Giáo Dục

Xác định biên giới quốc gia trên đất liền bằng cách nào?

Câu hỏi: Biên giới quốc gia trên đất liền được xác định như thế nào?

Câu trả lời:

Biên giới đất liền được xác định thông qua các bước quy hoạch, phân giới, cắm mốc giới.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về biên giới quốc gia

1. Khái niệm biên giới quốc gia

Ranh giới quốc gia là ranh giới phân định lãnh thổ của một quốc gia với lãnh thổ của quốc gia khác hoặc với các khu vực mà quốc gia có quyền chủ quyền trên biển.

Ranh giới này là đường ranh giới được ghi trên bản đồ và được đánh dấu trên mặt đất hoặc mặt phẳng thẳng đứng đi qua đường ranh giới nói trên xác định giới hạn bên ngoài của lãnh thổ quốc gia. Đây là giới hạn không gian của quyền tối cao của nhà nước đối với lãnh thổ.


* Biên giới quốc gia bao gồm:

Biên giới trên đất liền: Là đường biên giới được xác định trên đất liền, trên hải đảo, sông, hồ, kênh, rạch, biển nội địa, … Biên giới chung trên đất liền được quy định trong các điều ước quốc tế giữa các quốc gia có liên quan. (với một số ngoại lệ) và một số điều ước quốc tế đặc biệt hoặc các quyết định của các cơ quan tài phán quốc tế theo thỏa thuận của các bên liên quan.

Ranh giới hàng hải: Là đường kẻ để phân định lãnh hải của một quốc gia với vùng biển liên tục mà quốc gia ven biển có quyền chủ quyền hoặc với nội thủy hoặc lãnh hải của quốc gia khác có bờ biển đối diện hoặc tiếp giáp với quốc gia đó. bờ biển của đất nước này.

2. Phân chia biên giới quốc gia

* Có 4 đường biên giới quốc gia:

Biên giới quốc gia trên đất liền

– Biên giới quốc gia trên biển gồm 2 bộ phận:

+ Một bộ phận là đường phân định nội thủy và lãnh hải giữa các quốc gia có bờ biển liền kề hoặc đối diện nhau. Đường này được xác định bởi các hiệp ước giữa các quốc gia liên quan.

+ Một phần là ranh giới ngoài của lãnh hải để ngăn cách với khu vực biên giới và thềm lục địa thuộc chủ quyền, quyền tài phán của quốc gia ven biển; Con đường này được quy định bởi luật của quốc gia ven biển.

– Biên giới ngầm của đất nước.

– Biên giới trên không có 2 phần:

+ Phần thứ nhất: là đường biên giới bên được xác định bởi mặt phẳng thẳng đứng cắt ngang đường biên giới quốc gia trên bộ và đường biên giới quốc gia trên không.

+ Phần 2: là ranh giới trên để phân định ranh giới vùng trời thuộc chủ quyền độc quyền của quốc gia và vùng không gian trên.

2. Xác định biên giới quốc gia

Xác định biên giới quốc gia là một quá trình phức tạp, có nhiều bước, nhiều động thái. Việc xác định biên giới quốc gia phải dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó nguyên tắc thỏa thuận là nguyên tắc cao nhất trong việc xác định biên giới quốc gia. Biên giới quốc gia luôn là giới hạn tồn tại quyền lực tối cao của quốc gia với lãnh thổ và cân bằng với lợi ích của quốc gia hữu quan. Mặt khác, luật pháp quốc tế không đưa ra các tiêu chuẩn bắt buộc về hoạch định biên giới, lựa chọn loại hình, phương pháp xác định biên giới, … áp đặt cho các quốc gia, do đó tránh được, hạn chế và loại bỏ tranh chấp. Để có đường biên giới ổn định trong mối quan hệ phù hợp với lợi ích và vị thế bình đẳng của các nước, vấn đề xác định biên giới chỉ có thể dựa trên nguyên tắc thỏa thuận.

Về nguyên tắc, việc xác định biên giới chỉ được đặt ra với biên giới trên bộ và trên biển.

* Xác định biên giới đất liền

Biên giới đất liền được xác định thông qua các bước quy hoạch, phân giới, cắm mốc giới.

+ Quy hoạch biên giới quốc gia:

Đây là khâu cực kỳ quan trọng để hoạt động pháp lý xác định vị trí, hướng đi của biên giới. Mọi quy hoạch phải được thực hiện trên cơ sở tôn trọng chủ quyền của nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Phương pháp lập kế hoạch là thông qua thương lượng và các cách hòa bình khác. Nếu xảy ra tranh chấp mà các bên không tự giải quyết được thì phải nhờ đến bên thứ ba, kể cả thông qua đàm phán quốc tế. Các yêu cầu của việc lập kế hoạch biên giới là:

– Các nguyên tắc phải được đưa ra làm cơ sở cho việc xác định biên giới;

– Các điểm được chọn để xác định vị trí, hướng của đường biên giới phải rõ ràng, tránh mơ hồ, gây khó khăn, tranh chấp cho quá trình phân giới, cắm mốc sau này. Yêu cầu việc lựa chọn phải vừa đạt độ chính xác cao, vừa phù hợp với yếu tố địa hình thực tế.

Theo thông lệ quốc tế, các bên quan tâm có thể lựa chọn một trong hai hình thức:

– Một là hoạch định một biên giới mới. Trong hình thức này, kiểu biên giới tự nhiên và biên giới nhân tạo là hai loại chính được áp dụng để xác định đường biên giới mới. Biên giới tự nhiên rất đa dạng. Nó được xác định dựa trên địa hình thực tế (núi, sông, hồ, v.v.). Mỗi địa hình cụ thể có quy luật xác định khác nhau. Ví dụ, địa hình ranh giới sông có thể được xác định dựa trên bờ sông, đường trung tuyến của sông hoặc nguyên tắc Thalweg… Địa hình núi có thể dựa trên các rặng núi, đường phân thủy… Khái niệm “Ranh giới nhân tạo” được sử dụng với nghĩa là phân biệt giữa các đường biên giới được xác định bởi các quốc gia không dựa trên địa hình cụ thể. Có hai loại biên giới nhân tạo, biên giới thiên văn (là biên giới được xác định bằng các đường kinh độ và vĩ độ) và biên giới hình học (là biên giới được xác định bởi các đường hình học hoặc đường thẳng). nối hai điểm xác định hoặc cung tròn có tâm và bán kính được thỏa thuận).

– Thứ hai, sử dụng các ranh giới hiện có (nguyên tắc Uti Possidetis).

Như vậy, hoạch định biên giới là quá trình các bên thống nhất xác định hướng, vị trí, tính chất của đường biên giới trong văn bản của điều ước quốc tế, kèm theo các tài liệu cần thiết và bản đồ chi tiết về đường biên giới. biên giới thỏa thuận. Để thực hiện giai đoạn này, các bên thường thành lập và ủy quyền cho một cơ quan thay mặt mình thực hiện công việc, gọi là ủy ban hỗn hợp hoạch định đường biên giới giữa hai nước. Điều ước quốc tế về hoạch định biên giới do ủy ban này soạn thảo phải được nguyên thủ quốc gia hoặc cơ quan đặc mệnh toàn quyền của nguyên thủ quốc gia ký và được cơ quan bảo hiến có thẩm quyền của mỗi bên phê chuẩn. Tiêu chuẩn.

Tóm lại, đây là giai đoạn tiến hành các hoạt động pháp lý nhằm thống nhất các nguyên tắc xác định biên giới và lựa chọn các yếu tố tạo nên một đường biên giới hoàn chỉnh.

+ Phân giới, cắm mốc thực địa:

Phân giới là quá trình hiện thực hóa đường biên giới trong hiệp định. Đây là công trình vật lý, cụ thể nhằm đưa đường biên giới đã hoạch định trong tài liệu, bản đồ ra thực địa, cắm mốc quốc giới bằng kỹ thuật đo đạc chính xác. Kinh nghiệm của cả thế giới và Việt Nam cho thấy không thể bỏ qua khâu này vì ít nhiều sai sót trong khâu quy hoạch là không thể tránh khỏi. Sau khi ký hiệp định hoạch định biên giới, nên tiến hành ngay công tác phân giới cắm mốc, vì nếu để lâu dễ nảy sinh những vấn đề phức tạp khó giải quyết. Việc cắm mốc có thể tiến hành theo phương pháp cuốn chiếu (nơi cắm mốc) hoặc cắm mốc xong mới tiến hành cắm mốc.

Mốc biên giới làm cơ sở để xác định vị trí, hướng của đường biên giới trên thực địa. Vì vậy, yêu cầu về độ chính xác của các điểm đánh dấu rất cao và cả hai bên phải phối hợp với nhau. Căn cứ vào địa hình cụ thể, các cột mốc biên giới thường được đặt tại:

– Từng cửa khẩu

– Các điểm ngoặt quan trọng của đường biên giới, trên đỉnh núi, chân núi, các vị trí xung yếu;

– Các điểm trên quốc lộ, đường sắt, sông suối mà đường biên giới đi qua …

Đối với mỗi cột mốc được xây dựng phải lập hồ sơ cột mốc. Mỗi khi cần sửa chữa, thay đổi, phục hồi, hủy bỏ mốc biên giới phải do hai bên cùng thực hiện nhưng không được làm thay đổi hướng của đường biên giới đã được hoạch định, phân giới và cắm mốc. chính thức.

Khi kết thúc quá trình đánh dấu thực địa, ủy ban liên hợp phải vẽ bản đồ biên giới cùng với hiệp định biên giới để các nước ký kết hoặc phê chuẩn.

Đôi khi, có những trường hợp đường biên giới quốc gia đã được hoạch định và phân giới nhưng vì lý do nào đó cần phải kiểm tra lại hoặc đo vẽ lại cho phù hợp với địa hình thực tế đã thay đổi. Trong trường hợp này, người ta chỉ phân bố lại từng đoạn, ít khi phân bố lại cả tuyến.

* Xác định biên giới quốc gia trên biển

Xác định biên giới quốc gia trên biển là đường phân định lãnh hải của quốc gia với vùng biển tiếp giáp mà quốc gia ven biển có quyền chủ quyền. Sau khi xác định rõ ranh giới trên biển, quốc gia phải thể hiện công khai, chính thức và rõ ràng trên hải đồ tỷ lệ lớn.

Trường hợp hai quốc gia có bờ biển liền kề hoặc đối diện nhau thì đường biên giới quốc gia trên biển được phân định trong Hiệp định theo phương pháp đường cách đều hoặc đường trung tuyến, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác. Loại ranh giới thiên văn thường được sử dụng để xác định ranh giới trên biển (chẳng hạn như khi phân chia vùng nước lịch sử, vịnh lịch sử chung giữa hai hoặc nhiều quốc gia). Như vậy, trong xác định biên giới, việc xác định biên giới trên bộ và trên biển là quan trọng nhất. Biên giới trên không và biên giới dưới lòng đất được pháp luật quốc tế thừa nhận chung dưới hình thức tập quán quốc tế trên cơ sở biên giới trên bộ và trên biển. Tuân thủ các đường biên giới này là nghĩa vụ bắt buộc của tất cả các quốc gia.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Thể dục 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Xác định biên giới quốc gia trên đất liền bằng cách nào?

Video về Xác định biên giới quốc gia trên đất liền bằng cách nào?

Wiki về Xác định biên giới quốc gia trên đất liền bằng cách nào?

Xác định biên giới quốc gia trên đất liền bằng cách nào?

Xác định biên giới quốc gia trên đất liền bằng cách nào? -

Câu hỏi: Biên giới quốc gia trên đất liền được xác định như thế nào?

Câu trả lời:

Biên giới đất liền được xác định thông qua các bước quy hoạch, phân giới, cắm mốc giới.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về biên giới quốc gia

1. Khái niệm biên giới quốc gia

Ranh giới quốc gia là ranh giới phân định lãnh thổ của một quốc gia với lãnh thổ của quốc gia khác hoặc với các khu vực mà quốc gia có quyền chủ quyền trên biển.

Ranh giới này là đường ranh giới được ghi trên bản đồ và được đánh dấu trên mặt đất hoặc mặt phẳng thẳng đứng đi qua đường ranh giới nói trên xác định giới hạn bên ngoài của lãnh thổ quốc gia. Đây là giới hạn không gian của quyền tối cao của nhà nước đối với lãnh thổ.


* Biên giới quốc gia bao gồm:

- Biên giới trên đất liền: Là đường biên giới được xác định trên đất liền, trên hải đảo, sông, hồ, kênh, rạch, biển nội địa, ... Biên giới chung trên đất liền được quy định trong các điều ước quốc tế giữa các quốc gia có liên quan. (với một số ngoại lệ) và một số điều ước quốc tế đặc biệt hoặc các quyết định của các cơ quan tài phán quốc tế theo thỏa thuận của các bên liên quan.

- Ranh giới hàng hải: Là đường kẻ để phân định lãnh hải của một quốc gia với vùng biển liên tục mà quốc gia ven biển có quyền chủ quyền hoặc với nội thủy hoặc lãnh hải của quốc gia khác có bờ biển đối diện hoặc tiếp giáp với quốc gia đó. bờ biển của đất nước này.

2. Phân chia biên giới quốc gia

* Có 4 đường biên giới quốc gia:

- Biên giới quốc gia trên đất liền

- Biên giới quốc gia trên biển gồm 2 bộ phận:

+ Một bộ phận là đường phân định nội thủy và lãnh hải giữa các quốc gia có bờ biển liền kề hoặc đối diện nhau. Đường này được xác định bởi các hiệp ước giữa các quốc gia liên quan.

+ Một phần là ranh giới ngoài của lãnh hải để ngăn cách với khu vực biên giới và thềm lục địa thuộc chủ quyền, quyền tài phán của quốc gia ven biển; Con đường này được quy định bởi luật của quốc gia ven biển.

- Biên giới ngầm của đất nước.

- Biên giới trên không có 2 phần:

+ Phần thứ nhất: là đường biên giới bên được xác định bởi mặt phẳng thẳng đứng cắt ngang đường biên giới quốc gia trên bộ và đường biên giới quốc gia trên không.

+ Phần 2: là ranh giới trên để phân định ranh giới vùng trời thuộc chủ quyền độc quyền của quốc gia và vùng không gian trên.

2. Xác định biên giới quốc gia

Xác định biên giới quốc gia là một quá trình phức tạp, có nhiều bước, nhiều động thái. Việc xác định biên giới quốc gia phải dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó nguyên tắc thỏa thuận là nguyên tắc cao nhất trong việc xác định biên giới quốc gia. Biên giới quốc gia luôn là giới hạn tồn tại quyền lực tối cao của quốc gia với lãnh thổ và cân bằng với lợi ích của quốc gia hữu quan. Mặt khác, luật pháp quốc tế không đưa ra các tiêu chuẩn bắt buộc về hoạch định biên giới, lựa chọn loại hình, phương pháp xác định biên giới, ... áp đặt cho các quốc gia, do đó tránh được, hạn chế và loại bỏ tranh chấp. Để có đường biên giới ổn định trong mối quan hệ phù hợp với lợi ích và vị thế bình đẳng của các nước, vấn đề xác định biên giới chỉ có thể dựa trên nguyên tắc thỏa thuận.

Về nguyên tắc, việc xác định biên giới chỉ được đặt ra với biên giới trên bộ và trên biển.

* Xác định biên giới đất liền

Biên giới đất liền được xác định thông qua các bước quy hoạch, phân giới, cắm mốc giới.

+ Quy hoạch biên giới quốc gia:

Đây là khâu cực kỳ quan trọng để hoạt động pháp lý xác định vị trí, hướng đi của biên giới. Mọi quy hoạch phải được thực hiện trên cơ sở tôn trọng chủ quyền của nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Phương pháp lập kế hoạch là thông qua thương lượng và các cách hòa bình khác. Nếu xảy ra tranh chấp mà các bên không tự giải quyết được thì phải nhờ đến bên thứ ba, kể cả thông qua đàm phán quốc tế. Các yêu cầu của việc lập kế hoạch biên giới là:

- Các nguyên tắc phải được đưa ra làm cơ sở cho việc xác định biên giới;

- Các điểm được chọn để xác định vị trí, hướng của đường biên giới phải rõ ràng, tránh mơ hồ, gây khó khăn, tranh chấp cho quá trình phân giới, cắm mốc sau này. Yêu cầu việc lựa chọn phải vừa đạt độ chính xác cao, vừa phù hợp với yếu tố địa hình thực tế.

Theo thông lệ quốc tế, các bên quan tâm có thể lựa chọn một trong hai hình thức:

- Một là hoạch định một biên giới mới. Trong hình thức này, kiểu biên giới tự nhiên và biên giới nhân tạo là hai loại chính được áp dụng để xác định đường biên giới mới. Biên giới tự nhiên rất đa dạng. Nó được xác định dựa trên địa hình thực tế (núi, sông, hồ, v.v.). Mỗi địa hình cụ thể có quy luật xác định khác nhau. Ví dụ, địa hình ranh giới sông có thể được xác định dựa trên bờ sông, đường trung tuyến của sông hoặc nguyên tắc Thalweg… Địa hình núi có thể dựa trên các rặng núi, đường phân thủy… Khái niệm “Ranh giới nhân tạo” được sử dụng với nghĩa là phân biệt giữa các đường biên giới được xác định bởi các quốc gia không dựa trên địa hình cụ thể. Có hai loại biên giới nhân tạo, biên giới thiên văn (là biên giới được xác định bằng các đường kinh độ và vĩ độ) và biên giới hình học (là biên giới được xác định bởi các đường hình học hoặc đường thẳng). nối hai điểm xác định hoặc cung tròn có tâm và bán kính được thỏa thuận).

- Thứ hai, sử dụng các ranh giới hiện có (nguyên tắc Uti Possidetis).

Như vậy, hoạch định biên giới là quá trình các bên thống nhất xác định hướng, vị trí, tính chất của đường biên giới trong văn bản của điều ước quốc tế, kèm theo các tài liệu cần thiết và bản đồ chi tiết về đường biên giới. biên giới thỏa thuận. Để thực hiện giai đoạn này, các bên thường thành lập và ủy quyền cho một cơ quan thay mặt mình thực hiện công việc, gọi là ủy ban hỗn hợp hoạch định đường biên giới giữa hai nước. Điều ước quốc tế về hoạch định biên giới do ủy ban này soạn thảo phải được nguyên thủ quốc gia hoặc cơ quan đặc mệnh toàn quyền của nguyên thủ quốc gia ký và được cơ quan bảo hiến có thẩm quyền của mỗi bên phê chuẩn. Tiêu chuẩn.

Tóm lại, đây là giai đoạn tiến hành các hoạt động pháp lý nhằm thống nhất các nguyên tắc xác định biên giới và lựa chọn các yếu tố tạo nên một đường biên giới hoàn chỉnh.

+ Phân giới, cắm mốc thực địa:

Phân giới là quá trình hiện thực hóa đường biên giới trong hiệp định. Đây là công trình vật lý, cụ thể nhằm đưa đường biên giới đã hoạch định trong tài liệu, bản đồ ra thực địa, cắm mốc quốc giới bằng kỹ thuật đo đạc chính xác. Kinh nghiệm của cả thế giới và Việt Nam cho thấy không thể bỏ qua khâu này vì ít nhiều sai sót trong khâu quy hoạch là không thể tránh khỏi. Sau khi ký hiệp định hoạch định biên giới, nên tiến hành ngay công tác phân giới cắm mốc, vì nếu để lâu dễ nảy sinh những vấn đề phức tạp khó giải quyết. Việc cắm mốc có thể tiến hành theo phương pháp cuốn chiếu (nơi cắm mốc) hoặc cắm mốc xong mới tiến hành cắm mốc.

Mốc biên giới làm cơ sở để xác định vị trí, hướng của đường biên giới trên thực địa. Vì vậy, yêu cầu về độ chính xác của các điểm đánh dấu rất cao và cả hai bên phải phối hợp với nhau. Căn cứ vào địa hình cụ thể, các cột mốc biên giới thường được đặt tại:

- Từng cửa khẩu

- Các điểm ngoặt quan trọng của đường biên giới, trên đỉnh núi, chân núi, các vị trí xung yếu;

- Các điểm trên quốc lộ, đường sắt, sông suối mà đường biên giới đi qua ...

Đối với mỗi cột mốc được xây dựng phải lập hồ sơ cột mốc. Mỗi khi cần sửa chữa, thay đổi, phục hồi, hủy bỏ mốc biên giới phải do hai bên cùng thực hiện nhưng không được làm thay đổi hướng của đường biên giới đã được hoạch định, phân giới và cắm mốc. chính thức.

Khi kết thúc quá trình đánh dấu thực địa, ủy ban liên hợp phải vẽ bản đồ biên giới cùng với hiệp định biên giới để các nước ký kết hoặc phê chuẩn.

Đôi khi, có những trường hợp đường biên giới quốc gia đã được hoạch định và phân giới nhưng vì lý do nào đó cần phải kiểm tra lại hoặc đo vẽ lại cho phù hợp với địa hình thực tế đã thay đổi. Trong trường hợp này, người ta chỉ phân bố lại từng đoạn, ít khi phân bố lại cả tuyến.

* Xác định biên giới quốc gia trên biển

Xác định biên giới quốc gia trên biển là đường phân định lãnh hải của quốc gia với vùng biển tiếp giáp mà quốc gia ven biển có quyền chủ quyền. Sau khi xác định rõ ranh giới trên biển, quốc gia phải thể hiện công khai, chính thức và rõ ràng trên hải đồ tỷ lệ lớn.

Trường hợp hai quốc gia có bờ biển liền kề hoặc đối diện nhau thì đường biên giới quốc gia trên biển được phân định trong Hiệp định theo phương pháp đường cách đều hoặc đường trung tuyến, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác. Loại ranh giới thiên văn thường được sử dụng để xác định ranh giới trên biển (chẳng hạn như khi phân chia vùng nước lịch sử, vịnh lịch sử chung giữa hai hoặc nhiều quốc gia). Như vậy, trong xác định biên giới, việc xác định biên giới trên bộ và trên biển là quan trọng nhất. Biên giới trên không và biên giới dưới lòng đất được pháp luật quốc tế thừa nhận chung dưới hình thức tập quán quốc tế trên cơ sở biên giới trên bộ và trên biển. Tuân thủ các đường biên giới này là nghĩa vụ bắt buộc của tất cả các quốc gia.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Thể dục 11

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Biên giới quốc gia trên đất liền được xác định như thế nào?

Câu trả lời:

Biên giới đất liền được xác định thông qua các bước quy hoạch, phân giới, cắm mốc giới.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về biên giới quốc gia

1. Khái niệm biên giới quốc gia

Ranh giới quốc gia là ranh giới phân định lãnh thổ của một quốc gia với lãnh thổ của quốc gia khác hoặc với các khu vực mà quốc gia có quyền chủ quyền trên biển.

Ranh giới này là đường ranh giới được ghi trên bản đồ và được đánh dấu trên mặt đất hoặc mặt phẳng thẳng đứng đi qua đường ranh giới nói trên xác định giới hạn bên ngoài của lãnh thổ quốc gia. Đây là giới hạn không gian của quyền tối cao của nhà nước đối với lãnh thổ.


* Biên giới quốc gia bao gồm:

Biên giới trên đất liền: Là đường biên giới được xác định trên đất liền, trên hải đảo, sông, hồ, kênh, rạch, biển nội địa, … Biên giới chung trên đất liền được quy định trong các điều ước quốc tế giữa các quốc gia có liên quan. (với một số ngoại lệ) và một số điều ước quốc tế đặc biệt hoặc các quyết định của các cơ quan tài phán quốc tế theo thỏa thuận của các bên liên quan.

Ranh giới hàng hải: Là đường kẻ để phân định lãnh hải của một quốc gia với vùng biển liên tục mà quốc gia ven biển có quyền chủ quyền hoặc với nội thủy hoặc lãnh hải của quốc gia khác có bờ biển đối diện hoặc tiếp giáp với quốc gia đó. bờ biển của đất nước này.

2. Phân chia biên giới quốc gia

* Có 4 đường biên giới quốc gia:

Biên giới quốc gia trên đất liền

– Biên giới quốc gia trên biển gồm 2 bộ phận:

+ Một bộ phận là đường phân định nội thủy và lãnh hải giữa các quốc gia có bờ biển liền kề hoặc đối diện nhau. Đường này được xác định bởi các hiệp ước giữa các quốc gia liên quan.

+ Một phần là ranh giới ngoài của lãnh hải để ngăn cách với khu vực biên giới và thềm lục địa thuộc chủ quyền, quyền tài phán của quốc gia ven biển; Con đường này được quy định bởi luật của quốc gia ven biển.

– Biên giới ngầm của đất nước.

– Biên giới trên không có 2 phần:

+ Phần thứ nhất: là đường biên giới bên được xác định bởi mặt phẳng thẳng đứng cắt ngang đường biên giới quốc gia trên bộ và đường biên giới quốc gia trên không.

+ Phần 2: là ranh giới trên để phân định ranh giới vùng trời thuộc chủ quyền độc quyền của quốc gia và vùng không gian trên.

2. Xác định biên giới quốc gia

Xác định biên giới quốc gia là một quá trình phức tạp, có nhiều bước, nhiều động thái. Việc xác định biên giới quốc gia phải dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó nguyên tắc thỏa thuận là nguyên tắc cao nhất trong việc xác định biên giới quốc gia. Biên giới quốc gia luôn là giới hạn tồn tại quyền lực tối cao của quốc gia với lãnh thổ và cân bằng với lợi ích của quốc gia hữu quan. Mặt khác, luật pháp quốc tế không đưa ra các tiêu chuẩn bắt buộc về hoạch định biên giới, lựa chọn loại hình, phương pháp xác định biên giới, … áp đặt cho các quốc gia, do đó tránh được, hạn chế và loại bỏ tranh chấp. Để có đường biên giới ổn định trong mối quan hệ phù hợp với lợi ích và vị thế bình đẳng của các nước, vấn đề xác định biên giới chỉ có thể dựa trên nguyên tắc thỏa thuận.

Về nguyên tắc, việc xác định biên giới chỉ được đặt ra với biên giới trên bộ và trên biển.

* Xác định biên giới đất liền

Biên giới đất liền được xác định thông qua các bước quy hoạch, phân giới, cắm mốc giới.

+ Quy hoạch biên giới quốc gia:

Đây là khâu cực kỳ quan trọng để hoạt động pháp lý xác định vị trí, hướng đi của biên giới. Mọi quy hoạch phải được thực hiện trên cơ sở tôn trọng chủ quyền của nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Phương pháp lập kế hoạch là thông qua thương lượng và các cách hòa bình khác. Nếu xảy ra tranh chấp mà các bên không tự giải quyết được thì phải nhờ đến bên thứ ba, kể cả thông qua đàm phán quốc tế. Các yêu cầu của việc lập kế hoạch biên giới là:

– Các nguyên tắc phải được đưa ra làm cơ sở cho việc xác định biên giới;

– Các điểm được chọn để xác định vị trí, hướng của đường biên giới phải rõ ràng, tránh mơ hồ, gây khó khăn, tranh chấp cho quá trình phân giới, cắm mốc sau này. Yêu cầu việc lựa chọn phải vừa đạt độ chính xác cao, vừa phù hợp với yếu tố địa hình thực tế.

Theo thông lệ quốc tế, các bên quan tâm có thể lựa chọn một trong hai hình thức:

– Một là hoạch định một biên giới mới. Trong hình thức này, kiểu biên giới tự nhiên và biên giới nhân tạo là hai loại chính được áp dụng để xác định đường biên giới mới. Biên giới tự nhiên rất đa dạng. Nó được xác định dựa trên địa hình thực tế (núi, sông, hồ, v.v.). Mỗi địa hình cụ thể có quy luật xác định khác nhau. Ví dụ, địa hình ranh giới sông có thể được xác định dựa trên bờ sông, đường trung tuyến của sông hoặc nguyên tắc Thalweg… Địa hình núi có thể dựa trên các rặng núi, đường phân thủy… Khái niệm “Ranh giới nhân tạo” được sử dụng với nghĩa là phân biệt giữa các đường biên giới được xác định bởi các quốc gia không dựa trên địa hình cụ thể. Có hai loại biên giới nhân tạo, biên giới thiên văn (là biên giới được xác định bằng các đường kinh độ và vĩ độ) và biên giới hình học (là biên giới được xác định bởi các đường hình học hoặc đường thẳng). nối hai điểm xác định hoặc cung tròn có tâm và bán kính được thỏa thuận).

– Thứ hai, sử dụng các ranh giới hiện có (nguyên tắc Uti Possidetis).

Như vậy, hoạch định biên giới là quá trình các bên thống nhất xác định hướng, vị trí, tính chất của đường biên giới trong văn bản của điều ước quốc tế, kèm theo các tài liệu cần thiết và bản đồ chi tiết về đường biên giới. biên giới thỏa thuận. Để thực hiện giai đoạn này, các bên thường thành lập và ủy quyền cho một cơ quan thay mặt mình thực hiện công việc, gọi là ủy ban hỗn hợp hoạch định đường biên giới giữa hai nước. Điều ước quốc tế về hoạch định biên giới do ủy ban này soạn thảo phải được nguyên thủ quốc gia hoặc cơ quan đặc mệnh toàn quyền của nguyên thủ quốc gia ký và được cơ quan bảo hiến có thẩm quyền của mỗi bên phê chuẩn. Tiêu chuẩn.

Tóm lại, đây là giai đoạn tiến hành các hoạt động pháp lý nhằm thống nhất các nguyên tắc xác định biên giới và lựa chọn các yếu tố tạo nên một đường biên giới hoàn chỉnh.

+ Phân giới, cắm mốc thực địa:

Phân giới là quá trình hiện thực hóa đường biên giới trong hiệp định. Đây là công trình vật lý, cụ thể nhằm đưa đường biên giới đã hoạch định trong tài liệu, bản đồ ra thực địa, cắm mốc quốc giới bằng kỹ thuật đo đạc chính xác. Kinh nghiệm của cả thế giới và Việt Nam cho thấy không thể bỏ qua khâu này vì ít nhiều sai sót trong khâu quy hoạch là không thể tránh khỏi. Sau khi ký hiệp định hoạch định biên giới, nên tiến hành ngay công tác phân giới cắm mốc, vì nếu để lâu dễ nảy sinh những vấn đề phức tạp khó giải quyết. Việc cắm mốc có thể tiến hành theo phương pháp cuốn chiếu (nơi cắm mốc) hoặc cắm mốc xong mới tiến hành cắm mốc.

Mốc biên giới làm cơ sở để xác định vị trí, hướng của đường biên giới trên thực địa. Vì vậy, yêu cầu về độ chính xác của các điểm đánh dấu rất cao và cả hai bên phải phối hợp với nhau. Căn cứ vào địa hình cụ thể, các cột mốc biên giới thường được đặt tại:

– Từng cửa khẩu

– Các điểm ngoặt quan trọng của đường biên giới, trên đỉnh núi, chân núi, các vị trí xung yếu;

– Các điểm trên quốc lộ, đường sắt, sông suối mà đường biên giới đi qua …

Đối với mỗi cột mốc được xây dựng phải lập hồ sơ cột mốc. Mỗi khi cần sửa chữa, thay đổi, phục hồi, hủy bỏ mốc biên giới phải do hai bên cùng thực hiện nhưng không được làm thay đổi hướng của đường biên giới đã được hoạch định, phân giới và cắm mốc. chính thức.

Khi kết thúc quá trình đánh dấu thực địa, ủy ban liên hợp phải vẽ bản đồ biên giới cùng với hiệp định biên giới để các nước ký kết hoặc phê chuẩn.

Đôi khi, có những trường hợp đường biên giới quốc gia đã được hoạch định và phân giới nhưng vì lý do nào đó cần phải kiểm tra lại hoặc đo vẽ lại cho phù hợp với địa hình thực tế đã thay đổi. Trong trường hợp này, người ta chỉ phân bố lại từng đoạn, ít khi phân bố lại cả tuyến.

* Xác định biên giới quốc gia trên biển

Xác định biên giới quốc gia trên biển là đường phân định lãnh hải của quốc gia với vùng biển tiếp giáp mà quốc gia ven biển có quyền chủ quyền. Sau khi xác định rõ ranh giới trên biển, quốc gia phải thể hiện công khai, chính thức và rõ ràng trên hải đồ tỷ lệ lớn.

Trường hợp hai quốc gia có bờ biển liền kề hoặc đối diện nhau thì đường biên giới quốc gia trên biển được phân định trong Hiệp định theo phương pháp đường cách đều hoặc đường trung tuyến, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác. Loại ranh giới thiên văn thường được sử dụng để xác định ranh giới trên biển (chẳng hạn như khi phân chia vùng nước lịch sử, vịnh lịch sử chung giữa hai hoặc nhiều quốc gia). Như vậy, trong xác định biên giới, việc xác định biên giới trên bộ và trên biển là quan trọng nhất. Biên giới trên không và biên giới dưới lòng đất được pháp luật quốc tế thừa nhận chung dưới hình thức tập quán quốc tế trên cơ sở biên giới trên bộ và trên biển. Tuân thủ các đường biên giới này là nghĩa vụ bắt buộc của tất cả các quốc gia.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Thể loại: Lớp 11, Thể dục 11

Bạn thấy bài viết Xác định biên giới quốc gia trên đất liền bằng cách nào? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Xác định biên giới quốc gia trên đất liền bằng cách nào? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Xác #định #biên #giới #quốc #gia #trên #đất #liền #bằng #cách #nào

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button