cơ thể.

B. Toàn bộ cơ thể co lại khi bị kích thích

C. Tốn nhiều năng lượng

D. Tiêu thụ ít năng lượng hơn

Câu trả lời:

Ý sai cho rằng D, Ruột khoang có hệ thần kinh dạng lưới => co toàn bộ cơ thể khi bị kích thích nên tiêu hao nhiều năng lượng.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Câu 25: Khác với cảm ứng của nước, phản ứng của giun đất

A. Khu trú và tiêu thụ ít năng lượng hơn

B. Chưa khoanh vùng, nhưng chính xác hơn

C. Thực hiện theo cơ chế phản xạ

D. Có cơ chế tương tự như phản ứng của bò sát

Câu trả lời:

Thủy có hệ thần kinh dạng lưới; Giun đất có hệ thống thần kinh giống như hạch, dẫn đến phản ứng xác định vị trí chính xác hơn và tiêu thụ ít năng lượng hơn.

Cảm ứng ở hai sinh vật này được thực hiện thông qua cơ chế phản xạ nhưng khác với ở bò sát.

Câu trả lời để chọn là: A

Câu 26: Điều nào sau đây không đúng về đặc điểm của hệ thần kinh chân hạch?

A. Tăng số lượng nơron so với nơron dạng lưới

B. Tăng khả năng phối hợp giữa các nơron

C. Phản ứng cục bộ, tiêu tốn ít năng lượng hơn so với mạng nơron dạng lưới.

D. Phản ứng toàn thân, tiêu tốn nhiều năng lượng hơn thần kinh lưới

Câu trả lời:

Người nhầm lẫn: Động vật có dây thần kinh dạng lưới có phản ứng toàn thân.

Câu trả lời để chọn là: DỄ DÀNG

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Sinh 11

Bạn thấy bài viết Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 26 có đáp án (Phần 2) có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 26 có đáp án (Phần 2) bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Trắc #nghiệm #Sinh #Bài #có #đáp #án #Phần

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button