Giáo Dục

Trắc nghiệm tình huống GDCD 12 Bài 7 có đáp án

Trắc nghiệm tình huống GDCD 12 Bài 7

CHỦ ĐỀ

Câu hỏi 1. Người nào sau đây không có quyền bầu cử?

 1. Người đang thụ lý giải quyết vụ án ly hôn.

 2. Người đang chấp hành hình phạt tù.

 3. Người đang bị kỷ luật.

 4. Người đang được điều trị trong bệnh viện.

Câu 2. Nhân dân thôn B họp và biểu quyết việc đóng góp xây dựng nhà văn hóa thôn. Đây là biểu hiện của quyền nào sau đây của công dân?

 1. Quyền tự do ngôn luận.

 2. Quyền tham gia.

 3. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

 4. Quyền được bày tỏ ý kiến ​​với chính quyền địa phương.

Câu 3. Vì cho rằng việc Giám đốc công ty ra quyết định kỷ luật bà X với hình thức “hạ bậc lương” là trái pháp luật nên bà X đã làm đơn khiếu nại quyết định này. Bà X có thể gửi đơn khiếu nại đến cơ quan nào sau đây?

 1. Gửi Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

 2. Gửi nó đến đồn cảnh sát.

 3. Gửi Giám đốc Công ty, người ký quyết định.

 4. Gửi đến Công đoàn Công ty.

Câu 4. H 14 tuổi, làm thuê cho cửa hàng tạp hóa gần nhà. C. Thấy H thường xuyên bị chủ nhà la mắng, đánh đập, C rất thương H. Theo tôi, C có quyền tố cáo với bất kỳ cơ quan, cá nhân nào sau đây. ?

 1. Với người lớn.

 2. Vơi ba mẹ tôi.

 3. Với giáo viên chủ nhiệm.

 4. Với Ủy ban nhân dân xã.

Câu hỏi 5. Mỗi tối muộn, trên đường đi tập thể dục về, A thường thấy xe của xưởng sản xuất bánh kẹo đổ chất thải chưa qua xử lý xuống lòng hồ gây ô nhiễm môi trường, A muốn trình báo cơ quan nhà nước. có thẩm quyền. Vậy A cần phải làm gì để đúng quy định của pháp luật?

 1. Ứng dụng trình bày.

 2. Đơn khiếu nại.

 3. Đơn tố cáo.

 4. Hình thức phản đối.

Câu 6. L 14 tuổi, làm cho quán cơm gần nhà M, 15 tuổi. Chứng kiến ​​cảnh L bị chủ nhà la mắng, đánh đập, M thương L lắm nhưng không biết phải làm sao. Bạn nghĩ M có quyền trình báo công an không? Tại sao ?

 1. Không, vì trẻ em không có quyền tố cáo.

 2. Có, vì học sinh đủ 15 tuổi có quyền khiếu nại.

 3. Không, bởi vì điều đó không tốt cho trẻ em để báo cáo.

 4. Đúng, vì tố cáo là quyền của mọi công dân.


Câu 7. Học sinh lớp 12 B góp ý vào Dự thảo Luật Giáo dục đang thể hiện quyền nào sau đây của công dân?

 1. Quyền dân chủ của công dân trong lĩnh vực chính trị.

 2. Quyền tự do ngôn luận.

 3. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

 4. Quyền tự do dân chủ và quyền tự do cá nhân.

Câu 8. Sau khi phát hiện hành vi nhận hối lộ của một cán bộ huyện N, bà M muốn gửi đơn tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền. Vậy bà M phải gửi đơn đến cơ quan nào theo quy định của pháp luật?

 1. Văn phòng cảnh sát.

 2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

 3. Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 4. Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

Câu 9. Bà Tr. Với tư cách là cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở này đã ra quyết định kỷ luật “Điều động đi công tác khác”. Bà Tr. Những người nào sau đây có thể khiếu nại một cách hợp pháp?

 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 2. Thanh tra chính phủ.

 3. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 4. Công an tỉnh.

Câu 10. T đang viết phiếu bầu đại biểu HĐND xã thì ông Kh. Nhìn nó và nói nhỏ: “Em gạch tên anh N.”. Hành vi của ông Vi phạm quy tắc biểu quyết nào sau đây?

 1. Phổ thông.

 2. Bình đẳng.

 3. Phiếu.

 4. Thẳng thắn.

 5. Câu 11. Nhân dân khu dân cư D họp bàn việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn phường. Đây là việc thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

 6. Quyền tham gia.

 7. Quyền kiểm tra, giám sát.

 8. Quyền tham gia quản lý nhà nước và quản lý xã hội.

 9. Tự do dân chủ.

Câu 12. Anh B cơi nới thêm tầng nhà. Mặc dù ông P được cấp có thẩm quyền cho phép nhưng hai thanh tra Sở Xây dựng đã đến kiểm tra, đòi tiền thì mới được phép tiếp tục thi công. Biết chuyện, anh Q hàng xóm muốn trình báo cơ quan nhà nước. Vậy anh Q phải làm sao?

 1. Gửi đơn khiếu nại đến Sở Xây dựng.

 2. Gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

 3. Báo Công an tỉnh.

 4. Gửi đơn tố cáo đến Giám đốc Sở Xây dựng.

Câu 13. Sau cuộc họp bàn bạc, thảo luận, nhân dân xã M đã thống nhất biểu quyết việc xây dựng đường liên thôn trên địa bàn xã, trong đó nhân dân đóng góp một phần kinh phí. Đây là biểu hiện của quyền nào của công dân?

 1. Tự do dân chủ.

 2. Quyền tham gia xây dựng quê hương.

 3. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

 4. Quyền tự do ngôn luận.

Câu 14. Hai cán bộ quản lý thị trường đã nhận của chị D một số tiền để bán một số mặt hàng không có trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Biết được việc này, chị C muốn trình báo lên cơ quan nhà nước. Vậy bà C phải làm thế nào và thủ tục như thế nào cho hợp pháp?

 1. Gửi đơn khiếu nại lên thanh tra tỉnh.

 2. Gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

 3. Gửi đơn tố cáo đến Công an tỉnh.

 4. Gửi đơn tố cáo đến Chi cục Quản lý thị trường tỉnh.

Câu 15. Bà V bị Giám đốc Công ty kỷ luật với hình thức “Điều chuyển công tác khác”. Khi cho rằng quyết định của giám đốc công ty là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích của mình thì phải sử dụng quyền nào sau đây của công dân theo quy định của pháp luật?

 1. Quyền tố cáo.

 2. Quyền tự do ngôn luận.

 3. Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.

 4. Quyền khiếu nại.

Câu 16. Trường THPT X tổ chức cho học sinh tham gia ý kiến ​​vào Dự thảo Luật Giáo dục. Có nhiều ý kiến, đóng góp liên quan đến quyền và nghĩa vụ của học sinh, vậy học sinh đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

 1. Quyền tự do ngôn luận.

 2. Quyền tham gia.

 3. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

 4. Quyền bày tỏ ý kiến.

Câu 17. Bà L là nhân viên của Công ty X đi làm muộn 2 lần nên bị Giám đốc Công ty kỷ luật với hình thức hạ bậc lương. Không đồng ý với quyết định của Giám đốc, chị L có thể làm gì trong các cách sau đây để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình?

 1. Viết đơn yêu cầu giám đốc xem xét.

 2. Gửi đơn khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền cao hơn.

 3. Gửi đơn khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền cao hơn.

 4. Gửi đơn khiếu nại đến Giám đốc Công ty.

Câu 18. Cho rằng việc Giám đốc Công ty ra quyết định kỷ luật bà với hình thức “Điều chuyển công tác khác” là trái pháp luật nên bà D đã làm đơn khiếu nại quyết định này. Chị D có thể gửi đơn khiếu nại đến ai dưới đây?

 1. Gửi cơ quan cấp trên của Công ty.

 2. Gửi cảnh sát.

 3. Gửi Giám đốc Công ty.

 4. Gửi đến tổ chức Đảng của Công ty.

Câu 19. Biết ở trường Mầm non M có cô giáo đánh trẻ không chịu ăn, chị L đã báo lên UBND phường. L đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

 1. Quyền tự do ngôn luận.

 2. Quyền khiếu nại.

 3. Quyền tố cáo.

 4. Quyền được bảo vệ trẻ em.

Câu 20. Bà H đã bị Giám đốc Công ty kỷ luật với hình thức “Điều chuyển công tác khác”. Chị H muốn làm đơn gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền vì cho rằng quyết định của giám đốc là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của chị. Vậy chị H phải làm gì dưới đây để đúng quy định của pháp luật?

 1. Đơn tố cáo.

 2. Ứng dụng trình bày.

 3. Đơn khiếu nại.

 4. Hình thức phản đối.

CÂU TRẢ LỜI

Kết án

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

Câu trả lời

GỠ BỎ

DỄ

DỄ

Kết án

11

thứ mười hai

13

14

15

16

17

18

19

20

Câu trả lời

DỄ

DỄ

DỄ

DỄ

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, GDCD 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Trắc nghiệm tình huống GDCD 12 Bài 7 có đáp án

Video về Trắc nghiệm tình huống GDCD 12 Bài 7 có đáp án

Wiki về Trắc nghiệm tình huống GDCD 12 Bài 7 có đáp án

Trắc nghiệm tình huống GDCD 12 Bài 7 có đáp án

Trắc nghiệm tình huống GDCD 12 Bài 7 có đáp án -

Trắc nghiệm tình huống GDCD 12 Bài 7

CHỦ ĐỀ

Câu hỏi 1. Người nào sau đây không có quyền bầu cử?

 1. Người đang thụ lý giải quyết vụ án ly hôn.

 2. Người đang chấp hành hình phạt tù.

 3. Người đang bị kỷ luật.

 4. Người đang được điều trị trong bệnh viện.

Câu 2. Nhân dân thôn B họp và biểu quyết việc đóng góp xây dựng nhà văn hóa thôn. Đây là biểu hiện của quyền nào sau đây của công dân?

 1. Quyền tự do ngôn luận.

 2. Quyền tham gia.

 3. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

 4. Quyền được bày tỏ ý kiến ​​với chính quyền địa phương.

Câu 3. Vì cho rằng việc Giám đốc công ty ra quyết định kỷ luật bà X với hình thức “hạ bậc lương” là trái pháp luật nên bà X đã làm đơn khiếu nại quyết định này. Bà X có thể gửi đơn khiếu nại đến cơ quan nào sau đây?

 1. Gửi Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

 2. Gửi nó đến đồn cảnh sát.

 3. Gửi Giám đốc Công ty, người ký quyết định.

 4. Gửi đến Công đoàn Công ty.

Câu 4. H 14 tuổi, làm thuê cho cửa hàng tạp hóa gần nhà. C. Thấy H thường xuyên bị chủ nhà la mắng, đánh đập, C rất thương H. Theo tôi, C có quyền tố cáo với bất kỳ cơ quan, cá nhân nào sau đây. ?

 1. Với người lớn.

 2. Vơi ba mẹ tôi.

 3. Với giáo viên chủ nhiệm.

 4. Với Ủy ban nhân dân xã.

Câu hỏi 5. Mỗi tối muộn, trên đường đi tập thể dục về, A thường thấy xe của xưởng sản xuất bánh kẹo đổ chất thải chưa qua xử lý xuống lòng hồ gây ô nhiễm môi trường, A muốn trình báo cơ quan nhà nước. có thẩm quyền. Vậy A cần phải làm gì để đúng quy định của pháp luật?

 1. Ứng dụng trình bày.

 2. Đơn khiếu nại.

 3. Đơn tố cáo.

 4. Hình thức phản đối.

Câu 6. L 14 tuổi, làm cho quán cơm gần nhà M, 15 tuổi. Chứng kiến ​​cảnh L bị chủ nhà la mắng, đánh đập, M thương L lắm nhưng không biết phải làm sao. Bạn nghĩ M có quyền trình báo công an không? Tại sao ?

 1. Không, vì trẻ em không có quyền tố cáo.

 2. Có, vì học sinh đủ 15 tuổi có quyền khiếu nại.

 3. Không, bởi vì điều đó không tốt cho trẻ em để báo cáo.

 4. Đúng, vì tố cáo là quyền của mọi công dân.


Câu 7. Học sinh lớp 12 B góp ý vào Dự thảo Luật Giáo dục đang thể hiện quyền nào sau đây của công dân?

 1. Quyền dân chủ của công dân trong lĩnh vực chính trị.

 2. Quyền tự do ngôn luận.

 3. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

 4. Quyền tự do dân chủ và quyền tự do cá nhân.

Câu 8. Sau khi phát hiện hành vi nhận hối lộ của một cán bộ huyện N, bà M muốn gửi đơn tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền. Vậy bà M phải gửi đơn đến cơ quan nào theo quy định của pháp luật?

 1. Văn phòng cảnh sát.

 2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

 3. Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 4. Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

Câu 9. Bà Tr. Với tư cách là cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở này đã ra quyết định kỷ luật “Điều động đi công tác khác”. Bà Tr. Những người nào sau đây có thể khiếu nại một cách hợp pháp?

 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 2. Thanh tra chính phủ.

 3. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 4. Công an tỉnh.

Câu 10. T đang viết phiếu bầu đại biểu HĐND xã thì ông Kh. Nhìn nó và nói nhỏ: "Em gạch tên anh N.". Hành vi của ông Vi phạm quy tắc biểu quyết nào sau đây?

 1. Phổ thông.

 2. Bình đẳng.

 3. Phiếu.

 4. Thẳng thắn.

 5. Câu 11. Nhân dân khu dân cư D họp bàn việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn phường. Đây là việc thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

 6. Quyền tham gia.

 7. Quyền kiểm tra, giám sát.

 8. Quyền tham gia quản lý nhà nước và quản lý xã hội.

 9. Tự do dân chủ.

Câu 12. Anh B cơi nới thêm tầng nhà. Mặc dù ông P được cấp có thẩm quyền cho phép nhưng hai thanh tra Sở Xây dựng đã đến kiểm tra, đòi tiền thì mới được phép tiếp tục thi công. Biết chuyện, anh Q hàng xóm muốn trình báo cơ quan nhà nước. Vậy anh Q phải làm sao?

 1. Gửi đơn khiếu nại đến Sở Xây dựng.

 2. Gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

 3. Báo Công an tỉnh.

 4. Gửi đơn tố cáo đến Giám đốc Sở Xây dựng.

Câu 13. Sau cuộc họp bàn bạc, thảo luận, nhân dân xã M đã thống nhất biểu quyết việc xây dựng đường liên thôn trên địa bàn xã, trong đó nhân dân đóng góp một phần kinh phí. Đây là biểu hiện của quyền nào của công dân?

 1. Tự do dân chủ.

 2. Quyền tham gia xây dựng quê hương.

 3. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

 4. Quyền tự do ngôn luận.

Câu 14. Hai cán bộ quản lý thị trường đã nhận của chị D một số tiền để bán một số mặt hàng không có trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Biết được việc này, chị C muốn trình báo lên cơ quan nhà nước. Vậy bà C phải làm thế nào và thủ tục như thế nào cho hợp pháp?

 1. Gửi đơn khiếu nại lên thanh tra tỉnh.

 2. Gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

 3. Gửi đơn tố cáo đến Công an tỉnh.

 4. Gửi đơn tố cáo đến Chi cục Quản lý thị trường tỉnh.

Câu 15. Bà V bị Giám đốc Công ty kỷ luật với hình thức “Điều chuyển công tác khác”. Khi cho rằng quyết định của giám đốc công ty là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích của mình thì phải sử dụng quyền nào sau đây của công dân theo quy định của pháp luật?

 1. Quyền tố cáo.

 2. Quyền tự do ngôn luận.

 3. Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.

 4. Quyền khiếu nại.

Câu 16. Trường THPT X tổ chức cho học sinh tham gia ý kiến ​​vào Dự thảo Luật Giáo dục. Có nhiều ý kiến, đóng góp liên quan đến quyền và nghĩa vụ của học sinh, vậy học sinh đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

 1. Quyền tự do ngôn luận.

 2. Quyền tham gia.

 3. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

 4. Quyền bày tỏ ý kiến.

Câu 17. Bà L là nhân viên của Công ty X đi làm muộn 2 lần nên bị Giám đốc Công ty kỷ luật với hình thức hạ bậc lương. Không đồng ý với quyết định của Giám đốc, chị L có thể làm gì trong các cách sau đây để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình?

 1. Viết đơn yêu cầu giám đốc xem xét.

 2. Gửi đơn khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền cao hơn.

 3. Gửi đơn khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền cao hơn.

 4. Gửi đơn khiếu nại đến Giám đốc Công ty.

Câu 18. Cho rằng việc Giám đốc Công ty ra quyết định kỷ luật bà với hình thức “Điều chuyển công tác khác” là trái pháp luật nên bà D đã làm đơn khiếu nại quyết định này. Chị D có thể gửi đơn khiếu nại đến ai dưới đây?

 1. Gửi cơ quan cấp trên của Công ty.

 2. Gửi cảnh sát.

 3. Gửi Giám đốc Công ty.

 4. Gửi đến tổ chức Đảng của Công ty.

Câu 19. Biết ở trường Mầm non M có cô giáo đánh trẻ không chịu ăn, chị L đã báo lên UBND phường. L đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

 1. Quyền tự do ngôn luận.

 2. Quyền khiếu nại.

 3. Quyền tố cáo.

 4. Quyền được bảo vệ trẻ em.

Câu 20. Bà H đã bị Giám đốc Công ty kỷ luật với hình thức “Điều chuyển công tác khác”. Chị H muốn làm đơn gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền vì cho rằng quyết định của giám đốc là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của chị. Vậy chị H phải làm gì dưới đây để đúng quy định của pháp luật?

 1. Đơn tố cáo.

 2. Ứng dụng trình bày.

 3. Đơn khiếu nại.

 4. Hình thức phản đối.

CÂU TRẢ LỜI

Kết án

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

Câu trả lời

GỠ BỎ

DỄ

DỄ

Kết án

11

thứ mười hai

13

14

15

16

17

18

19

20

Câu trả lời

DỄ

DỄ

DỄ

DỄ

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, GDCD 12

[rule_{ruleNumber}]

Trắc nghiệm tình huống GDCD 12 Bài 7

CHỦ ĐỀ

Câu hỏi 1. Người nào sau đây không có quyền bầu cử?

 1. Người đang thụ lý giải quyết vụ án ly hôn.

 2. Người đang chấp hành hình phạt tù.

 3. Người đang bị kỷ luật.

 4. Người đang được điều trị trong bệnh viện.

Câu 2. Nhân dân thôn B họp và biểu quyết việc đóng góp xây dựng nhà văn hóa thôn. Đây là biểu hiện của quyền nào sau đây của công dân?

 1. Quyền tự do ngôn luận.

 2. Quyền tham gia.

 3. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

 4. Quyền được bày tỏ ý kiến ​​với chính quyền địa phương.

Câu 3. Vì cho rằng việc Giám đốc công ty ra quyết định kỷ luật bà X với hình thức “hạ bậc lương” là trái pháp luật nên bà X đã làm đơn khiếu nại quyết định này. Bà X có thể gửi đơn khiếu nại đến cơ quan nào sau đây?

 1. Gửi Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

 2. Gửi nó đến đồn cảnh sát.

 3. Gửi Giám đốc Công ty, người ký quyết định.

 4. Gửi đến Công đoàn Công ty.

Câu 4. H 14 tuổi, làm thuê cho cửa hàng tạp hóa gần nhà. C. Thấy H thường xuyên bị chủ nhà la mắng, đánh đập, C rất thương H. Theo tôi, C có quyền tố cáo với bất kỳ cơ quan, cá nhân nào sau đây. ?

 1. Với người lớn.

 2. Vơi ba mẹ tôi.

 3. Với giáo viên chủ nhiệm.

 4. Với Ủy ban nhân dân xã.

Câu hỏi 5. Mỗi tối muộn, trên đường đi tập thể dục về, A thường thấy xe của xưởng sản xuất bánh kẹo đổ chất thải chưa qua xử lý xuống lòng hồ gây ô nhiễm môi trường, A muốn trình báo cơ quan nhà nước. có thẩm quyền. Vậy A cần phải làm gì để đúng quy định của pháp luật?

 1. Ứng dụng trình bày.

 2. Đơn khiếu nại.

 3. Đơn tố cáo.

 4. Hình thức phản đối.

Câu 6. L 14 tuổi, làm cho quán cơm gần nhà M, 15 tuổi. Chứng kiến ​​cảnh L bị chủ nhà la mắng, đánh đập, M thương L lắm nhưng không biết phải làm sao. Bạn nghĩ M có quyền trình báo công an không? Tại sao ?

 1. Không, vì trẻ em không có quyền tố cáo.

 2. Có, vì học sinh đủ 15 tuổi có quyền khiếu nại.

 3. Không, bởi vì điều đó không tốt cho trẻ em để báo cáo.

 4. Đúng, vì tố cáo là quyền của mọi công dân.


Câu 7. Học sinh lớp 12 B góp ý vào Dự thảo Luật Giáo dục đang thể hiện quyền nào sau đây của công dân?

 1. Quyền dân chủ của công dân trong lĩnh vực chính trị.

 2. Quyền tự do ngôn luận.

 3. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

 4. Quyền tự do dân chủ và quyền tự do cá nhân.

Câu 8. Sau khi phát hiện hành vi nhận hối lộ của một cán bộ huyện N, bà M muốn gửi đơn tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền. Vậy bà M phải gửi đơn đến cơ quan nào theo quy định của pháp luật?

 1. Văn phòng cảnh sát.

 2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

 3. Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 4. Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

Câu 9. Bà Tr. Với tư cách là cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở này đã ra quyết định kỷ luật “Điều động đi công tác khác”. Bà Tr. Những người nào sau đây có thể khiếu nại một cách hợp pháp?

 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 2. Thanh tra chính phủ.

 3. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 4. Công an tỉnh.

Câu 10. T đang viết phiếu bầu đại biểu HĐND xã thì ông Kh. Nhìn nó và nói nhỏ: “Em gạch tên anh N.”. Hành vi của ông Vi phạm quy tắc biểu quyết nào sau đây?

 1. Phổ thông.

 2. Bình đẳng.

 3. Phiếu.

 4. Thẳng thắn.

 5. Câu 11. Nhân dân khu dân cư D họp bàn việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn phường. Đây là việc thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

 6. Quyền tham gia.

 7. Quyền kiểm tra, giám sát.

 8. Quyền tham gia quản lý nhà nước và quản lý xã hội.

 9. Tự do dân chủ.

Câu 12. Anh B cơi nới thêm tầng nhà. Mặc dù ông P được cấp có thẩm quyền cho phép nhưng hai thanh tra Sở Xây dựng đã đến kiểm tra, đòi tiền thì mới được phép tiếp tục thi công. Biết chuyện, anh Q hàng xóm muốn trình báo cơ quan nhà nước. Vậy anh Q phải làm sao?

 1. Gửi đơn khiếu nại đến Sở Xây dựng.

 2. Gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

 3. Báo Công an tỉnh.

 4. Gửi đơn tố cáo đến Giám đốc Sở Xây dựng.

Câu 13. Sau cuộc họp bàn bạc, thảo luận, nhân dân xã M đã thống nhất biểu quyết việc xây dựng đường liên thôn trên địa bàn xã, trong đó nhân dân đóng góp một phần kinh phí. Đây là biểu hiện của quyền nào của công dân?

 1. Tự do dân chủ.

 2. Quyền tham gia xây dựng quê hương.

 3. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

 4. Quyền tự do ngôn luận.

Câu 14. Hai cán bộ quản lý thị trường đã nhận của chị D một số tiền để bán một số mặt hàng không có trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Biết được việc này, chị C muốn trình báo lên cơ quan nhà nước. Vậy bà C phải làm thế nào và thủ tục như thế nào cho hợp pháp?

 1. Gửi đơn khiếu nại lên thanh tra tỉnh.

 2. Gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

 3. Gửi đơn tố cáo đến Công an tỉnh.

 4. Gửi đơn tố cáo đến Chi cục Quản lý thị trường tỉnh.

Câu 15. Bà V bị Giám đốc Công ty kỷ luật với hình thức “Điều chuyển công tác khác”. Khi cho rằng quyết định của giám đốc công ty là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích của mình thì phải sử dụng quyền nào sau đây của công dân theo quy định của pháp luật?

 1. Quyền tố cáo.

 2. Quyền tự do ngôn luận.

 3. Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.

 4. Quyền khiếu nại.

Câu 16. Trường THPT X tổ chức cho học sinh tham gia ý kiến ​​vào Dự thảo Luật Giáo dục. Có nhiều ý kiến, đóng góp liên quan đến quyền và nghĩa vụ của học sinh, vậy học sinh đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

 1. Quyền tự do ngôn luận.

 2. Quyền tham gia.

 3. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

 4. Quyền bày tỏ ý kiến.

Câu 17. Bà L là nhân viên của Công ty X đi làm muộn 2 lần nên bị Giám đốc Công ty kỷ luật với hình thức hạ bậc lương. Không đồng ý với quyết định của Giám đốc, chị L có thể làm gì trong các cách sau đây để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình?

 1. Viết đơn yêu cầu giám đốc xem xét.

 2. Gửi đơn khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền cao hơn.

 3. Gửi đơn khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền cao hơn.

 4. Gửi đơn khiếu nại đến Giám đốc Công ty.

Câu 18. Cho rằng việc Giám đốc Công ty ra quyết định kỷ luật bà với hình thức “Điều chuyển công tác khác” là trái pháp luật nên bà D đã làm đơn khiếu nại quyết định này. Chị D có thể gửi đơn khiếu nại đến ai dưới đây?

 1. Gửi cơ quan cấp trên của Công ty.

 2. Gửi cảnh sát.

 3. Gửi Giám đốc Công ty.

 4. Gửi đến tổ chức Đảng của Công ty.

Câu 19. Biết ở trường Mầm non M có cô giáo đánh trẻ không chịu ăn, chị L đã báo lên UBND phường. L đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

 1. Quyền tự do ngôn luận.

 2. Quyền khiếu nại.

 3. Quyền tố cáo.

 4. Quyền được bảo vệ trẻ em.

Câu 20. Bà H đã bị Giám đốc Công ty kỷ luật với hình thức “Điều chuyển công tác khác”. Chị H muốn làm đơn gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền vì cho rằng quyết định của giám đốc là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của chị. Vậy chị H phải làm gì dưới đây để đúng quy định của pháp luật?

 1. Đơn tố cáo.

 2. Ứng dụng trình bày.

 3. Đơn khiếu nại.

 4. Hình thức phản đối.

CÂU TRẢ LỜI

Kết án

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

Câu trả lời

GỠ BỎ

DỄ

DỄ

Kết án

11

thứ mười hai

13

14

15

16

17

18

19

20

Câu trả lời

DỄ

DỄ

DỄ

DỄ

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, GDCD 12

Bạn thấy bài viết Trắc nghiệm tình huống GDCD 12 Bài 7 có đáp án có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Trắc nghiệm tình huống GDCD 12 Bài 7 có đáp án bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Trắc #nghiệm #tình #huống #GDCD #Bài #có #đáp #án

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button