Giáo Dục

Trách nhiệm của học sinh đối với việc phát huy truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc trọng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (GDQP 10)

Câu hỏi:

Trách nhiệm của học sinh đối với việc phát huy truyền thống đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Câu trả lời

Mỗi cá nhân có trách nhiệm bảo vệ và xây dựng tổ quốc. Vì vậy, học sinh cũng cần có những việc làm thể hiện sự giữ gìn của dân tộc:

– Luôn ngoan ngoãn, học giỏi, nghe lời ông bà cha mẹ. Ra sức học tập tốt để cùng nhau đưa đất nước trở thành cường quốc về tri thức.

– Thường xuyên trau dồi kiến ​​thức, khoa học công nghệ mới theo kịp thời đại, tránh để đất nước tụt hậu.

– Biết rõ về lịch sử, hiểu về truyền thống để từ đó hiểu được ông cha ta giành được độc lập trước đây như thế nào và sau này chúng ta cần phải giữ gìn như thế nào.

– Tiếp thu và phát huy truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, xây dựng lòng yêu nước nồng nàn, ý thức trách nhiệm công dân, phát huy tinh thần sáng tạo, khắc phục khó khăn, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc, phấn đấu vì dân giàu, nước mạnh. đất nước, xã hội công bằng, văn minh.


– Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

– Làm theo lời Bác: 5 điều Bác Hồ dạy …

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Giáo dục 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Trách nhiệm của học sinh đối với việc phát huy truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc trọng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (GDQP 10)

Video về Trách nhiệm của học sinh đối với việc phát huy truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc trọng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (GDQP 10)

Wiki về Trách nhiệm của học sinh đối với việc phát huy truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc trọng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (GDQP 10)

Trách nhiệm của học sinh đối với việc phát huy truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc trọng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (GDQP 10)

Trách nhiệm của học sinh đối với việc phát huy truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc trọng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (GDQP 10) -

Câu hỏi:

Trách nhiệm của học sinh đối với việc phát huy truyền thống đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Câu trả lời

Mỗi cá nhân có trách nhiệm bảo vệ và xây dựng tổ quốc. Vì vậy, học sinh cũng cần có những việc làm thể hiện sự giữ gìn của dân tộc:

- Luôn ngoan ngoãn, học giỏi, nghe lời ông bà cha mẹ. Ra sức học tập tốt để cùng nhau đưa đất nước trở thành cường quốc về tri thức.

- Thường xuyên trau dồi kiến ​​thức, khoa học công nghệ mới theo kịp thời đại, tránh để đất nước tụt hậu.

- Biết rõ về lịch sử, hiểu về truyền thống để từ đó hiểu được ông cha ta giành được độc lập trước đây như thế nào và sau này chúng ta cần phải giữ gìn như thế nào.

- Tiếp thu và phát huy truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, xây dựng lòng yêu nước nồng nàn, ý thức trách nhiệm công dân, phát huy tinh thần sáng tạo, khắc phục khó khăn, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc, phấn đấu vì dân giàu, nước mạnh. đất nước, xã hội công bằng, văn minh.


- Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

- Làm theo lời Bác: 5 điều Bác Hồ dạy ...

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Giáo dục 10

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi:

Trách nhiệm của học sinh đối với việc phát huy truyền thống đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Câu trả lời

Mỗi cá nhân có trách nhiệm bảo vệ và xây dựng tổ quốc. Vì vậy, học sinh cũng cần có những việc làm thể hiện sự giữ gìn của dân tộc:

– Luôn ngoan ngoãn, học giỏi, nghe lời ông bà cha mẹ. Ra sức học tập tốt để cùng nhau đưa đất nước trở thành cường quốc về tri thức.

– Thường xuyên trau dồi kiến ​​thức, khoa học công nghệ mới theo kịp thời đại, tránh để đất nước tụt hậu.

– Biết rõ về lịch sử, hiểu về truyền thống để từ đó hiểu được ông cha ta giành được độc lập trước đây như thế nào và sau này chúng ta cần phải giữ gìn như thế nào.

– Tiếp thu và phát huy truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, xây dựng lòng yêu nước nồng nàn, ý thức trách nhiệm công dân, phát huy tinh thần sáng tạo, khắc phục khó khăn, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc, phấn đấu vì dân giàu, nước mạnh. đất nước, xã hội công bằng, văn minh.


– Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

– Làm theo lời Bác: 5 điều Bác Hồ dạy …

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Giáo dục 10

Bạn thấy bài viết Trách nhiệm của học sinh đối với việc phát huy truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc trọng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (GDQP 10) có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Trách nhiệm của học sinh đối với việc phát huy truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc trọng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (GDQP 10) bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Trách #nhiệm #của #học #sinh #đối #với #việc #phát #huy #truyền #thống #đánh #giặc #giữ #nước #của #dân #tộc #trọng #sự #nghiệp #xây #dựng #và #bảo #vệ #Tổ #quốc #GDQP

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button