Là gì?

Vai trò của các chủ thể tham gia thị trường là gì?

Bạn đang xem: Vai trò của các chủ thể tham gia thị trường là gì? tại ĐH KD & CN Hà Nội

Thị trường là gì?

Thị trường là nơi mà hàng hóa, dịch vụ hoặc tài sản được mua bán giữa người bán và người mua. Nó thường được định nghĩa theo loại hàng hóa hoặc dịch vụ được giao dịch, chẳng hạn như thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thị trường nông sản, và còn nhiều loại thị trường khác.

Trong thị trường, giá cả được xác định dựa trên sức cầu và cung cầu. Nếu có nhiều người muốn mua một mặt hàng nào đó hơn là số lượng hàng hóa được cung cấp, giá của hàng hóa đó sẽ tăng lên. Ngược lại, nếu có nhiều hàng hóa được cung cấp hơn là số lượng người muốn mua, giá của hàng hóa đó sẽ giảm xuống.

Thị trường có vai trò quan trọng trong nền kinh tế, vì nó cho phép người tiêu dùng mua các sản phẩm và dịch vụ mà họ muốn, đồng thời cung cấp cho những người bán hàng cơ hội để kiếm lợi nhuận.

Trong thị trường, sức cầu và sức cung là hai yếu tố quan trọng nhất để quyết định giá cả. Sức cầu là số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà người mua muốn mua trong một khoảng thời gian nhất định. Trong khi đó, sức cung là số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà người bán có sẵn để bán cho người mua.

Nếu sức cầu cao hơn sức cung, thị trường sẽ có xu hướng tăng giá. Ngược lại, nếu sức cung cao hơn sức cầu, thị trường sẽ có xu hướng giảm giá. Nếu sức cầu và sức cung đồng đều, giá sẽ được duy trì ở mức ổn định.

Thị trường có thể hoạt động theo nhiều cách khác nhau, nhưng chúng thường có một số đặc điểm chung. Thị trường cần phải có sự hiểu biết đầy đủ về giá cả, sản phẩm và dịch vụ được bán ra, cũng như về sự cạnh tranh và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá cả. Ngoài ra, thị trường cũng cần có các cơ chế quản lý và kiểm soát để đảm bảo tính minh bạch và độ tin cậy của quá trình mua bán.

Chủ thể tham gia thị trường là gì?

Các chủ thể tham gia thị trường là những đơn vị hoặc cá nhân tham gia giao dịch trên thị trường để mua hoặc bán sản phẩm, hàng hoá hoặc dịch vụ.

Mỗi chủ thể tham gia thị trường có những vai trò và mục đích khác nhau, nhưng tất cả đều tạo nên hoạt động của thị trường và ảnh hưởng đến giá cả và sự phát triển của kinh tế.

Các chủ thể tham gia thị trường gồm những ai?

Các chủ thể tham gia thị trường bao gồm:

– Người mua: là người hoặc tổ chức có nhu cầu mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ người bán.

– Người bán: là người hoặc tổ chức cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho người mua.

– Thị trường trung gian: là những tổ chức hoặc công ty cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc giao dịch giữa người mua và người bán. Ví dụ như các sàn giao dịch chứng khoán, các trang web thương mại điện tử, các trung tâm mua sắm, v.v.

– Các nhà sản xuất và nhà cung cấp: là các tổ chức hoặc cá nhân sản xuất và cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đến các người mua hoặc các nhà bán lẻ.

– Các nhà đầu tư: là các tổ chức hoặc cá nhân đầu tư vào các công ty hoặc sản phẩm nhằm đạt được lợi nhuận.

– Các tổ chức và chính phủ: là các tổ chức hoặc chính phủ có thể can thiệp vào thị trường để giám sát, điều tiết hoặc hỗ trợ thị trường.

Các chủ thể này cùng tương tác với nhau trên thị trường để mua bán, đầu tư hoặc sản xuất sản phẩm và dịch vụ, tạo nên hoạt động kinh tế tổng thể.

Ví dụ về các chủ thể tham gia thị trường

Dưới đây là một số ví dụ về các chủ thể tham gia thị trường:

– Người mua: Người tiêu dùng mua sắm tại cửa hàng, người mua hàng trên trang web thương mại điện tử, công ty mua các vật liệu cần thiết để sản xuất sản phẩm của mình.

– Người bán: Cửa hàng bán lẻ, công ty bán hàng qua mạng, nhà máy sản xuất sản phẩm, các nhà cung cấp dịch vụ.

– Thị trường trung gian: Sàn giao dịch chứng khoán, các trang web thương mại điện tử như Amazon và eBay, trung tâm thương mại.

– Các nhà sản xuất và nhà cung cấp: Samsung sản xuất các sản phẩm điện tử, Nestle cung cấp các sản phẩm thực phẩm và đồ uống, ExxonMobil sản xuất và cung cấp nhiên liệu.

– Các nhà đầu tư: Các quỹ đầu tư, các cá nhân đầu tư vào các công ty và sản phẩm.

– Các tổ chức và chính phủ: Cơ quan quản lý thị trường, Ngân hàng Trung ương, chính phủ cung cấp các chính sách hỗ trợ thị trường.

– Nhà xuất khẩu và nhập khẩu: Các công ty xuất khẩu sản phẩm sang thị trường quốc tế như Samsung, Toyota và các công ty nhập khẩu sản phẩm từ các quốc gia khác để bán lại cho thị trường nội địa.

– Các nhà tài trợ và nhà bảo lãnh: Là các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính cho các chủ thể tham gia thị trường, bao gồm các ngân hàng, công ty tài chính và các nhà bảo lãnh. Ví dụ: Citibank, HSBC, JPMorgan Chase.

– Các nhà phân phối: Là các tổ chức hoặc cá nhân trung gian giữa nhà sản xuất và người mua, cung cấp dịch vụ vận chuyển và lưu trữ sản phẩm. Ví dụ: FedEx, UPS.

– Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính: Là các tổ chức cung cấp các dịch vụ tài chính như bảo hiểm, quản lý tài sản và dịch vụ kiểm toán. Ví dụ: PwC, Deloitte.

Đây chỉ là một số ví dụ cơ bản về các chủ thể tham gia thị trường, và có thể thay đổi tùy thuộc vào từng loại thị trường cụ thể. Các chủ thể tham gia thị trường có vai trò quan trọng trong việc đưa sản phẩm và dịch vụ đến người tiêu dùng, đảm bảo hoạt động của thị trường và tạo nên sự phát triển của kinh tế.

Vai trò của các chủ thể tham gia thị trường

Vai trò của các chủ thể tham gia vào thị trường, mỗi chủ thể sẽ đóng một vai trò khác nhau như sau:

– Nhà đầu tư cá nhân: Những người này đóng vai trò là những người mua bán cổ phiếu và các chứng khoán khác để đầu tư tiền của họ và tìm kiếm lợi nhuận.

– Quỹ đầu tư: Các quỹ đầu tư đại diện cho những người đầu tư lớn và quản lý các khoản đầu tư cho các khách hàng hoặc chủ sở hữu quỹ.

– Ngân hàng và tổ chức tài chính: Những tổ chức này đóng vai trò mua bán cổ phiếu và các chứng khoán khác để tăng lợi nhuận hoặc giảm rủi ro.

– Các nhà sản xuất: Các công ty sản xuất có thể sử dụng thị trường tài chính để bảo vệ giá thành sản phẩm và quản lý tài chính.

– Các nhà giao dịch: Những người này đóng vai trò mua bán cổ phiếu và các chứng khoán khác để kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá.

– Chính phủ: Chính phủ có thể sử dụng thị trường tài chính để quản lý các nguồn tài chính của họ và kiểm soát lạm phát.

– Các tổ chức phi chính phủ: Các tổ chức này thường đầu tư vào thị trường tài chính với mục đích tài trợ các hoạt động phi lợi nhuận.

Vai trò của các chủ thể tham gia vào thị trường là tạo ra thanh khoản và giá cả trên thị trường. Họ cũng cung cấp thông tin cần thiết cho các nhà đầu tư để đưa ra quyết định đầu tư thông minh. Ngoài ra, các chủ thể còn có thể ảnh hưởng đến xu hướng giá cả trên thị trường thông qua hoạt động mua bán và các quyết định đầu tư của họ.

Ngoài ra, các chủ thể tham gia vào thị trường còn có vai trò quan trọng trong việc cung cấp vốn cho các doanh nghiệp. Thị trường tài chính cung cấp một cơ chế để các doanh nghiệp có thể huy động vốn từ các nhà đầu tư bằng cách phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu.

Các chủ thể tham gia vào thị trường cũng có vai trò trong việc định giá các công ty và các tài sản trên thị trường. Họ sử dụng các phương pháp định giá để đánh giá giá trị của các công ty và tài sản, giúp đưa ra quyết định đầu tư thông minh.

Các chủ thể tham gia vào thị trường còn có vai trò trong việc định hướng xu hướng và di chuyển của thị trường. Khi các nhà đầu tư hoặc các chủ thể khác thực hiện một số hoạt động mua bán hoặc quyết định đầu tư, điều này có thể ảnh hưởng đến giá cả trên thị trường và di chuyển xu hướng của thị trường.

Vì vậy, các chủ thể tham gia vào thị trường tài chính đóng một vai trò quan trọng trong việc hoạt động và phát triển của thị trường. Việc hiểu rõ và theo dõi các hoạt động của các chủ thể này là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư và các người tham gia thị trường tài chính.

Thị trường dịch vụ là gì?

Thị trường dịch vụ là một loại thị trường trong đó các chủ thể tham gia chủ yếu là các tổ chức hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ thay vì sản phẩm vật chất. Các dịch vụ có thể bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như giáo dục, y tế, tài chính, giải trí, du lịch, chăm sóc cá nhân, v.v.

Thị trường dịch vụ khác với thị trường hàng hóa, nơi các chủ thể tham gia thường tập trung vào mua bán các sản phẩm như hàng hóa và dịch vụ liên quan đến chúng. Thị trường dịch vụ tập trung vào các hoạt động dịch vụ, đòi hỏi các chủ thể tham gia phải cung cấp các dịch vụ chất lượng và chăm sóc khách hàng tốt để duy trì mối quan hệ dài hạn và phát triển.

Thị trường dịch vụ có nhiều đặc điểm khác biệt so với thị trường hàng hóa, chẳng hạn như tính phi vật chất, tính không tàng trữ, tính không dễ đo lường và tính độc quyền. Điều này có nghĩa là các dịch vụ thường khó có thể được lưu trữ hoặc đo lường, và các chủ thể tham gia thị trường dịch vụ có thể có độc quyền trong việc cung cấp các dịch vụ độc đáo.

Trong thị trường dịch vụ, các chủ thể tham gia cung cấp các dịch vụ chất lượng để thu hút và duy trì khách hàng. Từ đó, họ có thể đạt được lợi nhuận từ việc cung cấp các dịch vụ này. Thị trường dịch vụ là một phần quan trọng của nền kinh tế, đóng góp vào sự phát triển của đất nước và mang lại nhiều cơ hội việc làm cho người dân.

Trên đây là bài viết liên quan đến Vai trò của các chủ thể tham gia thị trường là gì? trong chuyên mục Là gì? được Luật Hoàng Phi cung cấp. Quý độc giả có thể tham khảo bài viết khác liên quan tại website luathoangphi.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Vai trò của các chủ thể tham gia thị trường là gì?

Video về Vai trò của các chủ thể tham gia thị trường là gì?

Wiki về Vai trò của các chủ thể tham gia thị trường là gì?

Vai trò của các chủ thể tham gia thị trường là gì?

Vai trò của các chủ thể tham gia thị trường là gì? -

Thị trường là gì?

Thị trường là nơi mà hàng hóa, dịch vụ hoặc tài sản được mua bán giữa người bán và người mua. Nó thường được định nghĩa theo loại hàng hóa hoặc dịch vụ được giao dịch, chẳng hạn như thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thị trường nông sản, và còn nhiều loại thị trường khác.

Trong thị trường, giá cả được xác định dựa trên sức cầu và cung cầu. Nếu có nhiều người muốn mua một mặt hàng nào đó hơn là số lượng hàng hóa được cung cấp, giá của hàng hóa đó sẽ tăng lên. Ngược lại, nếu có nhiều hàng hóa được cung cấp hơn là số lượng người muốn mua, giá của hàng hóa đó sẽ giảm xuống.

Thị trường có vai trò quan trọng trong nền kinh tế, vì nó cho phép người tiêu dùng mua các sản phẩm và dịch vụ mà họ muốn, đồng thời cung cấp cho những người bán hàng cơ hội để kiếm lợi nhuận.

Trong thị trường, sức cầu và sức cung là hai yếu tố quan trọng nhất để quyết định giá cả. Sức cầu là số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà người mua muốn mua trong một khoảng thời gian nhất định. Trong khi đó, sức cung là số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà người bán có sẵn để bán cho người mua.

Nếu sức cầu cao hơn sức cung, thị trường sẽ có xu hướng tăng giá. Ngược lại, nếu sức cung cao hơn sức cầu, thị trường sẽ có xu hướng giảm giá. Nếu sức cầu và sức cung đồng đều, giá sẽ được duy trì ở mức ổn định.

Thị trường có thể hoạt động theo nhiều cách khác nhau, nhưng chúng thường có một số đặc điểm chung. Thị trường cần phải có sự hiểu biết đầy đủ về giá cả, sản phẩm và dịch vụ được bán ra, cũng như về sự cạnh tranh và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá cả. Ngoài ra, thị trường cũng cần có các cơ chế quản lý và kiểm soát để đảm bảo tính minh bạch và độ tin cậy của quá trình mua bán.

Chủ thể tham gia thị trường là gì?

Các chủ thể tham gia thị trường là những đơn vị hoặc cá nhân tham gia giao dịch trên thị trường để mua hoặc bán sản phẩm, hàng hoá hoặc dịch vụ.

Mỗi chủ thể tham gia thị trường có những vai trò và mục đích khác nhau, nhưng tất cả đều tạo nên hoạt động của thị trường và ảnh hưởng đến giá cả và sự phát triển của kinh tế.

Các chủ thể tham gia thị trường gồm những ai?

Các chủ thể tham gia thị trường bao gồm:

– Người mua: là người hoặc tổ chức có nhu cầu mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ người bán.

– Người bán: là người hoặc tổ chức cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho người mua.

– Thị trường trung gian: là những tổ chức hoặc công ty cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc giao dịch giữa người mua và người bán. Ví dụ như các sàn giao dịch chứng khoán, các trang web thương mại điện tử, các trung tâm mua sắm, v.v.

– Các nhà sản xuất và nhà cung cấp: là các tổ chức hoặc cá nhân sản xuất và cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đến các người mua hoặc các nhà bán lẻ.

– Các nhà đầu tư: là các tổ chức hoặc cá nhân đầu tư vào các công ty hoặc sản phẩm nhằm đạt được lợi nhuận.

– Các tổ chức và chính phủ: là các tổ chức hoặc chính phủ có thể can thiệp vào thị trường để giám sát, điều tiết hoặc hỗ trợ thị trường.

Các chủ thể này cùng tương tác với nhau trên thị trường để mua bán, đầu tư hoặc sản xuất sản phẩm và dịch vụ, tạo nên hoạt động kinh tế tổng thể.

Ví dụ về các chủ thể tham gia thị trường

Dưới đây là một số ví dụ về các chủ thể tham gia thị trường:

– Người mua: Người tiêu dùng mua sắm tại cửa hàng, người mua hàng trên trang web thương mại điện tử, công ty mua các vật liệu cần thiết để sản xuất sản phẩm của mình.

– Người bán: Cửa hàng bán lẻ, công ty bán hàng qua mạng, nhà máy sản xuất sản phẩm, các nhà cung cấp dịch vụ.

– Thị trường trung gian: Sàn giao dịch chứng khoán, các trang web thương mại điện tử như Amazon và eBay, trung tâm thương mại.

– Các nhà sản xuất và nhà cung cấp: Samsung sản xuất các sản phẩm điện tử, Nestle cung cấp các sản phẩm thực phẩm và đồ uống, ExxonMobil sản xuất và cung cấp nhiên liệu.

– Các nhà đầu tư: Các quỹ đầu tư, các cá nhân đầu tư vào các công ty và sản phẩm.

– Các tổ chức và chính phủ: Cơ quan quản lý thị trường, Ngân hàng Trung ương, chính phủ cung cấp các chính sách hỗ trợ thị trường.

– Nhà xuất khẩu và nhập khẩu: Các công ty xuất khẩu sản phẩm sang thị trường quốc tế như Samsung, Toyota và các công ty nhập khẩu sản phẩm từ các quốc gia khác để bán lại cho thị trường nội địa.

– Các nhà tài trợ và nhà bảo lãnh: Là các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính cho các chủ thể tham gia thị trường, bao gồm các ngân hàng, công ty tài chính và các nhà bảo lãnh. Ví dụ: Citibank, HSBC, JPMorgan Chase.

– Các nhà phân phối: Là các tổ chức hoặc cá nhân trung gian giữa nhà sản xuất và người mua, cung cấp dịch vụ vận chuyển và lưu trữ sản phẩm. Ví dụ: FedEx, UPS.

– Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính: Là các tổ chức cung cấp các dịch vụ tài chính như bảo hiểm, quản lý tài sản và dịch vụ kiểm toán. Ví dụ: PwC, Deloitte.

Đây chỉ là một số ví dụ cơ bản về các chủ thể tham gia thị trường, và có thể thay đổi tùy thuộc vào từng loại thị trường cụ thể. Các chủ thể tham gia thị trường có vai trò quan trọng trong việc đưa sản phẩm và dịch vụ đến người tiêu dùng, đảm bảo hoạt động của thị trường và tạo nên sự phát triển của kinh tế.

Vai trò của các chủ thể tham gia thị trường

Vai trò của các chủ thể tham gia vào thị trường, mỗi chủ thể sẽ đóng một vai trò khác nhau như sau:

– Nhà đầu tư cá nhân: Những người này đóng vai trò là những người mua bán cổ phiếu và các chứng khoán khác để đầu tư tiền của họ và tìm kiếm lợi nhuận.

– Quỹ đầu tư: Các quỹ đầu tư đại diện cho những người đầu tư lớn và quản lý các khoản đầu tư cho các khách hàng hoặc chủ sở hữu quỹ.

– Ngân hàng và tổ chức tài chính: Những tổ chức này đóng vai trò mua bán cổ phiếu và các chứng khoán khác để tăng lợi nhuận hoặc giảm rủi ro.

– Các nhà sản xuất: Các công ty sản xuất có thể sử dụng thị trường tài chính để bảo vệ giá thành sản phẩm và quản lý tài chính.

– Các nhà giao dịch: Những người này đóng vai trò mua bán cổ phiếu và các chứng khoán khác để kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá.

– Chính phủ: Chính phủ có thể sử dụng thị trường tài chính để quản lý các nguồn tài chính của họ và kiểm soát lạm phát.

– Các tổ chức phi chính phủ: Các tổ chức này thường đầu tư vào thị trường tài chính với mục đích tài trợ các hoạt động phi lợi nhuận.

Vai trò của các chủ thể tham gia vào thị trường là tạo ra thanh khoản và giá cả trên thị trường. Họ cũng cung cấp thông tin cần thiết cho các nhà đầu tư để đưa ra quyết định đầu tư thông minh. Ngoài ra, các chủ thể còn có thể ảnh hưởng đến xu hướng giá cả trên thị trường thông qua hoạt động mua bán và các quyết định đầu tư của họ.

Ngoài ra, các chủ thể tham gia vào thị trường còn có vai trò quan trọng trong việc cung cấp vốn cho các doanh nghiệp. Thị trường tài chính cung cấp một cơ chế để các doanh nghiệp có thể huy động vốn từ các nhà đầu tư bằng cách phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu.

Các chủ thể tham gia vào thị trường cũng có vai trò trong việc định giá các công ty và các tài sản trên thị trường. Họ sử dụng các phương pháp định giá để đánh giá giá trị của các công ty và tài sản, giúp đưa ra quyết định đầu tư thông minh.

Các chủ thể tham gia vào thị trường còn có vai trò trong việc định hướng xu hướng và di chuyển của thị trường. Khi các nhà đầu tư hoặc các chủ thể khác thực hiện một số hoạt động mua bán hoặc quyết định đầu tư, điều này có thể ảnh hưởng đến giá cả trên thị trường và di chuyển xu hướng của thị trường.

Vì vậy, các chủ thể tham gia vào thị trường tài chính đóng một vai trò quan trọng trong việc hoạt động và phát triển của thị trường. Việc hiểu rõ và theo dõi các hoạt động của các chủ thể này là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư và các người tham gia thị trường tài chính.

Thị trường dịch vụ là gì?

Thị trường dịch vụ là một loại thị trường trong đó các chủ thể tham gia chủ yếu là các tổ chức hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ thay vì sản phẩm vật chất. Các dịch vụ có thể bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như giáo dục, y tế, tài chính, giải trí, du lịch, chăm sóc cá nhân, v.v.

Thị trường dịch vụ khác với thị trường hàng hóa, nơi các chủ thể tham gia thường tập trung vào mua bán các sản phẩm như hàng hóa và dịch vụ liên quan đến chúng. Thị trường dịch vụ tập trung vào các hoạt động dịch vụ, đòi hỏi các chủ thể tham gia phải cung cấp các dịch vụ chất lượng và chăm sóc khách hàng tốt để duy trì mối quan hệ dài hạn và phát triển.

Thị trường dịch vụ có nhiều đặc điểm khác biệt so với thị trường hàng hóa, chẳng hạn như tính phi vật chất, tính không tàng trữ, tính không dễ đo lường và tính độc quyền. Điều này có nghĩa là các dịch vụ thường khó có thể được lưu trữ hoặc đo lường, và các chủ thể tham gia thị trường dịch vụ có thể có độc quyền trong việc cung cấp các dịch vụ độc đáo.

Trong thị trường dịch vụ, các chủ thể tham gia cung cấp các dịch vụ chất lượng để thu hút và duy trì khách hàng. Từ đó, họ có thể đạt được lợi nhuận từ việc cung cấp các dịch vụ này. Thị trường dịch vụ là một phần quan trọng của nền kinh tế, đóng góp vào sự phát triển của đất nước và mang lại nhiều cơ hội việc làm cho người dân.

Trên đây là bài viết liên quan đến Vai trò của các chủ thể tham gia thị trường là gì? trong chuyên mục Là gì? được Luật Hoàng Phi cung cấp. Quý độc giả có thể tham khảo bài viết khác liên quan tại website luathoangphi.vn để có thêm thông tin chi tiết.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Vai trò của các chủ thể tham gia thị trường là gì? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Vai trò của các chủ thể tham gia thị trường là gì? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Vai #trò #của #các #chủ #thể #tham #gia #thị #trường #là #gì

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button