Là gì?

Trường dự bị đại học có phải được nhà nước thành lập chỉ dành riêng cho các con em dân tộc thiểu số không?

Bạn đang xem: Trường dự bị đại học có phải được nhà nước thành lập chỉ dành riêng cho các con em dân tộc thiểu số không? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Em ơi cho chị hỏi: Trường dự bị đại học có phải được nhà nước thành lập chỉ dành riêng cho các con em dân tộc thiểu số không? Các trường dự bị đại học có phải tổ chức, duy trì thường xuyên tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ cho sinh viên không? Đây là câu hỏi của chị Kim Hương đến từ Kon Tum.

Trường dự bị đại học có phải được nhà nước thành lập chỉ dành riêng cho các con em dân tộc thiểu số không?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học ban hành kèm theo Thông tư 24/2011/TT-BGDĐT quy định như sau:

Trường dự bị đại học

1. Trường dự bị đại học thuộc loại trường chuyên biệt. Nhà nước thành lập trường DBĐH cho con em dân tộc thiểu số, con em các gia đình dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nhằm góp phần đào tạo tạo nguồn cán bộ cho các vùng này.

2. Trường DBĐH được ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị và ngân sách, lựa chọn bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên để đảm bảo việc giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.

3. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường DBĐH được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của Nhà nước.

Theo quy định này thì trường dự bị đại học thuộc loại trường chuyên biệt.

Nhà nước thành lập trường dự bị đại học cho con em dân tộc thiểu số, con em các gia đình dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nhằm góp phần đào tạo tạo nguồn cán bộ cho các vùng này.

Như vậy, trường dự bị đại học có phải được nhà nước thành lập không chỉ dành riêng cho các con em dân tộc thiểu số mà còn có con em các gia đình dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nhằm góp phần đào tạo tạo nguồn cán bộ cho các vùng này.

Trường dự bị đại học (Hình từ Internet)

Các trường dự bị đại học có phải tổ chức, duy trì thường xuyên tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ cho người học không?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 48/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

Tập luyện và thi đấu thể thao

1. Thành lập, duy trì tập luyện thường xuyên đội tuyển năng khiếu từng môn thể thao làm nòng cốt cho hoạt động thể thao của nhà trường.

2. Tổ chức, duy trì thường xuyên tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ; vận dụng hiệu quả cơ sở vật chất của nhà trường và lồng ghép, kết hợp tập luyện trên nền nhạc tạo không khí vui tươi, hứng thú, thu hút học sinh tích cực tham gia.

3. Tổ chức ít nhất một năm một hoạt động thi đấu thể thao cho học sinh, sinh viên, nội dung và hình thức thi đấu phải phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý lứa tuổi của người học và điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường; cử học sinh, sinh viên tham dự các hoạt động thi đấu thể thao trong nước và quốc tế.

Và căn cứ theo Điều 2 Thông tư 48/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học, trường chuyên, trường năng khiếu; đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm (sau đây gọi chung là nhà trường); cơ quan, tổ chức và các cá nhân có liên quan.

2. Thông tư này không áp dụng đối với trường, lớp dành cho người khuyết tật; trường giáo dưỡng; trường năng khiếu thể dục, thể thao; trường đào tạo chuyên ngành thể dục thể thao.

Theo đó, các trường dự bị đại học phải tổ chức, duy trì thường xuyên tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ; vận dụng hiệu quả cơ sở vật chất của nhà trường và lồng ghép, kết hợp tập luyện trên nền nhạc tạo không khí vui tươi, hứng thú, thu hút học sinh tích cực tham gia.

Thành lập, quản lý, phát triển câu lạc bộ các môn thể thao trong trường dự bị đại học được quy định như thế nào?

Căn cứ theo Điều 3 Thông tư 48/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

Câu lạc bộ thể thao

1. Thành lập, quản lý, phát triển câu lạc bộ các môn thể thao tuỳ thuộc điều kiện thực tế của nhà trường và nhu cầu, sở thích tập luyện, sức khỏe của học sinh, sinh viên. Mỗi nhà trường có từ một câu lạc bộ thể thao trở lên hoạt động thường xuyên, nền nếp.

2. Bố trí thời gian hợp lý, lồng ghép hoạt động câu lạc bộ thể thao với môn học Giáo dục thể chất trong chương trình giáo dục các cấp học, trình độ đào tạo bảo đảm tính liên thông, góp phần phát triển toàn diện thể chất và thể thao trường học.

3. Tổ chức phát triển môn bơi, võ cổ truyền và các môn thể thao dân tộc phù hợp với truyền thống và điều kiện thực tế của địa phương.

Do đó, việc thành lập, quản lý, phát triển câu lạc bộ các môn thể thao trong trường dự bị đại học tùy thuộc điều kiện thực tế của nhà trường và nhu cầu, sở thích tập luyện, sức khỏe của học sinh, sinh viên.

Mỗi nhà trường có từ một câu lạc bộ thể thao trở lên hoạt động thường xuyên, nề nếp.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Trường dự bị đại học có phải được nhà nước thành lập chỉ dành riêng cho các con em dân tộc thiểu số không?

Video về Trường dự bị đại học có phải được nhà nước thành lập chỉ dành riêng cho các con em dân tộc thiểu số không?

Wiki về Trường dự bị đại học có phải được nhà nước thành lập chỉ dành riêng cho các con em dân tộc thiểu số không?

Trường dự bị đại học có phải được nhà nước thành lập chỉ dành riêng cho các con em dân tộc thiểu số không?

Trường dự bị đại học có phải được nhà nước thành lập chỉ dành riêng cho các con em dân tộc thiểu số không? -

Em ơi cho chị hỏi: Trường dự bị đại học có phải được nhà nước thành lập chỉ dành riêng cho các con em dân tộc thiểu số không? Các trường dự bị đại học có phải tổ chức, duy trì thường xuyên tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ cho sinh viên không? Đây là câu hỏi của chị Kim Hương đến từ Kon Tum.

Trường dự bị đại học có phải được nhà nước thành lập chỉ dành riêng cho các con em dân tộc thiểu số không?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học ban hành kèm theo Thông tư 24/2011/TT-BGDĐT quy định như sau:

Trường dự bị đại học

1. Trường dự bị đại học thuộc loại trường chuyên biệt. Nhà nước thành lập trường DBĐH cho con em dân tộc thiểu số, con em các gia đình dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nhằm góp phần đào tạo tạo nguồn cán bộ cho các vùng này.

2. Trường DBĐH được ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị và ngân sách, lựa chọn bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên để đảm bảo việc giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.

3. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường DBĐH được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của Nhà nước.

Theo quy định này thì trường dự bị đại học thuộc loại trường chuyên biệt.

Nhà nước thành lập trường dự bị đại học cho con em dân tộc thiểu số, con em các gia đình dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nhằm góp phần đào tạo tạo nguồn cán bộ cho các vùng này.

Như vậy, trường dự bị đại học có phải được nhà nước thành lập không chỉ dành riêng cho các con em dân tộc thiểu số mà còn có con em các gia đình dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nhằm góp phần đào tạo tạo nguồn cán bộ cho các vùng này.

Trường dự bị đại học (Hình từ Internet)

Các trường dự bị đại học có phải tổ chức, duy trì thường xuyên tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ cho người học không?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 48/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

Tập luyện và thi đấu thể thao

1. Thành lập, duy trì tập luyện thường xuyên đội tuyển năng khiếu từng môn thể thao làm nòng cốt cho hoạt động thể thao của nhà trường.

2. Tổ chức, duy trì thường xuyên tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ; vận dụng hiệu quả cơ sở vật chất của nhà trường và lồng ghép, kết hợp tập luyện trên nền nhạc tạo không khí vui tươi, hứng thú, thu hút học sinh tích cực tham gia.

3. Tổ chức ít nhất một năm một hoạt động thi đấu thể thao cho học sinh, sinh viên, nội dung và hình thức thi đấu phải phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý lứa tuổi của người học và điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường; cử học sinh, sinh viên tham dự các hoạt động thi đấu thể thao trong nước và quốc tế.

Và căn cứ theo Điều 2 Thông tư 48/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học, trường chuyên, trường năng khiếu; đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm (sau đây gọi chung là nhà trường); cơ quan, tổ chức và các cá nhân có liên quan.

2. Thông tư này không áp dụng đối với trường, lớp dành cho người khuyết tật; trường giáo dưỡng; trường năng khiếu thể dục, thể thao; trường đào tạo chuyên ngành thể dục thể thao.

Theo đó, các trường dự bị đại học phải tổ chức, duy trì thường xuyên tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ; vận dụng hiệu quả cơ sở vật chất của nhà trường và lồng ghép, kết hợp tập luyện trên nền nhạc tạo không khí vui tươi, hứng thú, thu hút học sinh tích cực tham gia.

Thành lập, quản lý, phát triển câu lạc bộ các môn thể thao trong trường dự bị đại học được quy định như thế nào?

Căn cứ theo Điều 3 Thông tư 48/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

Câu lạc bộ thể thao

1. Thành lập, quản lý, phát triển câu lạc bộ các môn thể thao tuỳ thuộc điều kiện thực tế của nhà trường và nhu cầu, sở thích tập luyện, sức khỏe của học sinh, sinh viên. Mỗi nhà trường có từ một câu lạc bộ thể thao trở lên hoạt động thường xuyên, nền nếp.

2. Bố trí thời gian hợp lý, lồng ghép hoạt động câu lạc bộ thể thao với môn học Giáo dục thể chất trong chương trình giáo dục các cấp học, trình độ đào tạo bảo đảm tính liên thông, góp phần phát triển toàn diện thể chất và thể thao trường học.

3. Tổ chức phát triển môn bơi, võ cổ truyền và các môn thể thao dân tộc phù hợp với truyền thống và điều kiện thực tế của địa phương.

Do đó, việc thành lập, quản lý, phát triển câu lạc bộ các môn thể thao trong trường dự bị đại học tùy thuộc điều kiện thực tế của nhà trường và nhu cầu, sở thích tập luyện, sức khỏe của học sinh, sinh viên.

Mỗi nhà trường có từ một câu lạc bộ thể thao trở lên hoạt động thường xuyên, nề nếp.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Trường dự bị đại học có phải được nhà nước thành lập chỉ dành riêng cho các con em dân tộc thiểu số không? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Trường dự bị đại học có phải được nhà nước thành lập chỉ dành riêng cho các con em dân tộc thiểu số không? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Trường #dự #bị #đại #học #có #phải #được #nhà #nước #thành #lập #chỉ #dành #riêng #cho #các #con #dân #tộc #thiểu #số #không

Xem thêm bài viết hay:  Plot Twist là gì? Những ý nghĩa của Plot Twist

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button