Giáo Dục

Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp: Thay đổi nhận thức xã hội

Ngày 26/12, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH) tổ chức Hội nghị truyền thông giáo dục nghề nghiệp năm 2022.

Ba thông điệp giáo dục nghề nghiệp

Phát biểu tại hội nghị, ông Kim Hồng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đánh giá: “Năm 2022, Tổng cục đã ưu tiên nguồn lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hoạt động, hình thức truyền thông. triển khai các hoạt động thông tin, truyền thông về giáo dục nghề nghiệp trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Qua đó, buổi truyền thông đã nêu bật 3 thông điệp “Đồng hành nâng cao kỹ năng lao động – Vì một Việt Nam thịnh vượng”, “Giáo dục nghề nghiệp: Thực hành – Thực hành – Vững vàng khởi nghiệp, sáng tương lai”. “Tương lai tươi sáng với TVET”.

Ông Kim Hồng Hưng, Phó Chánh Văn phòng & ograve;ng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp báo cáo công tác truyền thông năm 2022,
Ông Kim Hồng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp báo cáo công tác truyền thông năm 2022,

Bên cạnh đó, Tổng cục tích cực tham gia, định hướng mạng xã hội về Dạy nghề đảm bảo tính thống nhất, tạo môi trường số để kết nối, chia sẻ giữa các cơ quan quản lý, cơ sở TVET, đơn vị sử dụng lao động và gia đình. gia đình, người dạy, người học; Từng bước hình thành hệ sinh thái truyền thông GDNN với sự tham gia của hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, cơ sở đào tạo, người học, người sử dụng lao động và cộng đồng xã hội.

Tổng cục đã quan tâm bố trí nguồn lực cho công tác tuyên truyền; chú trọng công tác tuyên truyền trong các hoạt động, sự kiện cũng như trong lĩnh vực GDNN; Chỉ đạo các địa phương, cơ sở GDNN đẩy mạnh công tác tuyên truyền; Phối hợp với các cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền.

Đặc biệt, ứng dụng Chọn nghề – Chọn trường xây dựng trên thiết bị di động cung cấp thông tin về ngành nghề đào tạo, xu hướng phát triển nghề nghiệp… và cho phép người học đăng ký xét tuyển. Trực tuyến đến các cơ sở TVET chọn lọc, ứng dụng đã cập nhật thông tin của gần 1.000 cơ sở TVET, với hơn 800 ngành nghề đào tạo và được khoảng 10.000 người truy cập thường xuyên.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như chưa tổ chức được các chương trình lớn, tuyên truyền sâu rộng về TVET; các chuyên mục trên cơ quan báo chí chưa nhiều; thông tin liên lạc đến vùng sâu, vùng xa còn hạn chế. Không có nhiều chương trình phát thanh tiếng dân tộc…

Đa dạng hóa các hoạt động truyền thông

Tại hội nghị, ông Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thông tin, năm 2023 là năm quan trọng, bản lề trong việc thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. 5 năm 2021-2025; Năm thứ hai thực hiện Chiến lược GDNN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và năm thứ ba thực hiện Kế hoạch truyền thông GDNN giai đoạn 2021-2025.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN Phạm Vũ Quốc Bí phát biểu tại hội nghị.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Phạm Vũ Quốc Bình phát biểu tại hội nghị.

Trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp xác định, công tác truyền thông GDNN năm 2023 cần bám sát mục tiêu, yêu cầu, đối tượng tuyên truyền để triển khai thực hiện Quyết định. Liệt kê, các nội dung, hoạt động truyền thông GDNN hiệu quả, thiết thực và toàn diện năm 2023 nói riêng, giai đoạn 2021-2025 nói chung.

Chỉ rõ phương hướng, nhiệm vụ truyền thông GDNN năm 2023, đồng chí Phạm Vũ Quốc Bình nhấn mạnh 5 nội dung, đó là: Tiếp tục đa dạng hóa các hoạt động truyền thông và hình thức triển khai; tiếp tục thực hiện các bước hình thành hệ sinh thái truyền thông GDNN với sự tham gia của hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, cơ sở đào tạo, người học, người sử dụng lao động và cộng đồng xã hội.

Tập trung tuyên truyền Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”; tuyển chọn và tổ chức đào tạo chất lượng cao, đào tạo theo chương trình chuyển giao từ nước ngoài và nhân rộng trong cả nước; triển khai thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam trình độ GDNN giai đoạn 2021-2025 và Bộ chỉ số nâng cao chất lượng dạy nghề; chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và chương trình đầu tư công giai đoạn 2021-2025…

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về
Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp: Thay đổi nhận thức xã hội

Video về
Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp: Thay đổi nhận thức xã hội

Wiki về
Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp: Thay đổi nhận thức xã hội

Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp: Thay đổi nhận thức xã hội


Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp: Thay đổi nhận thức xã hội
-

Ngày 26/12, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH) tổ chức Hội nghị truyền thông giáo dục nghề nghiệp năm 2022.

Ba thông điệp giáo dục nghề nghiệp

Phát biểu tại hội nghị, ông Kim Hồng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đánh giá: “Năm 2022, Tổng cục đã ưu tiên nguồn lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hoạt động, hình thức truyền thông. triển khai các hoạt động thông tin, truyền thông về giáo dục nghề nghiệp trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Qua đó, buổi truyền thông đã nêu bật 3 thông điệp “Đồng hành nâng cao kỹ năng lao động - Vì một Việt Nam thịnh vượng”, “Giáo dục nghề nghiệp: Thực hành - Thực hành - Vững vàng khởi nghiệp, sáng tương lai”. “Tương lai tươi sáng với TVET”.

Ông Kim Hồng Hưng, Phó Chánh Văn phòng & ograve;ng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp báo cáo công tác truyền thông năm 2022,
Ông Kim Hồng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp báo cáo công tác truyền thông năm 2022,

Bên cạnh đó, Tổng cục tích cực tham gia, định hướng mạng xã hội về Dạy nghề đảm bảo tính thống nhất, tạo môi trường số để kết nối, chia sẻ giữa các cơ quan quản lý, cơ sở TVET, đơn vị sử dụng lao động và gia đình. gia đình, người dạy, người học; Từng bước hình thành hệ sinh thái truyền thông GDNN với sự tham gia của hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, cơ sở đào tạo, người học, người sử dụng lao động và cộng đồng xã hội.

Tổng cục đã quan tâm bố trí nguồn lực cho công tác tuyên truyền; chú trọng công tác tuyên truyền trong các hoạt động, sự kiện cũng như trong lĩnh vực GDNN; Chỉ đạo các địa phương, cơ sở GDNN đẩy mạnh công tác tuyên truyền; Phối hợp với các cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền.

Đặc biệt, ứng dụng Chọn nghề - Chọn trường xây dựng trên thiết bị di động cung cấp thông tin về ngành nghề đào tạo, xu hướng phát triển nghề nghiệp… và cho phép người học đăng ký xét tuyển. Trực tuyến đến các cơ sở TVET chọn lọc, ứng dụng đã cập nhật thông tin của gần 1.000 cơ sở TVET, với hơn 800 ngành nghề đào tạo và được khoảng 10.000 người truy cập thường xuyên.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như chưa tổ chức được các chương trình lớn, tuyên truyền sâu rộng về TVET; các chuyên mục trên cơ quan báo chí chưa nhiều; thông tin liên lạc đến vùng sâu, vùng xa còn hạn chế. Không có nhiều chương trình phát thanh tiếng dân tộc…

Đa dạng hóa các hoạt động truyền thông

Tại hội nghị, ông Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thông tin, năm 2023 là năm quan trọng, bản lề trong việc thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 5 năm 2021-2025; Năm thứ hai thực hiện Chiến lược GDNN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và năm thứ ba thực hiện Kế hoạch truyền thông GDNN giai đoạn 2021-2025.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN Phạm Vũ Quốc Bí phát biểu tại hội nghị.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Phạm Vũ Quốc Bình phát biểu tại hội nghị.

Trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp xác định, công tác truyền thông GDNN năm 2023 cần bám sát mục tiêu, yêu cầu, đối tượng tuyên truyền để triển khai thực hiện Quyết định. Liệt kê, các nội dung, hoạt động truyền thông GDNN hiệu quả, thiết thực và toàn diện năm 2023 nói riêng, giai đoạn 2021-2025 nói chung.

Chỉ rõ phương hướng, nhiệm vụ truyền thông GDNN năm 2023, đồng chí Phạm Vũ Quốc Bình nhấn mạnh 5 nội dung, đó là: Tiếp tục đa dạng hóa các hoạt động truyền thông và hình thức triển khai; tiếp tục thực hiện các bước hình thành hệ sinh thái truyền thông GDNN với sự tham gia của hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, cơ sở đào tạo, người học, người sử dụng lao động và cộng đồng xã hội.

Tập trung tuyên truyền Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”; tuyển chọn và tổ chức đào tạo chất lượng cao, đào tạo theo chương trình chuyển giao từ nước ngoài và nhân rộng trong cả nước; triển khai thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam trình độ GDNN giai đoạn 2021-2025 và Bộ chỉ số nâng cao chất lượng dạy nghề; chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và chương trình đầu tư công giai đoạn 2021-2025...

[rule_{ruleNumber}]

Ngày 26/12, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH) tổ chức Hội nghị truyền thông giáo dục nghề nghiệp năm 2022.

Ba thông điệp giáo dục nghề nghiệp

Phát biểu tại hội nghị, ông Kim Hồng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đánh giá: “Năm 2022, Tổng cục đã ưu tiên nguồn lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hoạt động, hình thức truyền thông. triển khai các hoạt động thông tin, truyền thông về giáo dục nghề nghiệp trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Qua đó, buổi truyền thông đã nêu bật 3 thông điệp “Đồng hành nâng cao kỹ năng lao động – Vì một Việt Nam thịnh vượng”, “Giáo dục nghề nghiệp: Thực hành – Thực hành – Vững vàng khởi nghiệp, sáng tương lai”. “Tương lai tươi sáng với TVET”.

Ông Kim Hồng Hưng, Phó Chánh Văn phòng & ograve;ng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp báo cáo công tác truyền thông năm 2022,
Ông Kim Hồng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp báo cáo công tác truyền thông năm 2022,

Bên cạnh đó, Tổng cục tích cực tham gia, định hướng mạng xã hội về Dạy nghề đảm bảo tính thống nhất, tạo môi trường số để kết nối, chia sẻ giữa các cơ quan quản lý, cơ sở TVET, đơn vị sử dụng lao động và gia đình. gia đình, người dạy, người học; Từng bước hình thành hệ sinh thái truyền thông GDNN với sự tham gia của hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, cơ sở đào tạo, người học, người sử dụng lao động và cộng đồng xã hội.

Tổng cục đã quan tâm bố trí nguồn lực cho công tác tuyên truyền; chú trọng công tác tuyên truyền trong các hoạt động, sự kiện cũng như trong lĩnh vực GDNN; Chỉ đạo các địa phương, cơ sở GDNN đẩy mạnh công tác tuyên truyền; Phối hợp với các cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền.

Đặc biệt, ứng dụng Chọn nghề – Chọn trường xây dựng trên thiết bị di động cung cấp thông tin về ngành nghề đào tạo, xu hướng phát triển nghề nghiệp… và cho phép người học đăng ký xét tuyển. Trực tuyến đến các cơ sở TVET chọn lọc, ứng dụng đã cập nhật thông tin của gần 1.000 cơ sở TVET, với hơn 800 ngành nghề đào tạo và được khoảng 10.000 người truy cập thường xuyên.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như chưa tổ chức được các chương trình lớn, tuyên truyền sâu rộng về TVET; các chuyên mục trên cơ quan báo chí chưa nhiều; thông tin liên lạc đến vùng sâu, vùng xa còn hạn chế. Không có nhiều chương trình phát thanh tiếng dân tộc…

Đa dạng hóa các hoạt động truyền thông

Tại hội nghị, ông Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thông tin, năm 2023 là năm quan trọng, bản lề trong việc thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. 5 năm 2021-2025; Năm thứ hai thực hiện Chiến lược GDNN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và năm thứ ba thực hiện Kế hoạch truyền thông GDNN giai đoạn 2021-2025.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN Phạm Vũ Quốc Bí phát biểu tại hội nghị.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Phạm Vũ Quốc Bình phát biểu tại hội nghị.

Trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp xác định, công tác truyền thông GDNN năm 2023 cần bám sát mục tiêu, yêu cầu, đối tượng tuyên truyền để triển khai thực hiện Quyết định. Liệt kê, các nội dung, hoạt động truyền thông GDNN hiệu quả, thiết thực và toàn diện năm 2023 nói riêng, giai đoạn 2021-2025 nói chung.

Chỉ rõ phương hướng, nhiệm vụ truyền thông GDNN năm 2023, đồng chí Phạm Vũ Quốc Bình nhấn mạnh 5 nội dung, đó là: Tiếp tục đa dạng hóa các hoạt động truyền thông và hình thức triển khai; tiếp tục thực hiện các bước hình thành hệ sinh thái truyền thông GDNN với sự tham gia của hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, cơ sở đào tạo, người học, người sử dụng lao động và cộng đồng xã hội.

Tập trung tuyên truyền Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”; tuyển chọn và tổ chức đào tạo chất lượng cao, đào tạo theo chương trình chuyển giao từ nước ngoài và nhân rộng trong cả nước; triển khai thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam trình độ GDNN giai đoạn 2021-2025 và Bộ chỉ số nâng cao chất lượng dạy nghề; chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và chương trình đầu tư công giai đoạn 2021-2025…

Bạn thấy bài viết
Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp: Thay đổi nhận thức xã hội
có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về
Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp: Thay đổi nhận thức xã hội
bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn
Chuyên mục: Giáo dục

#Truyền #thông #về #giáo #dục #nghề #nghiệp #Thay #đổi #nhận #thức #xã #hội

Xem thêm bài viết hay:  Đề kiểm tra 1 tiết Toán 11 Chương 2 Đại số – Đề 5

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button