Thủ Thuật

Twitch công bố các tính năng an toàn mới để chống lại các cuộc tấn công thù địch

Twitch đang bổ sung các công cụ mới trong cuộc chiến chống quấy rối trên nền tảng phát trực tiếp của mình. Công ty đã giới thiệu một tùy chọn mới trên Twitch cho phép người phát trực tuyến và người kiểm duyệt yêu cầu tất cả hoặc một số người dùng xác minh số điện thoại của họ trước khi tham gia cuộc trò chuyện.

Khi các cuộc tấn công thù địch bắt đầu gia tăng, nhiều streamer đã yêu cầu co giật đã thực hiện một số thay đổi để tăng tính an toàn. Nền tảng đã đáp ứng yêu cầu bằng một tính năng bảo mật mới, cụ thể là một hình thức xác minh bổ sung. Theo bài đăng trên blog của Twitch, hệ thống này sẽ giúp những người phát trực tuyến xử lý các tài khoản bot spam trò chuyện và ngăn chặn các hình thức quấy rối dựa trên trò chuyện khác. Ngoài ra, Twitch đã điều chỉnh cài đặt xác minh email hiện có để cung cấp cho người phát trực tiếp quyền kiểm soát tốt hơn đối với những người có thể trò chuyện.

twitch cho phép bạn xác minh ai có thể chuyển trong trò chuyện trực tiếp

Twitch yêu cầu xác minh khi phát trực tiếp

Theo Twitch, những xác minh này có thể áp dụng cho:
– Tất cả các tài khoản.
– Người đầu tiên tham gia trò chuyện.
– Người có tài khoản dưới 1 giờ, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng.
– Người theo dõi dưới 10 phút, 30 phút, 1 giờ, 6 giờ, 1 ngày, 3 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng.

=> Link tải Twitch phiên bản mới nhất cho Android, iPhone:
– Đối với Android: Co giật cho Android
– Đối với iPhone: Twitch cho iPhone

Người dùng trực tiếp trên twitch cần được xác minh trước khi bắt đầu

Ngoài ra, những người phát trực tiếp có thể từ bỏ xác minh trước khi trò chuyện đối với những người đăng ký, VIP và người kiểm duyệt của họ. Cài đặt xác minh mới bị tắt theo mặc định. Người truyền phát có thể vào Bảng điều khiển> Cài đặt> Kiểm duyệt để bật tính năng bảo mật mới và các mod có thể truy cập cài đặt này thông qua Trò chuyện > Quản lý cài đặt kiểm duyệt.

Công ty sẽ cho phép xác minh tối đa năm tài khoản thông qua một số điện thoại vì lợi ích của doanh nghiệp. Tuy nhiên, không ai có thể dựa vào điều này để trốn tránh các lệnh cấm. Điều đó có nghĩa là nếu một tài khoản được xác minh bằng điện thoại bị tạm ngưng trên toàn trang web thì tất cả các tài khoản được liên kết với số điện thoại đó cũng sẽ bị tạm ngưng trên toàn trang web. Người dùng sẽ không thể xác minh các tài khoản bổ sung bằng số điện thoại đã được liên kết với tài khoản bị tạm ngưng.

Ở cấp độ kênh, nếu một kênh đã cấm tài khoản được xác minh qua điện thoại hoặc email, thì tất cả các tài khoản khác được liên kết với số điện thoại hoặc email đó cũng sẽ bị cấm trò chuyện trong kênh. kênh đó.

https://9mobi.vn/twitch-cong-bo-cac-tinh-nang-an-toan-moi-de-chong-lai-cac-cuoc-tan-cong-thu-dich-29078n.aspx
Twitch cho biết họ sẽ đánh giá tác động của việc xác minh sau khi ra mắt. Công ty cũng có kế hoạch triển khai các công cụ khác để chống lại việc trốn lệnh cấm trong những tháng tới.


Thông tin thêm

Twitch công bố các tính năng an toàn mới để chống lại các cuộc tấn công thù địch

#Twitch #công #bố #các #tính #năng #toàn #mới #để #chống #lại #các #cuộc #tấn #công #thù #địch

[rule_3_plain]

#Twitch #công #bố #các #tính #năng #toàn #mới #để #chống #lại #các #cuộc #tấn #công #thù #địch

Twitch đang bổ sung các công cụ mới trong cuộc chiến chống lại nạn quấy rối trên nền tảng phát trực tiếp của mình. Công ty đã giới thiệu một tùy chọn mới trên Twitch cho phép streamer và người kiểm duyệt yêu cầu tất cả hoặc một số người dùng xác minh số điện thoại trước khi tham gia vào cuộc trò chuyện. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Microsoft công bố các tính năng mới trên ứng dụng Outlook cho di động MalwareBytes Anti-Malware – Chống lại mã độc và các ứng dụng gián điệp cho Android iPhone, iPad có thể bị hacker tấn công qua kết nối “Trust this computer” – Tin cậy máy tính này Chrome cho iPhone, iOS tự động điền mật khẩu đã lưu trên các ứng dụng Bố cục trả lời mới của Twitter cho iOS giúp các cuộc hội thoại dễ theo dõi hơn

Khi các cuộc tấn công thù địch bắt đầu gia tăng, nhiều streamer đã yêu cầu Twitch thực hiện một số thay đổi để tăng tính an toàn. Nền tảng đã đáp ứng yêu cầu với tính năng bảo mật mới, cụ thể là hình thức xác minh bổ sung. Theo bài đăng trên blog của Twitch, hệ thống này sẽ hỗ trợ các streamer xử lý các tài khoản bot gửi spam cuộc trò chuyện và ngăn chặn hình thức quấy rối dựa trên trò chuyện khác. Ngoài ra, Twitch còn điều chỉnh cài đặt xác minh bằng email hiện có để giúp streamer kiểm soát tốt hơn đối với những người có thể trò chuyện.Xem thêm: Cách đăng ký Twitch trên điện thoạiTwitch yêu cầu xác minh khi phát trực tiếpTheo Twitch, những xác minh này có thể áp dụng cho:- Tất cả mọi tài khoản.- Người lần đầu tiên tham gia trò chuyện.- Những người với tài khoản có thời gian hoạt động dưới 1 giờ, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng.- Những người theo dõi có thời gian ít hơn 10 phút, 30 phút, 1 giờ, 6 giờ, 1 ngày, 3 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng.=> Link tải Twitch phiển bản mới nhất cho Android và iPhone:- Đối với Android: Twitch cho Android- Đối với iPhone: Twitch cho iPhoneXem thêm: Cách phát video trực tiếp trên TwitterĐồng thời, những người phát trực tiếp có thể miễn xác minh trước khi tham gia trò chuyện cho người đăng ký, VIP và người kiểm duyệt của họ. Cài đặt xác minh mới ở trạng thái tắt theo mặc định. Streamer có thể vào Dashboard > Settings > Moderation để bật tính năng bảo mật mới và các mod có thể truy cập cài đặt này qua Chat > Manage Moderation Settings.Công ty sẽ cho phép tối đa năm tài khoản xác minh thông qua một số điện thoại vì lợi ích của doanh nghiệp. Tuy nhiên, không ai có thể dựa vào điều này để trốn tránh các lệnh cấm. Điều đó có nghĩa là nếu một tài khoản được xác minh bằng điện thoại bị tạm ngưng trên toàn trang web, tất cả các tài khoản liên quan đến số điện thoại đó cũng sẽ bị tạm ngưng trên toàn trang. Người dùng sẽ không thể xác minh tài khoản bổ sung bằng số điện thoại đã được liên kết với tài khoản đang bị tạm ngưng.Ở cấp độ kênh, nếu một kênh đã cấm một tài khoản được xác minh qua điện thoại hoặc được xác minh bằng email, thì tất cả các tài khoản khác được liên kết với số điện thoại hoặc email đó cũng sẽ bị cấm trò chuyện trong kênh đó. https://9mobi.vn/twitch-cong-bo-cac-tinh-nang-an-toan-moi-de-chong-lai-cac-cuoc-tan-cong-thu-dich-29078n.aspx Twitch cho biết họ sẽ đánh giá tác động của việc xác minh sau khi ra mắt. Công ty cũng lên kết hoạch triển khai các công cụ khác để chống lại việc trốn lệnh cấm trong những tháng tới.

#Twitch #công #bố #các #tính #năng #toàn #mới #để #chống #lại #các #cuộc #tấn #công #thù #địch

[rule_2_plain]

#Twitch #công #bố #các #tính #năng #toàn #mới #để #chống #lại #các #cuộc #tấn #công #thù #địch

[rule_2_plain]

#Twitch #công #bố #các #tính #năng #toàn #mới #để #chống #lại #các #cuộc #tấn #công #thù #địch

[rule_3_plain]

#Twitch #công #bố #các #tính #năng #toàn #mới #để #chống #lại #các #cuộc #tấn #công #thù #địch

Twitch đang bổ sung các công cụ mới trong cuộc chiến chống lại nạn quấy rối trên nền tảng phát trực tiếp của mình. Công ty đã giới thiệu một tùy chọn mới trên Twitch cho phép streamer và người kiểm duyệt yêu cầu tất cả hoặc một số người dùng xác minh số điện thoại trước khi tham gia vào cuộc trò chuyện. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Microsoft công bố các tính năng mới trên ứng dụng Outlook cho di động MalwareBytes Anti-Malware – Chống lại mã độc và các ứng dụng gián điệp cho Android iPhone, iPad có thể bị hacker tấn công qua kết nối “Trust this computer” – Tin cậy máy tính này Chrome cho iPhone, iOS tự động điền mật khẩu đã lưu trên các ứng dụng Bố cục trả lời mới của Twitter cho iOS giúp các cuộc hội thoại dễ theo dõi hơn

Khi các cuộc tấn công thù địch bắt đầu gia tăng, nhiều streamer đã yêu cầu Twitch thực hiện một số thay đổi để tăng tính an toàn. Nền tảng đã đáp ứng yêu cầu với tính năng bảo mật mới, cụ thể là hình thức xác minh bổ sung. Theo bài đăng trên blog của Twitch, hệ thống này sẽ hỗ trợ các streamer xử lý các tài khoản bot gửi spam cuộc trò chuyện và ngăn chặn hình thức quấy rối dựa trên trò chuyện khác. Ngoài ra, Twitch còn điều chỉnh cài đặt xác minh bằng email hiện có để giúp streamer kiểm soát tốt hơn đối với những người có thể trò chuyện.Xem thêm: Cách đăng ký Twitch trên điện thoạiTwitch yêu cầu xác minh khi phát trực tiếpTheo Twitch, những xác minh này có thể áp dụng cho:- Tất cả mọi tài khoản.- Người lần đầu tiên tham gia trò chuyện.- Những người với tài khoản có thời gian hoạt động dưới 1 giờ, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng.- Những người theo dõi có thời gian ít hơn 10 phút, 30 phút, 1 giờ, 6 giờ, 1 ngày, 3 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng.=> Link tải Twitch phiển bản mới nhất cho Android và iPhone:- Đối với Android: Twitch cho Android- Đối với iPhone: Twitch cho iPhoneXem thêm: Cách phát video trực tiếp trên TwitterĐồng thời, những người phát trực tiếp có thể miễn xác minh trước khi tham gia trò chuyện cho người đăng ký, VIP và người kiểm duyệt của họ. Cài đặt xác minh mới ở trạng thái tắt theo mặc định. Streamer có thể vào Dashboard > Settings > Moderation để bật tính năng bảo mật mới và các mod có thể truy cập cài đặt này qua Chat > Manage Moderation Settings.Công ty sẽ cho phép tối đa năm tài khoản xác minh thông qua một số điện thoại vì lợi ích của doanh nghiệp. Tuy nhiên, không ai có thể dựa vào điều này để trốn tránh các lệnh cấm. Điều đó có nghĩa là nếu một tài khoản được xác minh bằng điện thoại bị tạm ngưng trên toàn trang web, tất cả các tài khoản liên quan đến số điện thoại đó cũng sẽ bị tạm ngưng trên toàn trang. Người dùng sẽ không thể xác minh tài khoản bổ sung bằng số điện thoại đã được liên kết với tài khoản đang bị tạm ngưng.Ở cấp độ kênh, nếu một kênh đã cấm một tài khoản được xác minh qua điện thoại hoặc được xác minh bằng email, thì tất cả các tài khoản khác được liên kết với số điện thoại hoặc email đó cũng sẽ bị cấm trò chuyện trong kênh đó. https://9mobi.vn/twitch-cong-bo-cac-tinh-nang-an-toan-moi-de-chong-lai-cac-cuoc-tan-cong-thu-dich-29078n.aspx Twitch cho biết họ sẽ đánh giá tác động của việc xác minh sau khi ra mắt. Công ty cũng lên kết hoạch triển khai các công cụ khác để chống lại việc trốn lệnh cấm trong những tháng tới.

Nguồn: https://hubm.edu.vn/
#Twitch #công #bố #các #tính #năng #toàn #mới #để #chống #lại #các #cuộc #tấn #công #thù #địch

  • Tổng Hợp: hubm.edu.vn
  • Chuyên Mục: Thủ Thuật
  • #Twitch #công #bố #các #tính #năng #toàn #mới #để #chống #lại #các #cuộc #tấn #công #thù #địch

Bạn đang xem bài viết: Twitch công bố các tính năng an toàn mới để chống lại các cuộc tấn công thù địch
, bài viết này có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm kiếm không, nếu không hãy comment góp ý bên dưới để hubm.edu.vn cải thiện nội dung cho các nhé!

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button