Giáo Dục

Trong phản ứng hóa học hạt vi mô nào được bảo toàn?

Câu hỏi: Trong các phản ứng hóa học, vi hạt nào được bảo toàn?

A. Phân tử hạt.

B. Hạt nguyên tử.

C. Cả hai loại hạt trên.

D. Không có hạt nào được bảo tồn.

Câu trả lời:

Câu trả lời chính xác: B. Trong phản ứng hoá học các hạt nguyên tử được bảo toàn.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu về hạt nguyên tử trong phản ứng hóa học nhé!

1. Khái niệm nguyên tử

Trong phản ứng hóa học hạt vi mô nào được bảo toàn?

Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện. Một nguyên tử gồm một hạt nhân mang điện tích dương và một lớp vỏ electron mang điện tích âm.

Kí hiệu cho electron là e. Nó có điện tích nhỏ nhất và quy ước được đánh dấu bằng dấu (-).

Hạt nhân của nguyên tử là phần trung tâm của nguyên tử được tạo thành từ các proton và neutron.

+ Proton có kí hiệu là p, mang điện tích như electron nhưng khác dấu, dấu dương (+), khối lượng là 1 đơn vị C (đơn vị cacbon).

+ Nơtron có kí hiệu là n, trung hoà về điện (không mang điện tích) và có khối lượng 1 đơn vị.

– Các nguyên tử cùng loại sẽ có cùng số proton trong hạt nhân và trong nguyên tử đó số proton sẽ bằng số electron.

– Đồng thời, proton và nơtron có cùng khối lượng, còn khối lượng của electron rất nhỏ và không đáng kể. Vì vậy khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử.

– Vỏ êlectron là lớp vỏ chuyển động xung quanh hạt nhân và được xếp thành từng lớp, mỗi lớp sẽ chứa một số êlectron nhất định.

Các electron này mang điện tích âm và cực kỳ nhẹ. nó thường bị hút bởi proton dương (+) ngược lại. Số electron (e) luôn bằng số proton (p) để nguyên tử luôn trung hòa về điện (p = e).

2. Vỏ nguyên tử

– Vỏ nguyên tử được hình thành do sự chuyển động cực nhanh của các electron.

– Chuyển động của êlectron được xác định bằng công thức sẽ phụ thuộc vào khối lượng, bán kính chuyển động so với tâm nguyên tử. . . Nhưng tất cả, rất nhanh. Để có ý tưởng về tốc độ của chuyển động, tôi sẽ nói với bạn rằng máy ảnh chụp hạt nhân chứ không chụp electron.

– Tiết sau học sinh biết lớp vỏ electron được chia thành lớp và lớp con. . . khác nhau

Nhờ lớp vỏ electron này mà các nguyên tử có thể liên kết với nhau.

– Khối lượng electron khoảng 9.31.10-31Kilôgam

Vì các nguyên tử là trung hòa về điện, [Số Proton] = [Số Electron]

3. Khối lượng và điện tích của các hạt tạo nên nguyên tử

– Nguyên tử trung hòa về điện nên số proton (P) trong hạt nhân bằng số electron (E) của nguyên tử. P = E

– Kích thước nguyên tử: nguyên tử có kích thước khoảng 10-10 m = 0,1 nm. Nguyên tử nhỏ nhất là nguyên tử hydro có bán kính khoảng 0,053 nm.

– Kích thước hạt nhân: nhỏ hơn tất cả các hạt nhân, khoảng 10 hạt. về kích thước-14m = 10-5nm.

– Kích thước của electron và proton: nhỏ hơn nhiều so với kích thước

– Đơn vị khối lượng nguyên tử: u

1u = khối lượng của nguyên tử đồng vị 12C = 1,67.10-27 kg = 1,67.10-24 g

– Đơn vị điện tích nguyên tố: 1 đơn vị điện tích nguyên tố = 1,602.10-19

4. Các câu hỏi ứng dụng liên quan

Câu hỏi 1: Định nghĩa nào sau đây về nguyên tử là đúng?

A. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ không thể phân chia được trong phản ứng hóa học.

B. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hoà về điện, nguyên tử cấu tạo nên mọi chất.

C. Nguyên tử là một hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện, gồm hạt nhân mang điện tích dương và lớp vỏ tạo bởi một hay nhiều êlectron mang điện tích âm.

D. Tất cả đều đúng.

Câu trả lời chính xác: C. Nguyên tử là một hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện, gồm hạt nhân mang điện tích dương và lớp vỏ tạo bởi một hay nhiều êlectron mang điện tích âm.

Câu 2: Trong một phản ứng hóa học, hạt bị vỡ ra là

A. Nguyên tử

B. Phân tử

C. Cả hai loại hạt trên.

D. Không có hạt.

Câu trả lời chính xác: B. Phân tử

Câu hỏi 3: Có bao nhiêu nguyên tố có thể được tạo ra từ một nguyên tố hóa học?

A. Chỉ 1 phần tử.

B. Chỉ có 2 phần tử.

C. Chỉ có 3 nguyên tố.

D.Phụ thuộc vào tính chất của nguyên tố hóa học đó.

Câu trả lời chính xác: D. Phụ thuộc vào tính chất của nguyên tố hóa học đó

Câu hỏi 4: Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hoá học?

A. Hoà tan thuốc tím vào nước sẽ tạo thành dung dịch thuốc tím.

B. Làm bay hơi dung dịch muối ăn sẽ tạo thành tinh thể muối ăn.

C. Thủy tinh bị nóng chảy và thổi thành một quả cầu.

D. Sắt để ngoài không khí lâu ngày sẽ bị gỉ.

Câu trả lời chính xác: D. Sắt để ngoài không khí lâu ngày sẽ bị gỉ.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Hóa 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Trong phản ứng hóa học hạt vi mô nào được bảo toàn?

Video về Trong phản ứng hóa học hạt vi mô nào được bảo toàn?

Wiki về Trong phản ứng hóa học hạt vi mô nào được bảo toàn?

Trong phản ứng hóa học hạt vi mô nào được bảo toàn?

Trong phản ứng hóa học hạt vi mô nào được bảo toàn? -

Câu hỏi: Trong các phản ứng hóa học, vi hạt nào được bảo toàn?

A. Phân tử hạt.

B. Hạt nguyên tử.

C. Cả hai loại hạt trên.

D. Không có hạt nào được bảo tồn.

Câu trả lời:

Câu trả lời chính xác: B. Trong phản ứng hoá học các hạt nguyên tử được bảo toàn.


Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu về hạt nguyên tử trong phản ứng hóa học nhé!

1. Khái niệm nguyên tử

Trong phản ứng hóa học hạt vi mô nào được bảo toàn?

Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện. Một nguyên tử gồm một hạt nhân mang điện tích dương và một lớp vỏ electron mang điện tích âm.

Kí hiệu cho electron là e. Nó có điện tích nhỏ nhất và quy ước được đánh dấu bằng dấu (-).

Hạt nhân của nguyên tử là phần trung tâm của nguyên tử được tạo thành từ các proton và neutron.

+ Proton có kí hiệu là p, mang điện tích như electron nhưng khác dấu, dấu dương (+), khối lượng là 1 đơn vị C (đơn vị cacbon).

+ Nơtron có kí hiệu là n, trung hoà về điện (không mang điện tích) và có khối lượng 1 đơn vị.

– Các nguyên tử cùng loại sẽ có cùng số proton trong hạt nhân và trong nguyên tử đó số proton sẽ bằng số electron.

– Đồng thời, proton và nơtron có cùng khối lượng, còn khối lượng của electron rất nhỏ và không đáng kể. Vì vậy khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử.

– Vỏ êlectron là lớp vỏ chuyển động xung quanh hạt nhân và được xếp thành từng lớp, mỗi lớp sẽ chứa một số êlectron nhất định.

Các electron này mang điện tích âm và cực kỳ nhẹ. nó thường bị hút bởi proton dương (+) ngược lại. Số electron (e) luôn bằng số proton (p) để nguyên tử luôn trung hòa về điện (p = e).

2. Vỏ nguyên tử

– Vỏ nguyên tử được hình thành do sự chuyển động cực nhanh của các electron.

– Chuyển động của êlectron được xác định bằng công thức sẽ phụ thuộc vào khối lượng, bán kính chuyển động so với tâm nguyên tử. . . Nhưng tất cả, rất nhanh. Để có ý tưởng về tốc độ của chuyển động, tôi sẽ nói với bạn rằng máy ảnh chụp hạt nhân chứ không chụp electron.

– Tiết sau học sinh biết lớp vỏ electron được chia thành lớp và lớp con. . . khác nhau

Nhờ lớp vỏ electron này mà các nguyên tử có thể liên kết với nhau.

– Khối lượng electron khoảng 9.31.10-31Kilôgam

Vì các nguyên tử là trung hòa về điện, [Số Proton] = [Số Electron]

3. Khối lượng và điện tích của các hạt tạo nên nguyên tử

– Nguyên tử trung hòa về điện nên số proton (P) trong hạt nhân bằng số electron (E) của nguyên tử. P = E

– Kích thước nguyên tử: nguyên tử có kích thước khoảng 10-10 m = 0,1 nm. Nguyên tử nhỏ nhất là nguyên tử hydro có bán kính khoảng 0,053 nm.

– Kích thước hạt nhân: nhỏ hơn tất cả các hạt nhân, khoảng 10 hạt. về kích thước-14m = 10-5nm.

– Kích thước của electron và proton: nhỏ hơn nhiều so với kích thước

– Đơn vị khối lượng nguyên tử: u

1u = khối lượng của nguyên tử đồng vị 12C = 1,67.10-27 kg = 1,67.10-24 g

– Đơn vị điện tích nguyên tố: 1 đơn vị điện tích nguyên tố = 1,602.10-19

4. Các câu hỏi ứng dụng liên quan

Câu hỏi 1: Định nghĩa nào sau đây về nguyên tử là đúng?

A. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ không thể phân chia được trong phản ứng hóa học.

B. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hoà về điện, nguyên tử cấu tạo nên mọi chất.

C. Nguyên tử là một hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện, gồm hạt nhân mang điện tích dương và lớp vỏ tạo bởi một hay nhiều êlectron mang điện tích âm.

D. Tất cả đều đúng.

Câu trả lời chính xác: C. Nguyên tử là một hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện, gồm hạt nhân mang điện tích dương và lớp vỏ tạo bởi một hay nhiều êlectron mang điện tích âm.

Câu 2: Trong một phản ứng hóa học, hạt bị vỡ ra là

A. Nguyên tử

B. Phân tử

C. Cả hai loại hạt trên.

D. Không có hạt.

Câu trả lời chính xác: B. Phân tử

Câu hỏi 3: Có bao nhiêu nguyên tố có thể được tạo ra từ một nguyên tố hóa học?

A. Chỉ 1 phần tử.

B. Chỉ có 2 phần tử.

C. Chỉ có 3 nguyên tố.

D.Phụ thuộc vào tính chất của nguyên tố hóa học đó.

Câu trả lời chính xác: D. Phụ thuộc vào tính chất của nguyên tố hóa học đó

Câu hỏi 4: Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hoá học?

A. Hoà tan thuốc tím vào nước sẽ tạo thành dung dịch thuốc tím.

B. Làm bay hơi dung dịch muối ăn sẽ tạo thành tinh thể muối ăn.

C. Thủy tinh bị nóng chảy và thổi thành một quả cầu.

D. Sắt để ngoài không khí lâu ngày sẽ bị gỉ.

Câu trả lời chính xác: D. Sắt để ngoài không khí lâu ngày sẽ bị gỉ.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Hóa 10

 

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Trong các phản ứng hóa học, vi hạt nào được bảo toàn?

A. Phân tử hạt.

B. Hạt nguyên tử.

C. Cả hai loại hạt trên.

D. Không có hạt nào được bảo tồn.

Câu trả lời:

Câu trả lời chính xác: B. Trong phản ứng hoá học các hạt nguyên tử được bảo toàn.


Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu về hạt nguyên tử trong phản ứng hóa học nhé!

1. Khái niệm nguyên tử

Trong phản ứng hóa học hạt vi mô nào được bảo toàn?

Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện. Một nguyên tử gồm một hạt nhân mang điện tích dương và một lớp vỏ electron mang điện tích âm.

Kí hiệu cho electron là e. Nó có điện tích nhỏ nhất và quy ước được đánh dấu bằng dấu (-).

Hạt nhân của nguyên tử là phần trung tâm của nguyên tử được tạo thành từ các proton và neutron.

+ Proton có kí hiệu là p, mang điện tích như electron nhưng khác dấu, dấu dương (+), khối lượng là 1 đơn vị C (đơn vị cacbon).

+ Nơtron có kí hiệu là n, trung hoà về điện (không mang điện tích) và có khối lượng 1 đơn vị.

– Các nguyên tử cùng loại sẽ có cùng số proton trong hạt nhân và trong nguyên tử đó số proton sẽ bằng số electron.

– Đồng thời, proton và nơtron có cùng khối lượng, còn khối lượng của electron rất nhỏ và không đáng kể. Vì vậy khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử.

– Vỏ êlectron là lớp vỏ chuyển động xung quanh hạt nhân và được xếp thành từng lớp, mỗi lớp sẽ chứa một số êlectron nhất định.

Các electron này mang điện tích âm và cực kỳ nhẹ. nó thường bị hút bởi proton dương (+) ngược lại. Số electron (e) luôn bằng số proton (p) để nguyên tử luôn trung hòa về điện (p = e).

2. Vỏ nguyên tử

– Vỏ nguyên tử được hình thành do sự chuyển động cực nhanh của các electron.

– Chuyển động của êlectron được xác định bằng công thức sẽ phụ thuộc vào khối lượng, bán kính chuyển động so với tâm nguyên tử. . . Nhưng tất cả, rất nhanh. Để có ý tưởng về tốc độ của chuyển động, tôi sẽ nói với bạn rằng máy ảnh chụp hạt nhân chứ không chụp electron.

– Tiết sau học sinh biết lớp vỏ electron được chia thành lớp và lớp con. . . khác nhau

Nhờ lớp vỏ electron này mà các nguyên tử có thể liên kết với nhau.

– Khối lượng electron khoảng 9.31.10-31Kilôgam

Vì các nguyên tử là trung hòa về điện, [Số Proton] = [Số Electron]

3. Khối lượng và điện tích của các hạt tạo nên nguyên tử

– Nguyên tử trung hòa về điện nên số proton (P) trong hạt nhân bằng số electron (E) của nguyên tử. P = E

– Kích thước nguyên tử: nguyên tử có kích thước khoảng 10-10 m = 0,1 nm. Nguyên tử nhỏ nhất là nguyên tử hydro có bán kính khoảng 0,053 nm.

– Kích thước hạt nhân: nhỏ hơn tất cả các hạt nhân, khoảng 10 hạt. về kích thước-14m = 10-5nm.

– Kích thước của electron và proton: nhỏ hơn nhiều so với kích thước

– Đơn vị khối lượng nguyên tử: u

1u = khối lượng của nguyên tử đồng vị 12C = 1,67.10-27 kg = 1,67.10-24 g

– Đơn vị điện tích nguyên tố: 1 đơn vị điện tích nguyên tố = 1,602.10-19

4. Các câu hỏi ứng dụng liên quan

Câu hỏi 1: Định nghĩa nào sau đây về nguyên tử là đúng?

A. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ không thể phân chia được trong phản ứng hóa học.

B. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hoà về điện, nguyên tử cấu tạo nên mọi chất.

C. Nguyên tử là một hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện, gồm hạt nhân mang điện tích dương và lớp vỏ tạo bởi một hay nhiều êlectron mang điện tích âm.

D. Tất cả đều đúng.

Câu trả lời chính xác: C. Nguyên tử là một hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện, gồm hạt nhân mang điện tích dương và lớp vỏ tạo bởi một hay nhiều êlectron mang điện tích âm.

Câu 2: Trong một phản ứng hóa học, hạt bị vỡ ra là

A. Nguyên tử

B. Phân tử

C. Cả hai loại hạt trên.

D. Không có hạt.

Câu trả lời chính xác: B. Phân tử

Câu hỏi 3: Có bao nhiêu nguyên tố có thể được tạo ra từ một nguyên tố hóa học?

A. Chỉ 1 phần tử.

B. Chỉ có 2 phần tử.

C. Chỉ có 3 nguyên tố.

D.Phụ thuộc vào tính chất của nguyên tố hóa học đó.

Câu trả lời chính xác: D. Phụ thuộc vào tính chất của nguyên tố hóa học đó

Câu hỏi 4: Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hoá học?

A. Hoà tan thuốc tím vào nước sẽ tạo thành dung dịch thuốc tím.

B. Làm bay hơi dung dịch muối ăn sẽ tạo thành tinh thể muối ăn.

C. Thủy tinh bị nóng chảy và thổi thành một quả cầu.

D. Sắt để ngoài không khí lâu ngày sẽ bị gỉ.

Câu trả lời chính xác: D. Sắt để ngoài không khí lâu ngày sẽ bị gỉ.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Hóa 10

Bạn thấy bài viết Trong phản ứng hóa học hạt vi mô nào được bảo toàn? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Trong phản ứng hóa học hạt vi mô nào được bảo toàn? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Trong #phản #ứng #hóa #học #hạt #mô #nào #được #bảo #toàn

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button