Kiến thức chung

Tỷ giá euro hôm nay 27/4: Tiếp tục giảm mạnh tại các ngân hàng

Bạn đang xem: Tỷ giá euro hôm nay 27/4: Tiếp tục giảm mạnh tại các ngân hàng tại ĐH KD & CN Hà Nội

Tỷ giá euro hôm nay 27/4: Tiếp tục giảm mạnh tại các nhà băng

Ghi nhận sáng nay (27/4), tỷ giá euro tại các nhà băng nhất loạt giảm so với chốt phiên giao dịch cuối ngày hôm qua. Trên thị trường chợ đen, giá euro cũng giảm các giao dịch sắm – bán ở mức 24.900 – 25.100 VND / EUR.

27 tháng 4 năm 2022
Giá bitcoin hôm nay 27/4: Khuyến mãi nghiêm trọng, quỹ đầu tư tiền kỹ thuật số tỷ USD được thành lập

27 tháng 4 năm 2022
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/4: Vietcombank tiếp tục giảm mạnh giá đô Úc và bảng Anh

27 tháng 4 năm 2022
Tỷ giá USD hôm nay 27/4: Ổn định ở mức cao nhất hai năm

Tỷ giá Euro trong nước

Tỷ giá euro sáng nay (27/4) tại các nhà băng nhất loạt giảm so với chốt phiên hôm qua. Khảo sát lúc 10h, Vietcombank đồng thời khuyến mãi sắm vào 200 đồng và mức giá ra còn 201 đồng. Tương tự tại Vietinbank, giá euro nhất loạt giảm 186 đồng cả chiều sắm vào và bán ra, giao dịch ở mức 24.060 – 25.195 đồng / EUR.

Trong lúc đó, tại BIDV, mức giảm chiều sắm vào là 212 đồng và chiều bán ra là 214 đồng so với mức ghi nhận cuối ngày hôm qua.

Ở khối nhà băng tư nhân, Techcombank cũng giảm 204 đồng cả chiều sắm và bán xuống giao dịch ở mức 23.844 – 25.154 VND / EUR. Nhà băng Eximbank hiện đang giao dịch euro ở mức giá 24.157 – 24.673 VND / EUR, tuần tự giảm 215 VND ở chiều sắm vào và 221 VND ở chiều bán ra.

Tại Sacombank, tỷ giá euro cũng giảm 197 đồng cả chiều sắm và bán xuống mức giá giao dịch 24.042 – 24.907 đồng / EUR.

Cùng với xu thế giảm của các nhà băng trong nước, HSBC cũng đang giảm 214 đồng chiều sắm vào và 221 đồng chiều bán ra. Sau lúc điều chỉnh, đồng euro giao dịch ở mức 23.957 – 24.823 VND / EUR.

Hiện tỷ giá sắm euro tại các nhà băng được khảo sát dao động từ 23.813 – 24.157 VND / EUR trong lúc tỷ mức giá ra dao động từ 24.673 – 25.195 VND / EUR.

Trong đó, Eximbank có giá sắm euro cao nhất và cũng tại Eximbank có mức giá euro thấp nhất trong số các nhà băng được khảo sát.

Trên thị trường chợ đen, khảo sát lúc 10h00, đồng euro cũng giảm 150 đồng chiều sắm vào và 20 đồng chiều bán ra, giao dịch ở mức 24.900 – 25.100 đồng / EUR.

* Xem xét: Tỷ giá sắm – bán bằng tiền mặt

Ngày

27 tháng 4 năm 2022

Thay đổi so với phiên trước

Nhà băng

Sắm

Bán

Sắm

Bán

Vietcombank

23.813

25.148

-200

-210

Nhà băng công thương nghiệp

24.060

25.195

-186

-186

BIDV

23,989

25.109

-212

-214

Techcombank

23.844

25.154

-204

-204

Eximbank

24.157

24.673

-215

-221

Sacombank

24.042

24.907

-197

-197

Nhà băng HSBC

23,957

24.823

-214

-221

Tỷ giá chợ đen (VND / EUR)

24,900

25.100

-150

-20

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay:

Giá sắm đồng Yên Nhật (JPY) cao nhất là 178 VND / JPY tại Eximbank. Bán yên Nhật (JPY) giá thấp nhất cũng tại Eximbank là 181,81 VND / JPY.

Tỷ giá USD giao dịch sắm – bán: 22.810 – 23.120 VND / USD.

Tỷ giá Euro (EUR) cho giao dịch sắm và bán: 23.813,41 – 25.147,76 VND / EUR

Tỷ giá USD Singapore (SGD) giao dịch sắm – bán: 16.250,26 – 16.943,80 VND / SGD.

Tỷ giá USD Canada (CAD) giao dịch sắm – bán: 17.480,67 – 18.226,72 VND / CAD.

Tỷ giá đồng baht Thái (THB) giao dịch sắm – bán: 592,14 – 683,24 VND / THB.

Tỷ giá Euro quốc tế

Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h được giao dịch ở mức 1,0736 USD / EUR, tăng 0,23% so với giá đóng cửa ngày hôm qua (25/4).

Diễn biến tỷ giá EUR / USD hôm nay (Nguồn: Đầu tư).

Quỳnh Hương

Ghi nhận sáng nay (27/4), tỷ giá euro tại các nhà băng nhất loạt giảm so với chốt phiên giao dịch cuối ngày hôm qua. Trên thị trường chợ đen, giá euro cũng giảm các giao dịch sắm – bán ở mức 24.900 – 25.100 VND / EUR.

27 tháng 4 năm 2022
Giá bitcoin hôm nay 27/4: Khuyến mãi nghiêm trọng, quỹ đầu tư tiền kỹ thuật số tỷ USD được thành lập

27 tháng 4 năm 2022
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/4: Vietcombank tiếp tục giảm mạnh giá đô Úc và bảng Anh

27 tháng 4 năm 2022
Tỷ giá USD hôm nay 27/4: Ổn định ở mức cao nhất hai năm

Tỷ giá Euro trong nước

Tỷ giá euro sáng nay (27/4) tại các nhà băng nhất loạt giảm so với chốt phiên hôm qua. Khảo sát lúc 10h, Vietcombank đồng thời khuyến mãi sắm vào 200 đồng và mức giá ra còn 201 đồng. Tương tự tại Vietinbank, giá euro nhất loạt giảm 186 đồng cả chiều sắm vào và bán ra, giao dịch ở mức 24.060 – 25.195 đồng / EUR.

Trong lúc đó, tại BIDV, mức giảm chiều sắm vào là 212 đồng và chiều bán ra là 214 đồng so với mức ghi nhận cuối ngày hôm qua.

Ở khối nhà băng tư nhân, Techcombank cũng giảm 204 đồng cả chiều sắm và bán xuống giao dịch ở mức 23.844 – 25.154 VND / EUR. Nhà băng Eximbank hiện đang giao dịch euro ở mức giá 24.157 – 24.673 VND / EUR, tuần tự giảm 215 VND ở chiều sắm vào và 221 VND ở chiều bán ra.

Tại Sacombank, tỷ giá euro cũng giảm 197 đồng cả chiều sắm và bán xuống mức giá giao dịch 24.042 – 24.907 đồng / EUR.

Cùng với xu thế giảm của các nhà băng trong nước, HSBC cũng đang giảm 214 đồng chiều sắm vào và 221 đồng chiều bán ra. Sau lúc điều chỉnh, đồng euro giao dịch ở mức 23.957 – 24.823 VND / EUR.

Hiện tỷ giá sắm euro tại các nhà băng được khảo sát dao động từ 23.813 – 24.157 VND / EUR trong lúc tỷ mức giá ra dao động từ 24.673 – 25.195 VND / EUR.

Trong đó, Eximbank có giá sắm euro cao nhất và cũng tại Eximbank có mức giá euro thấp nhất trong số các nhà băng được khảo sát.

Trên thị trường chợ đen, khảo sát lúc 10h00, đồng euro cũng giảm 150 đồng chiều sắm vào và 20 đồng chiều bán ra, giao dịch ở mức 24.900 – 25.100 đồng / EUR.

* Xem xét: Tỷ giá sắm – bán bằng tiền mặt

Ngày

27 tháng 4 năm 2022

Thay đổi so với phiên trước

Nhà băng

Sắm

Bán

Sắm

Bán

Vietcombank

23.813

25.148

-200

-210

Nhà băng công thương nghiệp

24.060

25.195

-186

-186

BIDV

23,989

25.109

-212

-214

Techcombank

23.844

25.154

-204

-204

Eximbank

24.157

24.673

-215

-221

Sacombank

24.042

24.907

-197

-197

Nhà băng HSBC

23,957

24.823

-214

-221

Tỷ giá chợ đen (VND / EUR)

24,900

25.100

-150

-20

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay:

Giá sắm đồng Yên Nhật (JPY) cao nhất là 178 VND / JPY tại Eximbank. Bán yên Nhật (JPY) giá thấp nhất cũng tại Eximbank là 181,81 VND / JPY.

Tỷ giá USD giao dịch sắm – bán: 22.810 – 23.120 VND / USD.

Tỷ giá Euro (EUR) cho giao dịch sắm và bán: 23.813,41 – 25.147,76 VND / EUR

Tỷ giá USD Singapore (SGD) giao dịch sắm – bán: 16.250,26 – 16.943,80 VND / SGD.

Tỷ giá USD Canada (CAD) giao dịch sắm – bán: 17.480,67 – 18.226,72 VND / CAD.

Tỷ giá đồng baht Thái (THB) giao dịch sắm – bán: 592,14 – 683,24 VND / THB.

Tỷ giá Euro quốc tế

Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h được giao dịch ở mức 1,0736 USD / EUR, tăng 0,23% so với giá đóng cửa ngày hôm qua (25/4).

Diễn biến tỷ giá EUR / USD hôm nay (Nguồn: Đầu tư).

Quỳnh Hương

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Tiếp #tục #giảm #mạnh #tại #các #ngân #hàng

[rule_3_plain]

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Tiếp #tục #giảm #mạnh #tại #các #ngân #hàng

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (27/4), tỷ giá euro tại các nhà băng nhất loạt giảm so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng giảm xuống giao dịch sắm – bán ở mức là 24.900 – 25.100 VND/EUR.

27-04-2022
Giá bitcoin hôm nay 27/4: Rớt giá trầm trọng, thêm quỹ đầu tư tiền kỹ thuật số tỷ USD thành lập

27-04-2022
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/4: Vietcombank tiếp tục giảm mạnh giá USD Úc và bảng Anh

27-04-2022
Tỷ giá USD hôm nay 27/4: Ổn định ở mức đỉnh hai năm

Tỷ giá euro trong nước
Tỷ giá euro  trong sáng ngày hôm nay (27/4) tại các nhà băng nhất loạt giảm so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Khảo sát lúc 10h00, Vietcombank đồng thời khuyến mãi sắm xuống 200 đồng và mức giá xuống 201 đồng. Tương tự tại Vietinbank, giá euro nhất loạt giảm 186 đồng cho cả chiều sắm và chiều bán xuống giao dịch với giá là 24.060 – 25.195 VND/EUR.
Trong lúc đó tại BIDV, mức giảm dành cho chiều sắm là 212 đồng còn tại chiều bán là 214 đồng so với mức ghi nhận cuối ngày hôm qua.
Bên khối nhà băng tư nhân, Techcombank cũng đồng thời giảm 204 đồng tại cả chiều sắm và chiều bán xuống giao dịch ở mức là 23.844 – 25.154 VND/EUR. Eximbank hiện giao dịch euro với giá là 24.157 – 24.673 VND/EUR, tương ứng cùng giảm 215 đồng tại chiều sắm và 221 đồng tại chiều bán.
Tại Sacombank, tỷ giá euro cũng giảm 197 đồng cho cả hai chiều sắm – bán xuống giao dịch với giá là 24.042 – 24.907 VND/EUR.
Cùng với xu thế giảm của các nhà băng trong nước, HSBC hiện cũng giảm 214 đồng cho chiều sắm và 221 đồng cho chiều bán. Sau điều chỉnh, đồng euro giao dịch ở mức là 23.957 – 24.823 VND/EUR.
Hiện nay, tỷ giá sắm euro tại các nhà băng được khảo sát dao động trong vòng từ 23.813 – 24.157 VND/EUR còn tỷ mức giá trong phạm vi từ 24.673 – 25.195 VND/EUR.
Trong đó, Eximbank có giá sắm euro cao nhất và cũng tại Eximbank có mức giá thấp nhất trong các nhà băng được khảo sát.
Trên thị trường chợ đen, khảo sát lúc 10h00, đồng euro cũng cùng giảm 150 đồng cho chiều sắm và 20 đồng cho chiều bán xuống giao dịch với giá là 24.900 – 25.100 VND/EUR.

*Ghi chú: Tỷ giá sắm – bán tiền mặt

Ngày

Ngày 27/4/2022

Thay đổi so với phiên hôm trước

Nhà băng

Sắm

Bán

Sắm

Bán

Vietcombank

23.813

25.148

-200

-210

Vietinbank

24.060

25.195

-186

-186

BIDV

23.989

25.109

-212

-214

Techcombank

23.844

25.154

-204

-204

Eximbank

24.157

24.673

-215

-221

Sacombank

24.042

24.907

-197

-197

HSBC

23.957

24.823

-214

-221

Tỷ giá chợ đen (VND/EUR)

24.900

25.100

-150

-20

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay:
Giá yen Nhật (JPY) sắm cao nhất là 178 VND/JPY tại Nhà băng Eximbank. Bán yen Nhật (JPY) giá thấp nhất cũng tại Nhà băng Eximbank ở mức 181,81 VND/JPY.
Tỷ giá USD giao dịch sắm vào và bán ra: 22.810 – 23.120 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) giao dịch sắm vào và bán ra: 23.813,41 – 25.147,76 VND/EUR
Tỷ giá USD Singapore (SGD) giao dịch sắm vào và bán ra: 16.250,26 – 16.943,80 VND/SGD.
Tỷ giá USD Canada (CAD) giao dịch sắm vào và bán ra: 17.480,67 – 18.226,72 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) giao dịch sắm vào và bán ra: 592,14 – 683,24 VND/THB.
Tỷ giá euro quốc tế
Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h00 giao dịch ở mức 1,0736 USD/EUR, tăng 0,23% so với giá đóng cửa ngày hôm qua (25/4).

   Diễn biến tỷ giá EUR/USD trong ngày hôm nay (Nguồn: Investing).

Tỷ giá euro hôm nay 26/4: Các nhà băng và thị trường chợ đen giảm nhất loạt

25-04-2022

Tỷ giá euro hôm nay 25/4: Đa số nhà băng giảm trong phiên đầu tuần

23-04-2022

Tỷ giá euro hôm nay 23/4: Đa số nhà băng giảm trong phiên cuối tuần

Quỳnh Hương

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/ty-gia-euro-hom-nay-274-tiep-tuc-giam-manh-tai-cac-ngan-hang-422022427111652975.htm

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Tiếp #tục #giảm #mạnh #tại #các #ngân #hàng

[rule_2_plain]

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Tiếp #tục #giảm #mạnh #tại #các #ngân #hàng

[rule_2_plain]

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Tiếp #tục #giảm #mạnh #tại #các #ngân #hàng

[rule_3_plain]

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Tiếp #tục #giảm #mạnh #tại #các #ngân #hàng

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (27/4), tỷ giá euro tại các nhà băng nhất loạt giảm so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng giảm xuống giao dịch sắm – bán ở mức là 24.900 – 25.100 VND/EUR.

27-04-2022
Giá bitcoin hôm nay 27/4: Rớt giá trầm trọng, thêm quỹ đầu tư tiền kỹ thuật số tỷ USD thành lập

27-04-2022
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/4: Vietcombank tiếp tục giảm mạnh giá USD Úc và bảng Anh

27-04-2022
Tỷ giá USD hôm nay 27/4: Ổn định ở mức đỉnh hai năm

Tỷ giá euro trong nước
Tỷ giá euro  trong sáng ngày hôm nay (27/4) tại các nhà băng nhất loạt giảm so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Khảo sát lúc 10h00, Vietcombank đồng thời khuyến mãi sắm xuống 200 đồng và mức giá xuống 201 đồng. Tương tự tại Vietinbank, giá euro nhất loạt giảm 186 đồng cho cả chiều sắm và chiều bán xuống giao dịch với giá là 24.060 – 25.195 VND/EUR.
Trong lúc đó tại BIDV, mức giảm dành cho chiều sắm là 212 đồng còn tại chiều bán là 214 đồng so với mức ghi nhận cuối ngày hôm qua.
Bên khối nhà băng tư nhân, Techcombank cũng đồng thời giảm 204 đồng tại cả chiều sắm và chiều bán xuống giao dịch ở mức là 23.844 – 25.154 VND/EUR. Eximbank hiện giao dịch euro với giá là 24.157 – 24.673 VND/EUR, tương ứng cùng giảm 215 đồng tại chiều sắm và 221 đồng tại chiều bán.
Tại Sacombank, tỷ giá euro cũng giảm 197 đồng cho cả hai chiều sắm – bán xuống giao dịch với giá là 24.042 – 24.907 VND/EUR.
Cùng với xu thế giảm của các nhà băng trong nước, HSBC hiện cũng giảm 214 đồng cho chiều sắm và 221 đồng cho chiều bán. Sau điều chỉnh, đồng euro giao dịch ở mức là 23.957 – 24.823 VND/EUR.
Hiện nay, tỷ giá sắm euro tại các nhà băng được khảo sát dao động trong vòng từ 23.813 – 24.157 VND/EUR còn tỷ mức giá trong phạm vi từ 24.673 – 25.195 VND/EUR.
Trong đó, Eximbank có giá sắm euro cao nhất và cũng tại Eximbank có mức giá thấp nhất trong các nhà băng được khảo sát.
Trên thị trường chợ đen, khảo sát lúc 10h00, đồng euro cũng cùng giảm 150 đồng cho chiều sắm và 20 đồng cho chiều bán xuống giao dịch với giá là 24.900 – 25.100 VND/EUR.

*Ghi chú: Tỷ giá sắm – bán tiền mặt

Ngày

Ngày 27/4/2022

Thay đổi so với phiên hôm trước

Nhà băng

Sắm

Bán

Sắm

Bán

Vietcombank

23.813

25.148

-200

-210

Vietinbank

24.060

25.195

-186

-186

BIDV

23.989

25.109

-212

-214

Techcombank

23.844

25.154

-204

-204

Eximbank

24.157

24.673

-215

-221

Sacombank

24.042

24.907

-197

-197

HSBC

23.957

24.823

-214

-221

Tỷ giá chợ đen (VND/EUR)

24.900

25.100

-150

-20

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay:
Giá yen Nhật (JPY) sắm cao nhất là 178 VND/JPY tại Nhà băng Eximbank. Bán yen Nhật (JPY) giá thấp nhất cũng tại Nhà băng Eximbank ở mức 181,81 VND/JPY.
Tỷ giá USD giao dịch sắm vào và bán ra: 22.810 – 23.120 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) giao dịch sắm vào và bán ra: 23.813,41 – 25.147,76 VND/EUR
Tỷ giá USD Singapore (SGD) giao dịch sắm vào và bán ra: 16.250,26 – 16.943,80 VND/SGD.
Tỷ giá USD Canada (CAD) giao dịch sắm vào và bán ra: 17.480,67 – 18.226,72 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) giao dịch sắm vào và bán ra: 592,14 – 683,24 VND/THB.
Tỷ giá euro quốc tế
Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h00 giao dịch ở mức 1,0736 USD/EUR, tăng 0,23% so với giá đóng cửa ngày hôm qua (25/4).

   Diễn biến tỷ giá EUR/USD trong ngày hôm nay (Nguồn: Investing).

Tỷ giá euro hôm nay 26/4: Các nhà băng và thị trường chợ đen giảm nhất loạt

25-04-2022

Tỷ giá euro hôm nay 25/4: Đa số nhà băng giảm trong phiên đầu tuần

23-04-2022

Tỷ giá euro hôm nay 23/4: Đa số nhà băng giảm trong phiên cuối tuần

Quỳnh Hương

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/ty-gia-euro-hom-nay-274-tiep-tuc-giam-manh-tai-cac-ngan-hang-422022427111652975.htm

Thông tin cần xem thêm: Tỷ giá euro hôm nay 27/4: Tiếp tục giảm mạnh tại các ngân hàng

Hình Ảnh về Tỷ giá euro hôm nay 27/4: Tiếp tục giảm mạnh tại các ngân hàng

Video về Tỷ giá euro hôm nay 27/4: Tiếp tục giảm mạnh tại các ngân hàng

Wiki về Tỷ giá euro hôm nay 27/4: Tiếp tục giảm mạnh tại các ngân hàng

Tỷ giá euro hôm nay 27/4: Tiếp tục giảm mạnh tại các ngân hàng

Tỷ giá euro hôm nay 27/4: Tiếp tục giảm mạnh tại các ngân hàng -

Tỷ giá euro hôm nay 27/4: Tiếp tục giảm mạnh tại các nhà băng

Ghi nhận sáng nay (27/4), tỷ giá euro tại các nhà băng nhất loạt giảm so với chốt phiên giao dịch cuối ngày hôm qua. Trên thị trường chợ đen, giá euro cũng giảm các giao dịch sắm - bán ở mức 24.900 - 25.100 VND / EUR.

27 tháng 4 năm 2022
Giá bitcoin hôm nay 27/4: Khuyến mãi nghiêm trọng, quỹ đầu tư tiền kỹ thuật số tỷ USD được thành lập

27 tháng 4 năm 2022
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/4: Vietcombank tiếp tục giảm mạnh giá đô Úc và bảng Anh

27 tháng 4 năm 2022
Tỷ giá USD hôm nay 27/4: Ổn định ở mức cao nhất hai năm

Tỷ giá Euro trong nước

Tỷ giá euro sáng nay (27/4) tại các nhà băng nhất loạt giảm so với chốt phiên hôm qua. Khảo sát lúc 10h, Vietcombank đồng thời khuyến mãi sắm vào 200 đồng và mức giá ra còn 201 đồng. Tương tự tại Vietinbank, giá euro nhất loạt giảm 186 đồng cả chiều sắm vào và bán ra, giao dịch ở mức 24.060 - 25.195 đồng / EUR.

Trong lúc đó, tại BIDV, mức giảm chiều sắm vào là 212 đồng và chiều bán ra là 214 đồng so với mức ghi nhận cuối ngày hôm qua.

Ở khối nhà băng tư nhân, Techcombank cũng giảm 204 đồng cả chiều sắm và bán xuống giao dịch ở mức 23.844 - 25.154 VND / EUR. Nhà băng Eximbank hiện đang giao dịch euro ở mức giá 24.157 - 24.673 VND / EUR, tuần tự giảm 215 VND ở chiều sắm vào và 221 VND ở chiều bán ra.

Tại Sacombank, tỷ giá euro cũng giảm 197 đồng cả chiều sắm và bán xuống mức giá giao dịch 24.042 - 24.907 đồng / EUR.

Cùng với xu thế giảm của các nhà băng trong nước, HSBC cũng đang giảm 214 đồng chiều sắm vào và 221 đồng chiều bán ra. Sau lúc điều chỉnh, đồng euro giao dịch ở mức 23.957 - 24.823 VND / EUR.

Hiện tỷ giá sắm euro tại các nhà băng được khảo sát dao động từ 23.813 - 24.157 VND / EUR trong lúc tỷ mức giá ra dao động từ 24.673 - 25.195 VND / EUR.

Trong đó, Eximbank có giá sắm euro cao nhất và cũng tại Eximbank có mức giá euro thấp nhất trong số các nhà băng được khảo sát.

Trên thị trường chợ đen, khảo sát lúc 10h00, đồng euro cũng giảm 150 đồng chiều sắm vào và 20 đồng chiều bán ra, giao dịch ở mức 24.900 - 25.100 đồng / EUR.

* Xem xét: Tỷ giá sắm - bán bằng tiền mặt

Ngày

27 tháng 4 năm 2022

Thay đổi so với phiên trước

Nhà băng

Sắm

Bán

Sắm

Bán

Vietcombank

23.813

25.148

-200

-210

Nhà băng công thương nghiệp

24.060

25.195

-186

-186

BIDV

23,989

25.109

-212

-214

Techcombank

23.844

25.154

-204

-204

Eximbank

24.157

24.673

-215

-221

Sacombank

24.042

24.907

-197

-197

Nhà băng HSBC

23,957

24.823

-214

-221

Tỷ giá chợ đen (VND / EUR)

24,900

25.100

-150

-20

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay:

Giá sắm đồng Yên Nhật (JPY) cao nhất là 178 VND / JPY tại Eximbank. Bán yên Nhật (JPY) giá thấp nhất cũng tại Eximbank là 181,81 VND / JPY.

Tỷ giá USD giao dịch sắm - bán: 22.810 - 23.120 VND / USD.

Tỷ giá Euro (EUR) cho giao dịch sắm và bán: 23.813,41 - 25.147,76 VND / EUR

Tỷ giá USD Singapore (SGD) giao dịch sắm - bán: 16.250,26 - 16.943,80 VND / SGD.

Tỷ giá USD Canada (CAD) giao dịch sắm - bán: 17.480,67 - 18.226,72 VND / CAD.

Tỷ giá đồng baht Thái (THB) giao dịch sắm - bán: 592,14 - 683,24 VND / THB.

Tỷ giá Euro quốc tế

Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h được giao dịch ở mức 1,0736 USD / EUR, tăng 0,23% so với giá đóng cửa ngày hôm qua (25/4).

Diễn biến tỷ giá EUR / USD hôm nay (Nguồn: Đầu tư).

Quỳnh Hương

Ghi nhận sáng nay (27/4), tỷ giá euro tại các nhà băng nhất loạt giảm so với chốt phiên giao dịch cuối ngày hôm qua. Trên thị trường chợ đen, giá euro cũng giảm các giao dịch sắm – bán ở mức 24.900 – 25.100 VND / EUR.

27 tháng 4 năm 2022
Giá bitcoin hôm nay 27/4: Khuyến mãi nghiêm trọng, quỹ đầu tư tiền kỹ thuật số tỷ USD được thành lập

27 tháng 4 năm 2022
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/4: Vietcombank tiếp tục giảm mạnh giá đô Úc và bảng Anh

27 tháng 4 năm 2022
Tỷ giá USD hôm nay 27/4: Ổn định ở mức cao nhất hai năm

Tỷ giá Euro trong nước

Tỷ giá euro sáng nay (27/4) tại các nhà băng nhất loạt giảm so với chốt phiên hôm qua. Khảo sát lúc 10h, Vietcombank đồng thời khuyến mãi sắm vào 200 đồng và mức giá ra còn 201 đồng. Tương tự tại Vietinbank, giá euro nhất loạt giảm 186 đồng cả chiều sắm vào và bán ra, giao dịch ở mức 24.060 – 25.195 đồng / EUR.

Trong lúc đó, tại BIDV, mức giảm chiều sắm vào là 212 đồng và chiều bán ra là 214 đồng so với mức ghi nhận cuối ngày hôm qua.

Ở khối nhà băng tư nhân, Techcombank cũng giảm 204 đồng cả chiều sắm và bán xuống giao dịch ở mức 23.844 – 25.154 VND / EUR. Nhà băng Eximbank hiện đang giao dịch euro ở mức giá 24.157 – 24.673 VND / EUR, tuần tự giảm 215 VND ở chiều sắm vào và 221 VND ở chiều bán ra.

Tại Sacombank, tỷ giá euro cũng giảm 197 đồng cả chiều sắm và bán xuống mức giá giao dịch 24.042 – 24.907 đồng / EUR.

Cùng với xu thế giảm của các nhà băng trong nước, HSBC cũng đang giảm 214 đồng chiều sắm vào và 221 đồng chiều bán ra. Sau lúc điều chỉnh, đồng euro giao dịch ở mức 23.957 – 24.823 VND / EUR.

Hiện tỷ giá sắm euro tại các nhà băng được khảo sát dao động từ 23.813 – 24.157 VND / EUR trong lúc tỷ mức giá ra dao động từ 24.673 – 25.195 VND / EUR.

Trong đó, Eximbank có giá sắm euro cao nhất và cũng tại Eximbank có mức giá euro thấp nhất trong số các nhà băng được khảo sát.

Trên thị trường chợ đen, khảo sát lúc 10h00, đồng euro cũng giảm 150 đồng chiều sắm vào và 20 đồng chiều bán ra, giao dịch ở mức 24.900 – 25.100 đồng / EUR.

* Xem xét: Tỷ giá sắm – bán bằng tiền mặt

Ngày

27 tháng 4 năm 2022

Thay đổi so với phiên trước

Nhà băng

Sắm

Bán

Sắm

Bán

Vietcombank

23.813

25.148

-200

-210

Nhà băng công thương nghiệp

24.060

25.195

-186

-186

BIDV

23,989

25.109

-212

-214

Techcombank

23.844

25.154

-204

-204

Eximbank

24.157

24.673

-215

-221

Sacombank

24.042

24.907

-197

-197

Nhà băng HSBC

23,957

24.823

-214

-221

Tỷ giá chợ đen (VND / EUR)

24,900

25.100

-150

-20

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay:

Giá sắm đồng Yên Nhật (JPY) cao nhất là 178 VND / JPY tại Eximbank. Bán yên Nhật (JPY) giá thấp nhất cũng tại Eximbank là 181,81 VND / JPY.

Tỷ giá USD giao dịch sắm – bán: 22.810 – 23.120 VND / USD.

Tỷ giá Euro (EUR) cho giao dịch sắm và bán: 23.813,41 – 25.147,76 VND / EUR

Tỷ giá USD Singapore (SGD) giao dịch sắm – bán: 16.250,26 – 16.943,80 VND / SGD.

Tỷ giá USD Canada (CAD) giao dịch sắm – bán: 17.480,67 – 18.226,72 VND / CAD.

Tỷ giá đồng baht Thái (THB) giao dịch sắm – bán: 592,14 – 683,24 VND / THB.

Tỷ giá Euro quốc tế

Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h được giao dịch ở mức 1,0736 USD / EUR, tăng 0,23% so với giá đóng cửa ngày hôm qua (25/4).

Diễn biến tỷ giá EUR / USD hôm nay (Nguồn: Đầu tư).

Quỳnh Hương

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Tiếp #tục #giảm #mạnh #tại #các #ngân #hàng

[rule_3_plain]

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Tiếp #tục #giảm #mạnh #tại #các #ngân #hàng

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (27/4), tỷ giá euro tại các nhà băng nhất loạt giảm so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng giảm xuống giao dịch sắm – bán ở mức là 24.900 – 25.100 VND/EUR.

27-04-2022
Giá bitcoin hôm nay 27/4: Rớt giá trầm trọng, thêm quỹ đầu tư tiền kỹ thuật số tỷ USD thành lập

27-04-2022
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/4: Vietcombank tiếp tục giảm mạnh giá USD Úc và bảng Anh

27-04-2022
Tỷ giá USD hôm nay 27/4: Ổn định ở mức đỉnh hai năm

Tỷ giá euro trong nước
Tỷ giá euro  trong sáng ngày hôm nay (27/4) tại các nhà băng nhất loạt giảm so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Khảo sát lúc 10h00, Vietcombank đồng thời khuyến mãi sắm xuống 200 đồng và mức giá xuống 201 đồng. Tương tự tại Vietinbank, giá euro nhất loạt giảm 186 đồng cho cả chiều sắm và chiều bán xuống giao dịch với giá là 24.060 – 25.195 VND/EUR.
Trong lúc đó tại BIDV, mức giảm dành cho chiều sắm là 212 đồng còn tại chiều bán là 214 đồng so với mức ghi nhận cuối ngày hôm qua.
Bên khối nhà băng tư nhân, Techcombank cũng đồng thời giảm 204 đồng tại cả chiều sắm và chiều bán xuống giao dịch ở mức là 23.844 – 25.154 VND/EUR. Eximbank hiện giao dịch euro với giá là 24.157 – 24.673 VND/EUR, tương ứng cùng giảm 215 đồng tại chiều sắm và 221 đồng tại chiều bán.
Tại Sacombank, tỷ giá euro cũng giảm 197 đồng cho cả hai chiều sắm – bán xuống giao dịch với giá là 24.042 – 24.907 VND/EUR.
Cùng với xu thế giảm của các nhà băng trong nước, HSBC hiện cũng giảm 214 đồng cho chiều sắm và 221 đồng cho chiều bán. Sau điều chỉnh, đồng euro giao dịch ở mức là 23.957 – 24.823 VND/EUR.
Hiện nay, tỷ giá sắm euro tại các nhà băng được khảo sát dao động trong vòng từ 23.813 – 24.157 VND/EUR còn tỷ mức giá trong phạm vi từ 24.673 – 25.195 VND/EUR.
Trong đó, Eximbank có giá sắm euro cao nhất và cũng tại Eximbank có mức giá thấp nhất trong các nhà băng được khảo sát.
Trên thị trường chợ đen, khảo sát lúc 10h00, đồng euro cũng cùng giảm 150 đồng cho chiều sắm và 20 đồng cho chiều bán xuống giao dịch với giá là 24.900 – 25.100 VND/EUR.

*Ghi chú: Tỷ giá sắm – bán tiền mặt

Ngày

Ngày 27/4/2022

Thay đổi so với phiên hôm trước

Nhà băng

Sắm

Bán

Sắm

Bán

Vietcombank

23.813

25.148

-200

-210

Vietinbank

24.060

25.195

-186

-186

BIDV

23.989

25.109

-212

-214

Techcombank

23.844

25.154

-204

-204

Eximbank

24.157

24.673

-215

-221

Sacombank

24.042

24.907

-197

-197

HSBC

23.957

24.823

-214

-221

Tỷ giá chợ đen (VND/EUR)

24.900

25.100

-150

-20

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay:
Giá yen Nhật (JPY) sắm cao nhất là 178 VND/JPY tại Nhà băng Eximbank. Bán yen Nhật (JPY) giá thấp nhất cũng tại Nhà băng Eximbank ở mức 181,81 VND/JPY.
Tỷ giá USD giao dịch sắm vào và bán ra: 22.810 – 23.120 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) giao dịch sắm vào và bán ra: 23.813,41 – 25.147,76 VND/EUR
Tỷ giá USD Singapore (SGD) giao dịch sắm vào và bán ra: 16.250,26 – 16.943,80 VND/SGD.
Tỷ giá USD Canada (CAD) giao dịch sắm vào và bán ra: 17.480,67 – 18.226,72 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) giao dịch sắm vào và bán ra: 592,14 – 683,24 VND/THB.
Tỷ giá euro quốc tế
Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h00 giao dịch ở mức 1,0736 USD/EUR, tăng 0,23% so với giá đóng cửa ngày hôm qua (25/4).

   Diễn biến tỷ giá EUR/USD trong ngày hôm nay (Nguồn: Investing).

Tỷ giá euro hôm nay 26/4: Các nhà băng và thị trường chợ đen giảm nhất loạt

25-04-2022

Tỷ giá euro hôm nay 25/4: Đa số nhà băng giảm trong phiên đầu tuần

23-04-2022

Tỷ giá euro hôm nay 23/4: Đa số nhà băng giảm trong phiên cuối tuần

Quỳnh Hương

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/ty-gia-euro-hom-nay-274-tiep-tuc-giam-manh-tai-cac-ngan-hang-422022427111652975.htm

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Tiếp #tục #giảm #mạnh #tại #các #ngân #hàng

[rule_2_plain]

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Tiếp #tục #giảm #mạnh #tại #các #ngân #hàng

[rule_2_plain]

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Tiếp #tục #giảm #mạnh #tại #các #ngân #hàng

[rule_3_plain]

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Tiếp #tục #giảm #mạnh #tại #các #ngân #hàng

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (27/4), tỷ giá euro tại các nhà băng nhất loạt giảm so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng giảm xuống giao dịch sắm – bán ở mức là 24.900 – 25.100 VND/EUR.

27-04-2022
Giá bitcoin hôm nay 27/4: Rớt giá trầm trọng, thêm quỹ đầu tư tiền kỹ thuật số tỷ USD thành lập

27-04-2022
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/4: Vietcombank tiếp tục giảm mạnh giá USD Úc và bảng Anh

27-04-2022
Tỷ giá USD hôm nay 27/4: Ổn định ở mức đỉnh hai năm

Tỷ giá euro trong nước
Tỷ giá euro  trong sáng ngày hôm nay (27/4) tại các nhà băng nhất loạt giảm so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Khảo sát lúc 10h00, Vietcombank đồng thời khuyến mãi sắm xuống 200 đồng và mức giá xuống 201 đồng. Tương tự tại Vietinbank, giá euro nhất loạt giảm 186 đồng cho cả chiều sắm và chiều bán xuống giao dịch với giá là 24.060 – 25.195 VND/EUR.
Trong lúc đó tại BIDV, mức giảm dành cho chiều sắm là 212 đồng còn tại chiều bán là 214 đồng so với mức ghi nhận cuối ngày hôm qua.
Bên khối nhà băng tư nhân, Techcombank cũng đồng thời giảm 204 đồng tại cả chiều sắm và chiều bán xuống giao dịch ở mức là 23.844 – 25.154 VND/EUR. Eximbank hiện giao dịch euro với giá là 24.157 – 24.673 VND/EUR, tương ứng cùng giảm 215 đồng tại chiều sắm và 221 đồng tại chiều bán.
Tại Sacombank, tỷ giá euro cũng giảm 197 đồng cho cả hai chiều sắm – bán xuống giao dịch với giá là 24.042 – 24.907 VND/EUR.
Cùng với xu thế giảm của các nhà băng trong nước, HSBC hiện cũng giảm 214 đồng cho chiều sắm và 221 đồng cho chiều bán. Sau điều chỉnh, đồng euro giao dịch ở mức là 23.957 – 24.823 VND/EUR.
Hiện nay, tỷ giá sắm euro tại các nhà băng được khảo sát dao động trong vòng từ 23.813 – 24.157 VND/EUR còn tỷ mức giá trong phạm vi từ 24.673 – 25.195 VND/EUR.
Trong đó, Eximbank có giá sắm euro cao nhất và cũng tại Eximbank có mức giá thấp nhất trong các nhà băng được khảo sát.
Trên thị trường chợ đen, khảo sát lúc 10h00, đồng euro cũng cùng giảm 150 đồng cho chiều sắm và 20 đồng cho chiều bán xuống giao dịch với giá là 24.900 – 25.100 VND/EUR.

*Ghi chú: Tỷ giá sắm – bán tiền mặt

Ngày

Ngày 27/4/2022

Thay đổi so với phiên hôm trước

Nhà băng

Sắm

Bán

Sắm

Bán

Vietcombank

23.813

25.148

-200

-210

Vietinbank

24.060

25.195

-186

-186

BIDV

23.989

25.109

-212

-214

Techcombank

23.844

25.154

-204

-204

Eximbank

24.157

24.673

-215

-221

Sacombank

24.042

24.907

-197

-197

HSBC

23.957

24.823

-214

-221

Tỷ giá chợ đen (VND/EUR)

24.900

25.100

-150

-20

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay:
Giá yen Nhật (JPY) sắm cao nhất là 178 VND/JPY tại Nhà băng Eximbank. Bán yen Nhật (JPY) giá thấp nhất cũng tại Nhà băng Eximbank ở mức 181,81 VND/JPY.
Tỷ giá USD giao dịch sắm vào và bán ra: 22.810 – 23.120 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) giao dịch sắm vào và bán ra: 23.813,41 – 25.147,76 VND/EUR
Tỷ giá USD Singapore (SGD) giao dịch sắm vào và bán ra: 16.250,26 – 16.943,80 VND/SGD.
Tỷ giá USD Canada (CAD) giao dịch sắm vào và bán ra: 17.480,67 – 18.226,72 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) giao dịch sắm vào và bán ra: 592,14 – 683,24 VND/THB.
Tỷ giá euro quốc tế
Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h00 giao dịch ở mức 1,0736 USD/EUR, tăng 0,23% so với giá đóng cửa ngày hôm qua (25/4).

   Diễn biến tỷ giá EUR/USD trong ngày hôm nay (Nguồn: Investing).

Tỷ giá euro hôm nay 26/4: Các nhà băng và thị trường chợ đen giảm nhất loạt

25-04-2022

Tỷ giá euro hôm nay 25/4: Đa số nhà băng giảm trong phiên đầu tuần

23-04-2022

Tỷ giá euro hôm nay 23/4: Đa số nhà băng giảm trong phiên cuối tuần

Quỳnh Hương

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/ty-gia-euro-hom-nay-274-tiep-tuc-giam-manh-tai-cac-ngan-hang-422022427111652975.htm

[rule_{ruleNumber}]

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Tiếp #tục #giảm #mạnh #tại #các #ngân #hàng

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (27/4), tỷ giá euro tại các nhà băng nhất loạt giảm so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng giảm xuống giao dịch sắm – bán ở mức là 24.900 – 25.100 VND/EUR.

27-04-2022
Giá bitcoin hôm nay 27/4: Rớt giá trầm trọng, thêm quỹ đầu tư tiền kỹ thuật số tỷ USD thành lập

27-04-2022
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/4: Vietcombank tiếp tục giảm mạnh giá USD Úc và bảng Anh

27-04-2022
Tỷ giá USD hôm nay 27/4: Ổn định ở mức đỉnh hai năm

Tỷ giá euro trong nước
Tỷ giá euro  trong sáng ngày hôm nay (27/4) tại các nhà băng nhất loạt giảm so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Khảo sát lúc 10h00, Vietcombank đồng thời khuyến mãi sắm xuống 200 đồng và mức giá xuống 201 đồng. Tương tự tại Vietinbank, giá euro nhất loạt giảm 186 đồng cho cả chiều sắm và chiều bán xuống giao dịch với giá là 24.060 – 25.195 VND/EUR.
Trong lúc đó tại BIDV, mức giảm dành cho chiều sắm là 212 đồng còn tại chiều bán là 214 đồng so với mức ghi nhận cuối ngày hôm qua.
Bên khối nhà băng tư nhân, Techcombank cũng đồng thời giảm 204 đồng tại cả chiều sắm và chiều bán xuống giao dịch ở mức là 23.844 – 25.154 VND/EUR. Eximbank hiện giao dịch euro với giá là 24.157 – 24.673 VND/EUR, tương ứng cùng giảm 215 đồng tại chiều sắm và 221 đồng tại chiều bán.
Tại Sacombank, tỷ giá euro cũng giảm 197 đồng cho cả hai chiều sắm – bán xuống giao dịch với giá là 24.042 – 24.907 VND/EUR.
Cùng với xu thế giảm của các nhà băng trong nước, HSBC hiện cũng giảm 214 đồng cho chiều sắm và 221 đồng cho chiều bán. Sau điều chỉnh, đồng euro giao dịch ở mức là 23.957 – 24.823 VND/EUR.
Hiện nay, tỷ giá sắm euro tại các nhà băng được khảo sát dao động trong vòng từ 23.813 – 24.157 VND/EUR còn tỷ mức giá trong phạm vi từ 24.673 – 25.195 VND/EUR.
Trong đó, Eximbank có giá sắm euro cao nhất và cũng tại Eximbank có mức giá thấp nhất trong các nhà băng được khảo sát.
Trên thị trường chợ đen, khảo sát lúc 10h00, đồng euro cũng cùng giảm 150 đồng cho chiều sắm và 20 đồng cho chiều bán xuống giao dịch với giá là 24.900 – 25.100 VND/EUR.

*Ghi chú: Tỷ giá sắm – bán tiền mặt

Ngày

Ngày 27/4/2022

Thay đổi so với phiên hôm trước

Nhà băng

Sắm

Bán

Sắm

Bán

Vietcombank

23.813

25.148

-200

-210

Vietinbank

24.060

25.195

-186

-186

BIDV

23.989

25.109

-212

-214

Techcombank

23.844

25.154

-204

-204

Eximbank

24.157

24.673

-215

-221

Sacombank

24.042

24.907

-197

-197

HSBC

23.957

24.823

-214

-221

Tỷ giá chợ đen (VND/EUR)

24.900

25.100

-150

-20

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay:
Giá yen Nhật (JPY) sắm cao nhất là 178 VND/JPY tại Nhà băng Eximbank. Bán yen Nhật (JPY) giá thấp nhất cũng tại Nhà băng Eximbank ở mức 181,81 VND/JPY.
Tỷ giá USD giao dịch sắm vào và bán ra: 22.810 – 23.120 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) giao dịch sắm vào và bán ra: 23.813,41 – 25.147,76 VND/EUR
Tỷ giá USD Singapore (SGD) giao dịch sắm vào và bán ra: 16.250,26 – 16.943,80 VND/SGD.
Tỷ giá USD Canada (CAD) giao dịch sắm vào và bán ra: 17.480,67 – 18.226,72 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) giao dịch sắm vào và bán ra: 592,14 – 683,24 VND/THB.
Tỷ giá euro quốc tế
Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h00 giao dịch ở mức 1,0736 USD/EUR, tăng 0,23% so với giá đóng cửa ngày hôm qua (25/4).

   Diễn biến tỷ giá EUR/USD trong ngày hôm nay (Nguồn: Investing).

Tỷ giá euro hôm nay 26/4: Các nhà băng và thị trường chợ đen giảm nhất loạt

25-04-2022

Tỷ giá euro hôm nay 25/4: Đa số nhà băng giảm trong phiên đầu tuần

23-04-2022

Tỷ giá euro hôm nay 23/4: Đa số nhà băng giảm trong phiên cuối tuần

Quỳnh Hương

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/ty-gia-euro-hom-nay-274-tiep-tuc-giam-manh-tai-cac-ngan-hang-422022427111652975.htm

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Tiếp #tục #giảm #mạnh #tại #các #ngân #hàng

[rule_2_plain]

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Tiếp #tục #giảm #mạnh #tại #các #ngân #hàng

[rule_2_plain]

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Tiếp #tục #giảm #mạnh #tại #các #ngân #hàng

[rule_3_plain]

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Tiếp #tục #giảm #mạnh #tại #các #ngân #hàng

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (27/4), tỷ giá euro tại các nhà băng nhất loạt giảm so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng giảm xuống giao dịch sắm – bán ở mức là 24.900 – 25.100 VND/EUR.

27-04-2022
Giá bitcoin hôm nay 27/4: Rớt giá trầm trọng, thêm quỹ đầu tư tiền kỹ thuật số tỷ USD thành lập

27-04-2022
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/4: Vietcombank tiếp tục giảm mạnh giá USD Úc và bảng Anh

27-04-2022
Tỷ giá USD hôm nay 27/4: Ổn định ở mức đỉnh hai năm

Tỷ giá euro trong nước
Tỷ giá euro  trong sáng ngày hôm nay (27/4) tại các nhà băng nhất loạt giảm so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Khảo sát lúc 10h00, Vietcombank đồng thời khuyến mãi sắm xuống 200 đồng và mức giá xuống 201 đồng. Tương tự tại Vietinbank, giá euro nhất loạt giảm 186 đồng cho cả chiều sắm và chiều bán xuống giao dịch với giá là 24.060 – 25.195 VND/EUR.
Trong lúc đó tại BIDV, mức giảm dành cho chiều sắm là 212 đồng còn tại chiều bán là 214 đồng so với mức ghi nhận cuối ngày hôm qua.
Bên khối nhà băng tư nhân, Techcombank cũng đồng thời giảm 204 đồng tại cả chiều sắm và chiều bán xuống giao dịch ở mức là 23.844 – 25.154 VND/EUR. Eximbank hiện giao dịch euro với giá là 24.157 – 24.673 VND/EUR, tương ứng cùng giảm 215 đồng tại chiều sắm và 221 đồng tại chiều bán.
Tại Sacombank, tỷ giá euro cũng giảm 197 đồng cho cả hai chiều sắm – bán xuống giao dịch với giá là 24.042 – 24.907 VND/EUR.
Cùng với xu thế giảm của các nhà băng trong nước, HSBC hiện cũng giảm 214 đồng cho chiều sắm và 221 đồng cho chiều bán. Sau điều chỉnh, đồng euro giao dịch ở mức là 23.957 – 24.823 VND/EUR.
Hiện nay, tỷ giá sắm euro tại các nhà băng được khảo sát dao động trong vòng từ 23.813 – 24.157 VND/EUR còn tỷ mức giá trong phạm vi từ 24.673 – 25.195 VND/EUR.
Trong đó, Eximbank có giá sắm euro cao nhất và cũng tại Eximbank có mức giá thấp nhất trong các nhà băng được khảo sát.
Trên thị trường chợ đen, khảo sát lúc 10h00, đồng euro cũng cùng giảm 150 đồng cho chiều sắm và 20 đồng cho chiều bán xuống giao dịch với giá là 24.900 – 25.100 VND/EUR.

*Ghi chú: Tỷ giá sắm – bán tiền mặt

Ngày

Ngày 27/4/2022

Thay đổi so với phiên hôm trước

Nhà băng

Sắm

Bán

Sắm

Bán

Vietcombank

23.813

25.148

-200

-210

Vietinbank

24.060

25.195

-186

-186

BIDV

23.989

25.109

-212

-214

Techcombank

23.844

25.154

-204

-204

Eximbank

24.157

24.673

-215

-221

Sacombank

24.042

24.907

-197

-197

HSBC

23.957

24.823

-214

-221

Tỷ giá chợ đen (VND/EUR)

24.900

25.100

-150

-20

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay:
Giá yen Nhật (JPY) sắm cao nhất là 178 VND/JPY tại Nhà băng Eximbank. Bán yen Nhật (JPY) giá thấp nhất cũng tại Nhà băng Eximbank ở mức 181,81 VND/JPY.
Tỷ giá USD giao dịch sắm vào và bán ra: 22.810 – 23.120 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) giao dịch sắm vào và bán ra: 23.813,41 – 25.147,76 VND/EUR
Tỷ giá USD Singapore (SGD) giao dịch sắm vào và bán ra: 16.250,26 – 16.943,80 VND/SGD.
Tỷ giá USD Canada (CAD) giao dịch sắm vào và bán ra: 17.480,67 – 18.226,72 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) giao dịch sắm vào và bán ra: 592,14 – 683,24 VND/THB.
Tỷ giá euro quốc tế
Trên thị trường quốc tế, đồng euro ghi nhận lúc 10h00 giao dịch ở mức 1,0736 USD/EUR, tăng 0,23% so với giá đóng cửa ngày hôm qua (25/4).

   Diễn biến tỷ giá EUR/USD trong ngày hôm nay (Nguồn: Investing).

Tỷ giá euro hôm nay 26/4: Các nhà băng và thị trường chợ đen giảm nhất loạt

25-04-2022

Tỷ giá euro hôm nay 25/4: Đa số nhà băng giảm trong phiên đầu tuần

23-04-2022

Tỷ giá euro hôm nay 23/4: Đa số nhà băng giảm trong phiên cuối tuần

Quỳnh Hương

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Link bài gốc
https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/ty-gia-euro-hom-nay-274-tiep-tuc-giam-manh-tai-cac-ngan-hang-422022427111652975.htm

Bạn thấy bài viết Tỷ giá euro hôm nay 27/4: Tiếp tục giảm mạnh tại các ngân hàng có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Tỷ giá euro hôm nay 27/4: Tiếp tục giảm mạnh tại các ngân hàng bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội
Chuyên mục: Kiến thức chung

#Tỷ #giá #euro #hôm #nay #Tiếp #tục #giảm #mạnh #tại #các #ngân #hàng

Xem thêm bài viết hay:  Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Lý – THPT Chuyên KHTN lần 2

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button