Giáo Dục

Whenever problems come up, we discuss them frankly and find solutions quickly

Câu hỏi :

Đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra từ hoặc cụm từ ĐÓNG CỬA về nghĩa cho phần được gạch chân trong mỗi phần sau. (Đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra từ hoặc cụm từ có nghĩa gần nhất với phần được gạch chân trong mỗi câu sau)

Bất cứ khi nào có vấn đề, chúng tôi thảo luận thẳng thắn và nhanh chóng tìm ra giải pháp

Sạch

B. cuộc gặp gỡ

C. đến

D. xảy ra


Câu trả lời:

Chọn câu trả lời D. xảy ra

Giải thích: come up: xảy ra = xảy ra: xảy ra

Các câu trả lời còn lại

A. clean: dọn dẹp

B. meet: cuộc gặp gỡ

C. going: đến nơi

Bất cứ khi nào có vấn đề xảy ra, chúng tôi đều trao đổi thẳng thắn và nhanh chóng tìm ra giải pháp

Dịch: Bất cứ khi nào có vấn đề, chúng tôi đều trao đổi thẳng thắn và tìm cách giải quyết nhanh chóng.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về Come up:

1. “ĐẾN LÊN” CÓ NGHĨA LÀ GÌ?

1. Là một trong những cụm từ phổ biến, ý nghĩa của Come up = Xảy ra. “Come Up” được hiểu là xuất hiện, diễn ra. Come up được sử dụng trong ngữ cảnh chỉ đạo hoặc nói với ai đó về chuyển động của bạn, bây giờ nó có nghĩa là tiến lên phía trước, tiến lại gần ai đó hoặc một nơi nào đó …

Come up được sử dụng trong ngữ cảnh chỉ đạo hoặc nói với ai đó về chuyển động của bạn, bây giờ nó có nghĩa là tiến lên phía trước, tiến lại gần ai đó hoặc một nơi nào đó …

Ví dụ: Tôi đến gặp cô ấy và yêu cầu cuốn sách.

2. Khi nào thì dùng trong việc đưa ra một điều gì đó cần được thảo luận, đề cập, nói đến … Thì bạn có thể sử dụng Come up.

Ví dụ: Kế hoạch này được đưa ra để thảo luận.

3. Là một cụm từ có thể thể hiện sự ngạc nhiên, có nghĩa là tiếp cận, bắt kịp, lên đến…

Kết quả đó không đạt được như những gì tôi hy vọng. kế hoạch đưa ra để thảo luận.

2. CẤU TRÚC VÀ CÁCH SỬ DỤNG “COME UP” TRONG TIẾNG ANH.

Có khá nhiều cách sử dụng của “Come Up”. “Come Up” được coi là một từ khó vì nó được sử dụng và ứng dụng trong nhiều trường hợp.

Đầu tiên, để chỉ ai đó, theo ai đó chúng ta sử dụng cấu trúc sau;

HÃY ĐẾN với ai đó

Trong trường hợp này, nó chỉ áp dụng cho những câu đề cập đến người. Bạn có thể tham khảo các ví dụ sau để biết thêm thông tin:

Ví dụ:

– Cô ấy đến gặp tôi và đòi tiền.

Cô ấy chạy theo tôi và hỏi vay một số tiền.

Một cách sử dụng khác, “Come Up” được sử dụng để chỉ một cái gì đó được đề cập hoặc được đề cập trong một hội nghị hoặc cuộc họp. Với một số mục đích, chúng tôi sử dụng cấu trúc sau;

SẮP LÊN để làm điều gì đó

Cấu trúc này không nhất thiết phải được sử dụng. Mệnh đề for có thể được bỏ qua. Tham khảo ví dụ dưới đây để biết thêm thông tin.

Ví dụ:

– Ý tưởng được đưa ra tại cuộc họp.

Các ý tưởng được đề xuất trong cuộc họp.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng “Come Up” để mô tả hoạt động mọc của mặt trời và mặt trăng. Trong lĩnh vực máy tính, “Come Up” cũng được dùng để chỉ các cửa sổ và tab xuất hiện trên màn hình máy tính của bạn. Bạn cũng có thể dùng “Come Up” để chỉ những cơ hội, công việc sắp đến với mình,… Bên cạnh đó, “Come Up” còn được dùng với nghĩa là sự xuất hiện hoặc sự việc xảy ra ngoài ý muốn.

Lưu ý, bên cạnh đó, có một số cụm từ cố định phải đi kèm với Come up:

– Đưa ra kế hoạch / ý tưởng / giải pháp: đề xuất một kế hoạch / ý tưởng / giải pháp

– Nghĩ ra tên / tiêu đề / quảng cáo: nghĩ ra một tên / tiêu đề / quảng cáo

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tiếng Anh lớp 12, Tiếng Anh 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Whenever problems come up, we discuss them frankly and find solutions quickly

Video về Whenever problems come up, we discuss them frankly and find solutions quickly

Wiki về Whenever problems come up, we discuss them frankly and find solutions quickly

Whenever problems come up, we discuss them frankly and find solutions quickly

Whenever problems come up, we discuss them frankly and find solutions quickly -

Câu hỏi :

Đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra từ hoặc cụm từ ĐÓNG CỬA về nghĩa cho phần được gạch chân trong mỗi phần sau. (Đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra từ hoặc cụm từ có nghĩa gần nhất với phần được gạch chân trong mỗi câu sau)

Bất cứ khi nào có vấn đề, chúng tôi thảo luận thẳng thắn và nhanh chóng tìm ra giải pháp

Sạch

B. cuộc gặp gỡ

C. đến

D. xảy ra


Câu trả lời:

Chọn câu trả lời D. xảy ra

Giải thích: come up: xảy ra = xảy ra: xảy ra

Các câu trả lời còn lại

A. clean: dọn dẹp

B. meet: cuộc gặp gỡ

C. going: đến nơi

Bất cứ khi nào có vấn đề xảy ra, chúng tôi đều trao đổi thẳng thắn và nhanh chóng tìm ra giải pháp

Dịch: Bất cứ khi nào có vấn đề, chúng tôi đều trao đổi thẳng thắn và tìm cách giải quyết nhanh chóng.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về Come up:

1. “ĐẾN LÊN” CÓ NGHĨA LÀ GÌ?

1. Là một trong những cụm từ phổ biến, ý nghĩa của Come up = Xảy ra. “Come Up” được hiểu là xuất hiện, diễn ra. Come up được sử dụng trong ngữ cảnh chỉ đạo hoặc nói với ai đó về chuyển động của bạn, bây giờ nó có nghĩa là tiến lên phía trước, tiến lại gần ai đó hoặc một nơi nào đó ...

Come up được sử dụng trong ngữ cảnh chỉ đạo hoặc nói với ai đó về chuyển động của bạn, bây giờ nó có nghĩa là tiến lên phía trước, tiến lại gần ai đó hoặc một nơi nào đó ...

Ví dụ: Tôi đến gặp cô ấy và yêu cầu cuốn sách.

2. Khi nào thì dùng trong việc đưa ra một điều gì đó cần được thảo luận, đề cập, nói đến ... Thì bạn có thể sử dụng Come up.

Ví dụ: Kế hoạch này được đưa ra để thảo luận.

3. Là một cụm từ có thể thể hiện sự ngạc nhiên, có nghĩa là tiếp cận, bắt kịp, lên đến…

Kết quả đó không đạt được như những gì tôi hy vọng. kế hoạch đưa ra để thảo luận.

2. CẤU TRÚC VÀ CÁCH SỬ DỤNG “COME UP” TRONG TIẾNG ANH.

Có khá nhiều cách sử dụng của "Come Up". "Come Up" được coi là một từ khó vì nó được sử dụng và ứng dụng trong nhiều trường hợp.

Đầu tiên, để chỉ ai đó, theo ai đó chúng ta sử dụng cấu trúc sau;

HÃY ĐẾN với ai đó

Trong trường hợp này, nó chỉ áp dụng cho những câu đề cập đến người. Bạn có thể tham khảo các ví dụ sau để biết thêm thông tin:

Ví dụ:

- Cô ấy đến gặp tôi và đòi tiền.

Cô ấy chạy theo tôi và hỏi vay một số tiền.

Một cách sử dụng khác, "Come Up" được sử dụng để chỉ một cái gì đó được đề cập hoặc được đề cập trong một hội nghị hoặc cuộc họp. Với một số mục đích, chúng tôi sử dụng cấu trúc sau;

SẮP LÊN để làm điều gì đó

Cấu trúc này không nhất thiết phải được sử dụng. Mệnh đề for có thể được bỏ qua. Tham khảo ví dụ dưới đây để biết thêm thông tin.

Ví dụ:

- Ý tưởng được đưa ra tại cuộc họp.

Các ý tưởng được đề xuất trong cuộc họp.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng "Come Up" để mô tả hoạt động mọc của mặt trời và mặt trăng. Trong lĩnh vực máy tính, "Come Up" cũng được dùng để chỉ các cửa sổ và tab xuất hiện trên màn hình máy tính của bạn. Bạn cũng có thể dùng “Come Up” để chỉ những cơ hội, công việc sắp đến với mình,… Bên cạnh đó, “Come Up” còn được dùng với nghĩa là sự xuất hiện hoặc sự việc xảy ra ngoài ý muốn.

Lưu ý, bên cạnh đó, có một số cụm từ cố định phải đi kèm với Come up:

- Đưa ra kế hoạch / ý tưởng / giải pháp: đề xuất một kế hoạch / ý tưởng / giải pháp

- Nghĩ ra tên / tiêu đề / quảng cáo: nghĩ ra một tên / tiêu đề / quảng cáo

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tiếng Anh lớp 12, Tiếng Anh 12

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi :

Đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra từ hoặc cụm từ ĐÓNG CỬA về nghĩa cho phần được gạch chân trong mỗi phần sau. (Đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra từ hoặc cụm từ có nghĩa gần nhất với phần được gạch chân trong mỗi câu sau)

Bất cứ khi nào có vấn đề, chúng tôi thảo luận thẳng thắn và nhanh chóng tìm ra giải pháp

Sạch

B. cuộc gặp gỡ

C. đến

D. xảy ra


Câu trả lời:

Chọn câu trả lời D. xảy ra

Giải thích: come up: xảy ra = xảy ra: xảy ra

Các câu trả lời còn lại

A. clean: dọn dẹp

B. meet: cuộc gặp gỡ

C. going: đến nơi

Bất cứ khi nào có vấn đề xảy ra, chúng tôi đều trao đổi thẳng thắn và nhanh chóng tìm ra giải pháp

Dịch: Bất cứ khi nào có vấn đề, chúng tôi đều trao đổi thẳng thắn và tìm cách giải quyết nhanh chóng.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về Come up:

1. “ĐẾN LÊN” CÓ NGHĨA LÀ GÌ?

1. Là một trong những cụm từ phổ biến, ý nghĩa của Come up = Xảy ra. “Come Up” được hiểu là xuất hiện, diễn ra. Come up được sử dụng trong ngữ cảnh chỉ đạo hoặc nói với ai đó về chuyển động của bạn, bây giờ nó có nghĩa là tiến lên phía trước, tiến lại gần ai đó hoặc một nơi nào đó …

Come up được sử dụng trong ngữ cảnh chỉ đạo hoặc nói với ai đó về chuyển động của bạn, bây giờ nó có nghĩa là tiến lên phía trước, tiến lại gần ai đó hoặc một nơi nào đó …

Ví dụ: Tôi đến gặp cô ấy và yêu cầu cuốn sách.

2. Khi nào thì dùng trong việc đưa ra một điều gì đó cần được thảo luận, đề cập, nói đến … Thì bạn có thể sử dụng Come up.

Ví dụ: Kế hoạch này được đưa ra để thảo luận.

3. Là một cụm từ có thể thể hiện sự ngạc nhiên, có nghĩa là tiếp cận, bắt kịp, lên đến…

Kết quả đó không đạt được như những gì tôi hy vọng. kế hoạch đưa ra để thảo luận.

2. CẤU TRÚC VÀ CÁCH SỬ DỤNG “COME UP” TRONG TIẾNG ANH.

Có khá nhiều cách sử dụng của “Come Up”. “Come Up” được coi là một từ khó vì nó được sử dụng và ứng dụng trong nhiều trường hợp.

Đầu tiên, để chỉ ai đó, theo ai đó chúng ta sử dụng cấu trúc sau;

HÃY ĐẾN với ai đó

Trong trường hợp này, nó chỉ áp dụng cho những câu đề cập đến người. Bạn có thể tham khảo các ví dụ sau để biết thêm thông tin:

Ví dụ:

– Cô ấy đến gặp tôi và đòi tiền.

Cô ấy chạy theo tôi và hỏi vay một số tiền.

Một cách sử dụng khác, “Come Up” được sử dụng để chỉ một cái gì đó được đề cập hoặc được đề cập trong một hội nghị hoặc cuộc họp. Với một số mục đích, chúng tôi sử dụng cấu trúc sau;

SẮP LÊN để làm điều gì đó

Cấu trúc này không nhất thiết phải được sử dụng. Mệnh đề for có thể được bỏ qua. Tham khảo ví dụ dưới đây để biết thêm thông tin.

Ví dụ:

– Ý tưởng được đưa ra tại cuộc họp.

Các ý tưởng được đề xuất trong cuộc họp.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng “Come Up” để mô tả hoạt động mọc của mặt trời và mặt trăng. Trong lĩnh vực máy tính, “Come Up” cũng được dùng để chỉ các cửa sổ và tab xuất hiện trên màn hình máy tính của bạn. Bạn cũng có thể dùng “Come Up” để chỉ những cơ hội, công việc sắp đến với mình,… Bên cạnh đó, “Come Up” còn được dùng với nghĩa là sự xuất hiện hoặc sự việc xảy ra ngoài ý muốn.

Lưu ý, bên cạnh đó, có một số cụm từ cố định phải đi kèm với Come up:

– Đưa ra kế hoạch / ý tưởng / giải pháp: đề xuất một kế hoạch / ý tưởng / giải pháp

– Nghĩ ra tên / tiêu đề / quảng cáo: nghĩ ra một tên / tiêu đề / quảng cáo

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tiếng Anh lớp 12, Tiếng Anh 12

Bạn thấy bài viết Whenever problems come up, we discuss them frankly and find solutions quickly có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Whenever problems come up, we discuss them frankly and find solutions quickly bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#problemscome #discuss #frankly #find #solutions #quickly

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button