Giáo Dục

Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 8 có đáp án chi tiết | Giải bài tập SGK Tin học 10

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 Bài 8

Câu hỏi 1: Máy tính là một công cụ được sử dụng để:

A, Xử lý thông tin

B, chơi trò chơi

C, Đang học

D, Tất cả A, B, C đều đúng

Câu 2: Thương mại điện tử, Học tập điện tử, Chính phủ điện tử,… là những ứng dụng của Tin học trong:


A, Giao tiếp

B, Tự động hóa

C, Văn phòng

D, Giải trí

Câu hỏi 3: Học qua Internet, học bằng giáo án điện tử là ứng dụng của Tin học trong:

A, Giải trí

B, Giáo dục

C, Trí tuệ nhân tạo

D, Giao tiếp

Câu hỏi 4: Thiết kế ô tô hay dự báo thời tiết là ứng dụng của Tin học trong:

A, Trí tuệ nhân tạo

B, Giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật

C, Văn phòng

D, Giải trí

Câu hỏi 5: Phần mềm trò chơi, xem phim, nghe nhạc, … là những ứng dụng của Tin học trong:

A, Giải trí

B, Tự động hóa và điều khiển

C, Văn phòng

D, Hỗ trợ quản lý

Câu hỏi 6: Phóng vệ tinh nhân tạo hoặc bay vào vũ trụ là ứng dụng của Tin học trong:

A, Giải trí

B, Hỗ trợ quản lý

C, Giáo dục

D, Tự động hóa và điều khiển

Câu 7: Việc chế tạo robot nhằm hỗ trợ con người trong nhiều lĩnh vực sản xuất và nghiên cứu khoa học là ứng dụng của Tin học trong….

Văn phòng

B, Trí tuệ nhân tạo

C, Giải trí

D, Giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật

Câu 8: Điều nào sau đây cần được phê bình?

A, Tham gia một lớp học trực tuyến về ngoại ngữ

B, Đặt mật khẩu cho máy tính của bạn

C, Tự ý thay đổi cấu hình máy tính khi chưa được phép của người phụ trách phòng máy.

D, Cả A, C và D đều cần phê bình

Câu 9: Điều nào sau đây được khuyến nghị:

A, Tham gia một lớp học trực tuyến về ngoại ngữ

B, Tự ý đặt mật khẩu trên máy tính dùng chung

C, Quá nghiện trò chơi điện tử

D, Cố ý lây nhiễm vi rút vào máy tính của trường

Câu 10: Một số ứng dụng chính của Tin học là:

A, Trí tuệ nhân tạo

B, Tự động hóa và điều khiển

C, Giải trí

D, Cả ba câu A, B, C đều đúng

Câu 11: Một số ứng dụng chính của Tin học là:

A, Giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật.

B, Tự động hóa và điều khiển.

C, Giáo dục.

D, Cả ba câu a, b, c đều đúng

Câu 12: Một số ứng dụng chính của Tin học là:

A, Giải quyết các vấn đề về quản lý.

B, Giao tiếp.

C, Soạn thảo, in ấn, lưu trữ, văn phòng.

D, Cả ba câu a, b, c đều đúng.

Câu 13: Một số ứng dụng chính của Tin học là:

A, Trí tuệ nhân tạo.

B, Tự động hóa và điều khiển.

C, Giải trí.

D, Cả ba câu A, B, C đều đúng.

Câu 14: Chọn câu sai trong các câu sau:

A, Tin học của một nước được coi là phát triển nếu nó đóng góp đáng kể vào nền kinh tế quốc dân và vào kho tàng tri thức chung của thế giới.

B, Để bảo vệ lợi ích chung, xã hội phải có những quy định, luật lệ chung để bảo vệ thông tin và xử lý tội phạm phá hoại thông tin ở các mức độ khác nhau.

C, Cả a, b đều sai

D, Cả a và b đều đúng.

Đáp án Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 8

Kết án

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

Câu trả lời

DỄ

Một

GỠ BỎ

GỠ BỎ

Một

DỄ

GỠ BỎ

Một

DỄ

Kết án

11

thứ mười hai

13

14

Câu trả lời

DỄ

DỄ

DỄ

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 10, Tin học 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 8 có đáp án chi tiết

| Giải bài tập SGK Tin học 10

Video về Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 8 có đáp án chi tiết

| Giải bài tập SGK Tin học 10

Wiki về Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 8 có đáp án chi tiết

| Giải bài tập SGK Tin học 10

Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 8 có đáp án chi tiết

| Giải bài tập SGK Tin học 10

Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 8 có đáp án chi tiết

| Giải bài tập SGK Tin học 10 -

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 Bài 8

Câu hỏi 1: Máy tính là một công cụ được sử dụng để:

A, Xử lý thông tin

B, chơi trò chơi

C, Đang học

D, Tất cả A, B, C đều đúng

Câu 2: Thương mại điện tử, Học tập điện tử, Chính phủ điện tử,… là những ứng dụng của Tin học trong:


A, Giao tiếp

B, Tự động hóa

C, Văn phòng

D, Giải trí

Câu hỏi 3: Học qua Internet, học bằng giáo án điện tử là ứng dụng của Tin học trong:

A, Giải trí

B, Giáo dục

C, Trí tuệ nhân tạo

D, Giao tiếp

Câu hỏi 4: Thiết kế ô tô hay dự báo thời tiết là ứng dụng của Tin học trong:

A, Trí tuệ nhân tạo

B, Giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật

C, Văn phòng

D, Giải trí

Câu hỏi 5: Phần mềm trò chơi, xem phim, nghe nhạc, ... là những ứng dụng của Tin học trong:

A, Giải trí

B, Tự động hóa và điều khiển

C, Văn phòng

D, Hỗ trợ quản lý

Câu hỏi 6: Phóng vệ tinh nhân tạo hoặc bay vào vũ trụ là ứng dụng của Tin học trong:

A, Giải trí

B, Hỗ trợ quản lý

C, Giáo dục

D, Tự động hóa và điều khiển

Câu 7: Việc chế tạo robot nhằm hỗ trợ con người trong nhiều lĩnh vực sản xuất và nghiên cứu khoa học là ứng dụng của Tin học trong….

Văn phòng

B, Trí tuệ nhân tạo

C, Giải trí

D, Giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật

Câu 8: Điều nào sau đây cần được phê bình?

A, Tham gia một lớp học trực tuyến về ngoại ngữ

B, Đặt mật khẩu cho máy tính của bạn

C, Tự ý thay đổi cấu hình máy tính khi chưa được phép của người phụ trách phòng máy.

D, Cả A, C và D đều cần phê bình

Câu 9: Điều nào sau đây được khuyến nghị:

A, Tham gia một lớp học trực tuyến về ngoại ngữ

B, Tự ý đặt mật khẩu trên máy tính dùng chung

C, Quá nghiện trò chơi điện tử

D, Cố ý lây nhiễm vi rút vào máy tính của trường

Câu 10: Một số ứng dụng chính của Tin học là:

A, Trí tuệ nhân tạo

B, Tự động hóa và điều khiển

C, Giải trí

D, Cả ba câu A, B, C đều đúng

Câu 11: Một số ứng dụng chính của Tin học là:

A, Giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật.

B, Tự động hóa và điều khiển.

C, Giáo dục.

D, Cả ba câu a, b, c đều đúng

Câu 12: Một số ứng dụng chính của Tin học là:

A, Giải quyết các vấn đề về quản lý.

B, Giao tiếp.

C, Soạn thảo, in ấn, lưu trữ, văn phòng.

D, Cả ba câu a, b, c đều đúng.

Câu 13: Một số ứng dụng chính của Tin học là:

A, Trí tuệ nhân tạo.

B, Tự động hóa và điều khiển.

C, Giải trí.

D, Cả ba câu A, B, C đều đúng.

Câu 14: Chọn câu sai trong các câu sau:

A, Tin học của một nước được coi là phát triển nếu nó đóng góp đáng kể vào nền kinh tế quốc dân và vào kho tàng tri thức chung của thế giới.

B, Để bảo vệ lợi ích chung, xã hội phải có những quy định, luật lệ chung để bảo vệ thông tin và xử lý tội phạm phá hoại thông tin ở các mức độ khác nhau.

C, Cả a, b đều sai

D, Cả a và b đều đúng.

Đáp án Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 8

Kết án

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

Câu trả lời

DỄ

Một

GỠ BỎ

GỠ BỎ

Một

DỄ

GỠ BỎ

Một

DỄ

Kết án

11

thứ mười hai

13

14

Câu trả lời

DỄ

DỄ

DỄ

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 10, Tin học 10

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 Bài 8

Câu hỏi 1: Máy tính là một công cụ được sử dụng để:

A, Xử lý thông tin

B, chơi trò chơi

C, Đang học

D, Tất cả A, B, C đều đúng

Câu 2: Thương mại điện tử, Học tập điện tử, Chính phủ điện tử,… là những ứng dụng của Tin học trong:


A, Giao tiếp

B, Tự động hóa

C, Văn phòng

D, Giải trí

Câu hỏi 3: Học qua Internet, học bằng giáo án điện tử là ứng dụng của Tin học trong:

A, Giải trí

B, Giáo dục

C, Trí tuệ nhân tạo

D, Giao tiếp

Câu hỏi 4: Thiết kế ô tô hay dự báo thời tiết là ứng dụng của Tin học trong:

A, Trí tuệ nhân tạo

B, Giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật

C, Văn phòng

D, Giải trí

Câu hỏi 5: Phần mềm trò chơi, xem phim, nghe nhạc, … là những ứng dụng của Tin học trong:

A, Giải trí

B, Tự động hóa và điều khiển

C, Văn phòng

D, Hỗ trợ quản lý

Câu hỏi 6: Phóng vệ tinh nhân tạo hoặc bay vào vũ trụ là ứng dụng của Tin học trong:

A, Giải trí

B, Hỗ trợ quản lý

C, Giáo dục

D, Tự động hóa và điều khiển

Câu 7: Việc chế tạo robot nhằm hỗ trợ con người trong nhiều lĩnh vực sản xuất và nghiên cứu khoa học là ứng dụng của Tin học trong….

Văn phòng

B, Trí tuệ nhân tạo

C, Giải trí

D, Giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật

Câu 8: Điều nào sau đây cần được phê bình?

A, Tham gia một lớp học trực tuyến về ngoại ngữ

B, Đặt mật khẩu cho máy tính của bạn

C, Tự ý thay đổi cấu hình máy tính khi chưa được phép của người phụ trách phòng máy.

D, Cả A, C và D đều cần phê bình

Câu 9: Điều nào sau đây được khuyến nghị:

A, Tham gia một lớp học trực tuyến về ngoại ngữ

B, Tự ý đặt mật khẩu trên máy tính dùng chung

C, Quá nghiện trò chơi điện tử

D, Cố ý lây nhiễm vi rút vào máy tính của trường

Câu 10: Một số ứng dụng chính của Tin học là:

A, Trí tuệ nhân tạo

B, Tự động hóa và điều khiển

C, Giải trí

D, Cả ba câu A, B, C đều đúng

Câu 11: Một số ứng dụng chính của Tin học là:

A, Giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật.

B, Tự động hóa và điều khiển.

C, Giáo dục.

D, Cả ba câu a, b, c đều đúng

Câu 12: Một số ứng dụng chính của Tin học là:

A, Giải quyết các vấn đề về quản lý.

B, Giao tiếp.

C, Soạn thảo, in ấn, lưu trữ, văn phòng.

D, Cả ba câu a, b, c đều đúng.

Câu 13: Một số ứng dụng chính của Tin học là:

A, Trí tuệ nhân tạo.

B, Tự động hóa và điều khiển.

C, Giải trí.

D, Cả ba câu A, B, C đều đúng.

Câu 14: Chọn câu sai trong các câu sau:

A, Tin học của một nước được coi là phát triển nếu nó đóng góp đáng kể vào nền kinh tế quốc dân và vào kho tàng tri thức chung của thế giới.

B, Để bảo vệ lợi ích chung, xã hội phải có những quy định, luật lệ chung để bảo vệ thông tin và xử lý tội phạm phá hoại thông tin ở các mức độ khác nhau.

C, Cả a, b đều sai

D, Cả a và b đều đúng.

Đáp án Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 8

Kết án

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

Câu trả lời

DỄ

Một

GỠ BỎ

GỠ BỎ

Một

DỄ

GỠ BỎ

Một

DỄ

Kết án

11

thứ mười hai

13

14

Câu trả lời

DỄ

DỄ

DỄ

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 10, Tin học 10

Bạn thấy bài viết Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 8 có đáp án chi tiết

| Giải bài tập SGK Tin học 10 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 8 có đáp án chi tiết

| Giải bài tập SGK Tin học 10 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Trắc #nghiệm #Tin #học #Bài #có #đáp #án #chi #tiết #Giải #bài #tập #SGK #Tin #học

Xem thêm bài viết hay:  Axit đa chức là gì?

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button