Giáo Dục

Xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới, dựa trên quan điểm gì?

Theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, trước yêu cầu ngày càng cao của quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chương trình giáo dục mầm non thực hiện trong thời gian qua tuy tốt nhưng chưa đủ.

Chương trình hiện tại tốt nhưng chưa đủ

Chương trình giáo dục mầm non đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009.

Sau hơn 10 năm thực hiện, được sự chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự triển khai kịp thời, đồng bộ bằng nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo của các địa phương, cơ sở giáo dục mầm non, đến nay, Chương trình giáo dục mầm non đã được triển khai ở 15.461 trường (đạt 100%), trong đó có 5.255.889 trẻ (99%) học 2 buổi/ngày theo chương trình giáo dục mầm non.

Theo Bộ GD-ĐT, chương trình giáo dục mầm non đã thể hiện tính ưu việt, khoa học, phù hợp với thực tiễn, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì Trang thông tin điện tử;  hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế và đất nước xây dựng chương trình giáo dục mầm noná” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chiều 17/10, tại Hà Nội.
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chủ trì hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về phát triển chương trình giáo dục mầm non” do Bộ GD-ĐT tổ chức chiều 17-10, tại Hà Nội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Bộ GD-ĐT, chương trình vẫn còn một số hạn chế, nhất là chất lượng đội ngũ và công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ và nguồn tài liệu phục vụ chương trình. giáo viên.

Một số yếu tố còn phải xem xét để đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục mầm non như: chế độ, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện chương trình; số trẻ/lớp; không gian, diện tích lớp học và đồ dùng, đồ chơi, học liệu cho trẻ.

Lương của giáo viên mầm non còn thấp, chưa tương xứng với công việc; chưa bố trí đủ giáo viên, nhân viên mầm non theo định mức nên rất khó khăn trong việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non; cần có cán bộ y tế, dinh dưỡng chuyên trách, không hợp đồng theo vụ việc, để đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong trường mầm non theo quy định; còn khoảng cách vùng miền trong việc tiếp cận chương trình giáo dục mầm non và điều kiện thực hiện chương trình…

Phát biểu tại hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về phát triển chương trình giáo dục mầm non” do Bộ GD-ĐT tổ chức chiều 17-10, tại Hà Nội, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, hơn 10 năm qua, Bộ trưởng của Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn Quá trình thực hiện Chương trình giáo dục mầm non đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề cho các cấp học tiếp theo, trong đó có giáo dục phổ thông, đạt kết quả tốt. Trong bảng xếp hạng các quốc gia về lĩnh vực giáo dục năm 2021, Việt Nam đứng thứ 59, tăng 5 bậc so với năm 2020.

Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chương trình giáo dục mầm non tốt nhưng chưa đủ, cần phải làm tốt hơn nữa. Chiến lược phát triển giáo dục của Việt Nam rất chú trọng đến phát triển con người toàn diện.

Chương trình mới tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến

Hình thành nhân cách, thể chất, giáo dục mầm non có thể nói là quan trọng nhất, thậm chí có tính chất quyết định. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ GD-ĐT nhận thức được tầm quan trọng và thách thức trong việc xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới.

Về quan điểm xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới, PGS.TS. Ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non cho rằng, chương trình mới cần kế thừa và phát triển quan điểm của chương trình hiện hành để cơ sở dễ thực hiện và ngày càng phát triển.

Đang học trường mầm non Việt Triều (Hà Nội).
Học sinh trường mầm non Việt Triều (Hà Nội).

Chương trình cần thể hiện rõ hơn cách tiếp cận phát triển phẩm chất, năng lực của trẻ mầm non phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, hướng tới hình thành các giá trị cốt lõi của con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển của dân tộc Việt Nam. phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Chương trình cần tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến, hội nhập với giáo dục quốc tế. Cần quan tâm hơn đến vấn đề giáo dục trẻ em trở thành công dân toàn cầu trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học và công nghệ lần thứ 4.

Trước đó, từ năm 2020, Bộ GD-ĐT đã tiến hành khảo sát, đánh giá 10 năm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.

Cuối năm 2021, Bộ GD-ĐT tổ chức hội thảo với chuyên gia quốc tế và trong nước về đề xuất quan điểm xây dựng chương trình giáo dục mầm non và hội thảo với đại diện giáo viên, cán bộ quản lý mầm non. 63 tỉnh/thành phố đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã thẩm định, phân tích ngành giáo dục mầm non, qua đó nhìn nhận, đánh giá chương trình giáo dục mầm non hiện hành, rút ​​ra bài học kinh nghiệm và đề xuất quan điểm xây dựng chương trình. giáo dục mầm non mới.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về
Xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới, dựa trên quan điểm gì?

Video về
Xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới, dựa trên quan điểm gì?

Wiki về
Xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới, dựa trên quan điểm gì?

Xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới, dựa trên quan điểm gì?


Xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới, dựa trên quan điểm gì?
-

Theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, trước yêu cầu ngày càng cao của quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chương trình giáo dục mầm non thực hiện trong thời gian qua tuy tốt nhưng chưa đủ.

Chương trình hiện tại tốt nhưng chưa đủ

Chương trình giáo dục mầm non đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009.

Sau hơn 10 năm thực hiện, được sự chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự triển khai kịp thời, đồng bộ bằng nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo của các địa phương, cơ sở giáo dục mầm non, đến nay, Chương trình giáo dục mầm non đã được triển khai ở 15.461 trường (đạt 100%), trong đó có 5.255.889 trẻ (99%) học 2 buổi/ngày theo chương trình giáo dục mầm non.

Theo Bộ GD-ĐT, chương trình giáo dục mầm non đã thể hiện tính ưu việt, khoa học, phù hợp với thực tiễn, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì Trang thông tin điện tử;  hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế và đất nước xây dựng chương trình giáo dục mầm noná” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chiều 17/10, tại Hà Nội.
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chủ trì hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về phát triển chương trình giáo dục mầm non” do Bộ GD-ĐT tổ chức chiều 17-10, tại Hà Nội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Bộ GD-ĐT, chương trình vẫn còn một số hạn chế, nhất là chất lượng đội ngũ và công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ và nguồn tài liệu phục vụ chương trình. giáo viên.

Một số yếu tố còn phải xem xét để đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục mầm non như: chế độ, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện chương trình; số trẻ/lớp; không gian, diện tích lớp học và đồ dùng, đồ chơi, học liệu cho trẻ.

Lương của giáo viên mầm non còn thấp, chưa tương xứng với công việc; chưa bố trí đủ giáo viên, nhân viên mầm non theo định mức nên rất khó khăn trong việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non; cần có cán bộ y tế, dinh dưỡng chuyên trách, không hợp đồng theo vụ việc, để đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong trường mầm non theo quy định; còn khoảng cách vùng miền trong việc tiếp cận chương trình giáo dục mầm non và điều kiện thực hiện chương trình...

Phát biểu tại hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về phát triển chương trình giáo dục mầm non” do Bộ GD-ĐT tổ chức chiều 17-10, tại Hà Nội, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, hơn 10 năm qua, Bộ trưởng của Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn Quá trình thực hiện Chương trình giáo dục mầm non đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề cho các cấp học tiếp theo, trong đó có giáo dục phổ thông, đạt kết quả tốt. Trong bảng xếp hạng các quốc gia về lĩnh vực giáo dục năm 2021, Việt Nam đứng thứ 59, tăng 5 bậc so với năm 2020.

Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chương trình giáo dục mầm non tốt nhưng chưa đủ, cần phải làm tốt hơn nữa. Chiến lược phát triển giáo dục của Việt Nam rất chú trọng đến phát triển con người toàn diện.

Chương trình mới tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến

Hình thành nhân cách, thể chất, giáo dục mầm non có thể nói là quan trọng nhất, thậm chí có tính chất quyết định. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ GD-ĐT nhận thức được tầm quan trọng và thách thức trong việc xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới.

Về quan điểm xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới, PGS.TS. Ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non cho rằng, chương trình mới cần kế thừa và phát triển quan điểm của chương trình hiện hành để cơ sở dễ thực hiện và ngày càng phát triển.

Đang học trường mầm non Việt Triều (Hà Nội).
Học sinh trường mầm non Việt Triều (Hà Nội).

Chương trình cần thể hiện rõ hơn cách tiếp cận phát triển phẩm chất, năng lực của trẻ mầm non phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, hướng tới hình thành các giá trị cốt lõi của con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển của dân tộc Việt Nam. phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Chương trình cần tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến, hội nhập với giáo dục quốc tế. Cần quan tâm hơn đến vấn đề giáo dục trẻ em trở thành công dân toàn cầu trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học và công nghệ lần thứ 4.

Trước đó, từ năm 2020, Bộ GD-ĐT đã tiến hành khảo sát, đánh giá 10 năm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.

Cuối năm 2021, Bộ GD-ĐT tổ chức hội thảo với chuyên gia quốc tế và trong nước về đề xuất quan điểm xây dựng chương trình giáo dục mầm non và hội thảo với đại diện giáo viên, cán bộ quản lý mầm non. 63 tỉnh/thành phố đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã thẩm định, phân tích ngành giáo dục mầm non, qua đó nhìn nhận, đánh giá chương trình giáo dục mầm non hiện hành, rút ​​ra bài học kinh nghiệm và đề xuất quan điểm xây dựng chương trình. giáo dục mầm non mới.

[rule_{ruleNumber}]

Theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, trước yêu cầu ngày càng cao của quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chương trình giáo dục mầm non thực hiện trong thời gian qua tuy tốt nhưng chưa đủ.

Chương trình hiện tại tốt nhưng chưa đủ

Chương trình giáo dục mầm non đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009.

Sau hơn 10 năm thực hiện, được sự chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự triển khai kịp thời, đồng bộ bằng nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo của các địa phương, cơ sở giáo dục mầm non, đến nay, Chương trình giáo dục mầm non đã được triển khai ở 15.461 trường (đạt 100%), trong đó có 5.255.889 trẻ (99%) học 2 buổi/ngày theo chương trình giáo dục mầm non.

Theo Bộ GD-ĐT, chương trình giáo dục mầm non đã thể hiện tính ưu việt, khoa học, phù hợp với thực tiễn, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì Trang thông tin điện tử;  hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế và đất nước xây dựng chương trình giáo dục mầm noná” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chiều 17/10, tại Hà Nội.
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chủ trì hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về phát triển chương trình giáo dục mầm non” do Bộ GD-ĐT tổ chức chiều 17-10, tại Hà Nội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Bộ GD-ĐT, chương trình vẫn còn một số hạn chế, nhất là chất lượng đội ngũ và công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ và nguồn tài liệu phục vụ chương trình. giáo viên.

Một số yếu tố còn phải xem xét để đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục mầm non như: chế độ, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện chương trình; số trẻ/lớp; không gian, diện tích lớp học và đồ dùng, đồ chơi, học liệu cho trẻ.

Lương của giáo viên mầm non còn thấp, chưa tương xứng với công việc; chưa bố trí đủ giáo viên, nhân viên mầm non theo định mức nên rất khó khăn trong việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non; cần có cán bộ y tế, dinh dưỡng chuyên trách, không hợp đồng theo vụ việc, để đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong trường mầm non theo quy định; còn khoảng cách vùng miền trong việc tiếp cận chương trình giáo dục mầm non và điều kiện thực hiện chương trình…

Phát biểu tại hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về phát triển chương trình giáo dục mầm non” do Bộ GD-ĐT tổ chức chiều 17-10, tại Hà Nội, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, hơn 10 năm qua, Bộ trưởng của Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn Quá trình thực hiện Chương trình giáo dục mầm non đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề cho các cấp học tiếp theo, trong đó có giáo dục phổ thông, đạt kết quả tốt. Trong bảng xếp hạng các quốc gia về lĩnh vực giáo dục năm 2021, Việt Nam đứng thứ 59, tăng 5 bậc so với năm 2020.

Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chương trình giáo dục mầm non tốt nhưng chưa đủ, cần phải làm tốt hơn nữa. Chiến lược phát triển giáo dục của Việt Nam rất chú trọng đến phát triển con người toàn diện.

Chương trình mới tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến

Hình thành nhân cách, thể chất, giáo dục mầm non có thể nói là quan trọng nhất, thậm chí có tính chất quyết định. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ GD-ĐT nhận thức được tầm quan trọng và thách thức trong việc xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới.

Về quan điểm xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới, PGS.TS. Ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non cho rằng, chương trình mới cần kế thừa và phát triển quan điểm của chương trình hiện hành để cơ sở dễ thực hiện và ngày càng phát triển.

Đang học trường mầm non Việt Triều (Hà Nội).
Học sinh trường mầm non Việt Triều (Hà Nội).

Chương trình cần thể hiện rõ hơn cách tiếp cận phát triển phẩm chất, năng lực của trẻ mầm non phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, hướng tới hình thành các giá trị cốt lõi của con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển của dân tộc Việt Nam. phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Chương trình cần tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến, hội nhập với giáo dục quốc tế. Cần quan tâm hơn đến vấn đề giáo dục trẻ em trở thành công dân toàn cầu trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học và công nghệ lần thứ 4.

Trước đó, từ năm 2020, Bộ GD-ĐT đã tiến hành khảo sát, đánh giá 10 năm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.

Cuối năm 2021, Bộ GD-ĐT tổ chức hội thảo với chuyên gia quốc tế và trong nước về đề xuất quan điểm xây dựng chương trình giáo dục mầm non và hội thảo với đại diện giáo viên, cán bộ quản lý mầm non. 63 tỉnh/thành phố đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã thẩm định, phân tích ngành giáo dục mầm non, qua đó nhìn nhận, đánh giá chương trình giáo dục mầm non hiện hành, rút ​​ra bài học kinh nghiệm và đề xuất quan điểm xây dựng chương trình. giáo dục mầm non mới.

Bạn thấy bài viết
Xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới, dựa trên quan điểm gì?
có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về
Xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới, dựa trên quan điểm gì?
bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn
Chuyên mục: Giáo dục

#Xây #dựng #chương #trình #giáo #dục #mầm #mới #dựa #trên #quan #điểm #gì

Xem thêm bài viết hay:  Dàn ý phân tích con người Nguyễn Khuyến qua bài Câu cá mùa thu

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button