Giáo Dục

Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và số đó chia hết cho 3

Hỏi: Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau sao cho mỗi số tự nhiên đó chia hết cho 3?

A. 625

B. 120

C. 216

D. 96

Câu trả lời

Đáp án đúng: C. 216


Giải thích :

Bước 1: Chọn chữ số a có 4 cách.

Bước 2: Chọn b, c, d, e để có 4! đường.

Trong trường hợp này, chúng ta có 4,4! con số.

Vậy theo quy tắc cộng ta có tổng là 5! +4,4! = 216 số.

Kiến thức về tổ hợp xác suất là một trong những chuyên đề khó của chương trình toán THPT. Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội ôn tập về các dạng xác suất tổ hợp cơ bản nhất qua bài viết dưới đây.

Công thức kết hợp

Trong Toán học, tổ hợp là một cách chọn các phần tử từ một nhóm lớn hơn bất kể thứ tự. Trong những trường hợp nhỏ hơn, số lượng kết hợp có thể được đếm. Ví dụ đối với ba loại trái cây, một quả táo, một quả cam và một quả lê, có ba cách để kết hợp hai loại quả từ bộ này: một quả táo và một quả lê; một quả táo và một quả cam; một quả lê và một quả cam.

1. Kết hợp không lặp lại

Cho một tập hợp gồm n phần tử. Mỗi tập con gồm k (1≤ k ≤ n) phần tử của A được gọi là một chập k của n phần tử.

Theo định nghĩa, chập k của n phần tử là tập con của tập cha S chứa n phần tử, tập con gồm k phần tử phân biệt thuộc S và không có thứ tự. Số tổ hợp chập k của n phần tử bằng hệ số của nhị thức.

Tích chập k của n phần tử là số nhóm gồm k phần tử được rút ra từ n phần tử chỉ khác nhau về thành phần chứ không khác nhau về thứ tự sắp xếp các phần tử. Các nhóm được coi là tương tự nhau nếu chúng có chung thành phần. Ví dụ: {1; 2; 3} và {2; 1; 3} giống nhau.

Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và số đó chia hết cho 3 (ảnh 2)
Công thức kết hợp không lặp lại

2. Kết hợp lặp lại

Cho tập A = {a1; a2; … .; an} và một số tự nhiên k bất kỳ. Một phép lặp k gồm n phần tử là một tập hợp gồm k phần tử, trong đó mỗi phần tử là một trong n phần tử của A.

Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và số đó chia hết cho 3 (ảnh 3)
Công thức kết hợp lặp lại

Công thức xác suất

Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và số đó chia hết cho 3 (ảnh 4)

Công thức và tính chất của xác suất

Trong đó:

 • A và B là các sự kiện
 • n (A): là số phần tử của biến cố A
 • n (Ω): là số phần tử của không gian mẫu
 • p (A): là xác suất của biến cố A
 • p (B): là xác suất của biến cố B

Các dạng bài tập về tổ hợp xác suất

Hình thức 1

Ví dụ: Từ 1,2,3,4,5,6 có bao nhiêu bộ gồm 3 chữ số khác nhau được tạo thành.

C36 = 6,6-3! = 7206 = 120

Dạng 2

Ví dụ: Ở cụm thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải thi 4 môn, trong đó 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 môn tự chọn trong số các môn Lý, Hóa, Sinh, Lịch. Lịch sử và địa lý. Trường X có 40 học sinh đăng ký dự thi, trong đó 10 học sinh chọn Vật lý, 20 học sinh chọn Hóa học. Lấy 3 học sinh bất kỳ của trường X. Tìm xác suất để trong 3 học sinh được chọn đó luôn có một học sinh chọn Vật lý và học sinh đó chọn Hóa học.

Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và số đó chia hết cho 3 (ảnh 5)

Mẫu 3

Ví dụ: Có 10 học sinh, có bao nhiêu cách sắp xếp vị trí của chúng theo chiều dọc?

Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và số đó chia hết cho 3 (ảnh 6)

Mẫu 4

Ví dụ: Có 10 học sinh, có bao nhiêu cách sắp xếp các vị trí trong một hình tròn?

Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và số đó chia hết cho 3 (ảnh 7)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và số đó chia hết cho 3

Video về Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và số đó chia hết cho 3

Wiki về Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và số đó chia hết cho 3

Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và số đó chia hết cho 3

Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và số đó chia hết cho 3 -

Hỏi: Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau sao cho mỗi số tự nhiên đó chia hết cho 3?

A. 625

B. 120

C. 216

D. 96

Câu trả lời

Đáp án đúng: C. 216


Giải thích :

Bước 1: Chọn chữ số a có 4 cách.

Bước 2: Chọn b, c, d, e để có 4! đường.

Trong trường hợp này, chúng ta có 4,4! con số.

Vậy theo quy tắc cộng ta có tổng là 5! +4,4! = 216 số.

Kiến thức về tổ hợp xác suất là một trong những chuyên đề khó của chương trình toán THPT. Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội ôn tập về các dạng xác suất tổ hợp cơ bản nhất qua bài viết dưới đây.

Công thức kết hợp

Trong Toán học, tổ hợp là một cách chọn các phần tử từ một nhóm lớn hơn bất kể thứ tự. Trong những trường hợp nhỏ hơn, số lượng kết hợp có thể được đếm. Ví dụ đối với ba loại trái cây, một quả táo, một quả cam và một quả lê, có ba cách để kết hợp hai loại quả từ bộ này: một quả táo và một quả lê; một quả táo và một quả cam; một quả lê và một quả cam.

1. Kết hợp không lặp lại

Cho một tập hợp gồm n phần tử. Mỗi tập con gồm k (1≤ k ≤ n) phần tử của A được gọi là một chập k của n phần tử.

Theo định nghĩa, chập k của n phần tử là tập con của tập cha S chứa n phần tử, tập con gồm k phần tử phân biệt thuộc S và không có thứ tự. Số tổ hợp chập k của n phần tử bằng hệ số của nhị thức.

Tích chập k của n phần tử là số nhóm gồm k phần tử được rút ra từ n phần tử chỉ khác nhau về thành phần chứ không khác nhau về thứ tự sắp xếp các phần tử. Các nhóm được coi là tương tự nhau nếu chúng có chung thành phần. Ví dụ: {1; 2; 3} và {2; 1; 3} giống nhau.

Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và số đó chia hết cho 3 (ảnh 2)
Công thức kết hợp không lặp lại

2. Kết hợp lặp lại

Cho tập A = {a1; a2; … .; an} và một số tự nhiên k bất kỳ. Một phép lặp k gồm n phần tử là một tập hợp gồm k phần tử, trong đó mỗi phần tử là một trong n phần tử của A.

Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và số đó chia hết cho 3 (ảnh 3)
Công thức kết hợp lặp lại

Công thức xác suất

Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và số đó chia hết cho 3 (ảnh 4)

Công thức và tính chất của xác suất

Trong đó:

 • A và B là các sự kiện
 • n (A): là số phần tử của biến cố A
 • n (Ω): là số phần tử của không gian mẫu
 • p (A): là xác suất của biến cố A
 • p (B): là xác suất của biến cố B

Các dạng bài tập về tổ hợp xác suất

Hình thức 1

Ví dụ: Từ 1,2,3,4,5,6 có bao nhiêu bộ gồm 3 chữ số khác nhau được tạo thành.

C36 = 6,6-3! = 7206 = 120

Dạng 2

Ví dụ: Ở cụm thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải thi 4 môn, trong đó 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 môn tự chọn trong số các môn Lý, Hóa, Sinh, Lịch. Lịch sử và địa lý. Trường X có 40 học sinh đăng ký dự thi, trong đó 10 học sinh chọn Vật lý, 20 học sinh chọn Hóa học. Lấy 3 học sinh bất kỳ của trường X. Tìm xác suất để trong 3 học sinh được chọn đó luôn có một học sinh chọn Vật lý và học sinh đó chọn Hóa học.

Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và số đó chia hết cho 3 (ảnh 5)

Mẫu 3

Ví dụ: Có 10 học sinh, có bao nhiêu cách sắp xếp vị trí của chúng theo chiều dọc?

Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và số đó chia hết cho 3 (ảnh 6)

Mẫu 4

Ví dụ: Có 10 học sinh, có bao nhiêu cách sắp xếp các vị trí trong một hình tròn?

Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và số đó chia hết cho 3 (ảnh 7)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Hỏi: Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau sao cho mỗi số tự nhiên đó chia hết cho 3?

A. 625

B. 120

C. 216

D. 96

Câu trả lời

Đáp án đúng: C. 216


Giải thích :

Bước 1: Chọn chữ số a có 4 cách.

Bước 2: Chọn b, c, d, e để có 4! đường.

Trong trường hợp này, chúng ta có 4,4! con số.

Vậy theo quy tắc cộng ta có tổng là 5! +4,4! = 216 số.

Kiến thức về tổ hợp xác suất là một trong những chuyên đề khó của chương trình toán THPT. Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội ôn tập về các dạng xác suất tổ hợp cơ bản nhất qua bài viết dưới đây.

Công thức kết hợp

Trong Toán học, tổ hợp là một cách chọn các phần tử từ một nhóm lớn hơn bất kể thứ tự. Trong những trường hợp nhỏ hơn, số lượng kết hợp có thể được đếm. Ví dụ đối với ba loại trái cây, một quả táo, một quả cam và một quả lê, có ba cách để kết hợp hai loại quả từ bộ này: một quả táo và một quả lê; một quả táo và một quả cam; một quả lê và một quả cam.

1. Kết hợp không lặp lại

Cho một tập hợp gồm n phần tử. Mỗi tập con gồm k (1≤ k ≤ n) phần tử của A được gọi là một chập k của n phần tử.

Theo định nghĩa, chập k của n phần tử là tập con của tập cha S chứa n phần tử, tập con gồm k phần tử phân biệt thuộc S và không có thứ tự. Số tổ hợp chập k của n phần tử bằng hệ số của nhị thức.

Tích chập k của n phần tử là số nhóm gồm k phần tử được rút ra từ n phần tử chỉ khác nhau về thành phần chứ không khác nhau về thứ tự sắp xếp các phần tử. Các nhóm được coi là tương tự nhau nếu chúng có chung thành phần. Ví dụ: {1; 2; 3} và {2; 1; 3} giống nhau.

Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và số đó chia hết cho 3 (ảnh 2)
Công thức kết hợp không lặp lại

2. Kết hợp lặp lại

Cho tập A = {a1; a2; … .; an} và một số tự nhiên k bất kỳ. Một phép lặp k gồm n phần tử là một tập hợp gồm k phần tử, trong đó mỗi phần tử là một trong n phần tử của A.

Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và số đó chia hết cho 3 (ảnh 3)
Công thức kết hợp lặp lại

Công thức xác suất

Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và số đó chia hết cho 3 (ảnh 4)

Công thức và tính chất của xác suất

Trong đó:

 • A và B là các sự kiện
 • n (A): là số phần tử của biến cố A
 • n (Ω): là số phần tử của không gian mẫu
 • p (A): là xác suất của biến cố A
 • p (B): là xác suất của biến cố B

Các dạng bài tập về tổ hợp xác suất

Hình thức 1

Ví dụ: Từ 1,2,3,4,5,6 có bao nhiêu bộ gồm 3 chữ số khác nhau được tạo thành.

C36 = 6,6-3! = 7206 = 120

Dạng 2

Ví dụ: Ở cụm thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải thi 4 môn, trong đó 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 môn tự chọn trong số các môn Lý, Hóa, Sinh, Lịch. Lịch sử và địa lý. Trường X có 40 học sinh đăng ký dự thi, trong đó 10 học sinh chọn Vật lý, 20 học sinh chọn Hóa học. Lấy 3 học sinh bất kỳ của trường X. Tìm xác suất để trong 3 học sinh được chọn đó luôn có một học sinh chọn Vật lý và học sinh đó chọn Hóa học.

Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và số đó chia hết cho 3 (ảnh 5)

Mẫu 3

Ví dụ: Có 10 học sinh, có bao nhiêu cách sắp xếp vị trí của chúng theo chiều dọc?

Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và số đó chia hết cho 3 (ảnh 6)

Mẫu 4

Ví dụ: Có 10 học sinh, có bao nhiêu cách sắp xếp các vị trí trong một hình tròn?

Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và số đó chia hết cho 3 (ảnh 7)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Bạn thấy bài viết Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và số đó chia hết cho 3 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và số đó chia hết cho 3 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Từ #các #chữ #số #có #thể #lập #được #bao #nhiêu #số #tự #nhiên #có #chữ #số #và #số #đó #chia #hết #cho

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button