Kiến thức chung

Tỷ giá euro hôm nay 10/5: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Bạn đang xem: Tỷ giá euro hôm nay 10/5: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng và thị trường chợ đen tại ĐH KD & CN Hà Nội

Tỷ giá euro hôm nay 10/5: Nhất tề tăng tại các nhà băng và thị trường chợ đen

Ghi nhận sáng nay (10/5), tỷ giá euro nhất tề tăng tại các nhà băng so với chốt phiên hôm qua. Trên thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng theo các giao dịch sắm – bán ở mức 24.880 – 24.980 VND / EUR.

Ngày 10 tháng 5 năm 2022
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 10/5: Vietcombank giảm mạnh đồng đô la Mỹ Úc và nhân dân tệ

Ngày 10 tháng 5 năm 2022
Giá vàng hôm nay 10/5: Vàng SJC nhất tề giảm ko quá 100.000 đồng / lượng

Ngày 10 tháng 5 năm 2022
Tỷ giá USD hôm nay 10/5: Chạm mức cao mới

Tỷ giá Euro trong nước

Tỷ giá euro sáng nay (10/5) tại các nhà băng nhất tề tăng so với chốt phiên hôm qua. Khảo sát lúc 10h00, Vietcombank điều chỉnh tăng 78 đồng chiều sắm vào và 83 đồng chiều bán ra. Tương tự tại Vietinbank, tỷ giá euro nhất tề tăng 138 đồng cả chiều sắm và bán, giao dịch ở mức 23.855 – 24.990 đồng / EUR.

Trong lúc đó, tại BIDV, chiều sắm vào tăng 110 đồng và chiều bán ra lên 115 đồng so với mức ghi nhận cuối ngày hôm qua.

Tại khối nhà băng tư nhân, Techcombank cũng đồng thời tăng 141 đồng chiều sắm và 140 đồng chiều bán ra, giao dịch ở mức 23.656 – 24.971 VND / EUR. Nhà băng Eximbank giao dịch ở mức giá 23.977 – 24.491 VND / EUR, tương ứng tăng 114 VND chiều sắm vào và 117 VND chiều bán ra.

Tại nhà băng Sacombank, tỷ giá euro nhất tề tăng 83 đồng chiều sắm vào và 81 đồng chiều bán ra, giao dịch ở mức giá 23.833 – 24.695 đồng / EUR.

Cùng với xu thế tăng của các nhà băng trong nước, HSBC cũng đang tăng 73 đồng chiều sắm vào và 75 đồng chiều bán ra. Sau lúc điều chỉnh, đồng euro giao dịch ở mức 23.754 – 24.612 VND / EUR.

Hiện tỷ giá sắm euro tại các nhà băng được khảo sát dao động từ 23.608 – 23.977 VND / EUR trong lúc tỷ tầm giá dao động từ 24.491 – 24.990 VND / EUR.

Trong đó, Eximbank có giá sắm euro cao nhất và cũng tại Eximbank có tầm giá euro thấp nhất trong số các nhà băng được khảo sát.

Trên thị trường chợ đen, đồng euro cũng tăng 30 đồng đồng thời cả chiều sắm và bán, giao dịch ở mức 24.880 – 24.980 VND / EUR.

* Xem xét: Tỷ giá sắm – bán bằng tiền mặt

Ngày

Ngày 10 tháng 5 năm 2022

Thay đổi so với phiên trước

Nhà băng

Sắm

Bán

Sắm

Bán

Vietcombank

23.608

24.931

78

83

Nhà băng công thương nghiệp

23.855

24.990 won

138

138

BIDV

23,802

24,913

110

115

Techcombank

23.656

24,971

141

140

Eximbank

23,977

24.491

114

117

Sacombank

23.833

24,695

83

81

Nhà băng HSBC

23.754

24,612

73

75

Tỷ giá chợ đen (VND / EUR)

24.880

24,980

30

30

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay:

Giá sắm yên Nhật (JPY) cao nhất là 174,42 VND / JPY tại Eximbank. Bán yên Nhật (JPY) giá thấp nhất cũng tại Eximbank là 178,15 VND / JPY.

Tỷ giá USD giao dịch sắm – bán: 22.780 – 23.090 VND / USD.

Tỷ giá đô la Mỹ Singapore (SGD) giao dịch sắm – bán: 16.075,05 – 16.761,16 VND / SGD.

Tỷ giá đô la Mỹ Canada (CAD) giao dịch sắm – bán: 17.182,87 – 17.916,25 VND / CAD.

Tỷ giá đồng baht Thái (THB) giao dịch sắm – bán: 586,41 – 676,63 VND / THB.

Tỷ giá Euro quốc tế

Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h00 được giao dịch ở mức 1,0576 USD / EUR, tăng 0,2% so với giá đóng cửa ngày hôm qua (9/5).

Diễn biến tỷ giá EUR / USD hôm nay (Nguồn: Đầu tư).

Quỳnh Hương

Ghi nhận sáng nay (10/5), tỷ giá euro nhất tề tăng tại các nhà băng so với chốt phiên hôm qua. Trên thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng theo các giao dịch sắm – bán ở mức 24.880 – 24.980 VND / EUR.

Ngày 10 tháng 5 năm 2022
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 10/5: Vietcombank giảm mạnh đồng đô la Mỹ Úc và nhân dân tệ

Ngày 10 tháng 5 năm 2022
Giá vàng hôm nay 10/5: Vàng SJC nhất tề giảm ko quá 100.000 đồng / lượng

Ngày 10 tháng 5 năm 2022
Tỷ giá USD hôm nay 10/5: Chạm mức cao mới

Tỷ giá Euro trong nước

Tỷ giá euro sáng nay (10/5) tại các nhà băng nhất tề tăng so với chốt phiên hôm qua. Khảo sát lúc 10h00, Vietcombank điều chỉnh tăng 78 đồng chiều sắm vào và 83 đồng chiều bán ra. Tương tự tại Vietinbank, tỷ giá euro nhất tề tăng 138 đồng cả chiều sắm và bán, giao dịch ở mức 23.855 – 24.990 đồng / EUR.

Trong lúc đó, tại BIDV, chiều sắm vào tăng 110 đồng và chiều bán ra lên 115 đồng so với mức ghi nhận cuối ngày hôm qua.

Tại khối nhà băng tư nhân, Techcombank cũng đồng thời tăng 141 đồng chiều sắm và 140 đồng chiều bán ra, giao dịch ở mức 23.656 – 24.971 VND / EUR. Nhà băng Eximbank giao dịch ở mức giá 23.977 – 24.491 VND / EUR, tương ứng tăng 114 VND chiều sắm vào và 117 VND chiều bán ra.

Tại nhà băng Sacombank, tỷ giá euro nhất tề tăng 83 đồng chiều sắm vào và 81 đồng chiều bán ra, giao dịch ở mức giá 23.833 – 24.695 đồng / EUR.

Cùng với xu thế tăng của các nhà băng trong nước, HSBC cũng đang tăng 73 đồng chiều sắm vào và 75 đồng chiều bán ra. Sau lúc điều chỉnh, đồng euro giao dịch ở mức 23.754 – 24.612 VND / EUR.

Hiện tỷ giá sắm euro tại các nhà băng được khảo sát dao động từ 23.608 – 23.977 VND / EUR trong lúc tỷ tầm giá dao động từ 24.491 – 24.990 VND / EUR.

Trong đó, Eximbank có giá sắm euro cao nhất và cũng tại Eximbank có tầm giá euro thấp nhất trong số các nhà băng được khảo sát.

Trên thị trường chợ đen, đồng euro cũng tăng 30 đồng đồng thời cả chiều sắm và bán, giao dịch ở mức 24.880 – 24.980 VND / EUR.

* Xem xét: Tỷ giá sắm – bán bằng tiền mặt

Ngày

Ngày 10 tháng 5 năm 2022

Thay đổi so với phiên trước

Nhà băng

Sắm

Bán

Sắm

Bán

Vietcombank

23.608

24.931

78

83

Nhà băng công thương nghiệp

23.855

24.990 won

138

138

BIDV

23,802

24,913

110

115

Techcombank

23.656

24,971

141

140

Eximbank

23,977

24.491

114

117

Sacombank

23.833

24,695

83

81

Nhà băng HSBC

23.754

24,612

73

75

Tỷ giá chợ đen (VND / EUR)

24.880

24,980

30

30

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay:

Giá sắm yên Nhật (JPY) cao nhất là 174,42 VND / JPY tại Eximbank. Bán yên Nhật (JPY) giá thấp nhất cũng tại Eximbank là 178,15 VND / JPY.

Tỷ giá USD giao dịch sắm – bán: 22.780 – 23.090 VND / USD.

Tỷ giá đô la Mỹ Singapore (SGD) giao dịch sắm – bán: 16.075,05 – 16.761,16 VND / SGD.

Tỷ giá đô la Mỹ Canada (CAD) giao dịch sắm – bán: 17.182,87 – 17.916,25 VND / CAD.

Tỷ giá đồng baht Thái (THB) giao dịch sắm – bán: 586,41 – 676,63 VND / THB.

Tỷ giá Euro quốc tế

Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h00 được giao dịch ở mức 1,0576 USD / EUR, tăng 0,2% so với giá đóng cửa ngày hôm qua (9/5).

Diễn biến tỷ giá EUR / USD hôm nay (Nguồn: Đầu tư).

Quỳnh Hương

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Đồng #loạt #tăng #tại #các #ngân #hàng #và #thị #trường #chợ #đen

[rule_3_plain]

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Đồng #loạt #tăng #tại #các #ngân #hàng #và #thị #trường #chợ #đen

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (10/5), tỷ giá euro tăng nhất tề tại các nhà băng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng lên giao dịch sắm – bán ở mức là 24.880 – 24.980 VND/EUR.

10-05-2022
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 10/5: Vietcombank giảm mạnh đô la Mỹ Úc và nhân dân tệ

10-05-2022
Giá vàng hôm nay 10/5: Vàng SJC nhất tề giảm ko quá 100.000 đồng/lượng

10-05-2022
Tỷ giá USD hôm nay 10/5: Chạm mức đỉnh mới

Tỷ giá euro trong nước
Tỷ giá euro  trong sáng ngày hôm nay (10/5) tại các nhà băng nhất tề tăng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Khảo sát lúc 10h00, Vietcombank điều chỉnh tăng 78 đồng cho chiều sắm và 83 đồng cho chiều bán. Tương tự tại Vietinbank, tỷ giá euro nhất tề tăng 138 đồng cho cả hai chiều sắm – chiều bán lên giao dịch ở mức là 23.855 – 24.990 VND/EUR.
Trong lúc đó tại BIDV, mức tăng ở chiều sắm là 110 đồng và chiều bán là 115 đồng so với ghi nhận cuối ngày hôm qua.
Bên khối nhà băng tư nhân, Techcombank cũng điều chỉnh tăng đồng thời 141 đồng cho chiều sắm và 140 đồng cho chiều bán lên giao dịch ở mức là 23.656 – 24.971 VND/EUR. Eximbank giao dịch euro với giá là 23.977 – 24.491 VND/EUR, tương ứng cùng tăng 114 đồng tại chiều sắm và 117 đồng cho chiều bán.
Tại Sacombank, tỷ giá euro tăng đồng thời 83 đồng tại chiều sắm và 81 chiều bán lên giao dịch với giá là 23.833 – 24.695 VND/EUR.
Cùng với xu thế tăng của các nhà băng trong nước, HSBC hiện cũng tăng 73 đồng cho chiều sắm và 75 đồng cho chiều bán. Sau điều chỉnh, đồng euro giao dịch ở mức là 23.754 – 24.612 VND/EUR.
Hiện nay, tỷ giá sắm euro tại các nhà băng được khảo sát dao động trong vòng từ 23.608 – 23.977 VND/EUR còn tỷ tầm giá trong phạm vi từ 24.491 – 24.990 VND/EUR.
Trong đó, Eximbank có giá sắm euro cao nhất và cũng tại Eximbank có tầm giá thấp nhất trong các nhà băng được khảo sát.
Trên thị trường chợ đen, đồng euro cũng đồng thời tăng 30 đồng tại cả chiều sắm và chiều bán lên giao dịch ở mức là 24.880 – 24.980 VND/EUR.

*Ghi chú: Tỷ giá sắm – bán tiền mặt

Ngày

Ngày 10/5/2022

Thay đổi so với phiên hôm trước

Nhà băng

Sắm

Bán

Sắm

Bán

Vietcombank

23.608

24.931

78

83

Vietinbank

23.855

24.990

138

138

BIDV

23.802

24.913

110

115

Techcombank

23.656

24.971

141

140

Eximbank

23.977

24.491

114

117

Sacombank

23.833

24.695

83

81

HSBC

23.754

24.612

73

75

Tỷ giá chợ đen (VND/EUR)

24.880

24.980

30

30

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ  hôm nay:
Giá yen Nhật (JPY) sắm cao nhất là 174,42 VND/JPY tại Nhà băng Eximbank. Bán yen Nhật (JPY) giá thấp nhất cũng tại Nhà băng Eximbank ở mức 178,15 VND/JPY.
Tỷ giá USD giao dịch sắm vào và bán ra: 22.780 – 23.090 VND/USD.
Tỷ giá đô la Mỹ Singapore (SGD) giao dịch sắm vào và bán ra: 16.075,05 – 16.761,16 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Mỹ Canada (CAD) giao dịch sắm vào và bán ra: 17.182,87 – 17.916,25 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) giao dịch sắm vào và bán ra: 586,41 – 676,63 VND/THB.
Tỷ giá euro quốc tế
Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h00 giao dịch ở mức 1,0576 USD/EUR, tăng 0,2% với giá đóng cửa ngày hôm qua (9/5).

Diễn biến tỷ giá EUR/USD trong ngày hôm nay (Nguồn: Investing).

Tỷ giá euro hôm nay 9/5: Đa số nhà băng và thị trường chợ đen giảm trong phiên cuối tuần

07-05-2022

Tỷ giá euro hôm nay 7/5: Đa số nhà băng tăng trong phiên cuối tuần

06-05-2022

Tỷ giá euro hôm nay 6/5: Các nhà băng và thị trường chợ đen bất thần quay đầu giảm nhất tề

Quỳnh Hương

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/ty-gia-euro-hom-nay-105-dong-loat-tang-tai-cac-ngan-hang-va-thi-truong-cho-den-422022510105312801.htm

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Đồng #loạt #tăng #tại #các #ngân #hàng #và #thị #trường #chợ #đen

[rule_2_plain]

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Đồng #loạt #tăng #tại #các #ngân #hàng #và #thị #trường #chợ #đen

[rule_2_plain]

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Đồng #loạt #tăng #tại #các #ngân #hàng #và #thị #trường #chợ #đen

[rule_3_plain]

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Đồng #loạt #tăng #tại #các #ngân #hàng #và #thị #trường #chợ #đen

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (10/5), tỷ giá euro tăng nhất tề tại các nhà băng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng lên giao dịch sắm – bán ở mức là 24.880 – 24.980 VND/EUR.

10-05-2022
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 10/5: Vietcombank giảm mạnh đô la Mỹ Úc và nhân dân tệ

10-05-2022
Giá vàng hôm nay 10/5: Vàng SJC nhất tề giảm ko quá 100.000 đồng/lượng

10-05-2022
Tỷ giá USD hôm nay 10/5: Chạm mức đỉnh mới

Tỷ giá euro trong nước
Tỷ giá euro  trong sáng ngày hôm nay (10/5) tại các nhà băng nhất tề tăng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Khảo sát lúc 10h00, Vietcombank điều chỉnh tăng 78 đồng cho chiều sắm và 83 đồng cho chiều bán. Tương tự tại Vietinbank, tỷ giá euro nhất tề tăng 138 đồng cho cả hai chiều sắm – chiều bán lên giao dịch ở mức là 23.855 – 24.990 VND/EUR.
Trong lúc đó tại BIDV, mức tăng ở chiều sắm là 110 đồng và chiều bán là 115 đồng so với ghi nhận cuối ngày hôm qua.
Bên khối nhà băng tư nhân, Techcombank cũng điều chỉnh tăng đồng thời 141 đồng cho chiều sắm và 140 đồng cho chiều bán lên giao dịch ở mức là 23.656 – 24.971 VND/EUR. Eximbank giao dịch euro với giá là 23.977 – 24.491 VND/EUR, tương ứng cùng tăng 114 đồng tại chiều sắm và 117 đồng cho chiều bán.
Tại Sacombank, tỷ giá euro tăng đồng thời 83 đồng tại chiều sắm và 81 chiều bán lên giao dịch với giá là 23.833 – 24.695 VND/EUR.
Cùng với xu thế tăng của các nhà băng trong nước, HSBC hiện cũng tăng 73 đồng cho chiều sắm và 75 đồng cho chiều bán. Sau điều chỉnh, đồng euro giao dịch ở mức là 23.754 – 24.612 VND/EUR.
Hiện nay, tỷ giá sắm euro tại các nhà băng được khảo sát dao động trong vòng từ 23.608 – 23.977 VND/EUR còn tỷ tầm giá trong phạm vi từ 24.491 – 24.990 VND/EUR.
Trong đó, Eximbank có giá sắm euro cao nhất và cũng tại Eximbank có tầm giá thấp nhất trong các nhà băng được khảo sát.
Trên thị trường chợ đen, đồng euro cũng đồng thời tăng 30 đồng tại cả chiều sắm và chiều bán lên giao dịch ở mức là 24.880 – 24.980 VND/EUR.

*Ghi chú: Tỷ giá sắm – bán tiền mặt

Ngày

Ngày 10/5/2022

Thay đổi so với phiên hôm trước

Nhà băng

Sắm

Bán

Sắm

Bán

Vietcombank

23.608

24.931

78

83

Vietinbank

23.855

24.990

138

138

BIDV

23.802

24.913

110

115

Techcombank

23.656

24.971

141

140

Eximbank

23.977

24.491

114

117

Sacombank

23.833

24.695

83

81

HSBC

23.754

24.612

73

75

Tỷ giá chợ đen (VND/EUR)

24.880

24.980

30

30

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ  hôm nay:
Giá yen Nhật (JPY) sắm cao nhất là 174,42 VND/JPY tại Nhà băng Eximbank. Bán yen Nhật (JPY) giá thấp nhất cũng tại Nhà băng Eximbank ở mức 178,15 VND/JPY.
Tỷ giá USD giao dịch sắm vào và bán ra: 22.780 – 23.090 VND/USD.
Tỷ giá đô la Mỹ Singapore (SGD) giao dịch sắm vào và bán ra: 16.075,05 – 16.761,16 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Mỹ Canada (CAD) giao dịch sắm vào và bán ra: 17.182,87 – 17.916,25 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) giao dịch sắm vào và bán ra: 586,41 – 676,63 VND/THB.
Tỷ giá euro quốc tế
Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h00 giao dịch ở mức 1,0576 USD/EUR, tăng 0,2% với giá đóng cửa ngày hôm qua (9/5).

Diễn biến tỷ giá EUR/USD trong ngày hôm nay (Nguồn: Investing).

Tỷ giá euro hôm nay 9/5: Đa số nhà băng và thị trường chợ đen giảm trong phiên cuối tuần

07-05-2022

Tỷ giá euro hôm nay 7/5: Đa số nhà băng tăng trong phiên cuối tuần

06-05-2022

Tỷ giá euro hôm nay 6/5: Các nhà băng và thị trường chợ đen bất thần quay đầu giảm nhất tề

Quỳnh Hương

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/ty-gia-euro-hom-nay-105-dong-loat-tang-tai-cac-ngan-hang-va-thi-truong-cho-den-422022510105312801.htm

Thông tin cần xem thêm: Tỷ giá euro hôm nay 10/5: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Hình Ảnh về Tỷ giá euro hôm nay 10/5: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Video về Tỷ giá euro hôm nay 10/5: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Wiki về Tỷ giá euro hôm nay 10/5: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Tỷ giá euro hôm nay 10/5: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Tỷ giá euro hôm nay 10/5: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng và thị trường chợ đen -

Tỷ giá euro hôm nay 10/5: Nhất tề tăng tại các nhà băng và thị trường chợ đen

Ghi nhận sáng nay (10/5), tỷ giá euro nhất tề tăng tại các nhà băng so với chốt phiên hôm qua. Trên thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng theo các giao dịch sắm - bán ở mức 24.880 - 24.980 VND / EUR.

Ngày 10 tháng 5 năm 2022
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 10/5: Vietcombank giảm mạnh đồng đô la Mỹ Úc và nhân dân tệ

Ngày 10 tháng 5 năm 2022
Giá vàng hôm nay 10/5: Vàng SJC nhất tề giảm ko quá 100.000 đồng / lượng

Ngày 10 tháng 5 năm 2022
Tỷ giá USD hôm nay 10/5: Chạm mức cao mới

Tỷ giá Euro trong nước

Tỷ giá euro sáng nay (10/5) tại các nhà băng nhất tề tăng so với chốt phiên hôm qua. Khảo sát lúc 10h00, Vietcombank điều chỉnh tăng 78 đồng chiều sắm vào và 83 đồng chiều bán ra. Tương tự tại Vietinbank, tỷ giá euro nhất tề tăng 138 đồng cả chiều sắm và bán, giao dịch ở mức 23.855 - 24.990 đồng / EUR.

Trong lúc đó, tại BIDV, chiều sắm vào tăng 110 đồng và chiều bán ra lên 115 đồng so với mức ghi nhận cuối ngày hôm qua.

Tại khối nhà băng tư nhân, Techcombank cũng đồng thời tăng 141 đồng chiều sắm và 140 đồng chiều bán ra, giao dịch ở mức 23.656 - 24.971 VND / EUR. Nhà băng Eximbank giao dịch ở mức giá 23.977 - 24.491 VND / EUR, tương ứng tăng 114 VND chiều sắm vào và 117 VND chiều bán ra.

Tại nhà băng Sacombank, tỷ giá euro nhất tề tăng 83 đồng chiều sắm vào và 81 đồng chiều bán ra, giao dịch ở mức giá 23.833 - 24.695 đồng / EUR.

Cùng với xu thế tăng của các nhà băng trong nước, HSBC cũng đang tăng 73 đồng chiều sắm vào và 75 đồng chiều bán ra. Sau lúc điều chỉnh, đồng euro giao dịch ở mức 23.754 - 24.612 VND / EUR.

Hiện tỷ giá sắm euro tại các nhà băng được khảo sát dao động từ 23.608 - 23.977 VND / EUR trong lúc tỷ tầm giá dao động từ 24.491 - 24.990 VND / EUR.

Trong đó, Eximbank có giá sắm euro cao nhất và cũng tại Eximbank có tầm giá euro thấp nhất trong số các nhà băng được khảo sát.

Trên thị trường chợ đen, đồng euro cũng tăng 30 đồng đồng thời cả chiều sắm và bán, giao dịch ở mức 24.880 - 24.980 VND / EUR.

* Xem xét: Tỷ giá sắm - bán bằng tiền mặt

Ngày

Ngày 10 tháng 5 năm 2022

Thay đổi so với phiên trước

Nhà băng

Sắm

Bán

Sắm

Bán

Vietcombank

23.608

24.931

78

83

Nhà băng công thương nghiệp

23.855

24.990 won

138

138

BIDV

23,802

24,913

110

115

Techcombank

23.656

24,971

141

140

Eximbank

23,977

24.491

114

117

Sacombank

23.833

24,695

83

81

Nhà băng HSBC

23.754

24,612

73

75

Tỷ giá chợ đen (VND / EUR)

24.880

24,980

30

30

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay:

Giá sắm yên Nhật (JPY) cao nhất là 174,42 VND / JPY tại Eximbank. Bán yên Nhật (JPY) giá thấp nhất cũng tại Eximbank là 178,15 VND / JPY.

Tỷ giá USD giao dịch sắm - bán: 22.780 - 23.090 VND / USD.

Tỷ giá đô la Mỹ Singapore (SGD) giao dịch sắm - bán: 16.075,05 - 16.761,16 VND / SGD.

Tỷ giá đô la Mỹ Canada (CAD) giao dịch sắm - bán: 17.182,87 - 17.916,25 VND / CAD.

Tỷ giá đồng baht Thái (THB) giao dịch sắm - bán: 586,41 - 676,63 VND / THB.

Tỷ giá Euro quốc tế

Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h00 được giao dịch ở mức 1,0576 USD / EUR, tăng 0,2% so với giá đóng cửa ngày hôm qua (9/5).

Diễn biến tỷ giá EUR / USD hôm nay (Nguồn: Đầu tư).

Quỳnh Hương

Ghi nhận sáng nay (10/5), tỷ giá euro nhất tề tăng tại các nhà băng so với chốt phiên hôm qua. Trên thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng theo các giao dịch sắm – bán ở mức 24.880 – 24.980 VND / EUR.

Ngày 10 tháng 5 năm 2022
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 10/5: Vietcombank giảm mạnh đồng đô la Mỹ Úc và nhân dân tệ

Ngày 10 tháng 5 năm 2022
Giá vàng hôm nay 10/5: Vàng SJC nhất tề giảm ko quá 100.000 đồng / lượng

Ngày 10 tháng 5 năm 2022
Tỷ giá USD hôm nay 10/5: Chạm mức cao mới

Tỷ giá Euro trong nước

Tỷ giá euro sáng nay (10/5) tại các nhà băng nhất tề tăng so với chốt phiên hôm qua. Khảo sát lúc 10h00, Vietcombank điều chỉnh tăng 78 đồng chiều sắm vào và 83 đồng chiều bán ra. Tương tự tại Vietinbank, tỷ giá euro nhất tề tăng 138 đồng cả chiều sắm và bán, giao dịch ở mức 23.855 – 24.990 đồng / EUR.

Trong lúc đó, tại BIDV, chiều sắm vào tăng 110 đồng và chiều bán ra lên 115 đồng so với mức ghi nhận cuối ngày hôm qua.

Tại khối nhà băng tư nhân, Techcombank cũng đồng thời tăng 141 đồng chiều sắm và 140 đồng chiều bán ra, giao dịch ở mức 23.656 – 24.971 VND / EUR. Nhà băng Eximbank giao dịch ở mức giá 23.977 – 24.491 VND / EUR, tương ứng tăng 114 VND chiều sắm vào và 117 VND chiều bán ra.

Tại nhà băng Sacombank, tỷ giá euro nhất tề tăng 83 đồng chiều sắm vào và 81 đồng chiều bán ra, giao dịch ở mức giá 23.833 – 24.695 đồng / EUR.

Cùng với xu thế tăng của các nhà băng trong nước, HSBC cũng đang tăng 73 đồng chiều sắm vào và 75 đồng chiều bán ra. Sau lúc điều chỉnh, đồng euro giao dịch ở mức 23.754 – 24.612 VND / EUR.

Hiện tỷ giá sắm euro tại các nhà băng được khảo sát dao động từ 23.608 – 23.977 VND / EUR trong lúc tỷ tầm giá dao động từ 24.491 – 24.990 VND / EUR.

Trong đó, Eximbank có giá sắm euro cao nhất và cũng tại Eximbank có tầm giá euro thấp nhất trong số các nhà băng được khảo sát.

Trên thị trường chợ đen, đồng euro cũng tăng 30 đồng đồng thời cả chiều sắm và bán, giao dịch ở mức 24.880 – 24.980 VND / EUR.

* Xem xét: Tỷ giá sắm – bán bằng tiền mặt

Ngày

Ngày 10 tháng 5 năm 2022

Thay đổi so với phiên trước

Nhà băng

Sắm

Bán

Sắm

Bán

Vietcombank

23.608

24.931

78

83

Nhà băng công thương nghiệp

23.855

24.990 won

138

138

BIDV

23,802

24,913

110

115

Techcombank

23.656

24,971

141

140

Eximbank

23,977

24.491

114

117

Sacombank

23.833

24,695

83

81

Nhà băng HSBC

23.754

24,612

73

75

Tỷ giá chợ đen (VND / EUR)

24.880

24,980

30

30

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay:

Giá sắm yên Nhật (JPY) cao nhất là 174,42 VND / JPY tại Eximbank. Bán yên Nhật (JPY) giá thấp nhất cũng tại Eximbank là 178,15 VND / JPY.

Tỷ giá USD giao dịch sắm – bán: 22.780 – 23.090 VND / USD.

Tỷ giá đô la Mỹ Singapore (SGD) giao dịch sắm – bán: 16.075,05 – 16.761,16 VND / SGD.

Tỷ giá đô la Mỹ Canada (CAD) giao dịch sắm – bán: 17.182,87 – 17.916,25 VND / CAD.

Tỷ giá đồng baht Thái (THB) giao dịch sắm – bán: 586,41 – 676,63 VND / THB.

Tỷ giá Euro quốc tế

Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h00 được giao dịch ở mức 1,0576 USD / EUR, tăng 0,2% so với giá đóng cửa ngày hôm qua (9/5).

Diễn biến tỷ giá EUR / USD hôm nay (Nguồn: Đầu tư).

Quỳnh Hương

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Đồng #loạt #tăng #tại #các #ngân #hàng #và #thị #trường #chợ #đen

[rule_3_plain]

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Đồng #loạt #tăng #tại #các #ngân #hàng #và #thị #trường #chợ #đen

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (10/5), tỷ giá euro tăng nhất tề tại các nhà băng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng lên giao dịch sắm – bán ở mức là 24.880 – 24.980 VND/EUR.

10-05-2022
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 10/5: Vietcombank giảm mạnh đô la Mỹ Úc và nhân dân tệ

10-05-2022
Giá vàng hôm nay 10/5: Vàng SJC nhất tề giảm ko quá 100.000 đồng/lượng

10-05-2022
Tỷ giá USD hôm nay 10/5: Chạm mức đỉnh mới

Tỷ giá euro trong nước
Tỷ giá euro  trong sáng ngày hôm nay (10/5) tại các nhà băng nhất tề tăng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Khảo sát lúc 10h00, Vietcombank điều chỉnh tăng 78 đồng cho chiều sắm và 83 đồng cho chiều bán. Tương tự tại Vietinbank, tỷ giá euro nhất tề tăng 138 đồng cho cả hai chiều sắm – chiều bán lên giao dịch ở mức là 23.855 – 24.990 VND/EUR.
Trong lúc đó tại BIDV, mức tăng ở chiều sắm là 110 đồng và chiều bán là 115 đồng so với ghi nhận cuối ngày hôm qua.
Bên khối nhà băng tư nhân, Techcombank cũng điều chỉnh tăng đồng thời 141 đồng cho chiều sắm và 140 đồng cho chiều bán lên giao dịch ở mức là 23.656 – 24.971 VND/EUR. Eximbank giao dịch euro với giá là 23.977 – 24.491 VND/EUR, tương ứng cùng tăng 114 đồng tại chiều sắm và 117 đồng cho chiều bán.
Tại Sacombank, tỷ giá euro tăng đồng thời 83 đồng tại chiều sắm và 81 chiều bán lên giao dịch với giá là 23.833 – 24.695 VND/EUR.
Cùng với xu thế tăng của các nhà băng trong nước, HSBC hiện cũng tăng 73 đồng cho chiều sắm và 75 đồng cho chiều bán. Sau điều chỉnh, đồng euro giao dịch ở mức là 23.754 – 24.612 VND/EUR.
Hiện nay, tỷ giá sắm euro tại các nhà băng được khảo sát dao động trong vòng từ 23.608 – 23.977 VND/EUR còn tỷ tầm giá trong phạm vi từ 24.491 – 24.990 VND/EUR.
Trong đó, Eximbank có giá sắm euro cao nhất và cũng tại Eximbank có tầm giá thấp nhất trong các nhà băng được khảo sát.
Trên thị trường chợ đen, đồng euro cũng đồng thời tăng 30 đồng tại cả chiều sắm và chiều bán lên giao dịch ở mức là 24.880 – 24.980 VND/EUR.

*Ghi chú: Tỷ giá sắm – bán tiền mặt

Ngày

Ngày 10/5/2022

Thay đổi so với phiên hôm trước

Nhà băng

Sắm

Bán

Sắm

Bán

Vietcombank

23.608

24.931

78

83

Vietinbank

23.855

24.990

138

138

BIDV

23.802

24.913

110

115

Techcombank

23.656

24.971

141

140

Eximbank

23.977

24.491

114

117

Sacombank

23.833

24.695

83

81

HSBC

23.754

24.612

73

75

Tỷ giá chợ đen (VND/EUR)

24.880

24.980

30

30

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ  hôm nay:
Giá yen Nhật (JPY) sắm cao nhất là 174,42 VND/JPY tại Nhà băng Eximbank. Bán yen Nhật (JPY) giá thấp nhất cũng tại Nhà băng Eximbank ở mức 178,15 VND/JPY.
Tỷ giá USD giao dịch sắm vào và bán ra: 22.780 – 23.090 VND/USD.
Tỷ giá đô la Mỹ Singapore (SGD) giao dịch sắm vào và bán ra: 16.075,05 – 16.761,16 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Mỹ Canada (CAD) giao dịch sắm vào và bán ra: 17.182,87 – 17.916,25 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) giao dịch sắm vào và bán ra: 586,41 – 676,63 VND/THB.
Tỷ giá euro quốc tế
Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h00 giao dịch ở mức 1,0576 USD/EUR, tăng 0,2% với giá đóng cửa ngày hôm qua (9/5).

Diễn biến tỷ giá EUR/USD trong ngày hôm nay (Nguồn: Investing).

Tỷ giá euro hôm nay 9/5: Đa số nhà băng và thị trường chợ đen giảm trong phiên cuối tuần

07-05-2022

Tỷ giá euro hôm nay 7/5: Đa số nhà băng tăng trong phiên cuối tuần

06-05-2022

Tỷ giá euro hôm nay 6/5: Các nhà băng và thị trường chợ đen bất thần quay đầu giảm nhất tề

Quỳnh Hương

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/ty-gia-euro-hom-nay-105-dong-loat-tang-tai-cac-ngan-hang-va-thi-truong-cho-den-422022510105312801.htm

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Đồng #loạt #tăng #tại #các #ngân #hàng #và #thị #trường #chợ #đen

[rule_2_plain]

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Đồng #loạt #tăng #tại #các #ngân #hàng #và #thị #trường #chợ #đen

[rule_2_plain]

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Đồng #loạt #tăng #tại #các #ngân #hàng #và #thị #trường #chợ #đen

[rule_3_plain]

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Đồng #loạt #tăng #tại #các #ngân #hàng #và #thị #trường #chợ #đen

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (10/5), tỷ giá euro tăng nhất tề tại các nhà băng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng lên giao dịch sắm – bán ở mức là 24.880 – 24.980 VND/EUR.

10-05-2022
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 10/5: Vietcombank giảm mạnh đô la Mỹ Úc và nhân dân tệ

10-05-2022
Giá vàng hôm nay 10/5: Vàng SJC nhất tề giảm ko quá 100.000 đồng/lượng

10-05-2022
Tỷ giá USD hôm nay 10/5: Chạm mức đỉnh mới

Tỷ giá euro trong nước
Tỷ giá euro  trong sáng ngày hôm nay (10/5) tại các nhà băng nhất tề tăng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Khảo sát lúc 10h00, Vietcombank điều chỉnh tăng 78 đồng cho chiều sắm và 83 đồng cho chiều bán. Tương tự tại Vietinbank, tỷ giá euro nhất tề tăng 138 đồng cho cả hai chiều sắm – chiều bán lên giao dịch ở mức là 23.855 – 24.990 VND/EUR.
Trong lúc đó tại BIDV, mức tăng ở chiều sắm là 110 đồng và chiều bán là 115 đồng so với ghi nhận cuối ngày hôm qua.
Bên khối nhà băng tư nhân, Techcombank cũng điều chỉnh tăng đồng thời 141 đồng cho chiều sắm và 140 đồng cho chiều bán lên giao dịch ở mức là 23.656 – 24.971 VND/EUR. Eximbank giao dịch euro với giá là 23.977 – 24.491 VND/EUR, tương ứng cùng tăng 114 đồng tại chiều sắm và 117 đồng cho chiều bán.
Tại Sacombank, tỷ giá euro tăng đồng thời 83 đồng tại chiều sắm và 81 chiều bán lên giao dịch với giá là 23.833 – 24.695 VND/EUR.
Cùng với xu thế tăng của các nhà băng trong nước, HSBC hiện cũng tăng 73 đồng cho chiều sắm và 75 đồng cho chiều bán. Sau điều chỉnh, đồng euro giao dịch ở mức là 23.754 – 24.612 VND/EUR.
Hiện nay, tỷ giá sắm euro tại các nhà băng được khảo sát dao động trong vòng từ 23.608 – 23.977 VND/EUR còn tỷ tầm giá trong phạm vi từ 24.491 – 24.990 VND/EUR.
Trong đó, Eximbank có giá sắm euro cao nhất và cũng tại Eximbank có tầm giá thấp nhất trong các nhà băng được khảo sát.
Trên thị trường chợ đen, đồng euro cũng đồng thời tăng 30 đồng tại cả chiều sắm và chiều bán lên giao dịch ở mức là 24.880 – 24.980 VND/EUR.

*Ghi chú: Tỷ giá sắm – bán tiền mặt

Ngày

Ngày 10/5/2022

Thay đổi so với phiên hôm trước

Nhà băng

Sắm

Bán

Sắm

Bán

Vietcombank

23.608

24.931

78

83

Vietinbank

23.855

24.990

138

138

BIDV

23.802

24.913

110

115

Techcombank

23.656

24.971

141

140

Eximbank

23.977

24.491

114

117

Sacombank

23.833

24.695

83

81

HSBC

23.754

24.612

73

75

Tỷ giá chợ đen (VND/EUR)

24.880

24.980

30

30

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ  hôm nay:
Giá yen Nhật (JPY) sắm cao nhất là 174,42 VND/JPY tại Nhà băng Eximbank. Bán yen Nhật (JPY) giá thấp nhất cũng tại Nhà băng Eximbank ở mức 178,15 VND/JPY.
Tỷ giá USD giao dịch sắm vào và bán ra: 22.780 – 23.090 VND/USD.
Tỷ giá đô la Mỹ Singapore (SGD) giao dịch sắm vào và bán ra: 16.075,05 – 16.761,16 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Mỹ Canada (CAD) giao dịch sắm vào và bán ra: 17.182,87 – 17.916,25 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) giao dịch sắm vào và bán ra: 586,41 – 676,63 VND/THB.
Tỷ giá euro quốc tế
Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h00 giao dịch ở mức 1,0576 USD/EUR, tăng 0,2% với giá đóng cửa ngày hôm qua (9/5).

Diễn biến tỷ giá EUR/USD trong ngày hôm nay (Nguồn: Investing).

Tỷ giá euro hôm nay 9/5: Đa số nhà băng và thị trường chợ đen giảm trong phiên cuối tuần

07-05-2022

Tỷ giá euro hôm nay 7/5: Đa số nhà băng tăng trong phiên cuối tuần

06-05-2022

Tỷ giá euro hôm nay 6/5: Các nhà băng và thị trường chợ đen bất thần quay đầu giảm nhất tề

Quỳnh Hương

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/ty-gia-euro-hom-nay-105-dong-loat-tang-tai-cac-ngan-hang-va-thi-truong-cho-den-422022510105312801.htm

[rule_{ruleNumber}]

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Đồng #loạt #tăng #tại #các #ngân #hàng #và #thị #trường #chợ #đen

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (10/5), tỷ giá euro tăng nhất tề tại các nhà băng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng lên giao dịch sắm – bán ở mức là 24.880 – 24.980 VND/EUR.

10-05-2022
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 10/5: Vietcombank giảm mạnh đô la Mỹ Úc và nhân dân tệ

10-05-2022
Giá vàng hôm nay 10/5: Vàng SJC nhất tề giảm ko quá 100.000 đồng/lượng

10-05-2022
Tỷ giá USD hôm nay 10/5: Chạm mức đỉnh mới

Tỷ giá euro trong nước
Tỷ giá euro  trong sáng ngày hôm nay (10/5) tại các nhà băng nhất tề tăng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Khảo sát lúc 10h00, Vietcombank điều chỉnh tăng 78 đồng cho chiều sắm và 83 đồng cho chiều bán. Tương tự tại Vietinbank, tỷ giá euro nhất tề tăng 138 đồng cho cả hai chiều sắm – chiều bán lên giao dịch ở mức là 23.855 – 24.990 VND/EUR.
Trong lúc đó tại BIDV, mức tăng ở chiều sắm là 110 đồng và chiều bán là 115 đồng so với ghi nhận cuối ngày hôm qua.
Bên khối nhà băng tư nhân, Techcombank cũng điều chỉnh tăng đồng thời 141 đồng cho chiều sắm và 140 đồng cho chiều bán lên giao dịch ở mức là 23.656 – 24.971 VND/EUR. Eximbank giao dịch euro với giá là 23.977 – 24.491 VND/EUR, tương ứng cùng tăng 114 đồng tại chiều sắm và 117 đồng cho chiều bán.
Tại Sacombank, tỷ giá euro tăng đồng thời 83 đồng tại chiều sắm và 81 chiều bán lên giao dịch với giá là 23.833 – 24.695 VND/EUR.
Cùng với xu thế tăng của các nhà băng trong nước, HSBC hiện cũng tăng 73 đồng cho chiều sắm và 75 đồng cho chiều bán. Sau điều chỉnh, đồng euro giao dịch ở mức là 23.754 – 24.612 VND/EUR.
Hiện nay, tỷ giá sắm euro tại các nhà băng được khảo sát dao động trong vòng từ 23.608 – 23.977 VND/EUR còn tỷ tầm giá trong phạm vi từ 24.491 – 24.990 VND/EUR.
Trong đó, Eximbank có giá sắm euro cao nhất và cũng tại Eximbank có tầm giá thấp nhất trong các nhà băng được khảo sát.
Trên thị trường chợ đen, đồng euro cũng đồng thời tăng 30 đồng tại cả chiều sắm và chiều bán lên giao dịch ở mức là 24.880 – 24.980 VND/EUR.

*Ghi chú: Tỷ giá sắm – bán tiền mặt

Ngày

Ngày 10/5/2022

Thay đổi so với phiên hôm trước

Nhà băng

Sắm

Bán

Sắm

Bán

Vietcombank

23.608

24.931

78

83

Vietinbank

23.855

24.990

138

138

BIDV

23.802

24.913

110

115

Techcombank

23.656

24.971

141

140

Eximbank

23.977

24.491

114

117

Sacombank

23.833

24.695

83

81

HSBC

23.754

24.612

73

75

Tỷ giá chợ đen (VND/EUR)

24.880

24.980

30

30

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ  hôm nay:
Giá yen Nhật (JPY) sắm cao nhất là 174,42 VND/JPY tại Nhà băng Eximbank. Bán yen Nhật (JPY) giá thấp nhất cũng tại Nhà băng Eximbank ở mức 178,15 VND/JPY.
Tỷ giá USD giao dịch sắm vào và bán ra: 22.780 – 23.090 VND/USD.
Tỷ giá đô la Mỹ Singapore (SGD) giao dịch sắm vào và bán ra: 16.075,05 – 16.761,16 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Mỹ Canada (CAD) giao dịch sắm vào và bán ra: 17.182,87 – 17.916,25 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) giao dịch sắm vào và bán ra: 586,41 – 676,63 VND/THB.
Tỷ giá euro quốc tế
Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h00 giao dịch ở mức 1,0576 USD/EUR, tăng 0,2% với giá đóng cửa ngày hôm qua (9/5).

Diễn biến tỷ giá EUR/USD trong ngày hôm nay (Nguồn: Investing).

Tỷ giá euro hôm nay 9/5: Đa số nhà băng và thị trường chợ đen giảm trong phiên cuối tuần

07-05-2022

Tỷ giá euro hôm nay 7/5: Đa số nhà băng tăng trong phiên cuối tuần

06-05-2022

Tỷ giá euro hôm nay 6/5: Các nhà băng và thị trường chợ đen bất thần quay đầu giảm nhất tề

Quỳnh Hương

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/ty-gia-euro-hom-nay-105-dong-loat-tang-tai-cac-ngan-hang-va-thi-truong-cho-den-422022510105312801.htm

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Đồng #loạt #tăng #tại #các #ngân #hàng #và #thị #trường #chợ #đen

[rule_2_plain]

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Đồng #loạt #tăng #tại #các #ngân #hàng #và #thị #trường #chợ #đen

[rule_2_plain]

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Đồng #loạt #tăng #tại #các #ngân #hàng #và #thị #trường #chợ #đen

[rule_3_plain]

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Đồng #loạt #tăng #tại #các #ngân #hàng #và #thị #trường #chợ #đen

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (10/5), tỷ giá euro tăng nhất tề tại các nhà băng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng lên giao dịch sắm – bán ở mức là 24.880 – 24.980 VND/EUR.

10-05-2022
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 10/5: Vietcombank giảm mạnh đô la Mỹ Úc và nhân dân tệ

10-05-2022
Giá vàng hôm nay 10/5: Vàng SJC nhất tề giảm ko quá 100.000 đồng/lượng

10-05-2022
Tỷ giá USD hôm nay 10/5: Chạm mức đỉnh mới

Tỷ giá euro trong nước
Tỷ giá euro  trong sáng ngày hôm nay (10/5) tại các nhà băng nhất tề tăng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Khảo sát lúc 10h00, Vietcombank điều chỉnh tăng 78 đồng cho chiều sắm và 83 đồng cho chiều bán. Tương tự tại Vietinbank, tỷ giá euro nhất tề tăng 138 đồng cho cả hai chiều sắm – chiều bán lên giao dịch ở mức là 23.855 – 24.990 VND/EUR.
Trong lúc đó tại BIDV, mức tăng ở chiều sắm là 110 đồng và chiều bán là 115 đồng so với ghi nhận cuối ngày hôm qua.
Bên khối nhà băng tư nhân, Techcombank cũng điều chỉnh tăng đồng thời 141 đồng cho chiều sắm và 140 đồng cho chiều bán lên giao dịch ở mức là 23.656 – 24.971 VND/EUR. Eximbank giao dịch euro với giá là 23.977 – 24.491 VND/EUR, tương ứng cùng tăng 114 đồng tại chiều sắm và 117 đồng cho chiều bán.
Tại Sacombank, tỷ giá euro tăng đồng thời 83 đồng tại chiều sắm và 81 chiều bán lên giao dịch với giá là 23.833 – 24.695 VND/EUR.
Cùng với xu thế tăng của các nhà băng trong nước, HSBC hiện cũng tăng 73 đồng cho chiều sắm và 75 đồng cho chiều bán. Sau điều chỉnh, đồng euro giao dịch ở mức là 23.754 – 24.612 VND/EUR.
Hiện nay, tỷ giá sắm euro tại các nhà băng được khảo sát dao động trong vòng từ 23.608 – 23.977 VND/EUR còn tỷ tầm giá trong phạm vi từ 24.491 – 24.990 VND/EUR.
Trong đó, Eximbank có giá sắm euro cao nhất và cũng tại Eximbank có tầm giá thấp nhất trong các nhà băng được khảo sát.
Trên thị trường chợ đen, đồng euro cũng đồng thời tăng 30 đồng tại cả chiều sắm và chiều bán lên giao dịch ở mức là 24.880 – 24.980 VND/EUR.

*Ghi chú: Tỷ giá sắm – bán tiền mặt

Ngày

Ngày 10/5/2022

Thay đổi so với phiên hôm trước

Nhà băng

Sắm

Bán

Sắm

Bán

Vietcombank

23.608

24.931

78

83

Vietinbank

23.855

24.990

138

138

BIDV

23.802

24.913

110

115

Techcombank

23.656

24.971

141

140

Eximbank

23.977

24.491

114

117

Sacombank

23.833

24.695

83

81

HSBC

23.754

24.612

73

75

Tỷ giá chợ đen (VND/EUR)

24.880

24.980

30

30

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ  hôm nay:
Giá yen Nhật (JPY) sắm cao nhất là 174,42 VND/JPY tại Nhà băng Eximbank. Bán yen Nhật (JPY) giá thấp nhất cũng tại Nhà băng Eximbank ở mức 178,15 VND/JPY.
Tỷ giá USD giao dịch sắm vào và bán ra: 22.780 – 23.090 VND/USD.
Tỷ giá đô la Mỹ Singapore (SGD) giao dịch sắm vào và bán ra: 16.075,05 – 16.761,16 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Mỹ Canada (CAD) giao dịch sắm vào và bán ra: 17.182,87 – 17.916,25 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) giao dịch sắm vào và bán ra: 586,41 – 676,63 VND/THB.
Tỷ giá euro quốc tế
Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h00 giao dịch ở mức 1,0576 USD/EUR, tăng 0,2% với giá đóng cửa ngày hôm qua (9/5).

Diễn biến tỷ giá EUR/USD trong ngày hôm nay (Nguồn: Investing).

Tỷ giá euro hôm nay 9/5: Đa số nhà băng và thị trường chợ đen giảm trong phiên cuối tuần

07-05-2022

Tỷ giá euro hôm nay 7/5: Đa số nhà băng tăng trong phiên cuối tuần

06-05-2022

Tỷ giá euro hôm nay 6/5: Các nhà băng và thị trường chợ đen bất thần quay đầu giảm nhất tề

Quỳnh Hương

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/ty-gia-euro-hom-nay-105-dong-loat-tang-tai-cac-ngan-hang-va-thi-truong-cho-den-422022510105312801.htm

Bạn thấy bài viết Tỷ giá euro hôm nay 10/5: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng và thị trường chợ đen có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Tỷ giá euro hôm nay 10/5: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng và thị trường chợ đen bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội
Chuyên mục: Kiến thức chung

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Đồng #loạt #tăng #tại #các #ngân #hàng #và #thị #trường #chợ #đen

Xem thêm bài viết hay:  Top 20 những con số lâu ra miền nam mới nhất hiện nay

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button