Học Tiếng Trung

Trợ từ: Cách sử dụng Câu hỏi với Trợ từ 吗 (Phải không)

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Trợ từ: Cách sử dụng Câu hỏi với Trợ từ 吗 (Phải không)
phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các ứng dụng học trực tuyến khác tại đây => Học tiếng trung

Ngữ pháp tiếng Trung: Câu hỏi với trợ từ 吗

a. 肯定形式句子 +  吗

kěn dìng xíng shì jù zǐ + ma

Câu khẳng định + 吗

1. 你是去开会吗?

nǐ shì qù kāi huì ma ?

Có phải cậu đi họp không?

2. 你会说中文吗?

nǐ huì shuō zhōng wén ma ?

Cậu biết nói tiếng Trung không?

b. 否定形式 + 吗

fǒu dìng xíng shì + ma

Câu phủ định + 吗

1. 你不认识她吗? =(我以为你认识他)

nǐ bú rèn shí tā ma ? = (wǒ yǐ wéi nǐ rèn shí tā )

Bạn không quen cô ấy à ? = (tôi tưởng cậu quen cô ấy).

2. 你不会游泳吗? =(我以为你会游泳)

nǐ bú huì yóu yǒng ma ? = (wǒ yǐ wéi nǐ huì yóu yǒng )

Bạn không biết bơi à? = (tôi tưởng bạn biết bơi).

3. 你不爱她吗? =(我以为你爱他)

nǐ bú ài tā ma ? = (wǒ yǐ wéi nǐ ài tā )

Bạn không yêu cô ấy à ? = (tôi tưởng bạn yêu cô ấy).

二. 反问句.- Câu hỏi, hỏi ngược lại.

常带有责备,质问,辩解语气,常与不是,还不,还,没,不,岂 , 不就是,难道,莫非等词语连用。

cháng dài yǒu zé bèi ,zhì wèn ,biàn jiě yǔ qì ,cháng yǔ bú shì ,hái bú ,hái ,méi ,bú ,qǐ ,bú jiù shì ,nán dào ,mò fēi děng cí yǔ lián yòng .

Thường mang nghĩa trách bác, trất vẫn, biện giải. Thường dùng với 不是,还不,还,没,不,岂,不就是,难道,莫非。

1. 你整天打工,还像个学生吗? (责备)。

nǐ zhěng tiān dǎ gōng ,hái xiàng gè xué shēng ma ? (zé bèi ).

Cậu đi làm cả ngày, có còn giống học sinh không? (trách bác)

2. 我没告诉你吗?这个东西你不能动! (质问)

wǒ méi gào sù nǐ ma ?zhè gè dōng xī nǐ bú néng dòng ! (zhì wèn )

Tôi không nói với bạn sao? cái này bạn không được động vào. (trất vấn)

3. 难道老板错误的决定,员工也要接受吗? (质问)

nán dào lǎo bǎn cuò wù de jué dìng ,yuán gōng yě yào jiē shòu ma ? (zhì wèn )

Chẳng lẽ ông chủ quyết định sai, nhân viên cũng phải chịu sao? (trất vấn)

4. 我不是已经向妳道歉了吗? (辩解)。

wǒ bú shì yǐ jīng xiàng nǐ dào qiàn le ma ? (biàn jiě ).

Không phải là tôi đã xin lỗi với bạn rồi sao? (biện giải)

5. 你这样做岂不是让我为难吗? (责备)

nǐ zhè yàng zuò qǐ bú shì ràng wǒ wéi nán ma ? (zé bèi )

Bạn làm như vậy khác nào gây khó dễ cho tôi? (trất vấn)

6. 不就是两百块钱的衣服吗?赔你就是了! (辩解)

bú jiù shì liǎng bǎi kuài qián de yī fú ma ? péi nǐ jiù shì le ! (biàn jiě )

Không phải áo 200 đồng à ? đền bạn là được chứ gì (biện giải).

Chúc các bạn học tốt tiếng Trung. Cám ơn các bạn đã ghé thăm website của chúng tôi.

Nguồn: chinese.com.vn
Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung Chinese
.


Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Trợ từ: Cách sử dụng Câu hỏi với Trợ từ 吗 (Phải không)

Video về Trợ từ: Cách sử dụng Câu hỏi với Trợ từ 吗 (Phải không)

Wiki về Trợ từ: Cách sử dụng Câu hỏi với Trợ từ 吗 (Phải không)

Trợ từ: Cách sử dụng Câu hỏi với Trợ từ 吗 (Phải không)

#Trợ #từ #Cách #sử #dụng #Câu #hỏi #với #Trợ #từ #吗 #Phải #không

[rule_3_plain]

#Trợ #từ #Cách #sử #dụng #Câu #hỏi #với #Trợ #từ #吗 #Phải #không

[rule_1_plain]

#Trợ #từ #Cách #sử #dụng #Câu #hỏi #với #Trợ #từ #吗 #Phải #không

[rule_2_plain]

#Trợ #từ #Cách #sử #dụng #Câu #hỏi #với #Trợ #từ #吗 #Phải #không

[rule_2_plain]

#Trợ #từ #Cách #sử #dụng #Câu #hỏi #với #Trợ #từ #吗 #Phải #không

[rule_3_plain]

#Trợ #từ #Cách #sử #dụng #Câu #hỏi #với #Trợ #từ #吗 #Phải #không

[rule_1_plain]

Bạn thấy bài viết Trợ từ: Cách sử dụng Câu hỏi với Trợ từ 吗 (Phải không)
có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Trợ từ: Cách sử dụng Câu hỏi với Trợ từ 吗 (Phải không)
bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website https://hubm.edu.vn/

Nguồn: https://hubm.edu.vn/

#Trợ #từ #Cách #sử #dụng #Câu #hỏi #với #Trợ #từ #吗 #Phải #không

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button