Giáo DụcLà gì?

Vật Lí 9 Bài 50: Kính lúp – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 50

Bạn đang xem: Vật Lí 9 Bài 50: Kính lúp – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 50 tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

vật lý 9 Bài 50: Kính Lúp Được các thầy cô trường ĐH KD & CN Hà Nội biên soạn, hi vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh nắm vững kiến ​​thức bài học và đạt kết quả tốt trong các bài thi, bài kiểm tra trên lớp.

Tóm tắt lý thuyết Vật Lý 9 bài 50

Kính lúp là gì?

Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn. Người ta dùng kính lúp để quan sát các vật nhỏ.

Tóm tắt lý thuyết Vật Lý 9 bài 50

– Mỗi kính lúp có bội số (ký hiệu G) được ghi trên vành kính bằng các số như 2x, 3x, 5x…

Tóm tắt lý thuyết Vật Lý 9 bài 50

Độ phóng đại của kính lúp cho biết khi dùng kính lúp nhìn rõ ảnh (về góc) lớn hơn bao nhiêu lần so với khi quan sát trực tiếp vật mà không dùng thấu kính.

Tóm tắt lý thuyết Vật Lý 9 bài 50

– Giữa hệ số nhân G và tiêu cự f (đo bằng cm) có mối quan hệ: G = 25/f

Quan sát động vật nhỏ như thế nào qua kính lúp

Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của thấu kính thì thu được ảnh ảo lớn hơn vật. Mắt nhìn thấy ảnh ảo.

Tóm tắt lý thuyết Vật Lý 9 bài 50

Giải các bài tập SGK Vật Lý 9 Bài 50

Bài C1 (trang 133 SGK Vật Lý 9)

Kính lúp có số bội giác càng lớn thì tiêu cự càng dài hay ngắn?

Câu trả lời:

Số bội giác của kính lúp được tính theo công thức:

Bài C1 (trang 133 SGK Vật Lý 9)(f tính bằng cm)

→ Kính lúp có số bội giác càng lớn thì tiêu cự càng ngắn.

Bài C2 (trang 133 SGK Vật Lý 9)

Số bội giác nhỏ nhất của kính lúp là l,5x. Vậy tiêu cự dài nhất của kính lúp sẽ là bao nhiêu?

Câu trả lời:

Tiêu cự dài nhất của kính lúp là:

Bài C2 (trang 133 SGK Vật Lý 9)

Bài C3 (trang 134 SGK Vật Lý 9)

Qua kính sẽ có ảnh thật hay ảnh ảo? To hay nhỏ hơn vật?

Câu trả lời:

Qua kính cho ảnh ảo lớn hơn vật.

Bài C4 (trang 134 SGK Vật Lý 9)

Để có ảnh như ở câu C3 thì ta phải đặt vật trước kính một khoảng bằng bao nhiêu?

Câu trả lời:

Muốn có ảnh như câu C3 thì phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính lúp (khoảng cách từ kính lúp nhỏ hơn hoặc bằng tiêu cự).

Bài C5 (trang 134 SGK Vật Lý 9)

Hãy kể một số trường hợp trong thực tế đời sống và sản xuất phải dùng kính lúp.

Câu trả lời:

Các trường sử dụng kính lúp là:

– Đọc chữ nhỏ.

– Quan sát các chi tiết nhỏ của một số con vật, cây cối (như các bộ phận của con kiến, con muỗi, con ong, gân lá,…).

– Quan sát các chi tiết nhỏ của một vật thể (ví dụ: các chi tiết trong đồng hồ, trong mạch điện tử của máy thu thanh, v.v.).

Trắc nghiệm Vật Lý 9 bài 50 có đáp án

Bài 1: Kính lúp là một thấu kính hội tụ có:

A. tiêu cự dài dùng để quan sát vật nhỏ.

B. tiêu cự dài dùng để quan sát các vật có hình dạng phức tạp.

C. tiêu cự ngắn dùng để quan sát vật nhỏ.

D. tiêu cự ngắn dùng để quan sát vật lớn.

Câu trả lời

Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn dùng để quan sát các vật nhỏ

Trả lời:

Bài 2: Có thể dùng kính lúp để quan sát không?

A. Trận bóng đá ở sân vận động.

B. Một loại vi trùng.

C. Chi tiết cơ khí của đồng hồ đeo tay.

D. Kích thước của nguyên tử.

Câu trả lời

Ta có: Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn dùng để quan sát các vật nhỏ

A – chỉ quan sát bằng mắt thường

B – cần dùng kính hiển vi để quan sát

C – sử dụng kính lúp

D – dùng kính hiển vi để quan sát

Trả lời:

Bài tập 3: Phát biểu nào sau đây là đúng về kính lúp?

A. Kính lúp là dụng cụ hỗ trợ cho mắt khi quan sát vi khuẩn.

B. Kính lúp thực chất là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

C. Dùng kính lúp giúp ta nhìn rõ hơn ảnh thật của vật nhỏ.

D. Kính lúp thực chất là một thấu kính phân kỳ có tiêu cự ngắn.

Câu trả lời

A – sai vì: Vi khuẩn được quan sát dưới kính hiển vi

Sáng

C – sai vì kính lúp giúp ta quan sát được ảnh ảo của vật nhỏ

D – sai vì kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn

Đáp án: BỎ

Bài 4: Một người quan sát một vật nhỏ bằng kính lúp phải điều chỉnh để:

A. Ảnh của vật là ảnh ảo cùng chiều, lớn hơn vật.

B. Ảnh của vật là ảnh thật cùng chiều, lớn hơn vật.

C. Ảnh của vật là ảnh ảo, ngược chiều, lớn hơn vật.

D. Ảnh của vật là ảnh ảo cùng chiều, nhỏ hơn vật.

Câu trả lời

Đầu tiên

Người đó phải điều chỉnh sao cho ảnh của vật là ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật.

Trả lời: A

Bài 5: Phát biểu nào sai? Nhìn một vật nhỏ qua kính lúp, ta sẽ thấy

A. Ảnh cùng chiều với vật

B. Ảnh lớn hơn vật

C. Ảnh ảo

D. Ảnh thật lớn hơn vật

Câu trả lời

Nhìn một vật nhỏ qua kính lúp, ta sẽ thấy ảnh của vật là ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.

Trả lời: DỄ DÀNG

Bài 6: Trong các kính lúp sau, kính lúp nào khi dùng để quan sát vật sẽ cho ảnh lớn nhất?

A. Kính lúp có bội số G=5

B. Kính lúp có bội số G=5,5

C. Kính lúp có bội số G=6

D. Kính lúp có bội số G=4

Câu trả lời

Ta có: Kính lúp có số bội giác càng lớn thì ảnh quan sát được càng lớn.

Phương án C có bội số lớn nhất trong các phương án là G=6 => sẽ cho hình lớn nhất

Trả lời:

Bài 7: Số bội giác và tiêu cự (đo bằng cm) của kính lúp có mối quan hệ như sau:

Đầu tiên

Câu trả lời

Ta có: Giữa bội số và tiêu cự f (đo bằng cm) có mối quan hệ: Đầu tiên

Trả lời:

Bài 8: Thấu kính nào sau đây có thể dùng làm kính lúp?

A. Thấu kính phân kì có tiêu cự 10cm

B. Thấu kính phân kì có tiêu cự 50cm

C. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 50cm

D. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm

Câu trả lời

Ta có: Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

A, B – không vì: Kính lúp là thấu kính hội tụ

C – không phải vì độ dài tiêu cự dài

D – phải

Trả lời: DỄ DÀNG

Bài 9: Số bội giác của một kính lúp là 5x. Giá trị tiêu cự của kính lúp là

A.f=5m

B.f=5cm

C.f=5mm

D.f=5dm

Câu trả lời

Chúng ta có: Đầu tiên

Đáp án: BỎ

Bài 10: Khi quan sát một vật bằng kính lúp, để nhìn được ảnh ảo lớn hơn vật ta cần:

A. đặt vật ra ngoài tiêu cự

B. đặt vật trong khoảng tiêu cự

C. đặt vật sát mặt kính

D. đặt vật ở vị trí bất kì

Câu trả lời

Khi nhìn một vật nhỏ qua kính lúp, ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của thấu kính thì thu được ảnh ảo lớn hơn vật.

Đáp án: BỎ

Bài 11: Dùng một kính lúp có số bội giác 4x và một kính lúp có số bội giác 5x để quan sát cùng một vật và ở cùng điều kiện thì:

A. Kính lúp có số bội giác 4x thấy ảnh lớn hơn kính lúp có số bội giác 5x

B. Kính lúp có số bội giác 4x thấy ảnh nhỏ hơn kính lúp có số bội giác 5x

C. Kính lúp có bội số 4x xem ảnh có bội số 5x . kính lúp

D. Không thể so sánh ảnh của hai kính lúp

Câu trả lời

Ta có: Kính lúp có số bội giác càng lớn thì ảnh quan sát được càng lớn.

=> Kính lúp có số bội giác 4x thấy ảnh nhỏ hơn kính lúp có số bội giác 5x

Đáp án: BỎ

Bài 12: Số bội giác của kính lúp:

A. tiêu cự càng lớn

B. tiêu cự càng nhỏ

C. và tiêu cự tỉ lệ

D. càng lớn thì tiêu cự càng nhỏ

Câu trả lời

Ta có: Bội số Đầu tiên

Số bội giác G tỉ lệ nghịch với tiêu cự của kính => bội số càng lớn thì tiêu cự càng nhỏ

Trả lời: DỄ DÀNG

Bài 13: Một kính lúp có tiêu cự f = 12,5 cm, số bội giác của kính lúp là:

Đ.G=10

B.G=2

C.G=8

D.G=4

Câu trả lời

Chúng ta có:

Số bội giác của kính lúp là: Đầu tiên

Đáp án: BỎ

Bài 14: Kính lúp có số bội giác G=5, tiêu cự f của kính lúp là:

MỘT.5 cm

B. 10cm

C. 20cm

D. 30cm

Câu trả lời

Chúng ta có:

Đầu tiên

Trả lời: A

Bài 15: Trên hai kính lúp có số bội giác lần lượt là 2x và 3x thì:

A. Cả kính lúp 2x và 3x đều có tiêu cự bằng nhau

B. Kính lúp có số bội giác 3x có tiêu cự lớn hơn kính lúp có số bội giác 2x

C. Kính lúp có số bội giác 2x có tiêu cự lớn hơn kính lúp có số bội giác 3x

D. Không khẳng định được tiêu cự của kính lúp

Câu trả lời

Ta có: Bội số Đầu tiên

Số bội số G tỉ lệ nghịch với tiêu cự f .

=> bội số càng lớn thì tiêu cự càng nhỏ

=> Kính có ghi 3x có tiêu cự nhỏ hơn kính lúp có ghi 2x

Trả lời:

Bài 16: Đáp án nào sai? Một người dùng kính lúp có tiêu cự 10 cm để quan sát một vật nhỏ. Nếu đặt vật cách kính 5cm thì:

A. Ảnh cách mắt 5 cm. từ kính

B. Ảnh qua kính là ảnh ảo

C. Ảnh cách mắt 10cm. từ kính

D. Ảnh cùng chiều với vật

Câu trả lời

Chúng ta có:

f=10cm

d=5cm

Đầu tiên

=> Ảnh qua thấu kính là ảnh ảo, cùng chiều với vật và cách thấu kính 10cm10cm

=> Lựa chọn A – sai

Trả lời: A

*********************

Trên đây là nội dung Giáo án Vật Lý 9 bài 50: Kính lúp do các giáo viên trường ĐH KD & CN Hà Nội biên soạn bao gồm lý thuyết, các bài giải bài tập và câu hỏi trắc nghiệm có đầy đủ đáp án. Hi vọng các bạn sẽ nắm vững kiến ​​thức về Kính Lúp. Chúc các em học tập tốt và luôn đạt điểm cao trong các bài kiểm tra trên lớp.

Biên soạn: ĐH KD & CN Hà Nội

Vật Lý 9

Bản quyền bài viết thuộc về trường ĐH KD & CN Hà Nội. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: ĐH KD & CN Hà Nội (hubm.edu.vn)

Thông tin cần xem thêm:

Tóp 10 Vật Lí 9 Bài 50: Kính lúp – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 50

#Vật #Lí #Bài #Kính #lúp #Giải #bài #tập #SGK #Vật #Lí #Bài

Video Vật Lí 9 Bài 50: Kính lúp – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 50

Hình Ảnh Vật Lí 9 Bài 50: Kính lúp – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 50

#Vật #Lí #Bài #Kính #lúp #Giải #bài #tập #SGK #Vật #Lí #Bài

Tin tức Vật Lí 9 Bài 50: Kính lúp – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 50

#Vật #Lí #Bài #Kính #lúp #Giải #bài #tập #SGK #Vật #Lí #Bài

Review Vật Lí 9 Bài 50: Kính lúp – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 50

#Vật #Lí #Bài #Kính #lúp #Giải #bài #tập #SGK #Vật #Lí #Bài

Tham khảo Vật Lí 9 Bài 50: Kính lúp – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 50

#Vật #Lí #Bài #Kính #lúp #Giải #bài #tập #SGK #Vật #Lí #Bài

Mới nhất Vật Lí 9 Bài 50: Kính lúp – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 50

#Vật #Lí #Bài #Kính #lúp #Giải #bài #tập #SGK #Vật #Lí #Bài

Hướng dẫn Vật Lí 9 Bài 50: Kính lúp – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 50

#Vật #Lí #Bài #Kính #lúp #Giải #bài #tập #SGK #Vật #Lí #Bài

Tổng Hợp Vật Lí 9 Bài 50: Kính lúp – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 50

Wiki về Vật Lí 9 Bài 50: Kính lúp – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 50

Bạn thấy bài viết Vật Lí 9 Bài 50: Kính lúp – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 50 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Vật Lí 9 Bài 50: Kính lúp – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 50 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Vật #Lí #Bài #Kính #lúp #Giải #bài #tập #SGK #Vật #Lí #Bài

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button