Giáo Dục

Trình bày quá trình hình thành, xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam (GDQP 10)

Câu hỏi:

Trình bày quá trình hình thành, xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam

Câu trả lời

1. Thời kỳ hình thành

– Trong những văn kiện đầu tiên, Đảng đã đề cập đến việc tổ chức đội quân công nhân và nông dân.

– Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, có 34 chiến sĩ (trong đó có 3 nữ), chia thành 3 trung đội, với 34 khẩu súng các loại. Chiến công đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân là hạ gục các đồn Phay Khát và Nà Nang,

– Tháng 4-1945, Đảng hợp nhất các tổ chức vũ trang thành “Việt Nam Giải phóng quân”.

2. Thời kỳ xây dựng, trưởng thành và chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.


một. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)

* Quá trình phát triển.

+ Sau Cách mạng tháng Tám, Việt Nam Giải phóng quân được đổi thành “Vệ quốc đoàn”.

+ Ngày 22/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Quân đội Quốc gia Việt Nam

+ Năm 1951, đổi tên thành Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngày 7/4/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định thành lập bộ đội địa phương.

* Quá trình chiến đấu và chiến thắng.

Quân đội ta đã chiến đấu, xây dựng, trưởng thành và lập được nhiều chiến công hiển hách.

b. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954-1975)

Đế quốc Mỹ thực hiện âm mưu hất cẳng Pháp, xâm lược miền Nam Việt Nam, áp đặt chủ nghĩa thực dân mới nhằm chia cắt vĩnh viễn đất nước ta. Quân đội ta lại một lần nữa bước vào chiến tuyến mới, cùng toàn dân kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.

c. Thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục bảo vệ vững chắc Tổ quốc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Giáo dục 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Trình bày quá trình hình thành, xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam (GDQP 10)

Video về Trình bày quá trình hình thành, xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam (GDQP 10)

Wiki về Trình bày quá trình hình thành, xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam (GDQP 10)

Trình bày quá trình hình thành, xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam (GDQP 10)

Trình bày quá trình hình thành, xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam (GDQP 10) -

Câu hỏi:

Trình bày quá trình hình thành, xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam

Câu trả lời

1. Thời kỳ hình thành

- Trong những văn kiện đầu tiên, Đảng đã đề cập đến việc tổ chức đội quân công nhân và nông dân.

- Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, có 34 chiến sĩ (trong đó có 3 nữ), chia thành 3 trung đội, với 34 khẩu súng các loại. Chiến công đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân là hạ gục các đồn Phay Khát và Nà Nang,

- Tháng 4-1945, Đảng hợp nhất các tổ chức vũ trang thành “Việt Nam Giải phóng quân”.

2. Thời kỳ xây dựng, trưởng thành và chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.


một. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)

* Quá trình phát triển.

+ Sau Cách mạng tháng Tám, Việt Nam Giải phóng quân được đổi thành “Vệ quốc đoàn”.

+ Ngày 22/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Quân đội Quốc gia Việt Nam

+ Năm 1951, đổi tên thành Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngày 7/4/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định thành lập bộ đội địa phương.

* Quá trình chiến đấu và chiến thắng.

Quân đội ta đã chiến đấu, xây dựng, trưởng thành và lập được nhiều chiến công hiển hách.

b. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954-1975)

Đế quốc Mỹ thực hiện âm mưu hất cẳng Pháp, xâm lược miền Nam Việt Nam, áp đặt chủ nghĩa thực dân mới nhằm chia cắt vĩnh viễn đất nước ta. Quân đội ta lại một lần nữa bước vào chiến tuyến mới, cùng toàn dân kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.

c. Thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục bảo vệ vững chắc Tổ quốc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Giáo dục 10

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi:

Trình bày quá trình hình thành, xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam

Câu trả lời

1. Thời kỳ hình thành

– Trong những văn kiện đầu tiên, Đảng đã đề cập đến việc tổ chức đội quân công nhân và nông dân.

– Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, có 34 chiến sĩ (trong đó có 3 nữ), chia thành 3 trung đội, với 34 khẩu súng các loại. Chiến công đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân là hạ gục các đồn Phay Khát và Nà Nang,

– Tháng 4-1945, Đảng hợp nhất các tổ chức vũ trang thành “Việt Nam Giải phóng quân”.

2. Thời kỳ xây dựng, trưởng thành và chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.


một. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)

* Quá trình phát triển.

+ Sau Cách mạng tháng Tám, Việt Nam Giải phóng quân được đổi thành “Vệ quốc đoàn”.

+ Ngày 22/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Quân đội Quốc gia Việt Nam

+ Năm 1951, đổi tên thành Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngày 7/4/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định thành lập bộ đội địa phương.

* Quá trình chiến đấu và chiến thắng.

Quân đội ta đã chiến đấu, xây dựng, trưởng thành và lập được nhiều chiến công hiển hách.

b. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954-1975)

Đế quốc Mỹ thực hiện âm mưu hất cẳng Pháp, xâm lược miền Nam Việt Nam, áp đặt chủ nghĩa thực dân mới nhằm chia cắt vĩnh viễn đất nước ta. Quân đội ta lại một lần nữa bước vào chiến tuyến mới, cùng toàn dân kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.

c. Thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục bảo vệ vững chắc Tổ quốc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Giáo dục 10

Bạn thấy bài viết Trình bày quá trình hình thành, xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam (GDQP 10) có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Trình bày quá trình hình thành, xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam (GDQP 10) bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Trình #bày #quá #trình #hình #thành #xây #dựng #và #trưởng #thành #của #Quân #đội #nhân #dân #Việt #Nam #GDQP

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button