Giáo Dục

Trắc nghiệm tình huống GDCD 12 Bài 8 có đáp án

Trắc nghiệm tình huống GDCD 12 Bài 8

CHỦ ĐỀ

Câu hỏi 1. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, H tiếp tục học Đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. H đã thực hiện những quyền nào của công dân?

 1. Học thường xuyên, học suốt đời.

 2. Học bằng nhiều hình thức khác nhau.

 3. Học không giới hạn.

 4. Học khi bạn có thể.

Câu 2. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị P không thể tiếp tục học lên đại học. Sau đó vài năm, chị P vừa làm việc tại nhà máy vừa đi học. Cô P đã thực hiện những quyền nào của công dân?

 1. Quyền được làm việc thường xuyên và liên tục.

 2. Quyền được phát triển toàn diện.

 3. Quyền được học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

 4. Quyền tự do học tập.

Câu 3. Nếu không có điều kiện học hệ chính quy thì công dân có thể thực hiện quyền được học tập thường xuyên và học tập suốt đời bằng những cách nào sau đây?

 1. Học hệ tại chức.

 2. Học bất cứ nơi nào bạn muốn.

 3. Học bất kỳ ngành học nào.

 4. Học theo sở thích.

Câu 4. Sau hai năm tìm tòi, nghiên cứu, anh A là kỹ sư nhà máy đã đưa ra sáng kiến ​​hợp lý hóa quy trình sản xuất, giúp năng suất lao động cao hơn trước. Anh A đã thực hiện quyền nào dưới đây?

 1. Quyền được học tập.

 2. Quyền được phát triển.

 3. Quyền sáng tạo.

 4. Quyền lao động.

Câu hỏi 5. Tốt nghiệp THCS, X trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên tỉnh. X đã được hưởng quyền nào sau đây của công dân?

 1. Quyền học tập không bị giới hạn.

 2. Quyền được học tập suốt đời.

 3. Quyền được phát triển.

 4. Quyền tự do học tập.

Câu 6. Bạn L học giỏi nên thi vào lớp chuyên Anh của trường THPT X. Vậy với tư cách là công dân, L được hưởng những quyền nào sau đây?

 1. Quyền học tập không bị hạn chế.

 2. Quyền được học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

 3. Quyền được phát triển.

 4. Quyền học tập dựa trên sở thích.


Câu 7. H có năng khiếu âm nhạc, từng đoạt giải quốc gia môn piano nên H được tuyển thẳng vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Vậy với tư cách là công dân, H được hưởng những quyền nào sau đây?

 1. Quyền học tập dựa trên sở thích.

 2. Quyền học tập không bị hạn chế.

 3. Quyền được khuyến khích, bồi dưỡng và phát triển tài năng.

 4. Quyền được học tập có điều kiện trong môi trường âm nhạc.

Câu 8. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Tr. tiếp tục học đại học. Vì vậy, Tr. Quyền nào sau đây của công dân đã được thực hiện?

 1. Quyền được học tập thường xuyên, suốt đời.

 2. Quyền tự do học tập.

 3. Quyền học tập không bị giới hạn.

 4. Quyền được phát triển.

Câu 9. Sau một năm nghiên cứu, anh B là kỹ sư nhà máy đã cải tiến máy móc, rút ​​ngắn quy trình sản xuất, nâng cao năng suất lao động. Anh B đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

 1. Quyền lao động sáng tạo.

 2. Quyền được phát triển.

 3. Quyền sáng tạo.

 4. Quyền cải tiến máy móc.

Câu 10. Công dân có quyền sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, công dân có quyền nào sau đây?

 1. Quyền sáng tạo.

 2. Bản quyền.

 3. Quyền được phát triển.

 4. Quyền tự do cá nhân.

Câu 11. Nội dung nào sau đây không phải là quyền phát triển của công dân?

 1. Những người phát triển trí tuệ sớm có quyền vượt lên trên lớp.

 2. Học sinh nghèo được miễn học phí.

 3. Những học sinh xuất sắc có thể học ở các trường chuyên biệt.

 4. Người đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia được tuyển thẳng vào đại học.

Câu 12. Việc công dân học nghề nào phù hợp với năng khiếu, khả năng, sở thích và điều kiện của mình là một trong những nội dung của luật.

 1. quyền học tập của công dân.

 2. quyền phát triển của công dân.

 3. quyền tự do dân sự.

 4. quyền lựa chọn nghề nghiệp của công dân.

Câu 13. Phát biểu nào sau đây là đúng về quyền học tập của công dân?

 1. Công dân có quyền học tập không hạn chế thông qua các kỳ thi tuyển sinh hoặc thi tuyển sinh

 2. Công dân có thể tự do vào trường.

 3. Tất cả các công dân có thể vào trường đại học mà không cần bất kỳ điều kiện nào.

 4. Mọi công dân có thể học tại bất kỳ trường đại học nào.

Câu 14. Công dân có thể học bằng nhiều cách khác nhau và học ở các loại hình trường, lớp là thể hiện quyền của họ

 1. Học thường xuyên, học suốt đời.

 2. tự do học tập.

 3. học ở bất cứ đâu.

 4. trách nhiệm bình đẳng trong học tập.

Câu 15. D nhảy rất đẹp và từng đoạt giải quốc gia về dân vũ nên D được tuyển thẳng vào trường Đại học Văn hóa – Nghệ thuật. D đã được hưởng quyền nào sau đây của công dân?

 1. Quyền học tập dựa trên sở thích.

 2. Quyền học tập không bị hạn chế.

 3. Quyền được khuyến khích và nuôi dưỡng để phát triển tài năng.

 4. Quyền được học tập có điều kiện trong môi trường nghệ thuật.

Câu 16. Q trúng tuyển và được chọn vào lớp Cử nhân chất lượng cao của Trường Đại học M. Q, Q được hưởng quyền nào sau đây của công dân?

 1. Quyền học tập không bị giới hạn.

 2. Ưu tiên trong tuyển sinh.

 3. Quyền phát triển của công dân.

 4. Ưu tiên chọn nơi học.

Câu 17. L không đủ điểm thi nên không vào được trường đại học. L cho rằng mình không còn quyền học nữa. Trong trường hợp này, theo em, L có được tiếp tục thực hiện quyền học tập không?

 1. Bạn có thể học bất cứ lúc nào.

 2. Bạn có thể học tại bất kỳ cơ sở giáo dục nào bạn muốn.

 3. Có thể tiếp tục học theo nhiều cách khác nhau.

 4. Có thể học không giới hạn.

Câu 18. Trong kỳ thi tuyển sinh năm nay, V không trúng tuyển đại học nên nghĩ rằng mình không được thực hiện quyền học tập của mình nữa. Và X cho rằng V vẫn có quyền được học. Bạn đồng ý với ý kiến ​​nào sau đây? Tại sao ?

 1. Quyền học tập của V đã chấm dứt vì V không còn khả năng đến trường.

 2. Quyền học tập của V đã chấm dứt vì V không còn cơ hội học tập nữa.

 3. Vẫn có quyền học tập vì V được học thường xuyên, học suốt đời.

 4. V không có quyền học vì V có thể phải nhập ngũ.

CÂU TRẢ LỜI

Kết án

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

Câu trả lời

Một

Một

Một

Kết án

11

thứ mười hai

13

14

15

16

17

18

19

20

Câu trả lời

GỠ BỎ

Một

Một

Một

Một

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, GDCD 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Trắc nghiệm tình huống GDCD 12 Bài 8 có đáp án

Video về Trắc nghiệm tình huống GDCD 12 Bài 8 có đáp án

Wiki về Trắc nghiệm tình huống GDCD 12 Bài 8 có đáp án

Trắc nghiệm tình huống GDCD 12 Bài 8 có đáp án

Trắc nghiệm tình huống GDCD 12 Bài 8 có đáp án -

Trắc nghiệm tình huống GDCD 12 Bài 8

CHỦ ĐỀ

Câu hỏi 1. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, H tiếp tục học Đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. H đã thực hiện những quyền nào của công dân?

 1. Học thường xuyên, học suốt đời.

 2. Học bằng nhiều hình thức khác nhau.

 3. Học không giới hạn.

 4. Học khi bạn có thể.

Câu 2. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị P không thể tiếp tục học lên đại học. Sau đó vài năm, chị P vừa làm việc tại nhà máy vừa đi học. Cô P đã thực hiện những quyền nào của công dân?

 1. Quyền được làm việc thường xuyên và liên tục.

 2. Quyền được phát triển toàn diện.

 3. Quyền được học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

 4. Quyền tự do học tập.

Câu 3. Nếu không có điều kiện học hệ chính quy thì công dân có thể thực hiện quyền được học tập thường xuyên và học tập suốt đời bằng những cách nào sau đây?

 1. Học hệ tại chức.

 2. Học bất cứ nơi nào bạn muốn.

 3. Học bất kỳ ngành học nào.

 4. Học theo sở thích.

Câu 4. Sau hai năm tìm tòi, nghiên cứu, anh A là kỹ sư nhà máy đã đưa ra sáng kiến ​​hợp lý hóa quy trình sản xuất, giúp năng suất lao động cao hơn trước. Anh A đã thực hiện quyền nào dưới đây?

 1. Quyền được học tập.

 2. Quyền được phát triển.

 3. Quyền sáng tạo.

 4. Quyền lao động.

Câu hỏi 5. Tốt nghiệp THCS, X trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên tỉnh. X đã được hưởng quyền nào sau đây của công dân?

 1. Quyền học tập không bị giới hạn.

 2. Quyền được học tập suốt đời.

 3. Quyền được phát triển.

 4. Quyền tự do học tập.

Câu 6. Bạn L học giỏi nên thi vào lớp chuyên Anh của trường THPT X. Vậy với tư cách là công dân, L được hưởng những quyền nào sau đây?

 1. Quyền học tập không bị hạn chế.

 2. Quyền được học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

 3. Quyền được phát triển.

 4. Quyền học tập dựa trên sở thích.


Câu 7. H có năng khiếu âm nhạc, từng đoạt giải quốc gia môn piano nên H được tuyển thẳng vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Vậy với tư cách là công dân, H được hưởng những quyền nào sau đây?

 1. Quyền học tập dựa trên sở thích.

 2. Quyền học tập không bị hạn chế.

 3. Quyền được khuyến khích, bồi dưỡng và phát triển tài năng.

 4. Quyền được học tập có điều kiện trong môi trường âm nhạc.

Câu 8. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Tr. tiếp tục học đại học. Vì vậy, Tr. Quyền nào sau đây của công dân đã được thực hiện?

 1. Quyền được học tập thường xuyên, suốt đời.

 2. Quyền tự do học tập.

 3. Quyền học tập không bị giới hạn.

 4. Quyền được phát triển.

Câu 9. Sau một năm nghiên cứu, anh B là kỹ sư nhà máy đã cải tiến máy móc, rút ​​ngắn quy trình sản xuất, nâng cao năng suất lao động. Anh B đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

 1. Quyền lao động sáng tạo.

 2. Quyền được phát triển.

 3. Quyền sáng tạo.

 4. Quyền cải tiến máy móc.

Câu 10. Công dân có quyền sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, công dân có quyền nào sau đây?

 1. Quyền sáng tạo.

 2. Bản quyền.

 3. Quyền được phát triển.

 4. Quyền tự do cá nhân.

Câu 11. Nội dung nào sau đây không phải là quyền phát triển của công dân?

 1. Những người phát triển trí tuệ sớm có quyền vượt lên trên lớp.

 2. Học sinh nghèo được miễn học phí.

 3. Những học sinh xuất sắc có thể học ở các trường chuyên biệt.

 4. Người đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia được tuyển thẳng vào đại học.

Câu 12. Việc công dân học nghề nào phù hợp với năng khiếu, khả năng, sở thích và điều kiện của mình là một trong những nội dung của luật.

 1. quyền học tập của công dân.

 2. quyền phát triển của công dân.

 3. quyền tự do dân sự.

 4. quyền lựa chọn nghề nghiệp của công dân.

Câu 13. Phát biểu nào sau đây là đúng về quyền học tập của công dân?

 1. Công dân có quyền học tập không hạn chế thông qua các kỳ thi tuyển sinh hoặc thi tuyển sinh

 2. Công dân có thể tự do vào trường.

 3. Tất cả các công dân có thể vào trường đại học mà không cần bất kỳ điều kiện nào.

 4. Mọi công dân có thể học tại bất kỳ trường đại học nào.

Câu 14. Công dân có thể học bằng nhiều cách khác nhau và học ở các loại hình trường, lớp là thể hiện quyền của họ

 1. Học thường xuyên, học suốt đời.

 2. tự do học tập.

 3. học ở bất cứ đâu.

 4. trách nhiệm bình đẳng trong học tập.

Câu 15. D nhảy rất đẹp và từng đoạt giải quốc gia về dân vũ nên D được tuyển thẳng vào trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật. D đã được hưởng quyền nào sau đây của công dân?

 1. Quyền học tập dựa trên sở thích.

 2. Quyền học tập không bị hạn chế.

 3. Quyền được khuyến khích và nuôi dưỡng để phát triển tài năng.

 4. Quyền được học tập có điều kiện trong môi trường nghệ thuật.

Câu 16. Q trúng tuyển và được chọn vào lớp Cử nhân chất lượng cao của Trường Đại học M. Q, Q được hưởng quyền nào sau đây của công dân?

 1. Quyền học tập không bị giới hạn.

 2. Ưu tiên trong tuyển sinh.

 3. Quyền phát triển của công dân.

 4. Ưu tiên chọn nơi học.

Câu 17. L không đủ điểm thi nên không vào được trường đại học. L cho rằng mình không còn quyền học nữa. Trong trường hợp này, theo em, L có được tiếp tục thực hiện quyền học tập không?

 1. Bạn có thể học bất cứ lúc nào.

 2. Bạn có thể học tại bất kỳ cơ sở giáo dục nào bạn muốn.

 3. Có thể tiếp tục học theo nhiều cách khác nhau.

 4. Có thể học không giới hạn.

Câu 18. Trong kỳ thi tuyển sinh năm nay, V không trúng tuyển đại học nên nghĩ rằng mình không được thực hiện quyền học tập của mình nữa. Và X cho rằng V vẫn có quyền được học. Bạn đồng ý với ý kiến ​​nào sau đây? Tại sao ?

 1. Quyền học tập của V đã chấm dứt vì V không còn khả năng đến trường.

 2. Quyền học tập của V đã chấm dứt vì V không còn cơ hội học tập nữa.

 3. Vẫn có quyền học tập vì V được học thường xuyên, học suốt đời.

 4. V không có quyền học vì V có thể phải nhập ngũ.

CÂU TRẢ LỜI

Kết án

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

Câu trả lời

Một

Một

Một

Kết án

11

thứ mười hai

13

14

15

16

17

18

19

20

Câu trả lời

GỠ BỎ

Một

Một

Một

Một

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, GDCD 12

[rule_{ruleNumber}]

Trắc nghiệm tình huống GDCD 12 Bài 8

CHỦ ĐỀ

Câu hỏi 1. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, H tiếp tục học Đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. H đã thực hiện những quyền nào của công dân?

 1. Học thường xuyên, học suốt đời.

 2. Học bằng nhiều hình thức khác nhau.

 3. Học không giới hạn.

 4. Học khi bạn có thể.

Câu 2. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị P không thể tiếp tục học lên đại học. Sau đó vài năm, chị P vừa làm việc tại nhà máy vừa đi học. Cô P đã thực hiện những quyền nào của công dân?

 1. Quyền được làm việc thường xuyên và liên tục.

 2. Quyền được phát triển toàn diện.

 3. Quyền được học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

 4. Quyền tự do học tập.

Câu 3. Nếu không có điều kiện học hệ chính quy thì công dân có thể thực hiện quyền được học tập thường xuyên và học tập suốt đời bằng những cách nào sau đây?

 1. Học hệ tại chức.

 2. Học bất cứ nơi nào bạn muốn.

 3. Học bất kỳ ngành học nào.

 4. Học theo sở thích.

Câu 4. Sau hai năm tìm tòi, nghiên cứu, anh A là kỹ sư nhà máy đã đưa ra sáng kiến ​​hợp lý hóa quy trình sản xuất, giúp năng suất lao động cao hơn trước. Anh A đã thực hiện quyền nào dưới đây?

 1. Quyền được học tập.

 2. Quyền được phát triển.

 3. Quyền sáng tạo.

 4. Quyền lao động.

Câu hỏi 5. Tốt nghiệp THCS, X trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên tỉnh. X đã được hưởng quyền nào sau đây của công dân?

 1. Quyền học tập không bị giới hạn.

 2. Quyền được học tập suốt đời.

 3. Quyền được phát triển.

 4. Quyền tự do học tập.

Câu 6. Bạn L học giỏi nên thi vào lớp chuyên Anh của trường THPT X. Vậy với tư cách là công dân, L được hưởng những quyền nào sau đây?

 1. Quyền học tập không bị hạn chế.

 2. Quyền được học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

 3. Quyền được phát triển.

 4. Quyền học tập dựa trên sở thích.


Câu 7. H có năng khiếu âm nhạc, từng đoạt giải quốc gia môn piano nên H được tuyển thẳng vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Vậy với tư cách là công dân, H được hưởng những quyền nào sau đây?

 1. Quyền học tập dựa trên sở thích.

 2. Quyền học tập không bị hạn chế.

 3. Quyền được khuyến khích, bồi dưỡng và phát triển tài năng.

 4. Quyền được học tập có điều kiện trong môi trường âm nhạc.

Câu 8. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Tr. tiếp tục học đại học. Vì vậy, Tr. Quyền nào sau đây của công dân đã được thực hiện?

 1. Quyền được học tập thường xuyên, suốt đời.

 2. Quyền tự do học tập.

 3. Quyền học tập không bị giới hạn.

 4. Quyền được phát triển.

Câu 9. Sau một năm nghiên cứu, anh B là kỹ sư nhà máy đã cải tiến máy móc, rút ​​ngắn quy trình sản xuất, nâng cao năng suất lao động. Anh B đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

 1. Quyền lao động sáng tạo.

 2. Quyền được phát triển.

 3. Quyền sáng tạo.

 4. Quyền cải tiến máy móc.

Câu 10. Công dân có quyền sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, công dân có quyền nào sau đây?

 1. Quyền sáng tạo.

 2. Bản quyền.

 3. Quyền được phát triển.

 4. Quyền tự do cá nhân.

Câu 11. Nội dung nào sau đây không phải là quyền phát triển của công dân?

 1. Những người phát triển trí tuệ sớm có quyền vượt lên trên lớp.

 2. Học sinh nghèo được miễn học phí.

 3. Những học sinh xuất sắc có thể học ở các trường chuyên biệt.

 4. Người đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia được tuyển thẳng vào đại học.

Câu 12. Việc công dân học nghề nào phù hợp với năng khiếu, khả năng, sở thích và điều kiện của mình là một trong những nội dung của luật.

 1. quyền học tập của công dân.

 2. quyền phát triển của công dân.

 3. quyền tự do dân sự.

 4. quyền lựa chọn nghề nghiệp của công dân.

Câu 13. Phát biểu nào sau đây là đúng về quyền học tập của công dân?

 1. Công dân có quyền học tập không hạn chế thông qua các kỳ thi tuyển sinh hoặc thi tuyển sinh

 2. Công dân có thể tự do vào trường.

 3. Tất cả các công dân có thể vào trường đại học mà không cần bất kỳ điều kiện nào.

 4. Mọi công dân có thể học tại bất kỳ trường đại học nào.

Câu 14. Công dân có thể học bằng nhiều cách khác nhau và học ở các loại hình trường, lớp là thể hiện quyền của họ

 1. Học thường xuyên, học suốt đời.

 2. tự do học tập.

 3. học ở bất cứ đâu.

 4. trách nhiệm bình đẳng trong học tập.

Câu 15. D nhảy rất đẹp và từng đoạt giải quốc gia về dân vũ nên D được tuyển thẳng vào trường Đại học Văn hóa – Nghệ thuật. D đã được hưởng quyền nào sau đây của công dân?

 1. Quyền học tập dựa trên sở thích.

 2. Quyền học tập không bị hạn chế.

 3. Quyền được khuyến khích và nuôi dưỡng để phát triển tài năng.

 4. Quyền được học tập có điều kiện trong môi trường nghệ thuật.

Câu 16. Q trúng tuyển và được chọn vào lớp Cử nhân chất lượng cao của Trường Đại học M. Q, Q được hưởng quyền nào sau đây của công dân?

 1. Quyền học tập không bị giới hạn.

 2. Ưu tiên trong tuyển sinh.

 3. Quyền phát triển của công dân.

 4. Ưu tiên chọn nơi học.

Câu 17. L không đủ điểm thi nên không vào được trường đại học. L cho rằng mình không còn quyền học nữa. Trong trường hợp này, theo em, L có được tiếp tục thực hiện quyền học tập không?

 1. Bạn có thể học bất cứ lúc nào.

 2. Bạn có thể học tại bất kỳ cơ sở giáo dục nào bạn muốn.

 3. Có thể tiếp tục học theo nhiều cách khác nhau.

 4. Có thể học không giới hạn.

Câu 18. Trong kỳ thi tuyển sinh năm nay, V không trúng tuyển đại học nên nghĩ rằng mình không được thực hiện quyền học tập của mình nữa. Và X cho rằng V vẫn có quyền được học. Bạn đồng ý với ý kiến ​​nào sau đây? Tại sao ?

 1. Quyền học tập của V đã chấm dứt vì V không còn khả năng đến trường.

 2. Quyền học tập của V đã chấm dứt vì V không còn cơ hội học tập nữa.

 3. Vẫn có quyền học tập vì V được học thường xuyên, học suốt đời.

 4. V không có quyền học vì V có thể phải nhập ngũ.

CÂU TRẢ LỜI

Kết án

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

Câu trả lời

Một

Một

Một

Kết án

11

thứ mười hai

13

14

15

16

17

18

19

20

Câu trả lời

GỠ BỎ

Một

Một

Một

Một

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, GDCD 12

Bạn thấy bài viết Trắc nghiệm tình huống GDCD 12 Bài 8 có đáp án có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Trắc nghiệm tình huống GDCD 12 Bài 8 có đáp án bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Trắc #nghiệm #tình #huống #GDCD #Bài #có #đáp #án

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button