Giáo Dục

Trùng hợp vinyl clorua thu được polime có tên gọi là

Câu hỏi: trùng hợp vinyl clorua thu được một loại polime có tên là

A. pôlipeptit.

B. polystyren.

C. pôlôni.

D. poly (vinyl clorua).

Lời giải: D.

Trùng hợp vinyl clorua thu được một loại polime có tên là poly (vinyl clorua).

[CHUẨN NHẤT] Trùng hợp vinyl clorua thu được một loại polime có tên là.

Cùng với nhau Trường ĐH KD & CN Hà Nội Tìm hiểu thêm về phản ứng trùng hợp vinyl clorua để thu được polime có tên là:

1. Công thức thu gọn của poly (vinyl clorua) là gì?

(-CHỈ CÓ2-CHCl-) n.

(-CHỈ CÓ2– CHỈ CÓ2-)N.

(-CHỈ CÓ2-CHBr-) n.

(-CHỈ CÓ2-CHF-) n.

Poli (vinyl clorua) có công thức thu gọn là (-CH2-CHCl-) n.

2. Poly vinylclorua (C2H3Cl)N gì?

Poli (vinylclorua) là một loại nhựa nhiệt dẻo bền thu được từ phản ứng trùng hợp vinylclorua (CH2 = CHCl) trong môi trường nhiệt độ, xúc tác và áp suất nhất định.

Poli Vinylclorua được viết tắt là PVC ở điều kiện thường, chúng tồn tại ở trạng thái rắn và là chất cách điện tốt. Nhìn chung, PVC khá bền kể cả trong môi trường axit hay bazơ, chúng không thay đổi tính chất vật lý.

3. Ứng dụng của Poli Vinylclorua

Polyme được sử dụng trong kỹ thuật điện tử, xây dựng, sản xuất ô tô và xe máy và sức khỏe con người:

– Màng PVC được sử dụng để sản xuất nhiều loại sản phẩm như áo mưa, mái hiên, màng phủ ruộng muối, nhãn chai nước khoáng, bao bì sản phẩm, v.v.

– Ống nhựa PVC được sử dụng đa dạng trong đời sống từ ống dẫn nước từ nhà máy nước đến trạm phân phối nước, ống cấp từ nhà máy cấp nước đến hộ gia đình, ống dẫn nước thải trong các tòa nhà…

– PVC được sử dụng rộng rãi trong sản xuất dây và cáp điện.

4. Một số lưu ý về polyme

– Các polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp: nilon-6 (tơ capron), nilon-7 (tơ ban hành), lapsan, nilon-6,6 (đồng trùng ngưng), poly (phenol fomanđehit) (PPF) có 3 dạng: novolac nhựa thông, nhựa rezol, nhựa resite, keo ure fomanđehit.

– Các polyme được điều chế từ phản ứng trùng hợp: polyetylen (PE), polypropylen (PP), polystyren (PS), poly (vinyl clorua) (PVC), poly (vinyl axetat) (PVA), poly (metyl metacrylat) (PMMA), poly ( tetrafluoroethylen) (teflon), Nilon – 6 (capron), tơ nitron (olon), cao su isopren, cao su clopren, cao su buna.

Ghi chú:

+ Đồng trùng hợp: Cao su buna – N, cao su buna – S.

+ Nilon-6 (capron): vừa trùng hợp vừa trùng ngưng.

Nguồn gốc polyme:

+ Tính chất: Bông, len, tơ tằm, cao su thiên nhiên, xenlulozơ, protein, ..

+ Tổng hợp: Nilon – 6, Nilon – 7, Nilon 6,6, tơ lapsan, tơ olon, tơ clorin, poly vinylic (tơ vinyl), PE, PS, PP, PVC, PVA, PMMA, Teflon, PPF, cao su Buna, Cao su buna – S, cao su buna – N, cao su isopren, cao su clopren, keo dán ure fomanđehit.

+ Nhân tạo: Tơ visco, tơ axetat, tơ nitrat (xenlulozơ nitrat).

Cấu trúc polyme:

Phân nhánh: Amilopectin, glycogen, v.v.

+ Không gian: Rezit (bakelite), cao su lưu hóa,

+ Không phân nhánh (mạch thẳng): Tất cả các chất khác.

– Các monome được tạo thành từ các polime trên là:

+ Nilon-6: axit e-aminocaproic: H2N (CHỈ2)5COOH.

+ Nilon-7: axit w-aminoenantoic: H2N (CHỈ2)6COOH.

+ Lapsan: đồng trùng hợp axit terephtalic p-HOOC-C6H4-COOH và etylenglycol C2H4(OH)2.

+ Nilon-6,6: HOOC- (CHỈ) đồng ngưng tụ axit adipic2)4-COOH và hexamylendiamine: H2N (CHỈ2)6NHỎ BÉ2.

+ Thủy tinh hữu cơ: trùng hợp monome: CHỈ2= C (CHỈ3) COOCH3.

– Khối lượng phân tử của polyme:

+ Nylon-6, capron: 113

+ Nilon-7 (tơ enang): 127.

+ Nilon-6,6: 226.

+ Lapsan: 192.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Câu hỏi: trùng hợp vinyl clorua thu được một loại polime có tên là

A. pôlipeptit.

B. polystyren.

C. pôlôni.

D. poly (vinyl clorua).

Lời giải: D.

Trùng hợp vinyl clorua thu được một loại polime có tên là poly (vinyl clorua).

[CHUẨN NHẤT] Trùng hợp vinyl clorua thu được một loại polime có tên là.

Cùng với nhau Trường ĐH KD & CN Hà Nội Tìm hiểu thêm về phản ứng trùng hợp vinyl clorua để thu được polime có tên là:

1. Công thức thu gọn của poly (vinyl clorua) là gì?

(-CHỈ CÓ2-CHCl-) n.

(-CHỈ CÓ2– CHỈ CÓ2-)N.

(-CHỈ CÓ2-CHBr-) n.

(-CHỈ CÓ2-CHF-) n.

Poli (vinyl clorua) có công thức thu gọn là (-CH2-CHCl-) n.

2. Poly vinylclorua (C2H3Cl)N gì?

Poli (vinylclorua) là một loại nhựa nhiệt dẻo bền thu được từ phản ứng trùng hợp vinylclorua (CH2 = CHCl) trong môi trường nhiệt độ, xúc tác và áp suất nhất định.

Poli Vinylclorua được viết tắt là PVC ở điều kiện thường, chúng tồn tại ở trạng thái rắn và là chất cách điện tốt. Nhìn chung, PVC khá bền kể cả trong môi trường axit hay bazơ, chúng không thay đổi tính chất vật lý.

3. Ứng dụng của Poli Vinylclorua

Polyme được sử dụng trong kỹ thuật điện tử, xây dựng, sản xuất ô tô và xe máy và sức khỏe con người:

– Màng PVC được sử dụng để sản xuất nhiều loại sản phẩm như áo mưa, mái hiên, màng phủ ruộng muối, nhãn chai nước khoáng, bao bì sản phẩm, v.v.

– Ống nhựa PVC được sử dụng đa dạng trong đời sống từ ống dẫn nước từ nhà máy nước đến trạm phân phối nước, ống cấp từ nhà máy cấp nước đến hộ gia đình, ống dẫn nước thải trong các tòa nhà…

– PVC được sử dụng rộng rãi trong sản xuất dây và cáp điện.

4. Một số lưu ý về polyme

– Các polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp: nilon-6 (tơ capron), nilon-7 (tơ ban hành), lapsan, nilon-6,6 (đồng trùng ngưng), poly (phenol fomanđehit) (PPF) có 3 dạng: novolac nhựa thông, nhựa rezol, nhựa resite, keo ure fomanđehit.

– Các polyme được điều chế từ phản ứng trùng hợp: polyetylen (PE), polypropylen (PP), polystyren (PS), poly (vinyl clorua) (PVC), poly (vinyl axetat) (PVA), poly (metyl metacrylat) (PMMA), poly ( tetrafluoroethylen) (teflon), Nilon – 6 (capron), tơ nitron (olon), cao su isopren, cao su clopren, cao su buna.

Ghi chú:

+ Đồng trùng hợp: Cao su buna – N, cao su buna – S.

+ Nilon-6 (capron): vừa trùng hợp vừa trùng ngưng.

Nguồn gốc polyme:

+ Tính chất: Bông, len, tơ tằm, cao su thiên nhiên, xenlulozơ, protein, ..

+ Tổng hợp: Nilon – 6, Nilon – 7, Nilon 6,6, tơ lapsan, tơ olon, tơ clorin, poly vinylic (tơ vinyl), PE, PS, PP, PVC, PVA, PMMA, Teflon, PPF, cao su Buna, Cao su buna – S, cao su buna – N, cao su isopren, cao su clopren, keo dán ure fomanđehit.

+ Nhân tạo: Tơ visco, tơ axetat, tơ nitrat (xenlulozơ nitrat).

Cấu trúc polyme:

Phân nhánh: Amilopectin, glycogen, v.v.

+ Không gian: Rezit (bakelite), cao su lưu hóa,

+ Không phân nhánh (mạch thẳng): Tất cả các chất khác.

– Các monome được tạo thành từ các polime trên là:

+ Nilon-6: axit e-aminocaproic: H2N (CHỈ2)5COOH.

+ Nilon-7: axit w-aminoenantoic: H2N (CHỈ2)6COOH.

+ Lapsan: đồng trùng hợp axit terephtalic p-HOOC-C6H4-COOH và etylenglycol C2H4(OH)2.

+ Nilon-6,6: HOOC- (CHỈ) đồng ngưng tụ axit adipic2)4-COOH và hexamylendiamine: H2N (CHỈ2)6NHỎ BÉ2.

+ Thủy tinh hữu cơ: trùng hợp monome: CHỈ2= C (CHỈ3) COOCH3.

– Khối lượng phân tử của polyme:

+ Nylon-6, capron: 113

+ Nilon-7 (tơ enang): 127.

+ Nilon-6,6: 226.

+ Lapsan: 192.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa 12

 

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: trùng hợp vinyl clorua thu được một loại polime có tên là

A. pôlipeptit.

B. polystyren.

C. pôlôni.

D. poly (vinyl clorua).

Lời giải: D.

Trùng hợp vinyl clorua thu được một loại polime có tên là poly (vinyl clorua).

[CHUẨN NHẤT] Trùng hợp vinyl clorua thu được một loại polime có tên là.

Cùng với nhau Trường ĐH KD & CN Hà Nội Tìm hiểu thêm về phản ứng trùng hợp vinyl clorua để thu được polime có tên là:

1. Công thức thu gọn của poly (vinyl clorua) là gì?

(-CHỈ CÓ2-CHCl-) n.

(-CHỈ CÓ2– CHỈ CÓ2-)N.

(-CHỈ CÓ2-CHBr-) n.

(-CHỈ CÓ2-CHF-) n.

Poli (vinyl clorua) có công thức thu gọn là (-CH2-CHCl-) n.

2. Poly vinylclorua (C2H3Cl)N gì?

Poli (vinylclorua) là một loại nhựa nhiệt dẻo bền thu được từ phản ứng trùng hợp vinylclorua (CH2 = CHCl) trong môi trường nhiệt độ, xúc tác và áp suất nhất định.

Poli Vinylclorua được viết tắt là PVC ở điều kiện thường, chúng tồn tại ở trạng thái rắn và là chất cách điện tốt. Nhìn chung, PVC khá bền kể cả trong môi trường axit hay bazơ, chúng không thay đổi tính chất vật lý.

3. Ứng dụng của Poli Vinylclorua

Polyme được sử dụng trong kỹ thuật điện tử, xây dựng, sản xuất ô tô và xe máy và sức khỏe con người:

– Màng PVC được sử dụng để sản xuất nhiều loại sản phẩm như áo mưa, mái hiên, màng phủ ruộng muối, nhãn chai nước khoáng, bao bì sản phẩm, v.v.

– Ống nhựa PVC được sử dụng đa dạng trong đời sống từ ống dẫn nước từ nhà máy nước đến trạm phân phối nước, ống cấp từ nhà máy cấp nước đến hộ gia đình, ống dẫn nước thải trong các tòa nhà…

– PVC được sử dụng rộng rãi trong sản xuất dây và cáp điện.

4. Một số lưu ý về polyme

– Các polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp: nilon-6 (tơ capron), nilon-7 (tơ ban hành), lapsan, nilon-6,6 (đồng trùng ngưng), poly (phenol fomanđehit) (PPF) có 3 dạng: novolac nhựa thông, nhựa rezol, nhựa resite, keo ure fomanđehit.

– Các polyme được điều chế từ phản ứng trùng hợp: polyetylen (PE), polypropylen (PP), polystyren (PS), poly (vinyl clorua) (PVC), poly (vinyl axetat) (PVA), poly (metyl metacrylat) (PMMA), poly ( tetrafluoroethylen) (teflon), Nilon – 6 (capron), tơ nitron (olon), cao su isopren, cao su clopren, cao su buna.

Ghi chú:

+ Đồng trùng hợp: Cao su buna – N, cao su buna – S.

+ Nilon-6 (capron): vừa trùng hợp vừa trùng ngưng.

Nguồn gốc polyme:

+ Tính chất: Bông, len, tơ tằm, cao su thiên nhiên, xenlulozơ, protein, ..

+ Tổng hợp: Nilon – 6, Nilon – 7, Nilon 6,6, tơ lapsan, tơ olon, tơ clorin, poly vinylic (tơ vinyl), PE, PS, PP, PVC, PVA, PMMA, Teflon, PPF, cao su Buna, Cao su buna – S, cao su buna – N, cao su isopren, cao su clopren, keo dán ure fomanđehit.

+ Nhân tạo: Tơ visco, tơ axetat, tơ nitrat (xenlulozơ nitrat).

Cấu trúc polyme:

Phân nhánh: Amilopectin, glycogen, v.v.

+ Không gian: Rezit (bakelite), cao su lưu hóa,

+ Không phân nhánh (mạch thẳng): Tất cả các chất khác.

– Các monome được tạo thành từ các polime trên là:

+ Nilon-6: axit e-aminocaproic: H2N (CHỈ2)5COOH.

+ Nilon-7: axit w-aminoenantoic: H2N (CHỈ2)6COOH.

+ Lapsan: đồng trùng hợp axit terephtalic p-HOOC-C6H4-COOH và etylenglycol C2H4(OH)2.

+ Nilon-6,6: HOOC- (CHỈ) đồng ngưng tụ axit adipic2)4-COOH và hexamylendiamine: H2N (CHỈ2)6NHỎ BÉ2.

+ Thủy tinh hữu cơ: trùng hợp monome: CHỈ2= C (CHỈ3) COOCH3.

– Khối lượng phân tử của polyme:

+ Nylon-6, capron: 113

+ Nilon-7 (tơ enang): 127.

+ Nilon-6,6: 226.

+ Lapsan: 192.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Bạn thấy bài viết Trùng hợp vinyl clorua thu được polime có tên gọi là có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Trùng hợp vinyl clorua thu được polime có tên gọi là bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

Những từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất:

trùng hợp vinyl clorua thu được polime có tên gọi là
trùng hợp vinyl clorua
phản ứng trùng hợp vinyl clorua
polime thu được khi trùng hợp vinyl clorua
vinyl clorua trùng hợp

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button